Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Moslim Wereld Liga eist totaal verbod op kritiek op islam in Europa

EC-president Jean-Claude Juncker en vicepresident Frans Timmermans openlijk voorstanders van islamisering van Europa – Immigratie ondermijnt sociale zekerheid: Nu al gaat meer dan helft van alle bijstandsuitkeringen in Duitsland naar migranten, in Denemarken zelfs 84%

 
In de Grote Moskee van Brussel werd jarenlang de gewelddadige jihad tegen het ongelovige Europa gepreekt. (Afbeelding: Getty Images (5)).

Moslim Wereld Liga (MWL) leider Mohammed al-Issa eist dat Europa alle kritiek op de islam verbiedt, en meer doet om moslims te ‘integreren’. De MWL wordt door Saudi Arabië gefinancierd, werkt samen met de VN en UNICEF, en verspreidt een zeer agressieve variant van de islam die erop gericht is om niet-islamitische landen, met name in Europa, via de jihad over te nemen. België heeft om die reden onlangs de controle over de door de MWL gefinancierde Grote Moskee van Brussel, de oudste van het land, overgenomen. Europese Commissie president Jean-Claude Juncker staat echter duidelijk achter de islamisering van Europa door opnieuw te eisen dat Polen grote aantallen moslimmigranten opneemt.

 

De MWL is officieel tegen ‘alle vormen van extremisme’, maar noemt ‘islamofobie’ bij uitstek. Al-Issa zegt dat zijn organisatie speciale programma’s heeft om ‘pogingen om in de moslim gemeenschap te infiltreren, te voorkomen.’ Daarmee bedoelt hij -zoals gebruikelijk voor leiders van deze haatzaaiende religieuze ideologie- iets anders dan hij suggereert, want de MWL dringt er bij Europese moslims juist op aan dat zij strenger in het geloof worden, en actief proberen om Europeanen te bekeren. (1)

Extreme organisatie die geweld predikt

Hoewel de MWL de extremistische Saudische (Wahabi) variant van de islam verspreidt, kan de jihadorganisatie bijna overal gewoon zijn gang blijven gaan in Europa (al zijn met name Frankrijk en Groot Brittannië de belangrijkste doelwitten). Dat komt mede omdat de MWL op de zo kenmerkende islamitische wijze bedrieglijke doelstellingen hanteert, zoals het ‘bestrijden van extremisme dat foutief als islam wordt gelabeld.’ In realiteit doet de organisatie juist het tegendeel, en wordt ervan beschuldigd een platform te geven aan antisemitische sprekers, en tevens van het indirect financieren van Al-Qaeda. (3)

De Belgische overheid nam daarom onlangs de controle over de Grote Moskee in Brussel, en zegde het leasecontract van de MWL moskee met de Saudische regering op. De Belgen vermoedden dat de moskee, op een halve kilometer afstand van het hoofdkwartier van de Europese Commissie, werd gebruikt om moslims te radicaliseren, en de jihad boodschap van geweld tegen ongelovigen te verspreiden. In 2016 vielen 32 doden en talloze gewonden toen moslims aanslagen pleegden op de luchthaven en een metrostation in de Belgische hoofdstad.

EU vindt dat islam deel uitmaakt van onze toekomst

Vorige maand verklaarde EC-vicepresident Frans Timmermans dat ‘de islam deel uitmaakt van onze geschiedenis en ons heden, en islam deel zal uitmaken van onze toekomst’. Hij voegde daaraan toe dat de Commissie zich sterk maakt voor het promoten van ‘diversiteit’ in Europa, want eufemistisch taalgebruik is voor islamisering. Dat werd nog eens door EC president Jean-Claude Juncker onderstreept toen hij felle kritiek uitte op Polen voor het niet willen opnemen van grote aantallen moslimmigranten (2).

Politici die beweren dat de islam ‘deel uitmaakt van onze toekomst’ zouden virtueel eens in de jaren ’30 van de vorige eeuw moeten worden geplaatst. Dan zouden we uitspraken krijgen zoals ‘de Nazi’s horen bij Europa’, en ‘het nationaal-socialisme maakt deel uit van onze samenleving en van onze toekomst’.

De islam streeft immers vergelijkbare doelstellingen na als het Nazisme, zoals uiteindelijk de uitroeiing van alle Joden –die alweer in drommen Frankrijk verlaten-, en de desnoods gewelddadige onderwerping van iedereen aan de eigen ideologie. Islamitische gebruiken zoals onder andere eerwraak, kindhuwelijken, polygamie, homo-moorden, vrouwen discriminatie, genitale verminking van meisjes, andere racistische Sharia wetten en geweld tegen onwillige en kritische ‘ongelovigen’ krijgen we daar nog als bonus bij.

Massa immigratie zal ondergang sociale zekerheid veroorzaken

Ondertussen wordt de een na de andere zeepbel over de islamitische massa immigratie naar Europa doorgeprikt. Terwijl voorstanders beweren dat het importeren van miljoenen moslims nodig is voor onze arbeidsmarkt en sociale zekerheid, wordt in Duitsland nu al meer dan de helft van alle 2,1 miljoen bijstandsuitkeringen aan migranten (inclusief Duitsers met een migrantenachtergrond) verstrekt. ‘Syriërs’ staan met bijna 600.000 ontvangers op de eerste plaats, gevolgd door Turken met 259.000. Het aantal autochtone bijstandsontvangers daalde in dezelfde periode juist met 20%.

In Denemarken gaat zelfs al 84% van alle uitkeringen naar niet-Westerse migranten. Eerder bleek ook uit cijfers uit eigen land, waaronder Rotterdam, dat 80% tot 90% van de migranten in ons land rechtstreeks in de bijstand verdwijnt, en de verwachting is dat dit percentage in de loop der jaren nauwelijks zal dalen. Daarmee wordt de massa immigratie niet de ‘redding’ van onze sociale voorzieningen, maar juist de ondergang, omdat deze al over niet al te lange tijd onbetaalbaar zullen worden.

 

Xander

(1) Breitbart
(2) Breitbart
(3) Breitbart
(4) Breitbart
(5) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31) verder te praten.

Reacties

René van Zalk op 13-04-2018 14:14

De islam heeft alle kenmerken van een sekte, daarnaast zitten er veel haken en ogen aan de islam, dus is het logisch dat er veel kritiek is op de islam.

Steven op 13-04-2018 14:51

Het aantal autochtone bijstandsontvangers daalde in dezelfde periode juist met 20%

Tja..doordat het aantal uitkeringtrekkers de spuigaten uitloopt, plukken ze de blanken weer uit de kaartenbakken van de sociale diensten om die vervolgens weer gedwongen aan het werk te schoppen.

wardje op 13-04-2018 15:11

"..cijfers uit eigen land, waaronder Rotterdam, [waaruit blijkt]  dat 80% tot 90% van de migranten in ons land rechtstreeks in de bijstand verdwijnt.." Waar zijn die cijfers te vinden?  Percentages (uit statistieken van de nederlandse  overheid) hebben eerder in deze kolommen gefigureerd. Die waren weliswaar al alarmerend, maar niet zó hoog.  

Gerard op 13-04-2018 15:39

"... sociale voorzieningen, ... omdat deze al over niet al te lange tijd onbetaalbaar zullen worden." Onze brusselse vijanden en haagse verraders zullen éérst nog de kinderbijslagen voor de Nederlanders beëindigen, de Pensioenpotten leegroven, de belastingen nòg verder verhogen, de A.O.W. helemaal stoppen. En dan is het overgrote deel van de Nederlanders ontzettend blij, want dat hebben ze eindelijk toch wat ze al jaren graag willen en waar ze al vele jaren vóór gestemd hebben middels de gevestigde partijen: armoede, misdaad, terreur en onderdrukking.

wardje op 13-04-2018 15:54

Het absolute aantal niet-westerse allochtonen in de bijstand was in 2014 groter dan het aantal  autochtone nederlanders in de bijstand .  In percentages: 45% van het totaal aantal bijstandtrekkers was niet-westers allochtoon toen, en 44%  Nederlander.   ---   https://www.elsevierweekblad.nl/economie/article/2014/09/in-cijfers-allochtonen-oververtegenwoordigd-in-de-bijstand-1607504W/In 2016 was det voorlaatste  percentage gestegen tot 49. Te verwachten is dat de absolute cijfers van 2017 zijn gedaald.   De door Xander gesignaleerde hoge instroom zegt nog niets over blijvende cijfers. Voor bijstand gold in 2016:  Autochtonen met uitkering (% op totale bevolking): 1.1%  --   Allochtonen met uitkering (% op totale bevolking): 1.8%     ----    Autochtonen met uitkering (% op totale aantal autochtonen):1.4%  --  Allochtonen met uitkering (% op totale aantal allochtonen): 7.9% .    Alles CBS-cijfers. ====  http://nieuws.tpo.nl/2016/09/01/groot-allochtonenautochtonen-uitkering-bijstand-cbs-topic/

Cale op 13-04-2018 16:10

Mensen moeten nu echt wakker worden. De tijd dringt. De EU staat op uiteen vallen. De euro gaat crashen en dat zal het begin zijn. Draghi blijft 60 miljard euros per maand bijdrukken - omdat het economisch zo goed gaat? Staatsschulden lopen op. Banken zijn failliet. Deutsche Bank heeft triljoenen aan niet te innen derivaten uit staan. De euro is dus ten dode opgeschreven. De oost Europese landen willen geen illegalen meer opnemen. Daardoor wordt o.a. nu Hongarije met sancties vanuit Brussel bedreigt. Hoe dom kan de EU zijn hun eigen lidstaten te bedreigen? Dat is dus paniek want Juncker & co weten dat het een aflopende zaak is. Maar. En nu komt het; ze zijn zo intens slecht dat ze ten onder zullen gaan en alles en iedereen proberen mee te sleuren de afgrond in. Die afgrond is het kapot maken van de welvaart en veiligheid in Europa. Onder andere dmv import van miljoenen middeleeuwers, die onze welvaart en veiligheid zonder twijfel zullen ondermijnen. Vandaar dat mensen wakker moeten worden. Nu het nog kan. Nexit en grenzen dicht. Er is geen andere oplossing.

Terex op 13-04-2018 16:35

Gelukkig op tijd vertrokken uit dat achterlijke Europa. Het wordt echt met de dag gekker als je het leest. Een troost voor mij is dat ze kunnen binnen halen wat ze willen maar niet van mij  geld. 

Succes daar met die markiezen in de regering en in Brussel.

wardje op 13-04-2018 16:47

20% @Steve. Bijstanders; hun aantal is in Nederland gedurende 2017 met 3.500-gemiddeld gedaald.  Dat is op 430000 nog geen 1%.  Al waren dat állemaal autochtone Nederlanders, dan was het nóg geen 1% . Xander heeft het met 20% over Duitsland, maar geeft niet aan wélke periode "dezelfde periode" is.  Ook niet waar de cijfers zijn te vinden van 80 en 90% instroom bijstand , en over welke periode dat is.    De uitstroom-cijfers zouden bovendien daarbij even belangrijk zijn; zo niet belángrijker.   ---  https://www.nu.nl/geldzaken/5153351/aantal-personen-met-uitkering-in-bijstand-eerst-in-jaren-gedaald.html

Lars030 op 13-04-2018 16:56

Het hele pro-islam (en daarmee het anti-ons) beleid vanuit de Bende-van-Brussel is terug te voeren op de jaren geleden heimelijk ingevoerde 'Resolutie 1743', waarin kort gezegd de moslim wordt bevoordeeld boven de niet-moslim, en als het ware een soort van heiligenstatus en onschendbaarheid krijgt toebedeeld. Zie: https://www.alertgroepen.nl/2016/08/21/raad-van-europa-versterkt-islam-en-islamisering-in-europa-doelbewust/

Jammer dat dit niet aan de grote klok wordt gehangen, want >80% van ons volk slaapwandelt nog gewoon door, niet wetende (lees: niet willende weten) dat het paard van Troje allang binnen is, ditmaal zonder paard maar met vrijwel alle binnen- en buitengrenzen wagenwijd ongecontroleerd open. Noem mij 1 ander continent op de wereld met nagenoeg nul grensbewaking aan de buiten- en binnenranden... inderdaad, die bestaat niet.

De islam aka 'ideologie van de wrede' heeft in 1400 jaar tijd nog nooit zo makkelijk een half continent veroverd! Geheel en al te wijten aan de ongekozen Bende-van-Brussel en zijn gewillig bukkende 'leiders' in West-EU. Zum kotzen, wat zullen onze (klein)kinderen ons hierom -terecht- haten.

Ramshoorn op 13-04-2018 17:14

Moslim Wereld Liga eist totaal verbod op kritiek op islam in Europa???

"De MWL dringt er bij Europese moslims juist op aan dat zij strenger in het geloof worden, en actief proberen om Europeanen te bekeren."

Dat zal hun nooit lukken. De afkeer van de Islam is wereldwijd enorm!!! Wie een keer de moeite neemt om de Bijbel en de Koran grondig door te lezen die kan nooit verleid worden om moslim te worden.

Beste Xander, dat EC-president Jean-Claude Juncker en vicepresident Frans Timmermans openlijk voorstanders van islamisering van Europa zijn verbaast me niets. Beide heren zijn rooms katholiek!

Zij weten dat Paus Franciscus een grote vriend van de Islam is. Hij noemt hun Koran ook woord van God. Is de Paus vergeten dat de Koran ontkent dat God een Zoon heeft? De Koran spreekt over een vreemde islamitische Jezus. Dus?

De EU is in Rome ontstaan, de grootste moskee van EU werd in 1995 in hartje Rome geopend, eregast was de voormalige Paus Joh. Paulus II, ook een moslimknuffelaar.

Dus we moeten niet verbaast zijn dat de EU nu in de Islam een bondgenoot gevonden heeft om de wereld weer mores te leren door hun gezamelijke Inquisitie en Sharia.

In verhouding met de Bijbel 1189 hoofdstukken, is de Koran een dun boek dat maar 114 hoofdstukken telt. Wonderlijk, dus net zo veel als het apocriefe Thomas-Evangelie waarmee Mohammed vertrouwd was.

Nederland heeft de Spanjaarden met Alva en hun inquisitie een flinke les geleerd in 1572 en zo zal het ook met de Islam gaan. Het heil is uit de Joden leerde de Joodse Jeshua [Mattheus 1:1] zijn volgelingen!

Israël is als nucleaire macht, de sterkste Buffer tussen Oost en West! Dat zal straks nog meer blijken volgens Jeshua in Openbaring 19 en 20, want Hij spreekt over de valse profeet!!!

ohje op 13-04-2018 17:35

Ja  maar pas maar op anders inteelt ehhh of iets met armlengte ehhh

enk op 13-04-2018 19:02

René van Zalk op 13-04-2018 14:14

Mooie oneliner... kan je het ook onderbouwen?

Comsol op 13-04-2018 19:26

Islaam is religie van de hel.

De koraan is vergif voor het verstand

Timmerfrans heeft m waarschijnlijk al gelezen!

Cefas op 13-04-2018 19:33

Zelf-islamisering=zelfmoord door middel van zelfbedrog,open grenzen,welkomscultuur,valse humaniteit, doorgeslagen politieke correctheid en een volkomen misplaatste houding van zelfbenoemde linkse moraalridders, die denken de juiste waarheid te kennen. De waarheid staat verder dan ooit van deze top-hypocrieten.

Tom Hendrix op 13-04-2018 19:33

Dit alles mogelijk gemaakt door het partijkartel in Europa, te weten: socialisten, sociaal-democraten, christen-democraten, liberalen, en links-liberalen. In Nederland: PvdA,VVD,CDA,D66,GL,en de SP. En dit op grond van de "Resolutie van Straatsburg", en het "Coudenhove-Kalergiplan".  Het is een goor en duivels complot.

Gerard op 13-04-2018 20:14

@ Terex op 13-04-2018 16:35. Dank je wel voor jouw 'meeleven'. Zoiets als jij schrijft kenmerkt de klasse der verraders, die pas hun masker afgooien als het echt fout gaat. Lieden als jij kunnen we missen als de ... precies!

grote henk op 13-04-2018 20:19

linkse zelfhaters wonen niet alleen in Europa. Het is een welvaart ziekte die zich over de hele wereld voldoet. je kan er niet voor vluchten. De zelfhaters zonder god en gebod zullen ons in hun val meeslepen en dat gaat overal gebeuren. ze moeten hoe dan ook alles kapot maken want ze gunnen ons geen succes omdat ze weten dat zei  het nooit zo goed voor elkaar kunnen krijgen als wij die wel de goede weg gekozen hebben (instinct) en verrot als ze al zijn stoppen ze niet. De ene keer zie je terug kijkend in de geschiedenis ze onder de nazi vlag handelen en de andere keer verschuilen ze zich onder de links politiek correcte vlag van de landverraders die heden in ons midden lopen.heel simpel omdat ze niet meer helder kunnen denken in hun hoofd.

Met het excuus dat de moslim cultuur een verrijking zou zijn zullen ze er net zo veel binnenhalen als nodig om de westerse landen tesamen met hun zelfmedelijden ten gronde te richten. er valt helaas niet tegen te vechten. Pluk de dag want het kan zomaar je laatste zijn. Er is geen beter nieuws behalve dat we misschien het een en ander nog wat kunnen rekken.

ron op 13-04-2018 21:07

Kunnen we dan ook niet eisen dat ze stoppen met ons te beschouwen als heidenen of afvalligen?

Kunnen ze de koran dan niet menselijker maken inplaats van beestachtig, onderontwikkeld en discriminerend?

Of willen ze de islam in Brussel omdat ze dan kunnen huwen met meerdere vrouwen en kinderen?

wardje op 13-04-2018 23:57

"Resolutie"Straatsburg. @Lars030 op 13-04-2018 16:56.  Men kan bezig blijven:   ook in  de laatste tijd heb ik er hier meermalen op gewezen dat de resolutie geen enkele rechtskracht heeft, dus geen resolutie is in de gewone zin , laat staan van een van de europese instanties.  Het is een privé  intentieverklaring van hoe het zou moeten, van een groepje zelfbenoemde europarlementariërs . 

wardje op 14-04-2018 00:26

Efteling.  In dezelfde zaak zijn meerdere mensen, mannnen,  aangehouden van de tegenpartij.  Tegen één man is door de politie zelf aangifte gedaan van belediging, tegen een andere van bedreiging .  Of van deze lieden ook iemand 24 uur is vastgehouden, vermeldt het bericht niet.    ----   https://112vdg.nl/2018/04/09/update-politie-zoekt-getuigen-van-grote-vechtpartij-in-efteling/

wardje op 14-04-2018 00:58

Resolutie.  Herstel.   Wat voorheen gemeenlijk de 'Resolutie van Straatsburg' werd genoemd was, zoals gezegd, niet meer dan een intentieverklaring uit 1975 van een zelfbenoemde groep met ook parlementariërs, de zg. Parlementaire Associatie voor de Europese- Arabische samenwerking.  Zie o.m. https://depatriotten.weebly.com/resolutie-van-straatsburg.html     ----   De Resolutie nr 1743 , in vervolg op een eerdere resolutie nr 16.., is wél van een europese instantie. Niet van het Europees parlement, maar van de Raad van Europa.   Zij is pas van 2010 .   Niet alle sites houden de twee 'resoluties' goed uit elkaar.

mientje op 14-04-2018 01:13

@Wardje 23.57 ik hoop dat je gelijk hebt. Ook dat Coudenhove Kalergie plan van die "graaf" heb ik weleens gelezen,  die "graaf" die iets zegt over rassen vermenging.Mensen moeten niet op de stoel van God gaan zitten. God heeft rassen gemaakt en Hij vond dat het zeer goed was.

Dat sommige van die  europarlementariers nog met hun hoofd op tv durven snap ik niet, ze weten heel goed wat ze doen, namelijjk het europese ras vernietigen, een ras dat door God is gemaakt

Maximus op 14-04-2018 07:40

lieve mensen, jullie hoeven mij uiteraard niet te geloven maar de tijd van de grote verdrukking komt eraan. De onwetenden zullen doorslapen maar wij die geloven in Jezus Onze verlosser en redder weten dat we ons klaar moeten maken en onze ogen op Hem gericht mmoeten houden. Al deze dingen moeten gebeuren, zo staat het geschreven. De mens van zeer grote zonde gaat nog opstaan en het 7 jarige Vredesverdrag zal nog getekend worden.

Let op Hem, op het Woord en bliig in Heiligheid en gehoorzaamheid wandelen. Zijn Woord is als een lamp voot uw voeten.

Hij komt eraan en alles gaat in vervulling. Ik ben blij en probeer zoveel mogelijk mensen nog te helpen om de Waarheid te zien en mensen te helpen waar ik kan. Ik verheug me op de opname want in deze wereld wil ik mijn kindjes niet op zien groeien. De wereld is door en door slecht. walgelijk!

 

zorg dat je in orde bent met de Heer!

 

alle liefde voor jullie

 

Maximus en allen: verder praten op het geloofsforum. Mod.

Tom Hendrix op 14-04-2018 07:49

@Mientje:01.13. uur. Zo is het precies, Mientje!

Rienus op 14-04-2018 09:23

De waanzin is dat we het meemaken dat een handvol mensen, waarvan de meerderheid niet direct gekozen is een werelddel in een bloedige toekomst sturen. Op dit moment wordt een land aangevallen zonder dat er een flinter bewijs is voor de beschuldigingen. Het gaat hier om een land dat zich niet laat doen door Washington. Dus kunt u nagaan wat de Polen en Hongaren boven het hoofd hangt.

AVA op 14-04-2018 10:36

Kijk naar resolutie 1743 (raad van europa) dan weet u genoeg.

wardje op 14-04-2018 12:11

@mientje op 14-04-2018 01:13.  Vrijheid van beroeps- en huwelijkspartnerkeuze zijn allerbelangrijkste grondrechten. Ze strijden met ideeën zoals je zelf aangeeft, als wel met de ideeën die daartegenover staan. 

Oma op 14-04-2018 12:26

"Moslim Wereld Liga (MWL) leider Mohammed al-Issa eist dat Europa alle kritiek op de islam verbiedt, en meer doet om moslims te ‘integreren’.

Euh...als moslims integreren, dus eigenlijk in wezen islam áfzweren wegens onverenigbaar met europa, dan pas zijn ze gelijk aan de rest van de mensheid/europeanen...kritiek hoort bij onze vrijheden, dus ook kritiek op de islam. Kritiek op islam verbieden is dus tegengesteld aan integratie!!!

Deze moslim bepleit dus segregatie ipv integratie....als wij meer moeten doen om moslims te integreren dan hoort de islam dus verboden te worden zodat moslims gelijk kunnen worden aan iedereen...laten we dus moslims gelijk maken aan europeanen door islam volledig te verbieden zodat ze geïntegreerd en europeaan worden.

Anneke op 14-04-2018 14:16

Wat is het toch intriest, dat velen totaal géén besef hebben van het politieke en 'christelijke' bedrog.  Jehovahs getuigen die géén benul hebben dat zij feitelijk de god van de Vrijmetselaars/NWO  =  666 bende aanbidden.  Hetzelfde geldt voor de moslims, men weet het niet. "De huidige wereld (fig.gesprkn) zwemt panisch de verdrinkingsdood tegemoed". 

Janus op 14-04-2018 17:27

Dan weiger ik vanaf nu, moslims serieus te nemen. Laten de moslims eerst maar is aan zelfreflectie gaan beginnen!

 

Sjabbat Shalom

Tom Hendrix op 15-04-2018 08:12

@Maximus: 07.40. uur, op 14/4. Mee eens.

Jean op 17-04-2018 14:11

islam moet met alle middelen bestreden én verboden worden in Europa want islam Is verderf Is geweld IS barbaarse smeerlapperij en Is perversiteit, politiekers die deze zwijnerij steumen moeten gestopt worden te beginnen met die EU troep onbetrouwbaren.

Nieuw Begin op 17-04-2018 23:34

Queen Elisabeth Moslima?

Britse stamboomonderzoekers zouden ontdekt hebben dat Queen Elizabeth II. via 43 generaties familie is van de profeet en religiestichter Mohammed…

Zie: EJ Bron:

https://ejbron.wordpress.com/2018/04/16/is-de-queen-een-radicale-moslima/

Nieuw Begin op 17-04-2018 23:35

Duitsland geislamiseerd:

Vice-voorzitter SPD, Stegner, belooft: “Wij zullen Duitsland verder islamiseren!”

https://ejbron.wordpress.com/2018/04/17/vice-voorzitter-spd-stegner-belooft-wij-zullen-duitsland-verder-islamiseren/

mientje op 18-04-2018 01:26

@Nieuw begin 23.34  heeeeeeeeel lang geleden was er eens een sssssssssssssslaap lekker

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl