Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Oud verzetsleider DDR ziet steeds meer overeenkomsten met huidige tijd

Moderne massamedia hebben zelfde rol als verspreiders van staatspropaganda aangenomen – Citaat Oxford migratie expert: Teveel immigratie vernietigt gemeenschappelijke identiteit en solidariteit

 
Massa demonstratie van bijna een miljoen burgers tegen het socialistische SED regime in Berlijn op 4 november 1989. Bijna 30 jaar later lijkt de SED (die in de jaren ’80 als slogan ‘Das schaffen wir!’ had) alsnog te hebben gewonnen, aangezien een voormalige DDR ‘agitprop’ expert nu al jarenlang kanselier van Duitsland (en daarmee feitelijk ook de EU) is (Afbeelding: Getty Images (2)).

Een leider van het verzet in het voormalige Oost Duitsland, Angelika Barbe, waarschuwt dat er steeds meer overeenkomsten zijn tussen het toenmalige onderdrukkende communistische regime en de regering van Angela Merkel. Ook ziet ze dat de massamedia eenzelfde rol als verspreiders van staatspropaganda hebben aangenomen. Net als destijds in de ‘Deutsche Demokratische Republik’ worden burgers die actief hun vrijheid proberen te verkrijgen of behouden, verketterd en vervolgd. De conclusie is dat de periode van echte vrijheid en democratie in Europa tot het verleden behoort, en onze samenleving opnieuw stapsgewijs wordt -en deels al is- overgenomen door extreemlinkse, zichzelf ‘progressief’ noemende krachten.

 

DDR verzet ziet steeds meer parallellen

DDR 2.0 is anno 2018 een hard feit geworden, ook al vinden veel mensen dit nog altijd overdreven. Echter niet door mensen die tientallen jaren lang zuchtten onder het juk van totalitaire linkse regimes zoals in het voormalige Oostblok. Niet voor niets verzetten de Oost Europese landen zich hevig tegen de massale immigratie van enorme aantallen moslims, die wordt uitgevoerd om de traditionele vrije Europese samenleving opzettelijk te ondermijnen en uiteindelijk te doen instorten, zodat op de puinhopen van chaos en armoede een vanuit Brussel geregeerde geïslamiseerde federale EU-superstaat kan worden opgericht: ‘Eurabia’ of ‘Eurafrika’, zoals critici dit streven ook wel noemen.

Angelika Barbe riskeerde lijf en leden –en daardoor die van haar hele familie- door actief te zijn voor het wijd verspreide verzetsnetwerk in de DDR, dat bestond uit mensen die weigerden zich te conformeren aan het zichzelf ‘democratisch’ noemende socialistische regime, dat mensen die naar het –toen nog vrije- West Europa wilden vluchten met muren en prikkeldraad tegenhield, en degenen die het toch probeerden doodschoot. Het netwerk verzette zich tegen het uitleveren van de burgers aan de willekeur van de staat en tegen het massale onrecht dat het volk werd aangedaan. Ze organiseerden ‘illegale’ hertellingen van de gemanipuleerde verkiezingen in 1989, en de vele massademonstraties die uiteindelijk mede leidden tot de val van de Muur.

‘Teveel immigratie vernietigt identiteit en solidariteit’

De meeste Duitsers en Europeanen beseffen het nog niet, maar onze maatschappij is in snel tempo een ‘DDR 2.0’ aan het worden. Barbe citeert bijvoorbeeld ‘Oxford’ migratie expert Paul Collier, die schreef dat ‘het wonder van de nationale staat is dat er een gemeenschappelijke identiteit wordt gecreëerd, die solidariteit mogelijk maakt. Teveel immigratie vernietigt deze orde.’

Burgerprotesten –zoals recent tegen het vele migrantengeweld- zijn nog net niet verboden zoals destijds in Oost Duitsland, maar veel scheelt het niet meer. Net als toen zetten de heersende politici en media deze protesten in de verboden en verafschuwde hoek van ‘racisten’, ‘extremisten’ en zelfs ‘nazi’s’, enkel omdat deze mensen een niet politiek-correcte mening hebben.

Gevestigde orde verkettert opnieuw mensen met niet politiek-correcte mening

De toenmalige SED dwong gehoorzaamheid en volgzaamheid af door activisten en hun gezinnen en families te dreigen met gevangenisstraf. Een kleine drie decennia na de val van de Muur lopen Duitsers die openlijk achter de AfD staan of daar lid van zijn, en/of openlijk kritiek uiten op het beleid van de regering, opnieuw het gevaar om hun carrière kwijt te raken en zelfs ontslagen te worden. Her en der konden AfD’er ook al geen huis meer kopen of huren, of raakten ze hun zaak kwijt omdat de huur van het pand werd opgezegd.

Er zijn ook parallellen te trekken met Nederland aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, toen het overgrote deel van de massamedia slaafs medewerkten met de Duitse bezetter, en de later zo vereerde verzetsstrijders aanvankelijk ook ‘subversieve en vijandige elementen’ noemden, die met hun verzet de vrede en de samenleving maar in gevaar zouden brengen. Op exact dezelfde wijze worden vrijheidspartijen en hun leiders en volgelingen nu weer gedemoniseerd, en wordt gedaan alsof hun standpunten, vooral hun verzet tegen de massa immigratie en de islam, door slechts een klein groepje ‘extremisten’ wordt aangehangen.

‘Staat garandeert veiligheid burgers niet meer’

‘De burgers gaan de straat op omdat de staat het laat afweten, en hun veiligheid niet meer garandeert,’ zei Barbe deze week tijdens een bijeenkomst. ‘Dat is echter wel de hoogsteigen taak van de staat. De kartelpartijen, die al jaren het recht breken, zijn niet bevoegd de burgers te beschuldigen van wettelijke overtredingen. Ze zouden juist hun opgeheven vingertje waarmee ze de burgers willen heropvoeden achterwege moeten laten.’

‘De demonstratiecultuur hangt samen met de welkomscultuur. Als er steeds meer dodelijke ‘ongelukken’ zijn, die natuurlijk allemaal ‘incidenten’ worden genoemd, is daar plotseling een ‘verbond tegen rechts’ dat zich verzamelt en waarschuwt zulke ‘daden niet te instrumentaliseren’...’

Geen hulp aan vluchtelingen, maar Umvolkung

De eerder genoemde (Universiteit van) Oxford migratie expert Paul Collier verklaarde in een interview met Welt dat ‘alle mensen die nu bij jullie komen uit veilige derde landen afkomstig zijn. Duitsland heeft niet één Syriër van de dood gered.’ (1)

Wat er nu gebeurt is dan ook niet het opvangen van oorlogsvluchtelingen, maar regelrechte ‘Umvolkung’, het stapsgewijs uitwisselen en uitwissen van de autochtone bevolking en hun cultuur en gebruiken voor die van de islam. En voor wat dat voor onze samenleving betekent hoeft u alleen maar een blik over de grenzen te werpen naar de meeste landen waar deze intolerante, discriminerende, onderdrukkende en militante religieuze ideologie het voor het zeggen heeft gekregen.

 

Xander

(1) Epoch Times
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Zie ook o.a.:


2017:
01-05:http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/05/Welt-journalist-Beleid-Angela-Merkel-is-late-wraak-van-DDR-op-West-Duitsland (‘Merkel reageert als feodale vorstin’)

2016:
28-04: Zo bouwt Angela Merkel Duitsland en Europa om tot een nieuwe DDR

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning, antisemitisme of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten. Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Inhoudelijke geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod. 

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31) verder te praten.  

Reacties

Dago op 22-09-2018 16:34

De autochtone bevolking van West Europa heeft zichzelf te danken voor deze omvolking.  Gingen onze ouders cq grootouders niet heel enthousiast om met de toegestane nieuwe "vrijheden" zoals immigratie en - vaak genegeerd - abortus? Abortus alleen al heeft er voor gezorgd dat we nu meer dan 1 miljoen autochtone Nederlanders minder hebben. Een hele generatie die de ouderen had kunnen verzorgen en op termijn kunnen vervangen.... weggevaagd voor hun geboorte. Als im de geschiedenis van oude staten en rijken lees enlees over hun kinderoffers aan allerlei goden, dan weet ik al hoe het gaat aflopen: ze gaan het niet al te lang meer maken. En onze abortus aantallen zijn nog "laag" sorry voor het woord. In ons land daalden de cijfers gelukkig lange tijd. In de rest van West Europa stijgen ze nog steeds. We deden ons het zelf aan. Hopelijk kunnen we nog massaal en snel veranderen. Maar dan moeten we dingen zoals materiele welvaart op een derde plaats zetten en onze samenleving weer gaan waarderen.

Tom Hendrix op 22-09-2018 17:12

Geheel eens met het artikel.

Cale op 22-09-2018 17:15

l'histoire se répète... maar dit keer wel heel erg snel...

Doordenker op 22-09-2018 17:22

De komst van de anti-conceptie pil in de jaren 60 heeft ook de geboortebeperking en 'het vreemd gaan' en de hieruit voortvloeiende 'progressieve' maatschappelijke normvervaging, verloedering, echtscheidingen en verarming in de hand gewerkt.

Bundy op 22-09-2018 17:37

De rest van de wereld is er op een andere manier niet veel beter aan toe .   In Amerika is ongeveer een kwart van de bevolking van 300 Miljoen mensen  verslaafd aan diverse keiharde middelen , is de politie een repressieve macht , ook staan er de meeste Fema-kampen .               China heeft honderden Miljoenen kamera's om de bevolking ( vijf Miljard mensen ) te bedreigen met hun contrôle-systeem .    Wie daar een afwijkende mening heeft wordt binnenkort legaal uit de samenleving verwijderd .  

In vrijwel geheel Zuid-Amerika aanbidt een enorm groot deel van de bevolking de beschermheilige van de dood .  Ook hier is men massaal verslaafd en bij een afwijkende mening wordt je het slachtoffer van een corrupt politie-systeem .

Afrika is het meest occult gebonden continent dat er bestaat en daar wordt een afwijkende vermoord door de huurlingen van welke dictator dan ook .

Azië wordt ook geregeerd door clans die de beschikking over een misdadig politie-regime hebben .

Het Midden Oosten hoef je geen lezer van deze site uit te leggen .

In Rusland zou het regime mij waarschijnlijk het minst kwaad gezind zijn  .

 Binnenkort zal de wereldwijde  ( vrijmetselaars ) -dictatuur  via de V. N een gezicht krijgen door b.v. iemand zoals Obama als President van de wereld voor te stellen .    Uitsluitend gelovigen ( vandaar de haat )  beseffen dat zo een figuur de lang verwachte anti-Christ is die de macht op aarde in ontvangst zal nemen voor zijn geestelijke vader .

                    

Kayfas op 22-09-2018 17:40

Merkel... De meest nare Duitser die ik ken sinds de tweede Wereldoorlog. Onbegrijpelijk dat deze vrouw zo ver heeft kunnen komen....

Eduard op 22-09-2018 18:38

Natuurlijk wel gemakkelijk om een operatie en een pilletje de schuld te geven. Op die manier hoeven we niet naar ons zelf te kijken toch? typisch Nederlands! kijk! hij heeft het gedaan! hij! daar met die snor! ....

Dimi op 22-09-2018 18:50

Het is interessant hoe Japan omgaat met demografische veroudering. Ze gaan robotiseren. Het is onmogelijk te voorspellen hoe dat gaat aflopen. Zoals u weet is het bijzonder moeilijk te emmigreren naar Japan. Als moslim maak je al helemaal geen kans. Ze willen hun cultuur behouden. Hun taal. Hun gebruiken. Als massaal robotiseren gevaarlijk is, dan is ongecontrolleerde massa-immigratie een overtreffende trap.

Een Merkel keuze waar veel Duitsers niet mee akkoord gaan. Om de wrevel te temperen wordt er gelogen en verzwegen in de media. En worden de 'gewrevelden' afgeschilderd als extreem-rechts. De Oost-Duitsers zijn van de regen in de drop gevallen. Van communistisch-socialisme naar communistisch-fascisme.

ohje op 22-09-2018 18:58

Er ist wieder da.

Maar nu als vrouw verkleed.

Ivan Chapka op 22-09-2018 19:34

Makkelijk hé @Dago om weer die ouderen de schuld te geven, maar helaas het zit totaal anders in elkaar. Meer dan 40 jaar geleden hebben onze socialisten van de P.v.d.A bij monde van den Uil en in samenwerking met de toendertijd nog rechtse partijen zoals CDA (toen KVP,CHU,ARP) en VVD een overeenkomst gesloten met de politici in de ons omringende landen om accoord te gaan met het plan olie / arbeid, waardoor de granzen werden geopend voor Turkse en Arabische arbeiders. Wel eens gehoord van Straatsburg cq Kalergi ?? Google maar even, weet je gelijk hoe het in elkaar steekt.

En zo heeft men, na infiltratie door linksen in politieke partijen, media, ambtenaren sleutelposities zoals politie commissarissen, rechters, OvJ, etc. de EU kunnen ontwerpen en doorzetten, ondanks de afkeuring in Nederland en Frankrijk. Kijk dat noemen ze ook wel indoctrinatie, hetzelfde wat geschiedt is in de landen van de vm USSR.

Om dit te verbloemen wees men (alle politici, media etc) doorlopend met het vingertje naar de Russische president Putin, die niet democratisch zou zijn omdat hij de media in zijn zak had. Door daar die aandacht naar te verplaatsen kon men hier step by step alle media onder staatstoezicht stellen van het nu totaal links denkende gedeelte, wat in feite dus alle partijen nu zijn,  uitgezonderd PVV  en FvD, maar voor die partijen had men dus weer het cordon sanitaire van de Belgen afgekeken. En ze zijn zo uitgekookt, dat nooit en te nimmer al deze linkse Eurofiele kartel partijen in één en hetzelfde kabinet zitten. Zo kunnen ze aan de macht blijven, want de simpele Nederlander ziet dit niet, en denkt bij de verkiezingen ik stem maar op een partij die niet in de regering zat, niet vermoedende dat het allemaal door links geïnfiltreerde kartel partijen zijn, en dat spelletje zullen ze blijven herhalen. Kijk nu maar weer naar GroenLinks, zou zogenaamd meeregeren, maar nee onze Jesse kreeg tijdens die besprekingen zijn instructies, dus glas, plas was.

Het is één grote pot nat en Jan met de pet heeft dit totaal niet in de gaten, nee wordt zoet gehouden met de meest infantiele TV programma's en trapt daar dus iedere keer weer in, totdat het ook hier te laat is.

In feite leven wij al in DDR II.

Cefas op 22-09-2018 23:40

Merkel past steeds meer stasi praktijken toe. Animal Farm, 1984 en Brave New World worden steeds meer werkelijkheid. Niet alleen in Duitsland maar ook in West Europa.

Dago op 23-09-2018 00:00

Ivan. Respect voor je commentaar. Ik ken het boek van Kalergi. Ik studeer Europa via de LOI. Maar zelfs met de olie voor arbeiders regeling zou het nog niet zo slecht zijn geworden als de voorgaande generaties niet zo zelfzuchtig waren geweest. Ik spreek onze generatie generation x ook net vrij, mijzelf ook niet. Maar het is een opeenstapeling van fouten en vroeg of laat gaat bet mis. Misschien kunnen we met alle handen aan dek nog het schip keren. Maar dat wordt wel steeds moeilijker en pijnlijker. We zullen vermeende vrijheden zoals abortus, grote welvaart, uitkeringen, lage kosten moeten inleveren om te kunnen voortbestaan. Ik denk wel eens terug aan de verhalen van ouderen van voor de oorlog. Zij hadden een economische boom in de jaren 1920-1930. Maar de depressie sloeg heel hard terug. Veel van wat ze hadden verdween als sneeuw voor de zon. Tocb wisten ze te overleven als gezinnen dankzij elkaar en hun geloof. Wat hebben u en ik?

Tom Hendrix op 23-09-2018 07:16

@Ivan Chapka: 19.34. uur, op 22/9. Precies uitgelegd hoe het zit, helemaal met U eens.

Tom Hendrix op 23-09-2018 07:17

@Dago: 00.00. uur. Los van God en Gebod, krijgt men inderdaad niets dan ellende. Dus daar heeft U een punt.

Maatwerk op 23-09-2018 09:51
Beste Ivan en Dago, Jullie hebben beide deels gelijk en bedankt voor de info: https://ejbron.wordpress.com/2015/02/15/de-resolutie-van-straatsburg/ Dit kende ik nog niet en het maakt voor mij nog wat dingen duidelijker. Maar neem dit ook in overweging in jullie betogen: * de introductie van (hard-) drugs rond de jaren 70 * de feminisering van de man die rond die tijd gestalte nam * het uitbannen van het cristendom wat toen begon * banken en de regering samen die door luiheid te belonen en hard werken te bestraffen het volk zwak maakte (hard werken is goed voor de mens) * etc etc. Deze situatie waar we in zitten is een voor opgezet plan en de ouderen zijn hier ingetrapt, niet door hun schuld maar door de geweldige sluwheid hiervan. Moge God met ons zijn willen we hier uit ontsnappen...
Ken op 23-09-2018 10:11

Dago op 22-09-2018 16:34

Ik ben het helemaal eens met je laatste zin, nl dat we onze samenleving weer zouden moeten waarderen. Helaas het enige wat je vaststelt op de dag van vandaag is dat men liever elkaar het leven zuur maakt.

Ik, ik, ik, ik, etc is het enige wat men kent. Iedereen heeft zijn rechten maar zeker ook zijn plichten die men in elk geval altijd vergeet.

Vroeger in onze samenleving werd er gepraat...probeer op de bus eens een gesprek aan te knopen. Je komt in 7/10 van een kale reis thuis.

Dat laat zien hoe onze samenleving in elkaar zit. Er is geen verbondenheid meer tussen de mensen en dat is ook gekomen door alle regeltjes die Europa ons oplegt. Ik probeer zoveel mogelijk die regeltjes links te laten liggen en plezier te maken, alsook nieuwe mensen te leren kennen en dat heeft me al heel leuke verassingen opgebracht.

Geniet van het leven en vertrouw op hierboven, zo probeer ik mijn dagen hier op deze aardkloot door te brengen.

Ahava op 23-09-2018 10:44

Sterk artikel en, tot nu toe, dito commentaren. Zowel Ivan als Dago hebben mijns bescheiden inziens (ook) gelijk. We zien voor onze ogen gebeuren wat al lang geleden was voorzegd, evenals de daarmee gepaard gaande profetie dat de ogen van de meeste mensen blind zullen zijn en de oren doof. De leugen, tot in de vorm van een "onschuldig lokaal krantje" regeert. Heer, bewaar ons.

willy op 23-09-2018 11:32

Zeer opmerkelijke conclusie van deze man, we moeten wakker worden! Shalom

Guardianofretro op 23-09-2018 11:44

Beste Xander

Hierbij een ooggetuigeverslag van iemand die destijds nog bij de Muur heeft gestaan.

Als dienstplichtig soldaat was ik in Duitsland gelegerd en wij gingen destijds in 1986 een keer naar de Muur met de legereenheid om zelf te zien wat voor een afschuwelijk systeem de DDR was. We stonden met onze eenheid van afstand naar de versperringen te kijken en in de verte zagen we gewapende grensposten met prikkeldraad. Mijn commandant; een kapitein; zei het volgende tot ons:

"Hier heb ik jullie meegenomen opdat jullie weten waarvoor jullie moeten vechten. Dat is de vrijheid die men moet ontberen aan de overkant van deze muur. Dat is een plek waar iedereen zijn mond moet houden; waar iedereen gevangenisstraf riskeert om wat hij zegt of denkt. Waar je telefoon wordt afgetapt en je brieven worden doorzocht. Daar is de plek waar je niemand kan vertrouwen zelfs je eigen familie niet."

Ik ben zelf inmiddels al lang tot de conclusie gekomen dat de bedreigingen waar ik dus voor in het leger zat; dat dit inmiddels gewone realiteit geworden is hier in het Westen. Het zogenaamde vrije Westen.... De jongeren weten het niet... Als ik een bepaalde reactie schrijf op facebook op een site zoals die van de NOS dan krijg ik alleen maar hoon en de meest oninhoudelijke reacties zo van Ach ja jij hebt het van RT; dat is russische propoaganda he...

Xander het is triest om te zien hoe alles kapot gaat hier in dit land. Ik heb een goede vriend en samen zeggen we al heel lang dat wij beiden blij zijn dat we in elk geval nog de tijd hebben mogen meemaken dat er sprake was van vrijheid.  Dat we gewoon bijv een biertje konden drinken op straat zonder te worden opgepakt. Nu wil de Stad Groningen het roken op straat gaan verbieden. Ik ben tegen roken; maar dit vreet aan onze vrijheid die er steeds meer aangaat. Dit moet stoppen. Maar hoe....iedereen is in een coma geraakt door de media; het amusement op TV en de overlevingsdrang als je weinig geld hebt.

Tom Hendrix op 23-09-2018 15:27

@Guardianofretro: 11.44. uur.  Het was Gorbatsjow, de laatste leider van het Communisme, die bekeerd was en zei, toen hij hoorde van de plannen voor de EU: " Wij zijn gestopt met het communisme en jullie/Europa, gaan het invoeren". Dus U heeft volkomen gelijk, maar het schapenvolk, de meeste kiezers, willen deze realiteit niet zien.

bert op 23-09-2018 16:13

denken jullie er wel eens over na wat jullie hier allemaal aan 'staatsgevaarlijke' commentaren opschrijven ? Realiseren jullie zich wel dat alles op het internet geschreven er ook voor altijd blijft staan ? als de ontwikkelingen zoals beschreven in het artikel gewoon door blijven gaan dan is het niet ondenkbaar dat jullie straks s'nachts van jullie bedden worden gelicht en in "nacht und nebel' zullen verdwijnen..misschien nog niet door het huidige 'regime', maar zeer zeker wel door het volgende regime..ik ben mij hier al een tijdje van bewust en dat is ook de reden dat ik al sinds een aantal jaar alle social media waar ik accounts had heb opgezegd/beeindigd..ook bij het geven van commentaren zoals hier houdt ik mij bewust op de achtergrond met wát ik opschrijf zodat het straks ( en hopelijk gaat het niet zo lopen zoals beschreven) voor mij gaat meevallen en ik niet meteen wordt kalltgesteld..een verhaal uit het verleden van mijn familie: mijn grootvader ging trouwen in de jaren dertig en moest op het aanvraagformulier wat je toen kreeg invullen welke geloven/afkomst de beide huwelijkspartners hadden. Mijn oma kwam uit een joods gezin en aangezien mijn opa in begin jaren dertig veel in Duitsland kwam en al had gezien hoe er met de joden werd omgesprongen, besloot bij de afkomst van mijn oma gewoon rk, roomsch katholiek in te vullen. een paar jaar later vielen de duitsers nederland binnen en de rest weten we..mijn oma heeft door de slimme zet van mijn opa de gehele oorlog ongehinderd kunnen rondlopen en heeft geen last ondervonden..zo kan het lopen, mijn familie heeft dit al eens meegemaakt, en ik houd er rekening mee dat het in een ander jasje en vorm wéér kan gebeuren..dus mensen, kijk gewoon uit wat je opschrijft..het internet vergeet niks..

willy op 23-09-2018 17:03

@Bert : wat een overdreven stelling !!! Shalom

Tom Hendrix op 23-09-2018 17:45

@Bert: 16.13. uur. Met alle respect Bert, maar ik weiger om mij de mond te laten snoeren.

Ivan Chapka op 23-09-2018 18:18

@Dago, @ Tom Hendrix, en de vele andere doordenkers op deze site, wij mogen blij zijn dat wij nog bij sites als deze en/of E.J. Bron, Fenixx etc. terecht kunnen en onze bedenkingen over de hedendaagse door links gemanipuleerde politiek kunnen weergeven, zodat ook de mensen die nog steeds in het goede van de politiek geloven ook eens de andere kant van de medaille zien. Herhaling is de kracht van de reclame, maar niet alleen daarvoor, maar ook om de nog (zij het in beperkte mate) vrijheid van meningsuiting te blijven uitoefenen.

en @Bert inderdaad is het gevaarlijk om van deze beperkte vrijheid gebruik te maken, maar iemand moet het doen en ik wil daar graag deelgenoot van zijn, waarom? nou ik zal het heel duidelijk uitleggen.

Mijn lieve, mooie en intelligente Russisch/Oekraïense vrouw (62) heeft de onderdrukking door de communistische fascisten haar hele leven aan de lijve ondervonden. Tot en met  haar studie geschiedenis aan de Uni van St.Petersburg, was alles doordrenkt met het communistische gedachtengoed, alleen heeft dat hersenspoelen haar niet omgeturnd, nee hoor,  ze is nu dus duidelijk een zeer beleidend christen met een enorme afkeer van alles wat maar links is. Gelukkig voor ons,  denken en doen wij hetzelfde, niks geen achterdeurtjes of stilhoudertjes, wij komen klip en klaar voor onze mening uit en wij nemen dus geen blad voor de mond, want wij ervaren dagelijks in onze islamitische (80%) probleemwijk wat het betekent om als kafir te moeten leven, dit i.t.t. tot de ons van radio en TV  bekende Nederlanders (b.v. 11% inwoners Laren is miljonair) die nu steeds meer in omheinde villaparken wonen. Dit zie je ook veel in b.v. Oekraïne, waar de zich rijk gestolen hebbende communisten vertoeven. Toen ikzelf net na de val van het communisme in Kiev aankwam, wist ik niet wat me overkwam, ik had nog nooit (ondanks mijn vele zakenreizen) zo'n verpauperde derde wereld samenleving gezien. Heel, heel erg. Dus ik zal mijzelf nooit toestaan, dat ik mijn mond heb gehouden.

Trouwens @Bert ik ben zelf 76 jaar met de nodige chronische ziekten en het zal me worst zijn of ze me oppakken, want ik heb mijn leven geleefd. En dat oppakken zonder reden? nou dat is me in mijn leven ook al 2x overkomen (foutje bedankt), echter ik heb 2x hiervoor een vergoeding gekregen van Justitie, toch aardig niet dan? Vandaar dat ik mij hiervan niets meer aantrek. Als het mijn tijd is, jammer dan. Ik slik mijn medicatie niet en binnen een week is het dag met het handje. Maar zolang het in mijn vermogen ligt, zal ik mij verbaal verzetten tegen die Brusselse communistisch islamitische overname,. Had ik nooit van mijzelf gedacht, maar nood breekt wetten.

bert op 23-09-2018 18:33

@willy..praat maar eens met een gewone duitser..zij hebben driemaal in honderd jaar tijd mee gemaakt dat in korte tijd een regime/regering kan veranderen in een totalitaire staat..de eerste keer met een waanzinnig geworden duitse kerel, de tweede keer met het mannetje met de snor en de derde keer met de ddr..die vind het niet zo overdreven..slaap maar rustig verder..

Johan op 23-09-2018 19:42

Bert, je hebt gelijk. Ik realiseer me dat ook. Natuurlijk gebruikt niemand hier zijn echte naam, maar ik heb niet de illusie dat men daardoor niet kan achterhalen wie, wat schrijft. Maar ik geloof met heel mijn hart dat de waarheid niet altijd populair is, maar dat mensen die de waarheid spreken het wel bij het rechte eind hebben. Dankzij mensen als de Geuzen, de verzetsmensen, onze Amerikaanse, Russische en Canadese bevrijders leven we alweer in een vrij land. Dat die vrijheid steeds minder wordt, ziet iedereen die zijn ogen open houdt. Was je vroeger iemand die je nuchtere boerenverstand gebruikte, nu wordt je (zonder dat je je gedachtengoed hebt veranderd), weggezet als een rechts radicaal. Geloof je niet in de heilstaat van de EU, dan ben je staatsgevaarlijk. Zeg je dat er in het Rusland onder Poetin nog nooit zoveel vrijheid was voor christenen en joden als in de laatste 10 jaar, dan ben je een verrader en geloof je Russische propaganda. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Vanmorgen hoorde ik onze voorganger in de kerk zeggen dat hij uit principe niet op naar Turkije op vakantie gaat en niet met islamitische maatschappijen vliegt, ook niet als ze de goedkoopste zijn. Voor zulke mensen neem ik mijn petje af, want niet iedereen zal hem dat in dank afnemen.Ik sterf liever voor de waarheid en de vrijheid, dan dat ik aan het eind van mijn leven zou moeten schamen omdat ik gezwegen heb, terwijl ik in de innerlijke overtuiging had dat ik moest spreken..

Theo Kainos op 23-09-2018 20:08

Goed artikel en de reakties hierop zijn van een behoorlijk niveau. Ik ben het alleen niet eens met de suggestie dat het Angela Merkel bewust te doen is geweest om Duitsland te islamiseren. Ik zie dat meer als een bijwerking van deze massaimmigratie omdat er procentueel veel Moslims onder de immigranten zitten. Angela Merkel ziet een gigantische vergrijzing in Duitsland en denkt dit op te lossen door volkeren met een hoger geboortecijfer te importeren. Of dit nu een echte of een schijnoplossing is valt natuurlijk over te te twisten.

https://politiek.tpo.nl/2017/03/21/onzinnige-pleidooi-jeroen-smit-immigratie-als-oplossing-vergrijzing/

Cefas op 23-09-2018 23:53

Het extreem falen van links veroorzaakt rechts. Links legt de loper uit voor de islam totdat de islam links opvreet. Blijft over de islam die het dan opneemt tegen een door links verzwakt rechts. Uitkomst: Een islamitisch Europa met de sharia als grondwet. Te wijten aan de linkse ziende blinden en de linkse horende doven. Wat een naievelingen.

I

vlokje op 24-09-2018 00:04

Wie de weg van de waarheid bewandeld,  zal merken dat hij de eenzaamheid verkiest boven de omgang met velen

Agenda 21 op 24-09-2018 00:10

@ bert - Je hebt volkomen gelijk met je waarschuwing.

Het kan gebeuren dat niet alleen het hebben van een verkeerd geloof gevaarlijk is, maar ook het niet hebben van een geloof (ongelovigen lopen dus ook gevaar).

Agenda 21 op 24-09-2018 00:18

@ Ivan Chapka - Uitstekende beschrijving van wat al decennia gaande is, ongeveer van rond 1970 of zelfs eerder.

Het Rapport van de Club van Rome (klimaat), de Resolutie van Straatsburg (islamisering) en lang daarvoor al het Coudenhove-Kalergi Plan (omvolking'').

Voor het uitvoeren van deze en andere plannen zijn geleidelijk aan (en aanvankelijk onopgemerkt) overal marionetten geplaatst; ongeschikten zijn en worden verwijderd.

Bundy op 24-09-2018 01:19

@willy op 23-09-2018 17:03

@Bert heeft gewoon gelijk .   Het Europese regime heeft een ziekelijke obsessie voor de mening en doen en laten van hun onderdanen .      Waarom bevindt er zich in iedere smart t.v. een camera die de beelden van jouw huiskamer naar de Stellar Wind computer stuurt ?       Waarom maakt jouw smartphone iedere minuut éen foto die het ding doorstuurt , om maar een kleingheid te noemen .

Waarom staat er achter jouw naam ( bij je rijbewijs b.v. ) een verbinding naar 64 ( ! ) computerbestanden , in te zien door iedere agent ?  Etc. etc. Welterusten .    Ik weet wat ze doen maar denk er net zo over als  @ Ivan Chapka .

Bert op 24-09-2018 04:26

Ik kan nog een mooi verhaal uit mijn eigen kring vertellen. Een vriend van mij was leraar op een middelbare school en ook van mening dat hij zijn eigen vrije mening nog altijd in dit land kon uiten. Toen de vluchtelingenstroom een aantal jaar geleden goed op gang kwam vertelde hij vaker aan zijn klassen hoe hij daarover dacht. Allemaal heel beschaafd en onderbouwd met zinnige argumentatie. Ook gaf hij veel ruimte aan scholieren die een andere, linkse mening, voorstonden.

Hij is een aantal maal door de schoolleiding gewaarschuwd om hier mee op te houden. Om een lang verhaal kort te houden, hij is inmiddels ontslagen. Hij heeft zijn ontslag zelfs aangevochten voor de rechtbank, maar zelfs dat heeft niet gebaat.

Een -waarschijnlijk- linkse rechter heeft het ontslag goed gekeurd en hij zit sinds twee jaar werkeloos thuis en waar hij ook solliciteert als leraar krijgt hij nul op het rekest. Hij is sinds kort bezig met een opleiding voor Taxi-chauffeur ( heb ik de centen voor geleend cq geschonken ) zodat hij weer iets van een bestaan kan opbouwen en op adem kan komen. Zo lopen de hazen op dit moment in dit land..

 

Opmerkelijk, temeer daar er een leraren tekort is. In welk vak gaf hij les ? Wat gaf die school dan als reden voor zijn ontslag ? Mod.

Tom Hendrix op 24-09-2018 08:13

@Agenda 21: 00.18. uur. U noemt terecht de belangrijkste 2 oorzaken, van de ellende als verwoord in het artikel,

kim op 24-09-2018 10:38

@Theo Kainos, de bewering van u dat u denkt dat Angela Merkel het niet bewust te doen is geweest om Duitsland te islamiseren, valt me rauw op mijn dak. Die vrouw is zo bewust bezig dat u het niet wilt zien want als je niet gelooft is er ook niets te zien. De islamisering is zo bewust gepland dat sommigen het niet kunnen en willen begrijpen. In de tachtiger jaren heb ik correspondentie gevoerd met iemand uit de DDR, en daar mag ik niets over vertellen maar ik verzeker iedereen dat ik toen ik al bewuster was van het feit wat hier nu gebeurt (onze samenleving kapot maken) dan menigeen.

Dat er een gigantische vergrijzing in Duitsland (lees: EU) is een drogreden. Kijk allen om u heen en zie hoeveel jonge oorspronkelijke Europeanen van een uitkering genieten, terwijl ze gezond van lijf en ledematen zijn. Nee, zij hoeven niet te werken, want er moet zogenaamd een vergrijzing optreden en daarom mogen ze niet werken, het is bewust zo bewust door de media gedaan om de slaafs gemaakte autochtonen te manipuleren. Het is een Plan en wie dat nog niet ziet, is een mede dader. Dat is geen bedreiging maar een constatering van een feit.

Ik kan mijn mond niet houden, zolang ik een zorgzaam mens ben die niemand kwaad doet of tot last ben, blijf ik verbaal actief. Als je monddood wordt gemaakt kun je niet anders denken van jezelf dat je voor niets hebt geleefd. Daar kun je niet trots op zijn.

willy op 24-09-2018 11:57

@ Bert en Bundy : Met de EU zijn we ook op weg naar een vorm van regime die Hun wil aan ons opleggen op dat punt hebben jullie beide een punt ! Shalom

Peter op 24-09-2018 13:45

De 11 'aanbevelingen' van de Franfurt School die omgezet zijn of worden in daden. Zoek maar eens uit Wie de leden zijn van deze beweging: 

1. The creation of racism offences. 

2. Continual change to create confusion 

3. The teaching of sex and homosexuality to children 

4. The undermining of schools’ and teachers’ authority 

5. Huge immigration to destroy identity. 

6. The promotion of excessive drinking 

7. Emptying of churches 

8. An unreliable legal system with bias against victims of crime 

9. Dependency on the state or state benefits 

10. Control and dumbing down of media 

11. Encouraging the breakdown of the family

Tom Hendrix op 24-09-2018 14:55

@Bert: 04.26. uur. Het stikt van de D66 rechters in Nederland. En dat verklaart alles.

Ivan Chapka op 24-09-2018 15:06

@kim op 24-09-2018 10:38

Goed gezegd Kim, want leven als een angsthaas is geen leven. Dan komt het stiekeme, achterbakse en verraderlijke om de hoek kijken en daar pas ook ik voor. Dan ben je dus niets meer of minder een Orwelliaans type, een gerobotiseerde kloon , net zo gekneed als nu de islamisten, communisten/socialisten en Eurofielen. Wij en de meeste commentaar gevers hier weten door ervaring en gezond verstand te gebruiken wat dit inhoudt , nu de rest van Nederland nog. Echter ik vrees met grote vreze. 

Guardianofretro op 24-09-2018 19:49

IK ben me ervan bewust dat alles wat ik schrij; dat dit wordt gelezen. Maar ik zeg jullie; dat ik op dit moment geen rem ga zetten om de problemen in dit land te blijven benoemen.

Alleen jammer is wel dat ik om deze reden al diverse bans op mijn naam heb staan. Natuurlijk kon ik niet lang bij Joop.nl gaan zitten of de Volkskrant FB.

Maar zelfs WNL en GeenStijl hebben me gebant. Dat leert mij dat de tirannie hier geen links/rechts jasje aan heeft. het is 1 pot nat.

Voor wat betreft de zgn vergrijzing; deze is door onze machthebbers die de Agenda van de elite aanhouden; een kunstmatig in stand gehouden verschijnsel. Want het krijgen van kinderen wordt steeds meer financieel onaantrekkelijker gemaakt. Massaal wordt het werk expres over de grenzen weggesluist via de EU voor het globaliseren van de Markt... wel wie met ene gezond verstand gaat aan kinderen beginnen als men steeds meer vreest financieel niet eens meer monden te kunnen voeden? En door de vrouw verplicht aan het werk te zetten is er gewoonweg weinig tijd om voor kinderen aandacht te geven etc etc. Veel vrouwen krijgen burn-out en velen met een hoge functie zijn aan de pillen. Ze moeten presteren als kerels. Neem je dan een kind?? Nee. Daarbij heeft het ontzettend opblazen (door de criminele banken) van de huizenprijzen dit proces aangejaagt. Vroeger kon je namelijk op 1 inkomen een huis kopen. Nu zijn ze zo opgeblazen dat je wel een partner moet hebben om een huis te kunnen kopen (lees: een lening kopen). Beiden zijn dan hypotheekslaven geworden en moeten blijven doorwerken omn het af te betalen. Kan de vrouw dan stoppen om moeder te worden?? Nee dat is heel moeilijk.  Het feminisme; de emancipatie; het zijn allemaal doctrines om ervoor te zorgen dat wij als oorpronkelijke bevolking in tal achteruit zullen gaan. Kers op de taart is nu ook de zgn. Stiudielening. Want je kunt als kind niet vroeg genoeg schuldenslaaf worden.

Bert op 25-09-2018 04:01

Dank Bert voor uw toelichting omtrent de ontslagen leraar.

Vanwege het privé karakter , op uw verzoek niet gepubliceerd. Mod.

Bert op 28-09-2018 13:55

hallo xander, vandaag op geenstijl, hoe verrassend actueel: https://www.geenstijl.nl/5144083/sambal-bij/#comments

zij er iemand dat mijn reactie overdreven was....?

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl