HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Bestseller ’Vijandige Overname’: Oud SPD senator en Bundesbank topman wil leger inzetten tegen islamitische migranten

‘Als islam niet wordt gestopt zal onze samenleving vroeg of laat omvallen’ – ‘Wereld zou betere plek zijn als islam niet bestond’ – Als huidige trend zich doorzet wordt de AfD in 2021 de grootste partij van Duitsland

 
Als de SPD zijn traditionele waarden had behouden, zoals het opkomen voor de rechten van vrouwen en het beschermen van de samenleving en de gewone man, dan zou de AfD nooit zo groot zijn geworden, stelt Sarrazin (Afbeelding: Getty Images (3)).

Thilo Sarrazin, oud senator namens de sociaaldemocratische SPD en voormalig lid van de raad van bestuur van de Duitse Bundesbank, laat in zijn nieuwe bestseller ‘Vijandige Overname’ geen spaan heel van de regering Merkel en van zijn eigen partij. Sarrazin vindt dat de islam inmiddels een dermate grote bedreiging voor de samenleving vormt, dat hij pleit voor het inzetten van het leger om de illegale moslimimmigratie te stoppen en om te keren.

 

‘Vijandige Overname’ komt volgende week op nr. 1 binnen op de Spiegel bestsellerlijst. De gevestigde orde in media en politiek reageert natuurlijk heel negatief, zo beseft Sarrazin. ‘Maar daar schijnen de lezers zich niet door tegen te laten houden,’ wat vermoedelijk komt omdat veel Duitsers herkennen wat hij schrijft, namelijk dat hun ooit vreedzame en stabiele samenleving onherkenbaar aan het veranderen is en steeds onveiliger wordt.

‘Vroeg of laat zal onze samenleving omvallen’

De oorzaak is ook volgens Sarazzin samen te vatten in één woord: islam. Deze religieuze ideologie eist dat zijn volgelingen ‘vijandig tegen alle ongelovigen zijn’, en dat ‘de rol van de vrouw sterk wordt beperkt, waardoor vrouwen overal in de islamitische wereld vroeg trouwen, afhankelijk zijn en relatief veel kinderen krijgen.’ Dat zorgt er vervolgens voor dat moslims waar ook ter wereld de snelst groeiende bevolkingsgroep zijn.

‘We hebben dus een combinatie van een vijandige en van onze samenleving afgekeerde levenswijze, plus een steeds hoger wordend aandeel moslims in de bevolking. Vroeg of laat zullen onze samenlevingen daardoor omvallen.’

Sarazzin is nog een stuk somberder dan in zijn 8 jaar oude bestseller ‘Duitsland schaft zichzelf af'. ’Dat komt omdat er meer geweld rondom de islam is, meer terrorisme, meer immigratie naar het Westen als destijds, en de door velen gehoopte aanpassing van moslims aan onze waarden en onze samenleving in hoge mate niet aanwezig is.’

‘Bijbel en Koran onvergelijkbaar’

De voormalige SPD senator in Berlijn heeft zowel de Bijbel als de Koran gelezen, en zegt dat de twee boeken totaal niet met elkaar zijn te vergelijken, zoals vaak wordt gedaan. Bepaalde intolerante en gewelddadige passages in de Bijbel worden namelijk altijd in hun historische context gezet, ook door de christelijke kerken.

Daarentegen mag de Koran nergens worden gerelativeerd, en zijn alle haat- en geweld bevelen van Allah en Mohammed nog steeds een verplichting voor alle nu levende moslims, omdat het om de ‘enige, onveranderlijke openbaring’ van hun god zou gaan.

Leger inzetten om moslimmigranten naar thuislanden uit te zetten

Omdat het leeuwendeel van de illegale migranten moslims zijn wil Sarazzin daar hard tegen optreden en desnoods het leger inzetten om ze uit te zetten, indien hun thuislanden daar weigeren aan mee te werken. ‘Illegale migranten uit Senegal moeten als ze niet worden teruggenomen gewoon aan de kust van Senegal worden afgezet.’

Angst dat zijn pleidooi de bereidheid om geweld tegen migranten te gebruiken zal verhogen, heeft hij niet. ‘Ik maak enkel een duidelijke analyse hoe de staat en de samenleving met bepaalde problemen zouden moeten omgaan. Ik roep nergens op tot geweld tegen mensen, wat ik totaal afwijs. Sorry, maar als de politie een dief arresteert, of een inbreker of vandaal afvoert, dan worden daarvoor de nodige ter beschikking staande middelen gebruikt. Daarom heeft de staat in ons systeem het geweldsmonopolie.’

Sarazzin wijst ook in zijn nieuwe boek op de parallellen tussen de islam en het terrorisme, vrouwenvijandigheid, bovengemiddelde criminaliteit, een laag opleidingsniveau, en onderontwikkelde herkomstlanden. Op de herhaalde vraag of hij echt niets positiefs in de islam ziet, antwoordt hij: ‘Nee, ik geloof dat de wereld een betere plek zou zijn als de islam nooit was ontstaan. Dat betekent niet dat moslims in afzonderlijke gevallen geen heel sympathieke en vreedzame mensen kunnen zijn.’

‘Zonder Marokkanen en Turken zou samenleving beter zijn geweest’

Het zijn volgens zijn research vooral de Marokkaanse en Turkse arbeidsmigranten die slecht zijn geïntegreerd, en waarvan ook de derde en vierde generatie zowel financieel al maatschappelijk, door hun veel hogere aandeel in de criminaliteit en beslag op de sociale zekerheid, een zware wissel trekken op de samenleving. ‘Het gemiddelde inkomen per hoofd van de Duitse bevolking zou hoger zijn en er zouden minder spanningen zijn als ze hier nooit naartoe waren geëmigreerd.’

Dat er in de samenleving van nu veel meer tolerantie voor minderheidsgroepen zoals homoseksuelen en ook migranten is, komt volgens hem ‘ondanks de Turken en Arabieren, en niet dankzij hen.’

‘Duitsland over 50 jaar overgenomen door islam’; AfD in 2021 grootste partij

Onverwachte gebeurtenissen zoals revoluties daargelaten, verwacht het voormalige bestuurslid van de Bundesbank dat Duitsland over maximaal 50 jaar zal zijn overgenomen door de islam. ‘Vandaar de titel van mijn boek: Vijandige Overname.’

Zijn partij, de sociaaldemocratische SPD, is juist erg pro-immigratie en pro-islam, en verafschuwt zijn standpunten dan ook. Topfunctionarissen van de partij roepen hem dan ook op zijn lidmaatschap te beëindigen. ‘Maar ik ben al 45 jaar lid en ben niet veranderd. Degenen die willen dat ik wegga beveel ik aan mijn boek te lezen, want dat hebben ze duidelijk nog niet gedaan.’

De snelle groei van de enige partij die de islamisering van Duitsland wil stoppen, de AfD, zou volgens Sarrazin niet nodig zijn geweest als de SPD zijn standpunten had overgenomen. ‘Het verkeerde beleid (van de regering Merkel) heeft de AfD groot gemaakt.’ In de landelijke peilingen heeft de AfD de SPD inmiddels ingehaald, en zou nu met 17,5% de 2e partij achter Merkels CDU/CSU worden. Als de huidige trend zich doorzet, dan haalt de AfD al in 2021 ook de christendemocraten in, en is de SPD nog verder gemarginaliseerd (2).

‘Immigratie moslims moet streng worden beperkt’

Ook over de gebeurtenissen in Chemnitz heeft Sarazzin een duidelijke mening: ‘Het is relatief duidelijk dat de moorden daar niet hadden kunnen gebeuren als de daders niet waren geïmmigreerd. De opeenstapeling van het aantal gewelddadigheden roept de nodige vragen over de politiek in Duitsland op. Daarom heeft iedereen die zegt dat dit het resultaat is van een verkeerd immigratie-, asiel- en vluchtelingenbeleid het recht zich hier kritisch over te uiten.’

Om de islamisering van Duitsland (en Europa) te stoppen moeten de hier reeds wonende moslims onder grote integratie- en assimilatiedruk worden gezet, zo vindt hij. Tegelijkertijd moet de immigratie van moslims wettelijk streng worden beperkt.

 

Xander

(1) Anonymous
(2) Focus
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning, antisemitisme of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten. Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Inhoudelijke geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31) verder te praten.

Reacties

Peter op 06-09-2018 15:32

Niets aan toe te voegen. Een juiste analyse voorzien van de enig juiste oplossing.

willy op 06-09-2018 16:11

Maar de islam bestaat en is een realiteit waar je niet meer omheen kunt, of je nu wil of niet. Hier in Belgie is veel te doen om een studentengroep uit Gent " schild en vriend" rechtse jongeren die de waarden van de Westerse samenleving willen verdedigen en de islam willen terug dringen, die wijzen op de gevaren van de islam, een journalist van de linkse VRT , een zekere Tim Verheyden die vroeger bij VTM werkte maar er werd ontslagen voor het brengen van nepnieuws liep een half jaar mee met deze groep wat hij naar buiten bracht was verbazend , volgens hem waren deze jongeren echte racisten, neo-nazi's antisemitisch , en uit op een burgeroorlog, groot protest in Belgie en ook Justitie onderzoekt nu de feiten die de VRT uitbracht gisterenavond. dat de feiten deels vervalst zijn word niet gezegd maar het kwaad is geschied, je mag geen nationalist meer zijn,je mag niet meer voor je land en volk uitkomen, want dat vloekt tegen hun multi-diverse samenleving , je bent dus een crimineel dat je nationalist bent, de vraag is dan ? Wat is daar mis mee ? Zo merk je ook de strijd tegen Trump die ook voor nationalist doorgaat , dus je mag niet meer fier zijn op je afkomst, schandalig gewoon ! Goed artikel ! Shalom

molenaar op 06-09-2018 16:29

Stop dus de uitkeringen ven degene die niet willen intergreren en sluit moskeen hier worden samenkosten gehouden die niet deugen.

opzouten met islam gevaarlijke ideologie

Tycho op 06-09-2018 16:34

Reconquista! Hoera, hoera, hoera!

Tabris op 06-09-2018 16:45

Mensen met een mening als Thilo Sarrazin moeten snel aan de macht in Europa. 

Weg met het linkse.

Pier op 06-09-2018 18:23

Het probleem is dat de macht in handen is van degenen die zijn standpunten afkeuren. 

Het kan niet anders of Duitsland ontploft. Elk normaal mens ziet het gevaar. De achterlijken die nu aan de macht zijn en het niet zien moeten weg. Ze slopen hun land. 

Tom Hendrix op 06-09-2018 20:02

Geheel eens met de heer Sarazzin. Deze man heeft de juiste kijk op de perverse islam.

Cale op 06-09-2018 20:26

¨Angst dat zijn pleidooi de bereidheid om geweld tegen migranten te gebruiken zal verhogen, heeft hij niet.¨ Ik vind het angstig dat onze overheden elke vorm van zelfverweer tegen buitenlanders (inclusief 2e paspoort houders) veroordeelt. Dit moet snel veranderen. Waarom gaan wij geen eisen stellen aan de overheid ipv boos zijn dat ze doorlopend buiten hun boekje gaan?

Steven op 07-09-2018 06:11

Hier in Nederland is het al niet anders. Zelfs Stef Blok moet voor zijn uitspraken zijn excusses aanbieden en op commando ten gehoren brengen dat de multiculturele samenleving een succes is gebleken. Hoe ver ben je dan al gezonken als je 'echt' in dat sprookje gelooft!

Peter op 07-09-2018 11:12

Inzetten van het leger ,daar kwam Geert al jaren terug mee ,maar werd weg gelachen door de pluche plakkers een vriendenkliek in Den Haag ,het enige waarmee het die goed voor hebben is ,eigen zakken eerst vol ,en voor de rest de zondvloed 

Oma op 07-09-2018 11:36

Inderdaad, Cale

Zelfverweer en zelfverdediging van eigen bevolking worden veroordeeld door misdadige overheden waardoor wij doelwitten worden, sitting ducs, voor moorddadige wraakzuchtige moslims. Daarvoor werden de burgers ook ontwapend en verplicht om hun geregistreerde wapens in te leveren zodat wij geen verweer meer hebben tegen gewapend crapuul, dat onze maatschappij haat.

Eigenlijk krijgen moslims zo de toestemming van ónze overheden om hun sharia te volgen en ongelovigen te doden. 

Maw: de overheid is medeplichtig aan moord op haar eigen bevolking, zij staan het vermoorden van eigen bevolking toe door ons te verbieden om ons te verdedigen én moslimdaders te beschermen ipv te bestraffen.

Pieter A Meijer. op 07-09-2018 13:43

Shalom;

Na de zondvloed, volgde de Ba-Belse spraakverwarring. Dit, omdat de mensheid, van 1 taal zijnde; totaal ongehoorzaam zou gaan worden. Deze verwarring bestond uit 70 talen.

Daarop verwijderden de 'taalgenoten' zich van elkaar. Zo werd de Aarde opnieuw bevolkt.

Nu, na +/- 4500 jaar; tracht de mens weer ëén te worden.

Dus 1 regering/dictatuur. Verdeelt in 10 statendelen. Met aan het hoofd van dit alles één dictator.

En vv. met  religie. Dat n.a.w. de islam zal worden. Of een mix van allerlei; de Schepper ontkennende onderdelen.

Goede week

Pieter A.Meijer, dit hoort thuis op het Geloofsforum. 

Allen: verder praten op het Geloofsforum. Mod.

jee dee op 07-09-2018 14:21

Dit draaid uit op een burgeroorlog.

Tom Hendrix op 07-09-2018 15:12

@jee dee: 14.21. uur. Dat denk ik zelf ook.

Willem op 07-09-2018 15:40

Een onvermijdelijke burgeroorlog. De vraag is, wanneer en waar begint het. Wanneer, sommige zeggen 2020, 2023 of nog 10 hoogstens 20 jaar. Waar? Daar ga ik nu niet over speculeren, ik wil de islam geen idee geven.

ohje op 07-09-2018 15:46

Zal niet lang meer duren totdat bij demos hardhandig ingegrepen wordt.

Guardianofretro op 07-09-2018 16:26

Zie Zweden daar is het al te laat. Politie heeft de situatie niet meer onder controle. Op parlementsleden wordt al geschoten. (wat geheim wordt gehouden)

Zie dit intervieuw met een zweedse journaliste.

https://www.youtube.com/watch?v=iTKtfwJ9L_Y

renato op 07-09-2018 17:22

Wel graag een leger met Deutschen blut.

kim op 07-09-2018 17:36

Ik ben er. Ik ben een vechter, weet u waarom ? ik ga ervoor, waar zijn jullie , ons land israel, nl, ik ben er.

Nieuw Begin op 07-09-2018 18:25

Zeer verontrustend: er mag niet gesproken worden over het enorme inteelt probleem in de moslim wereld:

https://joostniemoller.nl/2015/11/het-verboden-onderwerp-inteelt-is-weldegelijk-moslimprobleem/

het OM ging afgelopen oktover 2017 over tot vervolging!

(maar wat sinds oktober afgelopen jaar niet is veranderd is de 'intelligentie' van imams en mullah's

Het is te horen aan het ondoorgrondelijke gebrabbel van imams en mullah’s. Logisch denken is ze onbekend, het enige wat ze kunnen is woorden en klanken achter elkaar zetten, die blijk geven van de 'gedachtengang' van een verwarde. )

En dan is die columnist in het AD, die Wilder's cartoon wedstrijd 'blasfemie'noemt! Had Wilders maar doorgezet! 

Als u nog eens wilt lezen wat de zoveelste krankjoreme minister van D66 wil:

Minister van Engelshoven gaat bedrijven trainen islamitische stagiaires leuk te vinden:

https://www.geenstijl.nl/5143591/solliciteren-kun-je-leren/

Vreselijk wat worden we als NL een open inrichting met de sharia als ultieme richtlijn voor de massa...nog even en ze hebben de democratische meerderheid.

Sharkey op 07-09-2018 19:12

Bij veel commentaren op het vluchtelingenprobleem of noem het een islamprobleem het blijft om het even, heb ik vaak gelezen dat politici naief zouden zijn. Ik denk dat de politici echt veel minder naief zijn als wij wel zouden denken en dat men heel goed weet waar men mee bezig is. De oorlogen in het middenoosten zijn begonnen niet om massavernietigingswapens of een dictator zoals Gadaffi af te zetten die de juiste man voor zijn volk was en het goed meende met zijn Libische volk. Maar er moest een oncontroleerbare vluchtelingenstroom op gang worden gebracht en vooral te houden met dank aan de onlangs overleden mateloos oorlogszuchtige John Macain. De dictator, eveneens leugenaar die het niet goed meent met zijn volk is Rutte!! En is Merkel!! En is Marcon!! Linkse dictators en uiteindelijk medogenloze beulen. De vooropgezette onrust in europa moet door de vele aanslagen, moorpartijen en verkrachtingen naar grote spanningen leiden wat zal resulteren in rellen, etnische conflicten en gewapend optreden van de "vluchtelingen" om de autochtone bevolking onder de knoet te krijgen. Dit alles weet Rutte, Pechtold en andere volksverlakkers maar al te goed. Ik zal met dit vehaal niet verder gaan want het zal mijn tijd wel duren maar we worden bedrogen met open ogen.

Qvic op 07-09-2018 23:37

@ Sharkey op 07-09-2018 19:12,

Dat klopt wat je schrijft, er zit nog veel meer achter. We hebben het hier enkel over de islam, dit is maar een klein stukje van het gehele plan. Dat weet die Duitser ook wel, maar dat zal hij nooit vertellen aan ons. Want dan is hij zij leven niet meer veilig en ook zijn familie en vrienden niet meer. Er wordt een veel groter omvangrijker plan stukje bij beetje uitgerold door de echte machthebbers. Als je over dat plan zou hebben, wordt je door bijna iedereen voor gek versleten. Ook vele die hier op de site reageren en/of alleen maar lezen. Mede omdat het te ongeloofwaardig zou klinken in hun begrippen.

Tom Hendrix op 08-09-2018 06:48

@Sharkey: 19.12. uur, op 7/9. Zo is het maar net.

Cale op 08-09-2018 11:16

@Oma, 11:36, precies. De overheid blijft maar wetjes maken die ze uiteindelijk zelf aan de laars lappen. Zodra in NL de wet gevolgd wordt, dan heb je geen illegalen meer, veel minder criminaliteit, een veiliger straat, betaalbare zorg, noem maar op. Ons grootste probleem is dat de overheid de wet niet volgt, negeert of verandert naar behoefte.

En heeft Sarrazin groot gelijk. Maar hij moet oppassen. Journalist en klokkeluider Udo Ulfkotte werd in Duitsland ook door de overheid gedemoniseerd en leeft nu niet meer. 

Jean op 08-09-2018 13:49

Gelukkig beginnen bij steeds meer burgers in heel Europa de ogen open te gaan en gelukkig blijven de partijen met dezelfde mening stijgen want om Europa te redden moet maar één zaak toegepast worden nl. ""islamieten eruit, mosselketen slopen en islam totaal verbieden"" want die achterlijke perverse gewelddadige barbaarse zwijnerij hoort hier in onze seculiere samenleving ""niet thuis"".

Oma op 08-09-2018 15:32

@Nieuw Begin: "En dan is die columnist in het AD, die Wilder's cartoon wedstrijd 'blasfemie'noemt! Had Wilders maar doorgezet! "

Ten eerste: deze cartoon wedstrijd kan geen blasfemie zijn want de profeet wordt gevolgd (mohammedánen?) en níet allah - er kan dus geen sprake zijn van blasfemie want de profeet is God/allah níet.

Ten tweede eist Wilders zijn récht niet op om als niet-moslim wél cartoons te mogen maken en onderwerpt hij zich dus eigenlijk aan het sharia verbod door deze cartoon wedstrijd af te blazen.

Waarom heeft Wilders afgehaakt? 

Was zijn bedoeling enkel om te provoceren en media aandacht te krijgen om dan toch te buigen voor islam regels die niet op hem en ons als on/andersgelovigen van toepassing zijn? Kan dan tellen als volksverlakkerij...

Wat het inteelt probleem betreft: elk normaal, intelligent mens beseft toch wel waarom inteelt door islam wordt verplicht? Om de schaapjes dom en gehoorzaam te houden, om onder controle te houden door verminderd mentaal vermogen als gevolg van genetische beschadiging en het in stand houden van het onvermogen tot normale denkprocessen en kritisch zelf-denken....hersenloos in het gareel lopen, blindelingse gehoorzaamheid.

Ondanks dat inteelt wettelijk verboden is, in belgië alvast wel, wordt het nog steeds niet bestraft voor moslims - wordt nogmaals onze wet genegeerd en enkel toegepast voor eigen bevolking en gedoogd voor moslims. De politiek heeft er baat bij dat moslims dom blijven om hen voor de politieke kar te kunnen spannen, dat is de reden dat inteelt gedoogd blijft.

Trouwens: nét als het wettelijke verbod op polygamie/veelwijverij dat in 1992 werd aangepast om zelfs alle weduwen van islam polygamisten een volledig pensioen te kunnen verstrekken, ook in hun thuislanden waarbij fraude en misbruik aangemoedigd worden ten koste van de belgische belastingbetalers die hiervoor veelvuldig bestolen worden en zelfs hun wettelijke pensioenen voor moeten inleveren.

Tycho op 09-09-2018 12:30

Verwijderd. Zie siteregels omtrent het plakken van artikelen van een andere site. Mod.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl