HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Joodse organisaties hopen dat Trump na ambassade ook bouw nieuwe Tempel opstart

Hoe waarschijnlijk is het dat er een nieuwe Joodse tempel in Jeruzalem wordt gebouwd?

Op een speciale munt wordt Trump op één lijn gesteld met de Perzische koning Cyrus, die in de oudheid het bevel gaf om de Joodse tempel te laten herbouwen.

‘Een geweldige dag voor het Israëlische volk,’ reageerde de Israëlische premier Benyamin Netanyahu op het besluit van president Donald Trump om de Amerikaanse ambassade al in mei naar Jeruzalem te verplaatsen, en wel precies op de dag dat de herboren Joodse staat 70 jaar oud is. Joodse tempelorganisaties zijn dermate verheugd, dat ze een speciale ‘halve shekel’ munt hebben uitgegeven, met aan de ene zijde een dubbele afbeelding van Trump en de Perzische koning Cyrus, en aan de andere zijde een afbeelding van de door deze organisaties zo vurig gewenste herbouw van de tempel in Jeruzalem.

 

Tal van politici en kopstukken in Israël toonden zich erg ingenomen met Trumps besluit de nieuwe Amerikaanse ambassade in Jeruzalem al in mei te openen. ‘Dit besluit maakt de viering van de 70e onafhankelijkheidsdag van Israël tot een nog groter feest,’ vervolgde de premier. ‘Dank u voor uw leiderschap en vriendschap, president Trump.’

Danny Danon, de Israëlische ambassadeur bij de VN, riep de andere landen van de wereld op om de VS te volgen, en Jeruzalem als de eeuwige hoofdstad van Israël te erkennen. (1)

Speciale munt: ‘Proces gestart dat leidt tot bouw derde tempel’

De Joodse organisatie Hamikdash Betzion (De Tempel in Zion) heeft naar aanleiding van Trumps besluit een speciale ‘halve shekel’ munt uitgegeven, met aan de ene kant de ‘kop’ van Trump en daarachter van de Perzische koning Cyrus, en daarboven de inscriptie ‘Cyrus – Balfour – Trump – Verklaring 2018’, en aan de andere kant een afbeelding van de gewenste derde Joodse tempel.

 ‘Het Joodse volk is Trump dankbaar voor zijn historische besluit,’ aldus professor Hillel Weiss, voorzitter van Hamikdash Betzion. Hij is ervan overtuigd dat hiermee tevens het proces is gestart dat zal leiden tot de bouw van die nieuwe tempel in Jeruzalem.

Hij wees er tevens op dat de munt tegelijkertijd een waarschuwing bevat voor degenen die terugkwamen op dit soort belangrijke besluiten. Koning Cyrus stuitte op zoveel verzet tegen zijn aankondiging om de tempel te laten herbouwen, dat hij de constructie ervan stopzette. Vervolgens moest hij al na 3 jaar het veld ruimen. Op vergelijkbare wijze stortte het Britse wereldrijk pijlsnel in elkaar nadat Londen terugkwam op de Balfour Declaratie, waarin het Joodse recht op de wederoprichting van hun eigen staat op zijn oorspronkelijke plaats werd erkend en aangekondigd.

‘De Trump Verklaring moet daarom een vervolg vinden met een verklaring over de rol van de Joden bij het oprichten van de tempel. Alleen dan zullen de internationale ambities van president Trump in het Midden Oosten realiteit worden,’ besloot Weiss, die in het verleden paus Benedictus tot ‘persona non grata’ verklaarde, en niet wilde dat de Katholieke leider –die hij vanwege diens verleden in de Duitse Wehrmacht in WO-2 een ‘nazi’ noemde- tot Israël zou worden toegelaten, omdat hij vindt dat het Vaticaan de spil vormt in een internationaal complot tegen het Joodse volk. (2)

Hoe waarschijnlijk?

Op enkele orthodoxe splintergroepen na wagen zelfs de meest rechtse politieke partijen in Israël het niet om over een nieuwe tempel te spreken, wetende dat alleen al het besluit tot de bouw ervan –laat staan het slaan van de eerste paal- zo goed als zeker een massale aanval van islamitische landen op Israël zal uitlokken, met vermoedelijk een nieuwe wereldoorlog als gevolg.

De herbouw van de tempel in de eindtijd is verder op niet één letterlijke Bijbeltekst terug te voeren. In zowel het Oude als Nieuwe Testament wordt geprofeteerd dat de tempel zal worden verwoest, en tot de (weder)komst van de Messias niet zal worden herbouwd. In het Nieuwe Testament staan verder tal van teksten waarin duidelijk staat dat ‘de Tempel van God’ niet langer een fysiek gebouw is, maar de geestelijke gemeente van gelovigen.

 

Xander

(1) Arutz 7
(2) Arutz 7

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten.

Reacties

Pagina12
wardje op 25-02-2018 23:21

Julianus de Afvallige heeft het ongelijk van het christendom willen bewijzen door herbouw van de tempel (331-363, de laatste twee jaar van zijn leven keizer).  Alle pogingen werden gestaakt toen zich onder andere hevige aardbevengen voordeden.

wardje op 26-02-2018 00:01

Julianus vervolg. De Nederlandse wiki geeft het foutieve "Julianus liet [herbouw]  toe". In feite was het Julianus' eigen initiatief en streven.   In de engelse wiki een verslag van Ammianus Marcellinus, een persoonlijke vriend van Julianus:  "Julianus wilde de eens zo trotse temple van Jerusalem herbouwen tegen buitenissige uitgaven. Hij vertrouwede deze taak toe aan Alypius van Atiochië.  Alypius zette zich krachtig aan het werk en hij wist zich gesteund door de gouverneur van de provincie.   Vreeswekkende vuurballen braken uit  bij de fundamenten ..  tot de werklieden .. niet meer naderbij konden komen en alle pogingen opgaven."     -----    https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_(emperor)#Attempt_to_rebuild_the_Jewish_Temple

wardje op 26-02-2018 03:19

Julianus Apostata 3.   Site van een nederlander die zich grondig heeft verdiept in de oude bronnen:    ----     http://derdetempel.nl/tempelberg/julianus-de-afvallige/

Duym op 26-02-2018 06:09

Discussiëren over de vraag of de tempel al dan niet een fysiek gebouw is, heeft hier geen zin. Ik ben pro-joods, maar Israel is een menselijke, politieke constructie, meer bepaald van Amerika. De ultraorthodoxe joden hebben dat begrepen en erkennen daarom Israël niet; het is de Messias die Israël opnieuw op de kaart zal zetten.  Alleen al het begin van de bouw zal een oorlogsverklaring zijn aan de satanische godsdienst die Islam heet.  

Atina op 26-02-2018 07:54

Handelingen 7 47 En Salomo bouwde Hem een huis.

48 Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt; gelijk de profeet zegt:

49 De hemel is Mij een troon, en de aarde een voetbank Mijner voeten. Hoedanig huis zult gij Mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats Mijner ruste?

 

Hebreen 9 7 Maar in den tweeden tabernakel ging alleen de hogepriester, eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelven en voor des volks misdaden.

8 Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had;

9 Welke was een afbeelding voor dien tegenwoordigen tijd, in welken gaven en slachtofferen geofferd werden, die dengene, die den dienst pleegde, niet konden heiligen naar het geweten;

10 Bestaande alleen in spijzen, en dranken, en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleses, tot op den tijd der verbetering opgelegd.

11 Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel,

12 Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende.

13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses;

14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?

D. G, Neree op 26-02-2018 11:46

@wardje, vuurballen? wat wordt daarmee bedoeld?

Elroy op 28-02-2018 01:11

Bron http://www.docp.nl/de-wrede-experimenten-van-israels-wapenindustrie/

 

israel test wapens wapen industrie in de gaza strook voor de amerikaanse wapen industrie zeggen getest op levende mensen verkoopt bron ? Mod. beter.ik als christen werd blind gemaakt dat de Joden uitverkoren zijn en nogmeer van die onzin fijn volk dat wapens test op levende mensen voor het kapitaal.

Volgende stap, test uw bronnen op onpartijdigheid, de site die u gevonden heeft is bij voorbaat een anti Israël site en komt op voor de belangen van de Palestijnen en maakt hun vermeende "vijand" zwart.

De Joden zijn het door God uitverkoren volk, Niet beter of slechter dan de gemiddelde Nederlander. Het uitverkoren zijn richt zich niet op extra voorrechten hebben, anders dan dienstbaar te moeten zijn aan de gehele wereld in de  ( verre) toekomst. Mod.

Harold op 28-02-2018 18:38

@Elroy U noemt zichzelf Christen, maar tegelijkertijd laat u zich 'blind maken'? Als Christen heeft u de Bijbel wat uw leidraad is, dan kan iedereen nog zeggen wat hij wil, maar als het niet overeenstemt met uw leidraad, dan weet u wat de woorden van deze persoon waard zijn. In uw Bijbel leest u uitdrukkelijk, dat Israel Gods volk is. En niet alleen het volk.. De hele wereld is van God, maar zeer uitdrukkelijk benoemd God het land Israel als zijn land, van bergen tot dalen en van de steden tot de woestijnen. Israel is het land waar hij wil wonen. Ook leest u in de Bijbel de geschiedenis van het Joodse volk. Ook al zo uitdrukkelijk in de Bijbel wordt het eeuwigdurend verbond met Abraham en zijn nageslacht in de lijn van Izaak en Jakob genoemd. Leest u nog wat verder dan leest u dat het volk opzij gezet is tot de tijd van de wederkomst. Tot die tijd gedraagt het volk zich net zoals ieder volk. Het herstel van Israel zal in twee fases gaan: het fysieke, waar we toch allemaal getuige van zijn. Maar daarna zal ook nog eens het geestelijke herstel komen. We zien dat dit nog niet heeft plaatsgevonden, zoals uzelf ook reeds geconstateerd had.

Op basis van de huidige werkwijze van het Israelische volk, durft u nu klakkeloos te zeggen dat u betreffende israel ''blind gemaakt bent en nog meer van die onzin''. Als Christen is het daarom juist raadzaam om de Bijbel ter hand te nemen in plaats van nepnieuws klakkeloos te geloven.

De palestijnen hebben nog geen eigen staat, maar een oorlog hebben ze overduidelijk gewonnen en dat is de propagandaoorlog. Kijkt u maar eens hoe de wereld de leugens van een Egyptische terrorist met theedoek op zijn hoofd klakkeloos heeft aangenomen, terwijl de historie overduidelijk anders bewijst. Alles, maar dan ook alles wordt uit de kast gehaald om Israel zwart te maken, want dat is het enige waar anti-israel activisten succes mee bereiken.

Daarom, als u Christen bent, moet u beter weten dan wat dergelijke websites weergeven.

Rots op 28-02-2018 21:14

Als straf heeft hij de joden verdeelt over de gehele wereld, omdat zij christus hebben gekruisigd.

Anna op 28-02-2018 22:32

Rots 21:14 uur

Leest u Romeinen 11 eens heel goed!!!!!!......... de Joden zijn om onzentwil verblind voor wie Jezus is..... de Joden hadden ten tijde  van  Jezus helemaal niets te vertellen in het land...... De Romeinen waren de baas..... .” politiek “ helemaal niet en “ wettelijk”  niet , over het uitspreken van de doodstraf hadden de joden al helemaal niets   te zeggen in het land ten tijde van de kruisiging van Jezus. Zij mochten niet eens de straffen  uitvoeren. De Romeinen waren er toen de baas.... Die hebben Jezus gekruisigd.. !!!!! Lees uw Bijbel eens goed......Het  Sanhedrin heeft hem wel,uit nijd en jaloezie  overgeleverd aan de Romeinen maar dit alles moest geschieden zodat u en ik nu “ medeburgers en medeerfgenamen kunnen zijn” De Joden weten heel goed wie God is, zij kennen de Bijbel beter dan wij, maar ze hebben om ons behoud een blinde vlek voor wie Jezus is....... .” .om onzentwil” ..... Laat dat ens goed binnen komen...... .......  En de joden verstrooit...... ja, opdat het evangelie niet in Jeruzalem zou blijven hangen maar de hele wereld over zou gaan...... Maar nu vandaag de dag zien we wat Harold 18.38 uur  hierboven beschrijft lees dat maar eens goed.....Jezus komt straks terug.... hier in Jeruzalem op de olijfberg....... en dan zal gans Israël zalig worden..... 

Shalom vanuit Jeruzalem Anna 

wardje op 01-03-2018 12:59

Anna op 28-02-2018 22:32.  Voor Uw interpretatie valt veel te zeggen, met name de door U aangehaalde zin van Paulus. Volgens mij bestond er een roeping van het hele joodse volk als protagonisten -  eerstaangewezenen -  voor het apostolaat, zoals ook verwezenlijkt door de apostelen zelf en hun getrouwen .  Deze roeping zit volgens dezelfde Paulus die U aanhaalt in het verschiet en bestaat dus nog stééds.

Elroy op 03-03-2018 17:11

Ja Harhold Ik.neem juist de bijbel tot leidraad en denk er klopt hier iets niet als je zo uitverkoren bent daarom zijn het er ook maar 144 duizend.

Oorlog industrie en het testen van wapens door israel was ook op tv in een programma iedereen maakt israel zwart.

https://www.trouw.nl/home/oorlog-is-voor-israel-lucratieve-handel-geworden~a19f0072/

Harold op 03-03-2018 18:05

@Elroy 'Ja Harhold Ik.neem juist de bijbel tot leidraad en denk er klopt hier iets niet als je zo uitverkoren bent daarom zijn het er ook maar 144 duizend.'

'als je zo uitverkoren bent' zegt u en daarmee, net als in uw vorige bericht het uitverkoren zijn van Israel in twijfel trekt. Daarom verwijs ik juist naar de vele verhalen uit de Bijbel, die u ook moet tegenkomen, wanneer u de Bijbel als leidraad neemt. Ik krijg sterk de indruk dat uw kennis omtrent deze uitverkorenheid u door een religie aangeleerd is, vooral ook omdat u er ineens 144.000 bijhaalt, wat weer een andere groep is. Vele religies en bevolkingsgroepen vallen al eeuwenlang over het zogenaamde uitverkoren zijn van Israel. Uitverkoren zijn is niet een speciale hogere positie wat velen van hen denken. De moderator heeft het u ook al uitgelegd dat het een taak van dienstbaarheid is aan de wereld op een nog nader te bepalen tijdstip. Zoals ik al reeds heb beantwoord, zal Israel, zolang dit tijdstip nog niet is aangebroken en zij nog verblind zijn, nog steeds het gedrag vertonen, zoals ieder ander volk. Dat houdt dan niet ineens in, dat ze opeens niet meer uitverkoren zijn. En daarmee bedoel ik dus dat u de Bijbel als leidraad moet nemen, want dan is de uitverkorenheid namelijk te plaatsen. Ook nu weer bepaald u uw standpunt en trekt de uitverkorenheid in twijfel op basis van het huidige gedrag van Israel en plaatst u dit niet in Bijbels perspectief.

U en ik en vele ander Christenen mogen ook geloven dat we uitverkoren zijn. houdt dit dan in dat wij de hele dag alleen maar braaf en vroom zijn? Nee integendeel, we vallen nog zeer regelmatig en ik heb ook zo mijn duister verleden, waarvan ik nu mag geloven dat dit door vergeving in de zee der vergetelheid is gegooid. Daarmee wordt niet ineens de uitverkorenheid opgeheven, omdat ik wat verkeerds doe of in het verleden gedaan heb. Ik probeer u in te laten zien dat ook de uitverkorenheid van Israel op deze manier werkt. Men is nu nog een volk als alle anderen, sterker nog, Ezechiel geeft aan, dat dit volk geestelijk nog morsdood is. Op basis hiervan hebben vele religies voor zichzelf bepaald dat het met Israel wel allemaal gedaan is en wij voor Israel eigenlijk gewoon kerk kunnen invullen, de zogenaamde vervangingstheorie.

De hele Bijbel bewijst God dat hij zich aan zijn woord houdt. De hele Bijbel bewijst Israel dat het constant in de fout gaat en zich van God afkeert. Telkens weer wordt Israel gestraft, maar de belofte van God dat Israel zijn uitverkoren volk is, blijft hij houden, ook nu, hoe Israel zich ook heeft afgekeerd. Het doet ons alleen maar inzien dat uitverkoren zijn, niet iets is om jaloers op te zijn, want het vergt als volk zijnde een enorme verantwoording en inspanning. Nu kunnen ze dit nog niet aan, maar in de toekomst zullen zij volledig toegerust zijn op deze taak.

Derk op 08-03-2018 23:19

Reageerbuis op 24-02-2018 16.01. De beschrijving in Ezechiël is geen onderdeel van een "sprookjesboek". Het beschrijft wat er toen gebeurde. Als u dit naar de toekomst verplaatst, doet u hetzelfde als Ribera met het verplaatsen van anti-christ naar de eindtijd. In de 70e jaarweek uit Daniël hoort niet anti-christ, maar Jezus Christus zijn "ereplaats" in te nemen.

Derk op 11-03-2018 18:37

Anna op 28-02-2018 22.32. Als ik uw verhaal lees, dan bekruipt mij het gevoel dat u hiermede de woorden van Jezus Christus in twijfel trekt.

Gij hebt niet gewild werd door Hem gezegd. U zegt dat ze verblind waren om onzentwil. Verblinding ontstaat pas als men niet wil.

Senor Prima op 23-03-2018 01:37

Bleek dat social media eigenlijk socialist media was.... ? Met de aanmerking dat de socialistische doctrines werden gefinanciert door kapitalisten. marx zuckrberg had dus ideetjes die reeds bestonden. Interessante link hoe zuck en b sanders aan hun ideetjes komen. Als je boeren bedrijf niet meer kunnen inpikken doen ze dat wel met je data?

Jezus Christus gaf de geldwisselaars in de Tempel ervan langs. Ere zij Christus. Amen

http://www.come-and-hear.com/dilling/chapt11.html

Uw nicknaam is te lang, max 2 woorden, zie siteregels, aangepast. Mod

 

Spyfromtheksy op 30-04-2018 19:43

Wat mogelijk interessanter is, is de vraag waar de werkelijke tempel heeft gestaan. Er zijn er die juist door aanwijzingen vanuit de Bijbel niet anders dan tot de conclusie moeten komen dat dit in de stad van David was. En dit ligt niet in het gebied van de Klaagmuur de de gouden rotskoepel.

En nog interessanter is dat recente nieuwere opgravingen alleen maar dit beeld bevestigen. De sleutel is ook de Sleutel van David in deze om te verstaan.

Daar van wordt op diverse keren gesproken in de Bijbel. Dit komt ook in Openbaringen terug.

Het zal voor de meeste christenen wellicht even wennen worden omdat we al voor decennia jaren lang alleen uitleg hebben gekregen dat de gouden rotkoepel dan vervangen zou moeten worden.

En in feite lijkt de tempel dan al te worden gebouwd doordat men steeds verder die archelogische vondsten verder uitgraaft en er ook al gauw een fundament van versteviging voor in de plaats is.

Spyfromthesky

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl