Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Meer geld voor arme EU regio’s blijkt massale corruptie in de hand te werken

Miljarden overmaken naar arme landen en gebieden zinloos en zelfs averechts als dat niet gepaard gaat met goed beleid en minder bureaucratie

 
Voorbeeld van verspild EU-geld in Roemenië, waar al jaren een brug over een meer ongebruikt is omdat de aansluitende snelweg door bureaucratie nog steeds niet gebouwd is. (Afbeelding: WikiMedia Commons (2)).

De eurocraten in Brussel willen de EU begroting de komende jaren fors opschroeven. Door het Brexit zal de verplichte afdracht van de Nederlanders, die naar verhouding toch al het meeste kwijt zijn, met miljarden per jaar stijgen. Nu uit een officieel onderzoek ook nog eens blijkt dat al die West Europese miljarden voor arme regio’s in Zuid en Oost Europa nauwelijks zin hebben, en juist massale corruptie in de hand werken, zou premier Mark Rutte juist voor een forse verlaging van de EU begroting moeten pleiten.

 

Vroeger ging 70% van de EU begroting op aan landbouwsubsidies, vooral voor Frankrijk. Nu is dat nog ‘maar’ 39%. Nog altijd veel te hoog, want het ondersteunen van boeren en rijke landeigenaren (inclusief de Britse koningin) met miljarden belastinggeld veroorzaakt niet alleen overproductie, maar haalt tevens iedere prikkel om concurrerend te worden weg. Ook maken arme Afrikaanse boeren hierdoor geen schijn van kans op de Europese markt, wat armoede en mede daardoor de emigratiestromen naar de EU in hand werkt.

Positieve effecten van financiële hulp zeer gering

De Europese Structurele en Investeringsfondsen (ESIF) vormen bijna een derde van de EU begroting, en zijn bedoeld om de economie en levenskwaliteit in armere, achtergestelde regio’s te verbeteren. Het geld hiervoor wordt opgebracht door de rijkere landen en regio’s, waardoor er feitelijk dus een interne welvaartsverplaatsing plaatsvindt. ‘Convergentie’, oftewel het samenbrengen van arme en rijke regio’s, is dan ook het officiële doel van deze fondsen.

Aan de oppervlakte lijkt dit wellicht een nobele doelstelling, zeker gezien de wijd verspreide armoede die er nog heerst in met name Oost Europese lidstaten zoals Roemenië en Bulgarije.

Desondanks komt uit een recent officieel onderzoek naar voren dat de positieve effecten van deze miljarden uit het rijkere West Europa zeer gering zijn. Net als bij het Marshall plan na de Tweede Wereldoorlog blijkt dat het overmaken van grote sommen geld naar arme landen en gebieden nauwelijks effect heeft, als dit niet gepaard gaat met goed beleid, dus zo min mogelijk bureaucratie, lage belastingen, en wettelijke garanties voor het privé bezit van mensen en bedrijven.

EU stortingen doen witte boorden criminaliteit aanzienlijk stijgen

Sterker nog: gratis miljarden voor arme gebieden werkt vaak zelfs averechts, omdat het ‘sociale kapitaal’, de samenwerking en het vertrouwen tussen landen en burgers onderling, er juist door kan dalen. Dit komt ook naar voren uit een recent rapport van de Italiaanse centrale bank, dat onderzoek deed naar de ‘onbedoelde gevolgen van publieke transfers’ van EU gelden naar Zuid Italië. € 43,8 miljard euro van de genoemde structuurfondsen voor Italië worden rechtstreeks naar het armere zuiden overgemaakt.

De Italianen constateerden dat in de gebieden die steun ontvangen ‘stortingen van de EU het aantal witte boorden misdrijven aanzienlijk doet stijgen’. Kortom: gratis geld met bijna geen controle en nauwelijks eisen werkt corruptie in de hand. Als je als arme regio zó makkelijk aan fondsen kan komen, verdwijnt iedere prikkel om moeite te doen om je eigen gebied op poten te zetten, en wordt de verleiding voor veel ambtenaren en officials overduidelijk te groot om zelf niet de nodige graantjes mee te pikken.

Dit alles had allang bekend kunnen en moeten zijn, want op basis van tal van eerdere onderzoeken is vast komen te staan dat ook de miljardenhulp aan Derde Wereldlanden in vooral Afrika nauwelijks iets hebben bereikt, en eerder het tegendeel hebben bewerkt en de armoede en corruptie in stand hebben gehouden, of zelfs hebben vergroot. Waarom willen al die miljoenen anders hierheen komen? lijkt een niet meer dan terechte vraag.

Welvaartsverplaatsing veroorzaakt corruptie en houdt armoede in stand

Het OLAF, het officiële onderzoeksbureau van de EU, constateerde in 2015 dat er voor bijna € 1 miljard gefraudeerd was met hulpfondsen. Een jaar later was dat € 600 miljoen. De oorzaak is steevast de extreem overmatige bureaucratische structuur van Brussel en zijn armere vazalstaten, waardoor er amper verantwoording hoeft te worden afgelegd voor het gekregen en (uit)gegeven geld . ‘Corruptie is een normaal effect van interventionisme,’ schreef Ludwig von Mises in zijn meesterwerk Human Action.

Uit het onderzoek van de Italiaanse centrale bank blijkt andermaal dat de EU begroting niet moet worden opgevoerd, zoals Brussel eist, maar juist fors moet worden verminderd. Het is niet alleen economisch tamelijk zinloos om miljarden belastinggeld van Noord naar Zuid en van West naar Oost te blijven verplaatsen, maar het veroorzaakt ook nog eens grootschalige corruptie en passiviteit aan de ontvangende, en achterdocht en wrevel aan de gevende kant.

Ook hieruit blijkt dat socialisme en socialistisch beleid, hoe ‘eerlijk’ het ook wordt voorgesteld door te claimen dat de rijkeren meer moeten gaan betalen voor de armeren, niet werkt. Ontwikkelingshulp, of dat nu aan Afrika of de arme regio’s in Oost en Zuid Europa is, heeft alleen zin als er streng toezicht en keiharde verifieerbare eisen aan verbonden zijn, en bovendien duidelijk wordt gemaakt dat deze hulp beperkt en eindig is, en mensen en volken op zeker moment op eigen benen dienen te leren staan.

 

Xander

(1) The Mises Institute via Zero Hedge
(2) Afbeelding: WikiMedia Commons/ auteur: Nenea Hartia, CC ASA 4.0 International licentie

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning, antisemitisme of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten. Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31) verder te praten. 

Reacties

Tom Hendrix op 09-08-2018 15:44

Hieruit blijkt dat het communistische vehikel, eussr, ons aan de rand van de afgrond zal brengen.

Robie op 09-08-2018 16:35

Dat is een kant van het verhaal,andere kant is dat er elk jaar voor miljarden word weggesluisd naar brievenbus firma's in Nederland.

Uit Tsjechië  word al jaarlijks voor 600 miljard wegesluisd,als er weer eens een afaire boven komt ivm corruptie zijn het altijd West-Europese firma's die er bij betrokken zijn,Nederlandse zijn zelfs die het meest aangeklaagd worden.

Shadow1100 op 09-08-2018 16:38

Je moet deze volken geen vis geven, want dan hebben ze 1 dag te eten. Je moet ze leren vissen, dan hebben ze altijd te eten. Kijk naar St. Maarten.... ze bleven met hun luie krent op de omgewaaide muurtjes zitten en maar klagen over de zich in het zweet werkende hulpverleners. Waar zijn de hulpgoederen en -geld gebleven?

Jean op 09-08-2018 16:51

Het is nooit anders geweest, kijk maar naar heel Afrika, de burgers haden niets en hebben niets en het politiek zootje ongeregeld heeft vette bankrekeningen.

Ik denk er niet aan er ooit een eurocent aan te verknoeien, eerst die rotzooi opruimen.

Bundy op 09-08-2018 17:11

Toch zijn het best wel begaafde mensen , ook krijg je in deze documentaire een beeld van de leefomstandigheden .    Welkom in de E.U .     https://www.youtube.com/watch?v=sWLKnBSuc8o 

Cale op 09-08-2018 18:05

@Tom Hendrix, mee eens. Het systeem van communicerende vaten. Maar het probleems is dat geld halen uit een goede economie nog niet betekent dat de ontvangende economie daarmee verbetert. De reden waarom de ontvangende economie hulp nodig heeft wordt niet aangepakt.

Doordenker op 09-08-2018 18:58

Wanneer gaan die zuiderse volkeren eens eindelijk zelf hun handen uit de mouwen steken en hun eigen verstand gebruiken om hun eigen boontjes doppen? Wij hebben dat hier ook moeten doen. Sinterklaas is het ons ook niet komen brengen.

Hoeveel jaren/eeuwen moeten we nog solidair blijven zijn en die zuiderse landen blijven onderhouden met onze zuurverdiende centen?

'Solidariteit zonder grenzen' ontvangen verandert maar al te snel in gewoon parasiteren en potverteren op de kap van naïevelingen.

Qvic op 09-08-2018 20:12

Gratis geld ontvangen wil toch iedereen en liefst met zo min mogelijke verantwoording om het te kunnen ontvangen. Of je dat nu ontwikkelingsgeld of subsidie of een toeslag of een uitkering noemt is om het even. Zolang er geen controle en/of harde afspraken over bestaan over hoe het geld besteed moet worden, met daarmee de verantwoording met bewijzen aan geleverd moet worden. Werkt het alleen maar misbruik op. Want iedereen die in de pijplijn zit, pikt zijn graantje ervan mee. Zo ook alle hulporganisaties die zowel geld van overheden, als van donateurs ontvangen, zorgen eerste instantie heel goed voor hun zelf en door middel van het geld rond te pompen in hun eigen organisatie(s) kan geen buitenstaander niet meer controleren waar dat geld uiteindelijk naar toe gaat. Meestal haalt het niet eens het doel, waar voor het geld eerste instantie voor bedoeld was. Overal waar grote sommen geld te halen is, komen de jongens met de witte boorden, die met mooie woorden het volk en de regeringen de illusie wekken dat het geld goed besteed zal worden, maar in werkelijkheid het geld gewoon incasseren en wegsluizen naar o.a. eigen B.V.tjes. Dat is altijd al geweest in onze geschiedenis van de mensheid. Zo is de EU zelf ook gewoon maar een extra bureaucratische schijf die totaal overbodig is, maar wel één die miljarden per jaar kost. Die geen enkele winst oplevert voor de gewone burgers, alleen maar lasten en inperking van onze vrijheden en leven oplevert. Wij worden in alles betutteld  en de wet voor gelezen door die overbodige club witte boorden.

Cefas op 09-08-2018 23:35

Inderdaad, als bij ontwikkelingshulp niet gekeken wordt naar oorzaken en randvoorwaarden is het dweilen met de kraan open en verdwijnen onze belastingcenten in een bodemloze put. Welk een krankzinnig beleid van de EU en Nederland is zo gek om daaraan mee te doen.

Tom Hendrix op 10-08-2018 07:17

@Cefas: 23.35. uur, op 9/8. Met welwillende medewerking van Rutte (VVD) en zijn behulpzame clowns, van VVD,CDA,D66 en de CU.

ieznogoedh op 10-08-2018 09:54

Hoeveel jaren/eeuwen moeten we nog solidair blijven zijn en die zuiderse landen blijven onderhouden met onze zuurverdiende centen?

Wel Doordenker, dat zal waarschijnlijk zijn tot niet zo heel lang na het moment dat het geld in de noorderse landen echt op is,

want waar niet is, verliest de koning zijn recht.

Nog even doorbijten dus totdat ook in het noorden het niveau van het zuiden is 'bereikt'. Uiteraard zou ik bijna zeggen, hebben diegenen die Sinterklaas van andermans geld gespeeld hebben, er wel voor gezorgd dat als het geld daadwerkelijk op is, het hen niet zal raken.

Peter op 10-08-2018 12:58

Zolang een Belg met een paar nevenfuncties via de EU 1 miljoen per jaar in zijn zak steekt is elke euro die er meer betaald moet worden totaal overbodig ,eerst maar eens snijden in eigen vlees ,er zijn er zat te vinden die voor rond de 100.000 ook dat baantje aan kunnen . Dat je een miljoen opstrijkt vvor het uitkramen van zoveel onzin is belachelijk .En zo zit heel die club vol met dit soort opvreters 

Cefas op 10-08-2018 16:20

En Nederland is zo gek om 37 Miljoen aan Afganistan te geven om mijnen op te ruimen die de Russen hebben achtergelaten in de jaren negentig van de vorige eeuw. Wat hebben wij daarmee te maken? Geef die 37 miljoen aan de thuiszorg voor de mensen die Nederland na de Tweede Wereld oorlog hebben opgebouwd, want die worden nu afgeknepen.

Lot op 11-08-2018 20:53

Iedereen weet dat >80, 90% aan de strijkstok blijft hangen van ontwikkelingshulp. Nederlandse organisaties betalen hun overhead en personeel hier in nederland, om hun organisatie in stand te houden, romen hier en daar wat voor zichzelf af en flinke salarissen voor vrienden, of voormalige politici, die directeur en zo zijn van deze organisaties. 

De 6 miljard aan ontwikkelingshulp wordt grotendeels aan deze bekende derde wereld organisatie gegeven, waar het geld dus aan de strijkstok blijft hangen. Ja en dan is er naar 40 jaar van bijna geen geld naar afrika gegaan, ook niet veel verander in afrika natuurlijk

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl