Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Oprah Winfrey zegt te ‘wachten op teken van God’ om president te worden

Massale overtreding Derde Gebod: ‘God’ door tal van christenen te pas en te onpas gebruikt om andere mensen te manipuleren

 
Oprah Winfrey wacht tot God tegen haar zegt dat ze president moet proberen te worden. Teken van een groot geloof, of je reinste manipulatie? (Afbeelding: Getty Images (2)).

In een interview met het magazine People zegt Oprah Winfrey te bidden om een teken van God of ze mee moet doen met de presidentsverkiezingen van 2020. ‘God, als U vindt dat ik dat moet doen, moet U het mij zeggen, en wel zo duidelijk dat zelfs ik het niet kan missen. En dat is nog niet gebeurd.’ Journalist Jon Rappoport  wijst erop hoe aanmatigend dit wel niet is, omdat ze hiermee impliceert dat zodra ze zich inderdaad kandidaat stelt, niemand aan haar kan twijfelen, omdat God dan klaarblijkelijk achter haar staat. Deze manipulatieve houding is kenmerkend voor heel veel christenen in onze tijd, alleen hebben de meesten dat niet in de gaten, en willen dat overigens ook helemaal niet, omdat ze feitelijk ook zichzelf ermee voor de gek gouden. Erger nog: het Derde Gebod, ‘Gij zult de Naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken,’ wordt hiermee massaal overtreden, juist door christenen.

 

‘Ik ben zo belangrijk, dat mensen mij zullen(of zelfs wel moeten)geloven als ik zeg wat God aan mij heeft doorgegeven / heeft laten zien.’ Ongeveer met deze zin vat Rappoport Oprah Winfrey’s ‘opmerkelijke lef’ samen. Alsof ze zegt: ‘Ik zou nooit zelf meedoen aan de verkiezingen, daar ben ik te nederig voor. Maar laten we wachten wat de Schepper van het Universum daarvan vindt, wat Hij specifiek tegen mij daarover te zeggen heeft.’ (1)

Herkenbaar? Voor christenen vast wel, want veel geloofsgenoten vinden het doodnormaal om op dezelfde manier met God en anderen (en zichzelf) om te gaan. Kun je een discussie op argumenten niet winnen? Haal je gewoon ‘God’ erbij, zeg je dat ‘God mij heeft laten zien dat’, en voilà, de ander is de mond gesnoerd. Want wat hij of zij ook zegt kan nooit kloppen, want God heeft jou de waarheid getoond. En als je wilt dat die ander jouw ‘advies’ volgt, dus feitelijk jouw zin doet, dan geef je hiermee aan dat als die persoon dat naast zich neerlegt, hij of zij tegen de wil van God ingaat.

Wat zou God hier eigenlijk van vinden? vraagt ook Rappoport zich af. Zoiets als ‘deze vrouw vraagt Mij of ze mee moet doen met de presidentsverkiezingen van Amerika? Wat geeft haar het idee dat Ik antwoord geef op dat soort vragen? Is dat soms Mijn taak, mensen wel of niet mee laten doen met de verkiezingen? Had Ik dat dan al niet veel vaker gedaan? Ben Ik nu soms een politiek adviseur?’

God verlaagd tot boodschappenhulp

En alsof dat nog niet bizar genoeg klinkt: veel moderne christenen nemen God zelfs mee bij futiele zaakjes zoals boodschappen doen. God als je persoonlijke parkeerhulp (voor als het druk is en je niet snel genoeg een plekje vindt). God als je persoonlijke aankoopadviseur (God, als ik nu de goedkopere hagelslag neem, hou ik weer wat extra over voor de zending). Of God als moderne ‘weergod’ (we hebben vandaag een feest in de tuin; God, stuur alstublieft de regenbui langs ons huis). Kan de Schepper van het Universum nog erger vernederd worden, dan zo te worden gereduceerd tot iemands dagelijkse persoonlijke assistent?

In de oudste tijden gaf God al duidelijk te kennen bepaald niet gediend te zijn van het misbruiken van Zijn Naam (* ook al is ‘God’ niet Zijn letterlijke Naam, maar dat is voer voor een totaal andere discussie). Hij nam het zelfs op in de bij iedereen bekende 10 geboden. ‘Gij zult de Naam van de Here uw God niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden die Zijn Naam ijdel gebruikt.’

Gelovigen denken nogal eens dat dit enkel op vloeken slaat, maar dat wordt er primair helemaal niet mee bedoeld. Het derde gebod werd juist gegeven om het massale misbruik van ‘God’, het voor je eigen karretje spannen van andere mensen door overal en altijd ‘God’ erbij te halen, te voorkomen. ‘God’ wil niet dat mensen anderen uit Zijn Naam vertellen wat ze wel en niet moeten doen, denken of vinden.

In het Oude Testament hadden alleen profeten gezag om namens Hem te spreken, en dan nog moesten zij door het gewone volk voortdurend worden getest. Als er één ‘profetie’ -in wezen iedere uitspraak die namens ‘God’ wordt gedaan, waar ‘God’ bij wordt gehaald- niet uitkwam, dan moesten deze personen voortaan worden genegeerd, want dan bleken ze enkel namens zichzelf te hebben gesproken.

‘Mijn visie klopt, want ik heb het van God’

In het Nieuwe Testament was dit gezag voorbehouden aan apostelen (mogelijk de reden waarom sommige moderne predikers zichzelf ‘apostel’ noemen?). Profeten en apostelen hadden als gemeenschappelijk kenmerk dat veel van hun woorden werden opgenomen in de Bijbel. Voor apostelen werden een aantal duidelijke voorwaarden gegeven, zoals dat zij ooggetuige moesten zijn geweest van Jezus’ opstanding, of in het geval van Paulus: Jezus letterlijk aan hen verschenen was. Zelfs toen al werd gewaarschuwd voor ‘schijnapostelen’, die deze titel ten onrechte claimden om hun eigen gezag over mensen uit te roepen.

Zichzelf verklaarde profeten en apostelen, maar ook gewone christenen beseffen vaak niet dat juist het massale misbruik van ‘God’ voor ongelovigen (en overigens ook sommige gelovigen) een reden is om hen –en hun boodschap- totaal niet serieus te nemen. Want zij zien dat er honderden verschillende soorten kerken, stromingen en uitleggers zijn, die elkaar heel vaak tegenspreken. Hoe kan dan bepaald worden wie er namens de ‘echte God’ spreekt, en wie niet, als ze allemaal van zichzelf beweren dat zij dat speciale ‘lijntje met boven’ hebben? Dat hun visie op een bepaald onderwerp, hun uitleg van één van de vele vertalingen van de Bijbel (of die van hun kerk / dominee) de juiste is? Enkel omdat zij die uitleg ‘logisch’ vinden klinken?

Hoe is dit minder arrogant dan een vrouw die zegt van God te zullen horen of ze wel of niet president moet proberen te worden?

‘God heeft mij het inzicht gegeven’

Rappoport voert een virtueel toekomstig gesprek met Oprah, waarin ze aankondigt inderdaad president te willen worden, maar er ogenschijnlijk heel eerlijk bij zegt dat God haar had laten weten dat ze niet met de verkiezingen moest meedoen.

Waarom ze dit dan toch doet? ‘Omdat dit een test van God is, om te zien of ik het wel echt wil.’ De verslaggever: ‘Dus gebruik je in zekere zin God om meer stemmen te krijgen.’ Oprah: ‘Als dat mijn motief was, had ik wel gelogen en gezegd dat God me had verteld dat ik wèl mee moet doen. Maar God test mijn wil.’ Verslaggever: ‘Hoe weet je dat?’ Oprah: ‘Dat inzicht heb ik van God.’ Verslaggever: ‘Dus je hebt een ‘lijntje’ met boven, met Gods bedoelingen?’ Oprah: ‘Ik weet het wanneer God tot mij spreekt, ik herken Zijn stem.’ Verslaggever: ‘Dus Hij staat aan jouw kant?’ Oprah: ‘Hij staat altijd aan mijn kant.’

Ook dit is eenzelfde vorm van manipulatie zoals zojuist omschreven, alleen nog geniepiger, omdat iemand daarmee probeert te onderstrepen ‘echt volkomen eerlijk’ te zijn, en ‘echt’ Gods stem te kunnen horen.

Ook manipulatie van zichzelf en van God

Tot slot manipuleren christenen ook zichzelf, en indirect ook God, als ze allerlei besluiten in hun leven toeschrijven aan God. ‘God heeft me laten zien dat ik met jou moet trouwen.’ ‘God heeft me laten zien dat ik die baan moet nemen / opzeggen.’ ‘God heeft me laten zien dat ik daar moet gaan wonen.’ Et cetera. Maar wat als het dan fout loopt? Dan is de logische consequentie dat God een verkeerd advies heeft gegeven. Zoals Adam al feitelijk God de schuld gaf toen Eva hem verleid had, met de woorden ‘de vrouw die Gij mij gegeven hebt’.

Geen mens –christen of andersdenkende- zal een God serieus kunnen nemen die zo met zich laat sollen, die zo makkelijk door mensen te manipuleren is. Dat is dan ook de ware bedoeling van het derde gebod, en in bijvoorbeeld het boek Job de reden waarom God geen antwoord geeft op de vele vragen van Job, die maar niet kan begrijpen waarom hem zoveel ellende is overkomen.

Gods uiteindelijk reactie op Jobs klaagzang is als volgt samen te vatten: ‘IK ben degene die het heelal, de Aarde en alles wat daarop leeft heb gemaakt. Wat denk jij wel niet dat je bent dat je Mij ter verantwoording roept voor jouw leven?’ (Waarop Job spijt betoont, en vervolgens in alles wordt hersteld, en juist de religieuzen die God tegenover hem meenden te moeten verdedigen, een forse uitbrander van Hem krijgen).

Vrije wil: Onze keuzes zijn 100% onze verantwoordelijkheid

Ieder mens heeft zijn verstand, zijn vrije wil en zijn geweten gekregen, en voor de gelovige ook nog een boek vol met simpele basisregels en levenswijsheden, om daarmee zijn leven op deze planeet te kunnen leiden. De besluiten die in dit leven worden gemaakt zijn dan ook 100% uw eigen verantwoordelijkheid. God bemoeit zich niet met wat voor baan u neemt, waar u gaat wonen of wie u als levenspartner kiest –laat staan in wat voor auto uw rijdt of wat u in uw boodschappenmandje gooit-, want als dat zo zou zijn, zou het uw leven niet meer zijn, en zou u de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw keuzes –in ieder geval deels- kunnen afschuiven.

God is echter niet geïnteresseerd in willoze slaven, want anders had hij ons wel als automatisch gehoorzamende, niet zelf na kunnen denkende robots geschapen. Sterker nog: u kunt met uw vrije wil besluiten om een ander mens voor het leven ernstig te beschadigen, of zelfs te vermoorden, zonder dat een engel of ‘stem uit de hemel’ u tegenhoudt, en zonder dat dit –behoudens misschien betrapt en bestraft worden door de aardse autoriteiten- ook maar enig negatief gevolg voor uw leven hier heeft.

Het in Gods naam proberen te beïnvloeden of zelfs bepalen van de keuzes en levens van anderen –omdat u op basis van uw eigen interpretaties van de Bijbel denkt dat u de wil van God voor het leven van die ander meent te kennen- wordt in de Bijbel niet zonder reden de zonde van ‘toverij’ (= manipulatie) genoemd. Dat zal God, getuige de waarschuwing in het derde gebod, en de tal van andere ernstige waarschuwingen aan het adres van zichzelf verklaarde profeten en apostelen, uiteindelijk niet over Zijn kant laten gaan:

'Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen Mij zeggen: “Here, wij hebben in uw naam geprofeteerd. Here, wij hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen.” Maar Ik zal hun antwoorden: “Ik heb u nooit gekend. Ga weg! U bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan.” (Matt.7:22-23, Het Boek)


Xander

(1) Infowars
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten.

Reacties

Pagina12
U.G. Kempenaer op 04-03-2018 15:22

Deze vrouw heeft vele miljoenen verdiend door te appelleren aan de zieleroerselen van de massa aan de onderkant van de Amerikaanse maatschappij. Plat vermaak en andere onbenulligheden. Financieel een succesvolle strategie, maar President van de VS? Behoed ons.

KG op 04-03-2018 17:39

De vraag die iedere christen zich zou moeten stellen bij godclaimers is: hebben we hier te maken met een christen en over welke god heeft hij/zij het eigenlijk? . De Bijbel geeft duidelijk aan wie christen is,  namelijk hij/zij die de Vader en de Zoon erkent en dat het zoenoffer van de Zoon de enige weg tot de Vader  is.  Ieder die anders beweert heeft de onheilige geest van de antichrist en is als qonsequentie een anti-christen in de synagoge of kerk van satan. De Vader is de God van Abraham, Izaak, Jacob en David,  zo laat de menselijke genealogie van de Zoon zien. Dus niet de Ismael van de islamisten of de Ezau van het huis Herodus dat vermengd is met het  Hellenistische huis van Antiochus ( IV),  het joodse huis der Hasmoneen en het christelijke huis Israel (via de Galatische Kelten). Dit is het zaad van de slang en de verre voorouders van Karel de Grote die weer een voorouder is van alle Europese koningshuizen.

Barbara op 04-03-2018 19:12

Moet de ruimte die God voor ons openbreekt met zo'n hoeveelheid aan boezem gewichtig in beeld gebracht worden?

Dat gaat 'm niet worden, deze snode plannen van haar..

JP op 04-03-2018 19:47

@Barbara

"De hoeveelheid boezem" staat toch niet synoniem voor inborst? lol

Barbara op 04-03-2018 22:06

@JP Lollig knipoogje terug!

AngelB op 05-03-2018 09:35

Pier, wat een prachtig getuigenis! En Xander, wat een goed artikel. Ik begrijp je bedoeling over het misbruiken van Gods Naam. Uiteraard mag je al je wensen bij God bekend maken, maar niet voor ons karretje spannen. En wat Oprah betreft, ik weet niet over welke god zij het heeft, maar zeker niet de Almachtige God van de Bijbel!

Boontje op 05-03-2018 17:22

Mooi artikel

Zou iedereen toepassen in zijn leven wat hierin staat , de wereld zag er heel anders uit.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl