HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

EU top: Open grenzen en ‘plunderende barbaren’ blijven, weer geen keus voor zelfbehoud

‘Kijken we naar de migranten, zien we vaak opzichtig barbaars gedrag, fanatisme en agressie; Kijken we naar de Europeanen, zien we een verachtelijke angst om intolerant te lijken’

 
Achter de nette pakken van de links-liberale Europese elite schuilt een diepe knieval voor een intolerante, agressieve en totalitaire religieuze ideologie, die ons continent in snel tempo tot ‘Eurabië’ omvormt. (Afbeelding: Getty Images (2)).

De recente ingelaste immigratietop werd al een totale mislukking, en op de EU-top in Brussel is er de afgelopen dagen ondanks de bekende geforceerde positieve berichten in de media nauwelijks iets bereikt, op wat vage afspraken over vrijwillige centrale opvangcentra voor asielzoekers na. In de rest van de wereld kijken veel  waarnemers en analisten hoofdschuddend naar Europa, dat in hun ogen maar geen keus wil maken voor zelfbehoud, maar de grenzen juist nog verder lijkt te willen openen voor ‘plunderende barbaren’, zoals auteur en blogger Dmitry Orlov de migranten uit Afrika en het Midden Oosten noemt.

 

‘Kijken we naar de migranten, zien we opzichtig barbaars gedrag, fanatisme en agressie; Kijken we naar de Europeanen, zien we een verachtelijke angst om... intolerant te lijken,’ zo wordt de huidige situatie op ons werelddeel in twee korte zinnetjes samengevat. De weinige echte vluchtelingen, volgens officiële schattingen niet meer dan ca. 2% van het totaa, niet te na gesproken, natuurlijk.

In een levensbedreigende situatie waarin alles op het spel staat wat de Europeanen na de Tweede Wereldoorlog met grote inspanningen hebben opgebouwd, zou je verwachten dat er massaal wordt geprotesteerd, nationalistische partijen overal nog veel groter zouden zijn, en zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om onze eigen grenzen, mensen, vrijheid en welvaart te beschermen. Orlov: ‘In plaats daarvan zien we een belachelijk schouwspel van gedweeë, verwijfde Europeanen in uniseks kleren, die ‘nee tegen terreur!’ op de straattegels krijten.’

‘Europa pleegt zelfmoord door binnenlaten hordes migranten’

Buiten ons werelddeel vragen veel mensen zich dan ook verbijsterd af of Europa eigenlijk al dood is. Daar zitten ook hooggeplaatste politici tussen, zoals de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov, die enige tijd geleden letterlijk zei dat ‘Europa zelfmoord pleegt’ door het binnenlaten van hordes migranten uit Afrika en het Midden Oosten.

Orlov: ‘De meerderheid van hem zijn jonge mannen... waarvan er relatief maar weinig in aanmerking komen voor asiel. De meesten van hen zijn vanwege een gebrek aan leesvaardigheid, onderwijs, werkinstelling etc. ongeschikt om enig soort werk in de EU te verrichten. Velen van hen zijn sowieso nergens voor op te leiden, omdat ze uit bevolkingen komen met meer aangeboren lichamelijke kracht en tolerantie voor ziekten, dan intelligentie.’

‘Behoorlijk veel van hen zijn islamitische radicalen die zichzelf als echte kolonisten zien; nog meer hebben er geen enkel probleem mee om Europeanen te beroven en te verkrachten. Enige duizenden zijn echte terroristen die hier naartoe zijn gestuurd en wachten op bevelen. Voor de meesten van hen is het binnenvallen en profiteren van de EU deel van een geweldig avontuur...’

‘Europese NGO’s geven hen opblaasbare reddingsbootjes en reddingsvesten, en sturen hen vanaf de Libische of Adriatische kust stuurloos de zee op. Daar halen de schepen van deze NGO’s hen weer op, om hen in Italiaanse, Griekse en Spaanse havens af te zetten, waarna ze maandenlang alles gratis krijgen, terwijl andere NGO figuren hen helpen met het papierwerk en de rechtbanken overladen met eisen tot asielverlening.’

‘Harde waarheid ontkent door verschuilen achter hypocriete, afgedwongen lafheid’

De auteur erkent dat dit geen prettige voorstelling van zaken is, maar ‘de waarheid is vaak wreed en pijnlijk. Maar zonder de waarheid zijn we allemaal als lammetjes die naar de slachtbank worden geleid. Het weigeren te erkennen van deze waarheid door je te verschuilen achter een hypocriete, versleten sluier van ‘vriendelijkheid’ is niets meer dan lafheid.’

‘Het is moeilijk de redenen van deze afgedwongen lafheid te begrijpen. Waarom zijn de Europese elites zo vastbesloten om er bij hun burgers ‘tolerantie’ te rammen, en hen te vervangen door geïmporteerde barbaren?’...

‘Europeanen hebben het te makkelijk en comfortabel gekregen’

‘Ik geloof dat de Europeanen het te makkelijk hebben gekregen... Als het leven moeilijk is worden kleine vreugdes diep gevoeld, zijn intelligente keuzes van kritiek belang om te overleven, en zijn heldendaden zowel nodig als gewild. Als het leven (te) comfortabel is worden mensen oververzadigd en moeilijk tevreden te stellen, worden hun voorkeuren decadent, worden veiligheidszaken aan specialisten overgelaten, en worden spontane heldendaden en individuele moed behandeld als symptomen van slechte sociale aanpassing.’

In het Westen zijn veiligheid en comfort doelen op zich geworden, zo vervolgt Orlov. Mensen met minder comfort (dus met minder welvaart, prestaties, ‘geluk’ en gezondheid e.d.) worden als minder succesvol en minder populair gezien (ook in bijna alle kerken, hetzij impliciet, hetzij expliciet). Er is een eindeloze competitie aan de gang om succesvoller en gelukkiger zijn (of in ieder geval te lijken) dan je buurman. De paar mensen die verder kijken dan enkel veiligheid en comfort, en hogere principes nastreven dan enkel aardig en tolerant zijn, worden met steeds vreemdere ogen aangekeken.

Maar veiligheid kan nooit worden gegarandeerd, nergens. Je kunt een ongeluk krijgen, worden beroofd, gemolesteerd of aangerand door een agressieve en/of hitsige migrant, of gewond raken of sterven tijdens een ‘Allahu Akbar’ terreuraanslag (en dat zijn ook ‘kleine’ steekpartijen of opzettelijk aangereden worden op een zebrapad of een trottoir, aanslagen die in de media als meestal naamloze ‘incidenten’ worden omschreven).

Sociaal slachtofferschap

In Europa zijn deze ‘incidenten’ niemand meer zijn schuld; zelf mag je namelijk niet meer verantwoordelijkheid zijn voor je eigen bescherming en verdediging, dat moet je aan de overheid overlaten, ook als je wordt verkracht of neergestoken. En de overheid benadrukt dit slachtofferschap door enkel zijn afschuw uit te spreken als er weer eens doden zijn gevallen, en de daders vervolgens vrijwel zonder uitzondering als ‘verward’ neer te zetten, waardoor de boodschap wordt gegeven dat ook zij er feitelijk niets aan kunnen doen, het allemaal weliswaar erg treurig is, maar het leven morgen gewoon weer doorgaat.

Deze vorm van ‘sociaal slachtofferschap’, beter bekend als ‘social justice’, is een eigen leven gaan leiden in het Westen, en is voor veel groepen zelfs een identiteit geworden, waarmee tolerantie, acceptatie en allerlei privileges worden opgeëist en afgedwongen – en wordt dat niet gegeven, dan wordt onmiddellijk ‘discriminatie’ en ‘racisme’ geschreeuwd. ‘Als je een gehandicapte zwarte lesbienne bent, kun je al drie vakjes aankruisen,’ vervolgt Orlov cynisch. Waar wij aan toe willen voegen: kom je dan ook nog eens uit Afrika of het Midden Oosten en ben je moslim, komen daar nog eens twee vakjes bij.

De nieuwe Westerling ‘beschavingseunuch gevangen in 4-sterren LGBTQ kamp’

De ‘nieuwe mens’, die voor het eerst in Europa verscheen en zich vervolgens over het hele Westen –en daarbuiten verspreidde- lijkt een voorkeur te hebben voor een ‘gedegenereerde vorm van menselijkheid,’ zoals de auteur het noemt. Het zijn mensen die geen hogere doelstellingen meer nastreven (met uitzondering van hun nieuwe religie genaamd ‘klimaatverandering’), en zich niet meer tot een groep, volk of natie rekenen, maar tot zoiets vaags als een (in realiteit niet bestaande) ‘wereldgemeenschap’, het ‘globalisme’.

Ze zijn gefixeerd op zoveel mogelijk comfort, veiligheid en voorspoed. Traditioneel specifieke mannelijke of vrouwelijke eigenschappen zijn bij hen vervaagd of lopen in elkaar over. Orlov: ‘Een soort beschavingseunuch die gevangen zit in een viersterren LGBTQ concentratiekamp.’ Dat is niet per se enkel negatief, vervolgt hij, want de meesten van hen doen verder geen vlieg kwaad, en proberen enkel hun leven te verbeteren.

Desondanks leggen de elites al hun onderdanen op grote schaal ‘multiculti’, ‘diversiteit’ en ‘integratie’ op, en landen –met name achter het voormalige IJzeren Gordijn- die daar weigeren aan mee te doen, krijgen sancties opgelegd, of in het ergste geval, zoals in de jaren ‘90 Servië, platgebombardeerd.

‘Nieuwkomers zien Europa als schatkist klaar om geplunderd te worden’

De recente massale immigratiegolf heeft echter de sociale problemen en verschillen enorm uitvergroot. Eerst kwam Oost Europa in verzet, omdat de bevolking daar nog heel goed weet hoe het is om door een ideologische systeem onderdrukt te worden. Nu is ook Italië in opstand gekomen tegen de ‘woeste vreemdelingenaanval. Want deze nieuwkomers komen voornamelijk uit culturen die het tegenovergestelde zijn van tolerant en vriendelijk, en die hoofdzakelijk worden gekenmerkt door wreedheid, groepsvorming en religieus en politiek fanatisme.’

‘Zij willen hier leven, en wel nu, en genieten van de beestachtige kant van de menselijke natuur. Ze zien Europa als een schatkist die klaar is om geplunderd te worden.’ Terwijl de Europeanen zelf hun Middeleeuwse driften en wreedheden ver achter zich hebben gelaten, halen ze nu massa’s mensen binnen die uitgerekend daar in zijn blijven hangen.

De nieuwe, verwijfde West Europese man is niet in staat hier zich tegen te verweren, en zijn overheden willen dit niet, omdat die net zo goed worden gedwongen door dezelfde culturele gedragscode van tolerantie, politieke correctheid en gedwongen ‘aardig zijn voor iedereen’. De Oost Europese man is echter nog maar kort met het ‘tolerante’ en ‘diversiteits’ keurslijf geconfronteerd. Zijn neiging tot verzet en zelfbehoud zit nog veel dichter onder de oppervlakte. Op de recent ingelaste EU immigratietop werd dat nog eens onderstreept door het feit dat de meeste Oost Europese landen niet eens kwamen opdagen.

‘Droefheid bij het zien van het sterven van Europa’

‘Kijkend vanaf nog verder naar het Oosten, zoals Rusland en Eurazië, is er een duidelijk gevoel van droefheid bij het zien van het sterven van Europa,’ vervolgt Orlov. ‘Een groot stuk menselijke geschiedenis staat op het punt te worden vertrapt en geplunderd... De overblijfselen en ruïnes van het Westerse christendom verdrinken in een nieuwe barbaren golf.’ West Europa wordt op zijn best een museum, zo besluit Orlov. (1)

Als het zo doorgaat, dan zelfs dat niet meer, vrezen wij. Dan wordt Europa ‘Eurabië’, een verarmd en totaal geïslamiseerd werelddeel, dat definitief zijn ‘eerste wereld’ status zal zijn kwijtgeraakt, en waar de laatste, ooit vrije Europeanen zullen worden gedwongen tot gehoorzaamheid aan de meest barbaarse religieuze ideologie die deze planeet ooit heeft willen veroveren.

 


Xander

(1) Zero Hedge / Cluborlov
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning, antisemitisme of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten. Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31) verder te praten.

Reacties

Rene Pascal op 30-06-2018 14:39

Een prima analyse, waar niks aan toe te voegen is. Maar zover zal het nooit komen in Europa, betreft de gefaciliteerde islamisering van met name West Europa. De burgers zijn het zat. Dat zie je elke keer met verkiezingen, dat populistische partijen steeds groter worden.

Waar ik bang voor ben, is in een soort apocalyps in West Europa. Een niets ontziende burgeroorlog . En dan maak ik mij met name zeer ernstig zorgen over de onvrede in Frankrijk, Duitsland en Zweden. Ik houd mijn hart vast.

En in mindere mate voor Nederland de Randstad. En het meest erge vind ik, dat dan op het journaal doodleuk wordt verteld dat de politici geen oplossing hebben voor de migratiecrisis of voor de eurocrisis. Oftewel: laat maar gebeuren. Mocht de hel losbreken in West Europa  (ik hoop zo van niet), dan vind ik dat al die politiek correcten die de andere kant uit keken, en al die andere politici en top ambtenaren die daarvoor verantwoordelijk zijn, voor het gerecht moeten komen. Om daar hun verantwoording af te leggen wegens misdaden tegen de menselijkheid.

willy . op 30-06-2018 14:47

Er is in feite op de top in Brussels niets beslist, elk land moet zelf beslissen wat ze doen met migranten , ook Noord-Afrika staat niet te springen om EU uit de nood te helpen! Er komen nog geen buitengrenzen wat het beste zou zijn ! Door de migranten toeloop en het slechte beleid in Duitsland, Belgie en frankrijk zullen terreuraanvallen een feit blijven! Vooral nu met de vele zomerfestivals! Hongarij heeft het beste plan, maar de president wordt in de EU uitgemaakt voor racist terwijl hij welens de redder van de EU zou kunnen worden, de bedreiging van de voorzitter Tusk een Pool is hypocriet omdat zijn eigen land niemand binnenlaat en gelijk hebben ze , Europa overspoeld door economische migranten zal hun uiteindelijke ondergang worden het einde van het beloofde land voor de migrant, dan vluchten ze terug hopelijk naar Afrika en zitten wij met de kapotte peren! Shalom

Bomans op 30-06-2018 14:50

Orban was erbij op de immigratietop ! Hij heeft nog net niet Merkels voeten gekust!

Yeshurun Last Week op 30-06-2018 14:51

Treurig om een stervend Europa te moeten gadeslaan!

En dat, notabene, terwijl Japhet-Eurpa zo bevoorrecht werd om in de tenten van Sem-Israel te mogen wonen:

Bundy op 30-06-2018 16:57

Is het mogelijk om Dmitry Orlov  z.s.m als Europese President aan te stellen ? 

grote henk op 30-06-2018 17:25

 Er zijn 4 manieren om er mee om te gaan

 

a.            Door ons voor te bereiden en gelijkgestemden opzoeken. Met zijn allen ben je sterker als alleen

b.            Door te emigreren naar een land waar weinig of geen moslims wonen zoals new Zeeland, Australië, Amerika, Polen, Hongarije.

c.            Door God op te zoeken in jezelf en dat vast te houden zodat je wetende waar je heen gaat na de dood en rust vind in je zelf en dus de dood op zich maar bijzaak wordt.

d.            je kop in het zand steken en denken dat het wel over gaat wat overigens de meeste mensen doen in Europa

Kempen op 30-06-2018 17:57

Grote henk

Is brasil of Uruguay of Portugal niet goed om te emigreren 

fado op 30-06-2018 18:18

En dan moet ik aan mijn kinderen en kleinkinderen denken....

danke Frau Merkel

edwin op 30-06-2018 18:33

Wie zijn leven verliest zal het vinden ,wie zijn leven probeert te redde zal zijn leven verliezen .

ohje op 30-06-2018 19:05

Wel triest te zien hoe alles naar de verdoemenis gaat.

Dan maar inpakken en wegwezen

Paolo op 30-06-2018 19:09

Een verstandig mens bereidt zich voor op de komende catastrofe. Onder leiding van Duitsland wordt Europa voor de 3de keer sinds 1918 in miserie gestort.

Paolo op 30-06-2018 19:10

1914 natuurlijk

Koddebeier op 30-06-2018 19:35

Zou ik dan toch gelijk krijgen ??? Staphorst wordt het laatste bolwerk van de Nederlander, er komt een hek omheen en het word een reservaat voor de laatste echte autochtone Nderlanders !!

mientje op 30-06-2018 21:17

En ze verbieden de motorclubs, waar nog echte kerels zijn te vinden die niet met zich laten sollen, want daar zit zogenaamd alle criminaliteit.En dan al dat uitkauwen van Holleder, ook zo n bliksemaflijder, zodat we vooral niet naar de mocromaffia kijken met hun granaten en hoofd op de stoep

kim op 30-06-2018 23:00

Een  kat (EU) in het nauw maakt rare sprongen,  daarom zit er vaart achter. Maar wij kunnen met z'n allen ook vaart maken. 

Maatwerk op 30-06-2018 23:40

Er moet gewoon een muur om europa heen en snel! 

Blikkert op 30-06-2018 23:58

Het lijkt er steeds meer op dat ze Europa willen omvolken.Welk gewin daarbij te behalen valt is me een raadsel.

Rienus op 01-07-2018 08:29

Niet verrassend is het hele verhaaltje naar nu blijkt ook weeral gebaseerd op leugens zoals we gewend zijn. Eerst maken ze bekend dat er zoveel landen een accoord hebben met Merkel en het weekend is nog niet voorbij of het ene na andere land trekt zich terug. Kennelijk is zoals vele al vermoeden, dit accoord heel belangrijk geweest voor Merkel. Op nieuwskoerier blijf ik aangeven dat dit fout gaat. De politiek heeft ons deze ellende gebracht. Er is iets anders nodig om de mensheid (want het is absoluut niet alleen een Europees probleem) hier uit te halen. De motor van dit kwaad is de ongelijke verdeling van welvaart. De krachten die zich op de toppen van die ongelijke verdeling bevinden staan geen eerlijke verdeling toe. Als afleiding gebruiken zij hun ongekende macht om deze chaos te creëren. Het zijn ook deze krachten die verantwoordelijk zijn voor de oorlogen in het verleden. Ook deze keer zal het op dezelfde manier gaan.

Diversen op 01-07-2018 08:32

Helemaal mee eens 

grote henk op 01-07-2018 11:22

Blikkert;

Op 20 januari 1940 zei Winston Churchill in een speech; Iedereen hoopt dat als hij de krokodil genoeg voedt, de krokodil hem als laatste zal  eten.

Tom Hendrix op 01-07-2018 15:41

@Paolo: 19.09. uur, op 30/6. Klopt helemaal wat U zegt.

Diversen op 01-07-2018 19:22

We hadden Syrië, Irak en Libië niet moeten bombarderen .

Dan waren die gasten lekker thuis gebleven . 

TimeTraveler op 02-07-2018 07:45

Al die zogenaamde "islamitsche lentes" zijn door de politiek hier begonnen, met als doel een islamitische vluchtelingenstroom op gang te krijgen naar Europa . Slechts 7% van deze zogenaamde "vluchtelingen" is een echte vluchteling, de rest zijn illegale gelukzoekers. En terwijl we hier gedwongen worden om deze gelukzoekers binnen te laten , is bv in Zuid-afrika momenteel een genocide bezig op de blanke zuid-afrikaners.Daar wordt door de ANC-partij publiekelijk opgeroepen om de blanke bevolking te vermoorden en te onteigenen van hun land/bezit .En als deze blanke zuid-afrikanen hier in Europa asiel aanvragen dan krijgen ze het niet . Dit hoor je niet op de reguliere nieuwsmedia hier ,omdat net als in de VS ,deze voor 90% in handen is van pro-elitaire globalisten . Waar deze elitaire globalisten naar toe willen sturen is een totale wereldwijde chaos en oorlog. Bill Gates heeft eens gezegd dat het meerderheid van de wereldbevolking moet "verdwijnen". Dit zegt genoeg wat hun ware plannen zijn.

blikkert op 03-07-2018 23:38

Merkel helpt Europa naar de bliksem onder druk van Brussel en Soros en Rotschild.En er mag steeds minder gezegd worden.DDR praktijken.

Tom Hendrix op 04-07-2018 13:06

blikkert: 23.38. uur, op 3/7. Helemaal waar wat U zegt.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl