HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

‘Griekenland niet op eigen benen, maar dood en uitgezogen’

Wereldwijde financiële crisis van 2008 is niet voorbij, maar verbloemd door ‘bijdrukken’ enorme hoeveelheden (digitaal) geld – P.C.Roberts: ‘Hele Westen drijft op leugens, gewone mensen hebben geen idee meer wat er echt met hen gebeurt’

 
Afbeelding: Getty Images (2).

Weer meer nepnieuws van de EU in de media: Griekenland heeft de laatste ‘bailout’miljarden gekregen, en zou weer op eigen benen kunnen staan. Alles gaat weer goed met het land? Nauwelijks. Institute for Political Economy voorman Paul Craig Roberts schrijft dat de Griekse natie in realiteit slachtoffer is geworden van een economische ‘genocide’. Wat de EU en de media bedoelen ‘is dat Griekenland over en uit is, dood. Het is tot het uiterste toe uitgebuit, en het karkas is aan de honden gevoerd.’ En waarom? Om een klein elitegroepje toch al puissant rijke Westerse bankiers overeind te houden. Want dat is er voornamelijk met die honderden miljarden uit de EU gebeurd.

 

350.000 vooral jonge en goed opgeleide Grieken zijn het land ontvlucht, bijna 3,5% van de totale bevolking. Baby’s worden er amper nog geboren, waardoor de bevolking nog verder afneemt. De door de EU en het IMF afgedwongen bezuinigingen hebben de Griekse economie met 25% doen krimpen, vergelijkbaar met de Grote Depressie in de VS in de jaren ’30.

De gevolgen in Griekenland waren alleen veel ernstiger. President F.D.Roosevelt verzachtte de pijn voor het Amerikaanse volk met een sociaal vangnet en een werkprogramma. In Griekenland explodeerde de werkloosheid juist nog verder, vooral onder jongeren, en werd de sociale zekerheid vrijwel totaal afgebroken.

In het verleden ging het doorgaans zo dat als een land zijn schulden niet meer kon betalen, deze gedeeltelijk of geheel werden afgeschreven, en de munt van het land werd afgewaardeerd. Dat laatste kan sinds de invoering van de euro niet meer, en ook van een kwijtschelding was geen sprake. De EU en het IMF schreven de Grieken namelijk voor dat de rente over de door Italiaanse, Spaanse, Franse en ook Nederlandse banken gekochte Griekse staatsobligaties tot op de laatste cent moest worden betaald.

Honderden miljarden aan bailouts niet voor Griekenland, maar voor Westerse banken

Omdat het land dit geld niet had, werden er uiteindelijk drie bailout pakketten op tafel gelegd. Europese politici en media beweerden en beweren steevast dat dit was om Griekenland te ‘redden’, maar die honderden miljarden kwamen er enkel om onmiddellijk in de kassen van deze West Europese banken te vloeien, zodat die niet in de problemen zouden komen. De Griekse economie en het Griekse volk profiteerden er nauwelijks van.

Integendeel, want aan het begin van de schulden’crisis’, die eenvoudig had kunnen worden opgelost met een schuldenafschrijving, had Griekenland een staatsschuld ter hoogte van 129% van het BNP. Dat is op dit moment opgelopen tot 180% van het BNP. Roberts: ‘De presstitute media noemden dit een ‘bailout’. Het was alleen geen bailout van Griekenland, maar van de schuldeisers.’

President Obama moedigde deze bailout aan, want de Amerikaanse banken hadden anders geld verloren op hun Griekse credit default swaps. Daarnaast werd van Griekenland geëist om zijn publieke eigendommen aan het buitenland te verkopen, en natuurlijk fors te snijden in de sociale zekerheid en medische zorg. Door de flink verlaagde pensioenen, uitkeringen en salarissen konden duizenden Grieken die veel duurder geworden medicijnen en behandelingen niet meer betalen, waardoor velen een voortijdige dood stierven of langdurig moeten blijven lijden.

‘Griekse crisis voorbij = Grieken kunnen niet verder worden uitgezogen’

De grootste luchthaven kwam in Duitse handen, en de zeehavens werden van China. Duitse en andere Europese maatschappijen kochten de waterbedrijven, en de (deels beschermde) Griekse eilanden werden aan vastgoedontwikkelaars verkocht. ‘Dit plunderen van de Griekse openbare eigendommen ging niet gepaard met het verlagen van de Griekse schuld, maar met nieuwe leningen en rentebetalingen. De schuld is nu groter dan ooit. De economie was nog nooit zo zwak. Het Griekse volk draagt hiervan de lasten.’

De bewering dat de Griekse crisis ‘voorbij’ is, is dan ook enkel een constatering dat het Griekse volk niet nog verder uitgezogen kan worden om de verschuldigde rente aan buitenlandse banken te betalen. Vrijwel alles in Griekenland is in het bezit van buitenlandse entiteiten gekomen, die het verdiende geld uit het land weghalen, ‘waardoor de Griekse economie nog verder naar beneden wordt geduwd.’

‘Griekse bevolking heeft massaal zelfmoord gepleegd’

Roberts schrijft dat de Grieken niet alleen hun economische toekomst zijn kwijtgeraakt, maar ook hun soevereiniteit. Griekenland wordt feitelijk geregeerd door de EU en het IMF. Bovendien werd het Griekse volk ook nog eens verraden door de eigen regering van premier Tsipras, die had beloofd zich tegen de uitverkoop van hun land te verzetten. Hij deed echter exact het tegendeel.

Hoe reageerden de Grieken? Behalve een aantal massa demonstraties deden ze helemaal niets, geen volksprotest, geen opstand, niets. ‘Ze accepteerden hun eigen vernietiging,’ concludeert Roberts.’ Feitelijk heeft de Griekse bevolking massaal zelfmoord gepleegd.’

De wereldwijde financiële crisis van 2008 is dan ook niet voorbij, zoals de meeste mensen denken, maar verbloemd doordat de Europese, Amerikaanse, Britse en Japanse centrale banken gigantische hoeveelheden nieuw (digitaal) geld hebben gecreëerd, vele malen meer dan de lage economische groei rechtvaardigt.

‘Hele Westen drijft op leugens, kan eindigen in onze vernietiging’

‘Hoe dit gaat lopen valt nog te bezien, maar kan eindigen in de vernietiging van de Westerse beschaving,’ waarschuwt Roberts. Worden we straks allemaal kapot gemaakt? ‘Komt na Griekenland ook Italië, en dan Spanje, Portugal, Frankrijk, België, Australië, Canada, totdat er niemand meer over is?’

De hele Westerse wereld drijft inmiddels op ‘leugens van machtige economische spelers, die enkel hun eigen belangen dienen. Er zijn geen onafhankelijke media meer, behalve online, en die sites worden gedemoniseerd en geblokkeerd. De mensen leven in een wereld met gecontroleerde informatie, en hebben geen idee meer wat er met hen gebeurt. Daarom kunnen ze niet (meer) voor zichzelf opkomen.’

 

Xander

(1) Paul Craig Roberts via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning, antisemitisme of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten. Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Inhoudelijke geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31) verder te praten. 

Reacties

Tom Hendrix op 23-08-2018 16:15

Ik ben het voor 100% eens met dit artikel, en de conclusies erin beschreven. Misdadigers en criminelen, zich noemende politici van links tot rechts, zijn mede debet aan de hele gang van zaken. Geld creeéren uit het niets!

Ernie van de Wal op 23-08-2018 17:05

citaat:"De mensen leven in een wereld met gecontroleerde informatie, en hebben geen idee meer wat er met hen gebeurt. Daarom kunnen ze niet (meer) voor zichzelf opkomen.

Voor de goede orde: Ik ben actief en overtuigd Christen.

Johan op 23-08-2018 17:14

We staan er bij, we kijken ernaar en in feite kunnen we niets anders doen dan stampen in het stemhokje. Maar zelfs dat heeft weinig invloed. De uitkomst wordt gewoon genegeerd door de politiek correcte dictators. Kijk naar de landsregering, kijk naar Rotterdam en zo zijn er nog veel locaties waar precies hetzelfde gebeurt. Verkiezingsuitslagen worden genegeerd. Pas als het Nederlandse volk massaal wakker wordt en echt gaat begrijpen wat fakenieuws is, dan kan er mogelijk nog iets gered worden.Het is te straks hopen dat alle niet-elite-partijen lijstverbindingen met elkaar aangaan. Dan gaat er geen enkele stem verloren.Maar desalniettemin hoeft niemand jaloers te zijn op Griekenland. Het meest bizarre is dat ons dit ook kan overkomen. We zitten nu in een situatie waarin de elite heel negatief doet over de Brexit, maar Engeland is straks uit de EU- gevangenis bevrijd. Ze heeft de portemonnee weer in eigen handen, de sleutel weer in eigen zak en kan met iedereen handelen waar zij mee wil handelen. Net zoals Noorwegen en Zwitserland die ons vriendelijk uitlachen. "Wat zijn jullie toch domoren. Jullie betalen om onderdrukt te worden!!"Wij zijn met handen en voeten gebonden aan de eisen van Brussel. Die wil steeds meer zeggenschap en steeds meer geld.De duimschroeven worden aangedraaid. Wij eisen dat jullie nog meer moslims opnemen. Wij eisen dat jullie voor alle beslissingen onze toestemming vragen. Wij eisen Europese belastingen. Wij alleen weten wat goed voor jullie is. Maar waag het niet om er een andere mening op na te houden, dat is de reden dat we zo snel als mogelijk het referendum de nek om hebben gedraaid!!

Shadow1100 op 23-08-2018 17:54

Zo, de banken hebben ten koste van de (Noord-)Europese belastingbetalers hun zelfgecreeërde geld weer terug. Nu nog enkele Nederlandse miljarden naar Shell, Unilever en andere vriendjes van Pinokkio Rutte dan zijn die ook weer blij(er). Ik ben zo benieuwd welk baantje Rutte en zijn consorten straks toegeschoven krijgen. Pecunia non olet......

Lamberto op 23-08-2018 19:36

Capitalism will eat democraty – unless we speak up

Yanis Varoufakis

 

https://www.youtube.com/watch?v=GB4s5b9NL3I

Inhoud met Nederlandse ondertiteling.

 

Als de bakens in de EU niet snel worden verzet, zal het huidige model als een kaartenhuis in elkaar storten.

De EU bouwtekening bevat teveel weeffouten om als leidraad voor een stabiel economische en democratische samenleving te kunnen dienen.

Want bij ongewijzigd beleid zal na de collaps die zeker zal komen, uit de stofwolken een monster tevoorschijn worden getoverd, die de wereld waarin we dan moeten leven tot een hel zullen maken.

Cale op 23-08-2018 20:55

Banken en overheden spelen hetzelfde spel. De bevolking kan echt niets meer inbrengen want verkiezings beloftes worden volledig genegeerd en een druk op de knop bevriest bankrekeningen, wat Marine le Pin onlangs heeft ondervonden. Reden? 200 flessen champagne en nog wat onzin. Wat er met het miljarden budget van de EU gebeurd weet niemand. Alt-nieuws sites worden geblokkeerd. Het is afgelopen mensen. Er wordt hier op oa deze site nog wat gemopperd. Maar de komende generatie, de jeugd nu, weet niet beter. Hebben geen idee wat geschiedenis is en wat democratie is. Het waren mooie jaren na de 2e wereld oorlog, helaas, het is voorbij.

Gerard op 23-08-2018 21:22

@ Johan op 23-08-2018 17:14. Johan, bij de volgende verkiezingen zullen de gevestigde partijen weer de grootsten worden, want het grootste deel van dit volk 'in het land der onnozele dwazen' * vindt het héérlijk om altijd voorgelogen te worden, te verarmen, geen sociale voorzieningen meer te hebben, voor blanke racisten te worden uitgemaakt en tot hun 80-e voor zwarten en islamieten te moeten doorwerken. Ja Johan, dit alles vindt de gemiddelde Nederlander héérlijk!!! Apen en wilde ezels doen het beter, want die komen gillend en schreeuwen nog voor zichzelf op. * Zie onder meer: http://memotrip.nl/multicul/Hollneer.htm

Johan: ergert u niet, verwondert u slechts...

Robbertje op 23-08-2018 21:42

De machts-elite hebben Griekenland als een blauwdruk, een uitgewerkt plan, uitgekozen om te kijken hoe de mensen zullen reageren wanneer men hen tot het uiterste toe uitbuit. Ik herinner mij dat Jeroen Dijsselbloem als toenmalige voorzitter van de Eurogroep het woord "blauwdruk" met betrekking tot de financiele crisis in Griekenland noemde.

Griekenland is voor dit stelletje psychopaten niet meer dan een proefballonnetje geweest en is het nu nog: hoe reageert het volk, en hoe reageert de wereld op deze uitbuiting?

En de praktijk bevestigt voor de zoveelste keer dat de volkenmassa een dom stel kuddedieren blijkt te zijn, die na een kort geloei van protest geen aandacht meer geven aan het lot van dit volk.Het experiment kan je dus rustig als zeer geslaagd bestempelen; en dit heeft hen gesterkt om deze behandeling op grotere schaal toe te passen. Zoals wij rondom ons kunnen waarnemen, zijn de voorbereidingen om een wereldwijde financiele en economische ineenstorting te realiseren in volle gang!Kortom: de agenda naar een nieuwe wereldorde, na de bewust geleide chaos van de crisis, verloopt prima volgens plan.

Echter, zal de komende nieuwe wereldorde niet volgens het plan van de machts-elite voltrokken worden, maar deze zal plaatsvinden dankzij het ingrijpen van Jezus Christus, die op het dieptepunt van de veroorzaakte chaos, Zijn Vrederijk op aarde zal stichten met de mensen, die dan nog overgebleven zijn . . . .

Cefas op 23-08-2018 21:46

Het Europees fascisme, of het nu links of rechts is, zit in een stroomversnelling en creeert in een hoog tempo nieuwe slaven. Is er nog hoop voor de oorspronkelijke Europese bevolking of is het point of no return al lang gepasseerd en zijn we dus verraden door onze overheden?

Wouter op 23-08-2018 23:42

Beloftes worden volkomen genegeerd.. iedereen die ons niet aanstaat ------ let op uw woordkeuze.Mod... want ja dat is wat we hier willen. Nieuws? Ja zolang het ons aanstaand anders is het natuurlijk nep. Want we willen status en macht. Alles wat wekelijkheid is beschouwen we als nep want daar zijn wij te dom voor. Kortzichtichtig willen we zijn... korte termijn.. onze mening..want vrijheid van meningsuiting is een groot goed...zolang het wel onze mening is. Andere meningen zijn niet toegestaan. 

JP op 23-08-2018 23:59

"En de trein dendert voort"!

Gerard op 24-08-2018 00:31

Wouter 23.42 u. Heeft u het over uzelf?❔

ottoman op 24-08-2018 02:11

de griekse en turkse wateren blijken vol gasvooraden te liggen, dus er komen spanningen maar ook n geldkraan als ze het goed aanpakken en natuurlijk wie het in handen krijgt, want t lijkt erop dat ze er niet over uit gaan komen.

guus op 24-08-2018 06:02

mensen laten zich belazeren met terrasjes pikken en uit eten gaan. ze laten zich besodemieteren doot de westerse elite van de nieuwe wereld orde.

guus op 24-08-2018 06:05

heel verstandig van de grieken om te stoppen met kinderen krijgen. Voor wie? Voor de elite? Voor een God die mensen eeuwig kan verdoemen als we niet perfect leven?

gewoon kappen met de flauwekul van kinderen krijgen. Kinderen krijgen is net zo "leuk als terrasjes en uit eten gaan,"" een grote besodemieterij wat mij betreft.

Tom Hendrix op 24-08-2018 07:27

@Robbertje: 21.42. uur, op 23/8. Volkomen met U eens.

Gerrit op 24-08-2018 10:37

Gerrit.

Iedereen moet worden aangeraden om het boek van Yannis Varoufakis te lezen.

Dan kan er maar 1 conclusie zijn .

Het is een clubje criminelen.

Vooral de EU en mevr Merkel!

Oma op 24-08-2018 10:49

Volledig akkoord met dit artikel. Ook met Robbertje...echter: wíj zullen het zelf moeten doen, JC zal echt niet zelf ingrijpen, dat is een illusie...

De genocide van europeanen, deze oorlogsvoering, gebeurt op economisch vlak met armoede als wapen. Een uitgelokte burgeroorlog door de autochtone bevolking sluipend te verarmen ten voordele van vermeende moslim 'oorlogsvluchtelingen' en deze groepen tegen elkaar uit te spelen in de hoop dat ze elkaar gaan afslachten en de maatschappij ontwrichten. En dán, na de chaos  en oorlog die ze zélf veroorzaakten, komt het misdadige, illegale gedrocht eu met de oplossing: nwo - dat van in het begin het doel was! Deze strategie is bekend en reeds lang uitgelekt en bewezen door eerdere toepassingen, denk maar aan ziektes: virussen loslaten op de bevolking om dan met dure, giftige vaccins op de proppen te komen, die erger zijn dan de kwaal door bijwerkingen van ingrediënten die ze er zelf ingestopt hebben.

Steeds openlijker worden onze rechten, onze sociale zekerheid in BE en andere europese landen afgebroken, wordt onze welvaart uitgedeeld aan wie er geen bijdragen voor levert en wordt de autochtoon uitgesloten waarvoor hij zich blauw betaald aan belastingen en taksen.

Dat wekt woede op en dát moeten de politieke oorlogsmisdadigers hebben: verarmde, hongerige autochtonen die zich keren tegen de hordes moslim profiteurs, die uiteraard door hun gewaande superioriteit menen recht te hebben op alles wat de dhimmi heeft en voor werkt. Echter, moslims worden ook misleid doordat de sluwe politiek gebruik maakt van hun veroveringszucht, hen wordt een rad voor de ogen gedraaid dat zij de politieke macht zouden kunnen grijpen en overheersen om dan als kannonnenvoer te worden ingezet tegen de autochtone bevolking, tegen de maatschappij die zij geleerd hebben om te haten en die haat wordt bewust aangewakkerd voor dat doel door de medeplichtigheid van de leugenmedia.

Máár de bevolking wordt wakker, doorziet steeds vaker en vlugger al de drogredenen, de leugens, de rookgordijnen en verborgen, politieke agenda en richt nu reeds zijn pijlen op de echte oorzaak van deze rampzalige situatie: de konkelende, corrupte politiek. De kans dat hun smerig plannetje lukt om verdeling te zaaien in de maatschappij door eigen bevolking het bloed onder de nagels vandaan te halen, hun welvaart uit te delen aan moslims door te blijven pamperen, slinkt met de dag.

Als europese moslims hun drang naar vrijheid en vrede het wint van hun oorlogs- en veroveringszucht en zij zich scharen achter de bevolking voor een beter leven voor iedereen ipv zich te laten misbruiken in het politieke machtsspel als pion dan is het game over voor de politieke misdadigers tegen de mensheid.

Als er al een oorlog zou uitbreken, dan zal het niet tegen de islamitische buur zijn maar tegen de politiek, en terecht.

guus op 24-08-2018 11:07

ik vind het erg dat mensen zo moeten lijden.

daarom heb ik ervoor gekozen om geen kinderen te krijgen.

willy op 24-08-2018 12:28

De problemen zijn daar zeker niet opgelost, ze beginnen pas!! Shalom

Hubo op 24-08-2018 13:26

Beschavingen komen en gaan.We moeten ons niet blind staren op onze beschaving en de geschiedenis van het Christendom.Zowel in de westerse wereld als onder de christenen heeft zich nu een brede groep ontwikkeld met hoge morele maatstaven.Maar het blijft een kleine minderheid.We hebben ook in Rusland en de voormalige DDR gezien hoe de regimes daar een meer menselijk gezicht kregen dat gedragen werd door maatschappelijke krachten net onder de top en hoe dat daar werd weggevaagd toen die landen werden ingelijfd in de vigerende westerse economie.En die werkt nu eenmaal zo,dat de klappen op de zwakste plaats vallen.En hulp heet dan uit den boze te zijn.En niet alleen in Griekenland.We hebben nog altijd weinig respect voor mensen die werkloos zijn in onze eigen wereld om nog maar te zwijgen van de economische vluchtelingen uit Afrika.Vroeger waren er wel eens veroveraars als Karel de Grote of Napoleon die hun stempel op de geschiedenis drukten.Zelfs van de duitsers schijnen we na de bezetting nog wat kleine hervormingen overgenomem te hebben.Ik zie China niet direct als het gele gevaar of de russische beer,die ons militair onder de voet zal lopen,maar misschien wel als de bakermat van een nieuwe wereldbeschaving.En als het hier fout gaat,hebben we dat alleen aan onze eigen kortzichtigheid te wijten.

Tom Hendrix op 24-08-2018 15:49

Oma: 10.49. uur. Voortreffelijk door U verwoord.

econoom op 24-08-2018 15:52

In dit soort vrhalen wordt altijd vergeten dat niet alleen de Griekse elite maar ook de gewone Grieken schuldig zijjn aan de economische misere waarin het land verkeert, vooral ook omdat belastingontduiking een nationale sport is. 

Rode Wouw op 24-08-2018 16:09

Goede slotalinea in dit artikel. Aleen een kleine wijziging in de eerste zin zou niet misstaan. Het zou beter kunnen beginnen met " De hele wereld ..." Ga maar na hoe het in vele andere landen toegaat.

Bundy op 24-08-2018 17:54

@Oma op 24-08-2018 10:49

Ben het volledig eens met uw trieste opsomming .  Als enige wilde ik zeggen dat ik laatst een gesprek met een persoon met een zeér goed betaalde baan had .  Bij die persoon daagde alles wel maar de waarheid zoals de mensen op dit forum die kennen ontbrak .      De man was geen gelovige , daar komt alles door .       Daarom vindt de elite ons ook als eén van de weinigen interessant .

Fahdem op 24-08-2018 18:51

Het volgende is niet een reactie op dit artikel, maar op Xander de vorige keer dat hij aandacht schonk aan Griekenland. Link: http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/06/EU-verklaart-Griekse-crisis-voor-bezworen-maar-het-tegendeel-is-het-geval.

Met alles van het vorige artikel (zie link) geheel accoord. Twee dingen noemt Xander niét, die toch de zaken  voor de toekomst in perspectief zouden kunnen zetten.

1. Onder de eerstkomende financiële crisis, wanneer Griekenland de drachme weer zal invoeren , zal het land wel een manier weten te vinden om de XXXXL-grote schuld niet  te hoeven terugbetalen .    Weliswaar zullen de verschaffers van de leningen enig onroerend goed kunnen confiskeren en andere eigendommen: de leningen zijn gegund onder vigerend VK-recht.  Maar belangrijker is het volgende: de Europese Bank en de EU hebben een spelletje gespeeld met de Europese bevolkingen.  Toen Griekenland de eerste financiële crisis  beleefde , was het vooral onder Grieks recht geld schuldig aan grote Franse en Duitse banken .  Theoretisch kon het Griekse parlement die schulden annuleren , hetgeen de banken zouden moeten hebben accepteren. Die privé-schuld , werd , zogenaamd uit soldidariteit,   verwisseld voor een publieke schuld.  Dat wil zeggen dat de EU-landen de schuld overnamen die de Griekenland had aan de banken.   Nu heeft  Griekenland dus schulden ten opzichte van andere EU-landen (dus ook  aan de nederlandse belastingbetaler).   Maar wie is het , wie zijn het die daar uiteindelijk voordeel bij hebben ?2. Griekenland zal in de komende tien jaren in staat zijn gas en methaan te winnen uit de Egeïsche en Middellandse Zee; het zal daardoor in staat zijn een deel van zijn schulden te delgen. Cyprus doet dat al. De Turken vinden het helemaal niet leuk dat  de Egeïsche eilanden Grieks zijn, dat die worden bewoond door Grieken en dat dat al duizenden jaren het geval is.  Vooral niet omdat de eilandbewoners volgens geldend internationaal recht , recht hebben op die natuurlijke hulpbronnen van de zee. Turkse politici zijn niet verzot op internationaal recht. Turkije heeft zich de laatste 20 jaar op agressieve wijze bewapend  en ik denk niet , zoals het artikel veronderstelt, dat de volgende crisis veroorzaakt zal worden door Italië.  Die zal worden uitgelokt door Turkije, en wel  wanneer dat land zal pogen om de natuurlijke hulpbronnen te exploiteren in gedeelten van het oostelijke Middellandse Zeebekken , in die gedeelten die toebehoren aan Cyprus, Griekenland en Egypte.

Rienus op 25-08-2018 10:05

Ja,maar het is dus volkomen zinloos vanachter het klavier te blijven opnoemen wat er allemaal niet deugt.

Oma op 25-08-2018 15:39

@Bundy op 24-08-2018 17:54

Gelovig zijn of niet heeft niks te maken met de realiteit te (willen?) zien, dat is enkel een kwestie van gezond boerenverstand en logica...zelf nádenken ipv te slikken wat ons opgedrongen wordt door manipulatie, bedrog en misleidingen door halve waarheden te verkondigen van de leugenmedia. De publieke opinie wordt telkens gestuurd in de richting die de politieke broodheren uitstippelen voor de leugenpers en dat lukt steeds minder.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl