Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Zo verkrachtte het Joegoslavië Tribunaal, dat geen bewijs tegen Milosevic vond, het recht

Westerse propaganda ten voeten uit: Schandalige rechtsgang tegen Milosevic, waar enkel totaal ongeloofwaardige ‘getuigen’ tegen konden worden opgevoerd

 
Slobodan Milosevic in gesprek met president Bill Clinton (december 1995), die later namens de moslimbevolking op de Balkan het bevel gaf om Servië te bombarderen. (Afbeelding: (3)). WikiMedia Commons, Publiek Domein Amerikaanse overheid).

Het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag, dat eind vorig jaar werd opgeheven, werd door de gevestigde orde in politiek in media geroemd als hèt voorbeeld van eerlijke internationale rechtspraak. De feiten brengen echter een totaal andere realiteit aan het licht, één die door datzelfde establishment het liefste verborgen wordt gehouden. Zo werd voor het grote publiek verzwegen dat het Tribunaal uiteindelijk zwart op wit constateerde dat er geen bewijzen tegen de zogenaamde ‘oorlogsmisdadiger’ Slobodan Milosevic waren gevonden. Ook de behandeling van Milosevic zelf in zowel de rechtbank als de gevangenis kan niet anders dan oneerlijk, schandalig en mensonterend worden genoemd.

 

‘Echte vraag is hoe dit schandalige Tribunaal zo lang kon doorgaan’

Het Joegoslavië Tribunaal kreeg een ‘passende’ afsluiting met de zelfmoord van Slobodan Praljak in de rechtszaal. Iedereen vroeg zich af hoe hij het gif naar binnen had kunnen smokkelen. Volgens onderzoeksjournalist Arnold Sandhaus, die in 2002 gedurende lange tijd het proces tegen Milosevic bezocht, had de werkelijke vraag moeten zijn hoe de wereld ‘dit schandalige Tribunaal, waarin er geen onderscheid was tussen rechters en aanklagers, 24 jaar lang kon laten heersen’.

Amerikaanse regering besloot officieel nepnieuws te gaan verspreiden

Sandhaus besloot het proces persoonlijk te gaan volgen nadat de New York Times had bericht dat de Amerikaanse regering een PR-bureau in de arm had genomen om zowel vriend als vijand met officieel ‘fake news’, oftewel nepnieuws, te gaan overspoelen, om zo de publieke opinie te manipuleren. We weten inmiddels allemaal hoe succesvol dit is geweest, want ook ‘onze’ eigen officiële media fungeren inmiddels als pure propagandakanalen, waarin het nepnieuws eerlijke berichtgeving inmiddels bijna compleet heeft verdrongen.

Media zwijgen over rehabilitatie Milosevic

Op pagina 1303 van de 2615 pagina’s tellende veroordeling van Radovan Karadzic in maart 2016 stond letterlijk de conclusie dat men geen bewijs voor de veroordeling van Slobodan Milosevic had kunnen vinden. Geen enkele politicus of media orgaan vond het echter waard om ook maar één woord over deze rehabilitatie van de zogenaamde ‘slachter van de Balkan’, zoals het Westen hem noemde, te zeggen. Milosevic werd in 2006 op 64 jarige leeftijd onder verdachte omstandigheden dood in zijn cel aangetroffen.

Milosevic voortdurend de mond gesnoerd

Tijdens de rechtszittingen in een klein zaaltje waren het publiek en de journalisten door een kogelvrije glazen wand afgeschermd, waardoor oogcontact met Milosevic vrijwel onmogelijk was. Sandhaus schrijft dat Milosevic in tegenstelling tot wat de media berichtten zeer beheerst was, terwijl hij voortdurend werd onderbroken en de mond werd gesnoerd, soms zelfs letterlijk door hem zijn microfoon af te pakken. Keer op keer bleken de getuigen tegen hem, die zijn zogenaamde ‘volkerenmoord’ en ‘etnische zuiveringen’ moesten helpen bewijzen, namelijk met een mond vol tanden te staan, en niet tegen zijn vragen en kennis op te kunnen.

Getuigen blijken niets te weten

Veel getuigen, die ‘voor hun veiligheid’ achter een gordijn zaten, wisten zelfs op de simpelste vragen van Milosevic geen geloofwaardig antwoord te geven, waardoor al snel een ander beeld van wat zich werkelijk op de Balkan heeft afgespeeld naar voren kwam. Een getuige verklaarde als arts op etnische gronden te zijn gediscrimineerd, maar toen Milosevic zowel naam als plaats van zijn kliniek noemde, gaf deze  getuige toe daar normaal als vrouwenarts te hebben kunnen werken, en nog steeds normaal zijn pensioen ontving.

Getuigen vielen vooral op door het niet kunnen noemen van locaties en datums. Iemand die beweerde te hebben gezien hoe Servische soldaten in zijn dorp gruwelijkheden hadden begaan, moest toegeven dat hij zich in die periode in de kelder had verstopt. Dat duidt eerder op (NAVO) luchtaanvallen. Dat wat als ‘deportaties’ te boek stond, bleek juist het in veiligheid brengen van burgers vanwege deze NAVO bombardementen te zijn. En waar gemoord werd, bleek altijd het UCK (het door het Westen gesteunde paramilitaire, overwegend islamitische Kosovo Liberation Army (KLA)) in de buurt te zijn geweest. Bovendien bleken meerdere getuigen hun verhaal enkel ‘van horen zeggen’ te hebben.

Vragen over geweld Albanezen en NAVO niet gewenst

‘Zo waren we getuige van een wreed kat-en-muis spel, waarbij het Tribunaal hardnekkig probeerde om de UCK- en NAVO aanvallen als niet-bestaand neer te zetten,’ aldus Sandhaus. ‘Niet één getuige kende UCK-strijders, en niemand had iets over UCK aanslagen gehoord. Bombardementen op slechts enkele kilometers afstand zouden niet zijn gehoord, en zouden thuis nooit een gespreksthema zijn geweest. Klaarblijkelijk was men daar in Nederland beter over geïnformeerd dan ter plekke.’

Vragen over het UCK/KLA of de NAVO werden door rechter May bliksemsnel als ‘niet relevant’ van tafel geveegd. Dat lukte niet altijd, zoals in het geval van een man die bleef beweren geen enkele band met het UCK te hebben, en zelfs nog nooit van die organisatie te hebben gehoord. Toen Milosevic hem vroeg of zijn zoon, die hij bij naam kende, inderdaad lid van het UCK was, gaf deze ‘getuige’ echter meteen toe. De man haastte zich echter de verklaren dat er in zijn dorp ‘geen enkel UCK lid’ was, ondanks het feit dat op het centrale plein van dat dorp een gedenkteken voor... gevallen UCK leden staat.

Kroongetuige gechanteerd om valse verklaring te geven

Zodra Milosevic een getuige op dergelijke wijze in de hoek had gedreven, greep rechter May streng in, en snoerde hij hem de mond. Hoogtepunt was de moed van Radomar Markovic, de chef van de geheime dienst die als kroongetuige naar Den Haag was gehaald om te bevestigen dat Milosevic het bevel tot etnische zuiveringen had gegeven. Tot ontzetting van het Tribunaal besloot hij echter om de waarheid te vertellen, door exact te beschrijven hoe hij werd gechanteerd om tegen Milosevic te getuigen. Dat kwam hem op de wraak van de rechters te staan: 40 jaar gevangenisstraf. Had hij wel (valselijk) tegen Milosevic getuigd, had men hem immuniteit verleend.

Rechters beschermden ongeloofwaardige getuigen

Een zeer geëmotioneerde getuige verklaarde op een afstand van 400 meter te hebben gezien hoe Servische soldaten in een bos hun op gruwelijke wijze omgebrachte slachtoffers in een kuil hadden gegooid. Eén van de Amici Curiae (drie door het Tribunaal aangestelde juristen die erop moesten toezien dat het proces eerlijk verliep) vroeg daarop hoe het mogelijk was om op zo’n grote afstand door zoveel bomen heen te kijken. Op een foto was namelijk te zien hoe dat gat werd omringd door zeer dikke bomen.

De getuige antwoordde dat de bomen geen bladeren hadden, ook al was het 24 maart en is de lente in dat gebied dan allang begonnen. Rechter May zag de bui alweer hangen, en greep in. Met dreigende stem vroeg hij de Amicus Curiae of hij twijfelde aan wat de getuige had verteld. Die had echter niet meer dan een simpele vraag gesteld, waar bepaald geen geloofwaardig antwoord op was gekomen.

Uitputtingsslag om NAVO aanvallen te rechtvaardigen

De verdediging van Milosevic trad volgens Sandhaus sterk op. ‘Eigenlijk alles van de aanklagers werd hun uit handen geslagen. Meer en meer maakten de getuigen een onbetrouwbare indruk, waardoor de aanklagers naar andere middelen grepen.’ Die bestonden uit onder andere het indienen van 120 schriftelijke getuigenverklaringen als bewijsstukken. Dat werd ondanks protest van Milosevic en de Amici toegelaten. Sandhaus: ‘We werden steeds meer getuige van een uitputtingsslag waarin de postume rechtvaardiging van de NAVO aanvallen op het spel stond.’

Onmenselijke behandeling

Tijdens het proces werd Milosevic onmenselijk behandeld. In zijn cel werd hij 24 uur per dag met camera’s in de gaten gehouden, mocht hoogstens één keer per week bezoek ontvangen –als dat al werd toegestaan-, en zelfs zijn arts werd hem ondanks zijn hartproblemen vaak onthouden. De gevangenistelefoon, zijn enige contact met de buitenwereld, was vaak ‘defect’, en gesprekken die wel konden plaatsvinden werden zomaar ineens afgebroken; weekendbezoek van zijn vrouw werd afgewezen, en zelfs zijn raadsman Ognanovic moest iedere keer maar afwachten of hij überhaupt tot de rechtszaal werd toegelaten. Zelfs de geringste handbeweging in de rechtszaal kwam Milosevic op een terechtwijzing van het bewakingspersoneel te staan.

Hoezo ‘open en eerlijk’ proces?

Gedurende de zittingen kreeg Milosevic geen seconde pauze, terwijl de aanklagers elkaar steeds mochten ‘verversen’. Het toelaten van zoveel schriftelijke getuigenverklaringen dwong hem ertoe om ’s avonds, na een urenlange zware zitting, in zijn eentje een hele stapel verklaringen door te nemen.

Naast open zittingen waren er ook gesloten zittingen, waarin ‘beschermde getuigen’, zonder naam en zonder gezicht, aan het woord kwamen. Die werden ertoe aangezet om belastende verklaringen af te leggen, waarvoor hen immuniteit werd beloofd. Desondanks hadden de media het over een ‘open en eerlijk proces, een voorbeeld voor wereldwijde rechtvaardigheid, dat door niemand ontkend kan worden.’

Oorlog na gemanipuleerde beelden

De Franse advocaat Vergès, die de illegitimiteit van het Tribunaal voor het Europese Gerechtshof bracht, werd niet tot Milosevic toegelaten, waardoor het proces werd lamgelegd. Ook Amnesty International wilde niets voor hem doen. Ondertussen hield het International Committee to Defend Slobodan Milosevic een persconferentie waarin opnames werden getoond van de Britse zender ITN uit 1992, die door gemanipuleerde beelden de indruk had gewekt dat er een Bosnisch-Servisch concentratiekamp bestond. Twintig minuten (!) na het uitzenden van die beelden verklaarde president George Bush sr. dat ‘Servië daar de prijs voor zal betalen’...

Lachwekkend schouwspel

Het Haagse toneel van ‘wereldwijde gerechtigheid’ was in werkelijkheid dan ook een lachwekkend schouwspel, een tragikomedie. Zo werd een getuige keer op keer gevraagd hoe hij wist dat het soldaten waren die zijn dorp waren binnengetrokken. ‘Omdat ze uniformen droegen.’ ‘Wat voor kleur?’ ‘Ik begrijp de vraag niet.’ Op de herhaaldelijke vraag wat voor uniformen dat dan waren, moest de getuige het antwoord schuldig blijven. Ook toen hem (of haar) foto’s van verschillende uniformen werden getoond, wist de ‘getuige’ daar geen onderscheid in de te maken.

Conclusie verzwegen, Westerse nepnieuws oorlog gaat door

Eigenlijk was dit geen tragikomedie, maar een regelrechte ‘krimi’, waarin de spot werd gedreven met het rechtsgevoel en de menselijkheid, zo besluit Sandhaus. ‘Als ik ’s avonds weer thuis kwam en zag hoe de media over de procesdag waar ik bij was geweest berichtten, werd me ik wederom bewust van de enorme macht van de pers. En nu, na 24 jaar oneerlijke strijd, na ongeveer 400 getuigen, honderdduizenden documenten en zo’n 200 video’s, bekent het Tribunaal heimelijk geen bewijzen te hebben gevonden tegen Milosevic. De gezamenlijke Westerse pers heeft hem allang veroordeeld, maar nu zwijgen ze. Ook dit zwijgen is onderdeel van de (desinformatie- en nepnieuws) oorlog.’

Ook tijdens het proces tegen Mladic bleek dat het uitmoorden van Servische (christelijke) dorpen door moslims –die nota bene door het Westen waren bewapend- de echte aanleiding was van de Balkanoorlog (zie link onderaan). Dit werd en wordt echter verzwegen, want in de ogen van de door links gecontroleerde Westerse media mogen duidelijk alleen moslims de slachtoffers zijn, en is bijna alles wat blank en christelijk/conservatief en/of niet tegen Rusland is, automatisch ‘fout’ en ‘dader’.

 

Xander

(1)Fassadenkratzer
(2) Afbeelding:  WikiMedia Commons, Publiek Domein Amerikaanse overheid).

Zie ook:

24-11-2017: Mladic veroordeeld, maar dit gebeurde er echt in Srebrenica (/ ‘Vergeten’ feit: Serviërs namen wraak voor uitmoorden tientallen dorpen door moslims die door de NAVO waren bewapend)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31) verder te praten.

Reacties

ieznogoedh op 07-04-2018 20:10

Echte vraag is hoe dit schandalige Tribunaal zo lang kon doorgaan’

Simpel: politiek correct!

Hubo op 07-04-2018 21:52

Goed zo eens een andere kant belicht te zien van deze schijnvertoning.Het is natuurlijk gewoon heel primitief overwinnaars"recht" geweest als onderdeel van het westerse landjepik in Oost Europa.Dat moest op alle mogelijke manieren gelegitimeerd worden als de nieuwe wereldbeschaving.Barbertje moest hangen.

Vooral in het begin van de oorlogen hebben Milosevic en de russen zich wat al te makkelijk laten inpakken door de westerse dreigementen.Zo herinner ik me nog hoe ik bij kapper Huffels zat ,toen ik op de radio hoorde dat Oostenrijk ...betere het zijn leger mobiliseerde toen Slovenië zich afscheidde.Gelukkig hield hij zijn scheermes nog wel recht.

Ze zaten hier toen al 20 jaar te azen op hun kans.Vanaf dat moment was er geen houden meer aan.Het is steeds weer hetzelfde spelletje dat gespeeld wordt.De russen hebben nu in Syrië wel ingegrepen en hebben zich achter de Krim gesteld,maar de gieren staan al weer klaar om zich op Iran te storten.

Positivo op 07-04-2018 23:15

Ik heb vroeger al eens gezegt dat er voor Radovan Karadžić en Slobodan Milošević eigenlijk eenstandbeeld opgericht zou moeten worden, en ik heb de schijnvertoning van dat tribunaal nooit vertrouwd.

Apart, dat ik achteraf gelijk blijk te hebben.

Ook heel raar dat het westen die islamieten toen zo aktief steunde.

Bundy op 08-04-2018 03:03

Eindelijk de trieste waarheid !  Wat een steengoed artikel .   Door allen tegen wie ik toen zei dat de moslims de oorlog hadden uitgelokt door de Serviërs te vermoorden ,  waarna je wordt weggebombardeerd door de Amerikanen in ruil voor olie van hun Arabische vrienden ,  en dat hiermee de achterdeur in Europa werd opengezet voor de moslim-invasie ( zelfs Afganen vochten mee )  werd ik voor gek verklaard .   Voor dit volk is geen hoop meer .

Jaantje op 08-04-2018 03:10

Het westen zweeg daar het toen al bezig was om een leger jihadisten bijeen te brengen om uit te proberen of men landen ten val kon brengen en herverdelen naar hun believen.

Die orgaanhandel van al die servische slachtoffers werden te gelden gemaakt en gebruikt om de 'lente'op te starten met als eind doel Syrië en Rusland.

Europa is al gevallen al is het niet tot iedereen doorgedrongen.

kruisridder op 08-04-2018 03:12

Nu nog, en dat gaat nog wel even door Positivo.....

Tom Hendrix op 08-04-2018 07:56

Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert! Zo luidt een strofe in een oud kerklied, en hoe waar is dat! Het was de Clinton bende, en voornamelijk de linkse internationale, die met behulp van de politiek-correcte elite, deze rotzooi mogelijk hebben gemaakt. O ja, hoe zat het ook weer; met het "moslimbeest Oric", die meer dan 100 Servische dorpen heeft uitgemoord? Nooit iets van vernomen, van onze laffe rode pers en msm.

@positivo: 23.15. uur, op 7/4. Inderdaad raar zou men zeggen, maar toch niet, het was een smerig complot om Servië aan te pakken. En het zijn dezelfde vileine organen, en personen die nu weer op oorlog uit zijn: de grote linkse internationale, de kartelpolitieke partijen: te weten; liberalen, links-liberalen, en de zogenaamde christendemocraten, de eussr onder führer Juncker, de plutocratie onder Soros en Rothschild, en de illuminatie.

Ramshoorn op 08-04-2018 08:39

Een schitterend overzicht Xander!!! Twee alinea's vatten het mooi samen: 

1* Zo werd voor het grote publiek verzwegen dat het Tribunaal uiteindelijk zwart op wit constateerde dat er geen bewijzen tegen de zogenaamde ‘oorlogsmisdadiger’ Slobodan Milosevic waren gevonden.

2* Het Joegoslavië Tribunaal kreeg een ‘passende’ afsluiting met de zelfmoord van Slobodan Praljak in de rechtszaal. Iedereen vroeg zich af hoe hij het gif naar binnen had kunnen smokkelen."

Ik las twee boeken die daar een schitterend antwoord op geven:

1* Het Yougoslavië Tribunaal...De vermoorde onschuld van Slobodan Milosevic...wie vermoordde Milosevic en...waarom?

De voormalig president van Joegoslavië zou zichzelf hebben vergiftigd in zijn cel van de zwaarbewaakte gevangenis in Scheveningen. Zijn advocaat Zdenko Tomanovic verklaarde als eerste dat Milosevic geen natuurlijke dood gestorven was. Er zijn genoeg feiten waaruit blijkt dat het niet om zelfmoord ging...lees zelf maar verder!

2* Het tweede boek is van niemand minder dan Prof. dr. Rob de Wijk. Hij schreef in 2000: Pyrrus in Kosovo. Hoe het Westen de oorlog niet kon winnen en zelfs verloor.

Amerikaanse bommentapijten met B-52's gedurende 78 dagen maakten de Joegoslavische president Milosevic rijp voor een deal met de NAVO. Leest als een thriller!

Arjaneke op 08-04-2018 09:51

In joegoslavie bevindt zich de enige uraniummijn van west europa, kijk in welke landen het westen humanitair heeft ingegrepen en kijk welke grondstoffen in de grond zitten, kijk waar nederland een vredesmissie heeft en google de grondstoffen van dat land, het is niet de overheid die ons voorliegt, het is de bevolking zelf die liever sprookjes gelooft, ieder mens is in staat om te denken, het is makkelijker om je vast te houden aan leugens dan verantwoordelijkheid te nemen voor je keuzes, beter jezelf voorhouden dat je liefdadig bezig bent dan te accepteren dat je anderen uitbuit voor je eigen welvaartsniveau, wat ook opvalt is dat olie en gas kopen in arabische landen geen enkele mensenrechten problemen geven maar gas kopen in rusland zo,n taboe is dat nederland alle electriciteitsleidingen inde grond moet gaan vervangen omdat gas eruit moet, alle steden aan ineffieciente stadsverwarming omdat russisch gas taboe is, de huidige infrastructuur heeft niet de capaciteit tav ampere/stroom om zonder gas te kunnen, het is onmogelijk om huizen momenteel electrisch te verwarmen, samengevat, de nato wil alle energie ondrr controle hebben en de invloed van orthodox christelijke landen moet minimaal zijn

Doordenker op 08-04-2018 09:58

Hoe linkser het Westen wordt, hoe meer het de praktijken van de voormalige USSR immiteert.

Rusland is aan het veranderen in wat het Westen vroeger was

En het Westen is aan het veranderen in wat de USSR vroeger was

"The times, they are a changing..." (Bob Dylan)

Alex op 08-04-2018 10:36

Het zijn de illuminati/vrijmetselaars die aan het hoofd/leiding/top van de islam staan, dus het zijn niet degenen die moslim zijn. Voor het prubliek presenteren deze ' leiders'zich als behorende bij de islam/islam belijdend. Het is niet voor niets dat het voor personen met een islamitischr achtergrond zo gemakkelijk wordt gemaakt om naar Europa te komen. Dit wordt geheim gehouden voor de moslims En de christenen enz door de illuminati/vrijmetselaars, ordo ab chao.

Cale op 08-04-2018 12:19

En dit is slechts een voorbeeld. Hoe vaal worden we in andere zaken voorgelogen? Syrie, Libie, aanslagen hiet in het westen, ´migranten´, politieke moslim partijen, Marokkaanse burgemeesters, Marokkaanse voorzitter van het parlement, demonisatie van Rusland, gender onzin, steeds slechter onderwijs, open grenzen, soevereiniteit naar Brussel, referendums worden genegeerd, donor wet, sleep wet, moslim ghetto´s in de grote steden, hoofddoeken bij de politie, politieke partijen voor sharia, etc. Ik kan nog heel lang doorgaan. Wakker worden mensen! Of is het al te laat?

Anneke op 08-04-2018 15:25

@Alex - 08.04.'18 - 10:36-u....De intens psychisch gestoorden, van de NWO parasietenclub!!! Zijn net als Adolf Hitler, zéér zwaar gestoord en een ernstige dreiging voor het behoud van onze cultuur. Gelukkig is de joods-chr. cultuur nog in leven, máár helaas zwaar verwond geraakt de afgelopen 'dikke' veertig jaar.  

Pieter op 10-04-2018 01:27

Viva Srpska!

Het volk dat wist wat er komen ging.

Kijk na al die jaren hoe ze uiteindelijk gelijk kregen...

Pieter op 11-04-2018 01:46

Ze probeerden de moslims te stoppen in Europa. 

Liv op 12-04-2018 03:48

Bedankt Xander, namens Servie en alle goede mensen van ex Joegoslavie. 

john dondorp op 23-04-2018 22:51

zijn de amerikanen allemaal behekst door gevallen engelen area 51-53  weΩen met electrice kracht in een se conde 50 man kunnen verlammen;hebben zij krijgen zij ook iedereen onder hun hypnotise invloed di bij hun in de buiurt komt:napoleon hitler merkel obama

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl