Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

‘Palestijnse leider Abbas trekt erkenning Israël in, roept Hamas op tot harde lijn en terreur’

Abbas kiest voor eerste keer openlijk Hamas als bondgenoot , zou op het punt staan de Palestijnse Autoriteit te ontbinden en de Oslo akkoorden van 1993 te annuleren

 
Palestijnse terroristen hebben met hun brandballon-vuurvlieger terreur tegen Israël al een gebied half zo groot als Tel Aviv verwoest. (Afbeelding: Getty Images (6)).

Minder dan een week nadat de VN en Egypte een gezamenlijk voorstel presenteerden voor een lange termijn staakt-het-vuren in Gaza en het verlichten van de ontberingen die de Palestijnen moeten ondergaan door het islamitische terreurbewind van Hamas, heeft Abu Mazen –de terroristennaam van Mahmoud Abbas, leider van de Palestijnse Autoriteit-, zijn veto uitgesproken over het plan. Meer nog: hij lijkt definitief voor de harde lijn te hebben gekozen, en dringt er bij Hamas op aan hetzelfde te doen en de aanvallen met brandballonnen en –vliegers op Israël, die al zo’n 3500 hectare landbouwgrond en natuur hebben verwoest, voort  te zetten. Ook is Abbas van plan om de erkenning van Israël door de PA in te trekken.

 

Het Israëlische veiligheidskabinet was gisteren bij elkaar om over de almaar hoger oplopende spanningen bij de Gazastrook te praten. Zoals zo vaak zet Hamas bij het oplaten van brandballonnen en – vliegers doelbewust kinderen als menselijke schilden in, in de hoop daarmee te voorkomen dat Israël het oplaten van de ballons met een preventieve aanval voorkomt.

Toch schakelde een Israëlische drone gisteren in het noorden van Gaza voor de eerste keer een voertuig met een ‘kite’ terreurteam uit. Dat besluit kwam nadat de Palestijnen op zaterdag 30 vuurvliegers hadden opgelaten, die in Israël een groot aantal branden veroorzaakten (3). Ook vanuit Nablus op de Westelijke Jordaanoever is inmiddels een brandballon opgelaten. Die kwam in een Joodse kibboets terecht, maar richtte geen schade aan (5).

Vooralsnog hopen de Israëlische politieke en militaire leiders met terughoudendheid de rust te laten terugkeren. Hoewel Hamas achter het ‘vuurvliegers’ offensief zit, zouden de meeste terroristenleiders weer een bestand willen, zodat de grenzen met Egypte en Israël weer kunnen worden geopend.

Abbas kiest harde lijn Hamas

Nu is het echter de zogenaamd ‘gematigde’ Palestijnse leider Mahmoud Abbas die hier niet aan wil meewerken. Sterker nog, hij kiest volgens goed ingelichte bronnen voor de harde lijn tegen Israël, en roept Hamas op een bestand af te wijzen en juist door te gaan met de brandballonnen terreur. Abbas wijst het plan van de VN en Egypte sowieso af, en vindt dat enkel de Palestijnen zelf het lot van de Gazastrook mogen bepalen. Overigens heeft ook de Israëlische premier Netanyahu bezwaren tegen het VN voorstel (4).

Ontbinding PA, intrekking erkenning Israël, annuleren Oslo akkoorden

Abbas’ volgende stap is het ontbinden van de Palestijnse Autoriteit, het intrekken van de erkenning van Israël, en het annuleren van de in 1993 gesloten tijdelijke vredesakkoorden van Oslo. Overigens heeft de PA de Joodse staat enkel mondeling, maar nooit officieel erkend, omdat er nooit een Palestijnse handtekening onder werd gezet. In het handvest van zowel Hamas als de PA staat de vernietiging van Israël dan ook nog steeds als belangrijkste doel.

Gezien de nog hardere anti-Israël houding van de Palestijnen lijkt het voor de regering in Jeruzalem onmogelijk om de terughoudende, conflict vermijdende lijn nog veel langer vol te houden (1). Met zowel Russische als Iraanse/Hezbollah militairen op de Golanhoogte (7) zijn er ook grote zorgen over de veiligheid van de noordelijke grenzen (2).

 


Xander

(1) DEBKA
(2) DEBKA
(3) DEBKA
(4) DEBKA
(5) DEBKA
(6) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)
(7) DEBKA

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning, antisemitisme of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten. Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31) verder te praten. 

Reacties

Ramshoorn op 06-08-2018 14:44

Onbegrijpelijk dat Premier Netanyahu van Israël nog steeds geduld heeft en onderhandeld met die terroristenleiders van de PLO, Hamas en Hezbollah in Libanon.

Zolang in Handvesten van de PLO en Hamas nog steeds moord en doodslag wordt geroepen tegen Israël kan de Knesset daarop gepast en doelgericht reageren.

Dat Oslo-akkoord van 1993 heeft toch nog nooit iets voorgesteld? Alleen de paus en dwaze Israëlisch en VN geloofden daarin en werden zelfs in Oslo beloond met de Noorse Nobelprijs. Een Gotspe!!! 

Hoop dat Israël na 70 jaar mooie maar nietszeggende verdragen van/met Arabieren en Palestijnen nu genoeg leergeld betaald heeft! Hoe moet het dan verder?

Wat mij betreft moet de verdeeldheid in de Knesset ophouden en laat ze voortaan beter naar hun eigen betrouwbare boek de Torah luisteren. Psalm 81 bijvoorbeeld?

Cefas op 06-08-2018 14:45

Deze arabische vijandschap (amalek) jegens het Joodse volk zal blijven doorgaan totdat de Messias komt. 

Doordenker op 06-08-2018 14:56

Een 'politiek correcte' proportionele militaire reactie heeft geen enkel tactisch nut, integendeel. Men verlaagt zijn militaire superieure respons tot het lagere niveau van de tegenstander waardoor een gewapend conflict nooit tot een militair einde gebracht kan worden en eindeloos blijft aanslepen. Als men in WW2 ook zo politiek correct gehandeld had, dan was die oorlog nu nog bezig.

Volgens het politiek correcte militaire denken zou bijvoorbeeld als de vijand over 100 raketten beschikt en er 10 op je afvuurt, jij zelf ook maar proportioneel 10 raketten mogen terug vuren ook al beschik je zelf over 10.000 raketten en zou je dus gemakkelijk 100 raketten kunnen terug vuren naar de vijand. De vijand maakt gebruik van deze politiek correcte psychologische tactiek om op deze manier te voorkomen dat hij door een disproportionele militaire reactie enorm zware verliezen zou gaan lijden.

Een andere laffe tactiek is natuurlijk vrouwen en kinderen als levende schilden gebruiken en dan hypocriet gaan janken en de tegenstander beschuldigen in de (collaborerende) media als er in dat levend schild doden en gewonden vallen.

Nobody op 06-08-2018 15:36

Het ziet er naar uit dat de wereld werkelijk de laatste fase in gaat, het politieke wereld toneel word in gereedheid gebracht en de puppets van de elite leven zich vol overgave in hun rol in. Natuurlijk weet ik dat je nooit een date setter mag worden, want van die dag en dat uur weet alleen de Vader, zei Jezus/Yeshua. Maar wij worden wel geacht het seizoen te herkennen. En dat seizoen is ongetwijfeld nu, het is voor de eerste keer in de geschiedenis dat alle tekenen samen komen. Heel goed samengevat door dr. david Reagen.

https://www.youtube.com/watch?v=tRL83VxZTSI

Het meest belangrijke teken is de oprichting van de staat Israel in Mei 1948, iets wat door verschillende Bijbelse profeten werd voorspeld, soms zelfs honderden jaren voor de geboorte van Jezus/Yeshua.

Ezechiel 37:12   Daarom, profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heere Heere: Ziet, Ik zal uw graven openen, en zal ulieden uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk! en Ik zal u brengen in het land Israëls.

Ezechiel 38:8  Na vele dagen zult gij bezocht worden; in het laatste der jaren zult gij komen in het land, dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken, op de bergen Israëls, die steeds tot verwoesting geweest zijn; als hetzelve land uit de volken zal uitgevoerd zijn, en zij allemaal zeker zullen wonen.

Jesaja 66:8  Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enigen dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard.

De Bijbel staat vol met Profitieen die zich nou voor onze ogen vervullen. Daar komt bij dat de tweede tempel naar precies zeventigjaar verwoest werd . Ook nu is Israel zeventigjaar, het Joodse nieuwjaar loopt door tot september, dan is het Rosh hashanah, van 9 september tot 11 september. Daarmee komt ook een eide aan het Jubilee jaar, en gezien hoe alles zich ontwikkeld, troepen opbouw en de toegenomen spanningen in het midden oosten zou het wel eens kunnen gaan knallen. het is mijn persoonlijke overtuiging dat alle landen en regeringsleiders volkomen onder controle staat van de onzichtbare hand, satanisten die deze wereld daadwerkelijk regeren, al het andere is toneel voor de buhne. ik geloof niet dat de engelsen naar het winnen van de opium oorlog in China het land ooit weer vrijwillig heeft terug gegeven aan een autonoom zelf bestuur. Het zelfde geld voor de russische revolutie, de franse, en de Iraanse, noord korea etc. De illuminatie heeft alles onder controlle, en alles is een groot toneel spel, met wel echte doden, dat dan weer wel. Wij hebben hier te maken met satanisten waarvan de kwaadaardigheid met ons vocubulair niet is te verwoorden. De meeste mensen hier weten het wel wat hun doel stelling is, voor degene die het niet weten zet ik het nog even op een rijtje. Een wereld regering, een wereld religie, een wereld valuta, een wereld leger, en een wereld leider, de antichrist, die zijn hoofdzetel zal nemen in de derde tempel, op de tempel berg in Jeruzalem. Het enige probleem is dat daar de Al aqsa moskee staat en de rotskoepel. Die zullen dus plaats moeten maken. Mijn theorie is dat Iran als patsy gebruikt gaat worden omdat te bewerkstelligen. Ik verwacht dat het dit najaar allemaal gaat gebeuren, ook omdat de rotschilds al in 1988 op de cover van hun blad, the economist een nieuwe wereld munt hebben aangekondigt.

https://www.youtube.com/watch?v=MSPEg85E-bc

Mijn goed bedoelde advies: vraag via De Heer Jezus vergeving aan God, YHWH, onderhoud de geboden (!) laat je dopen in De Naam van de Vader, De Zoon, en de heilige geest. Ga dan de wereld in en maak dicipelen van mensen in alle natien. De tijd is kort, zegen Israel! 

 

Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

Nobody: Geloofszaken naar het Geloofsforum, zie siteregels. Mod.
Rom op 06-08-2018 15:58

En tot het einde toe zal er oorlog zijn.

Hubo op 06-08-2018 17:35

Ik kijk er niet gek van op na de meest recente strapatsen van de regering van Netanyahu en het opzeggen van de Irandeal van Trump en de nieuwe sancties.Het lijkt me het enige wat ze kunnen doen,zeker als je de geruchten in aanmerking neemt over de 'vredesvoorstellen' van Trump.Laat Trump daar danmaar eens mee voor de dag komen.Vrede?

AEO op 06-08-2018 20:00

@Nobody,

We leven inderdaad in de eindtijd. Ik kan aan de door jou getoonde Bijbelteksten nog Zacharia 12 toevoegen. Jeruzalem!

Kijk ook eens naar de bijzonder interessante toespraken van Amir Tsarfati. Dat kan via Youtube, maar ook via de app Behold Israel.

Nobody op 06-08-2018 21:49

@AEO  Amir Tsarfati ken ik, heb verschillende youtube films van hem bekeken. Persoonlijk vind ik David Lynn heel goed, hij heeft vrijwel alles goed, behalve dat Jezus God is. Jezus is de zoon van God.

Beste Nobody, Jezus is God die in het vlees/Woord kwam en zich liet zien Wie Hij was en is.

U maakt onderscheid tussen God en de Zoon, dat is precies wat de Jehova's doen en in zekere zin ook de Islam.

Johannes 11 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat

14 Het Woord is mens/vlees geworden en heeft bij ons gewoond

Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn, en wij door Hem” (1 Korinthiërs 8:6) “Die het Beeld is van de onzienlijke God, de Eerstgeborene van alle kreaturen. Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen” (Kolossenzen 1:15-16). Maar dit wordt elders specifiek van God gezegd: “Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen” (Romeinen 11:36)  Verder praten op het Geloofsforum. Mod.

Joh 3:16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Ja AEO, voormij is het duidelijk, redding komt alleen van de Vader en de Zoon.

Het is gewoon het totaal plaatje, Amerika 21 triljoen schuld, de Brics landen die zich hebben losgemaakt van de petro dollar.

De ongekozen, faschistische technocraten in brussel die ons ongevraagd overspoelen met voornamelijk moslim immigranten die van kleins af door hun geloof worden geindoctrineerd om niet-gelovige, christenen en joden af-teslachten.

En het gros stemt hier voor, en wij allemaal faciliteren het met ons belasting geld, wat een ironie.

Dan zijn de aardbevingen sinds 2012 met 1500% toegenomen! Ook denk ik dat ze HAARP gebruiken om deze op te wekken, een enorme ramp met water (tsunami) het komende seizoen acht ik heel goed mogelijk. 

Een ieder die geloof oefend zal niet in paniek geraken.


JP op 06-08-2018 22:23

Vraagje: Wie is deze vete eigenlijk begonnen?

Cefas op 06-08-2018 23:58

Toch, er is maar een God en dat is de Vader (JHWH) en Yeshua is Zijn Zoon. Ze zijn een maar niet dezelfde. Er is een hierarchisch verschil.

Geen hierarchisch verschil wat past in het menselijk denken, dat is echter ondenkbaar in de volmaakte liefde. Er is hier sprake van het begrip uitnemender achten. De Vader wijst naar de Zoon en de Zoon wijst naar de Vader, evenzo de Heilige Geest. Mod.

Gelieve verder te praten op het Geloofsforum. Mod.

Wiljo op 07-08-2018 05:06

Jammer dat u ook spreekt over Palestijnen. Nog nooit in de geschiedenis is er een palestijns volk geweest. Palestijnen bestaan niet, hoewel de Arabieren door leugens en manipulatie de wereld anders wil doen geloven, met succes, want de meeste mensen spreken er in mee.

Buck op 07-08-2018 09:07

Hubo, je begrijpt er helemaal niets van. Degenen die alle vredesvoorstellen afwijzen zijn de Arabieren en de zgn Palestijnen lees islam. daar kun je eenvoudig geen begrip voor hebben. Met hen kun je geen deals sluiten. Voor hen zijn alle deals gesloten met anders denkenden niet geldig. En dat heeft niets te maken met Trump(US), Netanyahu of welke Israëlische premier dan ook. Israël heeft talloze pogingen tot vrede met de Arabieren ondernomen. De enige die nog stand houden zijn de verdragen met Jordanië en Egypte. Als je daar de media volgt dan zie je hoe de publieke opinie anti Israël is En is het wachten op de volgende oorlog. Alle “vredesverdragen” hebben geleid tot tijdelijke vrede of meer geweld van de zijde van de Arabieren. Het enige wat Israël vraagt is bestaansrecht.

maria op 07-08-2018 10:29

Naar Geloofsforum. Mod.

Nobody op 07-08-2018 10:47

Naar Geloofsforum. Mod.

Nobody op 07-08-2018 12:59

Naar Geloofsforum. Mod.

willy op 07-08-2018 13:31

Abbas te gewezen terrorist staat niet voor vrede en de terreurgroep Hamas zeker niet, goed artikel!! Shalom

Hubo op 07-08-2018 14:52

@Buck Er wordt al een tijd gesproken van een vredesplan van Trump dat zelfs gesteund zou worden door Saoedie Arabië.Daarin is duidelijk geen plaats meer voor de palestijnen en de organisaties als Fatah en Hamas.Laat hij daar dan maar eens voor de dag komen.Dan zien we wel wat het waard is en wat er gebeuren gaat.

Het enige wat voor mij verder duidelijk is,dat is dat verdraagzame mensen in Israël op de achtergrond zijn geraakt en dat Netanyahu er alleen maar op uit is het joodse karakter van de staat Israël voorop te stellen.

De realteit is dat de arabische landen op dit moment in een oorlog weinig kunnen beginnen.

lechaiem op 08-08-2018 07:53

Hubo,

Ik woon in Israel. Het heeft niets met een Joodse karakter te maken. ja Joden leven hier. Het volk is Israel. De omringende landen willen maar 1 ding. De vernietiging van deze staat Israel. Een verbond sluiten heeft eigenlijk geen zin. Alleen het erfgoed en de mensen dat gegeven is van G'd te beschermen. Al zou Trump tot een deal komen. Geldig tot de deur. Heeft geen waarde voor hen. hun doel is Israel en uiteraard Jerusalem. Dat G'd zijn bescherming nooit weg meer zal halen van zijn land en volk Israel en allen die er aan toegevoegd zijn. In naam van onze verlosser Yeshua Hamashiach

Buck op 08-08-2018 14:46

Hubo, nogmaals met Islam kun je geen verdragen sluiten. Fatah en Hamas zijn terroristische Islamitische organisaties die in hun handvest hebben staan dat Israël vernietigd moeten worden (van de rivier(Jordaan) tot de zee((Middelandse zee). Het vermoorden van onschuldige Israëlische burgers, wordt als een heldendaad gezien. In niets zijn de Islamieten anders dan Turkije, Iran , Isis, El Qaida en noem maar op. Wij zijn Dimish voor Islamieten, en die mag je bedriegen, volgens de  koran. Ik denk dat je je visie ten opzichte van de Islam zal moeten bijstellen. Verdraagzaamheid geeft in dit geval alleen maar narigheid en wordt door Islamieten gezien als zwakheid, zie Gaza. 

Mj van de Goor op 09-08-2018 16:03

Ik vond deze reportage, over leugens en misleiding.

https://www.youtube.com/watch?v=cJkxOF9QqEk

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl