Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

God verdwijnt uit Europa: Helft bevolking, driekwart jonge mensen in Nederland niet (meer) religieus

Islam in bijna 8 van de 10 gevallen oorzaak van christenvervolgingen - Open Doors heeft speciale theologie voor lijdende en vervolgde christenen samengesteld

In Pakistan zijn christenen zelfs in het ziekenhuis hun leven niet zeker, en worden soms zelfs letterlijk aangevallen door moslim artsen, in dit trieste geval met dodelijke afloop (6).

Met uitzondering van de islam is religie in Europa al jaren flink op de terugtocht. In Nederland zegt 72% van de jonge mensen tussen 16 en 29 jaar helemaal nergens meer in te geloven. Dat percentage is in Europa alleen in Tsjechië (91%), Estland (80%) en Zweden (75%) hoger. Nederland geldt van oudsher als een protestants (calvinistisch) land, maar ook dat is voorbij. Het aantal katholieken (zowel praktiserende als niet-praktiserende) is met 24% inmiddels veel groter dan het aantal protestanten (15%). Nog maar 3% van de bevolking gaat regelmatig naar een PKN kerk; gevolgd door 2% naar de Gereformeerde Kerk, en 2% naar de Ger.Kerken in Nederland.

 

Onder de hele Nederlandse bevolking steeg het aantal niet-religieuzen naar 50% (peil 2015), waarmee de groep ongelovigen groter is dan van wat voor kerk of religie dan ook. 24% beschouwt zich nog als katholiek, maar slechts 4% is praktiserend. 6% ziet zichzelf nog als protestants (/ 3% praktiserend), 6% als gereformeerd (/ 2%), en tevens 6% als Nederlands (‘gewoon’) gereformeerd (/ 2%). 11% zegt tot een andere religie te behoren, waarvan 5% praktiserend is. Het aantal moslims stond 3 jaar geleden officieel op 5% van de bevolking, waarvan de meesten een Marokkaanse of Turkse achtergrond hebben.

De verschillen in Europa zijn groot. Zo zegt in Polen slechts 17% van de jonge mensen niet religieus te zijn. De meesten beschouwen zich als christelijk. In buurland Duitsland is het aantal ongelovigen jongeren met 45% weliswaar groter, maar veel lager dan in Nederland.

Van de gelovigen zijn de meeste kerkgangers in Nederland 75 jaar of ouder (20% gaat nog minimaal een keer per week), gevolgd door 65 tot 75 jarigen met 12%. Voor alle jongere gelovige mensen schommelt het percentage tussen de 8% en 10%.

Ook ongelovigen geloven in iets

Eigenlijk bestaan er geen ‘ongelovigen’, want ook de mensen die zeggen niet religieus te zijn en dus niet in (een) God te geloven, moeten toch een idee hebben waar wij vandaan komen, hoe alles is ontstaan. Doorgaans wordt dan verwezen naar de evolutietheorie, maar omdat daarvan slechts enkele procenten wetenschappelijk kan worden onderbouwd, en de rest pure speculatie is, is hier feitelijk eveneens sprake van een ‘geloof’, al is het dan (nog) geen officiële religie.

Islam veruit grootste christenvervolger

Het christendom staat wereldwijd onder toenemende druk. De belangrijkste oorzaak (voor ca. 75%-80%) is vervolging, verdrijving en/of ook uitroeiing door de islam. Het aantal christenen in bijvoorbeeld Irak en Syrië is dankzij de jihadoorlog van ISIS, Al-Qaeda en andere moslim terreurgroepen gedecimeerd.

Iedere maand worden er gemiddeld 255 christenen vermoord vanwege hun geloof, 104 ontvoerd, 180 christelijke vrouwen verkracht, aangerand of gedwongen tot een huwelijk, 66 kerken aangevallen, en 160 christenen zonder vorm van proces in de gevangenis gegooid (5). Christenen in meer dan 60 landen worden door de overheid vervolgd, enkel omdat ze geloven in het evangelie van Jezus Christus.

 

Veel bekeerlingen, maar ook veel afhakers

Door kerken en organisaties wordt nogal eens beweerd dat het aantal christenen in de landen waar ze worden vervolgd explosief toeneemt, maar exacte (verifieerbare) cijfers ontbreken, mede omdat de velen die wèl hun geloof verliezen, meestal niet worden geteld. Vooralsnog moeten de meeste sensationele bekeringscijfers van de afgelopen tientallen jaren daarom met een korrel zout worden genomen, want anders zou het halve Midden Oosten inmiddels tot het christendom zijn bekeerd.

Dit helpt volgens Open Doors christenen om pijn en lijden te doorstaan

De bekende internationale hulporganisatie Open Doors heeft wel een heuse ‘theologie’ samengesteld waar vervolgde christenen steun uit zouden kunnen putten. De lessen die christenen over de hele wereld uit vervolging kunnen trekken bestaan onder andere uit:

* Een kerkleider in China, die 23 jaar in de gevangenis zat, zei tegen christenen die niet worden vervolgd dat ‘jullie je eigen cel moeten maken, want jullie hebben geen tijd om God te leren kennen. Zo kunnen jullie voor jezelf doen wat vervolging met mij deed: mijn leven versimpelen en God leren kennen’;

* Waarom God zoveel ellende in het leven van sommige christenen toelaat, weet alleen Hij (maar of die wetenschap ook echt een troost is, zal van persoon tot persoon verschillen);

* Pijn en lijden verzwakken weliswaar een gelovige, maar is het enige pad naar echte (geestelijke) kracht. Een Egyptenaar die christen werd en daarom vervolgd werd, zei dat ‘je in groot lijden een andere Jezus leert kennen dan in het normale leven... Pijn en lijden brengen alle zwakke punten van je persoonlijkheid omhoog. Op mijn zwakste punt had ik een ongelooflijke ervaring dat Jezus zelfs toen van me hield.’

* Vervolgde christenen zouden niet zozeer om een einde aan de vervolgingen bidden, maar om er tegen bestand te blijven, omdat dat meer hun geloof zou versterken en God zou eren (* ook hier weer het voorbehoud dat dit beslist niet altijd de realiteit is). Ook zouden ze zich gesterkt voelen door de kracht van het gebed van andere christenen.

 

Xander

(1) Statista
(2) Statista
(3) Statista
(4) Statista
(5) Open Doors
(6) British Pakistani Christians

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31) verder te praten.

Reacties

Cefas op 03-04-2018 18:13

Geloven is geen succesverhaal. Door tegenslagen en woestijnervaringen in het leven leer je wel vaak God en Jezus beter kennen, maar dat is geen voorwaarde. Jezus leerde gehoorzaamheid aan Zijn Vader door Zijn lijden. Geeft wel te denken.

Tom Hendrix op 03-04-2018 18:33

Maar voor mij blijft het adagium: " Christus is de weg, de waarheid, en het leven". En daar hou ik me aan, met de  hulp van de Verlosser, Jezus Christus.

rescue op 03-04-2018 18:40

De mens heeft zoveel mogelijkheden om zich het hele leven mee bezig te houden, dat om aan God denken en wat Hij te zeggen heeft geen enkele impact meer heeft. Alleen in door duivelse religie beheerste landen heeft religie wel een grote invloed alleen daar is geen plaats voor Christus maar alleen zelfverlossings wetticisme. Zoals Paulus al vermeld is het nu erger, laten we eten en drinken want morgen gaan we dood. Ook Jezus zegt dat dit de overheersende levensgenieterscultuur zal zijn die plotseling overvallen zal worden door het oordeel. Het is diep te betreuren dat dit het resultaat is van het eens gekerstende Europa, de grote afval Luk.17:20-37

Gerrit S op 03-04-2018 18:41

@Xandernieuws: Amen.

Piece op 03-04-2018 19:20

Voor ons waarschijnlijk en voor mij in iedere geval moeilijk voor te stellen om vervolg te worden of op een andere manier te moeten lijden om wille van het geloof. Ik kan daar alleen maar bewondering voor hebben. 

Luc op 03-04-2018 19:27

"ListenJudgement will not be avoided by your unbeliefBy your lack of fearNor by your prayers to any little idol hereHe owns all those cattleHe owns all these hillsForever round the throne..."

Benny op 03-04-2018 20:18

Luc a.u.b!!! Nederlands om 3 -4-2018 om 19:27

Mijn Engels is niet toerijkend.Het is een Nederlandse site en geen engelse

Of geef er vertaling bij

Wiljo op 03-04-2018 20:49

Misschien is God helemaal geen nieuwe godsdienst, genaamd christendom, begonnen met de komst van Yeshua. Yeshua kwam voor de verloren schapen van het huis van......Israel. Alles wat niet uit God is zal verdwijnen. Ik zeg niet dat mensen die oprecht geloven Jezus hun redder en verlosser is het mis hebben. Maar ik geloof wel dat de roomse kerk en alles wat daaruit is voortgekomen, m.i. ook de islam, niet handelt overeenkomstig het Woord van God, wat toch onze enige maatstaf is. Helaas sleuren ze in hun val vele, vele, goedgelovige mensen mee. 

Esther op 03-04-2018 21:41

Hallo Xander... dank voor dit artikel.... Moeilijk soms, als we lezen over Christelijke vervolgingen. We weten het wel... maar ergens lijkt het, dat we het ook weer wegdrukken. Misschien door angst, hoe zouden wij reageren als wij zelf vervolgd worden, moeten lijden voor ons geloof in de Heere Jezus.

Dit filmpje heb ik al weer een paar jaar geleden al eens geplaatst. Dit gaat onder de verschrikkingen van het communisme. Soms bekijk ik het weer... zo bijzonder, zo'n stuk bemoediging... als je dat hoort, wat komt de hemel dan dicht bij.

En zo ook voor een ieder die moet lijden voor de Heere. Of misschien wij, ooit eens. De kracht van God en Christus is zo weergaloos groot en machtig, maar ook zo heel dichtbij... ook voor een ieder van ons, die de Heere waarlijk liefheeft.

https://www.youtube.com/watch?v=wE9mU5gxVf0    Voor ieder hartelijke groeten, Esther.

grote Henk op 03-04-2018 21:45

Wij moeten met de minderheid waar we nu eenmaal mee te maken hebben gaan beseffen dat onze linkse mislukkelingen (blanken) uit  frustratie en zelfhaat  alles en iedereen mee slepen in hun val naar de hel.

Zeg dit nooit tegen ze want ze gaan de hakken in het zand zetten en het wordt alleen maar erger. Discussie voeren is zinloos want tegen jaloezie  kan je niet vechten.

We hebben een geluk het zijn vooral naïeve jonge mensen die uit stommigheid en puberaal gedrag altijd overal tegen zijn wat op rechtvaardigheid lijkt  en dus links zijn.

Zijn we niet allemaal zo stom geweest in onze jonge jaren?  Gezien het feit dat Nederland vergrijsd is het heel goed mogelijk dat het goede stemgedrag ooit in de stemhokjes tot uiting komt.

mientjei op 03-04-2018 22:16

De islam is het juk dat we moeten dragen

Of we moeten het kunnen afwerpen

Persoonlijk heb ik meer moeite met mensen die in Iets geloven dan met mensen die in Niets geloven

Van dat "iets" krijg ik enorm de kriebels, het is namelijk een  groot wonder de hele schepping

En God is een groot mysterie

Ik heb gelezen dat de Bijbel het meest verkochte boek is, dus misschien  valt het nog mee met die goddeloosheid

AdelaarRobin op 03-04-2018 22:17

Ook je eigen familie kan je vervolgen omdat je christen bent. Valse godsdiensten waren er vroeger ook, zoals baälsvereringen, en de nakomelingen van Kaïn enz.

Nu is de naam veranderd. Zie ook Pred. 3 : 15.

dimitri op 04-04-2018 01:17

maar de Pinksterkerken zijn wel vaak vol en ook door de weeks komt men via bijbelstudies bij elkaar in delen van de stad,tenminste als je in een stad woont.en vrijdags en zondags heb je kerkdiensten,en die zijn vol van vuur,en de praise en worship songs die zij daar spelen en zingen tot eer en glorie van onze Here Jezus,zijn de mooiste liederen!

Hubert Luns op 04-04-2018 07:53

In Kolossenzen 1:24 staat dat de Christenen mogen aanvullen wat aan zijn Lijden ontbreekt. De Christenen vormen samen met Christus (het hoofd) het mystieke lichaam van Christus. Op die manier hoeft lijden niet zinloos te zijn en mag ons lijden meedragen in de verlossing van de wereld en kunnen zondaars gered worden die anders verloren zouden gaan. We moeten niet alleen denken in termen van verlossing, het werk waarvoor Christus alles heeft volbracht, maar ook in termen van de economie der genade, dat wil zeggen dat God door ons gebed en lijden (die twee kunnen samengaan) zulk een genade laat toestromen dat desbetreffenden zich alsnog bekeren. Bekeer ons Heer opdat wij ons bekeren! (Klaagl. 5:21) Waar blijft dan de vrije wil? Het is een bewustwordingsproces waarbij God een handje helpt om uit de vicieuze cirkel te geraken. Dat is onverdiende genade. Open Doors heeft deze theologie omzeild, en dat is nou heel erg jammer!

Lodewijk op 04-04-2018 09:27

@Administratie/Moderator:

Mijn e-mails naar xandernieuws@gmail.com en modnieuws@gmail.com blijven in mijn Outbox staan. Ontvangt u nog wel gewoon emails op die adressen? Zo ja, kunt u mij dan een mailtje sturen zodat ik die kan proberen te beantwoorden?

(ik kom hier later wel terug om uw antwoord te zien.)

email is: modxnieuws@gmail.com  Mod.

vlokje op 04-04-2018 10:48

Dat is de lakmoes test voor onze religie als  mensen weglopen rust er schijnbaar geen zegen op

Met deze manier van geloof beleving 

Logisch, de waarheid is langer vol te houden dan leugens , met leugens hou je geen mensen vast

Anneke op 04-04-2018 10:59

In Israel zijn christenen (straks) véél beter af, dan in Europa.  Als het politieke wan-/haatbeleid zo door blijft gaan, zijn de moslims/islamieten binnen 'afzienbare tijd' in de meerderheid en dan gáán hun djihad-poppekes hard dansen op de Europees vrije dansvloeren.  Máár na een bepaalde tijdsperiode zullen zij zich toch alsnog lelijk bezeren, door fikse misstappen.  "Dán zijn/is hun haatwalsen voorgoed voorbij" !!!

Anneke op 04-04-2018 11:04

Wat Tom Hendrix zo mooi heeft weergeven, geldt eveneens voor mijzelf: Yeshua is de Weg, de Waarheid en het Leven...Eens zal Zijn Weg wereldwijd worden gevolgd, in plaats van vervolgd...Hij zal terugkeren, als globale Messias/Koning/Redder. Ook moslims die deze fase gaan overleven en meebeleven, zullen dan voor Koning Yeshua moeten buigen.  HalleluYah...

Anneke op 04-04-2018 11:13

De levensstrijd die wij hier op aarde in wat voor vorm dan ook moeten strijden, is een voor velen/iedereen een onmogelijk lijkende opgave en is men bang het allemaal niet te kunnen dragen!!!  Máár Yeshua tilt ons op en zorgt dat we niet bezwijken!!! En vallen we toch een keer dan tilt Hij ons als, Zorgzame Redder in nood wéér op. "Keer op keer"... Zo worden we door Hem staande gehouden en kunnen we zo stabiel  mogelijk, de Route volgen die 'voor' ons ligt. 

willy . op 04-04-2018 11:21

De islam groeit door migratie, en de Westerse jongeren zijn linkser van  van opvattingen dus bij deze groep is God aan het oplossen,en doch moet men oppassen er zijn nog jongeren die geloven, maar hun geloof is niet meer conservatief en ze staan open voor holibi's en andere groepen en ook dat is weer een gevaar dus goed artikel dat laat zien dat Europa zeker niet meer christelijk is ! shalom

Anneke op 04-04-2018 11:23

Onze lieve Heer is een geduchte concurrent, van veel huidige dictatoriale satanische leiders in de huidige wereld. Zij weten héél goed, dat Hij eens zal wederkeren. En zien die toekomstige strijd met angst en beven tegemoed. Feitelijk zijn zij méér gelovig, dan veel huidige christenen en (seculiere/liberale) joden.  Héél crue... En laat die kerken maar lekker leeglopen, dáár is een reden voor!!!  Een (ver)dwaalroute die is ingeslagen, al eeuwen geleden overigens. Denk terug aan de eerste eeuw, van het Romeinse Keizerbewind. De joodse wortelen moesten weggegumd worden, wat nooit is gelukt.  "Yeshua is en blijft joods...HalleluYah, Amen". 

Pier op 04-04-2018 11:46

Wiljo op 3-4 20.49: Je neemt het woord van God als maatstaf? En veegt tegelijkertijd 'de nieuwe godsdienst, genaamd christendom' van tafel? 

Tja....

Anneke op 04-04-2018 11:49

De God van Jacob 'verdwijnt' en de satanische 666- allah verschijnt...Op deze wijze zouden heel wat (ex-christen) ogen, oren en hersenen ge-opend kunnen worden om het enorme cultuurverschil te gaan (in)zien!!! En te gaan zien, dat de ene god allah een god van oorlog, haat en nijd is en de God van Jacob de God van Vrede en God aller goden is èn blijft. 

Lodewijk op 04-04-2018 14:58

God heeft ons zo lief, en wil zo graag dat ook wij Zijn geluk genieten, het geluk dat enkel God kan genieten, dat Hij Zichzelf daarvoor tot mens heeft gemaakt. En niet slechts één keer in een ver verleden, maar ook nu nog als elk mens dat in deze wereld geboren wordt. Dat is het Goede Nieuws. Ireneus schreef bijvoorbeeld: "Onze Heer Jezus Christus is door zijn liefde geworden wat wij zijn, zodat hij ons kon brengen tot wat hij zelf is". Clemens van Alexandrië zei iets vergelijkbaars: "Het Woord van God is mens geworden, zodat men van een mens kan leren hoe een mens God kan worden." Veel kerkvaders sinds de 2e eeuw beweren iets dergelijks. ~Deificatie of Vergoddelijking https://nl.wikipedia.org/wiki/De%C3%AFficatie

Intussen is het verschil tussen ervaren God te zijn en ervaren slechts mens te zijn zo onmetelijk groot dat het voor God een kruisiging and constant sterven is te ervaren in deze wereld als mens te verschijnen, als elk van ons. De tweede komst van God is in elk van ons. Er staat geschreven dat we niemand moeten geloven die beweert "Ik ben de Christus", en ook niemand moeten volgen die zegt "Hier is Hij" of "Daar is Hij." Wat zal Christus dan kunnen zeggen bij zijn wederkomst? Als hij zou zeggen "Ik ben de Christus" moeten we hem niet geloven heeft hij zelf gezegd. Hoe kan dat dan? Waarom zou het een valse leraar zijn als hij dat zou zeggen?

Omdat we het allemaal zijn. Niemand kan die zelf-herkenning als menselijke persoon exclusief voor zichzelf opeisen. Dat zou ook oneerlijk zijn. Want stel hij zou als een enkele persoon terugkeren, en het zou iedereen duidelijk zijn dat hij het was, wat zouden wij dan zeggen? "Wat fijn Heer voor U dat U God bent, en daarom het recht hebt Uzelf volmaakt lief te hebben, en ook dat wij U liefhebben, en dat U volmaakt gelukkig met Uzelf kunt zijn! Maar wij dan? Wij als slechts mensen -wormen in vergelijking met U- hebben dat recht niet, en kunnen onszelf daarom ook nooit zo liefhebben als U terecht Uzelf lief hebt om Wie en Hoe U bent.

En ook kunnen wij nooit zo gelukkig met onszelf zijn als U dat bent met Uzelf." Wie denkt dat God dat zou willen kent God nog niet. Zou u willen dat slechts één van uw kinderen volmaakt gelukkig wordt maar al u andere kinderen niet? En wilt u als ouder niet dat al uw kinderen op z'n minst net zo gelukkig worden als u dat bent? Uiteraard wilt u dat voor al uw kinderen, en voor alle kinderen op aarde. En zal God dat dan niet willen voor al Zijn kinderen? Heeft Hij minder liefde voor Zijn kinderen dan u? En kan Hij zijn kinderen niet net zo gelukkig maken als Hij dat is? Met het weten dat je God bent? Om ons net zo gelukkig te maken als God dat is met Zichzelf is Hij hier nu verschenen in elk van ons. Daarom moeten we niemand volgen die zegt van de Christus -God als mens- "Hier is hij" of "Daar is hij."

En wel niet omdat Gods Koninkrijk in elk van ons is. God is ons ware wezen. Maar zal God dit als u zomaar aannemen? Zeker niet. Want Hij kent Zichzelf, en ziet dat in vergelijking met Zichzelf als God Hij als mens slechts een worm is. Hij mist wel Zichzelf te zijn, en zoekt Zichzelf te vinden als een elk van ons. Want Wie dan God zou het missen Zichzelf te zijn en zoeken naar dat Zichzelf zijn terwijl Hij nog onder de indruk zou verkeren slechts een mens te zijn, en dat nog wel in de verschijning van het zondige vlees? "Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens? (...) Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen, en veracht van het volk." ~Psalm 22:1,7. http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Psalmen/22/ Wanneer de nood het hoogst is is de redding nabij. Het is God Die dit nu leest als mens.

Tom Hendrix op 04-04-2018 15:52

@Anneke: 11.04. uur. Dank voor uw reactie, Anneke.

Anneke op 04-04-2018 16:04

@Dimitri - 04-04-'18 - 01:17-u...De Pinkstergemeente waar 'k (zo nu en dan) nog kom, heeft een gemiddelde leeftijd van ruim 66-jr. Ben zelf 09-jrn jonger...Jonge gezinnen zie je niet meer naar die Pinkstergemeente komen. "Nou ja, om en nabij de Chr.feestdagen af en toe een jonger persoon, - stelletje, - gezin".  Ben blij dat 'k thuis de Bijbel heb en dus niet afhankelijk ben van 'n voorganger / dominee. 

Daniel op 04-04-2018 16:19

Gewoon zoals voorspeld. Alles komt uit. Straks komt de vernietiging van alle (valse) religie. Ik zie ernaar uit. Satan's overgebleven tijd wordt steeds korter. Ik zou me maar zorgen gaan maken als ik hem was.

Ramshoorn op 04-04-2018 16:26

God verdwijnt uit Europa? Geen wonder nu er wekelijks vele kerken sluiten. In 2014 verdween ook de Bijbel uit de Tweede Kamer. Hoe vaak lezen ouders nog de Bijbel samen met hun kinderen? Nu begrijp ik de tekst pas die Jeshua citeerde in Openbaring 3:20...

Zie, Ik sta aan de deur [van de Tweede Kamer] en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

21Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

22Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

wiljo op 04-04-2018 17:07

Pier op 04-04-2018 11:46 Ik wil niets van tafel vegen, maar wil wel prikkelen tot onderzoek of het wel klopt wat er vaak van de kansels gepredikt wordt.  Ik geloof absoluut dat de Schepper van hemel en aarde, de God is van alle mensen en dat iedereen die Hem wil volgen, op Zijn manier, Zijn koninkrijk zal binnengaan.  Maar waar lees je ergens in het Woord van God dat Hij in latere tijden een nieuwe stroming zou gaan beginnen ? Ik lees wel dat Hij een nieuw Verbond gaat sluiten, maar dat doet Hij met het huis van Israel en het huis van Yudah Jer. 31:31 Ook lees ik dat iedereen die heiden was, zonder Christus was, zonder hoop was, nu door het bloed van de Messias, dichtbij is gekomen. Daardoor zijn we niet langer vreemdelingen, maar medeburgers van de huisgenoten van God. Efeze 2:11-22 Let wel, toen dit onderwijs door Paulus gegeven werd, was er nog geen nieuw testament laat staan een christendom. Ik weet wel dat, anderen Hand.11:26, de volgelingen van Jezus christenen noemde, daar is ook niets mis mee. Maar de vraag is, heeft Jezus een nieuwe stroming in gang gezet of heeft Hij dat wat er al was tot vervulling gebracht en worden wij, gelovigen uit de volken, daar bij gevoegd ?

Michaël ;-{> op 04-04-2018 17:17

@ Benny op 03-04-2018 20:18

Ik begrijp uw punt, Nederlandse site, vertaling graag! Google translate wil ook nog wel eens helpen. Hier is de vertaling van: Luc op 03-04-2018 19:27

"Luister. Het oordeel zal niet worden vermeden door je ongeloof. Door je gebrek aan angst. Noch, door jouw gebeden (hier) tot een klein afgodsbeeld. Hij bezit al dat vee. Hij bezit al deze heuvels. Voor altijd rond de troon ..."

Met vriendelijke groet, Michaël

Harold op 04-04-2018 18:25

@Wiljo Jezus zelf heeft een bepaalde stroming in gang gezet in Markus 8:34 en Lukas 9:23 met de woorden 'Neem je kruis op en volg Mij'. Beginnende met de discippelen zijn velen Hem gevolgd. Je kunt het Christenen noemen, Jezusvolgers, Jezusfans, schaapjes of wat dan ook. Ik denk dat gelovige het beste woord is, aangezien de Bijbel het ook vaak over de gelovigen heeft en de mens door geloof behouden is.

Dan kun je nog discusieren wat er onder 'volg Mij' verstaan wordt. Simpel volgen of een complete religie met alle toeters en bellen, maar ja, als je door geloof al behouden bent, dan doen die toeters en bellen er niet meer zo toe lijkt mij.

Robie op 04-04-2018 18:47

Dat over Tsjechië is wel apart,hoor er vaker verwijzingen naar God dan ik de NL media.

Ook is het altijd na 7 uur "dus kindertjes nu tandenpoetsen bidden en naar bed"

Dat alleen zal je in NL nooit horen.

Pier op 04-04-2018 19:45

Beste Wiljo,

Je citeert Efeze 2 verkeerd! Er staat niet zoals jij zegt: "wij zijn medeburgers van de huisgenoten van God."

Er staat: "Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God."

We zijn geen gasten meer Wiljo. We zijn geen vreemdelingen meer die grootmoedig worden getolereerd door de 'ware' huisgenoten. Allen die in Christus zijn hebben door één Geest toegang tot de Vader. In Christus is er geen verschil meer tussen Joden en heidenen. In Christus zijn we één lichaam, het lichaam van Christus, dat bestaat uit leden van alle stammen, talen, rassen en volkeren van de hele wereld!

Maar ik ben bang dat je het niet kunt pakken. Dat je, net als zovelen tegenwoordig, toch weer verschil maakt tussen mensen, op grond van genetische of etnische afkomst. Dat de uitspraak van Paulus: "zo kennen wij dan niemand meer naar het vlees, ook Christus niet", voor jou net als voor vele andere tegenwoordig voor dovemans oren is gedaan. En dan lees ik dat die uitspraak van Paulus nu wordt vervangen door de uitspraak: "Jeshua is en blijft Joods." Als je spreekt over 'het woord van God als maatstaf', waarom gehoorzaam je het woord van God dan niet? Waarom blijf je wèl verschil maken tussen Jood en Griek? Uit schuldgevoel? Minderwaardigheidsgevoel? Vals sentiment? Verkeerde nederigheid? 

De goede boodschap, het evangelie, is dat God de schuld van alle kinderen van Adam heeft wegedaan door het offer van Zijn Zoon. Door geloof in dat offer wordt je als mens in waarde hersteld, gerehabiliteerd. Je wordt een huisgenoot van God. Een hoge, koninklijke positie, met de bijbehorende hoge verantwoordelijkheid. God neemt je serieus, Hij oefent je, voedt je op, tuchtigt je omdat Hij je wil leren te leven naar Zijn wil. Je bent een koningskind, je moet leren je daarnaar te gedragen. 

Jij en ik Wiljo, zijn Zijn kinderen, behoren tot Zijn volk, door het geloof in Jezus Christus. Probeer je eigen waarde te beseffen, want je bent gekocht en betaald met een hoge prijs, het bloed van Jezus.

Vriendelijke groet,

Pier.

KG op 05-04-2018 03:03

Het is een signaal  dat de tijd der heidenen op het eind loopt en de 70 ste joodse jaarweek voor de deur staat. Daar verheug ik mij op omdat het betekend dat de Koning der Koningen in aantocht is. Anderzijds maak ik mij ernstig zorgen om mijn geliefden en naasten. In het nieuw-Jeruzalem geen rouw meer en geen tranen maar ik kan me niet voorstellen dat ik ooit gelukkig zou kunnen zijn in de wetenschap dat mijn gelfiefden voor eeuwig zouden branden in een poel van vuur. God heeft me zo gemaakt dat ik dat kan vinden en God is rechtvaardig zodat ik toch denk dat alles uiteindelijk recht zal komen wanneer je dat boven brengt. Onze gebeden zijn niet zinloos en werken door ook ver na ons overlijden. Zelfs onze graven zullen getuigen wanneer ze leeg bevonden worden en de zerken vermelden dat we hier slechts rusten tot dat.  We weten niet hoe onze geliefden en naasten zullen reageren als ze daadwerkelijk zien dat God is maar ook dat het kwaad is. Er is in die tijd geen mogelijkheid meer om stealth christen te zijn, men zal voor de keuze gesteld worden.  Er zullen afvallen maar zij die volharden tot de dood mogen zich gesteund weten door o.a. de gebeden van nu. 

wiljo op 05-04-2018 08:56

Pier op 04-04-2018 19:45Beste Pier,Ik respecteer uw inzichten, zo zag ik het vele jaren lang ook.Ik zal ook zeker geen uitspraken doen, dat u het waarschijnlijk niet kunt pakken of dat u moet leren u ernaar te gedragen of andere aannames, want ik ken u niet. Ik geloof ook dat we beiden kinderen van de Allerhoogste zijn. En neem maar van mij aan dat ik geen minderwaardigheidsgevoel heb.Maar ik ben wel de gehele schrift dieper gaan onderzoeken en ben Gods Woord meer gaan zien als het volledige eeuwige Woord van de Allehoogste, die Zichzelf niet kan tegenspreken, en ben daardoor tot andere inzichten gekomen. Nogmaals ik respecteer uw inzicht. Maar ik heb gereageerd op bovenstaand artikel en dat artikel bevestigd wat ik ook al langer zie en dat is dat het christendom kraakt in al zijn voegen. Daarom was mijn stelling, kunnen we in het Woord van God vinden dat er een nieuwe stroming, genaamd christendom, zou komen of bestaat die stroming voor een heel groot deel uit menselijke geboden. Ik neem aan dat je met mij eens bent dat dit de eerste 1500 jaar, tot dat Luther en Calvijn opstonden, in ieder geval wel zo was ? Wat is er in de daarop volgende jaren wezenlijk veranderd, behalve dat de Schriften beschikbaar kwamen voor alle mensen ? Als U vanuit de Tenach, wat wij het oude testament zijn gaan noemen, mij aan kunt tonen dat er een nieuwe stroming zou komen, hou ik mij daarvoor aanbevolen. HartgroetWiljo

Anna op 05-04-2018 10:03

Een mooie discussie tussen Wiljo en Pier. 

Het Christendom is volstrekt geen nieuwe religie. In Handelingen werden immers de volgenlingen van Jezus voor het eerst Christenen genoemd.En in Antiochië werd door de discipelen het evangelie gebracht. Dat wat Jezus verkondigde..... en dat was de “ wet in de praktijk” , de wet vervuld..... ( overigens was het woord christenen spottend bedoeld maar dit terzijde) Ook Paulus geeft heel duidelijk aan dat het wat wij Christendom noemen, een voorzetting is van het aloude eerste testament, dat de beloften die aan Abraham gedaan zijnnu in vervulling zijn gegaan met de komst vanJezus.... Lees Paulus  zijn rede als hij voor Koning Agrippa spreekt Hand 26. Prachtig hoe hij de verbanden legt.! 

Jezus begint dan  ook met zijn prediking met de bergrede en dit is een en al “ wetsvervulling” de wet in de praktijk. Totaal niets nieuws, maar anders, zonder de dwingelandij en het juk van de toenmalige clerus. ( farizeeres en sadduseërs   Zeloten, essenen enz die destijde in Jeruzalem de dienst uitmaakten) 

Jezus zegt zelf ” ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden maar om die te vervullen“ 

Jezus heeft op Het eind van zijn leven de avond voordat hij naar het kruis ging ; het nieuwe verbond met zijn joodse discipelen gesloten..... Lees Math 26: 26-29 Hiermee breidde Jezus dit  nieuwe verbond via zijn Joodse vrienden uit naar de totale mensheid dit staat buiten kijf. En hierdoor werd het mogelijk dat ook de heidenen behouden kunnen worden......En dat behouden worden kan alleen maar uit genade..... en daar hebben Jezus zijn joodse broeders, veel moeite mee.... dat laat de Bijbel ons duidelijk zien......

Een vers wil ik uit Math 26  lichten ; vers 29 Daar staat ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Er komt / is dus een koninkrijk van Zijn vader...... Dat koninkrijk is nu al reeds deels op aarde aanwezig met de Heilige Geest.....maar als Jezus terugkomst zal hij straks ook lijfelijk op aarde het koninkrijk  op Aarde van Zijn vader aanvaarden....Dit is aan zijn moeder Maria beloofd: Hij zal zitten op de troon van Zijn vader David........In Jeruzalem 

Dat komt dus nog. En daar gaat nu oa deze discussie over, nl het verschil tussen de Joden en de Grieken.

Dit verschil is er en blijft er.

Om te beginnen zijn alle verbonden doorGod met het Joodse volk gesloten en God is een God die onveranderlijk is en er zal geen tittel of jota verloren laten  gaan van het geen hij heeft gezegd... Als God tegen Abraham zegt “ dit land geef ik u tot een eeuwigdurende bezitting “  dan is dat zo..... en dan zitten we midden in het actuele conflikt......... Want dat wil de wereld niet,  en zelfs mensen die de Bijbel kennen willen of kunnen dit ook niet geloven..... Nou toch maar eens even onder de pet krebben... hoe zit het dan met de andere teksten in de Bijbel ..... Gaan we dan selectief lezen..... hoe kunnen we  dan zeker zijn van ons behoud..... als we maar een woord van God in twijfel trekken.....En dit is nu al z‘ on belangrijk verschil....Geloof God op zijn woord!!!!

Ons,  Nederlanders en geen enkel ander land is  land beloofd.... allen de Joden., de Joden wel..... en de actualiteit van vandaag geeft overduidelijk aan dat God zijn belofte aan zijn volk niet is vergeten... Hij brengt door een wonder ze terug Lees alle verslagen en handelingen van de volkeren bond maar eens na..... nee de krant van vandaag is niet Bijbels onderlegd die zegt iets toraal anders......... die wil niets van een of andere god horen....... alhoewel de krant tegenwoordig wel veel  naar de islam luistert..... ( uit angst??? ) ze zullen er slecht mee wegkomen.........zelfs sommige kerken nemen met deze woorden een loopje........ , en het is ook moeilijk..... want het maakt onderscheid...... maar het is De Grote Schepper aller dingen zijn plan........  daar komt gaan sterveling aan te pas......En nu....... Al 70 jaar leven ze in het aan hen toebehorende land in betrekkelijke rust............. Hoe lang nog.......  dat is ook een actuele vraag... want God gaat ingrijpen.... Hoe en wanneer ... dat is alleen bij Hem bekend. 

Nu het tweede punt......... Dat wij als niet Joden mede burgers mogen zijn.... Lees Romeinen 3 eens heel goed ..... daat is iets bijzonders aan de hand..... Paulus spreekt daar over wij en ons als hij het over de Joden heeft............. en over Jullie als hij het over de Christenen heeft......... Rom 3 vers 1-20 en vanaf vers 9 heeft hij het over “ Wat dan wel? Zijn wij ( hier spreek hij met wij  over Joden) voortreffelijker? Beslist niet ! Wij hebben immers zojuist èn joden èn Grieken beschuldigd dat ze allen onder deZonde zijn”  Romeinen was een zeer gemengde Joods heidense / moeilijke gemeente en Paulus doet zijn best om, en de besnijdenis niet te veroordelen....... ( want Jezus was immers ook besneden) maar daar geen behoud in te zoeken. Paulus geeft steeds overtuigender  duidelijk aan dat het door genade alleen........  en door het geloof in Christus zijn middelaars werk nu voor beide categorien mensen is.......... . De Jood en heiden zijn èèn in Christus. Want door Hem hebben wij beide toegang door èèn en dezelfde Geest tot  de Vader. .....  en vers  19 zegt” zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar mede burgers van de heiligen en huisgenoten van God.” Ja dat staat er mede burgers.....We zijn gelijk wat betreft een in Christus..... maar er zijn grote verschillen wat betreft de verbonden van God met zijn . Eigen geschapen volk.  Dit volk is immers Zijn oogappel..... Zij zijn de geliefden om der Vaderen wil..... Zij zijn welliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege U ( zegt Paulus tegen de Romeinen ) maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de genade gaven en de roeping van God zijn onberouwelijk..... ( dit laatste geld zowel voor de land belofte als de land belofte.............. als  de belofte van het heil....... ) Zij zijn geroepen om een licht voor de wereld te zijn......

Conclusie: Niet  wij hoeven onderscheid te maken; Maar God zelf maakt dit onderscheid.........  Gelukkig Niet wat betreft ons behoud... zeker niet........ laat dit duidelijk zijn........ Maar wel wat betreft de taak die die volk in de wereld te vervullen heeft.....God zelf heeft ze zelf apart gezet.....Dit zei Bileam al een volk wat alleen wandelt..... Vooral vandaag de dag is dit actueel... alle volke spannen samen maar God  die in de hemel zit lacht om het gewoel van de volken..... 

En wat we nu vandaag zien is wat Jesaja al reeds eeuwen geleden profiteerde .....  “ God heeft zij heilige arm ontbloot om zich over  Sion te ontfermen................... “ Wee het rumoer van vele volken, ze razen als het razen van de zee, en wee het gedruis van de natiën zij maken gedruis als het bruisen van de geweldige wateren. Al maken de natiën een gedruis als het bruisen van machtige wateren, Hij bestraft  het , en ze vluchten ver weg; het wordt opgejaagd voor de wind uit als kaf op de bergen.... voor de wervelwind uit als werveldistels .... Tegen de tijd van de avond , zie, verschrikking, ! Voor de ochtend aanbreekt , is hij er niet meer. Dit is het deel van hen die ind beroven, het lot van hen die ons plunderen. 

Lees en bestudeer de Bijbel dit is een zeer actueel boek.... geloof en bid om inzicht wat er staat  en laat je door geen mens ( ook mij niet maar bestudeer het zelf) en niets en niemand misleiden..... Soli Deo Gloria. Shalom Anna 

Lodewijk op 05-04-2018 11:48

Als ik ook iets mag zeggen over het bloed van Jezus, en dat we betaald zijn met een hoge prijs:

Bloed is een vergelijking voor bewustzijn. Het bewustzijn geeft leven aan het vlees, ofwel aan de mens. 

In het Oude Verbond staat dat God boos wordt op diegenen die het bloed van vreemden drinkt. Die "vreemden" zijn we als mesen die het Zelfbewustzijn van God nog niet hebben. Dan zijn we nog vervreemd van God, en heeft God Zichzelf nog niet herkend in ons. Want dat is het dierlijke zelfbewustzijn. Vandaar dat hetzelfde staat geschreven over het drinken van het bloed van dieren. Dat wanneer we denken "Ik ben maar een mens" en "Jij bent slechts een mens" en "Jullie zijn slechts mensen" en "Zij zijn maar mensen" je daarmee jezelf veroordeeld hebt. "Veroordeeld" in de zin van "verkeerd beoordeeld." En dan is God boos op Zichzelf als mens, want in vergelijking met  in vergelijking met Gods onmetlijke volmaaktheid is de mens zo onvolmaakt dat die geen enkele reden heeft echt blij met zichzelf te zijn. Dus zolang we nog denken "Ik ben maar een mens" en in die zin het "bloed" van de vreemdeling en het dier die we dan als mens zijn voor God in ons "drinken" en "eten" is God als het ware kwaad op Zichzelf als wij. Want door te denken dat je maar een mens bent heb je tegen jezelf gezegd "Ik ben niet goed." En dat is het bewuszijn van het mensedier drinken en eten.

Jezus: "Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed dan God." 

Dus óf Jezus had Zichzelf nog niet geïdentificeerd met God, óf Hij bedoelde "Je noemt Mij terecht goed, want de Vader en Ik zijn een."

"Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid.

Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten." 

~Genesis 9:3-4

"En een ieder uit het huis Israels, en uit de vreemdelingen, die in het midden van hen als vreemdelingen verkeren, die enig bloed zal gegeten hebben, tegen diens ziel, die dat bloed zal gegeten hebben, zal Ik Mijn aangezicht zetten, en zal die uit het midden haars volks uitroeien.

Want de ziel van het vlees is in het bloed; daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te doen; want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen.

Daarom heb Ik tot de kinderen Israels gezegd: Geen ziel van u zal bloed eten; noch de vreemdeling, die als vreemdeling in het midden van u verkeert, zal bloed eten."

~Leviticus 17:10-12

Daarom, zolang we onszelf en elkaar nog niet identificeren met God door te denken "Ik ben maar dit onvolmaakte mens" en "Jij bent slechts dat mens" blijft de toorn van God op ons. Want dan is God toornig op Zichzelf als mens, als wij nu.

Totdat God in ons Zich herinnert "Ik ben God en geen mens." Want dan is Gods hart "omgekeerd" en heeft Hij er "berouw" van -"rouwt Hij er om"- dat Hij boos op de mens is geweest, omdat Hij Zichzelf in de mens nog niet herkend had, en neemt Zich voor nooit meer Zijn toorn in Zijn gemeenschap -de "stad"- te laten komen. 

"Hoe zou Ik u overgeven, o Efraim? u overleveren, o Israel? Hoe zou Ik u maken als Adama, u stellen als Zeboim? Mijn hart is in Mij omgekeerd, al Mijn berouw is te zamen ontstoken.

Ik zal de hittigheid Mijns toorns niet uitvoeren; Ik zal niet wederkeren om Efraim te verderven; want Ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u, en Ik zal in de stad niet komen."

~Hosea 11:8-9

"Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem."

~Johannes 3:36

Moet God als mens dan toenemen in Zelfbewustzijn? Dit is het voorbeeld voor ons allen om na te volgen:

En Jezus nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade bij God en de mensen.

~Lukas 2:52

Ja, in grootte qua Zelfbewustzijn, en genade met Zichzelf als mens. En dat geldt voor ons allemaal

We moeten onszelf verloochenen als mens, omdat we dat in wezen niet zijn. En intussen het kruis dat we als mens voor onszelf zijn dragen, en zo God in ons volgen naar de berg der volmaaktheid, het Zelfbewustzijn van God als mens. De berg staand voor he hoogste punt van de aarde, ofwel de mens, die op dat hoogste punt in aanraking met de hemel komt, en dus met God.

Inderdaat heeft het God Zijn Zelfbewustzijn gekost -Zijn "bloed"- door in elk  van ons onze menselijke verschijning op Zich te nemen. Want Hij ervaart nu onze geest -ons bewustzijn- en ons lichaaam te hebben als u en ik. En zolang God nog niet beleeft Wie Hij is als Zichelf in ons is Hij in die zin Zijn leven nog  voor ons aan het geven.

"Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn."

~1 Korinthiërs 6:19-20

Het consumeren -tot ons nemen- van het "bloed" van het mensdier -de vreemdeling voor God- maakt God boos op Zichzelf als wij, en het "doodt" ons in de zin van God niet ervaren, want God is ons ware Leven. Dus niet beleven God te zijn is niet ervaren echt levend te zijn.

Om tot ons ware Leven te komen wordt ons opgedragen het Zelfbewuszijn -het bloed, de geest- van God als mens tot ons te nemen, en te geloven dat ons lichaam -ons "vlees"- in werkelijkheid het menselijke lichaam is waarin God nu in deze wereld verschijnt.

Hoor met de stem van wie de volgende gedachten en woorden van God als mens in u klinken terwijl u ze leest:

Jezus dan zeide tot hen: "Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven.

Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.

Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank.

Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem.

Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader; alzo die Mij eet, dezelve zal leven door Mij."

~Johannes 6:54-57

Alle bijbelverzen geciteerd uit de Staten Bijbel: http://www.online-bijbel.nl/

Pier op 05-04-2018 19:22

Beste Wiljo,

ik heb hierboven wel ongeveer gezegd wat ik zeggen wilde. Ik denk dat het niet goed is om dit verschil van inzicht te laten verworden tot een strijdpunt dat scheiding brengt tussen kinderen van God. Jij ziet het zus, ik zie het zo. Ik denk dat niemand alle wijsheid in pacht heeft. Ik houd van de Here Jezus, Hij is mijn Heer en redder. Hij woont in mij. Ik hoor bij hem. Allen voor wie dit ook geldt, zijn mijn broeders en zusters.

En je vraag of er wel of niet een nieuwe stroming is begonnen, daar kom ik nog op terug. Nu nog niet, geen tijd meer.

Groet,

Pier

Arnold op 06-04-2018 14:51

Zojuist het boek "De jongen die tegen IS strijdt" uitgelezen. Over een Koerdisch journalist die gevangene is geweest 

van IS en nu in Duitsland woonachtig is. Hij heeft verschillende IS beulen via internet gevonden in Duitsland. Het boek geeft ons 

een waarschuwing voor wat er morgen gaat gebeuren in Europa! 

Duym op 18-05-2018 06:43

Het enige wat ik met islamieten deel is dat ze de evolutietheorie verwerpen. Maak kennis met het logos instituut.  https://logos.nl/  en ook met https://scheppingofevolutie.nl/

Nog dit: Noem mij één soera uit de koran die van ons betere en verdraagzamere mensen kan maken, en die een stimulus is voor meer vrede op de wereld? Ik ken er niet één. Ik ken wel 66 haatsoera's die het tegendeel bewerkstelligen. http://westerse-beschaving.org/hoofdstukken/soera-4-de-vrouw/

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl