HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

MIT computermodel voorspelt einde welvaart in 2020 en einde beschaving in 2040

‘The Fourth Turning’ en ‘Deagel’: Westen in uiterlijk 2025 totaal ingestort

 
Staan we echt op de drempel van het einde van alles, of zal het allemaal wel meevallen? Afbeelding: Getty Images (2).

Een oorspronkelijk in 1973 ontwikkeld computermodel van wetenschappers aan het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology (MIT) voorspelt op zeer korte termijn dramatische veranderingen op de wereld. Rond het jaar 2020 komt er een einde aan de huidige welvaart, en in de 20 jaar daarna wordt het zo’n grote chaos, dat in 2040 van ‘het einde van de beschaving’ kan worden gesproken.

 

Nu slingeren wetenschappers al tientallen jaren apocalyptische ‘doemsdag’ en ‘einde van de wereld’ scenario’s de wereld in. De iets oudere generaties weten vast nog wel hoe in de jaren ’70 op de lagere school een nieuwe ijstijd werd gepredikt, en vlak daarna het einde van alle bossen door zure regen, gekoppeld aan het verdwijnen van de ozonlaag.

We herinneren ons ook nog de voorspellingen van de beruchte ‘Club van Rome’, die voor het jaar 2000 massale tekorten aan voedsel, water en olie hadden voorzien. Seismologen verwachten al vele jaren een explosie aan zware aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, die de mensheid kunnen decimeren. Dan is er ook nog de ‘doomsday clock’, waarop te zien is hoe dicht de wereld bij een verwoestende kernoorlog zit.

World One: Einde beschaving in 2040

Het MIT computermodel kreeg de naam ‘World One’, ontwikkeld door Jay Forrester, die van de eerder genoemde Club van Rome de opdracht kreeg om een model te ontwikkelingen hoe de ‘duurzaamheid’ van de wereldwijde samenleving zou kunnen worden verbeterd en bevorderd. Het model voorspelde vervolgens dat overbevolking en vervuiling in 2040 een wereldwijde instorting van de beschaving zullen veroorzaken.

Het feit dat de Club van Rome de opdracht gaf voor dit model is een sterke aanwijzing dat de voorspellingen niet helemaal objectief tot stand zijn gekomen. De organisatie werd namelijk opgericht door ‘Nieuwe Wereld Orde’ topman David Rockefeller en andere globalisten, die de Club gebruiken voor het stap voor stap realiseren van een soort neomarxistische wereldregering.

Gaan er echt miljarden mensen verdwijnen?

Hoe dan ook, het model voorziet dat er in 2020 een kritieke situatie op onze planeet zal heersen, en dat ‘als we niets doen, de levenskwaliteit naar nul zakt.’ De vervuiling zou er dan voor gaan zorgen dat hele massa’s mensen sterven – miljarden zelfs, tot de wereldbevolking onder het niveau van het jaar 1900 zakt (ca. 1,65 miljard). De overlevenden zullen het echter bepaald niet beter krijgen, want in 2040, uiterlijk in 2050, stort de resterende beschaving compleet in.

Van alle eerdere voorspellingen kwam tot nu toe hoegenaamd niets terecht. We zijn er nog steeds, met ongekend veel, en de wereldwijde armoede is zelfs aan het afnemen. Desondanks zijn er wel degelijk redenen om ons zorgen te maken. Niet zozeer om het klimaat, want dat verandert altijd, ongeacht wat voor menselijke invloed dan ook. Maar om de mensen zelf, om de samenleving. De erosie vindt vooral daar plaats, maar dat is iets wat door slechts weinigen wordt gezien of benoemd.

Pedo’s in kerk, Hollywood en politiek

Michael Snyder van de bekende The Economic Collapse blog wijst bijvoorbeeld op het zoveelste misbruikschandaal in de katholieke kerk in de Amerikaans staat Pennsylvania, waar minstens 1000 kinderen het slachtoffer zijn geweest van meer dan 300 priesters. Hij had ook kunnen wijzen op het aanhoudende ‘pedo’ schandaal in Hollywood, waar volgens beroemde acteurs en andere insiders bijna de hele film- en tv-industrie wordt beheerst en bepaald door machtige pedofielen met contacten en klanten in de hoogste politieke kringen.

Feitelijk blijkt er overal maar een flinterdun laagje ‘beschaving’ te bestaan, dat in snel tempo aan het verdwijnen is. Vooral in Europa worden traditionele normen en waarden totaal omgedraaid, en hebben extreemlinksgroene/liberale ideologen, die alles lijken te haten wat in het naoorlogse Europa werd opgebouwd, het zowel in media, politiek als de rechterlijke macht voor het zeggen gekregen.

Europese elite omarmt anti-humane religieuze ideologie

Het gevolg is onder meer dat er massa’s volgelingen worden binnengehaald met een religie die alle Joden wil uitroeien, vrouwen discrimineert, vernedert en genitaal verminkt, ongelovigen en andersdenkenden –vooral christenen en mensen met een andere seksuele geaardheid- vogelvrij verklaart, en eist dat iedereen een serie extreem strenge (Sharia) wetten gehoorzaamt die samengevat één grote misdaad tegen de menselijkheid kunnen worden genoemd.

En die in het kader van wat Snyder schreef een ‘heilige’ profeet volgen die behalve massamoordenaar ook een pedofiel was, maar op wie –op straffe van de dood- geen enkele kritiek mag worden geleverd. Met als gevolg dat in veel islamitische landen huwelijken met –soms zeer jonge- kinderen gewoon zijn toegestaan, omdat ‘de profeet’ immers ook trouwde met een 6 jarig meisje. Mogelijk hebben ‘links/liberaal’ en ‘islam’ zich uitgerekend in deze specifieke ‘voorkeuren’ gevonden? Want op andere vlakken staan ze op papier lijnrecht tegenover elkaar.

De ‘beschaving’ in Europa is door de heersende elite echter al zover afgebroken, dat de misdaad- en verkrachtingsexplosie die vrijwel uitsluitend door deze volgelingen wordt veroorzaakt, wordt gebagatelliseerd en wordt ontkend, en dat deze anti-humane religieuze ideologie zelfs wordt beschermd en gepromoot. Zo mogen bekende en onbekende misdadigers, verkrachters en terroristen gewoon hier blijven, en worden zij vooral in landen zoals Duitsland en Zweden met alle egards (dat is royale uitkeringen, toeslagen en voorkeursbehandelingen) ontvangen.

Tegelijkertijd wordt het autochtone volk dat zich verzet tegen de afbraak van hun cultuur en samenleving genegeerd of juist verketterd, en met steeds hardere maatregelen –zoals boetes, sancties en in enkele landen arrestaties- aangepakt.

Mensen vliegen elkaar naar de keel

Lang voordat vervuiling of zoiets ongrijpbaars en oncontroleerbaars als ‘klimaatverandering’ de menselijke beschaving serieus bedreigen, zijn we elkaar vermoedelijk allang naar de keel gevlogen, jarenlange complotten over een geplande, bewust gecreëerde wereldwijde crisis –wellicht opnieuw een financiële- om de landen te dwingen hun macht over te geven aan een soort VN-wereldregering, ten spijt. En mocht die crisis toch in gang worden gezet, dan zal die het verval naar de ondergang waarschijnlijk alleen maar versnellen.

Doemdenkerij?

Of is dit alles, net als de vele eerder niet uitgekomen voorspellingen, slechts doemdenkerij? Misschien, maar juist het niet willen zien van bepaalde signalen en voortekenen, het steevast wegkijken en zeggen dat het ‘allemaal zo’n vaart niet zal lopen’ of dat ‘men het zover niet zal laten komen’, de kop-in-het-zand mentaliteit die ook zo kenmerkend was voor de inwoners van het oude Rome, en voor het Westen pal voor WO-1 en WO-2, zorgden er in de geschiedenis al vaak voor dat verwoestende krachten de overhand kregen, en de beschaving plotseling ten onder ging in een orgie van bloed en geweld.

Het Vierde Keerpunt

In het op deze site al vaker aangehaalde boek ‘The Fourth Turning’ beschreven historici hoe oudere beschavingen aan hun einde kwamen, en werd voorspeld dat dit in uiterlijk 2025 ook zal gebeuren met de Westerse. Alle signalen van dat ‘Vierde Keerpunt’ zijn inmiddels aanwezig: een serie terugkerende of aanhoudende financiële, maatschappelijke, politieke en morele crises, die elkaar steeds sneller opvolgen, tot de onvermijdelijke ‘grote klap’.

Deagel verwacht honderden miljoenen doden

Dan is er nog de Amerikaanse private non profit militaire inlichtingenwebsite Deagel, die in zijn op gegevens van de CIA, het IMF en de VN gebaseerde analyses al geruime tijd het verdwijnen van vele honderden miljoenen mensen in Europa en Amerika voorspelt, als gevolg van een totale instorting van de economie, welvaart en samenleving. Voor zover het enige geruststelling biedt: Nederland komt er in de laatste analyse met een teruggang van 300.000 inwoners, en een naar verhouding geringe afname van de koopkracht, in Europa nog het meest genadig vanaf.

Ter vergelijk: van de 326 miljoen Amerikanen blijven er volgens Deagel slechts 99 miljoen over, en daalt hun gemiddelde besteedbare inkomen van $ 59.500 naar $ 16.374. In Italië verdwijnen ruim 18 miljoen mensen, in Frankrijk 28 miljoen, in België ruim 3 miljoen, en in Duitsland zelfs 52 miljoen. De Duitse koopkracht stort van $ 50.200,- compleet in naar slechts $ 14.704.

Deagel noemt als belangrijkst oorzaak de onhoudbare schuldenlast die zowel Amerika als Europa hebben opgebouwd, die uiteindelijk onze welvaart in een serie grote crises zal wegvagen. Mensen die kunnen zullen emigreren, maar miljoenen anderen zullen in de ontstane chaos omkomen, of zelfmoord plegen omdat hun veilige leventje voorgoed in elkaar is gestort. Een mogelijke wereldwijde pandemie van bijvoorbeeld Ebola of een ander virus is in de cijfers nog niet eens meegerekend.

Het centrum van de menselijke beschaving zal volgens Deagel daarna in Rusland en China komen te liggen, met daarbij de omringende Aziatische landen.

Grote omwentelingen eerder regel dan uitzondering

De ervaring leert echter, dat hoeveel expertise wetenschappers en analisten ook menen te hebben, de toekomst altijd anders loopt dan verwacht. In dat kader dienen ook deze bijzonder onheilspellende verwachtingen worden gezet, wat natuurlijk niet wil zeggen dat er nooit meer een grote instorting en crisis kan komen. De geschiedenis heeft immers uitgewezen dat plotselinge grote en dramatische omwentelingen eerder regel dan uitzondering zijn.


Xander

(1) (mede gebaseerd op) The Economic Collapse via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Zie ook o.a.:

28-06-2017: (/ Particuliere militaire site Deagel voorspelt dat er binnen nu en 8 jaar 50 miljoen Duitsers zullen verdwijnen, en het land economisch totaal zal instorten)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning, antisemitisme of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten. Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Inhoudelijke geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31) verder te praten. 

Reacties

Cefas op 16-08-2018 15:31

Globalisten en andere glibberige types hebben dit mondiale zooitje veroorzaakt door hun permanente gemanipuleer en gedram om hun vermeende gelijk door onze strot te douwen.

Peacekeeper op 16-08-2018 15:31

Komt de eerste zin op de Georgia Guidestones tóch nog tot een werkelijkheid.

Twanneman op 16-08-2018 15:37

Tja....

En NL ontspringt de dans nagenoeg? Zal wel dankzij Rutte zijn :)

ecke op 16-08-2018 16:10

Ik ga het artikel niet eens lezen, de titel zegt genoeg! Ruim 10 jaar nu, volg ik 'eindtijd' perikelen. Op deze site was prominet aanwezig "tijd = afstand".  Van alle voorspellingen is nooit de absolute voorspelling uitgekomen, dus 2040 zullen we ook wel halen...

Doordenker op 16-08-2018 16:18

"The Fate Of Empires And Search For Survival" (pdf) geschreven door Sir John Glubb, beschrijft de verschillende stadia die een maatschappij doorloopt alvorens ze uiteindelijk in verval geraakt en ineenstort.

Alle grote rijken in de geschiedenis bestonden gemiddeld slechts zo'n 250 jaar of 10 generaties. De geschiedenis toont aan dat nu ook de decadente Westerse maatschappijen duidelijk in hun laatste fase beland zijn. http://people.uncw.edu/kozloffm/glubb.pdf

Agenda 21 op 16-08-2018 16:21

Jay Forrester's vreemde lachje bij de presentatie van Het Rapport van de Club van Rome is mj altijd bijgebleven als een duivels lachje. Ik vertrouw deze man en zijn werk voor geen cent. Schreef hij eenvoudigweg een scenario dat wordt gevolgd door de New World Order groepering inclusief Soros? Allerlei denktanks van voornamelijk Deep State oorsprong spelen een vreemde rol in al deze voorspellingen en scenario's. Het onlangs monddood maken van mensen als Alex Jones is verdacht.

ohje op 16-08-2018 16:34

Moet ik een computer zijn om te voorspellen dat als je oneindige mensen en oneindig geld bijelkaar brengt het resultaat altijd negatief zal zijn.

Grondstoffen tekort,hongersnood en ranzig water zal de noemer zijn van deze integrienten en uiteraard oorlog.

Lars030 op 16-08-2018 17:04

Arabist Hans Jansen: "De Koran is een jachtakte."

Rienus op 16-08-2018 17:06
Klaas Dijkstra op 16-08-2018 17:17

Lekker belangrijk!!

Tegen wie speelt Feyenoord a.s. zondag?

Tom Hendrix op 16-08-2018 18:17

@ohje: 16.34. uur. Precies. De kruik gaat zolang te water tot hij barst.

Roy op 16-08-2018 18:31

Dan 2018 dan 2040 wanneer mag joost weten haha

ron op 16-08-2018 18:40

Die heren moeten toch met iets hun vet betaalde job stofferen. Doemdenken heeft altijd succes. We zijn reeds decenia geindoctrineerd met verhalen die nergens op stoelen of enkel op een rekenmachine die geen rekening houdt met veranderingen en bijsturingen.Als bv yellow stone afgaat op dit eigenste moment is het volgende week al gedaan en't zit erin.

Komkommertijd.

Doordenker op 16-08-2018 19:11

@Rienus. Ja, en nu wil men van de honderden miljoenen 'derdewerelders' die er bij gekomen zijn - dank zij onze Westerse hulp en geneesmiddelen - ook nog eens nieuwe Nederlanders/Europeanen maken, waardoor de natuurlijke hulpbronnen van deze wereld extra razendsnel zullen op geraken.

Het politiek correct alternatief om dat probleem op te lossen zal daarom zijn van de autochtone Nederlanders en Europeanen de nieuwe 'derdewerelders' te maken.

Iedereen gelijk dus, waarbij de autochone bevolking wel een groot deel van haar levensstandaard zal moeten inleveren. In concreto dus: minder pensioen, minder sociale uitkeringen, minder loon, meer onveiligheid, meer ziektes, hogere huurprijzen, enz.

Het kortzichtige volk dat met voor de linkse open grenzen partijen te stemmen, zijn eigen welvaart verkwanselt, zal uiteindelijk dus de derde wereld 'welvaart' krijgen dat het 'verdient'.

Benny op 16-08-2018 19:13

feyenoord speelt tegen Exelsior in de Kuip

Gerard op 16-08-2018 19:29

@ ecke op 16-08-2018 16:10. Xandernieuws heeft nimmer aan voorspellingen gedaan, hooguit aan veronderstellingen over ontwikkelingen. Het is maar welke waarde jezèlf aan iets hecht. Het genoemde 'Afstand = tijd' herinner ik mij. Inderdaad zijn een aantal beweringen (nog) niet zichtbaar geworden. Ik waardeer dat er mensen zijn die naar beste weten en kunnen anderen voorlichten en dat zij dat doen met een Christelijke achtergrond. Ook daarin ben ik het met alles niet eens, maar verschil van mening mag er zijn. Als iemand Xandernieuws leest met tegenzin, lees het dan niet. Niemand is verplicht om dat te doen. Groet van Gerard.

Jean op 16-08-2018 20:10

Dat wil zeggen "nu de islam verdrijven" anders halen we het einde van 2018 niet veilig.

Geweld moet met alle middelen bestreden worden dus handen uit de mouwen...

Piece op 16-08-2018 20:49

Leuk zoiets voor mensen met te veel vrije tijd....

Zelf de beste en meest krachtige computers kunnen het weer nog geen week vooruit voorspellen en de beurs nog geen minuut vooruit voorspellen...zulke onzin voorspellingen zijn dus vooral voor hobbyisten.

vlokje op 17-08-2018 00:59

Volgens mijn berekening 50% kans ;-)

Lee op 17-08-2018 07:18

Zelden zoveel onzin gelezen. Ik hecht er geen enkele waarde aan in ieder geval. Mocht mijn tijd komen dan accepteer ik dat. Ik ben in ieder geval niet bang voor de dood.

maria op 17-08-2018 08:49

Als ik het boek Openbaring lees waarin de toestand van de wereld in de eindtijd beschreven wordt, klopt het wel !

Bokkie123 op 17-08-2018 10:59

Al die voorspellingen, ik word er een beetje moe van eerlijk gezegd......hoeveel voorspellingen zijn er nu al gedaan en zaten er allemaal naast? Mensen berekenen heel graag dit soort zaken, maar is alleen paniekzaaierij.

Laten we maar vertrouwen op God, Hij is de enige die alles in handen heeft, niet de mensen. Amen!

AEO op 17-08-2018 11:02

Willen we de toekomst weten, let dan maar beter op het uitkomen van de Bijbelse profetieën.

Rode Wouw op 17-08-2018 11:09

Anders dan afwachten kunnen we niet en enkele maatregelen nemen. In potentie kunnen er wel degelijk grote rampen plaatsvinden die zelfs een einde aan de gehele mensheid kunnen maken.

Een plekje in de hemel reserveren is hoe dan ook verstandig. Want sterven zal het lichaam van de mens. Of het nu van ouderdom is of door een brug die instort enzovoort.

Sjors op 17-08-2018 11:29

At least times will be more exciting :)

Janus op 17-08-2018 13:42

Alles gaat volgens YHWH's plan en niet volgens de plannen van de mens. Ik heb onlangs een film gezien van Rob Skiba waarin hij uitlegde wanneer Yeshua geboren was. Hij kon met hele goeie onderbouwing vertellen dat Jezus Christus op 11 september 3 v Ch. geboren is. Hij noemde daarin een aantal jaartallen met gebeurtenissen op diezelfde datum. (mocht er belangstelling voor zijn, klik dan op 11 september)

Wat ik dus probeer te zeggen is: Focus je op het Woord van YHWH, datgene wat hij van ons graag ziet, zodat Hij niet als een dief in de nacht voor je staat, maar dat je voorbereid bent. Het is een gift, die je met beide handen moet/kunt vastgrijpen en nooit meer los moet laten. En dat wens ik een ieder toe!

Verder praten op het Geloofsforum. Mod.

willy op 17-08-2018 14:15

Zulke voorspellingen zijn in feite niet veel waard, kijk maar naar te weersverwachtingen !! Shalom

5318537 op 17-08-2018 14:45
Jean op 16-08-2018 20:10

Dat wil zeggen "nu de islam verdrijven" anders halen we het einde van 2018 niet veilig.              Dan heb je toch,of men het leuk vindt of niet,de monitor in goed gebruik nodig.           Dat wil zeggen :De waarheid aan het licht,maar ook dus,De leugen doorgeprikt.  Ook dus die van de islam.

P.s.Ik ben geen achterlijke.   Op zak het ontwerp/werkwijze om de woestein(en) groen te maken,het zout daarvan te gebruiken om de vertragende oceaanstroming weer   op snelheid terug te brengen,daarmee ook het broeikaseffect tegen gaan,etc.

Echter de woestein groen maken in dienst voor de moslimhorde is niet slim.          Mij wegzetten als gek,leugenaar,dombo en waar ik allemaal voor uitgemaakt ben is een vorm van doorgaan met zelfvernietiging,tot en met oud worden en doodgaan.   

Aangifte Monitor lijkt een andere te zijn dan die ikzelf te zien krijg vanwege aantallen onmogelijke reacties.

De huidige afbraak/zelfvernietioging wordt onomkeerbaar genoemd,met de monitor in goed gebruik zijn alle vernietigers geneutraliseerd,waaronder de islam,terroristen,en westerse griezels,links en hun anarchistiese vriendjes,en natuurlijk de financiele macht/aanjagers van deze vernietiging.

Aangifte.net               Groetjes.         

Oma op 17-08-2018 15:41

"Een oorspronkelijk in 1973 ontwikkeld computermodel van wetenschappers aan het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology (MIT) voorspelt op zeer korte termijn dramatische veranderingen op de wereld. Rond het jaar 2020 komt er een einde aan de huidige welvaart, en in de 20 jaar daarna wordt het zo’n grote chaos, dat in 2040 van ‘het einde van de beschaving’ kan worden gesproken."

Compleet verzonnen met als bedoeling te manipuleren, te indoctrineren en het collectieve bewustzijn van de mensheid zodanig te hersenspoelen zodat deze 'voorspelling' zich zou manifesteren in onze wereld. Hoezo? 

Niemand kan ooit een voorspelling doen. Waarom niet? Omdat élk mens een vrije wil heeft, op elk ogenblik zelf keuzes kan maken en als een grote groep mensen op die manier eenzelfde keuze maken dan wordt het collectief bewustzijn daardoor beïnvloed, dan wordt de richting veranderd en maakt zo élke voorspelling nutteloos en kan élk misleidend doemscenario vernietigen en zelfs omkeren.

Deze werking van universele wetmatigheden is zeer welbekend bij de elite, daarvoor sturen ze doemscenario's de wereld rond zodat zoveel mogelijk mensen erin gaan geloven en onbewust dit bedrog versterken in het collectief bewustzijn zodat hun duivels plan over de uitroeiing van 'menselijk afval', zoals de 1% elite de massa 99% beschouwt, uiteindelijk gemanifesteerd kan worden....echter, heel veel mensen zijn zich bewust geworden, wakker geworden over hoe het universum werkt, zij negeren deze manipulatie en zij kiezen en manifesteren zelf, bewúst met hun vrije wil, de toekomst die zij wensen...en: so be it!

Wij maken onze toekomst zelf door onze gedachten, onze (bewuste) keuzes dankzij onze vrije wil, elke dag weer...er zijn ook voorspellingen die een Gouden Eeuw aankondigen en: voor de dageraad is de nacht het donkerste? De keuzemogelijkheden zijn onbegrensd waar de toekomst naartoe kan leiden en niémand kan de richting nog bepalen (zoals de elite tracht te doen) of voorspellen door misleidende scenario's. De mensheid heeft haar lot én toekomst in eigen handen, létterlijk, want tegen onze vrije wil kan de elite niks beginnen.(ze proberen wel door mind control enz maar het zal níet lukken.)

Tom Hendrix op 17-08-2018 15:57

@Janus: 13.42. uur. Ik ben het eens met uw reactie.

kim op 17-08-2018 20:07

ik heb zoveel boeken gelezen en deden dat maar velen met mij, maar ik verzeker u allen dat we het jaar zoveel absoluut gaan halen, waar bent u 

Eduard op 18-08-2018 08:36

Nou.. Ik zal mijn dochter straks vertellen dat tegen de tijd dat ze 13 wordt er geen toekomst meer voor haar is.....

ge kessel op 18-08-2018 14:36

of het zover zal komen betwijfel ik.. dezelfde twijfels heb ik met global warming... ook een uit de duim gezogen fabel die wordt omarmd door leftists en globalisten. de wereld zoals we die nu kennen zal zeker veranderen, waarschijnlijk door oorlogen die zullen uitbreken als kredieten niet meer kunnen worden terugbetaald aan china.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl