HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Joodse organisaties hopen dat Trump na ambassade ook bouw nieuwe Tempel opstart

Hoe waarschijnlijk is het dat er een nieuwe Joodse tempel in Jeruzalem wordt gebouwd?

Op een speciale munt wordt Trump op één lijn gesteld met de Perzische koning Cyrus, die in de oudheid het bevel gaf om de Joodse tempel te laten herbouwen.

‘Een geweldige dag voor het Israëlische volk,’ reageerde de Israëlische premier Benyamin Netanyahu op het besluit van president Donald Trump om de Amerikaanse ambassade al in mei naar Jeruzalem te verplaatsen, en wel precies op de dag dat de herboren Joodse staat 70 jaar oud is. Joodse tempelorganisaties zijn dermate verheugd, dat ze een speciale ‘halve shekel’ munt hebben uitgegeven, met aan de ene zijde een dubbele afbeelding van Trump en de Perzische koning Cyrus, en aan de andere zijde een afbeelding van de door deze organisaties zo vurig gewenste herbouw van de tempel in Jeruzalem.

 

Tal van politici en kopstukken in Israël toonden zich erg ingenomen met Trumps besluit de nieuwe Amerikaanse ambassade in Jeruzalem al in mei te openen. ‘Dit besluit maakt de viering van de 70e onafhankelijkheidsdag van Israël tot een nog groter feest,’ vervolgde de premier. ‘Dank u voor uw leiderschap en vriendschap, president Trump.’

Danny Danon, de Israëlische ambassadeur bij de VN, riep de andere landen van de wereld op om de VS te volgen, en Jeruzalem als de eeuwige hoofdstad van Israël te erkennen. (1)

Speciale munt: ‘Proces gestart dat leidt tot bouw derde tempel’

De Joodse organisatie Hamikdash Betzion (De Tempel in Zion) heeft naar aanleiding van Trumps besluit een speciale ‘halve shekel’ munt uitgegeven, met aan de ene kant de ‘kop’ van Trump en daarachter van de Perzische koning Cyrus, en daarboven de inscriptie ‘Cyrus – Balfour – Trump – Verklaring 2018’, en aan de andere kant een afbeelding van de gewenste derde Joodse tempel.

 ‘Het Joodse volk is Trump dankbaar voor zijn historische besluit,’ aldus professor Hillel Weiss, voorzitter van Hamikdash Betzion. Hij is ervan overtuigd dat hiermee tevens het proces is gestart dat zal leiden tot de bouw van die nieuwe tempel in Jeruzalem.

Hij wees er tevens op dat de munt tegelijkertijd een waarschuwing bevat voor degenen die terugkwamen op dit soort belangrijke besluiten. Koning Cyrus stuitte op zoveel verzet tegen zijn aankondiging om de tempel te laten herbouwen, dat hij de constructie ervan stopzette. Vervolgens moest hij al na 3 jaar het veld ruimen. Op vergelijkbare wijze stortte het Britse wereldrijk pijlsnel in elkaar nadat Londen terugkwam op de Balfour Declaratie, waarin het Joodse recht op de wederoprichting van hun eigen staat op zijn oorspronkelijke plaats werd erkend en aangekondigd.

‘De Trump Verklaring moet daarom een vervolg vinden met een verklaring over de rol van de Joden bij het oprichten van de tempel. Alleen dan zullen de internationale ambities van president Trump in het Midden Oosten realiteit worden,’ besloot Weiss, die in het verleden paus Benedictus tot ‘persona non grata’ verklaarde, en niet wilde dat de Katholieke leider –die hij vanwege diens verleden in de Duitse Wehrmacht in WO-2 een ‘nazi’ noemde- tot Israël zou worden toegelaten, omdat hij vindt dat het Vaticaan de spil vormt in een internationaal complot tegen het Joodse volk. (2)

Hoe waarschijnlijk?

Op enkele orthodoxe splintergroepen na wagen zelfs de meest rechtse politieke partijen in Israël het niet om over een nieuwe tempel te spreken, wetende dat alleen al het besluit tot de bouw ervan –laat staan het slaan van de eerste paal- zo goed als zeker een massale aanval van islamitische landen op Israël zal uitlokken, met vermoedelijk een nieuwe wereldoorlog als gevolg.

De herbouw van de tempel in de eindtijd is verder op niet één letterlijke Bijbeltekst terug te voeren. In zowel het Oude als Nieuwe Testament wordt geprofeteerd dat de tempel zal worden verwoest, en tot de (weder)komst van de Messias niet zal worden herbouwd. In het Nieuwe Testament staan verder tal van teksten waarin duidelijk staat dat ‘de Tempel van God’ niet langer een fysiek gebouw is, maar de geestelijke gemeente van gelovigen.

 

Xander

(1) Arutz 7
(2) Arutz 7

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten.

Reacties

Pagina12
Tom Hendrix op 24-02-2018 13:23

Heel blij met het artikel, waarde Xander. Moge de Here Trump verlichten en sterken. 

willy op 24-02-2018 14:07

Hier zit een duidelijk theologisch probleem, waar ik op deze site niet verder op zal ingaan, sommige teksten in het NT sluiten dit uit , denk aan paulus woorden, wij zijn de tempel van de H.Geest en Jezus noemde in het Johanesevangelie zichzelf de tempel, en dan zijn er nog enkele cruciale teksten, en sommige teksten lijken een bouw of herbouw te suggereren en ding weet ik het laatste bijbelboek leert me één ding uiteindelijk komt alles goed. Joden maar ook niet allemaal geloven in het vrederijk dat zal komen als de messias zich zal openbaren aan het volk en de messiaanse Joden in Israel zelf dragen hierin enige verantwoordelijkheid. Wat op het apostelconvent in Jeruzalem was besloten was gewoon het volgende: niet Joden moesten geen Jood worden om in de Joodse messias te geloven , want ware Jood zijn is niet iets uitwendig maar inwendig een besneden hart, nogmaals hier kan ik nog uren over doorgaan maar dat gaat me te ver leiden. Wat de ambassade betreft is de eerste stap naar erkenning dat Jeruzalem sinds de 3OOO jaar een joodse stad is , waar God wilde wonen , maar God woont nu in ieders hart die geloofd in de offer van zijn Zoon, het levende brood voor deze wereld ! Shalom

lies op 24-02-2018 14:42

Intersant stuk Xander . Israël is Gods volk. We zullen zien waar dit op uitdraaid .

KG op 24-02-2018 14:51

Ik kan me niet voorstellen dat een christen mee zou werken aan de oprichting van de derde tempel , immers  Christus heeft de Wet volbracht. Het feit dat de tempel herbouwd zal worden en (eerst) het huis Juda (in ongeloof!) terug is gekeerd naar Israel wil nog niet zeggen dat het ook goed is. Meewerken aan de joodse tempel is daarom meewerken aan de antichrist die immers de Zoon ontkent zoals het meerendeel der joden helaas nog steeds doet. Christenen behoren te weten dat deze tempel een instrument gaat worden van hem die (voor de joden en Laodicae-'christenen')  komt in zijn eigen naam. De zoon des verderfs kan pas optreden als de wederhouder (zout der aarde) weg is. Zout is naast smaakmaker ook een conserveringsmiddel. De oprichting van de gruwel der verwoesting in deze tempel zal waarschijnlijk op een sabbath in de winter vallen omdat de Bijbel de wens uitspreekt dat joden tot bekering mogen komen (door o.a. de nooit overleden profeet Elia)  vóór die tijd.  Ze kunnen dan nog hun toevlucht zoeken in een speciaal voor hen bereidde plaats in de woestijn, mogelijk Petra (zie metafoor Openbaringen 12) . De religieuze joden die pas op de dag van de oprichting van de gruwel der verwoesting vluchten mogen dat eigenlijk  niet verder dan de Olijfberg dat precies op een Sabbathsreis gelegen is. Het zal daar in de winter niet prettig toeven zijn voor zwangeren en zogenden nog los van de verdere reis. 

reageerbuis op 24-02-2018 16:01

Deze profetie van Ezechiël lijkt me nogal duidelijk: 

`Toen bracht Hij mij naar de binnenste voorhof van het huis des Heren. En zie, aan de ingang van de tempel des Heren, tussen de voorhal en het altaar, waren ongeveer vijfentwintig mannen, met hun rug naar de tempel des Heren en met hun gezicht naar het Oosten, en zij bogen zich in de richting van het Oosten neer voor de zon.@ (Ezech.8:16)

Mannen die naar het Oosten buigen met hun rug naar de tempel kunnen dit alleen maar doen als de tempel herbouwd is. Het ligt voor de hand dat hier gedoeld wordt op mohammedanen, die bidden in de richting van Mekka. 

vlokje op 24-02-2018 16:09

ben zowel blij als treurig, door dit bericht

Satan (een gewoon vriendelijke innemende heel slecht persoon een soort anti) zal in de tempel zijn plaats op eisen,

duidelijk toch, er zal gebouwd worden

Let op mijn woorden aardse kwade krachten zitten hier achter,  want de funktie van tempel is door iemand overgenomen, toch?

willy op 24-02-2018 16:15

@KG ; Op de tempelberg staat de bekende moskee met in gouden letters geschreven " God heeft geen zoon " je moet niet altijd de Joden de schuld geven, ze zijn niet zonder God, je moet zeer aandachtig Paulus efezebrief lezen en doornemen! Shalom

Ramshoorn op 24-02-2018 16:19

Beste Xander, Ik denk niet dat JHWH de God van Israël Trump heeft uitverkoren om de derde Tempel op de berg Moriah/Tsion te laten verrijzen. Hooguit zijn tempel voor de vrijmetselaars. Alle VS-presidenten behoren tot de hoogste 33-graden van de vrijmetselaars.

 

Ik kan me niet voorstellen dat de Rabbijnen met Trum een niet-Jood in zee zullen gaan.

 

Verder las ik in bovenstaand stuk over de Tempel: 

 

"In zowel het Oude als Nieuwe Testament wordt geprofeteerd dat de tempel zal worden verwoest, en tot de (weder)komst van de Messias niet zal worden herbouwd. In het Nieuwe Testament staan verder tal van teksten waarin duidelijk staat dat ‘de Tempel van God’ niet langer een fysiek gebouw is, maar de geestelijke gemeente van gelovigen."

 

Is dat wel zo? Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen 2:3…Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de Tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

 

Ook in Openbaring 11 lees ik over de Tempel: Openbaring 11:1…En mij [Johannes] werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden. 2… Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang.

 

In Openbaring het beste Boek van de Bijbel omdat het door Jeshua zelf aan Johannes op Patmos wordt gedicteerd [Openbaring 1:1-3] wordt nog veel vaker over de Tempel gesproken, turf zelf maar hoe vaak! Wel 12x lees ik de opdracht van Jeshua aan Johannes in Openbaring: Schrijf!!!

 

Wie wel de derde Tempel zal herbouwen lees ik in de profeet Zachariah 6...

 

Zo zegt de Here der heerscharen: zie, een man, wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des Herenbouwen. 13Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon; en hij zal priester zijn op zijn troon; heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn. 

 

Die Spruit is de Joodse Messias Jeshua!

vlokje op 24-02-2018 16:34

Kijk als  anti persoon kan je wel een zo genaamde tempel bewonen, maar tis geen Godstempel , dus mag het ook geen derde tempel mag heten, behalve als er door de rechtmatige eigenaar gewoond wordt

Overigens tempels zat benoemd naar hun "bewoners" zeustempel, baaltempels, dit wordt dan een anti tempel

Lijkt wel een advocaat ;-)

Eelke Piers op 24-02-2018 16:52

@reageerbuis op 24-02-2018 16:01

Volgens mij buigen de mohammerdanen in Pakistan, Indonesie enz. echt naar het westen. In jordanië naar het Zuiden

Eelke Piers op 24-02-2018 16:55

.......duidelijk staat dat ‘de Tempel van God’ niet langer een fysiek gebouw is, maar de geestelijke gemeente van gelovigen.......

Het is te gemakkelijk om, als je iets niets begrijpt, dan te zeggen dat het geen fysiek gebouw is. Ik denk dat God slim genoeg is om te zeggen wat Hij bedoelt

flevolander op 24-02-2018 17:22

@reageerbuis: Pak eens een kaart en trek dan vanuit Jeruzalem een lijn in oostelijke richting. Je komt geen mekka tegen. Daarvoor moet je zuid-zuidoost aanhouden. Dat zou dan in de Bijbel waarschijnlijk als zuidelijke richting benoemd zijn.

Een ieder die meent dat er geen tempel meer komt moet maar eens in Openbaring 11 lezen wat Johannes moest gaan opmeten. Een tempel die volledig in bedrijf is. Ook in de Thessalonicenzen brief wordt aan de ontheiliging van de tempel gerefereerd.

Daniel 9:27 benoemt het beeindigen van slachtoffer en spijsoffer. Joden offeren in de tempel.

Het ontkennen van een derde tempel komt mij nogal absurd over omdat deze redenering in strijd is met meerdere teksten in de bijbel. 

Ik bespeur zowel in het artikel als in de commentaren een nog sterk aanwezige vervangingstheologie. Velen schijnen niet door te hebben dat God nog steeds een eeuwigdurend verbond en dus ook een plan met zijn volk heeft. Gods plan met de Gemeente van Christus is niet hetzelfde als het plan voor zijn verbondsvolk.

Als de tempel irrelevant zou zijn, dan ook Jeruzalem, want dat is de plaats die God gekozen heeft om bij zijn volk (Israël) te wonen. Waarom zou Jeruzalem dan een plaats zijn waaraan alle volken zich gaan vertillen? Waarom dan weer de Joden in Israël verzamelen en daar weer het land en volk in ere te herstellen.

De komende ontheiliging van de derde tempel is door Daniel voorspeld en in de tijd van de Makkabeeen hebben we gezien wat we ons daarbij moeten voorstellen.

God heeft een plan met zijn volk. En volgens Thessalonicenzen en Openbaring hoort daar een tempel  bij. Als Christen zal ik doen wat in mijn vermogen ligt om op welke wijze dan ook bij te dragen aan de herbouw.

Gerrit S op 24-02-2018 17:24

De herbouw van de tempel in de eindtijd is verder op niet één letterlijke Bijbeltekst terug te voeren. In zowel het Oude als Nieuwe Testament wordt geprofeteerd dat de tempel zal worden verwoest, en tot de (weder)komst van de Messias niet zal worden herbouwd. In het Nieuwe Testament staan verder tal van teksten waarin duidelijk staat dat ‘de Tempel van God’ niet langer een fysiek gebouw is, maar de geestelijke gemeente van gelovigen.

http://www.franklinterhorst.nl/Zal%20de%20Derde%20Tempel%20in%20Jeruzalem%20spoedig%20worden%20herbouwd.htm

willy op 24-02-2018 17:49

@Ramshoorn: je neemt nu juist die teksten die pleiten in het voordeel van een tempel? Welke tempel? Zelfs in het laatste bijbelboek lezen we dat het hemels Jeruzalem geen tempel meer zal bevatte ! De apostel Paulus schreef zijn brief aan de Galaten en schreef dat onze echte moeder het Jeruzalem van omhoog is dus onze hemelse moeder is Jeruzalem dat uit de hemel komt ! Daar zal God wonen tussen zijn volk. dus als er een derde tempel komt zal deze op één of andere manier anders zijn ? Geen dierenoffers , maar de koning van de grote stad ! Daar zullen alle volkeren naartoe gaan om jaarlijks het loofhuttenfeest te vieren volgens de profeet Zacharia , Dus het aards Jeruzalem loopt uit in het Hemelse en dat is nu juist wat Paulus schreef aan de Korintiers ! Wat moet volgens Paulus als laatste overwonnen worden voor het Hemels Jeruzalem kan komen? De dood dat is de ware voltooing van Jezus werk op het kruis begonnen! Shalom

Peter op 24-02-2018 18:26

Heb zo'n vermoeden dat Trump's schoonzoon straks naar voren wordt geschoven.

Jared Kushner, wel een Jood...

Klaas op 24-02-2018 18:36

Statement maken zonder bronnen maakt uw reactie ongeloofwaardig. Mod.

reageerbuis op 24-02-2018 18:52

Op een foto is te zien, dat mohammedanen bidden met hun rug naar de Rotskoepel.  

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/28/restricties-op-tempelberg-voor-mannen-onder-50-a1568184

Als op die plaats de tempel komt, bidden zij met hun rug naar de tempel. Zij bidden inderdaad in zuidelijke richting. Maar wie zouden er anders in oostelijke richting bidden?

Dewevoga op 24-02-2018 19:18

@flevolander

Als ik de schrift goed begrepen heb, is het kompas noorden het bijbelse westen, het noorden Mesopotamie, dus als men vanuit Jeruzalem naar het oosten bidt dan bidt men naar Mekka. Dan zou Rusland niet Magog kunnen zijn, maar eerder Turkije, Tjetsjenie, Pakistan etc. kunnen zijn. Turkije heeft al een van de grootste legers. 

Dewevoga op 24-02-2018 19:23

@willy

Romeinen 12:25-26 is ook heel duidelijk over de toekomst van de Joden. 

Anna op 24-02-2018 19:30

Ramshoorn. 16.19uur; Wat  u schrijft is m.i. Juist.

Zelf denk ik dat er nog 2 keer een tempel  zal worden gebouwd.....

Het kan zijn dat de eerste tempel ( maar dat is speculatief ) bij de aanvang van de regering van de antichrist gebouwd gaat worden....... .. omdat de antichrist  zich in het begin  zal openbaren als een “ milde vriendelijke heerser”  waar zowel de Joden als de niet joden, de heidenen, het met zijn  heerschappij, eens zullen zijn...Dus ook de Arabieren.... Allemaal moe van het oorlog voeren... snakt de wereld naar vrede....... iedereen zal het mee er eens zijn......(mijn persoonlijke gedachte is dat dit wel eens na de oorlog uit Ezechiel 38 zou kunnen gebeuren.....) Maar toest het zelf en lees het zelf het staat allemaal in Gods eigen woord) ......

Deze oorlog uit Ezechiel ..... zal zo duidelijk alles verwoestend zijn..... met een duidelijke overwinning voor God zelf : dit is Gods oorlog...Hij zal,laten zien wie Hij is..... om Zijn eer zijn almacht te tonen........... met zijn volk Israel..... ...... Zo overweldigend vernietigend voor de volken die erbij betrokken zijn, dat de hele wereld zal sidderen.......  De VN, de Arabische Liga,  de EU, de RK kerk, allen zullen het eens worden dat het nodig is om een  soort “voogd” een soort “ Gouverneur “ een “leider” een “  wereld heerser “ aan te stellen die zowel religieus als politiek door de hele wereld geaccepteerd zal worden.....Hij zal Ws regeren vanuit Jeruzalem...... ( voor de hele wereld acceptabel) .......  . Het herkennen van de antichrist de “ gave van het onderscheid”  zal zeer moeilijk zijn.... in het begin......De laatste 3,5 jaar van zijn heerschappij zal hij vreselijk tekeer gaan en dan zullen alle volken opstaan om de steen Jeruzalem te tillen dus weer tegen Jeruzalem te gaan oorlog voeren..... .... Dat  zal de laatste oorlog zijn de oorlog wat de profeet  Zacharia beschrijft................. dit is dan ook de aller laatste oorlog omdat dan Christus zal wederkomen.... en de antichrist met de adem van zijn mond zal doden......Dan zullen de doden die in de Here gestorven zijn opstaan.... en met hem gaan heersen in het duizendjarig vrederijk.....  (Toets hetzelfde wat ik hier schrijf..... ) Ik weet van mezelf dat ik nogal stellig ben met mijn schrijven  maar na lange studie ben ik tot dit inzicht gekomen.....of het juist is???  God zelf weet het....! Gelukkig maar..... ..  Bestudeer het zelf a.u.b.  

Een tempel die door mensen als b.v. Trump of het tempelinstituut of iemand anders  gebouwd  gaat worden.... zal er ws komen! ..... ...... De tempel in welke de antichrist zal, plaatsnemen, en deze  tempel zal weer verwoest worden bij de ( weder) komst van Jezus....... .. 

Daarna zal de Messias zelf de tempel bouwen..... De Spuit zal inderdaad de tempel bouwen, dit is ook wat de joden leren...... Hij zal als priester en als Koning heersen vanuit Jeruzalem.... met majesteit bekleed..... Ik denk dat dit de tempel zal zijn die Ezechiël beschreef.... ( W.s. In het duizendjarig rijk.... )omdat de eenvoudige reden dat Tempel die Ezechiel beschreef nog nooit is gebouwd...... de maten zijn exact bekend en beschreven in de hoofdstukken van Ezechiel en deze maten zijn nog nooit gehanteerd voor de bouw van de tempel..... Dus het gaat hier ook om de waarheid en betrouwbaarheid van de schrift..... De tempel van Ezechiel is vele malen groter dan de huidige oppervlakte van het tempelplein...... .. ... Dus de Tempel van Ezechiel zal zeker nog gebouwd worden..... .... iets om over  na te denken!!! .... allen een goede zondag,  Shalom Anna 

wiljo op 24-02-2018 19:35

Ezechiel 40 t/m 44 lijkt me vrij helder en behoorlijk gedetailleerd.

Elroy op 24-02-2018 21:30

 israel test wapens wapen industrie in de gaza strook voor de amerikaanse wapen industrie zeggen getest op levende mensen verkoopt bron ? Mod. beter.ik als christen werd blind gemaakt dat de Joden uitverkoren zijn en nogmeer van die onzin fijn volk dat wapens test op levende mensen voor het kapitaal.

henk op 24-02-2018 21:31

@KG op 24-02-2018 14:51

Donald Trump is jood van geloof.  Henk, bron ? Mod Hij doet zich enkel voor als Christen. Henk .bron? Mod. Zijn eerste vrouw is jood Henk, bron. Mod., en daarmee volgens hem zijn kinderen ook. Die zijn op hun beurt ook weer getrouwd met mensen van het joodse geloof. Henk. bron Mod.

Het trouwen met een 'joodse' vrouw om zo 'joodse' kinderen te krijgen, en daarna een vrouw naar keuze huwen, is vrij normaal in die kringen. Zo was Lady Diana joods Henk, bron. Mod en prins Harry's vrouw, Kate, bron. Mod. is ook joods.

De vraag is... Welk type jodendom hangt Trump aan.

Ramshoorn op 24-02-2018 22:10

Dank @Flevolander voor uw bericht. Mee eens!!! 

@Willy. Dank voor uw reactie. Er komt zeker nog een Joodse Tempel in Jeruzalem. Alle atributen daarvoor liggen al klaar in het Jeruzalem instituut inclusief de gouden kandelaar, Menorah.

U vergeet dat er nog een duizendjarig vrederijk aanbreekt als Jeshua Koning en Messias wordt in Jeruzalem en Hij alle booswichten en antisemieten een stevige les geleerd heeft: Psalm 101 en Openbaring 19 en 20. Dan zal de wereld worden als in het Paradijs. en Jesaja 2 en 11.

Daarna komt er nog een korte oorlog waar de duivel en al zijn bewonderaars voorgoed te gronde gaan. Dan is er ook geen Tempel meer nodig. God zal weer onder de mensen wonen net als ten tijde van Adam en Eva. Genesis 2 en 3.

@Anna, twee tempels? Daar zou u wel eens gelijk in kunnen krijgen. De vrijmetselaarstempel waarin de antichist [de paus] gezeten zal zijn is niet te vergelijken met de schitterende Tempel die de Jeshua de Joodse Messias zal bouwen waarover ik schreef. Zacharia 6.

@Wiljo, inderdaad ...

Ezechiel 40 t/m 44 lijkt me vrij helder en behoorlijk gedetailleerd. Het beste komt nog. Psalm 72 wordt dan door Joden en de vrienden van Israël samen gezongen.

Shalom. Ramshoorn.

Derk op 24-02-2018 23:19

De Here Jezus zei: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld". Maar u kunt er voor kiezen om de "uitleg" van Ribera/Westcott en Hort/ Scofield/ Darby te volgen.

Stammen alle inwoners van Israël nu af van Sem? Lees eens Genesis10.

Cees op 25-02-2018 00:12

De Dome of the Rock zal vernietigd worden (hoe, dat maakt niet uit), nadat ie er 2x 666 jaren heeft gestaan.

Dat clubhuis staat daar vanaf 7x 666 jaren na het Paradijs (Paradijs duurde 30 jaren).

Dan, in het eerste jaar van de 70e jaarweek, najaar 2020 tot najaar 2021, zal met de bouw van de 3e Joodse tempel kunnen worden begonnen.

Halverwege de 70e jaarweek, eind maart/begin april 2024, moet de 3e tempel gereed zijn.

De meesten van ons hier maken dat niet mee vanwege 'The Rapture' eind mei/begin juni 2020.

Time flies :-) Be ready !!!

Harry Sleijster op 25-02-2018 00:12

Citaat: "In het Nieuwe Testament staan verder tal van teksten waarin duidelijk staat dat ‘de Tempel van God’ niet langer een fysiek gebouw is, maar de geestelijke gemeente van gelovigen."Wat een misser Xander! u kent de teksten heel goed, maar omdat u de opname ontkent, en nu de bouw van de derde tempel in de eerste periode van de Grote Verdrukking, demonstreert u helaas dat u steeds verder van de juiste uitleg van het profetisch woord afdwaalt.

juanambulo op 25-02-2018 00:55

God zit helemaal niet op een tempel te wachten.

Je hoeft ook geen os voor god te slachten.

Het is beter dat je je motieven kent!

Bundy op 25-02-2018 02:35

Verwijderd, geen bronnen. Mod.

Tom Hendrix op 25-02-2018 07:09

Ik weet het ook allemaal niet zo goed, reageerders. Maar ik vertrouw mij toe aan Jezus, mijn Redder.

Ramshoorn op 25-02-2018 08:17

Er wordt al eeuwen gespeculeerd over het bouwen van de Derde Tempel op de berg Moriah in Jeruzalem. De enige door JHWH aangewezen plaats.

Tot mijn verrassing las ik in de kerkgeschiedenis over Keizer Julianus de afvallige die een schurft had aan het christendom van Constantijn . Hij begunstigt het Jodendom. Hij besluit de Tempel te Jeruzalem te herbouwen en zelf bij de inwijding aanwezig te zijn. AD 361.

Zover komt het echter niet, wel komt men met de voorbereiding klaar, maar als de fundamenten gelegd zijn, komt er een aardbeving en slaan de vlammen uit de grond en worden vele arbeiders gedood.

Ik las ook over Napoleon een grote vriend van de Joden dat ook hij vast van plan was om de Joodse Tempel in Jeruzalem te bouwen. Ook zijn plannen liepen op niets uit want hij en zijn Grand-Armee verloor de zeestrijd tegen de grote Engelse Admiraal Nelson in Egypte. Napoleon vluchtte weg met zijn overgebleven mannen naar Frankrijk waar hij zich hergroepeerde.

De tempel die binnenkort in Jeruzalem gebouwd zal worden is de Tempel van de antichrist waar Paulus al over sprak in 2 Thessalonicenzen 2. De paus, grote vriend van de Arabieren en de Islam, die al eeuwenlang door zijn volgelingen als een god aanbeden wordt zal daarin gezeten zijn maar ten gronde gericht worden door de Joodse Messias Jeshua die hem zal doden met de adem van zijn mond. De wereld zal verbaasd staan...

2 Tessalonicenzen 2:8

8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. Enz.
JP op 25-02-2018 08:54

@Harry Sleijster op 25-02-2018 00:12

"Niet volgens de letter"??? In Christus was het Woord toch vlees geworden. En na zijn heengaan, stortte hij zijn Geest toch uit over de mensen tot op heden? Was dat ook niet de oproep aan Petrus? Om op zijn "Rotsvaste" overtuiging, dat Jezus de Messias was. Om op zijn getuigenis, de gemeente van gelovigen te bouwen? Het is zelfs voor een ongeletterde, een kind begrijpelijk gemaakt wat God van ons verlangt. Niet voor niets heeft Jezus de tien geboden in slechts 1 gebod samengevat. Wat  was Jezus zijn boodschap aan Nicodemus? Moet dat ook letter voor letter geciteerd worden om te kunnen begrijpen?

Duym op 25-02-2018 10:05

Discussiëren over de vraag of de tempel al dan niet een fysiek gebouw is, heeft hier geen zin. Ik ben pro-joods, maar Israel is een menselijke, politieke constructie, meer bepaald van Amerika. De ultraorthodoxe joden hebben dat begrepen en erkennen daarom Israël niet; het is de Messias die Israël opnieuw op de kaart zal zetten.  Alleen al het begin van de bouw zal een oorlogsverklaring zijn aan de satanische godsdienst die Islam heet.  

willy op 25-02-2018 11:51

@Dewevoga : heel juist uiteindelijk zullen de Joden zich massaal bekeren tot hun ware messias en dat is Jezus, eerst komt er nog een vorm van zuivering en bij de Joden zal dat oordeel in de woestijn gebeuren volgens de profeten. @ Ramshoorn : Ik heb nooit beweerd dat er geen derde tempel zou komen maar in Ezechiel laatste acht hoofdstukken wordt een tempel beschreven die nooit bestaan heeft en die door Johannes in zijn laatste boek wordt overgenomen voor het Hemels Jeruzalem dat gegrondvest is op de twaalf apostelen en op de twaalf  stammen van Israel . Er komt zeker nog volgens Johannes een vorm van vrederijk ook beschreven door de profeet Jesaja die uitloopt in het eeuwig rijk dit wat ook Paulus bedoelde . Shalom

Gerard op 25-02-2018 12:53

@Moderator. = > Elroy op 24-02-2018 21:30 en henk op 24-02-2018 21:31 Mag ik dit Xandernieuwsvervuiling noemen? Bij Klaas op 24-02-2018 18:36 hebt u besloten dit ook niet te plaatsen. Ik wil niet mee-modereren, maar die mensen vinden het alleen maar leuk (om te ergeren?) als ze hun onzinteksten (netjes uitgedrukt) geplaatst zien. Groet.

 

Hoe zal men wijzer worden als een  zienswijze niet weerlegd wordt.Juist daarom zijn deze 2 reacties geplaatst. Mod.

Gerard op 25-02-2018 12:56

@ Harry Sleijster op 25-02-2018 00:12 Xander heeft een andere mening op dit punt. Dat mag. Dit wil níet zeggen dat Xander van het geheel van het profetisch Woord afdwaalt. Weest uiterst voorzichtig met jouw stellingen want bij een volgende stap ga je nog verder in jouw uitlatingen.

LastWeek op 25-02-2018 13:24

Dat er wel degelijk een Derde Tempel zal verrijzen, is zonneklaar aan de hand van Daniel 9 en Jesaja 66. 

Alleen wordt vanuit beide Schriftdelen tevens profetisch duidelijk dat YHWH Elohim over dat project zijn afschuw zal laten blijken. Eerst Daniel: 

En naar velen zal Hij een verbond kracht bijzetten een week. En op de helft van de week zal hij doen ophouden slachtoffer en spijsoffer slachtoffer en spijsoffer (Dn 9:27)

Degene die het (oude) Verbond wil laten herleven is de duistere Antichristelijke macht die zich aan de Joden zal aanbieden als hun (eigen) langverwachte Messias.

Maar omdat hij als Pseudo-messias op basis van dat Oude Wetsverbond geen werkelijke verlossing kan aanbieden, zal hij op de helft van de 70ste Jaarweek ontmaskerd worden door de tegenbeeldige Boaz, Messias Jezus (Ruth 4). Ik kan niet lossen.

Gevolg? Het verschijnen van de Verwoestende Gruwel  in die Derde tempel (Mt 24:15).

En wat laat Jes 66 ons zien? 

Zo spreekt YHWH: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten; waar zou dan het Huis zijn dat jullie voor mij bouwen, en waar de plaats van mijn rust... Wie een stier slacht slaat een man neer. Wie een schaap offert breekt een hond de nek. Wie een spijsoffer brengt - zwijnebloed!  Dat wat zij vrezen zal ik over hen brengen, want toen ik riep gaf niemand antwoord; toen ik sprak luisterde niemand. Zij deden wat kwaad is in mijn ogen en verkozen wat mij mishaagt. 

Hoort het woord van YHWH, jullie die beven voor zijn woord! Jullie eigen broeders die jullie haten, die jullie verstoten om mijn naam, hebben gezegd: Laat YHWH zijn glorie tonen, wij zullen graag jullie vreugde zien! Zij zullen zelf beschaamd staan. Hoort! Uit de stad klinkt tumult! Gedruis uit de tempel! De stem van YHWH, die zijn vijanden hun verdiende loon betaalt! 

 

Dat zal dus de afloop zijn voor die opstandige joodse tempelbouwers!

Mario Schettini op 25-02-2018 13:42

als ik bovenstaande reacties lees, dan ben ik verbaasd dat iedereen zo goed weet wat de Schepper wil doen met Israël en Jeruzalem. ik geloof niet in Jezus de Messias. in mijn optiek is het verhaal rond geboorte, sterven en wederopstanding als een verhaal uit de Griekse mythologie. als ik diverse delen van het NT goed begrijp, dan heeft Jezus zelf gezegd dat hij is gekomen voor de verloren kinderen Israëls en niet voor hen die denken dat als men maar dikwijls naar de kerk - onverschillig welke kerk - gaatmen ‘ gered’ wordt. de Schepper heeft het Joodse volk gekozen om zijn geboden en wetten in de wereld te brengen opdat de wereld kennis kan nemen van het heil en leven dat uitgaat van de Schepper. kijkend naar het verleden, heden en toekomst kan ik slechts constateren: Israël is een waarachtig wonder!

rescue op 25-02-2018 14:13

De Tempel van God in de Geest is de gemeente van Christus, die bij de opname in de hemel Is. In die Tempel kan nooit iemand anders plaatsnemen dan de Heilige Geest. Deze Tempel is dus niet meer op aarde als de tijd van de verdrukking aanbreekt, wel een tijdelijk herbouwde tempel van de Joden, die ontheiligt zal worden door de antichrist, Openb.13. Het naamchristendom wat achterblijft als de gemeente van Christus naar het Vaderhuis gaat, zal in de grote verdrukking worden vernietigd, Openb.2:22-23, 3:3.                                  We weten dat de synagoges van Satan loges van het "groot oosten" worden genoemd en dat deze club van luciferaanbidders maar wat graag de tempel van Lucifer in Jeruzalem willen bouwen. Daartoe zullen ze eerst de Joden terwille zijn maar dan op de helft der week dit verdrag met de hel en het verbond met de dood breken, Psalm74. De rol van Trump beperkt zich vooralsnog tot de officiële erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël waartoe hij als staatshoofd volledig bevoegd is. Als God in Zijn Woord zegt dat die tempel er komt waar de antichrist in plaatsneemt dan kun je Hem op Zijn Woord geloven. Er zijn mensen die beweren dat de zogenaamde tempelberg helemaa niet het terrein van de Tempel was maar in de stad van David stond en dat op de Tempelberg zelf de burcht Antonia van de Romeinen stond. Wie weet?

willy op 25-02-2018 14:29

@ Rescue : Op het tempelplein stond de tempel, lees voor laatste archeologische ontdekkingen  de website van brabosh.com daar staat een schoon artikel erover. Shalom

Ramshoorn op 25-02-2018 15:37

Beste mensen zolang die twee islamitische gebouwen: De Rotskoepel en de Aksa-moskee nog op de Tempelberg staan is het uitgesloten dat er een derde Tempel verrijst. Alleen een aardbeving kan deze twee gebouwen volledig verpulveren en zelfs 800 meter onder de grond brengen zonder dat er oorlog uitbreekt. JHWH in de hemel die lacht. Psalm 2:4. Wie het laatst lacht….Dan zijn we ook gelijk van die Klaagmuur af!!! Ruimte voor Gods Tempel Ezechiël 36 t/m 40.

Dat die aardbeving aanstaande is bewijzen onderstaande teksten wel. Aardbevingen komen frequent voor in Israël ook in onze tijd...google maar even...

Matteüs 27:54...De hoofdman en zij, die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk dit was een Zoon Gods.

Matteüs 28:2...En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop.

Handelingen 16:26...Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis schudden; en terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los.

Openbaring 6:12...En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.

Openbaring 8:5…En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar, en wierp (het vuur) op de aarde; en er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving.

Openbaring 11:13…En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer.

Openbaring 11:19… En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel.

Openbaring 16:18…En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot.

19…En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. 20 En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet (meer) gevonden. 21 En grote hagel(stenen), een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.

Bundy op 25-02-2018 16:25

Omdat ik z.g. geen bronnen heb  . Hierbij slechts éen van de films waarin u kunt zien hoe de werkelijke macht op aarde nu wordt uitgeöefend door door de tweede machtigste  man ( !)  in Amerika ; Jared Kushner .           Het zou u sieren i.p.v. ontkennen deze zaken te onderzoeken , ze zijn schokkend , vormen de kern van de situatie op aarde én ze vervullen de profetieën .

Ja , ze zijn Joods , die heeft satan blijkbaar  het liefst om  de Allerhoogste te kwetsen .    https://www.youtube.com/watch?v=39hRGHr0X_k     

Als u een statement maakt, moet u dat vooaraf goed onderzoeken en niet XN.Mod. 

Bundy op 25-02-2018 16:29

Toch echt een zeer gedetailleerde bron over de herbouw van de derde Tempel ;

http://franklinterhorst.nl/Zal%20de%20Derde%20Tempel%20in%20Jeruzalem%20spoedig%20worden%20herbouwd.htm 

willy op 25-02-2018 17:18

@Ramshoorn : Inderdaad dit is nu juist het probleem die moskee ! Maar weet je wat zo interessant is? Onder het tempelplein loopt een aardbreuk , dus de kans dat daar een matige aardbeving komt is niet denkbeeldig en daar hopen alle Joden in Jeruzalem op . en de profeet Zacharia lijkt ook in die richting te schrijven ! Shalom

Klaas op 25-02-2018 19:03

De echte joden zijn de christenen volgens de apostel Paulus  omdat zij in christus geloven. Weg, waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan via christus.

Het gaat dus niet om de flesh, DNA-onderzoek?,maar om de spirit wat doorslaggevend is. het is toch

veelzeggend dat in christelijke kerkrn dit niet wordt onderwezen.de bouw van een 3e tempel wijst op het halsstarrig afwijzen van christus door de joden. Het is nog niet te laat voor hen om christus te aanvaarden en echte joden te worden.

flevolander op 25-02-2018 19:58

@Dewevoga op 24-02-2018 19:18

Als Psalm 103 schrijft zover het oosten van het westen is, dan wordt daarmee het 'echte' oosten bedoeld. Daar waar de zon op komt. Als het oosten zou overeenkomen met 'ons zuiden', dan is het oosten slechts 20000 km van het westen verwijderd en dus niet meer oneindig ver weg.

Lees de profetieen van Daniel, waar ook veel met de kompasrichtingen word aangeduid. Die aanduidingen kloppen niet meer als je de het kompas een kwart slag draait.

flevolander op 25-02-2018 20:21

@Ramshoorn op 25-02-2018 15:37 & @willy op 25-02-2018 17:18

Ik denk niet dat de moskee in de weg staat. Wat wij altijd de tempelberg noemen is de berg waar de tempel stond. Maar die stond waarschijnlijk niet op de top waar de moskee staat. Het is zeer aannemelijk dat de tempel in de Stad van David stond tegen de helling aan.

In Handelingen 21:27-40 staat het incident beschreven dat Paulus in de tempel was, er oproer uitbrak en hij door de Romeinse soldaten ontzet werd en op de trappen werd gedragen. Hij sprak daarna het volk toe van boven aan de trap (vers 40) waar de kazerne (burgt Antonio) was. Dit betekent dat de trap waarop hij werd gedragen naar boven ging. Naar de kazerne op de top van de tempelberg. Die top is waar de moskee staat en waar ooit het Romeinse garnizoen lag en van waar men neerkeek op de tempel in de oude stad van David.

Ik ben het met iedereen eens dat die afschuwelijke moskee daar niet hoort. Maar hij staat niet in de weg voor de herbouw van de tempel. God is briljant.

Cefas op 25-02-2018 21:01

Er komt een derde fysieke tempel, waar de anti-christ zich zal huisvesten om zich te laten aanbidden in de tweede helft van de grote verdrukking. Maar er komt ook nog een vierde fysieke tempel, van waaruit de Messias zal regeren met de zijnen gedurende het 1000 jarig vrederijk hier op aarde. Daarna komt de nieuwe hemel en nieuwe aarde en zullen allen in Hem zijn en Hij in allen.

Harold op 25-02-2018 22:01

Wat mij opvalt hier is dat er vrijwel altijd een vergelijk gemaakt wordt met de fysieke derde Tempel en de geestelijke tempel in de hemel. Het heeft niets met elkaar te maken. Het is zelfs een belediging om de geestelijk tempel als een soort vervanging van de fysieke derde tempel te zien, want deze derde tempel is absoluut niet Gods tempel. Als deze tempel er komt dan is dit een vervulling van een duizenden jaar oude wens vanuit het Jodendom, waar de antichrist uiteindelijk de macht over krijgt. 

De geestelijke tempel zijn de gelovigen, waarvoor een fysieke tempel sowieso al nooit van enig belang is geweest en mijns inziens kan je daarom nooit enig vergelijk maken,. Hetzelfde geldt met bepaalde Bijbelteksten in de Bijbel. Teksten specifiek op de Joden gericht kun je ook niet zomaar op Christenen projecteren. Zo ook met de fysieke en de geestelijke tempel. Wij vormen reeds een geestelijke tempel. Maar het Jodendom is een geheel andere tak, waar God nog een heel groot plan mee gaat uitvoeren en die al lange tijd smachten naar hun tempel. Helaas weten ze niet dat hun Joodse tempel een tempel voor de duivel gaat worden. 

Mocht er een derde tempel gebouwd worden, dan is dit alleen voor Joden belangrijk. Het enige voor ons Christenen geldt dan dat God de wijzers van zijn klok voor ons zichtbaar maakt, namelijk dat het einde aanstaande is.

Derk op 25-02-2018 22:24

Genesis 10: Noach gewon Sem, Cham en Jafeth. Jafeth gewon oa Gomer. Gomer gewon oa Askenaz. Wat zijn de nakomelingen van Askenaz dan?  Wat zijn wij allen dan? Nakomelingen van Cham?

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl