Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Syrische migrant waarschuwt in boek: Moslims zien integratie als verraad van de islam

Ex-moslima waarschuwt in ‘Alleen een slechte moslim is een goede moslim’ voor het groeiende gevaar van de islam en de Sharia voor de Europeanen

 
Vrouw met hoofddoekje, symbool van de stapsgewijze invoering van de Sharia. (Afbeelding: Pixabay (2)).

De Syrische migrant Laila Mirzo, die als 11 jarig meisje naar Europa kwam, heeft een boek geschreven waarin ze uitlegt waarom de integratie van moslims in onze samenleving nooit is gelukt en ook nooit kan slagen, en het dankzij massa immigratie snel toenemende aantal islamitische gelovigen daarom een steeds grotere bedreiging vormt voor onze vrijheid en democratie.

 

‘Alleen een slechte moslim is een goede moslim,’ heet Mirzo’s boek – een titel die ongetwijfeld fel zou zijn bekritiseerd door het Europese establishment als het niet zou zijn geschreven door een migrant uit Syrië, tevens voormalig moslima, die als 11 jarig meisje naar Europa kwam.

Na opgegroeid te zijn in en met islam weet Mirzo waar ze het over heeft als ze schrijft dat de islam die probleemloos naast de Westerse wetten kan worden gevolgd en beleden, niet bestaat. De enige potentiële speelruimte die er in de islam is wordt door moslims zelf gemaakt, doordat ze zelf bepalen in welke mate ze de islam willen volgen.

Groot verschil met christendom en jodendom

Grootste verschil met het christendom en jodendom is dat de islam volledige zeggenschap eist over alle aspecten van de samenleving en ieders leven, ook dat van andersdenkenden en ongelovigen. De autoriteit van de islam is ‘universeel en absoluut’, waardoor een seculier wereldbeeld met andere wetten en regels per definitie in strijd is met het door Allah verplichte doel van iedere moslim, namelijk overal en altijd de islam verspreiden en opleggen, inclusief de Sharia, desnoods door middel van dwang en geweld.

Deze Sharia is onlosmakelijk verbonden met de islam, zo stelt Mirzo, en bepaalt tot in de kleinste details het leven van iedere moslim, of dat nu om kledingvoorschriften, voedselgeboden of zelfs regels voor het naar het toilet gaan betreft. Discussies over en andere interpretaties van de Koran en de Sharia zijn in tegenstelling tot de Bijbel streng verboden. Het is geen mens toegestaan ook maar iets aan de Koran te veranderen of de teksten op een andere wijze te interpreteren. Kritiek staat gelijk aan godslastering, en dat mag en moet in de islam bestraft worden met de dood. De Sharia staat in de islam dan ook boven alle andere, wereldlijke (grond)wetten.

Ongelovigen per definitie ‘vijanden van islam’

Westerse islam-goedpraters wijzen nogal eens op verzen waaruit zou blijken dat de islam wel degelijk een vreedzame religie is, maar ‘vergeten’ daarbij dat in de Koran het principe geldt dat in het geval van tegenstrijdigheid de latere verzen in het boek de eerdere teniet doen. Laten de oproepen en bevelen tot moord en geweld tegen ongelovigen nu net in de laatste gedeelten van de Koran staan, waarmee dus de eerdere vredelievende teksten zijn komen te vervallen.

Moslimgeestelijken geven daar vaak een draai aan door te beweren dat het geweld enkel is toegestaan bij ‘zelfverdediging’. Wat in het Westen echter niet wordt begrepen dat ‘zelfverdediging’ in de islam iets heel anders is dan wij eronder verstaan. Iedere agressieve actie van dwang en geweld tegen ongelovigen is volgens de islam ‘zelfverdediging’, omdat niet-moslims per definitie als vijanden worden gezien die automatisch een bedreiging vormen voor de islam, hoe begripvol en vredelievend die ongelovigen zich ook opstellen.

Diep intolerante religie die geweld tegen ongelovigen aanmoedigt

Mirzo stelt dan ook dat de islam een diep intolerante religie is, ook tegenover de weinige hervormingsgezinde moslims. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie zijn daarom onbestaanbaar in een samenleving die wordt gedomineerd door islam. In tal van Koranverzen wordt het vervolgen, verkrachten, vermoorden en tot slavernij dwingen van ongelovigen gelegitimeerd en zelfs bevolen, enkel omdat de slachtoffers niet-moslims zijn en/of zich weigeren te bekeren tot de islam.

Erger nog: als een moslim zijn leven verliest bij het opblazen, neerschieten, omverrijden of doodsteken van ongelovigen, die volgens de Koran niets anders dan beesten zijn, wordt hem alleen in dit geval door Allah onmiddellijk toegang tot het paradijs verleend.

De moord op Theo van Gogh en het bloedbad in het kantoor van het Franse satirische magazine Charlie Hebdo zijn slechts twee van de inmiddels honderden voorbeelden van door de Sharia gelegitimeerd geweld tegen de ‘vijanden van de islam’, dus per definitie alle ongelovigen, maar vooral degenen die openlijk kritiek op de religie, Mohammed of moslims uiten. Mirzo wil dan ook dat het taboe op het bespreekbaar maken van de geweld verheerlijkende Koran zo snel mogelijk wordt opgeheven, en dat hervormingsgezinde moslims en andere critici niet langer vogelvrij worden verklaard.

Sharia wordt al lang in Europa ingevoerd

De voormalige moslima wijst erop dat de Sharia al lang op subtiele wijze in Europa is gearriveerd en stapsgewijs wordt ingevoerd, bijvoorbeeld door het specifiek certificeren van ‘halal’ voedsel, het toestaan van bepaalde slachtrituelen, en ook het intimideren van moslimmeisjes op school omdat ze geen hoofddoekje dragen of een Westers vriendje hebben, en zich daarom ‘Haram’ gedragen. Als een moslima weigert een man de hand te schudden, dan is dat Sharia. Als vrouwen en meisjes ’s avonds steeds minder vaak de straat op durven gaan, dan is dat Sharia. De Sharia eist absolute gehoorzaamheid, zowel van moslims als van niet-moslims.

‘Vrouwenbeweging heeft eigen doelen verraden’

Mirzo vindt dan ook dat de Westerse vrouwenbeweging en feministen hun oorspronkelijke doelen hebben verraden door te weigeren kritiek te uiten op de islam en deze Sharia gebruiken, en het zelfs voor discriminerende en racistische moslims op te nemen. Men weigert te erkennen dat de vrouw in de islam een ondergeschikte, minderwaardige positie heeft, en zich moet schikken naar de wensen van haar man, vader en broers, die tevens mogen bepalen of ze wel of geen opleiding mag volgen, en zelfs met wie ze trouwt en of ze haar toekomstige man moet delen met meerdere vrouwen.

De Turkse moslimdictator Recep Erdogan herhaalde onlangs dat het belangrijkste levensdoel van moslimvrouwen het krijgen van zoveel mogelijk kinderen is. In Turkije is dat om een zo groot mogelijk leger te creëren waarmee agressieve imperialistische veroveringsoorlogen kunnen worden gevoerd. In Europa is dat om binnen enkele decennia een meerderheid vormen, zodat de islam en Sharia ook hier op ‘democratische’ wijze dwingend aan de autochtone bevolking kunnen worden opgelegd.

‘Alleen een slechte moslim is een goede moslim’

Over de titel van haar boek ‘alleen een slechte moslim is een goede moslim’ zegt Mirzo dat in de islam de enige ‘goede’ moslim een Korangetrouwe moslim is die zoveel mogelijk de Sharia volgt en de Westerse normen en waarden afwijst, omdat die onverenigbaar zijn met de islam. In de ogen van zo’n ‘goede’ moslim is een moslim die wel wil integreren en die niet zijn geloofssysteem aan andersdenkenden wil opleggen, een ‘slechte’ moslim, zeker als die moslim ook nog eens bepaalde onderdelen van het Westerse systeem accepteert.

Voor Europa zijn dan ook enkel deze ‘slechte’ moslims acceptabel en te integreren. Helaas betreft het hier een kleine minderheid die door de overige ook nog eens als ‘verraders van de islam’ worden gezien.

Er werden al miljarden uitgegeven aan integratieprojecten, met amper blijvende resultaten. Het is de grote meerderheid van de ‘goede’ moslims die een almaar groter wordende bedreiging vormen, omdat ze weigeren te integreren en zich afkeren van de vrijheid van meningsuiting en onze democratische waarden. De geschiedenis wijst uit dat overal waar deze groep groter wordt dan 10% de problemen pas echt beginnen.

Bij ongewijzigd beleid heet onze toekomst ‘islam’

Laat dat percentage nu in bijna heel West Europa zijn bereikt en ruimschoots zijn overschreden als we ook 2e en 3e generatie moslimmigranten erbij rekenen. Als gevolg van het massa immigratie beleid van de EU zal deze groep de komende jaren nog veel sneller groter worden (zo staat de islamofascistische partij DENK in de peilingen al op 7 zetels), met alle gevolgen voor onze toekomst en die van onze (klein)kinderen. Als dit beleid niet radicaal wordt omgegooid en teruggedraaid, kan die toekomst met één woord worden samengevat: islam.

 

Xander

(1) Geolitico
(2) Afbeelding: Pixabay, CC0 Creative Commons (rechtenvrij)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning, antisemitisme of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten. Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Inhoudelijke geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod. 

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31) verder te praten.

Reacties

Tom Hendrix op 04-10-2018 18:00

Prima artikel Xander.

Horatius op 04-10-2018 18:08

In feite oud nieuws, maar wel de harde realiteit.

Toch gaat het omvolkingsproces op bevel van Brussel gewoon door en we pikken het nog ook. Verzet tegen dit onheilsscenario wordt beschouwd als racisme, het ventileren van onderbuikgevoelens, discriminatie en uiteindelijk dus het populisme.

Figuren als de filantroop-miljardair Soros schijnen meer invloed te hebben dan onze Mark Rutte op cruciale punten zoals de islamisering van West-Europa wat inherent is aan de vluchtelingenstromen die maar blijven voortduren.   

De invloed van de Bilderbergconferenties op het beleid van Brussel en Straatsburg schijnt dermate groot te zijn dat de gang naar de stembus eigenlijk geen nut meer heeft.

Alleen Italië heeft nu de hakken in het zand gezet en dus de grenzen gesloten voor de invasietroepen maar wordt nu regelrecht bedreigd en geintimideerd door de zelfbenoemde machthebbers in Brussel.

Niet willen meewerken aan de sterk dreigende islamisering wordt nu opgevat als populisme, extreem-rechts gedachtegoed en moet met alle mogelijke middelen worden bestreden. Zoals het invoeren van censuur, financiele sancties, het ontnemen van het stemrecht en joost of Allah mogen weten wat er nog meer in het verschiet ligt.

De oprichting van een Europees leger die onwillige EU-lidstaten tot de orde gaat roepen?

In Mekka wrijven de religieuze baardmannen zich vergenoegd in de handen: de islamisering van West-Europa ligt op ramkoers!

Ramshoorn op 04-10-2018 18:08

Ach, Xander, of je nu door de hond of door de kat gebeten wordt, beiden zijn pijnlijk.

Alle religies kennen hun extremisten. Wat te denken van de Marxistische EU met hun dwangmethoden om alle mensen te monitoren, af te luisteren en te vaccineren? Het N-Korea van Kim-UN staat al decennia model voor wat ons nog van de VN en EU te wachten staat. De VN en EU doen zaken met dat heerschap in N-Korea. Om over je nek te gaan!

En...Wat te denken van 17 eeuwen roomse militante dictatuur van pausen jegen niet-katholieken? Je hoeft alleen maar het woord inquisitie en het eeuwenlang seksueel misbruik van kardinalen, besschoppen en priester te noemen en burgers walgen van die celibetairen en lopen de rillingen over het lijf. Breng eens een bezoekje aan het martelmuseum in Amsterdam voor meer details.

Ook de Islam met zijn sharia is al veertine eeuwen een militante godsdienst! Ook de militante hindoes vermoorden christenen en moslims in India als ongewenste vreemdelingen. En wat te denken van de militante Boeddhisten in Birma en Ceylon die een miljoen moslims en christenen uit hun land verjaagd/vermoord hebben?

In Hilversum NPO en andere media geven ze veel aandacht aan al die islamitische misleiding! Turkije is een gastvrij voor minderheden? Zijn ze bij de NPO de genocide van bijna 2 miljoen christelijke en Aramese Armeniërs vergeten door de Turken? Sabri Gabriël schreef: niet alleen de chr. Armeniërs zijn tussen 1915/1918 omgebracht, ook driekwart van de Assyrische gemeenschap is zonder enige reden uitgemoord. 

Volgens de Islam en de Koran zijn ongelovigen te vergelijken met honden, apen en varkens. [Zie boek van Prof. dr. Hans Jansen beantwoord 250 vragen over de Islam - Islam voor varkens, apen, ezels, en ander beesten.]

Moslims wordt in Koran verboden om vriendschap met niet-moslims en ongelovigen te sluiten. Dat blijkt dan ook wel:

Hoeveel christenen wonen er nog in het Midden-Oosten en de Palestijnse gebieden? Toch steunt de Nederlandse financieel de regering Abbas wanneer Palestijnen de Joden en Chrsitenen vermoorden. Abbas beloont iedere Palestijnse terrorist die Joden en Christenen vermoord met veel geld dat Rutte en Kaag doneren. De Nederlandse belastingbetaler moet dat terreurgeld aan Abbas ophoesten. Kaag deelt het namens Rutte met gulle hand uit.

"Alle religies zullen Goddank op een dag voorgoed verleden tijd zijn. Hoezo? Joden en Christenen bidden al eeuwen [In het Onze Vader en 18- gebed] voor de komst van de Masjiach die straks al die valse religies schoonveegt. Hij komt volgens de Bijbel en maakt alles nieuw. Openbaring 19 en 20"

Allen: "...." verder praten op het Geloofsforum. Mod.

Perry op 04-10-2018 18:18

De bevolking van Nederland/Europa roept de ellende zelf over zich af door alsmaar op die gevestigde politieke bagger te blijven stemmen en dan krijg je wat je verdient. Voor diegene die wel het gevaar van de islam zien en op anti-islam partijen stemmen hoop ik dat ze de rest van de bevolking zo ver krijgen om in de toekomst het zelfde te doen, maar het is nog maar de vraag of hun dit gaat lukken. Ik zie de toemomst erg somber in wat betreft de islam in Europa, het zal in de toekomst ongetwijfeld uit lopen op burgeroorlogachtige toestanden, het leven zal nooit meer zo zijn zoals we gewend waren. Wat benijd ik die oost Europese landen, want die zullen dat probleem niet hebben. De wereld zou beter af zijn zonder islam, dat is een feit.

Janszn op 04-10-2018 21:28

Den Haag behoort te weten wat de concurrentie voor heeft. Dus de VVD moet weten hoe het programma van bijv. Groen Links behelst. Dat weten zij ook van elkaar.

Den Haag dient dus ook te weten hoe de islam in elkaar steekt. Het is niet te merken dat men enige kennis omtrent de islam heeft. Zou men het wel hebben, dan zou hun handelswijze op verraad kunnen duiden, verraad aan de autochtone bevolking.

ohje op 04-10-2018 22:39

Erg moedig en moge ze hopelijk nog lang leven.

Wat islam is weten de politiker heus wel.

Het erge is dat het merendeel van de volken zo vol met ptopaganda gestopt worden dat ze het domweg niet zien wat er gaande is en wat er op hun afkomt.

Cefas op 04-10-2018 23:33

Men leze ook; Twee gezichten, een Islam. Auteur: Koen Raadt, een aanrader.

tycho op 04-10-2018 23:35

Zij weten het heus wel maar zij laten het moedwillig toe; in opdracht van Amerika. Ik kots van de regering. Dageljks heb ik ellende van dat zooitje uit Afrika en ik moet er nog voorbetalen ook. Niet alleen wij Nederlanders maar ook de Duitsers, de fransen, feitelijk all european en zelfs het Amerikaanse volk wordt uigewoond. De kruik gaat te water tot hij barst. 

Wiljo op 05-10-2018 08:21

Mooie en goed artikel. Het gaat over een hele grote groep mensen die iets zijn gaan geloven, wat voortkomt uit en wat haaks staat op Gods Woord. Het is jammer als ik reageer vanuit iets wat ik geloof n.l. in de Elohim van Abraham, Isaak en Jacob, in de Elohim van Israël, het niet geplaatst wordt omdat dit dan opeens in het geloofsforum behoort. 

Inhoudelijke geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Mod.

steady op 05-10-2018 09:03

Goeie  s morgens

 

Mijn kleinkind naar school gewandeld om 8.30 uur

Onbewolkt  !!!

Maar in de plaats - goed luisteren - honderden Chemtrails

van boven de noordzee over w-vlaanderen

Zou dit in verband staan met de Gigantische ruimteschepen bij de zon,

ter groote van de zon zelf ,met honderden en of duizenden kleinere schepen Hallo !!!

en niet vergissen , die kleinere schepen zijn nog altijd groter dan Belgie

-Alle zonne teleskopen wereldwijd zijn allemaal ontruimd door de FBA en gesloten

Met als argument-vlekken op de lens (kiekens)

Even zoeken , uw mond zal openvallen he

Weet er iemand meer ???

Shalom

willy op 05-10-2018 13:17

Inderdaad totaal integreren is tegen hun geloof en mentaliteit en staat haaks wat de koran leert , deze leert onderwerping !! Shalom

Tom Hendrix op 05-10-2018 13:30

@Tycho: 23.35. uur, op 04/10. Klopt wat U zegt. Wij mogen enkel nog; betalen en de mond houden. Democratie, mijn neus, die bestaat niet meer in Nederland.

vlokje op 05-10-2018 14:54

Een conclusie van een terrorist kan zijn: europa,en werelddeel voor ongelovigen en slechte moslims

Nu snap ik waarom ze slachtoffers uit eigen gelederen en die bij ons wonen accepteren 

kim op 05-10-2018 14:54

De bevolking in Nederland durft het niet te zien. Ik had een grote vrienden kring, daar is niemand meer van over, Ze willen niet luisteren naar mij, zelfs mijn familie heb ik vaarwel gezegd en dat is nogal wat. Ik mag niets over de islamisering in Europa zeggen, met andere woorden : ik moet mijn mond houden maar dat kan ik niet. Ze roepen hun eigen genocide over zich af. Daar doe ik niet aan mee.

Maar ik heb nog hoop dat het goed komt want het wil er bij mij niet in dat onze globe alleen maar bevolkt wordt door zulke achterlijke lieden die alles wat leeft kapot maakt, dus onleefbaar, daar komt het op neer, dan hebben ze hun eigen teloorgang al geboekt.

En voor degenen die nog een lekker hapje en een snapje nuttigen en dit meesmuilend lezen, ik ben er niet voor jullie maar wel voor de echten. 

Het is tijd voor een nieuwe ijstijd. 

Kim:

Zou het de wijze zijn waarop u zich verwoordt, de reden kunnen zijn dat niemand oor heeft voor wat u zegt en uw vrienden bij u weglopen ? Mod.

kim op 05-10-2018 15:38

Beste Mod.,

Nee, ik mag niets zeggen over de islamisering hier in Europa, want dan ben ik de schuldige, dus een rascist. En daar wil ik mij niet meer voor laten uitmaken. Ik ben geen rascist, wel een realist.

Trouwens mijn vrienden zijn niet bij mij weggelopen maar ik ben bij ze weggelopen.

Goed verwoord toch. Het is diep triest dat niemand wil geloven wat er gebeurt. 

Kim, uw postings zijn regelmatig aangepast of zelfs niet gepubliceerd vanwege uw getier en gescheld, dat stoot af, vandaar de vraag aan u over uw toon. Mod.

antoon op 05-10-2018 17:30

Ik zie het zo, links socialisme is net zoiets als de west side story, altruistisch bestaat bijna niet in deze wereld ook niet in een romantische verhouding, of misschien heel kort, dus maakten de Amerikanen maar een film waarbij je weg kan dromen dat het wel bestaat, een zamenleving die elkaar allemaal accepteerd, bestaat nu eenmaal ook niet, daar moet je je bij neerleggen,.

wat doen nu die domme linksen , ze gaan een kunstmatige  mensen beleving in elkaar zetten, laten moslims toe die hier niet horen en het vaak zelf  ook niet naar hun zin hebben, je gaat ook geen herten bij leeuwen in een hok zetten, waarbij ik zeg dat ik niet bedoel dat moslims perce leeuwen zijn.

Willem op 05-10-2018 18:01

Sterkte Kim, ik begrijp je, maar zwijg niet, zeg het zoals jij het ziet met je eigen woorden, begrijpen ze het niet dan leg je het nog eens uit als ze dat willen. Vrienden die daarom bij je weg lopen zijn geen echte vrienden en nieman is zo'n taalmeester als Xander.

tycho op 05-10-2018 18:14

Tom Hendrix 13:30: Helaas, democratie is de dictatuur van het grouw. 

Tom Hendrix op 05-10-2018 19:13

@Steady: 09.03. uur. Hoev weet U dat van die ruimteschepen, Steady?

Jeroen op 05-10-2018 19:27

https://www.youtube.com/watch?v=q-DJ4Sep0mw

Pier op 05-10-2018 22:06

Tycho, het grauw dient manmoedig neergesabeld te worden....:-)

steady op 06-10-2018 08:23

Tom steady

Die telescopen zijn uitsluitend gericht op de zon (wereldwijd 6 stuks) en allemaal gelijktijdig gesloten)

maar er is altijd iemand die de telescopen kan aftakken.

De NASA heeft een filmpje op internet geplaatst (zeer goed opgepoetst) met de vermelding

vlekken op de lens (hallo)

die mevrouw heeft het volledige filmje op internet geplaatst

Gevonden via xandernieuws  -Giant airship near the sun -

Gefimd begin september 2018

Ik zoek verder om de juiste video te vinden ok

Tot straks

Shalom

Oma op 07-10-2018 14:34

Reeds jarenlang wordt door moslima's en ex-moslims gewaarschuwd voor islam maar de eu/politiek heeft haar eigen verborgen agenda en volgt een zelfmoord beleid om nwo menen te kunnen installeren door moslims, genetisch beschadigd door inteelt en dus blindelings gehoorzaam, voor hun kar te spannen om ons te onderwerpen, te onderdrukken voor de totale machtscontrole na een uitgelokte oorlog tussen onze bevolking en de ingevoerde moslim strijdkrachten. Echter: moslims streven ook onze onderwerping na en zullen de politieke macht grijpen van de zelfverloochenende eu/politiekers zodra ze de kans zien.

Bovendien zien de europeanen wie de aanstokers van dit machtsspel zijn en keren zich nu reeds tegen hun eigen, verraderlijke politiek zodat hun plan reeds gedoemd is want de massa zal zich niet keren tegen de moslims maar tegen de schuldigen van deze georkestreerde oorlog: de politiek.

ik vrees dat ook dit boek van dit syrisch meisje over de ware toedracht en bedoeling van islam geen zoden aan de dijk zet om de politiek van richting/beleid te doen veranderen om onze cultuur, volk, beschaving en henzelf te behoeden voor vernietiging want dat is hun doelstelling niet. Wij zullen zelf door niet aflatende druk op onze politici hen moeten dwingen!

Perry op 08-10-2018 18:24

Oma op 07-10-2018 14:34

Helemaal mee eens wat je daar schrijft. Uiteindelijk zullen de de ogen van de bevolking open gaan en zullen zij tegen die gevestigde politiek keren ( liever vandaag dan morgen ).

jojo op 12-10-2018 09:00

Wij hebben een regering dat geen geestelijk inzicht heeft; op de SGP/CU na. Zij zien de geestelijke strijd ook niet. Daar komt bij dat de meeste leden van de regering ook de koran niet kennen.

Overigens; deze tendens zie ik ook bij veel gemeenteleden, de islam wordt niet besproken of onderzocht; "want de islam vormt geen gevaar". Ik heb kortgeleden een boek gelezen over de islam, geschreven door een dominee.  En ik ben erg geschrokken; wat een agressie en minachting staat daar in. Dat verklaart direct het gedrag van moslims.

De schrijver van het boek eindigde met de vraag; .."en als de islam nu de anti-christ zou zijn"....

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl