Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Pasen 2018: Paus Franciscus zegt niet meer in de hel te geloven


Klassieke voorstelling van de hel (John Martin). Afbeelding: WikiMedia Commons, publiek domein.

Terwijl een groot deel van de wereld herdenkt dat Jezus Christus bijna 2000 jaar geleden vrijwillig Zijn leven gaf, zodat de mensheid gered zou kunnen worden, is er een grote controverse ontstaan rond de leider van het katholieke christendom, paus Franciscus. In een persoonlijk gesprek heeft die namelijk gezegd niet langer in de hel te geloven, terwijl dat concept altijd onderdeel is geweest van de katholieke leer. Als reactie op de commotie heeft het Vaticaan een officiële verklaring uitgevaardigd waarin weliswaar staat dat de paus vanwege het persoonlijke karakter van het gesprek niet geciteerd kan worden, maar waarin zijn uitspraken desondanks niet rechtstreeks worden ontkend.

 

‘Waar is Jezus eigenlijk voor gestorven, als er geen hel is?’ vragen veel christenen, waaronder de voormalige Amerikaanse presidentskandidaat Patrick (‘Pat’) Buchanan zich af. Zij zien het standpunt van de paus Franciscus als verraad van het christelijke geloof. Velen zien hun mening dat de huidige Vaticaanse leider eigenlijk een valse paus is, een anti-paus zelfs, bevestigd.

De ophef ontstond nadat de Italiaanse krant La Repubblica een gesprek publiceerde tussen Franciscus en zijn atheïstische vriend, de journalist Eugenio Scalfari. Die had aan hem gevraagd ‘wat er met slechte zielen gebeurt... Waar worden zij gestraft?’

Het antwoord van Franciscus zou zijn geweest dat slechte zielen ‘niet worden gestraft. Degene die geen berouw tonen en daarom niet vergeven kunnen worden, verdwijnen. Er is geen hel, maar wel een verdwijning van zondige zielen.’

Buchanan wijst op Judas, die Jezus aan de farizeeën verraadde. Van hem zei Jezus dat het beter zou zijn als hij nooit geboren was. ‘Is de ziel van Judas, en van de kwaadaardige monsters in de geschiedenis, gewoon verdwenen? Als er geen hel is, dan is toch de grootste afschrikking van onze ergste zonden weggenomen? Waar redde Christus die stierf aan het kruis ons dan van?’

‘Is hij wel een echte paus?’

De conservatieve politicus vraagt zich met veel andere gelovigen af of Franciscus wel een echte paus is. Dat komt niet enkel door zijn veronderstelde ontkenning van de hel –wat rechtstreeks tegen tal van uitspraken en leerstellingen van ‘heilig’ verklaarde eerdere pausen ingaat-, maar ook door andere afwijkingen van de traditionele leer, zoals het toelaten tot de communie van niet door de kerk bevestigde gescheiden en hertrouwde katholieken, die volgens de Kerk officieel in overspel leven.

Op het steeds weer terugkerende thema van homoseksualiteit reageerde Franciscus met ‘wie ben ik om (daar over) te oordelen?’ Buchanan: ‘Maar als jij dat niet doet, wie dan wel? Is het benoemen van goed en kwaad niet onderdeel van je baan?’

‘Kerk in China verraden’

In China ging het Vaticaan akkoord met door de communistische partij goedgekeurde bisschoppen. Aartsbisschop van Hong Kong, Zen Ze-kiun, vroeg zich daarop af ‘wat er van de kerk zal worden’ nu deze is gecapituleerd voor de communisten in Beijing. ‘Het Vaticaan heeft de kerk in China verraden,’ waarmee hij de ondergrondse kerk in het communistische land bedoelde, die zich weigert te conformeren aan een door de staat gecontroleerde kerk.

Religieuze leider van de ‘Nieuwe Wereld Orde’

Franciscus is tevens omstreden omdat hij een groot voorstander is van de islamitische massa immigratie naar Europa, hij de daaraan verbonden islamisering van onze samenleving openlijk toejuicht  en daarnaast volmondig achter het streven naar een EU-Superstaat, een ‘Verenigde Staten van Europa’, staat. Niet voor niets wordt hij door sommigen de religieuze leider van de globalistische ‘Nieuwe Wereld Orde’ genoemd.

Wereldwijde scheur in katholieke kerk

Over de hele wereld namen diverse lager geplaatste kerkleiders dan ook afstand van de paus. Veel katholieken zien een almaar groter wordende scheur ontstaan tussen het Vaticaan en het steeds liberaler wordende Westerse katholicisme, en de traditionele, conservatieve varianten die nog altijd breed worden aangehangen in de Derde Wereld.


Xander

(1) Buchanan via Zero Hedge 

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31) verder te praten.

Reacties

Pagina123
vlokje op 31-03-2018 19:05

Zie je nu dat deze stroming de voortzetting is van de babelonisch afgod verering is,

Met hun obelisk op het st pieter

Met hun mijters , kunnen ook vissekoppen zijn

In het kort:

Ze hebben afgod astrate  en haar kind tamus veranderd in jezus en maria, daarom wordt maria/astrate vereerd

De valse religie is nooit van weg geweest, maar altijd onder ons gebleven, alleen in een andere vorm

René van Zalk op 31-03-2018 19:48

@Xclj op 31-03-2018 16:09

Ik kom tot de conclusie (na de artikelen gelezen te hebben) dat de paus het weldegelijk heeft gezegd.

ohje op 31-03-2018 20:34

Heeft een gelovige van jezus cristi wel een paus nodig.

Het echte geloof is liefde en warmte de rest is de hel.

marieke op 31-03-2018 21:25

@vlokje op 31-03-2018 19:05

Mee eens.

Gerrit S op 31-03-2018 21:33

@Maria, Ja wij begrijpen elkaar inderdaad verkeerd.  Openbaring 3:10-11 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Uit deze text kun je inderdaad op maken dat goed gekeurde Christenen ge-vrijwaard worden van het uur der beproeving.

Maar wat dan met deze text:  Matthéüs 24:4 Ziet toe dat niemand u verleide! 24:6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 24:9 dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult gehaat worden om mijns naams wil.

Opb 20:4 En ik zag tronen, en hun werd macht gegeven om te oordelen.Ja, ik zag de zielen van hen die met de bijl ter dood gebracht waren wegens het getuigenis dat zei hadden afgelegd omtrent Jezus en wegens het spreken over God.

Dit zijn Christenen Maria die wegens hun getuigenis vermoord zullen worden, in de toekomst. Want het bijbelboek openbaring moet nog voor het grootste gedeelte in vervulling gaan. De derde tempel moet nog gebouwd worden, de antichrist moet nog verschijnen, en de twee getuigen. Maar eerst moet er nog wereldwijde chaos komen, want daar zal de antichrist oogenschijnlijk een einde aan maken. Wat ik dus nog maals zeg is dit: Ik weet niet of er een opname komt voor de grote verdrukking, ik hoop het wel, met heel mijn hart! Maar mijn persoonlijke mening is dat ik denk van niet.

Opb 6:9 En toen hij het vijfde zegel  opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren wegens het woord van God en wegens het getuigenis werk dat zei vroeger hadden....11 En aan een ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven en hun werd gezegd nog een korte tijd te rusten , totdat ook van hun mede slaven en hun broeders , die op het punt stonden gedood te worden evenals zij, het getal vol zou zij.

Gerrit S, lees de siteregels voordat u gaat posten. Max. 3 vetgedrukte woorden per reactie en niet uw hele reactie. Aangepast. Mod.

Cefas op 31-03-2018 21:45

Deze valse religie toont met deze paus zijn ware gezicht. Net zo goed als de islam, die zijn ware gezicht al veel langer toont, een valse religie is en zo zijn er wel meer.

Gerrit S op 31-03-2018 22:20

@Zusters in het algemeen hier op dit blog: 

 • In 1 Kor. 14:34-35, lezen we “Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken.”
 • In 1 Tim. 2:11-15 lezen we : “Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden.”
Dont kill the messenger..
 
Beste Gerrit S,
Paulus was een Jood, en in synagoges was al honderden jaren de gewoonte dat vrouwen er hun mond moesten houden. In de culturele context geplaatst: vrouwen moesten doorgaans achterin de synagoge plaatsnemen, en mannen voorin. Wat er dan nogal eens gebeurd zou zijn, is dat de vrouwen achterin met elkaar begonnen te kletsen... 
 
Er zijn christelijke uitleggers die van mening zijn dat het hier gaat om een verbod om te preken, maar niet om een algeheel 'spreekverbod'. Dat baseren ze o.a. op het feit dat Paulus elders ook erkent dat er vrouwelijke profetessen waren. M.a.w.: die hadden dus wel degelijk gezag, dat niet door Paulus betwist werd. 1 kor. 11:5: 'Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan...' 
 
Wat er o.a. achter zit is (zoals zo vaak) het feit dat de Griekse gelovigen een aantal gebruiken uit de heidense afgodentempels hadden overgenomen
(waar velen van hen natuurlijk vandaan kwamen).
In die tempels was het gebruikelijk dat als een vrouw haar sluier afdeed, ze op dat moment namens de afgod sprak en/of onder bovennatuurlijke invloed van die afgod stond.
Paulus wilde om begrijpelijke redenen niet dat dit gebruik werd overgenomen, en daarom 'beval' hij dat als een vrouw in de gemeente openlijk bad of profeteerde, ze haar sluier moest omhouden. Het ging er dus niet om dat vrouwen helemaal niets mochten zeggen en geen enkele inbreng mochten hebben. U moet de culturele achtergrond leren begrijpen van waaruit dit voortkwam. Mvg. Mod.
mientjei op 31-03-2018 22:54

@Cefas21.45  En het gezicht van Jezus dan?

Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn

Mooie paasdagen iedereen

Harold op 31-03-2018 23:30

Ik hoor wel eens atheïsten zeggen 'alle religies zijn allemaal hetzelfde, ze brengen alleen maar ellende'. Vroeger was ik nog geneigd om het Christendom te verdedigen. Nu ben ik het eigenlijk grotendeels eens met die atheïsten. Religies brengen alleen maar ellende en dan maakt t niet uit of het om Christendom of Islam gaat.

Het feit dat ik en velen met mij zo denken, toont de ondergang van het Christendom aan. Normaal gesproken is Christendom gelinkt aan Jezus Christus. Iedereen zou het Christendom juist om Jezus niet als een van de andere religies moeten herkennen, maar juist als de enige ware religie. Het feit dat dit niet gebeurd zijn de vruchten van de religie Christendom en die zijn behoorlijk doods. Het resultaat van 2000 jaar kerkgeschiedenis met de RK voorop, die van Jezus Christus een schijnvertoning gemaakt hebben en hun leden een zwaar juk aan regels opgelegd hebben. Dit is de reden dat ongelovigen, de echte Jezus Christus niet meer in het Christendom kunnen herkennen. Christendom wordt herkend door ongeloven als 'die religie waar je regels en geboden moet onderhouden, anders wacht verdoemenis' 

Dit was niet de gedachte achter de oorspronkelijke gemeenten. De opdracht van Jezus was duidelijk: '''Ga dan heen en onderwijs alle volken". Dat is ook gebeurt, dus ik zal niet de gehele kerkgeschiedenis zwart maken, maar blijkbaar niet goed genoeg. Als wij de volkeren goed onderwezen hadden, dan had men Jezus Christus kunnen herkennen en speelde religie juist geen enkele rol. Nu is het juist andersom.

Gelukkig mag ieder individu zelf Jezus Christus volgen zonder enige belemmering of obstakels van een religie. De weg is volledig vrij tussen Jezus en degene die hem wil kennen. Dat is pas de ware religie, zonder enig juk!

Alle katholieken, laat die paus in z'n sop gaar koken en gooi alle overige katholieke leren, tradities en overleveringen van je af, dat belast je alleen maar. Je zult zien dat er uiteindelijk maar één enkel ding overblijft: Jezus Christus en niet meer en zeker ook niet minder.

Drs op 31-03-2018 23:53

Volgens mij zijn er niet zulke diepzinnige woorden over te zeggen hoor. Als je alleen al kijkt naar zo n vaticaan speech...mensen in zwarte pietenpakken..paus met sinterklaas muts...zegt toch al genoeg? 

mientjei op 01-04-2018 00:22

@Gerrit S 22.20   dus uw dochter moet als een stil muisje in een hoekje zitten?

Misschien heeft ze wel een briljante geest,  als u een dochter heeft a.u.b. praat met haar, gewoon  samen praten

Zo geweldig

mientjei op 01-04-2018 01:21

@Harold

Harold 23.30   Jouw laatse alinea: Gooi alles overboord en je houdt Jezus Christus over

Geweldig    , dat is het geloof waarin ik ben opgegroeid,   de NH kerk , heel sober en zuiver

Kees op 01-04-2018 01:32

@zusters 31/3 .  Het zou meer intilligent zijn om de gehele 1. Cor. en 1.  TIM  te lezen . Dan stukjes uit de bijbel te halen . Dan kan men zien dat er in die kerk van die tijd problemen waren    met vrouwen .    De service was vaak onderbroken door geschreeuw van vrouwen die het niet eens waren met een preek van de pastor . 

Tom Hendrix op 01-04-2018 08:08

@Harold: 23.30. uur, 31/3. Inderdaad Harold; religie doodt, de Geest maakt levend. En ook dat enkel Jezus nodig is, onderschrijf ik volledig! Gezegende Pasen, voor iedereen.

Gabriel op 01-04-2018 08:39

"De Paus zal er vanzelf achter komen, want in de hemel zal hij vast niet komen !"

Aldus Koddebeier op 31-03-2018 17:13.

Ga jij, beste Koddebeier  op Gods stoel zitten en beslissen waar de paus na zijn dood terecht zal komen?

rescue op 01-04-2018 08:46
 • @Mod. Paulus was aangesteld door de Heer als apostel tot geloofsgehoorzaamheid onder al de heidenen, Rom.1 Om de voorschriften die hij namens de Heer gaf, als slechts een correctie op culterele gewoonten te omschrijven is niets anders dan de genade van God veranderen in losbandigheid. Zo'n gemeente moet niet denken ooit de goedkeuring van de Heer te ontvangen, integendeel, Hij spuugt haar uit zijn mond, Openb.3:16. Niet gehoorzamen was de aanleiding tot de val van Eva en Adam en zet zich tot op heden voort. Op het kruis van Golgatha heeft God laten zien waar zo'n mens thuishoort. Als een mens dat offer gebracht door de Zoon van God niet accepteert, is zijn lot bezegelt. Afgekeurd tot in eeuwigheid.
marieke op 01-04-2018 09:00

@Harold op 31-03-2018 23:30

"Gelukkig mag ieder individu zelf Jezus Christus volgen zonder enige belemmering of obstakels van een religie. De weg is volledig vrij tussen Jezus en degene die hem wil kennen. Dat is pas de ware religie, zonder enig juk!

Alle katholieken, laat die paus in z'n sop gaar koken en gooi alle overige katholieke leren, tradities en overleveringen van je af, dat belast je alleen maar. Je zult zien dat er uiteindelijk maar één enkel ding overblijft: Jezus Christus en niet meer en zeker ook niet minder."

Juist gezegd.

Tycho op 01-04-2018 10:43

Die paus komt vast niet in de hemel; ik wil het niet want dan ben ik al mijn vrienden kwijt.

Gerrit S op 01-04-2018 11:36

@Kees, Intelligent. Ik lees de hele Bijbel. De problemen met vrouwen begon al in het paradijs toen Eva van de verboden vruchten at, ondanks het verbod van God. daarna Adam verleide en zo doende de gehele mensheid opzadelde met de erfzonde.

Heden ten dage hebben de verboden vruchten plaats gemaakt voor het irrationele feminisme, genderneutrale waanzin en weet ik wat al niet meer. Zonder het woord van God als compas zijn wij, mannen en vrouwen, allemaal de weg kwijt. Kijk maar om u heen.

@mientjei, Die Bijbelse passage heb ik gepost als een soort van plaag stootje, en kijk naar de reacties. Nee gelukkig heb ik geen dochter, in Deze wereld! Ik heb wel altijd graag een dochter gewild, maar het is bij een zoon gebleven. 

Cefas op 01-04-2018 11:56

Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, ben Ik in hun midden, dat is de (levende) gemeente. De rest is bijzaak. Voorts, laat Een uw Meester zijn.

maria op 01-04-2018 11:59

Gerrit op 21.33

De teksten die u aanhaalt hebben betrekking op de mensen die tijdens de laatste jaarweek ( 7 jaar ) tot geloof zijn gekomen, en die dat met de dood moeten bekopen 

Dit zijn de martelaren onder het altaar, en de schare die niemand tellen kan  ( Op. 7: 9 -17 ) 

Dirk op 01-04-2018 12:45

Veel religie's passen datgene toe waar ze zich goed mee voelen. Of God het nu goedkeurt of niet daar houden ze geen rekening mee.

Ze lopen hun eigen leerstellingen na en verwerpen datgene die in de schrift staat..

Het zijn blonde wolven

Ramshoorn op 01-04-2018 12:45

Niet alleen pausen zou je met hun Inquisitie als antichristen kunnen typeren, eeuwenlang verboden zij gelovigen om zelf de Bijbel te lezen. Moedige mannen als Wycliff en Erasmus, Luther trokken zich niets aan van pausen en hun gebazel. Door hun moedige daad kunnen wij nu met vele anderen gelovigen en ongelovigen de hele Bijbel [77 boeken] in hun eigen taal lezen. Dit Hebreeuws/Griekse Boek werd al in ruim 2.500 talen vertaald.

Rome was vooral woest op Joden die zich niets aantrokken van de rustdag [zondag] van de paus. Joden bleven naar het Gebod van Exodus 20 en 31 tot op deze dag de Sjabbat, de Bijbelse Zevende dag als rustdag vieren. God rustte toch ook op deze dag? Genesis 2:1-2.

Andere antichristen zijn de Islam die ook al eeuwen wereldwijd dood en verderf zaaien met hun Sharia onder Joden, Christenen en Andersdenkenden. Hoeveel kerken werden er al niet in Indonesie, Egypte, Nigeria enz. in brand gestoken? Islam vrede en tolerant? Ja op papier.

En wat te denken van de Hindoe-godsdienst? Die willen binnen een paar jaar alle Christenen verdrijven uit India. En het Boedhisme is dat een godsdienst van vrede? Kijk is wat er nu in Birma gebeurd. Honderdduizenden moslims worden daar verdreven. Hetzelfde gebeurd in Ceylon waar Joden, Christenen en Andersdenkenden door Boedhisten over de kling gejaagd worden, kerken in brand worden gestoken.

Ik ben het met Harold eens en walg van al die godsdiensten. Ik zing vaak een Negro Spitritual: Give me that old time religion - It was good for my dear father and mother, it is good enough for me. Geef mij die ouderwetse godsdienst maar, die was goed voor mijn vader en moeder, die is goed genoeg voor mij.

Er zijn vele antichristelijke godsdiensten, wat denkt u van Jehova's, Mormonen, Scientology Yoga, Minfulness, Satanisme, Rozekruisers. Er is niets nieuws onder de zon. De Apostel Johannes zag die figuren al in zijn tijd en schreef:

1 Johannes 2:18

De antichrist
Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure.
Laten we bidden voor de spoedige komst van de Joodse Vredevorst, JeshuaHaMasjiach!
Hij maakt alle dingen nieuw, de hemel en de aarde.
Dus laten we iedere dag het Onze Vader gebed vurig bidden: Verlos ons van de boze...Laat uw Koninkrijk komen, Laat uw wil geschieden in de hemel en op deze aarde.
Het zal gebeuren. Amen. Openbaring 19-22. 

Gerard op 01-04-2018 13:28

@ mientjei op 01-04-2018 00:22. Lees maar goed de aanvulling van de Moderator; geheel mee eens. Bovendien geeft Ds. Velema in één van zijn preekjes (zie 'Vragen naar de Weg' => 'Hoofdtooi der vrouw' een soortgelijke uitleg als de Moderator). En Ds. Velema was een zéér behoudende Broeder! Er zijn nog steeds mensen die menen dat de vrouw onderdanig dient te zijn aan de 'wijze' mannen dus de mond dicht moeten houden. Nog even en jij mag ze hier ook niet meer tegenspreken of nog erger: niet meer schrijven. Misschien mag ik je een tip geven? Lekker je mening blijven geven en niet teveel aandacht aan besteden.

D. G. Neree op 01-04-2018 14:55

Mensen scheppen hun eigen hel en hemel. Dat iemand er niet in gelooft wil nog niet zeggen dat het niet bestaat. Beide zijn echter geen buiten uzelf gelegen gebieden, zoals er in het NT staat: het koninkrijk is in uzelf. Dat geldt m.i. evenzeer voor het "geween en tandengeknars" Ik denk dat paus Franciscus ook met de tanden zou knarsen als hij plotseling zou beseffen hoezeer de katholieke kerk een voertuig voor het kwaad (dat ook alleen in de mensen ligt) is en is geweest in zijn'haar 1800 jaar durende bestaan.

Afijn, dit is mijn mening maar, net als ook meneer Franciscus zijn eigen mening heeft. Maar blijkbaar kent hij de Bijbel niet of is zijn inzicht daarin vertroebeld door alle theologische fijnslijperijen waar zijn verstand door is vergiftigd.

wardje op 01-04-2018 14:58

@mijn mening op 31-03-2018 18:34  "@wardje Professioneel gezien is Scalfari een van de beste Italiaanse journalisten en erg slim ."  Dat laatste wil ik aannemen.  Maar juist daarom vind ik het interessant te weten te komen of er sprake is van manipulatie van hem , of niet.  Je mag daar niet van uitgaan.  Het slot van het artikel van Warren suggereert het wel .    Het was overigens niet mijn mening maar die van David Warren.    Ik heb ooit van nabij een heel erudiet hoogleraar met emeritaat meegemaakt, oud-rector magnificus. Hij was nog lang niet zo oud als Scalfari (die is nu 93).  Eerstgenoemde wist zich nog feilloos alle dingen te herinneren die hij zich vroeger had eigengemaakt.   Hij vroeg hoe oud ik was .  Toen ik zei "30", zei hij me van die leeftijd te profiteren: híj had nu veel en veel meer moeite dingen te onthouden. Ik wil maar zeggen: Scalfari zou zich kunnen vergissen.  Nog afgezien van  de mogelijkheid van bedrog.  En onbewust bedrog.  Een atheïstische ideologie -  hij heeft het communisme aangehangen en is nóg atheïst -   kan zich diep nestelen in iemands onbewuste.  Ik wil niet afdingen op zijn kwaliteiten.  Ik heb  een tijdje met veel plezier dagelijks in de Reppublica gelezen en toen die krant geaardeerd hoewel hij 'liberal ' was.    Als je  weer iets relevants tegenkomt over onze hoogbejaarde verslaggever, houden we ons aanbevolen.    ----    https://www.davidwarrenonline.com/2017/11/16/scalfari-the-phantastiacal/

wardje op 01-04-2018 15:11

Dr Velema missen we in de media tegenwoordig, of iemand als hij, Gerard!  (01-04-2018 13:28).  Ik herinner me nog goed dat hij in 1998 of zo hij op TV de vraag kreeg of  het uiten van bepaalde christelijke  ethische opvattingen onmogelijk zou worden gemaakt  . Het ging over leven en wat nu in brede zin gender heet.   Hij antwoordde dat het zóver nog niet was, maar dat het heel wel mogelijk was dat het in de afzienbare toekomst zover zou komen.  Hij overdreef niet, maar we kunnen nu zonder twijfel vaststellen dat hij een grote zin had voor de realiteit.  

diem op 01-04-2018 16:17

Bij mijn weten heeft Jezus slechts een Kerk gesticht met hiërarchische opvolging (paus) en hiërarchie=Goddelijke ordening. 

Al wie zich daar van af keert, komt bij een andere ordening terecht (Anglicanen: aardse koning is hoofd van kerkgenootschap) (Protestanten en dordtse synode. 

Wie Mijn brood niet eet en Mijn bloed niet drinkt, heeft geen Leven in zich (Joh 6). Het is de Geest die levend maakt, het vlees is van geen nut. 

Dus protestanten zijn een bewegend lichaam maar hebben geen Geest die levend maakt want ze eten geen Hostie want geloven niet in de RK Kerk. 

De traditie ging vooraf aan de bijbel. 

Deze paus zal worden gecorrigeerd door zijn opvolger.

wardje op 01-04-2018 17:16

@Ramshoorn 12:15    "Moedige mannen als ..Erasmus ... trokken zich niets aan van pausen en hun gebazel."   Zekere  kwalificatie van deze zin ligt voor de hand in het licht van het volgende:  Erasmus heeft nooit getwijfeld over de katholieke leer; dit sluit in dat hij niet altijd zijn oren kon sluiten voor wat pausen zeggen.  Hij en  Adrianus VI, de nederlandse paus in 1519, kenden elkaar.  Adrianus had hem gevraagd tussenbeide tekomen; "Erken, mijn waarde Erasmus, als u wilt dit broedertje in Christus."  Tóen wilde de bekende schrijver en humanist nog zoveel als hij kon neutraal blijven.  Een opvolger van Adrianus kon hij niet blijven weigeren, en toen heeft hij -  een meesterzet -  tegen Luther de katholieke leer over de vrije wil verdedigd "De libero abitrio".    De hervormer schreef in woede een antwoord.     In de tijd dat de hervorming zijn beslag had gekregen , bekent Erasmus dat hij niet zo vrijuit kritiek kon leveren als in de tijd waarin hij zijn 'Lof der zotheid' en Samenspraken had uitgegeven.   Toegegeven: in die twee is hij niet mals tegenover clerus en paus.  Maar dat wil in zijn geval niet zeggen:  kritiek op de katholieke leer.   ----https://historiek.net/de-nederlandse-paus-erasmus-en-luther/66446/    ----   https://www.deboog.nl/recensieinfo.cfm?rec_nummer=19

Ramshoorn op 01-04-2018 18:31

Beste diem, volgens mij spreekt de Bijbel nergens over pausen, kardinalen. Ik keek die tekst van u uit Johannes 6 even in de Bijbel:

Wie Mijn brood niet eet en Mijn bloed niet drinkt, heeft geen Leven in zich (Joh 6). 

Deze tekst wordt inderdaad een paal maal herhaald in Johannes 6. Maar dat moeten we toch wel symbolisch lezen. Hoezo? 

U weet toch ook: Jeshua is als Jood geboren [Mattheus 1:1] en weet wat er in de Torah over bloed geschreven is: Voor iedere Jood streng verboden om te nuttigen. Dus geen bloedworst in Israël…en geen wijn dat bloed wordt.

Leviticus 3:17...Dit zij een altoosdurende inzetting voor uw geslachten in al uw woonplaatsen: gij zult volstrekt geen vet en geen bloed eten

Leviticus 7:26...Ook zult gij in al uw woonplaatsen in het geheel geen bloed eten, van gevogelte noch van vee.

Bij het Pascha-maal dat Jeshua nuttigde met zijn 12 discipelen brak [Mattheus 26] Hij het brood, [Matzes] roomsen noemen het een hostie, en daarna zegende Hij de beker met wijn die symbool staat voor het vergoten bloed aan het kruis van Golgotha. 

Ik weet dat roomsen geloven in de transsubsstantie, als de priester de beker wijn opheft en het belletje klinkt wordt de wijn omgetoverd in het bloed van Jeshua. Protestanten en Joden geloven niet in hocus pocus!

Het Avondmaal in kerken is dan ook een Gedachtenismaal. Brood blijft brood en wijn blijft wijn. We zijn toch geen kannibalen die bloed drinken? Ik moet er niet aan denken en zal dan ook nooit in een roomse kerk meedoen aan de mis/communie.

Harold op 01-04-2018 18:54

@diem

Nergens wordt er in de Bijbel aangegeven dat Jezus een katholieke kerk met paus en hierarchische opvolging sticht. Weet u niet dat het hoofd van de Gemeente Jezus Christus is, voor immer en altijd? De enige plaatsvervanger van Christus op aarde noemt Jezus in Johannes 14:16-17 'En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid. Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.'

Hier komt geen paus in voor, nog enige opvolger van hem, nog enig ander mens, wat als zogenaamde plaatsvervanger van Jezus Christus kan dienen. Enkel en alleen de Heilige Geest komt in de plaats van Jezus Christus. Het enige wat de RK zich toe eigend is de bekende tekst over Petrus en de rots, waarvan de RK zegt dat Petrus de rots is, terwijl dat er helemaal niet staat. De rots is juist Christus. En dan nog... geen enkele verwijzing naar een zogenaamde menselijke plaatsvervanger van Jezus.

Eigenlijk best schokkend om te lezen dat u zo geindoctrineerd en zo ontzettend naief bent gemaakt door de RK kerk door te geloven dat het eten van een hostie de Geest levend maakt. Overigens heeft u blijkbaar niet meegekregen dat ook protestanten avondmaal vieren. Als u Johannes 6 wat beter gelezen had, dan had u dit gelezen: 'En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.' en ook dit: 'Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.'

De simpele belofte van Jezus: Geloof in Mij en je krijgt eeuwig leven. Hier tegenover staat de RK kerk: eet een hosti 

Het avondmaal of communie is een mooie verwijzing naar wat Jezus ons heeft geschonken, namelijk zijn lichaam, waardoor wij gered zijn, maar dat ontvang je niet door een hosti te eten, maar door Jezus Christus zelf persoonlijk te aanvaarden als je redder. Zoals Jezus zelf al zegt: Door geloof. De hosti dient enkel en alleen tot symbool.

En dit is dus exact wat ik in mijn vorige stuk al aangaf. Door geloof zijn wij behouden volgens Jezus, maar in de RK kerk moeten er weer rituelen, tradities en andere leringen bijgehaald worden om je zogenaamde geloof te bewijzen.

Uw laatste opmerking slaat helemaal alles: 'want geloven niet in de RK Kerk'  Iemand die niet in een kerk of religie geloofd is een wijs iemand. Zoals bovenstaande teksten uit Johannes 6 al aangeven: enkel en alleen moeten we in Jezus Christus geloven.

Waar geloofd u in ? in de RK Kerk? of in Jezus Christus?

Tom Hendrix op 01-04-2018 19:49

@Harold: 18.54. uur. Amen.

Daniel op 01-04-2018 20:12

De conclusie van deze paus dat er geen hel is, is correct. God pijnigt geen zielen in een brandende hel maar verwijdert het kwaad van de aarde. Het woord 'hel' is een vertaling van het hebreeuwse woord "she'ol" dat lege plaats betekent, ofwel het graf waaruit de doden 'opvraagbaar' zijn (sha'al betekent vragen). Het begrip hel zoals dat door de meeste mensen wordt verstaan, is onschriftuurlijk. Als de mens sterft leeft hij niet voort maar gaat naar het graf en moet hij wachten op de opstanding. Jezus is gestorven om de dood teniet te doen en dus de opstanding van de doden mogelijk te maken. Tijdens de 'grote dag van God de Almachtige' zullen zij die zich niet hebben bekeerd en tegen de heilige geest hebben gezondigd, sterven en de tweede dood ondergaan. Hieruit is geen opstanding mogelijk. Zo eenvoudig is het.

Ramshoorn op 01-04-2018 22:41

@Daniel, gelooft u dan liever een paus die alle spelregels van God en de Bijbel aan zijn laars lapt?

Jeshua sprak wel degelijk over een strafplaats die in onze Bijbels hel genoemd wordt. Zie Mattheus 25..41...Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. 

Jeshua liet Johannes op Patmos ook opschrijven wat in Openbaring 20:10 staat over de hel...En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

Zie ook vers 14..En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 15En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Je vraagt je wel eens af waarom de paus het Boek Openbaring nooit goed gelezen heeft, en waarom wordt daar zo weinig uit gepreekt door roomsen en protestanten? Jeshua spreekt maar liefst tientallen keren in het Nw. Testamenst over de eeuwige straf, ook in Mattheus 13:36-52.

Kent u het verhaal van de rijke man [in de hel] en de arme Lazarus [in de hemel]?        Lucas 16:19-33.

Toch redde Jeshua een moordenaar die naast Hem hing aan het kruis: Lucas 23:39-43...Samen naar het Paradijs! 

Ramshoorn op 01-04-2018 23:05

Mooie samenvatting wardje over Erasmus en Luther die van hun hart geen moordkuil maakten maar zaken bij de naam noemden. Erasmus in zijn Lof der Zotheid, waar hij de draak steekt met luie en domme monniken en hun kloosters, over priesters, bisschoppen.

Luther schrijft op zijn best in zijn boekje:

De Babylonische Gevangenschap der Kerk, Brief aan paus Leo X  De Vrijheid van een Christen,

Jeshua kon er ook wat van. Lees zijn tirade tegen overheidspersonen en de leiders van zijn tijd. Mattheus 23 en 25.

wardje op 01-04-2018 23:35

Hel eeuwig? @Daniel op 01-04-2018 20:12  Oude testament:  Daniel 12:2 'Dan zullen de velen, die in het stof der aarde slapen, ontwaken , dezen ten eeuwigen leven , anderen tot smaad en eeuwige schande'   Nieuwe Testament;  Matt 25, 46 : 'Dan zullen zij gaan in de eeuweigestraf; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.'  OPenbaringen 14,11 'De rook van hun foltering stijgt op in de eeuwen der eeuwen.'  20, 10: :  En de duivel die ze verleid had werd weer neergeworpen in de poel van vuur en zwavel , waar ook het Beest is en de valse profeet;  gepijnigd zullen zeworden dag en nacht in de eeuwen der Ieeuwen.'  Matt 3,12  'Hij zal zijn dorrsvloer zuiveren; de tarwe verzamelen in de schuur, maar hetkaf verbranden in onuitblusbaar vuur.'  Mark. 9, 42 :  'Het is beter verminkt het Leven binnen te gaan dan met twee handen naar de hel te gaan, naar het onuitblusbaar vuur waar hun worm niet sterft, en hun vuur niet gedoofd wordt."   Het is waar dat het inzicht en het concept van een eeuwig leven van een ziel pas gaandeweg is verworven/geopenbaard, onmiskenbaar onder invloeden van buiten het Joodse volk , zoals  Perzische en  Griekse.  Men kan God niet het recht en de mogelijkheid ontzeggen die voor zijn Openbaring te hebben gebruikt.   
wardje op 01-04-2018 23:56

Beste Ramshoorn, eens met je kwalificaties van Erasmus-in-de-Moria.  Ik geloof dat de drie werken van Luther die je noemt , gebundeld zijn in een pocket van de Boeket-reeks (!). Die heb ik lang geleden gelezen, en inderdaad is de (over)grote levendigheid van zijn taal me wel bijgebeleven. . Neemt niet weg dat Luther uiteindeljk brak met Kerk en Paus  en Erasmus, hoe vrijmoedig in zijn kritiek hij ook was,  n o o i t .   Om het in de gehate woorden te zeggen:  hij geloofde in de Kerk als instituut,  dat is instelling,  en wel van Christus .     

Orthodox Christen op 02-04-2018 00:15

Zonder "religie" had geen één van u geweten, dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven en herrezen is. Zonder "religie" hadden we geen bijbel, geen oud & nieuw testament... Geen kerkvaders, geen kerkgeschiedenis... Geen bewaarde kennis... Stop met het bashen van "religie" en verdiep je eerst in de betekenis van het woord "religie". En stop met ket koppelen van het Rooms-katholicisme met "religie", om het zo in een negatief daglicht te plaatsen. De bijbel staat Vol religieuze voorschriften, zonder die voorschriften zou men niet eens weten wat een zonde omvat. Er is een geschiedenis voor het Pauselijke Rooms-katholicisme en voor het protestantisme, men zou er goed aan doen zich daar in te verdiepen, om zo ook de betekenis achter tradities en gebruiken te komen.

Pieter op 02-04-2018 01:29

Blijkt niet te kloppen...?

https://nos.nl/artikel/2224980-vaticaan-kwaad-op-journalist-paus-zei-niet-dat-hel-niet-bestaat.html

dolphin op 02-04-2018 03:04

Ach de paus , sorry maar wie dat hele circus nog serieus ziet als zijnde Christelijk moet toch eens snel wakker worden nu het nog kan , het lijkt me toch in ruime mate bewezen dat deze jezuitische tak op zn knieen gaat voor de antichrist , daar kan je geen hosties tegen eten :)

Harold op 02-04-2018 12:38

@Orthodox Christen Ik begrijp dat u wilt dat we stoppen met bashen van religie, maar dat is dus exact hetzelfde wat de RK kerk eeuwen heeft gedaan met mensen die zich kritische uitlieten over de kerk. Het heeft levens gekost en geruineerd. Dus inderdaad, we moeten ons verdiepen in de kerkgeschiedenis, zodat we ervan kunnen leren en ons kunnen afvragen: wat is er misgegaan? God heeft de RK gebruikt om de Bijbel zoals wij die nu kennen te openbaren, waarom is het dan juist de RK kerk die bij bijna alle onderwerpen in de Bijbel tegenspreekt met hun eigen katholieke leer? Een schatrijke kerk, waarbij pausen met hun enorme pronkzucht rondlopen, op gouden tronen zitten, met gouden kronen in de pauselijke collectie en zich als Jezus zelf laten aanbidden. Wat een belediging van Jezus, met zijn eenvoudige leven, die gezegd heeft dat hij naar de Vader ging en dat de Heilige Geest voor hem in de plaats zou komen en geen menspersoon.

Dan hebben we het nog niet eens over de hele leer gehad. Wanneer je de RK Catechismus leest val je van verbazing van de stoel en zie je dat de RK zijn eigen Bijbelleer heeft gecreerd naast de oorspronkelijke Bijbel. Neem alinea 846 uit de Catechismus, waarin staat redding alleen noodzakelijk is via de RK kerk. De bijbels zegt juist dat redding alleen via Jezus Christus kan. Alinea 1821 uit de Catechismus: eeuwig leven is een verdiende beloning, terwijl Romeinen ons leert dat eeuwig leven een vrije gift van God is. Volgens alinea 891 van de Catechismus is de paus onfeilbaar, terwijl Numeri toch heel duidelijk aangeeft dat God alleen onfeilbaar is.

Zo kan ik nog wel een kilometerlange lijst van onderwerpen maken, van de leer uit de RK Catechismus, die haaks staan op de oorspronkelijke Bijbel. De RK kerk staat mijlenver af van de oorspronkelijke Bijbelse gemeentes, die er geen kerken, paleizen, en oude mannen in jurk op nahielden, maar saamhorige gemeenschappen waren die elkaar hielpen waar nodig en niet zoals de RK kerk deed, aflaten verkopen om zo geld te verdienen aan het vergeven van de zonden van hun leden.

Het zogenaamde bashen wat u noemt, is dat niet, het is doordringend waarschuwen. Gelovigen worden talloze malen in de Bijbel opgeroepen zich niet te laten verleiden door kerken en religies die een ander evangelie brengen. Hoe pijnlijk u deze kritiek misschien ook ervaart, hoe God de RK kerk in het verleden ook ten goede gebruikt heeft, we mogen niet om de lieve vrede zwijgen voor de misverstanden die de RK kerk leert, want dat kost letterlijk mensenlevens.

wardje op 02-04-2018 16:28

"kerken, paleizen, en oude mannen" Harold op 02-04-2018 12:38   --  Geen enkele katholiek zal beweren dat het daar om gaat. "Heil via de kerk":     "Verkondigt het Evangelie aan alle schepselen:  wie gelooft en zich laat dopen , zal zalig worden , wie echter niet gelooft (dwz niet naar u luistert) zal veroordeeld worden.  Mark 16, 15-16       "waar men u niet ontvangt ...verlaat dat huis..Voorwaar ik zeg U : voor het land van Sodoma en Gomorra zal het draaglijker  zijn op de oordeelsdag dan voor die stad." Luk. 10:16      "Wie U hoort , hoort mij, en wie u versmaadt , versmaadt Mij; maar wie Mij versmaadt , versmaadt Hem die Mij gezonden heeft"  Dit gaat over de apostelen.  Probeer u de mogelijkheid in te denken dat er  rechtmatige opvolgers bestaan van de apostelen en dat dit dan ook voor hen geldt.  De hervormer vande Anglicaanse kerk, John Henry Newman, twijfelde er geen moment  aan, ook niet na uitgebreide bestudering van de kerkelijke oudheid .  

wardje op 02-04-2018 16:51

"kerken, paleizen, en oude mannen" Harold op 02-04-2018 12:38 Geen enkele katholiek zal beweren dat het daar om gaat. "Heil via de kerk":  ---"Verkondigt het Evangelie aan alle schepselen:  wie gelooft en zich laat dopen , zal zalig worden , wie echter niet gelooft (dwz niet naar u luistert) zal veroordeeld worden.  Mark 16, 15-16       "waar men u niet ontvangt ...verlaat dat huis..Voorwaar ik zeg U : voor het land van Sodoma en Gomorra zal het draaglijker  zijn op deoordeelsdag dan voor die stad." Luk. 10:16      Wie U hoort , hoort "Komt gezegenden van mijn Vader , neemt bezit van het rijk...Want ik was hongerig en gij hebt mij te eten gegeven  Mt 25: 34-35,  ...dan zal Hij ieder volgens zijn werken vergelden."  en nog talloze andere plaatsen die spreken van loon en verdienste.   Het een sluit het ander niet uit:  wij kunnen geen enkele verdienste hebben voor de eeuwigheid dan door de verdienste en het heilswerk van Jesus Christus.  In die zin is eeuwig leven een vrije gift,  dit haalt u terecht aan,  en  ,inderdaad,  louter genade.  Dit is katholieke leer. Wat wij , werkelijk,  verdienen in genoemde zin  zin , is   i n  en door Hem en nooit buiten Hem .   U bent één van de weinigen die naar een werkelijke bron gaat, de catechismus van de katholieke kerk.  Deze zegt ook: Er kan in het christelijk leven sprake zijn van een menselijke verdienste bij God, omdat God uit eigen wil de mens heeft willen betrekken bij het werk van zijn genade . Het vaderlijk handelen van God komt steeds op de eerste plaats, omdat Hij de aanzet geeft; het vrije handelen van de mens komt op de tweede plaats, omdat hij zijn medewerking verleent. De verdiensten voor de goede werken moeten dan ook eerst aan Gods genade toegeschreven worden en vervolgens aan de gelovige. De verdienste van de mens komt trouwens ook aan God toe, want de goede daden van de mens komen, in Christus, voort uit de voorkomende genade en de hulp van de heilige Geest. (2007ev)

Orthodox Christen op 02-04-2018 17:06

@Harold

Ik ben niet Rooms Katholiek en het Rooms Katholicisme is geen allesomvattende term voor religie.

diem op 02-04-2018 17:12

Jezus zegt "Gij zijt Petrus (rots in het Grieks) en op deze rots zal ik mijn Kerk bouwen". En aan het einde van Joh 21 zegt Jezus tegen Petrus 'hoed mijn schapen'. 

 

In Joh 6,60 staat dat veel van Zijn Joodse leerlingen aanstoot namen aan Jezus' taal. Jezus als Jood is een revolutionair voor de Joden en als de Joden Hem niet geloven, gaat het geloof over op de heidenen, zie Mt 21,43-45.

 

De vleesoffers van het oude verbond zijn voorbij. Het vleesoffer van het nieuwe verbond is Jezus' offer die alle andere vlees-offers vervangen heeft. 

 

De Trooster is de H Geest en wordt beloofd aan de apostelen als Helper en is geen plaatsvervanger. Althans in de  bijbel. 

wardje op 02-04-2018 17:36

Onfeilbaar? Harold op 02-04-2018 12:38 : "Volgens alinea 891 van de Catechismus is de paus onfeilbaar, terwijl Numeri toch heel duidelijk aangeeft dat God alleen onfeilbaar is."   Dit is een bekend, groot maar nog veel voorkomend  misverstand.  Met pauselijke onfeilbaarheid wordt allerminst bedoeld een of andere morele onfeilbaarheid.  Het houdt in dat de paus - als opvolger van Petrus - krachtens zijn eigen gezag en niet krachtens instemming van de Kerk, in geloof- en zedenzaken bij uitzondering een onfeilbare uitspraak kan doen ex cathedra (vanuit de bisschopsstoel) . Iedere gelovige is dan verplicht deze uitspraak in geloof te aanvaarden. De paus wordt in zo'n geval  door de Heilige Geest bewaard voor dwaling.  De onfeilbaarheid treedt - heiligverklaringen uitgezonderd - alleen op in heel bijzondere gevallen, volgens wiki na 1870 in nog maar één geval.   ---  Petrus kreeg met zijn nieuwe naam ook een nieuwe taak , rots te zijn van de kerk, zie  Mt 16, 18 Jo 21, 15-17  ----     "Daarom juist moet met deze Kerk (die van Rome) om haar hoger gezag iedere kerk, d.i. de gelovigen van alle plaatsen, overeenstemmen. Door het verband met haar is door de gelovigen van heel de wereld de apostolische traditie bewaard gebleven"  (Irenaeus, 140-200, oorspr Kl.Azië, bisschop van Lyon , leerling van Poycarpus die een leerling was van de apostel Joannes. )    https://nl.wikipedia.org/wiki/Irene%C3%BCs_van_Lyon

wardje op 02-04-2018 18:36

Dolphin, ik neem aanstoot aan uw woorden.  Op deze manier zou men zelfs niet kunnen spreken over een Avondmaal, voor een protestant een heilig gebeuren, zonder deze in zijn gevoelens te kwetsen.  Nog afgezien van een kwetsing van God. 

Bird op 02-04-2018 19:32

Hij krijg genoeg tijd om het tot zich door te laten dringen.

dolphin op 03-04-2018 00:08

@wardje : dat is goed dat je aantsoot neemt aan mijn woorden , nou ja  ....... mijn woorden , ik zeg enkel wat de bijbel er over spreekt , en dat jij kerk ziet als een gebouw waar men maar moet dopen en hosties eten en wijn en pausen moet vereren als zijnde god op aarde , druist tegen alles in in wat ik in de bijbel vind en ondervonden heb in mijn leven , dus het is niet zozeer dat je mij aanstootgevend vindt , het is meer dat je niet met het conflict overweg kan zoals Yashua (de bijbel) het leert en je het vanaf je vroegere dagen met de paplepel is ingegoten en voorgelogen omwille van machtbeluste types waar Yashua het in zijn dagen ook al mee aan de stok had , die god wilden spelen over de bevolking ter ere van zichzelf.

Kerk is het samenzijn van geest , dat heeft an sich niets met gebouwen te maken (en zeker niet met beelden of benoemde heiligen) , brood en wijn zijn symbolieken , geen daadwerkelijke fysieke zaken die je voor je geloof Moet hebben , het gaat om de gedachte (geestesvoeding) er achter.

en laat me verder maar zwijgen over diverse bedachte zaken die rechtsstreeks uit de occulte hoek komen  , of de veranderingen die pausen hebben aangebracht in de leer zoals God die heeft gesteld (alleen al de aanpassing van de tien geboden) , alsof zij hier op aarde zelfs boven God stonden, het is je reinste blasfemie geweest die tot de dag van vandaag normaal gevonden wordt.

Ga uit van haar zodat Gij geen deel hebt aan de gramschap Gods die over haar zal komen !

je moest eens weten hoe goed ik het met je (en allen die zijn misleid door die oude kliek) voor heb.  Ik zal als laatste pretenderen het ware geloof te hebben , maar ik zie duidelijk dat , onder andere de katholieke kerk , althans een flinke stroming van leiders , behoorlijk hun eigen straatje invulden zgn onder de vlag van Christus , en dat is w.m.b. een staaltje Gods naam ijdel gebruiken waar alleen de duvel enorm blij van wordt.

Kwetsing van God , oh wij zijn prima vrienden dat heb ik al zo vaak ondervonden , daar hoef jij je niet druk over te maken. Maar wel zie ik duidelijk de (voor mij verachterlijke) leer er in door klinken waarmee ook jij geketend bent in de trend van : luister naar de kerkleiders want anders doe je God verdriet , jaja alsof zij 1 met God zijn , je reinste emotionele chantage !, dus bespaar me dat soort dreigementen waar je zelf door geketend bent geraakt. Wanneer ik God kwets maakt Hij mij dat via de Heilige Geest wel op liefdevolle manier duidelijk daar heb ik jou niet voor nodig.

Ik heb gelukkig een hele andere God leren kennen, een liefdevolle geduldige vader  , God waarschuwt voor je eigen bestwil en aan jou om te ontdekken hoe het gaat indien je anders verkiest en daarna staat God altijd met de armen wijd open om je weer te ontvangen , en daar komt geen MENS aan te pas.

De hemel kan je niet verdienen , die heb je 2000 jaar geleden al gekregen uit pure genade indien je in het wonder gelooft dat Yashua de macht over de dood heeft gewonnen !

 

en hier laat ik het bij omwille van het feit dat we dan een hele andere zinloze discussie(s) gaan krijgen , laten we liever blij zijn dat we zijn gered door de Almachtige ipv "oorlog" te voeren omwille van idiote regels die men ooit heeft bedacht in een opwelling van godswaan.

 

dolphin

wardje op 03-04-2018 01:13

@Harold.  Ik heb de reactie op 02-04-2018 17:36 nog wat verduidelijkt en aangevuld met 3 links  en deze gepost op het Geloofsforum.

Pagina123
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl