Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Verkiezingsslogan Die Linke in Beieren: ‘Jezus zou op ons hebben gestemd’


(Afbeelding: eigen werk Kai Weiss (1)).

Hoe absurd en schaamteloos het ook klinkt, het is geen grap: de links(groene)partij Die Linke in Bayern (Beieren) heeft op zijn verkiezingsposters de slogan ‘Jezus zou op ons hebben gestemd’ gezet. Als er één partij dat niet zou mogen doen dan zijn het de linksen wel, want zij komen rechtstreeks voort uit de gehate Oost Duitse SED, die tientallen jaren lang het christendom met keiharde hand onderdrukte. Het geeft aan hoe wanhopig links is geworden in de conservatieve, grootste en economisch sterkste deelstaat van de Bondsrepubliek.

 

Landelijk hebben Die Linke ongeveer 10% van de kiezers achter zich staan, te vergelijken met GroenLinks in Nederland. In Beieren is dat echter maar 3% tot 4%, en op 14 oktober, als er in Bayern deelstaatverkiezingen zijn, zal dat naar verwachting niet hoger worden.

De partijleiding moet het wel in de bol zijn geslagen, want het heeft op de posters langs de wegen en straten ‘Meer delen. Meer Vrede. Meer Naastenliefde. Jezus zou op ons hebben gestemd. Meer voor de meerderheid’ gezet – stuk voor stuk zaken waar historisch gezien het socialisme, en zeker de meest linkse varianten zoals het Marxisme, juist altijd mee op gespannen voet heeft gestaan, om het nog even mild uit te drukken.

Oorlog tegen de kerk en het christendom

Karl Marx noemde religie ‘opium voor het volk’ en vond dat religie, vooral de christelijke, diende te verdwijnen ten gunste van het communisme. De strijd tegen het christendom is altijd een dominante factor geweest in het communistische landen, niet alleen in het voormalige Oostblok, maar nu nog in bijvoorbeeld China en Noord Korea. In de laatstgenoemde staat gaan talloze christenen een verschrikkelijke dood tegemoet in concentratiekampen, waar overigens ook nog andere ‘dissidenten’ worden gestraft.

Desondanks is het links nooit gelukt de christelijke kerk uit te roeien. Integendeel, in het door de Sovjets overheerste Polen veroorzaakte paus Johannes Paulus II een ‘revolutie van het geweten’, en speelde de katholieke kerk een doorslaggevende rol bij de val van het IJzeren Gordijn.

Hetzelfde geldt voor de letterlijk ommuurde DDR, waar het volk tientallen jaren lang door de socialistische eenheidspartij SED in een ijzeren greep werd gehouden. Het gevolg was dat het aandeel christenen daalde van 95% in 1950 naar slechts 30% in 1989, het jaar van de Val van de Muur. Dat was het directe gevolg van de onderdrukking van het christendom door de SED, die een materialistisch en atheïstisch wereldbeeld aan alle mensen probeerde op te leggen.

Vooral sinds de jaren ’70 begon de kerk zich steeds meer te verzetten tegen het socialistische regime. Zo werden er vredesbewegingen opgericht en werden mensen met verboden alternatieve levensstijlen, zoals punkers, verwelkomd. Ook hielp de kerk mensen naar West Duitsland te vluchten. Het kerkelijke verzet werd in 1988 door partijleider Erich Honecker zelfs ‘contrarevolutionair’ genoemd.

Waslijst argumenten waarom Jezus nooit op links zou hebben gestemd

Er is een waslijst van argumenten aan te voeren waarom Jezus niet op Die Linke of andere socialistische partijen zou hebben gestemd. Historisch gezien leidt het socialisme juist niet tot ‘meer delen’ en ‘meer voor de meerderheid’ (de officiële landelijke slogan), maar tot gedwongen herverdeling door het afpakken van de rijkdom van gewone mensen en hen allen even arm te maken – met uitzondering van de heersende klasse natuurlijk. En ‘meer vrede’? Bepaald niet, het socialisme veroorzaakt in zijn diverse vormen uiteindelijk vrijwel zonder uitzondering dood en vernietiging van alle andersdenkenden. ‘Meer naastenliefde’ dan? Nou nee, eerder meer jaloezie en meer wantrouwen.

In het Westen zien we dat socialisten en linksen/linksgroenen over het algemeen diametrale doelen nastreven dan zowel het christendom als het Jodendom. Zo probeert links het traditionele gezin als basis van de samenleving te ondermijnen, ten gunste van allerlei alternatieve (seksuele) levensstijlen die door veel kerken worden afgewezen.

Links is overal een groot voorstander van ongelimiteerde abortus, daar waar in de meeste kerken juist het recht op leven centraal staat. Links kiest in het Midden Oosten vrijwel zonder uitzondering automatisch partij tegen de Joodse staat Israël, waar veel christenen een op de Bijbel gebaseerde sterke band mee hebben (nog even los van het feit dat Jezus Zelf een Jood was). Links is tevens de grootste pleitbezorger van het onbeperkt binnenhalen van grote aantallen moslimmigranten, en het aanpassen van onze samenleving aan de islam (= islamisering), een openlijk antichristelijke religieuze ideologie, die het kerngeloof van het christendom als de grootst mogelijke godslastering beschouwt.

Katholiek verslaggever Kai Weiss schrijft voor het Mises Institute dan ook dat ‘de bewering dat Jezus op dit alles zou hebben gestemd, op een partij die het christendom tientallen jaren lang heeft onderdrukt, een partij die de door de kerk decennialang werd bestreden en uiteindelijk vreedzaam van de troon werd gestoten, een partij die normaal gesproken nooit goedkeurend over ook maar iets praat dat met religie te maken heeft (met uitzondering van de islam, maar voornamelijk omdat deze religieuze ideologie zich verzet tegen het christendom en Jodendom – X.), is niets minder dan afschuwelijk. Maar in zekere zin zou het ons een goed gevoel moeten geven, want het laat zien hoe wanhopig de Duitse socialisten op dit moment moeten zijn.’

 

Xander

(1) The Mises Institute via Zero Hedge 

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning, antisemitisme of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten. Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Inhoudelijke geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod. 

Bij dit artikel kunt u uw mening geven omtrent de mogelijke keuze van Jezus in deze zaak.

Reacties

willy op 25-09-2018 14:17

Ze kunnen nog komisch zijn die groen linkse Duitsers die voor massa-migratie zijn waarbij de Europese volk zal oplossen in een indentiteitsloze massa van de islam! De Filosoof Nietzche was van oordeel dat het volk God had vermoord door hun gedrag dat niet christelijk was , later is die man zo ziek geworden door een hersentumor dat wat hij nog kon schrijven waanzin was, maar hij had meer dan een punt! de oorlog tegen kerk en christendom daar zitten we middenin en de val van het ijzeren gordijn heeft er alleen maar voor gezorgd dat massa  -migratie mogelijk werdt dus wie zat erachter??? En Jezus is niet te vatten in geen enkel politiek stelsel zijn leven was uniek en hij kwam op voor iedere mens van zondaar tot hoer hij had ze allen lief , daar was hij voor gekomen! Goed artikel!! Shalom

Gerard op 25-09-2018 15:06

Wat iedere goddeloze weghoont: God laat níet met Zich spotten. Hij zàl Recht doen en Zijn straffen voor de goddelozen ongenadig doen zijn. Wee, wee de goddelozen...

ottoman op 25-09-2018 15:23

alsof jezus deze nodig heeft.

systeem van jezus is veel beter, en hunzelf zouden hem moeten volgen

Tom Hendrix op 25-09-2018 15:34

Links, heeft de grootste massamoordenaars voortgebracht. Datzelfde links, dat de "killing fields", onder de rode Pol Pot mogelijk heeft gemaakt. Laat me niet lachen...links en Christus, dat zijn echt 2 verschillende werelden.

Ivan Chapka op 25-09-2018 15:44

Het zijn niet alleen de Groenen Linksen Socialisten Liberalen Communisten Maoisten die het Christelijke geloof, religie en politiek op alle fronten aanvallen en heulen met de islamitische overheersers. 

Het zijn ook juist diverse Christelijke partijen die heulen met de islam, zie maar de Katholieken onder paus Franciscus, maar  ook veel protestanten, die hun ziel aan de islamitische barbaren/overheersers verkopen. Hoe is dit mogelijk, hoe kan een oprecht Christen zich verwant voelen cq zich overleveren aan deze barbaarse woestijn ideologie, die niets maar dan ook niets met het Christendom, Jodendom van doen heeft, neen erger,  zij zijn de daadwerkelijke vijanden van onze Westerse samenleving en geloofsbeleving. 

Jezus was en is de meest liefdevolle mens die ooit op aarde geleefd heeft, die zich onverbloemd zou hebben hebben uitgesproken tegen dit soort dictatoriale overheersers, huichelaars want dat is de enige conclusie die ik hieruit kan halen. Jarenlang het atheïsme promoten, het Christendom trachten te vernietigen, en dan nu Jezus naam misbruiken, stelletje hypocrieten. Ik walg van deze figuren, politici ook in ons land.

Eelke Piers op 25-09-2018 15:47

Jesus zou door Die Linke opnieuw gekruisigd worden. Jesus had de macht en de mogelijkheid om iedereen in Israël en de hele wereld overal in te helpen maar Hij hielp alleen die die in Hem geloofde en bij Hem kwamen.

Dit zou voor Die Linke zo'n geweldige tekortkoming zijn dat ze Hem opnieuw aan het kruis zouden nagelen.

herrie op 25-09-2018 16:13

wat een farizeen,als Jezus nu weerkwam zouden ze Hem zeker weer vermoorden.kijk alleen al naar tommy robinson.

Cefas op 25-09-2018 18:19

Jezus houdt van mensen maar Hij verafschuwt hypocrieten en manipulators, daar veegt Hij de vloer mee aan en die zitten vaak ter linkerzijde.

Tom Hendrix op 25-09-2018 18:23

@Ivan Chapka: 15.44. uur. Zo zie ik het ook, Ivan.

Dewevoga op 25-09-2018 18:34

@Eelke Piers op 25-09-2018 15:47

Volgens mij in de tegenwoordige tijd nog steeds.

@Ivan Chapka op 25-09-2018 15:44

Ik ben het met u eens en noem het het humanisme dat in de "kerk" geslopen is.

Enk op 25-09-2018 20:38

Kwam Jezus niet naar aarde om ons, te tonen wat de weg terug naar God is? 

Links en de 10 geboden gaan niet samen.

Links houd van de heer van deze wereld, Lucifer.

KG op 25-09-2018 22:52

Dat is de linkse hippie Jezus van de multicult die het goede slecht noemt en het slechte goed. Laat de linkse fasisten hun valse Jezus maar volgen naar het Kidron dal. Getsemane betekend oliepers voor hen die verstaan waar ik het over heb. 

Qvic op 25-09-2018 23:32

 

Ik ben geen gelovige van wat dan ook, maar het gaat hier om de macht en niets anders. Daar van vroeger het christendom voor iedereen eigenlijk gemeengoed was en de kerk overheerser was van Europa. Daar waar de kerk iedereen begeleide van de wieg tot het graf, bepaalde de kerk ook dat elk gezin zoveel mogelijk kinderen moesten baren voor de nieuwe generatie. Zodat het volk groot sterk werd. Deze tendens is met de babyboomers generatie min of meer afgeschaft, omdat zij zelf wilde bepalen wat goed of slecht was voor hen. Die dachten niet in hun nageslacht, die dachten enkel voor hun zelf en alles moest kunnen. Mede omdat de economie ook booming was en alles moest in een keer anders volgens hen. Dat heeft er voor gezorgd dat al die veranderingen nu zijn uitgekristalliseerd en we massaal de kerk verlaten hebben.

De vrouwen hebben hun taak als moeder zoveel mogelijk uitgesteld, om ook carrière te willen maken zoals mannen. Vele vrouwen hebben daardoor nooit kinderen genomen, omdat materie en aanzien belangrijker werd voor hen dan een gezin te vormen. In de jaren '60 kwam ook de pil voor de vrouw op de markt, om zo het kinderschap zo veel mogelijk te voorkomen en als het toch mis liep was er nog een optie om abortus te plegen. Met als gevolg, dat er nu miljoenen kinderen nooit geboren zijn en het traditionele gezin een zeldzaamheid is geworden. Dit is een enorme verzwakking van het volk in aantallen, dit hebben we min of meer te danken aan onze eigen vrouwen.

De vrouwen hebben we begin 1900 stemrecht gegeven en hebben zij in de jaren '60 in de dolle mina jaren afgedwongen van eigen baas in buik e.d. Zij eisten gelijke rechten van hun mannen en toen kwamen de eerste emancipeerde vrouwen, die alles beter dachten te weten dan de mannen. Deze kiem is uitgegroeid tot de complete verwijving van onze samenleving waar we nu in leven. De man hebben ze terug geworpen als een watje/doetje/slaafje, die nu regelmatig de vrouwenrol in gedrukt wordt door de samenleving.

Niet voor niets is er binnen de islam geen ruimte voor de vrijheden voor de vrouw, want anders bestond de islam al lang niet meer. Want zodra de vrouwen het voor het zeggen krijgen (macht krijgen over het volk) is elke samenleving verdoemt om ten onder te gaan. Dit is al meerdere keren gebeurt in de geschiedenis. Telkens als een samenleving hoog beschaaft is, wordt telkens deze zelfde fout gemaakt.  

Mark S. op 26-09-2018 00:45

Ik denk dat er ontzettend veel domme christenen zijn die tegelijkertijd links zijn. Je vindt ze in Nederland ook overal ter linker zijde (alsook ter rechter zijde) bij partijen als de PvdA, GrL ed.

Het zijn domme christenen omdat ze maar niet willen beseffen hoe anti-christelijk links in feite wel is zoals in dit artikel goed wordt benoemd.

Het is gewoon een slimme zet van die vuile linkse partijleiders om hun partijen een christelijk laagje te geven om hun domme christelijke stemvee gerust te stellen dat ze bij links aan het goede adres zijn. Daarom zeggen ze dat zelfs Jezus op links zou hebben gestemd. En de domme, stompzinnige christenen van links geloven dat.

Voor alle duidelijkheid: Ik ben wel een christen, alleen geen domme christen en dus niet links.

Nieuw Begin op 26-09-2018 01:02

In de Bijbel staat heel nuchter:

de geest van de dwaas gaat naar links maar de geest van de wijze naar rechts. Hoe aktueel! De humor God's :)

Heeft u een tekst verwijzing ? Mod.

Hubo op 26-09-2018 02:43

Het is wat mij betreft een legitieme benadering.Er valt wel wat voor te zeggen.

Het is verder allemaal betrekkelijk.De AfD heeft haar sterkste wortels ook in het oosten en in Rusland is een soepele switch gemaakt naar een publiekelijk overwegend rechts nationalistisch religieuze koers,waarbij ik zelf de ndruk heb dat Putin vooral om pragmatische beweegredenen de kerk lippendienst verleent.

Bundy op 26-09-2018 02:44

Geheel off topic wil ik hierbij weergeven tot welk niveau de E U gedaald is .   Wie van ons volgt ?

https://www.ninefornews.nl/sovjet-eu-europa-glijdt-tirannie/ 

Josef op 26-09-2018 08:04

Het zou veel actueler geklonken hebben als zij zeiden ,zelfs mohamed zou op ons gestemd hebben!

Cale op 26-09-2018 11:33

Het is oorlog in Europa. Grofweg links tegen rechts. Het eerste slachtoffer in een oorlog is de waarheid. Daarom worden er door met name links zulke rare fratsen uitgehaald. En wordt Antifa als knokploeg gebruikt. Merkel zal spoedig van het toneel verdwijnen. Dan is de chaos compleet.

Hubert Luns op 26-09-2018 11:55

Marx zei "opium van het volk", niet 'voor het volk'. Het verschil is dat 'voor' impliceert dat het hun gegeven wordt, maar 'van' geeft aan dat ze het zelf zoeken. Daarom moet het volk volgens de Marxistische ideologie heropgevoed worden opdat ze van die zogenaamd 'dwaze godsdienstverslaving' afraken.

Ivan Chapka op 26-09-2018 12:08
Qvic op 25-09-2018 23:32
Ach gut, een vrouwenhatertje? Ooit slecht behandeld door vrouwen of ben je gewoon een soort macho. Ik denk eerder gezien je uitingen over de islam (geen zeggenschap cq slavenrol vrouwen) dat je toch een moslim bent, indien niet bewonder je deze mensvernederende doodscultus ideologie als zijnde de ideale keuze en trouwens het gaat hier over het misbruiken door communisten van de naam en de daden van Jezus Christus. Dit artikel heeft dus niets uitstaande met de door u beschreven oorzaak zijnde de feminisering van deze tegenwoordige maatschappij, waarvan ook ik vind dat die op enkele gebieden te ver is doorgeslagen (rechterlijke macht cq onderwijs).

Maar zelfs dan, geeft dit de moslims en in hun kielzog de vrouwenhaters,  niet het recht,  hun vrouwen als minderwaardigen te behandelen alleen maar omdat dit kan in de Oosterse door de islam gehersenspoelde maatschappij, gebruikmakend van de grotere fysieke kracht van de man als machtswellusteling. En hoe dat uitpakt hebben we kunnen zien aan de gedragingen van IS. Kijk dat vind ik dus walgelijk.
Klaas op 26-09-2018 12:11

Links is met die leus zeker niet wanhopig integendeel ze zijn uitgekookt!

Johan de derd op 26-09-2018 12:42

Is een belediging van de linke naar de Christen, en met die uitspraak zetten ze zichzelf voor jan met de korte achternaam  het zijn atheisten. Ze halen het niet in hun hoofd om op de posters mohammed te zetten, te laf om tegen hun woestijnbroeders in te gaan.

Michaël ;-{> op 26-09-2018 13:50

@ Moderator, met betrekking tot: Nieuw Begin op 26-09-2018 01:02

 Prediker 10:2-3 (NBG51) ‘’De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links. Waar de dwaas ook gaat, zijn verstand ontbreekt, hij zegt tot ieder, dat hij dwaas is.’’

 Prediker 10:2-3 (SVV) ‘’ Het hart des wijzen is tot zijn rechterhand, maar het hart eens zots is tot zijn linkerhand. En ook wanneer de dwaas op den weg wandelt, zijn hart ontbreekt hem, en hij zegt tot een iegelijk, dat hij dwaas is’’

 Prediker 10:2-3 (NBV) ‘’De wijze volgt altijd het goede spoor, de dwaas ontspoort voortdurend, en terwijl hij doelloos ronddwaalt op de weg toont hij aan iedereen hoe dwaas hij is.’’

@ Nieuw begin, heel toepasselijk idd :-)

Met vriendelijke groet, Michaël

Dank. Mod.

Dewevoga op 26-09-2018 14:26

Antwoord op de vraag van de mod. aan nieuw begin: Prediker 10:2, ik hoop dat de mod. dit geen inbreuk vindt. Het hart van de wijze is tot zijn rechter- maar het hart van een zot is tot zijn linkerhand. 

Dank. Mod.

Tom Hendrix op 26-09-2018 14:37

@johan de derd: 12.42. uur.Precies!

Tegenstander op 26-09-2018 15:01

 

De Geest van de Dwaas richt zich naar links 

Prediker 9:13-10:3

De geest van de "Wijze" richt zich naar "Rechts", maar de geest van de "Dwaas" richt zich tot "Links". Waar de "Dwaas" ook gaat, zijn verstand ontbreekt; hij zegt tot een ieder dat hij een "Dwaas" is....

Dank. Mod.

ohje op 26-09-2018 15:30

God is ook maar een mens.

JP op 26-09-2018 15:30

Laat 't Hem niet horen.

Gerard op 26-09-2018 15:33

Teletekstpag. 128, 26-09-2018. "... ...  Sinds twee weken meren schepen aan met een gemaskerde bemanning die Marokkanen een plek aanbieden.Sinds dit weekend is de kustwacht actief om de 'spookboten' tegen te houden.Wie verantwoordelijk is voor de boten is onduidelijk." Onduidelijk niet? Die bemanning doet het allemaal gratis!! Dat is immers naastenliefde, een vaak bewezen allahou-akbar regel van de islam! Of vergis ik mij? Zouden ze er toch geld, veel geld voor krijgen? Namelijk uw en mijn belastingcenten middels de E.U. ?? Oeps...

Tom Hendrix op 26-09-2018 15:38

@Tegenstander: 15.01. uur. Amen!

Tom Hendrix op 26-09-2018 16:37

@Gerard: 15.33. uur. Zou zomaar kunnen, dat de plutocraat Soros, daar achter zit. Deze globalist, met zijn marxistische vrienden, wensen heel Europa te verrijken met de islam, en tevens te laten vermengen met heel Afrika. Mij zou dat niet verbazen.

Qvic op 26-09-2018 18:20

 

De voor geschiedenis van hoe het in godsnaam zover heeft kunnen komen, dat de linkse gluipers nu zo machtig zijn geworden als nu. Het ligt hoofdzakelijk bij de vrouwelijke babyboomers generatie. Zij hebben zonder het zelf echt te beseffen de kant van het progressieve gekozen en het bestaande rollen spel van man/vrouw doorbroken. Vrouwen laten zich veel makkelijker verleiden dan de mannen voor nieuwe stromingen zoals het progressieve of het communisme of de islam. Terwijl het allemaal schroot is met een zeer dun laagje menslievendheid.

Zodat een leek er makkelijk intrapt. In de jaren '70 waren vele Bhagwan aanhangers met hun oranje overal en overal waar veel vrouwen zijn, komen de mannen van zelf er ook bij. Zo hebben de linkse bolwerken van nu en in het begin min of meer ook zo aangepakt om zoveel mogelijk aanhangers te krijgen. Maar nu links steeds arroganter wordt en de ene na de andere belachelijke beslissing maakt is er een kentering binnen links aan de gang.

Hun bedoelingen zijn nog steeds het zelfde, maar presenteren zich bijna altijd als een soort heilige voor het volk in de verkiezingstijd. Dat verklaart dat toch vele christenen zonder het zelf echt te beseffen toch steeds op de linksevleugel blijft stemmen. De kracht van de propaganda wordt door menging nog steeds onderschat, alleen een bijna allesweter doorprikt de propaganda met gemak. Daar komen gelukkig steeds meer mensen bij, die voldoende kennis van hebben om die linkse propaganda te doorprikken.

@ Ivan Chapka op 26-09-2018 12:08

Ik ben geen vrouwenhater of een moslim of een islam aanhanger, ik consenteer enkel van hoe het zo ver heeft kunnen komen, aan de hand van feiten en gebeurtenissen uit het verleden.

Ivan Chapka op 26-09-2018 19:21

@Qvic op 26-09-2018 18:20

Neem me niet kwalijk als ik je verkeerd heb geïnterpreteerd, maar zo kwam het op mij over, gelukkig maakt wat je nu schrijft voor mij het e.e.a. veel duidelijker en daar heb je gelijk in, zoals ikzelf ook al eerder schreef. 

Gerard op 26-09-2018 20:14

@ Qvic op 26-09-2018 18:20. Niet alles van wat u schrijft is in overeenstemming met de waarheid, maar er zit n.m.m. zeker veel waarheid in. Veel vrouwen willen inderdaad man zijn, als man aangesproken en benoemd en gezien worden. Ook op plaatsen zitten waar gezag uitgedragen moet worden en orde heersen, willen ze hun 'mannelijke vrouw-zijn' tot uitdrukking brengen. Maar de simpele zielen begrijpen niet dat deze twee over het algemeen (dus niet nooit) samengaan. Vrouwen willen veelal ook niet meer naar hun natuur gewoon moeder en huisvrouw zijn, want dat is ze te min terwijl moeder-zijn de 'hoogste' baan is. Want zie wat de natuur leert: als een kind huilend thuis komt, wie roept het kind het eerst? "Mamma !!" als het beiden nog heeft.

Ongeveer 35 jr. geleden hoorde ik de extreemlinkse en feministe (=mannenhaatster) Hedy 'd Ancona voor de radio zeggen dat het haar doelbewuste opzet was om in Europees verband (ze zat sinds 1984 in het E.P.) er voor te zorgen dat de vrouw het huis uit moet, zodat de Staat de opvoeding van de kinderen voor een groot deel zou kunnen gaan overnemen. En ziedaar: het is deze verkapte communiste met haar verdorven kliek wonderwel gelukt om moeder de vrouw het huis uit te krijgen, simpelweg omreden dat een gezin met één salaris tegenwoordig niet meer kan overleven. Dat is dan één van de redenen waarom alles in vergelijk met vroeger zo verschrikkelijk duur is geworden.

Welnu, over discriminatie en\of racisme gesproken: hoe is het tegenwoordig? Zo: ben je zwart\kleuring, vrouw en lesbisch, dan heb je tijdens sollicitaties (bij de overheid) al driepunten vóór. Kom je bovendien nog uit een arabisch land en ben je moslima, dan heb je vijfpuntenvoor op de blanke Nederlandse man. Want deze laatste mag je namelijk wegdrukken, bevorderingen afnemen en achterstellen. Het zou op slechts één punt andersom moeten zijn, dan zou in dit vergiftigde Nederland met zijn geestesziek, waanzinnig geworden volk, opstand uitbreken en vragen gesteld worden tot de V.N. aan toe.

Zie eens: overal vrouwen de baas tegenwoordig op plaatsen waar mannen vroeger zaten (ging ook niet altijd goed!!): het onderwijs (nu roepen ze weer om mannen), de politiechefs, rechters, officieren van justitie, hoge ambtenaren ministeries. Want door die vrouwen zou het allemaal o zo goed worden, de wijsheid der wijsheden zouden komen en de vrede zou uitbreken. En nu hebben we dus een 'verwijfde' samenleving die geen grenzen stelt, waarin iedereen welkom is, waarin straffen grenzen aan beloningen, waarin bijna alles mag en waarin alles waarmee de regeerkliek het niet mee eens is 'sexuele intimidatie', racisme, neo-nazisme genoemd wordt. Ik beweer beslist níet dat het vroeger alleen maar goed was, zeker níet!!!! Maar het is de laatste 30 jaren met de opkomst van de opstrandige 'mannelijk vrouw' alleen maar slechter geworden, héél veel, ja héél erg veel slechter.

@ Ivan Chapka op 26-09-2018 12:08. Ik geloof niet dat Qvic een vrouwenhater is. Maar dat u hier zo onberedeneerd furieus tegenin gaat, geeft mij de een indruk dat er bij u tegen het 'zere been' is aangeschopt.

Groet van Gerard.

Cefas op 26-09-2018 23:17

Prediker wordt veel geciteerd bij het loofhuttenfeest dat nu gaande is.

ED op 27-09-2018 01:41

https://www.youtube.com/watch?v=V1mxMHK1SgI

 

Over de hele wereld zijn er mensen die huilenIk kan niets vinden om te geloven Ze leggen zoveel vertrouwen in mensen die liegen Ze zijn zo gemakkelijk te bedriegen Het is geen mysterie, je kent de woorden om je te bevrijden Daar voor de hele wereld om te zien Wanneer je het bij je hebt Er is geen reden meer om je te verstoppenJe moet het geven om te ontvangen De boodschap is liefde Liefde is de boodschap en de boodschap is liefde Van de straat tot de bergen tot de hemel daarboven Vertel het iedereen Vertel iedereen waar je van droomt Vertel hen dat liefde de boodschap is en dat de boodschap liefde is

Diep in elk hart is er een antwoord Wat is er nodig om het echt te maken? Zelfs een ziel achter een muur van verwarringIk kan je nog steeds vertellen wat je voelt Waarom moet het de aanblik zijn van iets dat 's nachts brandt?

Om ons naar de dag te laten hongeren Het is geen mysterie, maar liefde genoeg om het te laten zijnIedereen weet de weg De boodschap is liefdeLiefde is de boodschap en de boodschap is liefde Van de straat tot de bergen tot de hemel daarboven

Vertel het iedereenVertel iedereen waar je van droomt Vertel hen dat liefde de boodschap is en dat de boodschap liefde is Kun je het geluid niet horen? Moet de aarde ronddraaien We gaan uitvinden waar de wereld over gaat De boodschap is liefde Liefde is de boodschap en de boodschap is liefde Van de straat tot de bergen tot de hemel daarboven Vertel het iedereen Vertel iedereen waar je van droomt Vertel hen dat liefde de boodschap is en dat de boodschap liefde is

kim op 27-09-2018 09:36

Een vrouw is een vrouw want ze heeft een -baarmoeder- en mannen hebben alleen maar vechtlust. Een nadenkertje.

De Westerse vrouwen hebben geen (lees: geen enkele) schuld aan het feit wat hier nu gebeurt. Lees de 'Resolutie van het verdrag van Straatsburg 1975' maar even rustig er op na. Daar kunnen wij vrouwen niets tegen doen. De mannen zijn de slechterikken, niet wij, het voortbestaan gevende goederikken. Deze 'Resolutie' is gemaakt om ons prachtige Europeanen kapot te maken, ik wist het alang, maar ach, hoe naïef is iedereen, neem nog maar een slokje water uit de kraan of koop goederen uit de supermarkten. Toe maar, in ruil voor olie moeten wij een achterlijk kannibalen opgefokte volk hier omarmen. Ik geef ze een doodknuffel. En wie hier in mee gaat met mij krijgt een dikke zoen oftewel een pakkerd.

Vroeger kwam er een bakker bij de deur, de visboer, de schillenboer om restanten van ons voedsel op te halen voor de prachtigste dieren op de boerderij om te voeren, de messenslijper, enzovoort. Het geheel is meer dan de som van de delen. Dit is een citaat van Aristoteles.

De vrouwenhaters IS de Islam. En die vrouwen van de Islam zijn nog erger dan de mannen zelf, want zij kweken de haatmannen op afroep en een schreeuw (vul zelf maar in) met een vernietigende macht die zijn weerga niet kent. Blijf van mijn Jezus af want ik heb ook een schreeuw. En mijn macht is nog erger dan een citaat.

MP op 27-09-2018 10:11

Katholiek en Jezus? De Roomse katholieke kerk heeft meer met de antichrist en Babylon te maken dan met het ware woord van God. 

tom op 27-09-2018 11:21

Als je nagaat dat groenlinks hier in dit bananeland de twee na grootste partij in de peilingen is dan vraag je je af hebben die stemmers op deze extreem linkse partij en met name jongeren hun verstand dan nu helemaal verloren.

Max28 op 27-09-2018 13:22

Gerard op 26-09-2018 20:14 "Vrouwen willen veelal ook niet meer naar hun natuur gewoon moeder en huisvrouw zijn, want dat is ze te min terwijl moeder-zijn de 'hoogste' baan is."

Je hebt volkomen gelijk. Ik denk dat Theirry Baudet en zijn partij in Nederland de enige zijn die hier iets aan willen doen. Maar wat en hoe?

Tom Hendrix op 27-09-2018 16:13

@kim: 09.36. uur. Helemaal met U eens, Kim.

Guardianofretro op 27-09-2018 20:10

Jezus heeft volgens mij nooit bestaan dus.....

Tom 11:21

Groenlinks heeft zijn aanhang vergroot via migranten en vluchtelingen.

Vandaar dat......

Guardianofretro op 27-09-2018 20:30

Alles wat zich links noemt zijn helemaal geen linksen.

Het zijn in feite linksfascisten zoals we ook islamonazies hebben en relifascisten. Deze clubs gebruiken religie wanneer het hun uitkomt.

Uitwassen van Links kunt u hier zien...

 

Een rapper die in zijn act zegt alle blanken op te willen hangen. Maar dat is natuurlijk wel OK bij clubjes zoals JOOP.nl en GroenLinks

 

https://www.rt.com/news/439571-conrad-music-video-kill-whites/

kim op 28-09-2018 02:03

@Tom Hendrix, u krijgt van mij een dikke zoen.

Fran op 28-09-2018 07:08

Links -rechts , christendom-islam , zwart-wit , yin -yang , liefde-haat .

Verleden-heden-toekomst

Hovaardig , hulpvaardig, lichtvaardig , boetvaardig, dienstvaardig, offervaardig, krijgsvaardig, bereidvaardig .

 Onrechtvaardig-rechtvaardig !

Alle wegen leiden naar Rome - Er is maar een weg die leid naar ...

Namen : er is een naam boven alle namen verheven :  Jezus-Christus !

Steden : er is een stad boven alle steden verheven : het heilige Jeruzalem !

Maatwerk op 28-09-2018 16:15

Ik ben het ook met Kim eens. Zoals we niet alle schuld bij de ouderen moeten leggen, zo ook niet bij de vrouwen. 

Verder ook eens met Max28 dat Thierry baudet de beste is, gewoon voor ons allemaal. Of misschien dat president Trump echt niet meer meedoet de volgende verkiezingen dan mag hij hier koning worden van mij.

kim op 28-09-2018 17:06

@Maatwerk, u krijgt ook een dikke zoen van mij.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl