Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Oprah Winfrey zegt te ‘wachten op teken van God’ om president te worden

Massale overtreding Derde Gebod: ‘God’ door tal van christenen te pas en te onpas gebruikt om andere mensen te manipuleren

 
Oprah Winfrey wacht tot God tegen haar zegt dat ze president moet proberen te worden. Teken van een groot geloof, of je reinste manipulatie? (Afbeelding: Getty Images (2)).

In een interview met het magazine People zegt Oprah Winfrey te bidden om een teken van God of ze mee moet doen met de presidentsverkiezingen van 2020. ‘God, als U vindt dat ik dat moet doen, moet U het mij zeggen, en wel zo duidelijk dat zelfs ik het niet kan missen. En dat is nog niet gebeurd.’ Journalist Jon Rappoport  wijst erop hoe aanmatigend dit wel niet is, omdat ze hiermee impliceert dat zodra ze zich inderdaad kandidaat stelt, niemand aan haar kan twijfelen, omdat God dan klaarblijkelijk achter haar staat. Deze manipulatieve houding is kenmerkend voor heel veel christenen in onze tijd, alleen hebben de meesten dat niet in de gaten, en willen dat overigens ook helemaal niet, omdat ze feitelijk ook zichzelf ermee voor de gek gouden. Erger nog: het Derde Gebod, ‘Gij zult de Naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken,’ wordt hiermee massaal overtreden, juist door christenen.

 

‘Ik ben zo belangrijk, dat mensen mij zullen(of zelfs wel moeten)geloven als ik zeg wat God aan mij heeft doorgegeven / heeft laten zien.’ Ongeveer met deze zin vat Rappoport Oprah Winfrey’s ‘opmerkelijke lef’ samen. Alsof ze zegt: ‘Ik zou nooit zelf meedoen aan de verkiezingen, daar ben ik te nederig voor. Maar laten we wachten wat de Schepper van het Universum daarvan vindt, wat Hij specifiek tegen mij daarover te zeggen heeft.’ (1)

Herkenbaar? Voor christenen vast wel, want veel geloofsgenoten vinden het doodnormaal om op dezelfde manier met God en anderen (en zichzelf) om te gaan. Kun je een discussie op argumenten niet winnen? Haal je gewoon ‘God’ erbij, zeg je dat ‘God mij heeft laten zien dat’, en voilà, de ander is de mond gesnoerd. Want wat hij of zij ook zegt kan nooit kloppen, want God heeft jou de waarheid getoond. En als je wilt dat die ander jouw ‘advies’ volgt, dus feitelijk jouw zin doet, dan geef je hiermee aan dat als die persoon dat naast zich neerlegt, hij of zij tegen de wil van God ingaat.

Wat zou God hier eigenlijk van vinden? vraagt ook Rappoport zich af. Zoiets als ‘deze vrouw vraagt Mij of ze mee moet doen met de presidentsverkiezingen van Amerika? Wat geeft haar het idee dat Ik antwoord geef op dat soort vragen? Is dat soms Mijn taak, mensen wel of niet mee laten doen met de verkiezingen? Had Ik dat dan al niet veel vaker gedaan? Ben Ik nu soms een politiek adviseur?’

God verlaagd tot boodschappenhulp

En alsof dat nog niet bizar genoeg klinkt: veel moderne christenen nemen God zelfs mee bij futiele zaakjes zoals boodschappen doen. God als je persoonlijke parkeerhulp (voor als het druk is en je niet snel genoeg een plekje vindt). God als je persoonlijke aankoopadviseur (God, als ik nu de goedkopere hagelslag neem, hou ik weer wat extra over voor de zending). Of God als moderne ‘weergod’ (we hebben vandaag een feest in de tuin; God, stuur alstublieft de regenbui langs ons huis). Kan de Schepper van het Universum nog erger vernederd worden, dan zo te worden gereduceerd tot iemands dagelijkse persoonlijke assistent?

In de oudste tijden gaf God al duidelijk te kennen bepaald niet gediend te zijn van het misbruiken van Zijn Naam (* ook al is ‘God’ niet Zijn letterlijke Naam, maar dat is voer voor een totaal andere discussie). Hij nam het zelfs op in de bij iedereen bekende 10 geboden. ‘Gij zult de Naam van de Here uw God niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden die Zijn Naam ijdel gebruikt.’

Gelovigen denken nogal eens dat dit enkel op vloeken slaat, maar dat wordt er primair helemaal niet mee bedoeld. Het derde gebod werd juist gegeven om het massale misbruik van ‘God’, het voor je eigen karretje spannen van andere mensen door overal en altijd ‘God’ erbij te halen, te voorkomen. ‘God’ wil niet dat mensen anderen uit Zijn Naam vertellen wat ze wel en niet moeten doen, denken of vinden.

In het Oude Testament hadden alleen profeten gezag om namens Hem te spreken, en dan nog moesten zij door het gewone volk voortdurend worden getest. Als er één ‘profetie’ -in wezen iedere uitspraak die namens ‘God’ wordt gedaan, waar ‘God’ bij wordt gehaald- niet uitkwam, dan moesten deze personen voortaan worden genegeerd, want dan bleken ze enkel namens zichzelf te hebben gesproken.

‘Mijn visie klopt, want ik heb het van God’

In het Nieuwe Testament was dit gezag voorbehouden aan apostelen (mogelijk de reden waarom sommige moderne predikers zichzelf ‘apostel’ noemen?). Profeten en apostelen hadden als gemeenschappelijk kenmerk dat veel van hun woorden werden opgenomen in de Bijbel. Voor apostelen werden een aantal duidelijke voorwaarden gegeven, zoals dat zij ooggetuige moesten zijn geweest van Jezus’ opstanding, of in het geval van Paulus: Jezus letterlijk aan hen verschenen was. Zelfs toen al werd gewaarschuwd voor ‘schijnapostelen’, die deze titel ten onrechte claimden om hun eigen gezag over mensen uit te roepen.

Zichzelf verklaarde profeten en apostelen, maar ook gewone christenen beseffen vaak niet dat juist het massale misbruik van ‘God’ voor ongelovigen (en overigens ook sommige gelovigen) een reden is om hen –en hun boodschap- totaal niet serieus te nemen. Want zij zien dat er honderden verschillende soorten kerken, stromingen en uitleggers zijn, die elkaar heel vaak tegenspreken. Hoe kan dan bepaald worden wie er namens de ‘echte God’ spreekt, en wie niet, als ze allemaal van zichzelf beweren dat zij dat speciale ‘lijntje met boven’ hebben? Dat hun visie op een bepaald onderwerp, hun uitleg van één van de vele vertalingen van de Bijbel (of die van hun kerk / dominee) de juiste is? Enkel omdat zij die uitleg ‘logisch’ vinden klinken?

Hoe is dit minder arrogant dan een vrouw die zegt van God te zullen horen of ze wel of niet president moet proberen te worden?

‘God heeft mij het inzicht gegeven’

Rappoport voert een virtueel toekomstig gesprek met Oprah, waarin ze aankondigt inderdaad president te willen worden, maar er ogenschijnlijk heel eerlijk bij zegt dat God haar had laten weten dat ze niet met de verkiezingen moest meedoen.

Waarom ze dit dan toch doet? ‘Omdat dit een test van God is, om te zien of ik het wel echt wil.’ De verslaggever: ‘Dus gebruik je in zekere zin God om meer stemmen te krijgen.’ Oprah: ‘Als dat mijn motief was, had ik wel gelogen en gezegd dat God me had verteld dat ik wèl mee moet doen. Maar God test mijn wil.’ Verslaggever: ‘Hoe weet je dat?’ Oprah: ‘Dat inzicht heb ik van God.’ Verslaggever: ‘Dus je hebt een ‘lijntje’ met boven, met Gods bedoelingen?’ Oprah: ‘Ik weet het wanneer God tot mij spreekt, ik herken Zijn stem.’ Verslaggever: ‘Dus Hij staat aan jouw kant?’ Oprah: ‘Hij staat altijd aan mijn kant.’

Ook dit is eenzelfde vorm van manipulatie zoals zojuist omschreven, alleen nog geniepiger, omdat iemand daarmee probeert te onderstrepen ‘echt volkomen eerlijk’ te zijn, en ‘echt’ Gods stem te kunnen horen.

Ook manipulatie van zichzelf en van God

Tot slot manipuleren christenen ook zichzelf, en indirect ook God, als ze allerlei besluiten in hun leven toeschrijven aan God. ‘God heeft me laten zien dat ik met jou moet trouwen.’ ‘God heeft me laten zien dat ik die baan moet nemen / opzeggen.’ ‘God heeft me laten zien dat ik daar moet gaan wonen.’ Et cetera. Maar wat als het dan fout loopt? Dan is de logische consequentie dat God een verkeerd advies heeft gegeven. Zoals Adam al feitelijk God de schuld gaf toen Eva hem verleid had, met de woorden ‘de vrouw die Gij mij gegeven hebt’.

Geen mens –christen of andersdenkende- zal een God serieus kunnen nemen die zo met zich laat sollen, die zo makkelijk door mensen te manipuleren is. Dat is dan ook de ware bedoeling van het derde gebod, en in bijvoorbeeld het boek Job de reden waarom God geen antwoord geeft op de vele vragen van Job, die maar niet kan begrijpen waarom hem zoveel ellende is overkomen.

Gods uiteindelijk reactie op Jobs klaagzang is als volgt samen te vatten: ‘IK ben degene die het heelal, de Aarde en alles wat daarop leeft heb gemaakt. Wat denk jij wel niet dat je bent dat je Mij ter verantwoording roept voor jouw leven?’ (Waarop Job spijt betoont, en vervolgens in alles wordt hersteld, en juist de religieuzen die God tegenover hem meenden te moeten verdedigen, een forse uitbrander van Hem krijgen).

Vrije wil: Onze keuzes zijn 100% onze verantwoordelijkheid

Ieder mens heeft zijn verstand, zijn vrije wil en zijn geweten gekregen, en voor de gelovige ook nog een boek vol met simpele basisregels en levenswijsheden, om daarmee zijn leven op deze planeet te kunnen leiden. De besluiten die in dit leven worden gemaakt zijn dan ook 100% uw eigen verantwoordelijkheid. God bemoeit zich niet met wat voor baan u neemt, waar u gaat wonen of wie u als levenspartner kiest –laat staan in wat voor auto uw rijdt of wat u in uw boodschappenmandje gooit-, want als dat zo zou zijn, zou het uw leven niet meer zijn, en zou u de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw keuzes –in ieder geval deels- kunnen afschuiven.

God is echter niet geïnteresseerd in willoze slaven, want anders had hij ons wel als automatisch gehoorzamende, niet zelf na kunnen denkende robots geschapen. Sterker nog: u kunt met uw vrije wil besluiten om een ander mens voor het leven ernstig te beschadigen, of zelfs te vermoorden, zonder dat een engel of ‘stem uit de hemel’ u tegenhoudt, en zonder dat dit –behoudens misschien betrapt en bestraft worden door de aardse autoriteiten- ook maar enig negatief gevolg voor uw leven hier heeft.

Het in Gods naam proberen te beïnvloeden of zelfs bepalen van de keuzes en levens van anderen –omdat u op basis van uw eigen interpretaties van de Bijbel denkt dat u de wil van God voor het leven van die ander meent te kennen- wordt in de Bijbel niet zonder reden de zonde van ‘toverij’ (= manipulatie) genoemd. Dat zal God, getuige de waarschuwing in het derde gebod, en de tal van andere ernstige waarschuwingen aan het adres van zichzelf verklaarde profeten en apostelen, uiteindelijk niet over Zijn kant laten gaan:

'Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen Mij zeggen: “Here, wij hebben in uw naam geprofeteerd. Here, wij hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen.” Maar Ik zal hun antwoorden: “Ik heb u nooit gekend. Ga weg! U bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan.” (Matt.7:22-23, Het Boek)


Xander

(1) Infowars
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten.

Reacties

Pagina12
Ramshoorn op 02-03-2018 19:53

"In een interview met het magazine People zegt Oprah Winfrey te bidden om een teken van God of ze mee moet doen met de presidentsverkiezingen van 2020.?"

Hoogmoed komt voor de val!!! Paulus zou tegen Oprah Winfey zeggen...

2 Korintiërs 10:18…want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Here een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan.

God riep Abraham Genesis 12. God riep Mozes. Exodus 3. Jeshua riep zijn 12 Apostelen bij name. Mattheus 10 enz.

Profeten worden door God zelf geroepen. God riep Samuël   1 Samuël 3.

Nog twee voorbeelden: Numeri 12:6Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de Here, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem.

1 Koningen 3:5…Te Gibeon verscheen de Here aan Salomo des nachts in een droom, en God zeide: Vraag; wat zal Ik u geven?

Mario Schettini op 02-03-2018 19:54

de Schepper is heilig dus ook Zijn Naam is heilig. men begrijpt niet dat dit eveneens van toepassing is op het gebruik van Zijn Naam. mensen zeggen Jehova en JHWH en dat is een grove schending van het derde Gebod. dát is ook de r3den dat de Joden Zijn Naam nooit gebruiken. de favoriete benoeming is HaShem of Adonai. 

rescue op 02-03-2018 19:57

Op deze, God voor zijn eigen karretje spannen manier, is de gehele charismatische beweging gefundeerd.     Je kunt God als Vader in principe alles vragen, maar Hij wijst in Zijn Woord altijd op het voorbeeld van Zijn Zoon. Die onderwierp Zich altijd als mens hier op aarde om de wil van Zijn Vader te doen, en was gekomen om te dienen en zelfs Zijn leven te geven als losprijs voor verloren zondaars. Hij vroeg niet om een Mercedes of een bugalow, of probeerde nooit zijn opdracht te ontlopen ook niet toen het op het kruis aankwam. Hij had zeker een hekel aan eerzoekers en kapsonesgedrag en liet de machthebbers volkomen links liggen. Misschien moeten we nog maar eens nadenken waarom we naar de hemel willen, want Hij is daar. Hebt u Hem lief?

Rienus op 02-03-2018 20:14

Volgens mij boeit het buiten de Amerikaanse bevolking helemaal niemand welke clown er in de toekomst in het Witte Huis de baas gaat lopen spelen. En als die diva op een teken van wie dan ook gaat lopen wachten is ze niet helemaal fris tussen haar oren. Maar ze zet daarmee een mooie lijn voort, dat wel.

vlokje op 02-03-2018 20:16

Wat een mooi stuk, xander

In welke kerk je ook zit, dit geldt overal

Als jezelf gaat nadenken, sloopt de kerk je geloof (omdat er gaten in hun verhaal zitten) en zij eisen je aan te passen aan het stramien van hun organisatie,  wat een dooddoener voor zelf denken is. 

Volgens mij werd er met de heilige geest uitstorting bedoeld, zelf nadenken met wat hulp van boven.

JP op 02-03-2018 20:24

Ja, ja, net als het teken van God aan de "Blues Brothers"?

FinalCountDown op 02-03-2018 20:25

Ze zei: "God, als U vindt dat ik dat moet doen, moet U het mij zeggen, en wel zo duidelijk dat zelfs ik het niet kan missen. En dat is nog niet gebeurd.". Volgens mij is het dan wel overduidelijk dat God Niet wil dat ze president wordt..

Dion op 02-03-2018 20:36

de mensen die nu zo zeuren over Trump,  wat zullen die dan gaan doen mocht ze winnen ...    ik denk dat ze niet zal winnen omdat  ze ook het symbool is van  zeikerige huisvrouwen , die steeds de vrouwen en minderheden kaart trekt.

DG op 02-03-2018 20:45

Ik zie haar niet met Poetin praten. En wat als ze dan een belangrijke beslissing moet maken als Amerika in gevaar komt (oorlog e.d.)

Dommelectueel op 02-03-2018 20:57

Je zult Poetin heten en zo'n president valt op je.Grandioze overwinning voor de u.s. Sorry kon het even niet laten.In naam van wie dan ook is er zo veel ellende veroorzaakt.Oprah, lees eens "antwoord op Job" van Jung.Blijf niet onder de tafel huilen in een hoekje van de kleuterschool.Pak je schepje en je emmertje en ga gewoon weer spelen.Je krijgt van ons echt een glaasje verantwoorde limonade zonder prik.Oja, Hij komt als een dief in de nacht, hij brengt geen vrede maar een zwaard.Daar wil je het tegen opnemen? Gaat niet lukken.

Gerard op 02-03-2018 20:59

@ Xander. Buitengewoon goed schrijfstuk!! Een dikke, dikke pluim voor je! Zoiets als dit werd een aantal geleden vaker geplaatst. Doe het weer meer!

Benesha op 02-03-2018 21:07

Ik weet niet of dat slecht is. Mensen vertrouwen op God om hen een teken te geven of ze iets moeten doen. Dat is toch niet arrogant. In tegendeel. En het betekent ook niet dat God wil dat ze president wordt. Alleen dat ze meedoet.

Zoalang Oprah van de daken schreeuwt, zie interview die door minimaal tienduizenden wordt gelezen, zij misbruik maakt van haar positie als VIP, zij wel degelijk aan het manipuleren is om via slinkse wegen de naïeve christenen al aan haar kant te krijgen en zelfs Gods naam hierin te misbruiken door hem voor haar karretje te spannen. Zij gooit hiermee een proefballonnetje op om te peilen hoe "men" over haar vermeende voornemen denkt , om te gaan voor het presidentschap.

Als zij werkelijk hierin integer zou zijn -wat niet  blijkt uit haar gedrag- dan zou zij in de verborgenheid van haar binnenkamer deze vraag aan God voorleggen en dit verder met niemand bespreken.De vraag is ook, over welke god zij het heeft. Zij is een fan van een New Age goeroe Eckhart Tolle  een spritueel coach.

 
https://www.youtube.com/watch?v=r7MGw6koF8Q

Mod.

levi op 02-03-2018 21:20

@benesha: helemaal met u eens!

ron op 02-03-2018 21:29

Een teken van God en wat gaat dat zijn? Een opgestoken middelvinger of een stem in het hoofd zoals bij Mohammed?

Als God een persoon is die een teken moet geven wordt Hij al beperkt in zijn Almacht(Sic).

We moeten al meer dan 2000 jaar teruggaan voor deze tekens en dan nog werd het opgeschreven als er al verschillende generaties overleden zijn.

Qvic op 02-03-2018 21:34

Het maakt eigenlijk niet uit in wat voorn religie of ideologie je gelooft, want iedere gelovige maakt misbruikt van zijn religie of ideologie om namens die religie of ideologie te handelen. Zodat zijn of haar handelen niet voor hun eigen verantwoording komen, als het fout gaat of je op heterdaad betrapt wordt of als ze andere willen overtuigen van hun gelijk of wil. Het zijn voor mij allemaal hypocrieten, omdat zij hun eigen verantwoording afschuiven op die ander en zogenaamd handelen in naam van die ander. Die andere is meestal een fictief iemand, zodat er nooit tot een veroordeling kan volgen op die ander als opdrachtgever. Zodat alle gelovige denken dat zij dan vrij uit gaan voor hun handelen. Want zij hebben tenslotte enkel de bevelen uit gevoerd voor die ander, zij zelf wassen hun handen in onschuld.

Juliana op 02-03-2018 21:34

Xander jevslazt de bal totaal mis de laatst e tijd je weet rich dat vrijmztselaars en illuminatihun god satan is wanneercze zggen God bless America bedoelen ze Lucifer. Ben jij vrijmetselaar? je roept met je artikelen over de vluchtelingen passief haat op.voor moslims en vluchtelingen ik volg je vanaf nu niet meer. Je.neemt ook veelvuldig artikelen over van jdreport een Vrijplaats  voor ...bach elke watchman toont zijn ware gelaat tegenwoordig of je bent afvallig geworden je gelooft niet echt in Jezus niet meer je bent humanistisch geworden Alleen God kan je helpen en ik kan alleen bidden voor je

stan op 02-03-2018 22:17

ze is een valse profeet

Janus op 02-03-2018 22:33

Oprah is groot geworden door de illuminati; zij is lid van de verkeerde club. Het is te triest voor woorden om te lezen dat God met  haar gesproken heeft, bah

Gerard op 02-03-2018 22:33

@ vlokje op 02-03-2018 20:16 Goed beoordeeld, Vlokje! "... Als jezelf gaat nadenken, sloopt de kerk je geloof (omdat er gaten in hun verhaal zitten) en zij eisen je aan te passen aan het stramien van hun organisatie,  wat een dooddoener voor zelf denken is. ..." Inderdaad! De meesten zullen tijdens het lezen van dit stuk ongetwijfeld en terecht denken aan de evangelische gemeenten. Maar wat te denken van de beledigende, ernstige dwaalleer die 'Uitverkiezingsleer' in de reformatorische kerken genoemd word? Deze diepschandelijke dwaalleer heeft in de loop der tijden velen van hun voetstuk geslagen, angsten veroorzaakt, radeloosheid teweeg gebracht jazelfs zelfmoord (!!) maar... de 'schriftgeleerden' wassen de handen in onschuld. WEn wat te denken van de leer der Erfzonde, op de wijze zoals die daar ook wordt voorgesteld? (Verzoek aan de lezer: lees goed wat ik hier geschreven en onderstreept heb om foutieve uitleg of verwijten te voorkomen.)

Eelke Piers op 02-03-2018 22:37

Zei Christus niet:  "Vraagt en ge zult verkrijgen" en meer van dergelijke opmerkingen.

Daarom vind ik het hele artikel maar een rare voorstelling van zaken.

Ik vind het helemaal niet raar om te zingen van:""Onze lieve Heertje, Geef mooi weertje, Geef een mooie dag. Dat het zonnetje weer schijnen mag.

Het is gewoon een gebedje en een contact met God. Niks mis mee.

Eelke, "Vraagt en ge zult verkrijgen" er gaat wel  iets aan vooraf, Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid.
Maar er is niets mis met uw zingend contactmomentje met God. Mod. 

Mark S. op 02-03-2018 22:48

Oprah Winfrey is een dom goddeloos mens dat alle dingen steunt die God verboden heeft.

Pier op 02-03-2018 23:28

Toen antwoordde de Heer Job vanuit een storm en Hij zei..... 

(Handelingen) en de Geest zei tot Filippus: treed toe en voeg u bij deze wagen. (Filippus Was een diaken)

(Handelingen) en terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: zondert Mij nu Barnabas en Saulus af. (God spreekt hier tot de aanwezigen)

wie een oor heeft, hore wat de Geest tot de gemeente zegt.... (Openbaringen)

allen die door de Geest geleid worden zijn zonen Gods.....

Hij heeft Zijn Geest uitgestort in onze harten, die zegt: Abba, Vader....

Heden, indien gij Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet.....

(Deut.5:24) heden hebben wij gezien, dat God spreekt met een mens en dat deze toch in leven blijft....

enz. enz.

Fout artikel. God spreekt wel degelijk tegen en met Zijn kinderen. Hier wordt het kind met het badwater weggegooid. Je wilt opkomen Xander tegen misbruik van iets dat mooi en goed is, maar in dat opkomen tegen dat misbruik maak je een fout. God is een sprekende God. Dat wil Hij ook zijn in Zijn liefdevolle en intieme omgang met Zijn kinderen. De bijbel staat er vol van. Ik heb een paar willekeurige voorbeelden gegeven, maar er zijn er veel meer. In je artikel maak je de fout dat te ontkennen. We moeten wel leren Zijn stem te verstaan. Er staat ook: u geschiede naar uw geloof. Wat je nu geschreven hebt, bouwt dat geloof niet op. Ik zou als ik jou was dit artikel aanvullen met een paar van de vele positieve voorbeelden van het spreken van onze God. Ik zou je persoonlijk daarvan voorbeelden kunnen geven.

Pier.

Beste Pier, de essentie van dit artikel is het op grote schaal misbruiken van Gods naam door manipulatie en zelfzucht. Dat neemt niet weg dat elke oprechte christen gaanderweg groeit in de persoonlijk omgang met God en in onderscheid maar dat in principe wel alles bijbels toetstbaar moet zijn.
U bent vrij  om iets te delen van uw voorbeelden. Mvg. Mod.

Cefas op 03-03-2018 00:27

Manipulatie en geestelijke manipulatie is altijd van de duivel. De wereld maar ook de christelijke wereld zit er vol mee. Zelfbedrog en zelfhoogmoed komt voor de val en dat geldt ook voor Oprah Winfrey, zij is een werktuig van de vader van de leugen en zijn demonen, de tegenstander van de God van Israel en Zijn Zoon.

Tycho op 03-03-2018 00:40

De Oprah vraagt toestemming aan een fantoom voor haar operette. Wie de dommen aan zijn zijde heeft is verzekerd van de meerderheid. Ergo maakt zij een gerede kans. Een waanzinnige meer of minder in regeringen maakt geen donder meer uit. De mensheid loopt achteruit en met rasse schreden het moeras in waar we verzuipen in ons mentaal vuil. 

wardje op 03-03-2018 00:42

Punt voor Rappoport.  En met over brugging van de tijd ook voor Erasmus trouwens in zijn 'De Libertate' (over de vrije wil).  Het terrein dat hij had uitgekozen om zich - min of meer á contre gré - zich te weer te stellen. 

wardje op 03-03-2018 04:30

Correctie Erasmus  00:42.  Genoemd boek heet niet 'De libertate' maar 'De libero arbitrio' (over de vrije wil, speciaal tegenover de stelling die Luther daarover had  ingenomen, https://en.wikipedia.org/wiki/De_libero_arbitrio_diatribe_sive_collatio).

Duym op 03-03-2018 06:36

Na zo'n dwaze uitspraak hoef ik zelfs niet te wachten op een teken van God om Niet voor haar te stemmen. Hitler zag de vele mislukte aanslagen op zijn leven, ook als een teken van God dat hij goed bezig was.

Harold op 03-03-2018 06:37

Wij kunnen en mogen niet oordelen over de hartsgesteldheid van mensen, maar... Aan de vruchten die de heilige geest voortbrengt kunnen we wel zien hoe de relatie van sommige mensen met de Heer is.

In het geval van Oprah, als een van de rijkste vrouwen van de US moet ik wel automatisch denken aan de woorden die Jezus sprak: 'het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.'

'Ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de Hemel hebben; en kom herwaarts, volg Mij' zei Jezus tegen de rijke jongeling.

Nu dan, iemand die schatrijk is, waarvan Jezus zegt dat de kans op het binnengaan in Gods Koninkrijk bijna nihil is, zou wel ineens persoonlijk contact met God hebben, of ze zich beschikbaar moet stellen als president? Waarom hoor ik haar over talloze andere zaken niet over God praten? Waarom heeft ze in haar tv shows nooit Jezus naam verheerlijkt?

Het heeft er dus alle schijn van dat ze Gods naam misbruikt, om voor de rest van de wereld zelf nederig over te komen. Dit is pure schijnheiligheid, waar veel mensen in zullen trappen.

Trump is ook schatrijk, maar hij heeft Gods naam niet misbruikt om president te worden, sterker nog hij is zelf arrogant genoeg om te zeggen dat hij dit zelf bereikt heeft. 

Ik mag hopen voor haar dat Oprah zo'n geweldige relatie met God heeft, maar in haar handelen en met haar woorden heeft ze dat nooit laten blijken. Wat zou Oprah's antwoord aan Jezus zijn, als hij zou vragen om alles te verkopen en Hem te volgen?

Paddestoel op 03-03-2018 07:06

Ben al erg lang god moe, heeel erg lang. Vooral als ik zie dat mensen wie in god geloven zich beter superieur en beter achten dan mensen wie niet in god geloven. Zie het dagelijks het zijn vooral de mensen wie respect eisen terwijl je dat juist moet verdienen. Ik vraag me altijd af wat voor een kwaad er wel niet in een gelovige moet huizen dat er zelfs een god voor nodig is om hen in toom te houden. Er zijn namelijk genoeg mensen wie niet geloven terwijl zij zich wel kunnen gedragen.

Tom Hendrix op 03-03-2018 07:15

Ik ben blij met dit artikel. Het noopt mij, om ook mezelf te onderzoeken. Uiteindelijk blijf ik vertrouwen houden op de Here Jezus, want Hij is: " de weg, de waarheid, en het leven". Ook ik ga haperend en sukkelend door het leven, maar ik zou de pretentie niet willen hebben, dat ik even uitmaak of Adonai tot mij wil spreken. Goed artikel, Xander.

Hubert Luns op 03-03-2018 08:28

God wil niet dat wij automata worden die blindelings zijn bevelen volgen. Dat het recept 0m demonen om jouw leven over te nemen. Lees maar "War on the Saints" van Jessie Penn-Lewis, een subliem boek waarin wordt uitgelegd hoe het komt dat zoveel goedwillende Christenen menen dat door je willoos over te leveren je dienst aan God bewijst, reden ook waarom zoveel charismatische bewegingen in het verleden schipbreuk hebben geleden. Zie:https://www.scribd.com/document/268064695/Oorlog-tegen-de-Heiligen-Recensie

Robby op 03-03-2018 08:29

Ik dacht dat de Oprah Winfrey show gestopt was.

Video is van 2012.  Mod.

Pier op 03-03-2018 09:50

Oké Mod., ik begrijp de essentie van het artikel. Ik blijf er echter bij dat hier iets moois, de persoonlijke omgang van onze Heer met zijn kinderen, met ons, laat ik zeggen.....: wordt ontmoedigd. Daar ben ik het niet mee eens, dat bouwt ons geloof niet op. Voorbeeld: Xander schrijft: God bemoeit zich niet met welke baan u neemt. Dat is beslist niet waar. Ik zal het geen leugen noemen, het kan zijn dat Xander de ervaring van Gods bemoeienis met zulke details in ons leven niet kent, maar het is niet waar. Dat is nu juist één van de persoonlijke ervaringen waar ik het over had. Ik zal het vertellen:

jaren geleden was ik werkloos geraakt. We woonden in een gebied waar werk nauwelijks te vinden was. We hadden al kinderen en door een werkelijk minimaal bedragje aan uitkering dat we toen kregen, raakten we in moeilijkheden. We waren letterlijk arm. Er was een moment dat ik op straat liep en tegen de Heer zei: Vader, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik weet het niet meer!

Toen kwam er antwoord. Zo duidelijk alsof het hardop gesproken werd, alhoewel dat niet zo was, maar zo duidelijk verstond ik het: "bel dat en dat bedrijf" (ik noem hier even de naam niet) Ik stond midden op straat stil, verwonderd. Ik liep naar huis en belde het bedrijf. Ze kenden me niet, wisten niet wat ik bedoelde. Om een lang verhaal kort te maken: ik werd er uitgenodigd, kreeg er een baan. Alles veranderde.

Op een cruciaal moment in ons leven sprak de Heer een paar woorden en dat heeft ons leven een zeer positieve wending gegeven. Tot op de dag van vandaag ben ik daar zeer dankbaar voor. 

Vriendelijke groet,

Pier.

Voorbeeld: Xander schrijft: God bemoeit zich niet met welke baan u neemt.  Dank Pier voor het delen van uw persoonlijke mooie ervaring met God. 

De strekking van het artikel is niet dat God niet tot mensen kan en wil spreken, maar wel dat mensen niet moeten menen 'namens God' tot andere mensen te moeten spreken, in de zin van: proberen zover te krijgen iets wel of niet te doen. Dat blijkt ontzettend vaak fout te gaan en te ontaarden in manipulatie en machtsmisbruik. Mod.
henk op 03-03-2018 10:58

Alsof ze zegt: ‘Ik zou nooit zelf meedoen aan de verkiezingen, daar ben ik te nederig voor. Maar laten we wachten wat de Schepper van het Universum daarvan vindt, wat Hij specifiek tegen mij daarover te zeggen heeft.’ 

Oprah (Orpah) aanbid, net als joden, moslims en vrijmetselaars, de God van deze wereld. Niet de Schepper van het Universum. Lucifer is de God van deze wereld. Christenen aanbidden de Schepper van het Universum. 

https://www.youtube.com/watch?v=GxeZ0ezlWKg

https://www.youtube.com/watch?v=b98ch_Pyi-Y

Gerard op 03-03-2018 11:11

@ Juliana op 02-03-2018 21:34. Er is nog nimmer, nimmer zo'n diepgrondige wijsheid op Xandernieuws geplaatst. Kleine aanvulling op jouw tekst, waar je schrijft: ".... ...bach elke watchman..." Achter het woordje '"bach" mis ik twee letters: us.

willy op 03-03-2018 11:28

Dan kan ze nog lang wachten, hopelijk wordt deze vrouw nooit president ! shalom

lies op 03-03-2018 11:34

God heeft met iedere gelovige/kind  een apparte band . geloofservaringen deel ik vooral met mijn vrouw . De intimiteit tussen jou en je schepper is niet iets om rond te toeteren, dan beroof je het van zij waarde en schoonheid . Wat Opera  betreft, Amerika is Amerika .

Maya op 03-03-2018 13:25

God.. wat is goddelijk ? Is het de mogelijkheid tot creatie ? De mogelijkheid tot schepping ? Is het de ziel en het bewustzijn tesamen, slechts vergeten vanuit welke bron wij allen komen ?

Mijn inziens is al het leven wonderlijk en daarom goddelijk bij begin.. ook is men creator van eigen realiteit en kan men nieuw leven scheppen.

Ja wij zijn allen god.. dus oprah is het gewoon ff vergeten.

Im, Lakech

Rosalie op 03-03-2018 14:22

Janus om 22.33 u : dat denk ik ook. Inderdaad : lid van de Illuminati. Met  " God" zal ze wel " Lucifer " bedoelen.

Ramshoorn op 03-03-2018 15:23

Inderdaad Rosalie, ik word niet warm of koud wanneer ik presidenten van de VS hoor zeggen God Bless America. Over welke god hebben ze het eigenlijk? Niet over de God van Israël. Het is me in het geheel niet duidelijk namens welke commerciële god Oprah Winfrey spreekt.

Wat ik wel weet. Bijna alle presidenten van de VS [behalve Kennedy die werd dan ook vermoord] behoorden tot de allerhoogste graad van de vrijmetselaars. In hun tempels van de NWO worden alle goden vereerd inclusief satan. Je kunt ze dan ook afgodenaanbidders noemen. Ze voelen zichzelf god en spreken als een god voor sommigen. Psalm 2 en 83.

Wanneer mensen spreken over God vraag ik dan ook altijd, over welke god spreekt u? Wat is zijn naam? De God van Israël is niet te vergelijken met welke [af]god dan ook.

Allah is de god van de Arabieren. En de namen van miljoenen Hindoe-goden? Je raakt de tel kwijt.

De machtige God van Israël [Exodus 19] moet wel de ware God zijn. Hoezo? Zijn volk leeft al 5000 jaar op aarde. Hij gaf hen een Boek de Bijbel, dat nu al in ruim 2500 talen vertaald is. Is al 3000 jaar het meest gelezen en verkochte Boek. Zijn volk Israël keerde vanaf 1880 terug na 1750 ballingschap. Nu leven er al bijna 8 miljoen Joden in Israël, de rest 7 miljoen komt nog als de Joodse Messias regeert in Jeruzalem. Zacharia 14:9.

In 1948 werd door Ben Goerion de Staat Israël uitgeroepen. In 1967 werd Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van Israël en als hun Messias terugkeert in Jeruzalem [Zacharia 14 en Openbaring 14] dan wordt Jeruzalem de hoofdstad van heel de wereld volgens Psalm 72, 98 en 99.

De Arabische, Iraanse, Chinese, Japanse, N-Korea, India, Afrikaanse, Nederlandse volken, enz. zullen dan diep, eerbiedig voor de Joodse Messias buigen. Jesaja 60. Dat geloof ik al jaren. waarom? De Bijbel leert dat in de 77 boeken.

Lees meer details in Jesaja 40 t/m 66.

Gorghel op 03-03-2018 15:27

En als je geen antwoord krijgt van God, dan doe je gewoon mee en frauduleer je de boel, zoals Bush in Florida.

Albatros op 03-03-2018 17:21

Gerard op 02-03-2018 22:33

Mag ik eens vragen wat ùw zienswijze is, buiten alleen het afbreken?

Tante Betje op 03-03-2018 18:06

Ophrah is helemaal New Age...spiritueel zeker ...maar ze erkent Jezus Christus niet als enige weg tot God...Oprah is geen Christen...Dus tot welke God ze gebeden heetft???  de god van deze wereld...

Gerda op 03-03-2018 18:29

@Pier. Bedankt, ook wij kennen een leven als kinderen van God. wij kunnen een boek vol schrijven over hoe wij ons leven leven, geleid door de Heilige Geest en God onze Vader. 

kim op 03-03-2018 20:57

Ophrah, die kraamt zoveel onzin uit, terwiijl ze zelf niet heeft gebaard, en nu over God beginnen en zogenaamd de almachtige spelen, weet u allen, ze is van de elite en wil onze wereld kapot maken, waarom eigenlijk, geld geld geld. Wees gerust er is geen God die haar president laat maken, want dan gaan we er aan, toch beste mensen? 

Hubo op 03-03-2018 21:34

Ik krijg niet de indruk dat Oprah dit zo gezegd heeft.Er wordt in het bronartikel een nogal schimmig suggestief woordenspel gebouwd om haar klaarblijkelijk in een kwaad daglicht te stellen.Ik had een tijdje geleden ook de indruk dat dit punt afgesloten was toen ze kort na die Me too toespraak liet weten volgens haar diepste overtuiging van een kandidaat stelling af te zien.Nu wordt er nog aan toegevoegd dat ze daarbij in gebed zou zijn gegaan en daarop geen andere aansporing heeft gekregen.En meer niet.Daarmee is het boek volgens mij gesloten.

People heeft een nogal gemonteerd filmpje gemaakt,waarin de Metoo toespraak nog eens flink opgeklopt wordt,maar er wordt vooral reclame gemaakt voor een nieuwe film die door Oprah Winfey geproduceerd is.

Uit de hele presentatie krijg ik niet de indruk dat ze de deur weer open zet voor een eventuele kandidaatstelling en nog wacht op een teken van God.

Ik denk ook niet dat een kandidatuur en een verkiezing van Winfrey veel zouden veranderen.Dan zit je nog altijd met dat stelletje ............. van beide partijen in het congres en de hele hybriede structuur van veiligheidsorganen en voorgekookt 'beleid'.Er is niets dat er op wijst dat Oprah Winfrey de impasse in de wereld kan doorbreken.

Dienstknecht op 04-03-2018 00:39

xander, het is waar! Er wordt klakkeloos gesmeten met de naam des Heeren. alleen wil ik je vragen om te onderzoeken of het de Waarheid is wat je zei over dat God zich niet bemoeit met boodschappen en dergelijke. Dit os geen verwijt!!! En ik snap ook je reactie! Omdat er zeer veel geroepen wordt! maar in dat volle Geestelijke leven is er een weg waarin de Heere zegt! Ken Mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken!. Laten we zelf ook alstublieft voorzichtig zijn in onze woorden. 

God  kijkt naar de intenties van ons hart maar we hebben ook een gezond verstand gekregen en een vrije wil om zelf de verantwoordelijkheid te nemen bij het doen van boodschappen. Mod.

Atina op 04-03-2018 01:22

1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; Hebreen 1 

En wel om Zijn  rust in te gaan ! Daar kijk ik naar uit . 

Ik kijk niet uit naar  een soort van aards koninkrijk  waarvan Hij wilt dat Oprah de president zal worden op Zijn bestemde tijd . Die komen en gaan maar zijn Hemels Koninkrijk zal voor eeuwig bestaan 

Lino op 04-03-2018 03:49

Beste Pier, bedankt voor je getuigenis. Mooi!

Zelf weet ik ook uit meerdere ervaring dat God Altijd antwoord als je in nood en vanuit een oprecht hart tot Hem roept. Altijd. God houdt Zijn woord. Ik (en niet alleen ik) heb in zeer dreigende situaties verkeerd en iedere keer kreeg ik antwoord (waardoor ik wist wat er aan de hand was en/of wat ik moest doen), kon ik op wonderlijke wijze ontsnappen of werd ik door een onzichtbare kracht weggetrokken (toen ik als klein kind bijna in een diepe strontkelder viel en er niemand in de buurt was) toen ik God in nood aanriep.

Natuurlijk zijn er doorgeslagen christenen die God als sinterklaas zien, maar God antwoordt wel degelijk als je in nood tot Hem roept en wil betrokken zijn bij alle facetten in je leven.

En wat betreft Oprah.. dat is een hele gevaarlijke vrouw. Zoals iemand hierboven al zei: een vrijmetselaar die haar taak in de NWO-Agenda uitvoert in ruil voor geld, macht en 'onsterfelijkheid' Haar god is satan. Het lijkt me duidelijk dat ze een rol gaat spelen in de Grote Verdrukking, maar ik geloof niet dat zij president wordt. Mogelijk is dit bedoeld om de Trump-haat onder vrouwen aan te zwengelen of haar steeds groter te laten worden voor een ander misleidend doel om mensen de NWO in te trekken.

Jean op 04-03-2018 11:42

Jaren geleden heb ik die kakelkip bezig gehoord en had dadelijk maagkrampen, nooit heb ik er nog naar gekeken en zo te zien is het alleen maar dramatischer geworden met die kakelkip, ze is nu ook nog decadent verwaand geworden.

Wat een zielige creatuur, stel je voor dat zoiets in dat witte huis zou zitten????? Die vorige Hawaiaan was al een ramp maar die zou echt een drama zijn.

Ik lees elke reactie met veel interesse maar waarom slepen bepaalde reageerders steeds religie in hun reacties? Doe de ogen open en stop aub met die waanzin erbij te slepen, zodra ik het lees stop ik met verder lezen.

Beleef het zoals je zelf wil maar laat anderen met rust met die waanzin. 

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl