Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Bekende Duitse blogger roept op tot vorming verzetsgroepen tegen regering Merkel

Leider Vlaams Belang België: Burgeroorlog dichterbij dan we denken

 
Het nieuwe normaal: Chaos en geweld door migranten in Frankrijk tijdens de ‘viering’ van het winnen van het WK voetbal. (Afbeelding: Getty Images (3).

De bekende Duitse blogger Michael Mannheimer heeft op zijn site soldaten, agenten en burgers opgeroepen om massaal en gezamenlijk in verzet te komen tegen de regering van bondskanselier Angela Merkel, voordat de massa immigratie en islamisering over enkele jaren helemaal niets meer hebben overgelaten van Duitsland. In buurland België heeft de leider van het Vlaams Belang, Filip de Winter, gewaarschuwd dat een burgeroorlog tussen de autochtone bevolking en moslimmigranten dichterbij is dan de mensen denken.

 

Mannheimer neemt de Duitse officier Claus von Stauffenberg als voorbeeld. 74 jaar geleden ‘nam hij zijn verantwoordelijkheid tegenover de vrijheid van het Duitse volk serieus, en pleegde een aanslag op dictator Adolf Hitler.’ Stauffenberg had dat goed voorbereid. Zijn verzetsgroep bestond uit diverse hooggeplaatste officieren en gewone soldaten. Zoals bekend overleefde Hitler de aanslag, waardoor de Tweede Wereldoorlog nog een jaar doorging. Wat fataal bleek, want meer dan 80% van alle slachtoffers in die oorlog vielen in dat laatste jaar.

‘Het doel is de vernietiging van het Duitse volk’

‘Onder de 12 jarige heerschappij van Merkel (ze is nu net zo lang aan de macht als Adolf Hitler) is het gezicht van Duitsland dramatisch veranderd,’ vervolgt Mannheimer. Zo heeft de bondskanselier alle oppositie binnen en buiten het parlement onschadelijk gemaakt – tot aan de verkiezingen van vorig jaar, toen de vrijheidspartij AfD in het parlement kwam.

Kritiek op Merkel en haar beleid wordt al jaren effectief de mond gesnoerd, mede omdat de media totaal onder haar controle staan. ‘Daarmee zijn de media vrijwillig het belangrijkste propaganda instrument geworden bij haar volkerenmoord op de Duitsers.’ Ook hier ziet Mannheimer een duidelijke parallel met de jaren ’30, toen via de media de Jodenhaat werd verspreid en aangewakkerd. Nu is het doel van vernietiging geen ‘vreemd volk’, maar de Duitsers zelf, en met hen de oorspronkelijke Europeanen.

Het Holocaust verleden wordt door de media als een pistool tegen het hoofd van de Duitsers gezet die het wagen kritiek te hebben op het importeren van miljoenen migranten, die bijna allemaal een agressieve religieuze ideologie volgen die zeer vijandig staat tegenover de Westerse samenleving.

Angela Merkel heeft eigenhandig de christendemocratische CDU stapsgewijs tot een extreemlinkse partij omgevormd die op sommige punten nog radicaler is dan de Duitse Groenen en Linksen. Haar kabinetten met de SPD doen dan ook niets onder voor hun totalitaire voorgangers in de toenmalige DDR.  Kerndoel van al deze partijen is volgens Mannheimer van Duitsland ‘een veelvolkerenstaat te maken, waarbij een genocide op het Duitse volk op de koop toe wordt genomen, of als doel wordt nagestreefd.’

Nauwelijks vluchtelingen, bijna allemaal uitkeringstoeristen en kolonisten

Het huidige Duitsland lijkt in politiek opzicht dan ook als twee druppels water op de DDR. Het parlement is met uitzondering van de AfD een schijnparlement geworden, dat kritiekloos alles wat Angela Merkel op eigen houtje besluit, zoals het openzetten van de grenzen en de nu al honderden miljarden euro’s kostende ‘Energiewende’, goedkeurt. Met de val van de Muur in 1989 dachten de mensen dat West Duitsland van Oost had gewonnen, maar in realiteit is exact het omgekeerde gebeurd.

Merkels bewering dat het om ‘oorlogsvluchtelingen’ gaat, is allang door de officiële cijfers weerlegd: maximaal 2% van hen is inderdaad een echte vluchteling; de overige 98% zijn op zijn best economische migranten (‘uitkeringstoeristen’), en op zijn slechtst kolonisten waarmee het globalistische pact tussen links en islam de oorspronkelijke Europeanen wil vervangen.

Criminele migranten maken dagelijks tientallen tot honderden slachtoffers

Tal van topjuristen, rechtsgeleerden en rechters hebben Merkel verweten dat haar autocratische besluiten rechtstreeks tegen de grondwet ingaan, en ze het Duitse recht feitelijk buitenspel heeft gezet om het ongecontroleerd binnenhalen van enorme aantallen moslimmigranten mogelijk te maken. Daarmee worden willens en wetens criminelen en terroristen binnen de grenzen gehaald, waar dagelijks inmiddels vele tientallen tot honderden Duitsers het slachtoffer van zijn.

De enorme misdaadexplosie die vooral wordt veroorzaakt door moslimmigranten wordt door de media echter verdoezeld of zelfs ontkend, en de agressieve, haatzaaiende en racistische islam wordt valselijk als een vreedzame religie neergezet, waar al die aanslagen, moorden, aanrandingen en verkrachtingen helemaal niets mee te maken hebben.

Linkse dictatuur ondersteund door 40.000 Antifa terroristen

De linkse fascisten hebben inmiddels hun eigen leger van ongeveer 40.000 Antifa aanhangers, die van de politiek en politie vrij spel – en € 100 miljoen ‘subsidie’- hebben gekregen om hun haat en geweld tegen alles wat conservatief en rechts is uit te leven. Met nog eens twee tot drie keer zoveel sympathisanten is Antifa met afstand de sterkste paramilitaire terreurgroep in Duitsland geworden. Enkele redacteuren van de media, alsmede ook parlementariërs van de SPD en linkse partijen, zijn –al dan niet openlijke- Antifa aanhangers.

Mannheimer: ‘De samenwerking tussen media en politiek, en hun gemeenschappelijke inzetten van Antifa terroristen tegen mensen met een andere mening, zijn duidelijke tekenen van een derde linkse dictatuur, en dat deze dictatuur nu al op veel terreinen wordt uitgevoerd.’ Desondanks gelooft de ruime meerderheid van het volk de propaganda van diezelfde media dat ze nog steeds in een vrije democratie leven.

Het Duitse volk wacht juist ‘de doodssteek’, omdat Merkel de komende jaren maar liefst 25 tot 30 miljoenen migranten uit Afrika en het Midden Oosten naar Duitsland wil halen. Ook dat wordt door de media gebagatelliseerd of verzwegen. ‘Hierdoor weten de meeste Duitsers niets van het existentiële gevaar dat de islam voor hen vormt, noch dat ze de toekomstige slachtoffers van de door links geplande volkerenmoord zijn.’

Leger en politie moeten actief in verzet komen om Duitse volk te redden

Dat er vrijwel geen enkele oppositie meer tegen Merkel wordt geduld, is overduidelijk bewijs dat Duitsland opnieuw is veranderd in een dictatuur. ‘Enkel de Duitse strijdkrachten van het leger en de politie zijn in staat het lot van Duitsland nog te veranderen,’ vervolgt Mannheimer. Militairen en agenten hebben immers een eed gezworen het Duitse volk te dienen en te verdedigen, niet een dictator. Hij roept hen dan ook op om actief in verzet te komen, en zowel politici als media kopstukken te arresteren voor hun verraad van het Duitse volk. Daarnaast moet Antifa net als in Amerika officieel tot een terreurorganisatie worden bestempeld.

Daarna zou er een grote volksgadering moeten komen, waar de anti-democratische en anti-maatschappelijke krachten die aan het complot van links en islam hebben deelgenomen van moeten worden uitgesloten. Vervolgens moeten er nieuwe wetten komen die de Duitse identiteit waarborgen en beschermen tegen vijandige ideologieën en religies, en moeten er strenge immigratiewetten worden ingevoerd.

‘Soldaten en agenten, zonder jullie inzet zal Duitsland zoals we dat kennen zeer spoedig geschiedenis zijn,’ besluit Mannheimer. ‘Ons land zal voor altijd in een duistere tijd wegzinken, en in een islamitische derdewereldland veranderen (zoals ook de VN voor Duitsland voorspelt), waarin de oorspronkelijke (‘bio’) Duitsers zijn prijsgegeven. Wees geen lafaards, maar doe jullie plicht, en bescherm jullie thuisland en volk tegen aanvallen van zowel buitenaf als binnenin.’ (1)

‘Burgeroorlog dichterbij dan mensen denken’

Ook in buurland België zien steeds meer mensen de donkere buien al enige tijd hangen. Vlaams Belang leider Filip Dewinter waarschuwt dat de spanningen tussen de bevolkingsgroepen verder zullen toenemen, omdat er ook in Belgische een ‘etnische onderklasse’ is ontstaan die niets anders kent dan het plegen van geweld, rellen en vandalisme. ‘We zijn in een prerevolutionaire fase aanbeland, waarin mensen zich afscheiden van de samenleving, en bij bendes gaan die gemotiveerd worden door de radicale islam.’

‘Als overheden de controle verliezen en de blanken in opstand komen, kan deze vorm van geweld tot een burgeroorlog leiden,’ aldus Dewinter. ‘Nu al zijn complete wijken niet meer onder controle van de overheid en de politie, omdat ze zijn overgenomen door islamitische culturele structuren. Deze toestand is dichterbij dan we denken, en zou heel snel kunnen exploderen, waardoor grote steden in slagvelden zullen veranderen.’

Om zijn argumenten kracht bij te zetten plaatste de politicus een video van een blanke Fransman die tijdens de viering van het winnen van het wereldkampioenschap voetbal helemaal in elkaar wordt geslagen door een bende migranten. Terwijl in Kroatië de 2e plaats in alle vrede en zonder enige wanklank werd gevierd, werden in ‘multiculti’ Frankrijk tijdens massale gewelddadige rellen vele honderden auto’s in brand gestoken, en talloze autochtonen aangevallen door ‘feestvierende’ migranten. Zo werd bijvoorbeeld een jong stel door een groep Algerijnen afgetuigd nadat ze ‘Vive la France!’ hadden geroepen.

De Palestijns-Belgische jihadexpert Montasser AlDe’emeh is het met Dewinter eens, en zegt dat de Europese landen ‘een burgeroorlog importeren’ door zulke grote aantallen moslimmigranten toe te laten.

Twee jaar geleden onthulde de prominente Franse auteur Eric Zemmour het bestaan van ‘Operatie Ronces’, waarmee de Franse autoriteiten zich in het geheim voorbereiden op het instorten van de maatschappelijke orde en een door migranten veroorzaakte burgeroorlog. Dan zal het volgens Zemmour nodig zijn om verloren gegaan Frans grondgebied –met name in en rond de steden- met het leger terug te veroveren op de moslims (2).Xander

(1) Michael Mannheimer
(2) Infowars
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning, antisemitisme of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten. Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31) verder te praten.  

Reacties

willy op 21-07-2018 14:56

De bedoeling kan dan misschien goed zijn maar wat zijn te gevolgen? Een burgeroorlog? En hoe kan deze dan terug stoppen? Ook te migranten zullen vechten ze willen hier niet meer weg, misschien is te huidige droogte reeds een sein van God, zie maar naar Zweden ware vele bossen in brand staan! merkels beleid samen met Macron is rampzalig voor te EU en te val kan dan ook niet lang meer duren!! energie zal weer duurder worden , en wie zal getroffen worden te gezinnen, niet te migranten die zogezegd niets hebben! Maar nogmaals een burgeroorlog is niet te oplossing van het probleem, het ligt bij het volk zelf dat zich naar te slachtbank laat leiden, goed artikel!!Shalom

Cale op 21-07-2018 16:04

Het zal niet meevallen deze omvolking te stoppen omdat niet alleen onze leiders hieraan schuldig zijn maar er een hele bevolkingsgroep, inclusief ambtenaren er hun bestaan van hebben gemaakt. Deze ondergang is gewoon een verdien model. En de jeugd is dermate geindoctrineerd, door links onderwijs, dat ze niet beter meer weten.

Eelke Piers op 21-07-2018 16:13

Het is nu precies als onder de WO2. Ik heb na de oorlog in verband met mijn werk, geregeld keren gesproken met een oud-SSofficier die in '44 een stafoverplaatsing kreeg naar een zelfmoordbrigade in de Ukraine. Dus niet een gewoon volks-iemand. Over de Joden vervolging vertelde hij mij dat hij en met hem velen alleen een vermoeden hadden van de jodenvervolging maar zeker wisten ze het niet. Het waren werkkampen waar de Joden heengebracht werden.

Ook nu wordt weer alles afgeschermd en gecensureerd. Het volk moet dom gehouden worden en Merkel, Goebbels, Rutte en de rest weten hoe dat moet.

Tom Hendrix op 21-07-2018 16:20

Eens met het artikel. En hieruit blijkt weer dat "links", enkel Haat is. Daarom kunnen ze ook zo goed met de Islam overweg. Ik zie het somber in, want niet alleen in Duitslan, maar zeker ook Frankrijk en België, zitten in hetzelfde schuitje als de Duitsers. Geheel gehersenspoeld door de linkse pers en media. En partijen als de christendemocraten, en liberalen heulen gewoon met de progressieven mee, om de eigen bevolking de mond te snoeren en te vernederen. Coudenhoven-Kalergi en de Resolutie van Straatsburg, worden gewoon uitgevoerd. We zijn en worden 24/7 belogen en bedrogen door de gehele politiek. En Nederland...we zullen hetzelfde lot delen. 

Gerard op 21-07-2018 16:50

 

Kleine leugens worden “leugentjes om bestwil” genoemd;Grote leugens van korte duur worden “verkiezingsbeloften” genoemd;Grote leugens van lange duur worden “politiek” genoemd.==================================================Liegende peuters noemt men “jokkebrokken”;Liegende volwassenen noemt men “leugenaars”;Liegende politici noemt men “Ministers”, “staatssecretarissen”, “kamerleden” en “majesteit”.==================================================En voor wat betreft deze laatste zin zegt Gods Woord in Ps. 62:10 het volgende:“…de grote lieden zijn leugen; …”Niet: “doen leugen”, maar duidelijk: “Zijn leugen.”Dat is in overeenstemming met de Grondtekst.

 

Waarheid:

 

"Alle waarheid doorloopt drie ontwikkelingen:

eerst wordt het belachelijk gemaakt, ten tweede wordt het heftig bestreden en ten derde wordt die aanvaard als vanzelfsprekend."

Gerard op 21-07-2018 17:09

In aanvulling op mijn vorige bericht waarin ik tot slot schreef: ""Alle waarheid doorloopt drie ontwikkelingen: eerst wordt het belachelijk gemaakt, ten tweede wordt het heftig bestreden en ten derde wordt die aanvaard als vanzelfsprekend." het volgende.De veel herhaalde leugen van de 'verrijking' door de mulitculturele samenleving is gedoofd, doordat de mulitculturele samenleving nu aanvaard is als een vanzelfsprekendheid. Is er bijv. een minister Blok die even de waarheid over het mislukken daarvan zegt, keert men metéén weer in alle heftigheid terug naar het tweede, n.l. het als tijdens een oorlog bestrijden van die waarheid. Merkt u het op, lezer(es)??? Dit nog afgedacht van de mogelijkheid dat dit weer een laaghartig politiek (VVD) spel is, met uiteindelijk doel om vanwege de 'heftigheid die dit alles in de samenleving heeft losgemaakt', islamieten nòg meer bescherming te geven en voordelen die de aanhangers van dat moordgeloof hebben. Zie http://joostniemoller.nl/2016/05/beklemmend-pvda-en-d66-willen-islam-wettelijk-beschermen-nederlanders/

en zie ook https://martienpennings.wordpress.com/2016/06/03/de-tweede-kamer-stemde-met-90-voor-speciale-bescherming-van-de-islam/

Dus als de laffe, laffe Blok, nu allang zijn woorden ingtrokken hebbende, straks uit het politiek veld verdwijnt voor een andere overmatig betaalde baan voor nutteloze leuteraars, terwijl de islam nòg meer bescherming en voordelen in Nederland krijgt, hebben de leugenaars van de links-liberale politiek-correcte gifslang hun doelen bereikt. En niet alleen zij, maar ook het overgrote deel van het Nederlandse volk dat op hen stemt.

Doordenker op 21-07-2018 17:19
Onze Westerse 'monocultuur' heeft ons vooruitgang gebracht, die nooit eerder gezien werd in de menselijke geschiedenis.
Andere culturen, zoals de Islam, daarentegen zorgen al eeuwen voor verstarring en stagnering in de moslim landen.
En net deze primitieve, alles verstarrende, moslim cultuur dreigt nu ook de dominante cultuur in het 'multiculturele' Westen te gaan worden...
Eelke Piers op 21-07-2018 17:40

.........Het doel is de vernietiging van het Duitse volk’.......

Mogelijk de straf voor vernietiging van het Joodse volk.

Aangezien Nederland in 40-45 nog erger was dan het duitse volk gaatNederland mee in het kielzog

Onderbouw uw statement. Mod.

Wim op 21-07-2018 17:57

Begrijp heel goed deze wel belangrijke Xander nieuwsbericht en dat er wel degelijk de massale immigratie dient gestopt te worden, wegens de gevolgen volledig uit de hand kunnen lopen ook helemaal niet uitsluit en de risico,s die er aan verbonden zijn heel groot zijn. Dergelijk artikelen komen natuurlijk niet in de regionale of bekende kranten, want dan pas zou het alarm zijn en maar al te goed besef.

Het belangrijk nieuwsbericht is om de burgers wakker te maken, dat het zo niet verder kan, voor het te laat is. Heel goed begrijp en wel degelijk onverwacht uit de hand kan lopen met ernstige geweldadige gevolgen wel degelijk niet uit te sluiten zijn. Tegen dergelijk Europees beleid dient men uit noodzaak hier tegenover zichzelf te beschermen en massale immigratie wel degelijk tot grote conflicten zal leiden, niet aan twijfel, integendeel en hier ook duidelijk wil maken en ook heel goed begrijp en dit noodzakelijk situatie betreft en zo niet verder kan. Wegens er nu al totaal geen controle meer is in bepaalde voorsteden in Europese landen wel degelijk al anarchi uitgebroken met chaotische  gevolgen, omdat er totaal geen gezag en controle niet meer is. Dit is dan nog maar voorbode van wat nog maar begin is.

Dit is wel door eigen westerse Europese landen en verantwoordelijken zelf mede veroorzaakt hebben, door de verkrachters en geweldplegers niets in de weg te leggen en de gezagdragers zich laten afschrikken door ernstige bedreigingen met geweld van de verkrachters en geweldplegers hier anarchi en wettenloosheid verder in de hand hebben gewerkt, is mij wel bekend. Het wordt van kwaad naar erger, plus nog extremistische moslims invloed hier nog extra probleem ook niet te onderschatten is. Hoe is dit zover gekomen, door de gemakkelijke constante eenzijdige toegevingen naar de moslims in algemeen steeds de grenzen hebben kunnen verleggen en ook telkens hebben kunnen afdwingen. Dit is alleen geldig in niet moslimlanden in west Europa. Sinds jaren zijn er ook extremistiche moslims en ook gewone moslims overtuigd worden, via de extremisten moslim geloof de grenzen nog verder willen verleggen, tot deze onomkeerbaar geworden zijn.

De werkelijke echte bedoelingen zijn ten eerste, zoveel mogelijk moskeënen te bouwen. Het beste middel is, om te islam te verspreiden om terrrein te veroveren en dit gemakkelijker tot en moslimstaat te kunnen verwezelijken van essentieel belang is, om dit te kunnen bereiken. Nadien via Saoedi Arabië en andere moslim golfstaten en imams die in Europese landen hier de strengere moslim geloof van Wahabisme en Salafisme verder verspreiden. Verneem ook in nieuwsberichten dat er al in bepaalde Europese gebieden al meer moskeëen zijn dan kerken, mij helemaal niet meer verwonder. Dankzij de jaren lange slaafse beleid om olie en economie en zware toegevingen tot dergelijke lakse houdngen, die dergelijke toestanden verder in de hand hebben gewerkt. Sinds de laaste 10 jaar steeds sneller hun doel willen bereiken. Daarnaast is er nog de vluchtelingen problematiek die steeds verder uit de hand is gelopen, met de ondertussen de gekende gevolgen. Geef nog en korte verduidelijking van, Wahabisme en Salafisme dat wel degelijk groot gevaar inhoud in west Europa en al vele jaren zich verder verspreid en ook de bewuste bedoelingen zijn in West Europa meer gebied te veroveren, mist nieuwe moskeëen telkemale bij te bouwen essentieel zijn.

Wahabisme en salafisme?

Het wahabisme is een conservatieve stroming binnen de islam, die vooral in Saudi-Arabië en sommige golfstaten wordt gevolgd. Deze orthodoxe leer neemt de oudste islamitische opvattingen als leidraad. Men probeert zijn of haar leven te leiden zoals de profeet en zijn metgezellen dat deden. Veel aanhangers van het wahabisme zeggen zelf liever dat ze het salafisme aanhangen, een veel bredere term die zowel vreedzame als gewelddadige stromingen kent.

Invloed van de trengere Saoedische islam steeds zichtbaarder in west Europa en wordt ook wel degelijk gefinanciërd , via Saoedi Arabië met ander golfstaten, zoals de verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en Qatar.

Dergelijk invloeden die zich steeds verder verspreiden, heeft destijds, muhammad khadafi al op gewezen, dat moslims steeds verder grond veroveren zonder enige oorlog te moeten voeren ook de werkelijke realiteit is geworden.

Voeg nog interessant nieuwsartikel aan toe,

(https://nos.nl/artikel/2181661-saudi-arabie-verspreidt-extremisme-met-miljarden-ook-in-west-europa.html) 

Wim op 21-07-2018 18:30

Geef nogmaals dezelfde website van voorgaande opmerking, maar nu over stille ramp van Fukusma Japan zich verder uitspreid in de oceaan. (http://www.hetnieuwsoverzicht.nl/2017/02/28/958/) even in belangstelling wens te brengen

Gerard op 21-07-2018 19:04

Voor iedereen die nog buitenzinnige verheerlijking voelt zodra het woord "Israël" of "Joden" valt: lees dit stukje van Israël-Today: http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/34443/language/nl-NL/Default.aspx. Daar staat onder meer: "Een links-liberale progressieve agenda is de leiding van het Israëlische leger binnengeslopen en..."   ...   "een van Israëls meest gevierde gevechtspiloten tegen mij uithaalde door mij uitschot te noemen en een schande voor het Joodse volk. ... ". Lees ook: http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/34216/language/nl-NL/Default.aspx   en   ook  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/12/israel-palestijnen-de-oplossing-waar-niemand-aan-wil-denken

MP op 21-07-2018 19:34

En weer een aanslag met mes die niet als aanslag mag worden bestempeld. Poging tot moord als je een bus binnenloopt met mes en die in de brand wil steken. Wat zijn we ver gezonken! Ver weg van God die nu ook zijn aanwezigheid laat zien door de droogte. Bidden moeten we om water, maar wie bidt er nog in dit geestelijke dorre land? Want iedereen weet het beter dus waarom zullen we om vergeving vragen. 

Cefas op 21-07-2018 21:04

Door links worden we misleid en verraden, door de islam worden we in de rug aangevallen. Die twee veroorzaken straks de ineenstorting van Europa.

Pier op 21-07-2018 21:05

Doordenker op 21-7, 17.19: doe uw naam eer aan Doordenker en denk dóór in de lijn van uw posting. U zegt: 'onze westerse monocultuur heeft ons vooruitgang gebracht die nooit eerder gezien werd in de menselijke geschiedenis.'

Als je doordenkt ga je begrijpen dat die vooruitgang niet in de eerste plaats dankzij onze westerse cultuur werd bewerkstelligd, maar dankzij het christendom waarop die cultuur was gebaseerd. De wilde stammen in West Europa waar o.a. Caesar zijn handen vol aan had waren niet zo beschaafd en hun hoofd stond ook niet zo naar beschaving. Als niet christelijke missionarissen zoals st Patrick, Willibrord en soortgelijke ijzervreters met inzet van hun leven het evangelie aan deze barbaren hadden gebracht dan was er van de vooruitgang waar u het over heeft waarschijnlijk niet veel terecht gekomen.

Het was dankzij het christendom dat Europa zich herstelde na de val van het Romeinse rijk. Het was dankzij het christendom dat het Romeinse systeem stap voor stap werd vervangen door een humanere bestuursvorm. Stap voor stap werden heidense gewoontes teruggedrongen en verbeterd, kwam er meer ruimte voor vrijheid, kwamen er meer rechten voor burgers, voor vrouwen, voor kinderen. Dankzij kennis die vooral in kloosters werd bewaard en de scholen en later universiteiten die uit die kloosters voortkwamen konden wetenschap, literatuur, muziek en kunst zich ontwikkelen. 

"En toen werd Jeschurun vet en sloeg achteruit". Ken je die tekst? Staat in de bijbel. Gaat over Israël dat vergat aan wie ze haar zegen te danken had. Dat geldt nu voor Europa. We zijn vergeten aan wie we onze zegen, onze beschaving, onze overvloed te danken hebben. Niet alleen bestuurders en politici zijn dat vergeten. Ook schrijvers, kunstenaars en wetenschappers weten het niet meer. Daardoor weet het volk het helemáál niet meer. Daardoor gaan we nu weer terug naar het heidendom. Terug naar het geweld, de onderdrukking, de onwetendheid, het bijgeloof, de armoede. Terug naar slavernij, handel in mensen, uitbuiting van zwakkeren, vrouwenmisbruik, kindermisbruik, kinderoffers. Terug naar analfabetisme, inteelt, ziektes, naar cynisme, haat en hoogmoed, opgeblazen ego's en narcisme. 

Onze bescherming is weg, ons fundament is weggebroken. Onze beschaving wankelt en begint in te storten. We dachten vrij te worden door Gods wetten te verachten en af te schaffen. De duisternis die ik hierboven opsom komt ervoor in de plaats. De islam is daar een onderdeel van. De schuld ligt echter niet bij de islamieten. De schuld ligt bij ons.

Dat is de realiteit. Dat is droevig en pijnlijk, vooral voor degenen die het zien. Wie zal degenen die dit allemaal niet zien en niet zullen aanvaarden op andere gedachten brengen? Het is menselijk gesproken onmogelijk. 

Leeuw op 21-07-2018 21:36

Het zou beter zijn als de gehele Mensheid op houdt met bestaan. Het allerslechtste wat de Natuur heeft voortgebracht. De Mens verziekt alles. Hooguit 15% van alle mensen wereldwijd deugt , de rest stelt niets voor. God bestaat ook niet want waar is tie nou ? Zucht , het Leven is raar .

grote henk op 21-07-2018 21:36

Vergis je niet beste mensen. Het is altijd al zo geweest dat de mens  door de eeuwen heen de zelfde fout blijft maken, alleen vandaag aan de dag is het voor iedereen inzichtelijk doordat we van internet en sociaal media gebruik kunnen maken. Vroeger kreeg je maar een kant van het verhaal te horen en werd je regelrecht een of andere oorlog ingestuurd. Men dacht er niet eens aan of het ook wel eens hun oorlog zou kunnen zijn.  Nu kunnen we als we tenminste geïnteresseerd zijn  in de toekomst van onze kinderen alles haarfijn uitpluizen. Ik geloof werkelijk waar dat een mens  die niet de moeite neemt om zich te verdiepen in de toekomst van zijn kinderen en kleinkinderen niets meer of minder is als een beest die gewoon zijn geslachtsdeel achterna loopt. Een beest is zelfs nog meer in staat om lief te hebben als iemand die zijn kop in he zand steekt want die is al in bezit genomen door demonen of noem het de donkere kant van wat er is tussen hemel en aarde. Als iemand eenmaal de brede weg genomen heeft (Bijbelse uitdrukking) zal die niet makkelijk meer de smalle weg gaan nemen. De verleidingen waren hem/haar te groot en eenmaal tussen gelijkgestemden (linkse idioten ) kunnen ze niet meer terug. Voor ons is het de taak om zoveel mogelijk naar het evenbeeld van jezus te leven en met een rechte rug al het onrecht wat er is om ons heen is  te ondergaan.

Het zal net zo gaan als net voor de 2e wereldoorlog maar dan veel erger. Mensen zoals de Paus, Mevr, merkel, Pechtold, Rutte of noem ze maar op zullen al die mensen die de moeite niet genomen hebben om de kans die ze hadden op aarde misbruiken en ze  gaan leiden naar de ondergang. Zo is het in de geschiedenis altijd geweest en het gaat nu voor de laatste keer gebeuren.

 

Op het moment dat de meeste mensen op  aarde kunnen weten dat ze moeten veranderen maar het toch niet doen zal God optreden.

 

p.s. u leest het goed ook de Paus is een antichrist! En met hem elke schijnheilige meeloper wel of niet kerkelijk!

Gerard op 21-07-2018 22:56

MP op 21-07-2018 19:34 "... God die nu ook zijn aanwezigheid laat zien door de droogte." Ja? Zeker weten?

Bundy op 22-07-2018 02:29

Laat de nieuwe von Stauffenberg opstaan .      Hij moet wel de laatste kogel voor zichzelf bewaren want anders word je door je soortgenoten levenslang opgesloten tussen de moslims .    Wie denkt er nog aan Tommy Robinson in G B  ?

Keer op 22-07-2018 05:10

Pier op 21-7

U slaat de spijker op zijn kop .niet alleen dit , maar wat U daar schrijf is U ingegeven door god .

Tom Hendrix op 22-07-2018 07:34

@Pier: 21.05. uur, op 21/7. Inderdaad. Men kan ook zeggen: Waar het Visioen (geloof) verdwijnt, verwildert het volk. Ben het dus geheel met U eens, Pier.

lieselot op 22-07-2018 08:07

Zeer accuraat verwoord 'een burgeroorlog importeren' Bedoeling is om uiteindelijk een politiestaat op te richten, en vrijheid (ook freedom of speech) totaal in te palmen. Door dit gekozen beleid, gaan we terug naar een dictatuur. De 5G kan een opstandige bevolking dmv frequenties lam leggen, vandaar dat dit al in 2020 verplicht wordt in de EU. Dit is allemaal niet toevallig of uit compassie voor vluchtelingen, zoals 'ze' beweren, ze weten verdraaid goed waar ze mee bezig zijn. 

lieselot op 22-07-2018 08:25

Leeuw, even een opmerking over wat je hier zegt: Het zou beter zijn als de gehele Mensheid op houdt met bestaan. Het allerslechtste wat de Natuur heeft voortgebracht. De Mens verziekt alles. Hooguit 15% van alle mensen wereldwijd deugt , de rest stelt niets voor. Zo is het niet hoor... Het beleid is rot, niet de mens zelf. De massa is dom en volgzaam, en doet wat hem is opgedragen, zonder na te denken en de stroom van het geld te volgen. Een ander beleid zou een andere samenleving betekenen. Mensen zijn in wezen niet slecht of kwaadaardig, maar onze regeringen zijn dat juist wel, en daar zit de wortel van het kwaad. Uiteraard lopen er nu een hele hoop gekken rond, maar dat is dan het product van wat diezelfde regeringen veroorzaakt hebben. Dat losgeslagen wild en die corrupte  regeringen, die moeten verdwijnen, dan zou het probleem vanzelf oplossen. 

Doordenker op 22-07-2018 08:26

@Pier. Ik dacht dat het vanzelfsprekend was dat het christendom de belangrijkste pijler is van onze westerse cultuur.

Arjaneke op 22-07-2018 08:56

Overheden zijn fout bezig, ooit bij stilgestaan dat nederand een groot deel van zijn goud mocht repatriëren en dit samenviel met de vliegramp in de Oekraïne, waar nederland hell netjes de schuld afschoof naar Rusland, het Oekraïense goed werd gelukkig overgebracht naar de vs, zodat ze daar weer wat goud op voorraad hadden, samen met het ,verdwenen, goud van Libië, gelukkig heeft nl weer wat goud in onze kluizen

Henk op 22-07-2018 09:44

Oei, oproepen tot verzetsgroepen tegen Angela Merkel van de 'extreemlinkse CDU' om haar te stoppen in 'haar volkerenmoord op de Duitsers', is natuurlijk legitiem. Merkel als dictator afschilderen die de media totaal onder haar controle heeft, waardoor kritiek op haar en haar beleid effectief de mond wordt gesnoerd, deze Angela Merkel vergelijken met massamoordenaar Hitler is volgens mij vergezocht, maar niet verboden (ten minste, niet in ons land en overigens ook niet in Duitsland). Maar, oproepen om de Duitse officier Claus von Stauffenberg als voorbeeld te nemen (die zoals bekend Hitler middels een aanslag probeerde te vermoorden), in het verzet tegen de politiek van Merkel, nee dat gaat te ver. Dat is oproepen tot een aanslag op Merkel. Volgens mij mag dat niet. Beste Xander, ik zou me hiervan distantiëren. 

U moet het artikel goed lezen, het is een weergave van een blogger die tot verzet oproept en niet tot een aanslag op een mens. Mod.

willy op 22-07-2018 10:18

@Leeuw : Hoe kunt je nu weten dat God niet bestaat? Omdat je hem niet ziet? En dat hij te mensheid zijn gang laat gaan?  Is dat dan oneerlijk ? Vindt je deze droogte normaal ? Shalom

van buiten op 22-07-2018 10:49

We zijn net zoals de mieren............ als de tijd daar is.......... vliegt men massaal uit.

maria op 22-07-2018 12:30

Gerard op 19.04

Joden zijn ook zondige mensen die van alles verkeerd doen, toch blijft dit het uitverkoren volk van God

Wat het palestijnse volk betreft, wij zien alleen de stenengooiers etc., maar er wonen veel Palestijnen in normale buurten en er zijn moderne hotels en winkelcentra, maar dat krijgen wij niet te zien op de TV

White Lion op 22-07-2018 13:13

@Leeuw op 21-07-2018 21:36 Bijzonder dat mensen beginnen te klagen over dingen die door de God die zij ontkennen zijn voorzegt en dan roepen dat God niet bestaat, want waar is hij nu?

Het gaat nog veel erger worden.............dit is nog maar het begin.......

Ps mod, ik ga geen geloofsdiscussie aan hier, maar wilde gewoon even een punt maken.

Wim op 22-07-2018 14:41

Wens dan toch de website toevoegen, hoever het wel degelijk kan gaan, door onverdraagzaamheid van bepaalde extremistisch wahabisme en salafisme geloofsgroepen i.v.m. de koran ook al wel degelijk problemen veroorzaken in de west Europa en hier vb geef, hoe het in midden oosten en west Afrika aan toe gaat, t.o.v. christelijke gelovigen. Geef dit om de werkelijke realiteit te laten zien, hoever het al gevorderd is in buitenland buiten de West Europa. Hoe de Europese de grenzen van eigen beschaving verlegd worden ten nadelen van hun eigen cultuur en gewoontes en geloofsovertuiging steeds minder ruimte zichzelf wil geven of zelfs verdrongen wordt en telkens consant eenzijdig rekening dient te houden met moslimgelovigen.

Tegelijk dienen de andere katholieken gelovigen ook nu al rekening te moeten houden t.o.v. de jaarlijkse kerstfeestdagen. Het is zelf al zover dat het niet meer voluit durft te beleven in het openbaar al en heel goed vb, hoever de verdraagzaamheid van andere moslim gelovigen steeds minder getolereerd wordt en nog altijd steeds meer en meer terrein willen opeisen ten kosten van eigen katholieken gelovige en cuturelen gewoontes in eigen land. Veel betekend in welke richting het moslim geloof bewust willen gaan, is mij wel heel duidelijk geworden, maar weinige over iets durven te zeggen is geen oplossing en maakt het hierdoor nog erger dan het al is.

Het is geen fantasie, maar wel degelijk de werkelijkheid geworden en hoever moet het nog komen. Mogelijk deze katholieken feestdagen afschaffen, omdat de de moslim gemeenschap het steeds minder kunnen verdragen of tolereren. De katholieken gelovigen waren wel eigen oorspronkelijke bevolking die al eeuwen dit vieren in hun eigen land, voor de moslims hier inte-greerden in de jaren 1970. Nu de laatste jaren steeds meer problemen geïmporteerd zijn of geen ruimte meer te geven om de eigen katholieken kerstdagen te belijden en te beleven op hun eigen manier, zoals het al eeuwen beleeft wordt in eigen land en ander landen wereldwijd nu al jaren steeds verder tot grote problemen al geleid heeft, zie de toegevoegde website.

(https://www.gatestoneinstitute.org/12725/muslim-persecution-of-christians-december)

Wens de waarheid onder ogen te zien en is ook niet bedoelt om haat te zaaien, maar om de werkelijkheid onder ogen te zien, hoever het al gevorderd is, i.v.m. verdraagzaamheid. Dergelijke katholieken kerstfeestdagen wordt ook maar eenmaal per jaar gevierd, die wel zichtbaar zijn en niet verboden zijn en ook in alle stilte in familie gevierd worden. Het is niet constant alleen rekening te houden met moslims en hun geloof, maar ook rekening houden met andere gelovigen of ongelovigen ook rechten hebben, om te leven hoe zij het willen en niet steeds de koran alle aandacht wil en moet opeisen om machtwellust verder te kunnen bevorderen om uiteindelijk te kunnen overheersen de echte bedoelingen zijn. Om nadien en totalitair moslim geloof te verwezenlijken en wel degelijk die richting wenst te verwezelijken mij wel bekend is, maar niet voor iedereen tot het zover is natuurlijk.

Dit noemt men verdraagzaamheid tegenover andere niet mag bevorderd worden en dit ook steeds meer en meer merkbaar wordt. Het is constant alleen de moslim in middelpunt steeds meer aandacht opeist en constant de grenzen willen verleggen, om telkens ander doelen te willen bereiken en macht te willen bewerkstelligen in het alleen heersend moslim geloof als enige geldige geloof alleen te aanvaarden en dit ten kosten van andere gelovigen of niet gelovigen nooit tot gezonde balans in de maatschappij teweegbrengt, integendeel. Dit is ook de reden, dat ik hier de realiteit wil laten zien, hoe en in welke richting het steeds verder eenzijdig bewust wil verschuiven en tegelijk geen rekening wil houden met andere gelovigen en zelfs achterliggende negatieve gedachten verder ontwikkeld voor in de toekomst. Zoals nu ook al buiten de westerse maatschappij gebeurt, maar ook in West Europa in de toekomst wel eens op dezelfde wijze niet uit te sluiten is. Wegens het de laatste jaren telkens eenzijdig aan toe gaat, zeker niet uit te sluiten is.

Wim op 22-07-2018 16:35

Telkens ik mensen tegenkwam en mijn pad kruisten, heb ik hun gesproken over Xandernieuws en ook over mijn verlagen en of zij ook interesse hadden. Meestal ook geïnteresseerd waren en vrijblijvende interesse vroeg al of niet. Dit heeft mijn inziens wel steeds meer succes. Nu zal ik wel niet alleen zijn en ook niet alle eer wens op te strijken, en ook niet mijn bedoeling is, maar merk wel dat er steeds meer belangstelling is gekomen voor de website van Xandernieuws van bijkomende burgers de webstie ondekken, mij wel opgevallen is, en tegelijk ook positieve ontwikkeling betreft. Ik wens dit te blijven doen, omdat het interessante website en tegelijk hoe meer burgers kennis hebben, hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat, hoe beter.

Pier op 22-07-2018 17:39

Doordenker, ik wilde u zeker niet aanvallen. Ben zo begonnen met schrijven omdat het voor veel mensen niet zo vanzelfsprekend meer is.

Reinaert de Vos op 22-07-2018 18:54

Ach, veel is er niet aan te doen, Laatst was ik in Belgie de dreiging werd daar besproken en men was het er snel over eens dat de autochtonen veel te laf zijn om zichzelf te verdedigen. Een grote mond opzetten dat wel  daadwerkelijk voor elkaar opkomen of zaken vergelden nee dat mag niet van oompje agent dan krijg ik persoonlijk problemen he? raak ik Mn baan kwijt Mn huisje Nee beter bemoei ik me nergens mee dan krijg ik ook geen problemen de ander die verkracht beroofd of vermoord wordt zoekt het maar uit individualiteit noemt men dat. Dus Zeker gee burgeroorlog maar naar het frietkot en daarna een pintje pakken🤣🤣😖

Rienus op 22-07-2018 21:56

Vanaf het moment dat het sociale stelsel niet meer functioneert is het afgelopen met het geduld.

Ivan Chapka op 28-07-2018 13:40

@Rienus op 22-07-2018 21:56

Helemaal raak Rienus. Er is maar 1 ding waar de Nederlander hysterisch van wordt n.l. als je aan zijn portemonnee komt. Maar dat weten die Haagse linkse lafaards ook, daarom ook is er jarenlang ingeteerd op Defensie i.p.v. uitkeringen verlagen of kinderbijslag vanaf het 2e kind. Zie maar eens wat de verhoging van de pensioen leeftijd te weeg heeft gebracht. Maar er zal toch steeds meer bezuinigd moeten worden i.v.m. de instroom van tienduizenden uitkeringstrekkers/gelukzoekers. Dit kost geen miljoenen zoals den Haag beweerd maar miljarden, zeker op de lange termijn.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl