Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Paus beschuldigt slachtoffers misbruik door katholieke voorganger van laster


Typisch ‘christelijke’ nepvergeving: ‘Vergeef ons! (Maar op erkenning door de daders hoeven jullie niet te rekenen. Ik wil eerst bewijs zien!)’ (Afbeelding: Getty Images (2)).

Tijdens zijn bezoek aan Chili heeft paus Franciscus de mensen die als kind door een katholieke voorganger werden misbruikt –waar deze persoon in 2011 door het Vaticaan schuldig voor werd bevonden- beschuldigd van laster, omdat zij zeggen dat bisschop Juan Barros niet alleen het misbruik verborgen hielp te houden, maar soms ook gewoon toeschouwer was. Juan Carlos Cruz is één van de slachtoffers, en reageerde dat ‘er niets is veranderd in de kerk... Zijn vraag om vergeving is nietszeggend.’

 

Voorganger Fernando Karadima werd in 2011 schuldig bevonden voor het misbruiken van minderjarigen, en werd door het Vaticaan veroordeeld tot ‘levenslang boetedoening en gebed’. Desondanks kwam hij nooit voor een rechtbank, omdat zijn misdaden waren verjaard. De eerste slachtoffers deden al in 2002 hun mond open.

In 2015 laaide het schandaal opnieuw op toen de Vaticaanse leider Barros tot bisschop van het bisdom Osorno benoemde. Grote aantallen gelovigen, inclusief priesters, protesteerden toen tijdens de inwijdingsceremonie, en doen dat nog steeds. Volgens professor Patricio Navia is één van de gevolgen dat veel Chileense ouders nu twijfelen of ze hun kind wel een katholieke opvoeding moeten geven en naar een katholieke school moeten sturen, ‘omdat je maar nooit weet wat er daar gebeurt.’

‘Zijn vraag om vergeving is nietszeggend’

Tegenover verslaggevers verklaarde de paus dat ‘er geen flintertje bewijs is tegen Barros. Het is allemaal laster, is dat duidelijk? Pas als ik bewijs zie, doe ik mijn mond open.’

Juan Carlos Cruz: ‘Alsof ik een selfie of foto had kunnen nemen terwijl Karadima mij en anderen misbruikte, en Juan Barros bij alles toekeek. Deze mensen zijn echt gestoord. De paus praat over verzoening met de slachtoffers, maar er is niets veranderd. Zijn vraag om vergeving is nietszeggend.’ (1)

Cruz doelt daarmee ongetwijfeld op de in veel kerken gebruikelijke nepvergeving, die enkel bedoeld is om de gebeurtenissen weer snel onder het tapijt te vegen. Veel slachtoffers voelen zich daardoor dubbel gepakt, omdat er geen openlijke erkenning / schuldbekentenis van het misbruik door de dader(s) aan vooraf is gegaan, een absolute voorwaarde wil er überhaupt echte (Bijbelse) vergeving mogelijk zijn.

Daders kunnen in kerken vaak ongestoord hun gang gaan

Vorig jaar juni werd ook al de nummer 3 topkardinaal van het Vaticaan, George Pell, tevens topadviseur van paus Franciscus, in Australië beschuldigd van aanranding. Onafhankelijke statistieken wijzen uit dat seksueel misbruik in kerken nog vaker voorkomt dan daarbuiten.

Eén van de redenen is dat daders in kerken vaak jarenlang ongestoord hun gang kunnen gaan, omdat veel kerkleden op onbenullige wijze redeneren dat ‘zulke zaken bij ons niet voorkomen, hoor!’. En blijkt dat toch het geval, wordt meestal de genoemde nepvergeving uit de kast getrokken, om het voor de daders en omstanders makkelijk te maken verder te gaan alsof er niets is gebeurd. In het ergste geval, zoals nu ook met Juan Carlos Cruz het geval is, krijgen de slachtoffers zelfs (weer) de schuld, en stellen de daders zich zelf als slachtoffer (van ‘laster’ e.d.) op.

 

Xander

(1) Infowars
(2) Afbeelding: Getty Images / Luka Gonzales (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Zie ook o.a.:

2017:
 

07-10: Slachtoffer over topconferentie misbruik: ‘Vaticaan zou eerste doelwit moeten zijn’
29-04: Boek van priester-theoloog: ‘Helft van alle katholieke geestelijken is homo’ (/ over o.a. pedo-priesters)

2012:

24-05: Hoofd exorcist beschuldigt Vaticaan van ontvoering van meisjes voor seksfeesten
27-02: Priester: enorm ondergrond homo netwerk in Katholieke Kerk (/ Homobisschoppen en –kardinalen beschermen elkaar en promoveren hoofdzakelijk gelijkgeaarden)

28-01: Duizenden Europeanen willen doop ongedaan maken om schandalen Katholieke Kerk 

2010:

10-12: Bewijs dat paus Benedictus loog over kindermisbruik priester
11-03: Pauselijke exorcist: De duivel is in het Vaticaan

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten.


Reacties

Pagina12
Ramshoorn op 23-01-2018 14:31

Beste Xander, Wardje en Albatros bedankt voor uw meelezen en uw welgemeende reacties.

Ik werd ook geraakt door de reactie van Tom Hendrix:

"Laten we bidden voor de vele misleide volgelingen, van zowel RK zijde, alsook voor vele misleidde gelovigen van de "wettische kerken", als de PKN. "

Dat is de spijker op zijn kop en natuurlijk bid ik ook hier voor mee. Shalom!

Ramshoorn op 23-01-2018 14:57

Qromwel schreef:  Had Pius XII met z'n Zwitserse Garde de Wehrmacht te lijf moeten gaan? Als een soort Gideonsbende? Met voldoende Godsvertrouwen had dit waarschijnlijk wel gekund." 

Inderdaad…Pius XII had op zijn minst de duizend Joden die in het Getto van Rome woonden, die door de SS gevangengenomen en afgevoerd werden naar een concentratiekamp een hart onder de riem te steken door uit zijn veilige Vaticaan te komen en die colonne Duitse Trucks tegen te houden, door er met de handen ten hemel geheven voor te gaan staan om de Joden te zegenen en die smerige SS-ers tegelijkertijd de huid vol te schelden, hoe zij het in hun hoofd haalden zijn Joden die ook Gods schepping zijn als oud vuil te behandelden.

Als Pius XII dit gedaan had hij zich voorgoed onsterfelijk gemaakt en was hij terecht een kerkvorst geweest wiens naam nooit omstreden zou worden/zijn in de geschiedenisboeken. 

Pius XII is onterecht heilig verklaard, het was een lafaard! Om maar niet te spreken over de Paus met veel boter op het hoofd die hem heilig durfde verklaren.

Was Pius XII de woorden van de Joodse Messias vergeten in Mattheus 25:40….En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: 

Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. 

Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. 

Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend? 

Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.

Wardje op 24-01-2018 05:23

Over de 1000 joden heeft U de mening van Hochhuth, Ramshoorn.  Er is veel over te zeggen, en over de dienaar Gods Pius XII en het zwartmaken van hem sinds Hochhuth.    ---   Ik volsta nu met de volgende link:   ---  https://www.catholiceducation.org/en/culture/history/most-of-romes-jews-were-saved-from-hitlers-final-solution.html  --- 

Ik heb vannacht urenlang doorgebracht met Claude Lanzman en Benjamin Murmelstein in de film "Le dernier injuste" op Arte. Aan te raden.  Veel wat daar uit te begrijpen valt over mogelijkheden en onmogelijkheden in onmogelijke situaties  is te lezen op in artikelen van zijn zoon Wolf:     https://furtherglory.wordpress.com/2012/05/20/the-son-of-dr-benjamin-murmelstein-defends-his-fathers-reputation-in-a-new-essay/

Wardje op 24-01-2018 05:42

verv.@Ramshoorn: Op aandringen van de Duitse bisschoppen besloot Pius XI in 1936 aan Pacelli de opdracht te geven een encycliek op te stellen, waarin de situatie in nazi-Duitsland aan de kaak werd gesteld. Mit brennender Sorge was een in het Duits opgestelde encycliek die in 1937 uitkwam en die tijdens de mis van Palmzondag in de Duitse kerken werd voorgelezen. In de encycliek sprak de kerk zich uit tegen de vervolging van de kerk en het neopaganisme van de nazi’s. Hoewel de Joden niet specifiek werden genoemd[30] werd ook de rassenpolitiek van de nazi’s onder de aandacht gebracht.      ----        Citaat uit deze zendbrief:      "Wie het ras, of het volk, of de staat, of de staatsvorm, de dragers van de staatsmacht, of andere zeer voorname waarden van menselijke gemeenschapsvorming, die binnen de grenzen van de aardse ordening een belangrijke en eerbied afdwingende plaats innemen, uit haar aardse waardebepaling losmaakt, ze tot de hoogste van alle waarden, ook van de godsdienstwaarden en in afgoderij vergoddelijkt, die keert de door God geschapen en door God gewilde orde der dingen en vervalst ze.["      ----         

Over aanhangers van de leer van de nazi’s is de encycliek duidelijk: alleen oppervlakkige geesten zouden vervallen tot de dwaalleer.[32]

Uit angst voor verbod van publicatie van de encycliek was deze in het geheim naar Duitsland gesmokkeld. De reactie van het regime was fel: alle kopieën werden in beslag genomen, drukkers gearresteerd en de persen in beslag genomen. Ook werd de Kerk gekort in te ontvangen betalingen, zoals bepaald in het Rijksconcordaat. Verschillende priesters werden gearresteerd. Hitler zelf reageerde in een interview met een Zwitserse krant, waarin hij stelde dat het Derde Rijk geen behoefte had aan een samenwerking met de Katholieke Kerk, een indirecte oorlogsverklaring aan het Vaticaan.[33]

De Duitse geestelijkheid dankte paus Pius XI voor zijn inbreng, die op zijn beurt erop wees dat alle dankbaarheid moest gelden voor Pacelli.

Ramshoorn op 24-01-2018 15:27

Beste Wardje, het optreden vande Duitse Kanselier Willy Brandt op de kneën voor het monument voor de Joodse slachtoffers van het Getto in Warschau op 7 december 1970 heeft ontiegelijk meer indruk in heel de wereld gemaakt dan de cryptische encycliek van Pius Xii en zijn voorganger Pius XI [een vurig antisemiet] alleen maar aan eigen parochie dachten en hun schatkamers in het Vaticaan van Rome.

Pius XII liet de 6 miljoen Joden gwoon stikken, letterlijk en figuurlijk. Weet u niet dat hij Concordaat met Hitler sloot in 1933 en zo de roomse kerk verkocht aan hem? Pius XII had toch ook Mein Kampf van Hitler gelezen en wist wat Hitler met de Joden van plan was. Geen een in leven laten. Ben blij dat Pius XI en XII nooit mijn heilige vader waren. Alle details in Mattheus 7, 13 en 23.

Bastiaan2000 op 24-02-2018 14:41

Of het nu de kerk is of linkse jeugdinstellingen ( en nu bekend dus ook de goede doelen) ze haten de slachtoffers. Ik zat als kind in een zmok-instelling, verkrachting, mishandeling, vernedering en voedselonthouding was daar schering en inslag. 

Bedreigd worden door de directeur en mishandeld worden als je wat zei, hoewel dat ook geen nut had, vaak zat had je weglopers, dze werden met geweld terug gebracht door de politie en daarna met zeer veel geweld tot ‘ rede’ gebracht. Oudrs/verzorgers moesten het ook niet in hun hoofd halen kinderen thuis dan maar te houden. Justitie verrvolde dan de ouders/ verzorgers n het kind werd in de instelling zwaar gestraft. Zei ook niet dat je wat wilde worden en niet crimmuneel tuig was, dan volgde straf, je bent net de rest hielden ze je dan voor.

Dus of het nu de paus is of de Nederlandse overheid is ( zij hebben en hadden de volledige verantwoording ) zeg niets over wat ze met je deden, ze pakken je, maken je voor leugenaar uit, psychiaters vertellen dat je gek bent en stoppen je vol psychofarmica. 

Zo lang is het voor mij ook weer geleden, ze hebben mij eerst compleet gek gemaakt, ik kon alleen maar werken, maar eindelijk kom ik tot kennis welk vuil spel de overwegende linkse leiders met hun moreel superieure visie ons aandeden.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl