HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Befaamde Libanese wetenschapper en auteur noemt voorstanders open grenzen ‘imbecielen’

‘Gecontroleerde immigratie enkel gezond als binnenkomers net zoveel bijdragen als dat ze profijt hebben, en geen last zijn voor de samenleving die hen heeft toegelaten’

 
‘Imbecielen’, vindt de in Libanon geboren en getogen professor Nassim Nicholas Taleb. (Afbeelding: Getty Images (2)).

De wereldwijd befaamde Libanees-Amerikaanse auteur, wetenschapper, risico-analist en voormalig hedgefonds manager Nassim Nicholas Taleb, wiens boek The Black Swan in 2007 door The Sunday Times als één van de 12 meest invloedrijke boeken sinds WO-2 werd betiteld, noemt de voorstanders van open grenzen en massa immigratie ‘imbecielen’. Talebs familie verloor in de jaren ’70 vrijwel al haar vermogen door de ongecontroleerde immigratie van Palestijnen, die het land in een bloedige burgeroorlog stortten. De huidige massa immigratie naar Europa heeft volgens hem ‘alle attributen van een invasie’.

 

De Westerse intellectuelen willen volgens de 58 jarige Taleb –mede oprichter van het Real World Risk Institute- maar niet begrijpen dat open grenzen enkel en alleen werken als er vanuit Amerika en Europa ongeveer hetzelfde aantal mensen naar respectievelijk Latijns Amerika en Afrika/het Midden Oosten willen vertrekken, als dat er migranten uit die gebieden binnenkomen. Dat is echter bepaald niet het geval – integendeel, er is uitsluitend sprake van éénrichtingsverkeer.

Gecontroleerde immigratie is in zijn ogen enkel gezond als de mensen die binnen worden gelaten op zijn minst net zoveel bijdragen aan de samenleving als dat ze er (meestal financieel) profijt van hebben, en de immigrant als dank voor het feit dat hij of zij is toegelaten niet het systeem van diezelfde samenleving die hem heeft toegelaten verkettert en/of zelfs aanvalt (bijvoorbeeld door zich ervan af te schermen, in de criminaliteit te gaan, terreuraanslagen te plegen, e.d..), maar juist helpt te beschermen en te verdedigen.

‘Ongecontroleerde immigratie heeft alle attributen van invasies, ‘ waarschuwt hij.

‘Ik veracht deze open-grenzen imbecielen’

‘Als een christelijke Libanees heb ik de nachtmerrie van ongecontroleerde immigratie van Palestijnen gezien, die de burgeroorlog veroorzaakten. En als parttime inwoner van Noord Libanon zie ik de gevolgen van de immigratie van Syriërs op dit gebied. Dus ik veracht deze goedmens open-grenzen imbecielen.’ (1)

Ook historisch gezien staat het binnenlaten van grote aantallen mensen uit culturen en religies die op veel belangrijke gebieden vijandig tegenover het gastland staan, ongeveer gelijk aan het plegen van collectieve maatschappelijke zelfmoord, zeker als 80% tot 90% van de nieuwkomers voor lange tijd of permanent op kosten van die samenleving (dus van de sociale zekerheid) zullen leven, zoals overal in Europa het geval is.

Het uitwissen van onze volksidentiteit lijkt echter precies waar de eurocraten in Brussel, en hun volgzame eurofielen in de West Europese regeringssteden, op uit zijn. Immers, ook op de laatste EU-topontmoeting werd –op enkel wat symboolpolitiek na- wederom niets substantieels besloten om de autochtone Europeanen en de toekomst van hun landen, grenzen, culturen en vrijheden eindelijk actief en doelmatig te beschermen.

Xander

(1) Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik) 

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning, antisemitisme of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten. Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31) verder te praten.

Reacties

Jaantje op 03-07-2018 04:19

Gecontroleerde immigratie daar is het te laat voor er zijn er al te veel vergeet niet dat ze hier al sinds 1960 naar binnen lopen ons land is vol overvol en eigenlijk kun je het geen land meer noemen,het is een stad met wat natuurreservaten.

Jaantje op 03-07-2018 04:22

Sterker nog er is geen verschil alleen een gerustellend woord ervoor geplaatst gecontroleerde, als je vol bent maakt het dan wat uit of er 800.000 man met of zonder çontrole'binnenwandelen?

immigratie is immigratie.

en dat moet stoppen.

Kfir op 03-07-2018 07:55

Goed én duidelijk stuk! Imbecielen....., dat is precies de juiste benaming voor al die “veelal” linkse rooie dwazen! Zij zijn allemaal werkschuw en vullen hun (door ons betaalde) tijd, met onverantwoorde maatschappijontwrichtende zaken. Zeer gevaarlijke lui die ons land én toekomst in rap tempo om zeep helpen! Het ongelimiteerd naar binnen halen van moslims  betekend, zelfmoord van onze cultuur normen en waarden, verminking van het straatbeeld én uiteindelijk totale wanorde en chaos!

willy . op 03-07-2018 10:24

De wereld is van ons , en de wereld is van iedereen is een grove leugen! De Libanese auteur heeft hier meer dan een punt! de invasie van migranten naar Europa zal tot grote problemen leiden! open grenzen beleid zal een nachtmerrie worden en kan tot burgeroorlog leiden! de volksidentiteit gaat hier mee verloren, en zo is het Romeinse Rijk ook aan zijn einde gekomen, men weze verwittigd wie zijn geschiedenis niet kent, zal steeds dezelfde fouten maken en niets leren uit zijn geschiedenis! Shalom

wakker op 03-07-2018 10:50

Het viel me laatst op in de "Telegraaf' dat Turken die hier wonen ook wel ineens 'toeterturken' worden genoemd. Dan mag het wel, vreemd genoeg...

Weesie op 03-07-2018 13:51

Prachtig verwoord. Bewijs is geleverd.

Tom Hendrix op 03-07-2018 17:25

Geheel met het artikel, en met Dhr. Taleb. En deze invasie houdt verband met: " De Resolutie van Straatsburg", en het vervloekte "Coudenhoven-Kalergiplan".

Wim op 03-07-2018 17:27

Het is de juiste woordkeuze van de auteur en artikel wel heel goed verwoord en duidelijk scherp beeld weergeeft. Ik ben volkomen eens met het duidelijk verwoord artikel en al veel langer in beeld had moeten komen helaas is dit niet gelukt. Het is altijd achteraf, dat er pas duidelijk beeld wordt gegeven, helaas maar is toch heel belangrijke opmerking, die mijn inziens wel degelijk vrij laat komt, maar toch grote waarschuwing is. Vooral naar de hoofdverantwoordelijke in Europa en daarbuiten. 

Willy is mij ook bekend en was begonnen met het financieel verval en hierdoor verder door politieke moorden en incompetentie en corruptie en financieel verval in de maatschappij en vijanden tot uitzichtloze vervallen situatie terecht kwam, met de gekende gevolgen, die zich wel degelijk opnieuw kunnen herhalen, mij ook heel zichtbaar zijn. Het is ook al zover, dat er zaken gebeuren, die de wereld niet mag weten, maar wel degelijk zichtbaar zijn, maar niemand tot heden, wenst op te merken en weet waarom dit zo is. Ik zelf kan er niet over uitweiden, wegens de kapitaal hoogste machten wel degelijk heel veel macht hebben in deze gecreëerde gemanipuleerde wereld, mooi vb is van de werkelijke decadentie. Alles is mogelijk, die niemand zou verwachten, maar wel duidelijk kan opgemerkt worden en iedereen blind wenst te blijven. Dit is ook het begin van de symptomen van verval lijkt mij wel, om de machtsdoelen toch trachten onder controle te kunnen houden, dat vroeg of laat niet meer kan bewerkstelligd worden, ook nog in de toekomst zal bewezen worden.

Het betreft de werkelijke wereld, die niet gekend mag worden t.o.v. de zogenaamde reële wereld, die naast mekaar lopen en op dezelfde reële wereld ten kosten van de normale macht en de hoger achterbakse macht wel degelijk wil domineren, die niet gekend mag worden en de vrije wereld wel degelijk niet meer is, dan men zou willen geloven en dat men nog altijd geloofd in de zogenaamde normale macht van regeringen, die er nog op eerst zicht nog wel zou zijn, dat in werkelijkheid niet meer zo is. Dit gebeurt in verschillende machtsmisbruik situaties, die zelf ontwikkeld zijn, door de jaren de macht is verschoven en wel degelijk worden misbruikt en ontwikkeld is en toegelaten werd door de verantwoordelijke machthebbers, die er ook voordeel bij kunnen hebben al of niet kunt uitsluiten. Hierdoor zijn er verschillende machttentakels van verschillende octopussen die zich verschuilen en camoufleren en zich wel degelijk verder macht verspreid is mij wel voor deel bekend, maar heel weinige burgers bekend zijn.

Wordt ook wel eens gezegd en wereld in wereld macht, die niet bekend is en ook de echte reden is, dat er zoveel gebeurt, dat niet gekend mag worden, door corruptie, wegens grote kapitale belangen met gemoeid zijn en macht hier en hele grote rol in spelen en in de tijden van de Romeinen terug van weggeweest is. Ik noem het twee gezichten en dubbele agenda machten gebruiken om hun eigen doelen bewust te willen bereiken, zonder andere enige kennis van hebben of flagrand misbruiken. Het is totaal eigen aan de mensheid en nooit zal verdwijnen, wegens kapitaal en macht de echte drijfveer is, om het in stand te houden en met de jaren zich steeds opnieuw herhaalt in deze zo prachtige natuurwereld, waarin dagelijks zoveel gebeurt, waarvan heel weinige zich echt van bewust zijn, hoe het wel degelijk verder uit de hand loopt, tot het te laat is. (zie de vergiftigde wereld bv. die door kapitaal zich steeds verder ontwikkeld, met de nog niet voldoende kwalijke ernstige grote gevolgen nog altijd niet erg genoeg zijn, maar mij terdege van bewust ben, dat de mensheid zichzelf volledig blijft confronteren en dit op alle vlakken in de natuur,  is mij wel voldoende bekend.

Dit is nog maar een vb en gebeurt op vele fronten, waar kapitaal en macht met gemoeid is op hoog niveau in de politiek en daarbuiten mij wel degelijk van bewust ben. Zie hoeveel absurde oneindige regels de burgers hebben, met stapels dossiers, indien men niet meer kan werken van wel 30 cm hoog en dan spreek ik nog niet over de medische dossiers van 20 cm of in totaal 50 cm dossiers, hier ook mooi vb is, hoe de burgers extra zwaar mentaal en financieel zwaar belast worden en bedrijven zich alles kunnen permitteren, omdat zij veel te weinig controle hebben en ook veel meer misbruiken ontstaan, is mij wel bekend.

Tom Hendrix op 03-07-2018 18:28

Met betrekking tot mijn reactie van 17.25. uur; achter het woord geheel dient men eens te lezen. Slordigheid van mij, waarvoor excuses.

Perry op 03-07-2018 18:51

Tja we kunnen wel weer met z'n alle liggen te klagen dat het helemaal de verkeerde kant op gaat met steeds maar meer van dat kamelen volk toe te laten, maar we doen het toch echt zelf, door streeds weer op diezelfde politieke bagger te stemmen. Vraag mij echt af wanneer er bij de Nederlandse/Europese bevolking eindelijk eens de ogen open gaan dat ze eens op een partij gaan stemmen die die zogenaamde migratie wil stoppen. Ben bang dat we nog lang moeten wachten, de ogen gaan pas open als het te laat is omdat iedereen alleen met zichzelf bezig is. Een paar keer per jaar op vakantie gaan, een dure auto kopen, lang leven de lol want je leeft tenslotte maar een keer wordt er vaak gezegd, geconfronteert worden met de harde werkelijkheid hebben ze geen zin, want als je daar over begint dan word je al snal afgedaan als negatief. Het individualisme is hier doorgeslagen naar het egoïsme en dan krijgt een volk wat het verdient, dat ze op een dag wakker worden en het afgelopen is met die vrijheid/blijheid wat ze hier gewend zijn. Soms denk ik echt dat een meerderheid van de bevolking een drang tot zelfvernietiging heeft, want naïviteit kun je zoiets toch echt niet meer noemen.

Tom Hendrix op 03-07-2018 21:06

@Perry: 18.51. uur. Zie ik ook zo.

Agenda 21 op 05-07-2018 16:51

Het volk is doelbewust in slaap 'gepolderd' sinds de jaren '70.

Met slecht onderwijs, politieke en sociale indoctrinatie, Gutmensch-media-bombardementen en ook met omkoping (hypotheekrente-aftrek etc.).

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl