Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Analisten buiten Europa eens dat ondergang EU en euro kwestie van tijd is

‘Brussel geregeerd door Marxistische communisten die zich niets aantrekken van Europese kiezers’ – ‘Uiterlijk eerste kwartaal 2019 een nieuwe kredietcrisis, erger dan in 2008-2009’

 
Afbeelding: Getty Images (2).

Binnen Europa wordt nog altijd gedaan of de grootste problemen al weer lang achter ons liggen, maar buiten Europa wordt daar totaal anders over gedacht. Verreweg de meeste analisten zijn het er daar over eens dat de eurozone, en vermoedelijk zelfs de hele EU, op de niet meer te vermijden ondergang afstevent. De enigen die dit nog niet lijken te beseffen zijn de eurocraten zelf, en natuurlijk het gros van de Europese burgers, die de propaganda van de massamedia blijven geloven. Voor hen zal de botsing van de ‘EU Titanic’ met de ‘ijsberg’ van een ongekende megacrisis totaal onverwacht en snoeihard aankomen.

 

Neem nu Alasdair Macleod op GoldMoney.com, die in zijn analyse ‘De rustig in diepe schulden verder wegrottende EU’ geen spaan heel laat van Brussel. ‘Als politieke constructie verkeert de EU in een staat van dodelijk verval,’ begint hij. ‘Dat weten we door alleen al het feit dat het kernprincipe is dat deze staat superieur is aan zijn onderdanen. Een overheidssysteem kan op de langere termijn alleen werken als het erkent dat het de dienaar van het volk is, niet de meester.’

‘Leiders EU zijn Marxisten die geloven dat de staat boven het volk staat’

‘De EU leiders in Brussel accepteren niet dat het electoraat boven hen staat. In plaats daarvan delen ze het Marxistische communistische geloof dat de staat boven alles staat. Het enige verschil is dat Marx de wereld wilde regeren, en Brussel dat enkel in Europa van plan is. Ook de methodes zijn anders: Marx wilde een wereldwijde burgeroorlog om het kapitalisme te vernietigen, terwijl Brussel stap voor stap steeds meer macht tot zich neemt, waarmee de nationale parlementen worden gemarginaliseerd. Beide systemen geloven in een almachtige overheid.’

Die vele overeenkomsten met het Marxisme zijn de wortel die de uiteindelijk ondergang van de Unie van meet af aan hebben bezegeld. Mechanismen om zaken aan te passen en te veranderen, zijn er niet. Alles is opzettelijk onomkeerbaar gemaakt. De opstand van Griekenland werd neergeslagen, en de Britten besloten om te vertrekken, waarover de onderhandelingen uiterst moeizaam verlopen. Nu denken de Italianen dat ze in ieder geval gedeeltelijk kunnen ontsnappen aan de politieke versie van ‘Hotel California’.

‘Te laat om Italië nog te redden’

De Italianen zijn het duidelijk spuugzat dat de Brusselse Superstaat hen vertelt wat ze moeten doen en denken. Macleod vindt echter dat de nieuwe Italiaanse regering in de euro moet blijven, maar wel de EU moet verlaten. De populistische Lega/M5S regering lijkt echter te bang om tegen Brussel op te staan. In plaats daarvan smeken ze om een gigantische schuldenkwijtschelding van € 250 miljard. ‘Maar ze zijn te zwak, en daarom zullen ze niets krijgen,’ aldus Macleod.

In tegenstelling tot anderen denkt hij dat Italië beslist niet moet terugkeren naar een eigen munteenheid. In het verleden is namelijk gebleken dat de Italianen niet met geld kunnen omgaan, en altijd zoveel schulden bleven maken, dat de oude lire steeds moest worden afgewaardeerd. ‘De uitleg dat de euro vooral goed is geweest voor Duitsland, waar Italië en andere zuidelijke landen de prijs voor moesten betalen, is flauwekul. Vergeten wordt dat de Italiaanse schuld na de oprichting van de euro explodeerde, omdat de kosten om geld te lenen ineens naar het lage Duitse niveau gingen. Het verschil was dat Duitsland leende om te investeren in productie, en Italië leende om uit te geven.’

Overigens is de analist van mening dat het te laat is om Italië nog te redden. ‘De staat, en daarmee ook de banken, is al onomkeerbaar failliet, een feit dat nauwelijks wordt verhuld doordat de ECB de Italiaanse overheid tegen bijna nul rente financiert.’ Een eventuele Italiaanse uittreding van de euro zal dan ook een fatale kettingreactie bij de banken veroorzaken, eerst in Italië, en al heel snel in heel Europa, met vermoedelijk een massale run op de banken. Hierdoor zullen er in de hele EU strenge kapitaalcontroles moeten worden ingesteld.

TARGET-2: Val waaruit ontsnappen het staatsbankroet betekent

Met het opkopen van enorme hoeveelheden Italiaanse staatsschulden heeft de ECB zich in een onmogelijk positie gebracht. De beruchte TARGET-2 saldo’s –feitelijk een verkapte vorm van welvaartsverplaatsing van noord naar zuid, en van de burgers naar de banken en multinationals- blijven maar oplopen, waarbij Nederland na Luxemburg en Duitsland de hoogste schulden in zuiden heeft uitstaan, en Italië, Spanje en de ECB zelf de grootste schuldenaren zijn. De Italianen staan op deze balans voor € 447 miljard in het rood, de Spanjaarden voor € 390 miljard.

De Duitse Bundesbank heeft netto € 896 miljard tegoed, en is daarom buitengewoon nerveus over de ontwikkelingen in Italië. Immers, bij een Italexit kan Duitsland fluiten naar de Italiaanse miljarden, en feitelijk naar het terugbetalen van alle zuidelijke schulden, omdat zowel de ECB als de eurozone de klap van het Italexit niet kunnen dragen, en zullen instorten.

Het doodzieke en feitelijk totaal failliete euro- en bankensysteem kan daarom enkel overeind blijven als iedereen zonder tegensputteren blijft meedoen. ‘En in de ogen van Brussel en Frankfurt (hoofdkantoor ECB) hebben zij altijd gelijk. Het Europese project en de euro zijn belangrijker dan de individuele lidstaten, en het kiezersvolk heeft daar niets over te zeggen. We denken vaak dat dit arrogantie is, maar dat klopt niet. Het is nog erger: de eurocraten zijn net als Marxisten compleet overtuigd van hun eigen gelijk.... Dit is hoe de EU werkt.’

‘ECB en euro zullen heftigste deflatie ooit meemaken’

Macleod wijst erop dat centrale banken niet beseffen dat zij door hun monetaire expansiebeleid feitelijk altijd de oorzaak van grote instortingen zijn. Ze denken dat ze alle financiële risico’s onder controle kunnen blijven houden, en altijd kunnen ingrijpen. ‘Het is daarom slechts een kwestie van tijd voordat de wereld in een nieuwe kredietcrisis terechtkomt. Deze zal ongekend woest zijn, en zelfs die van 2008-2009 overtreffen.’

Omdat schulden en kredieten sinds die tijd niet zijn afgebouwd, maar juist verder zijn opgelopen, zal zelfs een kleine renteverhoging de spreekwoordelijke trigger zijn. De financiële specialist denkt dat deze nieuwe megacrisis aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 een feit zal zijn, en misschien zelfs al aan het eind van dit jaar.

‘Zodra het losbarst, zullen de ECB en de euro mogelijk de meest heftige deflatie in de moderne geschiedenis meemaken, die zelfs die in de jaren ’30 zal overtreffen. We weten nu al wat de zogenaamde oplossing zal zijn: monetaire hyperinflatie om de banken, overheden en andere schuldenaren te redden.’ Hier zal zo ongelooflijk veel geld voor nodig zijn, dat de euro –en daarmee de koopkracht en de welvaart- zal instorten.

Rottende EU-Superstaat breekt vrijheden verder af

Het is goed denkbaar dat de in maart 2019 geplande definitieve Brexit vanwege de nieuwe crisis zal worden opgeschort. ‘Dus zullen de Britten ondanks het referendum en de wens van het volk toch nog wat langer in de rottende EU-Superstaat moeten blijven. De EU en de Britse regering zullen de crisis aangrijpen om hun controle over de burgers te verstevigen, waardoor de hen nog resterende vrijheden verder zullen worden ingeperkt.’

Ondertussen bevinden de Britten zich in dezelfde positie als de Italianen: de EU weigert simpelweg de wens van de meerderheid van de kiezers te respecteren. Wat Brussel betreft hebben de burgers in Europa permanent helemaal niets meer te zeggen over belangrijke besluiten over hun landen, culturen en toekomst. De eurocraten willen Brexit simpelweg niet accepteren, wat de reden is dat de onderhandelingen met Londen zo moeizaam verlopen.

Volgende kredietcrisis zal instorting euro veroorzaken

‘Op dit moment kunnen we enkel gissen dat de politieke grip van de EU net als in de oude Sovjet Unie steviger dan ooit zal blijven,’ besluit Macleod. ‘Het probleem is dat de EU door het oppergezag van de Superstaat en het ontkennen van de vrije markten rustig van binnenuit aan het doorrotten is. Het eurosceptische instinct om (de EU) te verlaten en aansluiting te zoeken bij een progressievere wereld buiten de EU is absoluut juist. Bij de volgende kredietcrisis zal de wankelheid van de EU echter volledig aan het licht komen, en ook het monetaire antwoord van de ECB hierop. En dat zal eindigen in de instorting van de euro.’

En dat betekent voor u, mij en bijna alle andere gewone burgers: weg koopkracht, weg welvaart, en een jarenlange periode met veel onrust, grote onzekerheden, en voor velen diepe armoede, terwijl de politiek verantwoordelijken voor zichzelf ongetwijfeld een veilig (financieel en vermoedelijk ook fysiek) heenkomen hebben voorbereid.


Xander

(1) Goldmoney via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning, antisemitisme of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten. Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31) verder te praten.

Reacties

econoom op 11-06-2018 15:33

Bestaan er ook niet marxistische communisten?

René van Zalk op 11-06-2018 15:38

Back To Basics :-) 

Doordenker op 11-06-2018 15:55

Hoe kleiner een samenleving, hoe meer democratie. Hoe groter een samenleving wordt (bv. EU), hoe minder democratie.

Hoe groter een samenleving wordt, hoe verder diegenen - die beweren het volk te vertegenwoordigen - van het volk werwijderd zijn.

Bij kleinschalige primitieve stammen (en stadstaten) is er dan ook veel democratie dan in een continentale dictatuur zoals de 'EUSSR'.

René van Zalk op 11-06-2018 16:08

@Econoom,

Ja, bij de Neanderthalers haha :-) 

Hans op 11-06-2018 16:14

De EU dient primair de belangen van het grootkapitaal en is daarom dus een rechtse hobby...

Uit de Euro treden heeft inderdaad geen zin.

Beter is om tijdelijk de hele financiele sector te nationalieren, het overbodige deel te saneren en van wat er over blijft 1 grote cooperative burgerbank per land en daarnaast nog een paar kleinere zakenbanken per land in te voeren. En dit tijdelijk eventueel combineren met de overheid geld laten scheppen in plaats van private banken en hiermee het probleem van de rente (de staatsschuld bestaat bijna alleen maar uit teveel betaalde rente sinds 1 januari 1970) weer terug op het bordje van de private geldwisselaars te leggen.

Overdrijven is ook een kunst, de publieke schulden zijn in de EU ca. 90% BBP en zijn als % van het BBP al weer aan het dalen. In de jaren negentig waren de overheidsschulden als % van het BBP hoger dan nu en toen deden we niet zo hysterisch.

De VS met een publieke schuld van ver boven de 110%* BBP zou eerder moeten klappen dan de EU.

*De 21 biljoen centrale overheidsschuld is excl. x biljoen schuld van lokale overheden op een BBP van 18 biljoen.

Dago op 11-06-2018 16:15

De EU is in 2008 opgegaan in een nieuwe unie: de Mediterane Unie. Commissarissen van de EU zijn ook functionarissen van xe Mediterane Unie. De M.U. is eigenlijk de volgende fase van het project. Net zoals de EU de volgende fase van de Europese Gemeenschap was, en deze was op zijn beurt weer de rechtsopvolger van de E.E.G. De M.U. omvat alle EU landen inclusief het Verenigd Koninkrijk, het Noord AfrikAnse deel van Afrika, een groot gedeelte van bet Midden Oosten en Turkije. In totaal 46 landen. Kijkt u maar eens op Wikipedia onder het Engelstalige gedeelte Mediterrenean Union. Doordenker heeft trouwens heel goede observaties. 

Tom Hendrix op 11-06-2018 16:28

Op naar de afgrond. Met geen dank, aan al de "domme kiezers", die al jarenlang op de eurofiele partijen blijven stemmen, te weten partijen als: de VVD,D66,CDA,PvdA en GL,CU, in Nederland. Helaas, deze gang van zaken, is menselijkerwijs niet meer te stoppen.

Eelke Piers op 11-06-2018 16:42

Al heeft de Deutsche Bank een vordering van 1 biljoen en zelfs als die niet te innen zijn wat wel zeker is, dan is het nog niet erg als Duitsland failliet gaat.

Duitsland kan zich eenvoudig failliet verklaren omdat de centrale banken in de EU allemaal particuliere instellingen (van de Rothchilds en co) zijn en dus niets meer te vorderen hebben.

Ik weet dat dat niet zo eenvoudig is als ik het stel, maar in principe is het zo. Hetzelfde geldt voor de FED. Als de USA zich failliet verklaard is de FED met de hele Rotschildkliek weg.

Eelke Piers op 11-06-2018 16:51

Elsevier:

 ‘Sluiten moskeeën opmaat naar kruistochten’

Oostenrijk gaat nu niet Jerusalem bevrijden van de moslims maar zichzelf

mijn mening op 11-06-2018 17:36

In werkelijkheid was het Lenin meer dan Marx die een elite wilde hebben, omdat het proletariaat niet in staat was te regeren. Persoonlijk denk ik dat het de volgende oorlogen in Europa en in de wereld zullen zijn om de huidige situatie op orde te krijgen. Eerst de oorlog en dan vrede en stabiliteit. Ik zie geen andere oplossingen. Als elke eeuw ten minste één grote oorlog heeft gehad, zie ik niet in waarom deze eenentwintigste eeuw, die net is begonnen is, het niet zou moeten hebben. We zijn dus erg dicht bij. Ik hoop dat ik het mis heb.

Pier op 11-06-2018 17:56

Lees net op Nu.nl: "Trump is langzaamaan de westerse wereldorde aan het slopen."  

Misschien -en ik hoop het oprecht- is deze Trump toch het stokje dat God voor de plannen van de echte slopers gaat steken. Er gebeurt iets.

Kees van Kesteren op 11-06-2018 17:58

Beste mensen,

Laat die hele corrupte kliek in Den Haag en in de EU in “Godsnaam” vallen als een baksteen. Narren en zwetsende misdadigers zijn het, die zonder enige scrupules het volk misleiden en bezwendelen. De verspilde regeringsjaren van die leugenaar Mark Rutte en consorten zijn een ware tragedie en hebben ons veel ellende gebracht en gaan ons gegarandeert nog veel meer ellende brengen.

Lies op 11-06-2018 18:24

De Amerikanen zijn zelf al honderd keren failliet. Dus om dan over een rottende Eu gegaan praten is zo iets als de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Hoe groter het land ( Amerika ) hoe groter de mond . ook heel Amerikaans 

Bambi op 11-06-2018 18:59

Eindelijk terug op xandernieuws

Welkom Bambi. Mod.

Bambi op 11-06-2018 19:02

Niks valt er te stoppen

ron op 11-06-2018 19:18

En als er iets gebeurt in Amerika?

De Deutche bank is allang failliet.

Bambi op 11-06-2018 20:14

Dank Mod.

Mario Schettini op 12-06-2018 00:10

ik was in de veronderstelling dat als de € ten onder gaat er eerder sprake zou zijn van stagflatie gevolgd door een hevige inflatie gelijk aan die in de 30er jaren van de vorige eeuw. toen was er geen sprake van deflatie. tenzij het een vergissing is in de definiëring van het verleden dat men projecteert naar de toekomst, is de inhoud het papier niet waard. helaas met zovele artikeltjes op Xander.

Tom Hendrix op 12-06-2018 06:58

@Kees van Kesteren: 17.58. uur, op 11/6. Hier heeft U volkomen gelijk, Kees. Zo is het.

Jean op 12-06-2018 14:53
Kees van Kesteren op 11-06-2018 17:58

Beste Kees, U schrijft:

Laat die hele corrupte kliek in Den Haag en in de EU in “Godsnaam” vallen als een baksteen.

Op één voorwaarde dat die bakstenen in een 'gesloten' container vallen zo niet komen die bakstenen via via weer in het sircuit en dat moeten we voorkomen met alle middelen. Slechte en rotte stenen zijn nefast voor de stabiliteit.

Kees van Kesteren op 12-06-2018 22:52

Nee hoor beste Jean,

De bakstenen gaan sowieso door een "Beton Shredder" zodat we zeker weten dat het model van de baksteen vernietigd is. Vervolgens maken "Wijzelf" uit wat er van het gruis gemaakt gaat worden. Ik stel voor rioleringen, zodat de eigenschappen van het gruis de juiste bestemming krijgt!

Hans Dat op 13-06-2018 11:32

Terug naar de EEG

PJ op 17-06-2018 02:39

De Eurocraten stellen de markten boven alles, ook boven de staat die niets meer is dan het schoothondje van de "Markt". De kiezer is in de EU niet meer dan een consument. Democratisering is het enige dat Europa kan redden.

Oma op 18-06-2018 03:24

Vorige week: ECB stopt met geld bijdrukken (uit lucht) om in de wereldeconomie te pompen, 80 miljard euro per maand meen ik? Tegelijkertijd blijft de rente op een laag peil, zeker nog een jaar tot de zomer van 2019...wat is het verhaal daarachter?

Elke keer in het verleden als er financieel gerommel en oplopende schulden waren, worden schulden weggeveegd door een oorlog uit te lokken en dan kunnen landen opnieuw vanaf nul, zonder schulden beginnen....is dat ook wat ons nu te wachten staat? Boeten voor het geknoei van politiek en banken door een georkestreerde oorlog?!

Is het daarom dat de politieke verraders en justitie de autochtone bevolking het bloed onder de nagels vandaan haalt door terroristen, moslim verkrachters en andere zware, moslim criminelen te beschermen, weigeren te straffen zodat de volkswoede over zoveel onrecht zou uitbarsten in geweld en burgeroorlog? Dat de politie wordt verboden op te treden als provocerende moslimmigranten de wegcode overtreden en door trouwstoeten andere weggebruikers in gevaar brengen? Niet ingrijpen bij rellen van moslimmigranten? Aanrandingen en verkrachtingen door moslims onder de mat vegen en onbestraft laten lopen?

Het openlijk discrimineren van eigen bevolking door de voorkeuren van al dat vreemd is? Het bestelen van eigen bevolking om moslims/asielzoekers te pamperen? Onze pensioenen, lonen, uitkeringen, zorg, elk sociaal systeem plunderen en afbreken/autochtonen, die al deze systemen in stand houden met wérken en met steeds stijgende belastingen worden verarmd zelfs uitsluiten om uit te delen aan moslim-profiteurs die niks bijdragen en enorm veel kosten? Om woede op te wekken? Is dát de strategie?

Is het daarom dat een tandje wordt bijgestoken om zoveel mogelijk afrikaanse moslimmigranten op zeer korte tijd binnen te halen? Zelfs met vliegtuigladingen? Zodat de minderheid moslim migranten steun krijgen van hun afrikaanse geloofsgenoten tégen de europeanen als de hel losbreekt, uitgelokt door onze zelfverloochenende politieke misdadigers?

Dan moeten wij op onze hoede zijn en onze woede richten op de aanstokers: de politiek. En liefst vóór ze het vuur aan de lont steken!

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl