Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Pasen 2018: Paus Franciscus zegt niet meer in de hel te geloven


Klassieke voorstelling van de hel (John Martin). Afbeelding: WikiMedia Commons, publiek domein.

Terwijl een groot deel van de wereld herdenkt dat Jezus Christus bijna 2000 jaar geleden vrijwillig Zijn leven gaf, zodat de mensheid gered zou kunnen worden, is er een grote controverse ontstaan rond de leider van het katholieke christendom, paus Franciscus. In een persoonlijk gesprek heeft die namelijk gezegd niet langer in de hel te geloven, terwijl dat concept altijd onderdeel is geweest van de katholieke leer. Als reactie op de commotie heeft het Vaticaan een officiële verklaring uitgevaardigd waarin weliswaar staat dat de paus vanwege het persoonlijke karakter van het gesprek niet geciteerd kan worden, maar waarin zijn uitspraken desondanks niet rechtstreeks worden ontkend.

 

‘Waar is Jezus eigenlijk voor gestorven, als er geen hel is?’ vragen veel christenen, waaronder de voormalige Amerikaanse presidentskandidaat Patrick (‘Pat’) Buchanan zich af. Zij zien het standpunt van de paus Franciscus als verraad van het christelijke geloof. Velen zien hun mening dat de huidige Vaticaanse leider eigenlijk een valse paus is, een anti-paus zelfs, bevestigd.

De ophef ontstond nadat de Italiaanse krant La Repubblica een gesprek publiceerde tussen Franciscus en zijn atheïstische vriend, de journalist Eugenio Scalfari. Die had aan hem gevraagd ‘wat er met slechte zielen gebeurt... Waar worden zij gestraft?’

Het antwoord van Franciscus zou zijn geweest dat slechte zielen ‘niet worden gestraft. Degene die geen berouw tonen en daarom niet vergeven kunnen worden, verdwijnen. Er is geen hel, maar wel een verdwijning van zondige zielen.’

Buchanan wijst op Judas, die Jezus aan de farizeeën verraadde. Van hem zei Jezus dat het beter zou zijn als hij nooit geboren was. ‘Is de ziel van Judas, en van de kwaadaardige monsters in de geschiedenis, gewoon verdwenen? Als er geen hel is, dan is toch de grootste afschrikking van onze ergste zonden weggenomen? Waar redde Christus die stierf aan het kruis ons dan van?’

‘Is hij wel een echte paus?’

De conservatieve politicus vraagt zich met veel andere gelovigen af of Franciscus wel een echte paus is. Dat komt niet enkel door zijn veronderstelde ontkenning van de hel –wat rechtstreeks tegen tal van uitspraken en leerstellingen van ‘heilig’ verklaarde eerdere pausen ingaat-, maar ook door andere afwijkingen van de traditionele leer, zoals het toelaten tot de communie van niet door de kerk bevestigde gescheiden en hertrouwde katholieken, die volgens de Kerk officieel in overspel leven.

Op het steeds weer terugkerende thema van homoseksualiteit reageerde Franciscus met ‘wie ben ik om (daar over) te oordelen?’ Buchanan: ‘Maar als jij dat niet doet, wie dan wel? Is het benoemen van goed en kwaad niet onderdeel van je baan?’

‘Kerk in China verraden’

In China ging het Vaticaan akkoord met door de communistische partij goedgekeurde bisschoppen. Aartsbisschop van Hong Kong, Zen Ze-kiun, vroeg zich daarop af ‘wat er van de kerk zal worden’ nu deze is gecapituleerd voor de communisten in Beijing. ‘Het Vaticaan heeft de kerk in China verraden,’ waarmee hij de ondergrondse kerk in het communistische land bedoelde, die zich weigert te conformeren aan een door de staat gecontroleerde kerk.

Religieuze leider van de ‘Nieuwe Wereld Orde’

Franciscus is tevens omstreden omdat hij een groot voorstander is van de islamitische massa immigratie naar Europa, hij de daaraan verbonden islamisering van onze samenleving openlijk toejuicht  en daarnaast volmondig achter het streven naar een EU-Superstaat, een ‘Verenigde Staten van Europa’, staat. Niet voor niets wordt hij door sommigen de religieuze leider van de globalistische ‘Nieuwe Wereld Orde’ genoemd.

Wereldwijde scheur in katholieke kerk

Over de hele wereld namen diverse lager geplaatste kerkleiders dan ook afstand van de paus. Veel katholieken zien een almaar groter wordende scheur ontstaan tussen het Vaticaan en het steeds liberaler wordende Westerse katholicisme, en de traditionele, conservatieve varianten die nog altijd breed worden aangehangen in de Derde Wereld.


Xander

(1) Buchanan via Zero Hedge 

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31) verder te praten.

Reacties

Pagina123
wardje op 03-04-2018 01:21

@Dolphin: jij hebt je mening en je geloof en je band met Jezus en ik ook . Onafhankelijk van wie er gelijk heeft kunnen we vermijden elkaar te raken in wat ons na aan het hart ligt .  Dat was mijn punt .   Als je nagaat dat de Mis,  het heilig sacrament en de geconsacreerde hostie,  voor ons Christus is  (en ook voor bijvoorbeeld Augustinus) , ook al bestrijd je dat hevig, dan geven uitdrukkingen zoals je bezigde geen pas. 

Harold op 03-04-2018 08:02

Als kind opgegroeid in een kerkgemeenschap met sectarische eigenschappen, ben ik erg beducht voor gemeenschappen die dergelijke kenmerken bezitten. Kenmerken van een sekte zijn onder andere een onaantastbare leider, het feit dat zij zich als enige ware kerk zien en alle andere kerken het niet juist zien, critici waarvan afgevraagd wordt wie ze wel zijn om kritiek te leveren en kritiek op dusdanige manier weggepraat wordt, zodat het lijkt alsof critici het fouten hebben en vaak hebben zij nog een ander leer of heilig boek naast de Bijbel.

Kenmerken die ik (helaas) toch zie in de RkKerk met het enige verschil dat zij opener zijn dan een echte sekte die nogal erg gesloten kunnen zijn. Sommige commentaren, zoals @diem doen mij denken aan iemand die ik in het verleden ook was, namelijk opgesloten in de religie en niet vrij in de waarheid van Jezus Christus. Vaak kun je dat ook niet eens zien omdat je er middenin zit. Pas wanneer je er vanaf een afstand naar kijkt komt dede Bijbel waarheid boven en zie je onder wat voor juk je leeft.

Met een beetje christelijk boerenverstand moeten er altijd alarmbellen afgaan, wanneer een leider nagenoeg onaantastbaar en zelfs als (plaatsvervanger) Jezus gezien wordt en er naast de Bijbelse leer ook andere kerkelijke leringen aanwezig zijn.

Ook de Bijbel waarschuwde expliciet voor de vele komende nepjezussen en het aanvullen, weglaten en veranderen van het Bijbelse evangelie. Dat is waar critici vaak ook op wijzen, maar wat dan vaak weggepraat wordt door allerlei mooie 'ja maar' verhalen inclusief de nodige Bijbelteksten.

Redding hebben we allen ontvangen door het kruis, maar met deze redding ook vrijheid zodat we niet onder het juk van regels, wetten en religies hoeven te leven. Dat is helaas nog een praktijk die we in de christelijke wereld veel zien en waar ik zelf in opgegroeid ben. Hierover zal ook altijd een meningsverschil blijven tussen de Christenen onderling.

Harold op 03-04-2018 15:12

wardje op 03-04-2018 01:13 Dank je ik zal het gaan lezen en zeker nader bestuderen ;)

Wardje op 03-04-2018 22:30

@Harold.   Veel dank voor je bijdrage  op 03-04-2018 08:02. Ze doen me je andere reacties in een ander licht zien.   Redelijkheid lijkt me altijd een goede toetssteen.   De stichter van de broeders van StJan (Nl. in  Utrecht en denHaag) zei dat men niet moest beginnen met evangelizeren , maar beginnen met de jeugd goed te leren denken.http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10586

mientjei op 04-04-2018 00:56

@Daniel 20.12  de ziel is een veel gevoeliger en kwetsbaarder orgaan dan het lichaam

Als kind was ik nog al eenzaam in een grote tuin, ik  kan hier niet te persoonlijk zijn,

En in de tuin had ik een vriendinnetje, wit  jurkje, nemand zag haar alleen ik

Met andere woorden   er is meer tussen hemel en aarde

Pagina123
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl