Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Erdogans krant publiceert Turks plan voor massale moslim aanval op Israël

Turkse dictator maakt tijdens toespraak groet van fascistische Grijze Wolven – Erdogan: De tijd zal komen om het bevel tot mobilisatie te geven, en dan zullen wij allemaal martelaren worden

Yeni Safak, de nationalistisch-islamistische Turkse krant die al jaren functioneert als een officiële spreekbuis van dictator Recep Tayyip Erdogan, heeft een kaart gepubliceerd waarop een massale moslim aanval op Israël wordt aangekondigd, compleet met het aantal soldaten (5,2 miljoen) dat het Israëlische leger (160.000) zou moeten gaan overlopen. Erdogan maakte tijdens een recente toespraak voor zijn islamistische AKP partij met zijn hand de groet van ultranationalistische groepen zoals de fascistische Grijze Wolven, en citeerde daarbij de Turkse versie van ‘Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer’. Toch weigert men in Europa nog steeds de openen te openen voor het almaar duidelijker wordende feit dat de jaren ’30 zijn teruggekeerd, en een nieuwe dictator –nota bene een belangrijke partner van de EU- zijn imperialistische oorlogen voor de islam open en bloot aankondigt.

 

De Grijze Wolven (Bozkurtlar) zijn een ook in Europa actief zijnde ultranationalistische organisatie die nauwe banden heeft met de Nationalistische Beweging Partij (MHP), waar Erdogan met het oog op de verkiezingen in 2019 een alliantie mee heeft gevormd. De karakteristieke groet van de Grijze Wolven en MHP supporters is het symbool van een wolvenkop. Volgens sommige mythen stammen de Turken van wolven af. Het is tevens het symbool van Satan dat traditioneel tijdens veel heavy metal concerten wordt gemaakt.

Turkse versie van Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer

Naast Erdogan maakt een andere topofficial –mogelijk een minister- met zijn hand het Rabia teken, wat het verzet van de Moslim Broederschap tegen met name de Egyptische regering van president El Sisi symboliseert. In Turkse kranten speculeren officials al enige jaren op een toekomstige militaire aanval op Egypte.

Toen Erdogan zich liet toejuichen door de menigte, en deze begon te roepen om hen in te zetten bij de Turkse invasie van de Noord Syrische stad Afrin, antwoordde hij: ‘Als de tijd is gekomen om bevel te geven tot de mobilisatie, zal ik als eerste gaan, en dan jullie allemaal, want wij geloven in het martelaarschap. Zij kennen de Turken niet, zij kennen het Turkse volk niet, zij kennen de Turkse gewapende strijdkrachten niet.’ (1)

Ook citeerde hij zijn favoriete gedicht ‘Eén hart, één vlag, één natie, één thuisland,’ de Turkse variant van ‘Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer’.

Kaart toont geplande vernietigingsaanval op Joodse staat

Yeni Safak toonde op een kaart het uiteindelijke doel van Erdogan: één groot ‘groen’ moslimrijk dat zich uitstrekt van de kust van West Afrika tot aan China, ongetwijfeld het herstelde (en uitgebreide) Turks-Ottomaanse, zoals hij en tal van AKP officials en ministers al zo vaak hebben aangekondigd, met daarop tal van soldaten, tanks, vliegtuigen en schepen, die de lopen van hun geweren en kanonnen allemaal op de in het rood gekleurde piepkleine Joodse staat hebben gericht. Rechts onder wordt het aantal soldaten genoemd: 5,2 miljoen van de moslimcoalitie, en 160.000 van Israël. Daarboven wordt het defensiebudget van Israël genoemd, $ 15,6 miljard, en dat van de moslimcoalitie, bijna $ 175 miljard:


Boven het artikel stond de veelzeggende kop ‘Wat als een leger van islam wordt gevormd tegen Israël?’ De militaire gegevens waren afkomstig van SADAT, een officieel door de Turkse defensie gebruikte onderzoeks- en adviesfirma, die werd opgericht door oud generaal Adnan Tanriverdi, Erdogans topadviseur voor militaire zaken.

OIC: moslimcoalitie reeds in de maak

Dat de moslimcoalitie die Israël moet gaan aanvallen reeds in de maak is, bleek onder andere uit de verwijzing van Yeni Safak naar de topconferentie van de Organization of Islamic Cooperation, die eind december 2017 in Istanbul werd gehouden. ‘Binnen dit raamwerk wordt het duidelijke dat de (gezamenlijke) militaire kracht van de lidstaten die van Israël verre overtreft. Bovendien kan deze superioriteit in een mogelijke militaire operatie worden gerealiseerd door het opzetten van gezamenlijke militaire bases voor de grond-, lucht- en marine strijdkrachten.’

‘Een van de besluiten die op de OIC top kan worden genomen is de vorming van een Jeruzalem Taak Groep, die waarschijnlijk militaire stappen zal ondernemen. De (moslim) legers van Afrika tot Azië gaan Israël te boven, dus als een islamitische leger wordt geformeerd, zal Israël worden belegerd. In een mogelijke militaire operatie is de eerste stap het inzetten van 250.000 soldaten, het opzetten van gezamenlijke bases, en kunnen 500 tanks en pantservoertuigen, 100 oorlogsvliegtuigen, 500 aanvalshelikopters en 50 oorlogsschepen en onderzeeërs worden ingezet.’

‘Turkije hoofdkwartier, Pakistan belangrijk vanwege kernwapens’

‘Tijdens de militaire operatie zal Turkije als een belangrijk hoofdkwartier fungeren... Het Turkse leger, dat met groot succes Operation Eufraat Schild (in Syrië) heeft uitgevoerd, is nu het 7e sterkste leger ter wereld, en het 2e sterkste in de NAVO. Turkije heeft ongeveer 4000 tanks en 1000 gevechtsvliegtuigen en andere toestellen. De marine is de laatste jaren fors verbeterd, en heeft 194 schepen tot zijn beschikking.’

‘Als het enige land met kernwapens heeft Pakistan een belangrijke status binnen de 57 moslim (OIC) landen. Degenen die nu denken dat zij Jeruzalem bezitten zullen morgen geen enkele boom vinden om zich achter de verschuilen.’ Dit was een rechtstreekse verwijzing naar de Koran, waarin moslims een eindtijdoorlog tegen Israël wordt aangezegd, waarin alle Joden moeten worden uitgeroeid.

‘In recente jaren is Turkije met meerdere (OIC) lidstaten gaan samenwerken. De gezamenlijke militaire oefening met onze Iraakse buren... en nieuwe samenwerking met Qatar, Somalië en ander Golf- en Afrikaanse landen. In deze context moet worden onderstreept dat Turkije stappen neemt om het model van het ‘leger van islam’ te realiseren, zoals het vormen van allianties met veel moslimlanden...’

Bijbelse eindtijdprofetieën gaan in vervulling

Voor enkele kenners zijn al deze ontwikkelingen naadloos te plaatsen binnen de in vervulling gaande Bijbelse eindtijd profetieën, waarin –met de benamingen van toen- deze moslimcoalitie die Israël zal proberen te vernietigen met naam en toenaam wordt omschreven.

Helaas wordt er door politiek Europa nog steeds amper aandacht aan besteed aan Erdogans islamistische, imperialistische aspiraties, en zijn voornemen om de Derde Wereldoorlog te ontketenen – want dat is natuurlijk wat er gaat gebeuren als Israël massaal wordt aangevallen. De Joden laten zich deze keer namelijk niet als makke schapen afslachten, en zullen –eveneens volgens genoemde profetieën- keihard terugslaan met hun volledige kernwapenarsenaal:

‘Dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond (= rondom Israël) verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem’ (Zach.12:6)... ‘Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en iedere ogen zullen wegteren in hun kassen...’ (Zach.14:12)

Het begint er steeds meer op te lijken dat de huidige generaties dit zullen gaan meemaken. Wanneer is natuurlijk nog niet duidelijk, maar Erdogan en zijn AKP noemen zelf al geruime tijd het jaar 2023 waarin het Ottomaanse ‘beest’, na precies 100 jaar ‘dood’ te zijn geweest, moet gaan herleven.Xander

(1) Zero Hedge
(2) Yeni Safak via MEMRI 

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31) verder te praten.
Reacties

Pagina12
willy . op 14-03-2018 15:14

Het gevaar komt niet alleen van Iran maar ook van het moslimbroederschap waar Erdogan lid van is. Wel mogen we niet vergeten dat Turkije een Navolid is en niet zomaar een land te oorlog kan en mag verklaren dat zou tegen de regels zijn en ook niet vergeten ook de VS is de krachtigste partner en geldschieter van de Navo. We weten vanuit de bijbel dat vele landen zullen optrekken naar Jeruzalem om er een universele stad van de maken dit terwijl het een Joodse stad is met Joodse roots het hoort niet de volkeren toe, ook zo met religie men wil van Jeruzalem een multireligieuze stad maken een stad waar iedereen zijn God belijdt, maar er is maar één God de God van Israel , en daar gaat alle oorlogen om in die regio .Shalom

Arie op 14-03-2018 16:04

Ik blijf het roepen tegen een ieder die met dezelfde gedachten loopt en denkt als nietszeggend mens de wijsheid en macht in handen te hebben.

Mijn vertrouwen in God en Jezus Christus is zo groot dat ik t.z.t. een feestje zal organiseren als dat dwaze ventje uit Turkije flink onderuit gehaald zal worden en de angstkreet om zijn lieve moedertje, hem en velen met hem, niet meer zal helpen.

Zoals bovenstaand in dit artikel staat beschreven zal gebeuren:

Dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond (= rondom Israël) verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem’ (Zach.12:6)... ‘Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en iedere ogen zullen wegteren in hun kassen...’ (Zach.14:12)

Daniel op 14-03-2018 16:13

Het is een occult gebaar van hen die 'in the know' zijn. Obama ('democraat'), Bush ('conservative') maakten ook dit gebaar. Van Obama is duidelijk dat het een communist is. Saul Alinsky (die hard marxist/anarchist) was diens mentor. Bush was samen met zijn 'opponent' John Kerry lid van skull & bones. 

Xander, dat deel van het artikel dat hierover gaat is echt te kort door de bocht en dus feitelijk onjuist. Ik heb al langer de indruk dat hier geredeneerd wordt naar een verwachte uitkomst. Dat is niet juist. Velen zijn daarop gestruikeld.

Dat Israel er aangaat, is al in 1870 voorspelt door Albert Pike (33e graad vrijmetselaar, Grand Wizard). Dit is bedoeld om de massa te misleiden die decennia lang te horen hebben gekregen dat de huidige staat Israel door God gesticht zou zijn. Niets is minder waar. Het Judaisme met haar Kaballah en haar Talmud en Mishna, is de grootste vijand van het Christendom. Het is te betreuren dat dit feit steeds wordt onderdrukt. Aan de andere kant ook goed aangezien de uiteindelijke schiffting die tijdens de komst van de grote Koning tussen 'schapen en bokken' plaatsvindt, dan pas afdoende kan gebeuren.

 

caso op 14-03-2018 17:31

Verdrag van Lausanne (1923) wil hij  voor 2023 terugdraaien lijkt wel.

Cefas op 14-03-2018 17:33

Erdogan maakt met zijn wijsvinger en zijn pink ook het teken van de vrijmetselarij, tevens een satans teken. Dan weten we gelijk uit welke hoek de wind waait.

DG op 14-03-2018 17:55

Daniël,dit staat gewoon in de Bijbel.

ohje op 14-03-2018 18:01

Als ze maar lol hebben.

soesman op 14-03-2018 18:10

Eerst Zacharia 12 dat de hele heidense wereld alle naties inclusief de islam naties om Jerusalem ergeren !

Eerst de derde tempel waar de Antichris =Islam straks een false vredes verbond met Israel aangaat !

Dan komt het Ezechiel 38 dat Rusland [ de beer ] ,iran , saudi arabie , en alle moslim landen Libie, sudn , turkie en zelfs de Neo natie uit duitsland 

oorlog voeren tegen israel -benauwheid van worm jacob !Deze Nucleare Holocause -Harmagedon zal de Here verwarring onder hun zetten zodat zij elkaar vernietigen 

Reken maar dat 2/3 van de mensheid dood gaan door radio actieve afval =Fall out

Grory zij God de Almachtge dan komt de Here Jesus [ Yahshuwah ] de ware Maschiayah het volk israel redden Zacharia 14 ! en al het kwaad in de wereld vernietig door zijn verschijning /Shekinah het heilige licht van God dat alles wat Evil en Wicked zal vernietigen !

Marc Steiner op 14-03-2018 18:16

De turkse dictator is blijkbaar volledig door het lint aan't gaan. Dit is werkelijk de waanzin nabij. Waar blijft het Europa dat de mond vol heeft over mensenrechten maar duidelijk niets geeft om Koerdische, Joodse en zelfs eigen mensen. Een aanval op Israel zou, militair gezien, voor turkije wel eens zeer zuur kunnen opbreken. Laten we alvast maar beginnen met turkije volledig te mijden als vakantieland. Ik ga dat regime zeker niet sponseren.

ieznogoedh op 14-03-2018 18:21

Erdogan: De tijd zal komen om het bevel tot mobilisatie te geven, en dan zullen wij allemaal martelaren worden.

Tien tegen een dat hij zelf er toch maar van zal afzien om martelaar te worden.

Net als zo ongeveer alle oorloghitsers zal zijn martelaarschap zich beperken tot het de dood insturen van anderen. Wellicht, als het zich allemaal tegen hem keert, dat hij als de lafaard die hij is, net als de zo door hem bewonderde hitler.

Ernie op 14-03-2018 18:23

Erdogan doet net of alle moslims één zijn, maar ze zijn zo verdeeld als er zandt korrels zijn in de woestijn. De populariteit van Erdogan is ver te zoeken de Koerden kunnen zijn bloed wel drinken en de Armenen ook en ze zien Turkije liever vandaag uit elkaar vallen dan morgen. Ook heeft Erdogan steeds minder vrienden in het buitenland want hij vindt dat hij iedereen als Nazie en racist kan uit maken en daar maak je nou eenmaal geen vrienden mee. Ook stoot hij iedereen tegen het hoofd en duit totaal geen kritiek van niemand, wat hij in Turkije graag laat zien zoals dat hij rechters uit het Ambt zet en Journalistes in de gevangenis en iedereen die voor zijn voeten heeft gelopen en ook gaat iedereen de gevangenis in, die misschien in de toekomst voor zijn voeten kan gaan lopen, je weet immers maar nooit. Als het op oorlog aan komt, waar Israel al is op voor bereid met Turkije, die maak van Turkije één groot krater en dat weet Egypte ook die houd zich heel verstandig afzijdig.    

Bob Fleumer op 14-03-2018 18:30

Ik hoop dat Israel meer vertrouwen heeft in zichzelf dan in hemelse krachten, die laten het altijd afweten!

Shadow1100 op 14-03-2018 18:34

"Gaat u rustig slapen, de regering waakt over u." Dit zei de Nederlandse minister-president Hendrik Colijn in een radio-uitzending (tv bestond nog niet) tegen de Nederlandse bevolking, vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940. 

KG op 14-03-2018 18:38

Moge de Hagia Sopfia in Istanbul dan maar spoedig de kathedraal van Constantinopel worden. 

Tom Hendrix op 14-03-2018 18:44

En de rode Chamberlains, der EU(SSR), blijven deze AdolfErdogan, ook nog geld geven. Hieruit blijkt weer dat de policor partijen en de socialistische partijen, één pot nat zijn, ze bukken en buigen voor de tiran Erdogan!

P. Puk op 14-03-2018 18:45

Het zal hem niet gelukken. God beschermt Zijn volk en Zijn land. Laat ze maar komen, kunnen we zien wat er met hen gebeurt. 

Janszn op 14-03-2018 18:49

Moderne Kruistochten organiseren.

Eerst Turkije uit de Navo.

Janszn op 14-03-2018 18:52

Met Hitler waren we te laat.

Met Erdogan moeten we wel op tijd zijn.

rescue op 14-03-2018 18:53

Op dit moment is er een vreemde situatie ontstaan. De Turken mogen nu met instemming van Putin heel Noord-Syrie veroveren, waarbij de Koerden worden afgeslacht en het onderspit delven. Tegelijkertijd koopt Turkije in Moskou luchtafweerraketten. De Koerden verwijten nu al de USA dat zij hen in de steek laten na eerst voor hen IS te verdrijven. Nu dreigt Erdogan ook ten oosten van de Eufraat de Koerden aan zijn grenzen te gaan verdrijven, maar daar hebben de Amerikanen vele bases ingericht. Nu eens zien wat zich daar gaat afspelen. Zal de USA Turkije te vriend willen houden en ook de Koerden daar verraden of zullen ze daar een rode lijn voor de Turken trekken, met als gevaar dat Erdogan voor Putin kiest en de NATO verlaat? Arme Koerden, het ergste is voor hen te vrezen. Gebruikt en dan afgeschreven? En wat gaat het Assad opleveren?

grote Henk op 14-03-2018 18:56

Je heb moslims die met geweld zich zelf en iedereen vermoorden en je heb gematigde moslims. Echter wat is een gematigde moslim? Een gematigde moslim is gewoon een soldaat die even zonder munitie zit.

Vroeg of laat als ze zich gaan verdiepen  dan lezen ze dat er in hun koran staat dat wij uitgemoord moeten worden. Er komt heel gauw (kwestie van een dag of een jaar maar heel gauw) een moment dat Erdogan zich sterk genoeg voelt om zijn turken in heel Europa op te roepen om geweld te gebruiken.

Ze slepen dan alle andere Marokkaanse moslims en anderen  met zich mee. Als het erop aan komt zullen ze een front vormen tegen wat zei vinden “ongelovigen” en omdat wij geleid worden door laffe linkse merkel en paus  aanhangers is hier geen kruid tegen gewassen. Tenzij……………….

Er wordt op straat al gepraat over hoe hier mee om te gaan als het zo ver is.

Vorig jaar hebben we kunnen zien hoe simpel Erdogan zijn turken in beweging kan zetten. Dat  was een klein voorproefje van de werkelijkheid die komen gaat. Het komt doordat de meesten hier in Europa en noord amerika 3 dingen hebben die een mens eigenlijk niet aankan.

a. gezondheid

b. genoeg te eten en een dak boven zijn hoofd

c. te veel vrije tijd

Die combinatie zorgt ervoor dat de meesten van ons  zich alleen nog maar decadent kunnen gedragen en het lef niet hebben verantwoording te nemen. voedingsbodem om linkse hufters te kweken en dus vul maar in.

Reinaert de Vos op 14-03-2018 19:36

Het IDF zal passend afrekenen met deze doorgedraaide dictator. Hij gaat spijt krijgen. Ik ken het leger van Israël goed en de mentaliteit ook. Neemt u lezer van deze oude vos aan dat ze niet het achterste van hun tong laten zien daar. Bij een aanval zal de vijand kennis maken met wapens die van een geavanceerdheid zijn die hun bevattingsvermogen zeer ver te boven gaat. Ik voorspel u ook dat een oorlog Israël Turkije ook zeer kort zal duren.........

Gerard op 14-03-2018 19:41

T.T. pag. 112: "... Ook mogen diensten straks derden hacken.Mensen die niets fout doen,mogen gehackt worden om toegang te krijgen tot een doelwit van de dienst...." Gelet alles wat hier geschreven wordt, zijn er bij Xandernieuws vele doelwitten voor de dienst van Grote Broer. M.a.w. woorden: u die dit leest bent òf een rechtstreeks doelwit, of een neven-doelwit.

Johan op 14-03-2018 20:07

Ik kan niet anders dan bidden voor de vrede van Jeruzalem.

Het verbaasd me overigens hoeveel kerkmensen op vakantie gaan naar moslimlanden en vrolijk vliegen met moslimmaatschappijnen. Hoe kunnen ze dat verantwoorden? 

Edje555 op 14-03-2018 20:23

Mooi verhaal, alleen denk dat geen van allen Israel gaat aanvallen omdat dan de kernkoppen in het rond vliegen op deze islamitische landen en de V.S zal zeker ingrijpen als Israel wordt aangevallen.

En daar zit Poetin namelijk ook niet op te wachten op een conflict met de V.S.

Iran ? haha die gaat echt Israel niet aan vallen dan is het einde Iran dat in een parkeerplaats is veranderd.

Kortom mooi verhaal, maar gaat allemaal niet gebeuren.

Ramshoorn op 14-03-2018 20:55

Beste Xander, een puik verslag van u. Erdogan wikt, maar de God van Israël beschikt! Zefanja 2.

Erdogan de braller vertoont hier heel veel gelijkenis met Nasser van Egypte die ook dacht dat hij Israël kon verslaan, dat in 1956 amper twee miljoen Joden telde.

In 1956 probeerde Nasser een lening los te krijgen van de VS en het Verenigd Koninkrijk om de bouw van de Aswandam op de Nijl te bekostigen. Toen dat niet lukte kondigde hij op 26 juli de nationalisering aan van het Suezkanaal. Dit veroorzaakte de Suezcrisis en oorlog met Frankrijk, Engeland en Israël.

Israël leerde Nasser toen een gevoelige les: De Israëli's, die het Egyptische leger verslagen hadden, verkregen in ruil voor hun terugtrekking uit het Sinaïschiereiland de toezegging dat de acties van de Fedayin vanaf Egyptisch grondgebied zouden stoppen. Israël dicteerde!

Dictators leren maar moeilijk hun les. Wat gebeurde er in 1967?

In 1967 sloot Nasser de Golf van Akaba af voor de Israëlische schepen en stuurde massaal troepen naar de grens met Israël, hetgeen aanleiding werd tot de Zesdaagse Oorlog die Israël op alle fronten won!

Israël verdrievoudigde toen zijn grondgebied. Bevrijdde Jeruzalem, Judea en Samaria van Jordaanse overheersing, Gaza en de Syrische Golanhoogte. Nassers nederlaag was bitter in dit conflict. Nasser was vanaf toen voorgoed een verslagen en vernederd man en nam zijn verantwoordelijkheid en bood zijn ontslag aan.

Hoe kwam deze tiran aan zijn eind? Op 28 september 1970 stierf Nasser aan een hartaanval in zijn villa bij Caïro. Hij werd als president opgevolgd door Mohammed Anwar al-Sadat die een paar jaar later vrede met Israël sloot in Jeruzalem en de Knesset toesprak.

Hoop dat kalief Erdogan iets van deze geschiedenis wil leren. Want Israël wordt volgens Mozes en de Profeten tot Hoofd der volken!!! Joden laten zich nooit meer afslachten zoals in 1933-1945 wel gebeurde. Nu worden de rollen omgedraaid!!! Alle volken zullen voor Israël buigen volgens Zacharia 14:16-20.

Lees Jeremia 31:9 en Jesaja 60-66 en Openbaring 14 en 19. Shalom.  Ramshoorn.

Nieuw Begin op 14-03-2018 21:59

Xander klein schoonheidsfoutje:

Toch weigert men in Europa nog steeds de openen te openen ( eerste alinea). 

M. v.g. 

Overigens weten we uit de Bijbel dat God Jeruzalem zal maken als een schaal der bedwelming ( Zach 12:) voor Alle volken rondom. Gelukkig weten we ook dat de volkeren die dit wagen ( die steen te heffen) zich deerlijk zullen verwonden. Zal Erdogan nog net op tijd inzien dat hij tegen God Zelf meent te kunnen strijden. De koran zal hem ook dit keer niet wijzer maken net zo min als de Talmud de Joden kan verlossen...hier gaat het om:

....want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen God's..... juist in het MO!

Werkelijk Abraham's nageslacht, Jood en Arabier, de hele tent van Abraham, staat spoedig in de stormen van de eindtijd...maar Christus zal Koninklijk zegevieren ove hun verwilderde harten! Dat belooft de H.Schrift!

Nieuw Begin op 14-03-2018 22:18

Het Samson scenario van Seymour Hersh nadert met rasse schreden zou je ook kunnen zeggen. Op de achterflap van dit onthullend boekje staat onder meer:

Verwijderd, zie auteursrechten. Mod.

wilie op 14-03-2018 23:16

Sadam hoesein had ook zo een grote mond en ziet hoe

het hen is vergaan.

Gorghel op 14-03-2018 23:43

Wat een zelfoverschatting van Erdogan.

De Turken zijn niet atlethisch (nooit iets gewonnen op de Olymische Spelen), zijn geen denkers (niks gewonnen met schaken of dammen), winnen zelden met vechtsporten of teamsporten.

Waar haalt die Erdogan de zelfverzekerdheid vandaan dat ze hun tegenstanders zullen wegvagen? Deze man moet gewoonweg de Koran niet lezen, want hij haalt er rare ideeën uit.

Overigens vind ik dat zoals de moslims overdrijven met hun Allah, ook menige christen hier overdrijft met z'n God van Israel. Geen enkele God kan het zich veroorloven het ene volk voor te trekken boven het andere, want dan ondermijnt Hij z'n eigen schepping.

Stel nu dat God 2 soorten mensen zou hebben gecreëerd: een superieure  (Christenen) en een inferieure (niet-Christenen). Dan zou bekering absoluut geen zin hebben, want wat inferieur is kun je ook door bekering niet superieur maken.

Stel dat God alle mensen met dezelfde potentie zou hebben geschapen, dan heeft Hij hen wel in andere condities geplaatst - bijv. de een in een koud klimaat, de ander in een warm klimaat - waardoor Hij zelf diversiteit en dus ook een andere ontwikkeling van elk volk heeft toegestaan. Dus kan Hij het ene volk niet boven het andere verkiezen. Hooguit kan Hij het volk dat het best de geboden vervult meer bescherming bieden. Dan is ook nog de vraag waarom Hij niet elk  volk dezelfde geboden heeft gegeven. Als je de Testamenten nagaat, dan lijkt het wel alsof de God die daarin voorkomt zelf niet weet/wist dat er bijv. Russen, Chinezen, Indianen, Japanners, Indiërs, Aboriginals, Europeanen bestaan/bestonden. Hij hield zich alleen bezig met de volkeren van het Midden Oosten, m.n. met het volk onder leiding van Mozes en diens opvolgers.

Dus heeft diezelfde God ook tot de andere volkeren gesproken? Blijkbaar wel, want zoals het Joodse volk de interactie met Hem geregistreerd heeft in de Testamenten, zo hebben de andere volkeren de interactie met Hem geregsitreerd in hun geschriften.

Oftewel: diezelfde God heeft met elke volk gesproken en ieder gegeven wat ze nodig hadden en heeft geen enkele volk boven een ander uitverkoren. Dus de Israeliërs niet en de Turken ook niet. Zo zie ik het.

mientjei op 15-03-2018 01:48

@ Gorghel 23l.34  nieimand kan overdrijven met de de liefde van Jezus!  Christus

tegenalles op 15-03-2018 03:20

Israel zal het nooit zover laten komen en met atoombom(men) de hele 5 miljoen en meer wegvagen zelf als dat zelfmoord zal zijn.

elegast op 15-03-2018 05:39

Wat een angstaanjagende kop ”dan worden we allemaal martelaren” is dat de reden dat de witte man kapot moet omdat elke idioot die zoiets zegt door de witte man wordt uitgelachen en weggehoond? Is de witte man te slim geworden en wordt zijn ondergang? Denk het niet, wacht maar als de witte man zich noodgewongen moet oprichten. Dan is het zo klaar! 

Ernie van de Wal op 15-03-2018 07:46

Europa is een tandeloze wolf, die moeite genoeg gaat krijgen om alleen al de Brusselse hofhouding in stand te houden. Frankrijk en Italië zijn de facto failliet, het gebied wordt overlopen en geterroriseerd door migranten. En de legers functioneren niet meer. Onder die condities gaat de EU niet een nieuw Romeins rijk worden. Sowieso moet er wel heel veel gebeuren, wil een internationale macht een agressor effectief een halt toeroepen.

Erdogan kan veel willen. Dan moet hij wel de soennieten en de shiïeten op 1 lijn krijgen. Als ze al hun onderlinge tegenstellingen overbruggen zal er nog het wantrouwen naar Erdogan zijn. Vanwege zijn heerszucht.

En dan nog. Wat schieten ze op met zo een heilige oorlog als daarna Istanbul, Ankara, Teheran, Dubai, Mekka, Islamabad & andere shitholecities door een kernexplosie zijn veranderd in een eeuwig ontoegankelijk dampend gat in de grond? Dan wordt Erdogan keizer van de vuilnisbelt. Nu heeft hij meer om over te heersen.

Het westen gaat er zwaar last van krijgen, want als het zover is, valt de energievoorziening uit die regio stil. Waarbij het Suezkanaal ook onklaar zal raken, voor zover dat er dan nog toe doet. Zodra de energievoorziening in gevaar komt, wordt de economie in o.a. Europa en de USA zeer hard geraakt. China, India en Pakistan raken belangrijke afzetmarkten in en ontwikkelingshulp aan o.a. Pakistan is dan ook verleden tijd. 

Erdogan kan veel willen, de vraag is, of de olie-Arabieren en de oostelijker Aziaten wel zitten te wachten om dit onzalig plan tot uitvoer te brengen.

Anna op 15-03-2018 09:29

Het is onmiskenbaar dat Erdogan facistische trekken vertoont die steeds meer en meer openbaar worden. 

Zijn ambities zijn ook duidelijk Erdogan wil het oude Ottomaanse rijk herstellen met hemzelf ( min of meer als beloning ) als Sultan. Dit is een doel wat hij zichzelf gesteld heeft, wat voor ons westers denkende mensen  op grootheids  waanzin lijkt maar in zijn islamitische eschatologische gedachtengang te begrijpen is en wel steeds  vastere vormen krijgt......In zijn eigen land heeft hij de oppositie,  die er toe doet,  weggezuiverd en in de gevangenis gezet. Je kunt zeggen dat de “ gewone Turken “ sterk verdeeld zijn, maar dit is slechts een vernis laagje, als het er echt op aan komt en het om hun eigen hachje gaat, sluiten ze zich naadloos aan bij de facistische dictator..... en daar is hij nu volop mee bezig....... zijn volk zo kneden dat ze straks “ zo gek zijn “ om zichzelf rücksichtlos over te geven aan deze dictator........anders kost het je je leven.....We moeten niet vergeten dat deze facistische trekken die Erdogan vertoont een Eschatologische Islamitische ( islamitische eindtijd leer) ondergrond hebben............. Dit feit meetellend is het voor deze dictator niet moeilijk om zijn hele bevolking te mobiliseren voor een oorlog.

En die oorlog zal er komen...... als je een volk lang genoeg kneed met facistoïsche rethoriek vermengd met allah’s Mohammed’ s leer.......dan gaat het volk dit overnemen.... voorbeelden genoeg in de geschiedenis....Een kleine “ hapering “ in b.v. De economie, of een regionale opstand onder zijn bevolking kan voor Erdogan de aanleiding zijn om de macht structuur met geweld  naar zich tot te trekken......Politiek gezien heeft hij zichzelf al “ veilig gesteld” 

En Erdogan zijn laatste “ actualiteit “ is een groot Islamitisch leger om Israël van de kaart te vegen.... Hiermee “ vervuld “ hij onwetend de oude Bijbelse profetieen, welke Ezechiël in hoofdstuk 38, en 39 al mocht opschrijven..............Alleen Erdogan weet niet dat het God zelf zal zijn die hem en zijn leger zal komen halen.... en ( zoals Ezechiël zegt) haken in zijn kaken zal slaan................Erdogan weet niet dat God furieus van woede is op zijn en deze volken........  Erdogan weet niet dat hij met een Levende God te maken heeft, die hij steeds tergt met zijn uitspraken.( over Jeruzalem pas  geleden) ..............Erdogan weet niet dat er aan Gods geduld en het hem lasteren een paal en perk is gesteld.....en  als de maat vol is dan zal God zelf reageren...... .......en dat zal niet mis te verstaan zijn................. Erdogan weet niet dat zijn volk, en ook de andere volken die hij zo gek zal krijgen met hem mee te doen; zij weten niet, dat dit hun totale vernietiging zal zijn als ze optrekken naar Israël, het land wat God ooit eeuwen geleden voor zichzelf apart heeft gezet.... ...... en gegeven heeft aan het volk dat hij, God zelf,  geschapen heeft. Erdogan weet niet  van de verbonden die God met dit volk in zijn geheel met dit volk gesloten heeft................ Erdogan weet niet dat dit volk wat hij zo haat, nog steeds Zijn oogappel is..........Erdogan weet niet dat God wanneer Hij iets zegt,  dit ook nakomt en doet..... daar zijn al bewijzen genoeg van zeker ook met dit volk Israël,  wat deze dictator nu wil vernietigen......... God heeft beloofd hen ooit terug te brengen is hun land........ en dit heeft  hij na 2000 jaar ballingschap ook volkomen legaal ( lees hierover de literatuur) gedaan.........Hierin zien we Gods trouw....... .....  Maar Erdogan en velen met hem willen dit niet.........en helaas zelfs Chistenen willen dit niet geloven.............( hoe verblind kun je zijn)..... Velen willen niets liever dan dit volk verdrijven uit hun land of zelfs dit volk vernietigen................Erdogan weet niet dat hij zelf door de levende God de Vader van onze Here Jezus Christus.... gebruikt wordt als een klein radertje in Zijn hand om Gods Grootheid aan de mensheid te laten zien...... want daar gaat het uiteindelijk om ;  Om Zijns Naams Wil...... God gaat zichzelf glorieus openbaren.... in dat land Israël....... Hij zal laten zien wie er regeert..... wie de wereld in Zijn Hand heeft...... en dictatortje  Erdogan...... Hij zal als hij Israël aanvalt  zijn graf vinden op de Bergen van Israel........ Nee Erdogan je kunt nu te keer gaan en je Ottomaanse rijk terug willen maar er is er een die jij ; Erdogan niet kent en die zal je voor eeuwig hardhandig stoppen.....

Het is wonderlijk om in deze tijd te mogen  leven.....  als Bijbel vaste christenen weten we wat er gebeurt.................Helaas weet Erdogan en velen met hem dit niet........Dat is jammer want God is gister en heden dezelfde..... er is nog tijd om de Bijbel te bestuderen en te weten te komen hoe God het lieftse wat Hij had, Zijn Zoon, heeft gegeven tot verzoening voor de wereld...........

Hoe en Wanneer dit allemaal gaat gebeuren  is nog verborgen, dat weet alleen God de Vader die in de hemel is.......... maar dat het komt is zeker... en staat als een huis..... God is trouw aan zichzelf en doet grote wonderen op dit moment in de hele wereld. Bid dat de Geest ons  de ogen er voor opent. Maar  Ook voor ons staat er een waarschuwing..... De tijden zullen benauwend zijn en, de afval groot zal zijn.... wees dus gewaarschuwd..........!!!!! ..Alleen door het geloof en vertrouwen in Jezus,  zijn verzoenend werk voor onze zonden als middelaar tussen Zijn Vader en ons zal ons behouden...... Shalom Anna

AEO op 15-03-2018 10:34

@Gorghel,

Waar haal je deze wijsheid allemaal vandaan? God heeft Zich geopenbaard in de Bijbel, in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Als dat wat jij schrijft waar zou zijn, dan zou God Zichzelf tegenspreken of dan zou Hij verward zijn. En dat kan men toch echt niet zeggen van Hem, Die het gehele heelal en al het leven geschapen heeft. De koran spreekt de Bijbel tegen, en ook de andere geschriften uit andere volken zijn in tegenspraak met de Bijbel. Let er verder wel op, dat juist de Bijbel steeds actueler wordt, vanwege de profetieën die zijn uitgekomen of momenteel aan het uitkomen zijn.

We leven in zeer ernstige tijden. In mei viert Israël dat het 70 jaar bestaat, maar uit de Bijbel en ook van archeologische vondsten bij opgravingen, weten we, dat Israël al een zeer lange geschiedenis kent van tientallen eeuwen. Lees Zacharia 12 maar eens, en leg dat nu eens naast de actualiteit van heden! Jeruzalem, dat een schaal der bedwelming is voor alle volkeren rondom. Iedereen meent zich te kunnen bemoeien met de status van Jeruzalem. Maar het feit, dat Jeruzalem de ondeelbare hoofdstad is van Israël, juist dát wil men tegenspreken. En juist dát zal een enorme oorlog veroorzaken om het bezit van Jeruzalem. Maar het zal tot een verpletterende nederlaag uitlopen voor de vijanden van Israël! Dat zal niet vandaag of morgen gebeuren, want de vervulling van een profetie kan zich uitstrekken over vele jaren. Maar de contouren beginnen zich al duidelijk af te tekenen. Het staat er niet voor niets in de Bijbel. Alles is op schrift gesteld ter waarschuwing. Het zou vreselijk dom zijn om die waarschuwingen in de wind te slaan, maar dat is nu precies wat er gebeurt. De regeringen en overheden van deze wereld denken dat alles wat ze van plan zijn zal gaan lukken. Men houdt totaal geen rekening met de wil van God. En juist dát is de reden, waarom het momenteel zo'n rotzooi is in de wereld. En het zal nog vele malen erger worden. Maar, zoals we ook kunnen lezen in Zacharia 12, zal Christus terug komen en orde op zaken stellen.

Anna op 15-03-2018 10:35

Gorgel 23.43 uur.

U kent de Bijbel? Vanaf het begin.? Dan zou u kunnen weten dat God na de schepping eerst met de gehele mensheid wilde beginnen. Hij had de mens volmaakt en naar Zijn beeld geschapen.... De mens wandelde zelfs met God in de tuin en sprak als een vader kind relatie met hem........ Maar de mens begon te “ puberen ” tegen God en zei: “ ik maak het zelf wel uit of ik van die boom eet of niet, en werd zo ongehoorzaam aan God en sleepte de hele mensheid in deze ongehoorzaamheid wat de zondeval genoemd wordt mee. 

Dit had tot gevolg dat de mensheid elkaar ging vermoorden, Kain  en Abel en geheel slecht werd, zo zelfs dat het God berouwde dat Hij de mens geschapen had..... Hij besloot om de mensheid te vernietigen, maar zoals God, is, altijd barmhartig maar als je niet luisterd veroordelend........ Gaf God een escape , Noach vond genade in Zijn  ogen..... Met 8 personen werd hij behoudenen de ark. 

Na de zondvloed begon God weer opnieuw met de totale mensheid, maar het ging weer mis..... Nu met Nimrod. De Bijbel beschrijft ons de torenbouw  van Babel, maar er was meer aan de hand Nimrod bouwde de ziggurats.... en op deze tempels werd de astrologie ontwikkeld, en ging met de schepping vereren in plaats van de schepper , al snel werden er vruchtbaarheids godinnn aanbeden  en Nirod stelde een priester kaste in als bemiddelaars tussen de mensen en de goden.... Ook was hij een groot jager... op mensen die niet met zijn religie meededen...... dus God werd wederom verbannen uit zijn eigen geschapen wereld. 

Toen is  God in zijn ondoorgrondelijke wijsheid met Èèn mens begonnen...... Hij koos Abraham uit, hij kwam ook uit die zondige wereld van Nimrod, Exodus zegt ons dat Terach,Abraham zijn vader de afgegoden heeft gedient. 

Met Abraham heeft God een verbond gesloten..... en vanuit het onmogelijke heeft God uit 2 oude mensen die beide op dat moment niet meer vruchtbaar waren een volk geschapen........... u kunt dit lezen in Genesis..... Sara was nooit vruchbaar geweest en Abraham was al zo oud dat zijn vruchtbaarheid verdwenen was. ( Gen 17:17 ) Deze zoon Izak is door een” scheppingsdaad “ van God zelf geboren. En hij kwam nadat God  een verbond met Abraham sloot..... hieruit is het verbondsvolk Israël ontsaan....... God heeft dit volk zelf geschapen, geformeerd.... en Hij onderhoud dit volk tot op de dag van vandaag....... God heeft beloofd aan Abraham: wie u zegent zal gezegend worden..... Dat is het bijzondere aan Israel het is een door God zelf geschapen volk....... wat God nooit los zal laten..... ook al doen ze nog zoveel rare dingen........( waar ze ook voor gestraft werden) maar  God blijft hen trouw......... en God trekt nooit een van zijn woordenterug anders zou Hij onbetrouwbaar zijn...... Uit dit volk is Jezus geboren.... Jezus is een volbloed Jood...... uit de stam van Juda.... Door zijn lijden , sterven en opstanding heeft Jezus de weg naar de Vader vrijgemaakt...... en mogen wij weten dat  de zonde die in het paradijs is gedaan door Adam verzoend is............ Door het geloof in hem kunnen wij nu weer een relatie hebben met de Vader in de hemel.... Vlak voor zijn lijden en sterven heeft Jezus het zogenaamde “ nieuwe verbond”  gesloten met zijn discipelen. Dit houd in dat de verbonden met israel volop blijven bestaan: maar dat het nu ook uitgebreid wordt  tot de niet Joden..... dit heeft overigens nog tot handelingen 10 geduurd voordat het zover was... de eerste gemeenten bestaan allemaal uit Joden..... later kwam er tussen niet joden en joden onenigheid over het onderhouden van de wetten.... hierover schrijft Paulus heel duidelijk in Romeinen 9 10 en 11.......... Later zijn door Constantijn die min of meer de stichter is van de kerk en zijn bisschoppen vele Griekse / en foute dingen de kerk binnen gekomen...... en is de zogenaamde vervagingsleer ontstaan....... maar je leest nergens in de Bijbel dat God zijn volk zal laten vervangen...........  nee ze bestaan naast elkaar...maar eerst de  Jood,  en ook de Griek.......... 

Het is “ kort door de bocht “ maar met wat Bijbelstudie zou u kunnen weten wat de relatie van Israël is in het huidige wereld gebeuren.....God laat nooit varen wat Zijn hand eenmaal begon...... en dat was een volmaakte schepping en zo wil hij het ook weer terug hebben;  een volmaakte wereld waarop gerechtigheid  wonen zal..... Dat is Gods doel..... en in dit tijdperk bevinden  wij ons nu.....God  werkt zichtbaar toe naar Zijn doel..... 

Anna op 15-03-2018 10:45

Ramshoorn 20.55 uur 

Dank voor uw duidelijke actuele uiteen zetting van Gods grote daden. Ik kan het allen maar onderstrepen wat u zegt. Het is voor de hele wereld zichtbaar hoe God ook in de politiek en op het slagveld strijd voor zijn volk Israël. Ik ben er van overtuigd dat we nog veel keer grote dingen zullen gaan zien.... Shalom Anna 

Wat betreft het water in Israël; het is nijpend er is deze winter slechts 20% van de ” normale “ hoeveelheid gevallen. Een positief iets is dat nu 80% van de drinkwatervoorziening ( vooral grote steden) in het land komt van gedesalineerd zeewater, en dat dit na gebruik,  dus riool water, weer na zuivering gebruiken voor irrigatie.Geweldig deze technologie.! De woestijn bloeit! Met dadelpalmen, olijfboomgaarden en allerlei innovative ( algen) producten.  Soli Deo Gloria ! 

vlokje op 15-03-2018 10:57

Israël's verbond met saudi arabie kon wel eens hun redding worden tegen de turken,

en als dat gebeurt is er vast wel een kamertje vrij in de nieuwe tempel voor eventueel koning salman

vlokje op 15-03-2018 11:13

..........als volgens de profetieën Arabië tot in lengte van dagen een woestenij zal worden, zal koning salman een nieuwe woonplaats moet hebben.

Misschien krijgt salman dan een vluchteling status in Israël,  zo gaat dat vaak met bondgenoten in nood

Gerrit op 15-03-2018 11:32

Kleine Pietje, 4 jr. (lees: de Britten) speelt al ruime tijd met Henkie (lees: rusland). Opeens voelt kleine Pietje (lees: de Britten) iets aan zijn haartjes, terwijl hij met de rug naar Henkie (lees Rusland) zit. Kleine Pietje schreeuwt: "Jij raakte mij aan !!!!!" "Niet waar!" roept Henkie. "Dat was de wind!" Kleine Pietje gaat verder: "Ik zag het zelf!!!" Henkie: "Kan niet want ik deed het niet en de wind kun je niet zien!" Kleine Pietje boos, heel erg boos en loopt van Henkie weg. Hij gaat in een hoek staan mokken en neemt een vechtershouding aan. Kleine Jantje (Nederland) en Heinrich (Duitsland) en Jaques (Frankrijk) horen een straat verder het geschreeuw van kleine Pietje, hun vriendje. Zij gaan bij kleine Pietje staan en blêrren naar Henkie: "Wel waar! Wij zagen het ook!!!" Zie beste lezer(es) het niveau van de westerse leiders. Het diepvervallen, onontwikkelde, lage, levensgevaarlijke niveau van May, Rutte, Merkel, Marcron en alle rotzooi dat ze om zich heen hebben verzameld.

JP op 15-03-2018 13:23

@Anna op 15-03-2018 10:45

Het mooie voorbeeld dat jij geeft in jouw commentaar, toont waartoe de mens in staat is als men maar wil. (i.p.v. door oorlogen en zelfdestructie alles willen vernietigen)

Salig Knijntje op 15-03-2018 15:01

Hij die in de hemel gezeten is lacht om deze dwaasheid. Een aardbeving en weg strijdtoneel. De aasgieren die normaal maar een ei leggen, leggen er al twee. Ze moeten immers al die doden wegwerken.  Ook die voorbereiding is al gaande.

Lee72 op 15-03-2018 16:37

En maar blijven roepen dat de Russen de boeman zijn, terwijl dit lid van de navo het grootste gevaar is. Onbegrijpelijk.

Anna op 15-03-2018 17:01

JP 13.23 uur

Het wordt in Israël ook steeds meer en meer noodzaak Om goede en levens reddende technologieën te ontwikkelen.......  Bileam profiteerde het al. Het is een volk dat alleen staat. Zelfs vele Christenen ( welke hun behoud aan de grote Zoon van dit volk te danken  hebben ) zullen dit volk alleen laten staan....!!!!! Dit is iets om over na te denken!!!!!......Hoe kun je nu van de Zoon houden en Zijn volk laten creperen...... Beide horen immers bij God.... ....!  Dit is voor mij onbegrijpelijk en tegelijkertijd is het ook heel radicaal.... !!!! 

Eenmaal zullen de schapen volken van de bokken volken gescheiden worden en geoordeeld worden. Dan zal de “ grote schepper aller dingen “ ook de landen beoordelen op hun handelen ten aanzien van Israël..... Wij in west Europa waren Christelijke volken en we worden mee gesleurd in heftig antisemitisme.... aangewakkerd door onze leiders die heulen met de andere god   die door Mohammed werd geïntroduceerd. Je ziet de scheiding aankomen met de zgn Visegraat landen die hun Christelijke identiteit wel willen behouden.....

God zorgt  nog steeds voor Zijn volk... Hij heeft beloofd dat Hij Israël zal herstellen en Hij geeft hun dan ook alles wat ze nodig hebben om de zware tijden die komen gaan te doorstaan. Zie het grote Leviatan gas veld wat sinds kort is gevonden voor de kust  en inmiddels in productie is genomen. Ze Zijn met hun technologieën tot zegen voor vele volken.... denk aan onze smartfones  en andere computer microchips....ontwikkeling van medicijnen enz.... Ook direkte medische hulp wordt zelfs aan de buurlanden gegeven, vele Syriërs werden al opgenomen en geopereerd in Israelische hospitalen....Het is bijna vermakelijk om de verhalen te horen als z’on strijder wakker wordt uit zijn coma schrikt hij zich dood omdat hij nu overgeleverd is aan de “ vijand” Israel en dat hij daar geholpen wordt en weer naar huis mag gaan...... En Tel Aviv doet niet onder voor silicon valley..... ..  Allen wordt Sillicon Valley opgehemeld en tegen de technologie uit Tel Aviv een boycot ingesteld....... !!!!!!!   Ook het verhaal van de “ appeltjes van de Golan “ geweldig wat Israel doet...... de Druzen uit dat gebied hebben vaak familie in Syrië wonen, zij hebben een identiteits kaart waarop staat “ inwoner van de Golan” dit opdat de Druzen de grens met Syrië over kunnen gaan en hun appeltjes en andere landbouwproducten daar te verkopen......Ook dat doet Israël voor hun inwoners...... .Ook op het gebied van water technologie helpt Israël vele volken...... Ik was een paar jaar geleden Peru in de trein daar ontmoette ik een Israëlische ingenieur die het land hielp met hun waterproblemen. Maar zuid Afrika waar het op de Kaap nijpend wordt met het waterproblemen weigert Israël om hulp te vragen... zij volgen liever de BDS beweging..... we zullen zien waar dat toe gaat leiden...!!!??? . .....Ook op het gebied van wapentechnologie is Israël een “ speler van formaat “ Alleen  willen ze, indien het niet nodig , is deze wapens niet gebruiken ze snakken naar vrede.....Ik ben pas weer in Israël geweest en volop geïnspireerd  terug gekeerd.... ik zou nog heel veel kunnen vertellen maar daar is deze site niet voor bedoeld...... maar wat een bruisend land !!!! een oase van rust in het elkaar uitmoordende midden oosten om de hoek ( Syrië) Shalom voor Israël... Anna 

Tabris op 15-03-2018 17:40

@ Daniel op 14-03-2018 16:13

De zogenaamde Albert Pike brief is een hoax.

Lees hier de logische redeneringen waarom:

http://wideshut.co.uk/albert-pikes-3-world-wars-letter-hoax-wideshut-webcast/

Baseer daarom je conclusies niet op dit verzonnen verhaal.

Luc lamine op 15-03-2018 17:54

Dat de moslims de Joden moeten uitroeien staat in de hadith, de Hadith van de Gharqad.

Reinaert de Vos op 15-03-2018 18:27

@Anna 15-3-2018 17.01

Geheel met u eens. U bent een kanjer

vriendelijke groeten.

Reinaert.

Cefas op 15-03-2018 18:59

De Eeuwige heeft ongelooflijk veel geduld met de---------mensheid, maar aan dat ongelooflijke geduld zal toch een einde komen, dan komt de Eeuwige niet als Redder maar als Rechter om Zijn rechtvaardig oordeel te vellen over de mensheid.

Nieuw Begin op 15-03-2018 19:33

Anna op 15-03-2018 17:01

Wat enorm boeiend Anna! Zou best meer willen horen? Is het je mogelijk zelf een site te maken met je reisverhalen ( vooral over Israel? )

Shalom en de liefde van onze God in Jezus toegebeden.


Anna is welkom haar reisverhalen op het Geloofsforum te plaatsen. Mod.

Nietons op 15-03-2018 21:36

Wat een religieus gedoe hier allemaal. Degenen die hier het luidst "god van Israel" roepen zijn net zo ver van de realiteit afgedwaald als die erdogan. En de mens schiep god naar zijn evenbeeld, niet andersom. Verbazingwekkend hoever bijbelse context hier uit elkaar wordt getrokken en over deze situatie wordt gelegd. Feit, de Joden te Israel hebben helemaal niets met jullie god (van Israel) of jezus, dus dit hele verhaal gaat voor hen niet eens op! Deze ellende is niet een feestje tussen een god en een satan. Het gaat over krankzinnige machtswelustelingen met immer expanderende ego's die hele delen van de mensheid voor hun karretje, "eer" en oorlogen willen spannen. Veel plezier met jullie sprookjes en jullie "heilige" boeken waar rivieren van bloed en ellende (oorlogen, babyslachting, offers, genocide, moord, chantage, jaloezie, angst enz enz) uitstromen. Het zijn typische afspiegelingen van de rotste en meest duistere kant van de mens. Iedereen die dit als realiteit aanneemt, heeft deelname en schuld in deze ellende.

 

U post onder 4 verschillende namen houd uw eerste nickname aan. Mod.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl