Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

‘EU militairen niet naar Afrika om migratie te stoppen, maar juist te organiseren’

‘Europese Unie gaat Orwelliaanse fase in: ieder woord betekent exact het tegendeel’

 

De met afstand beste, goedkoopste èn effectiefste oplossing is mensen in hun eigen landen opvangen en beschermen. Waarom kiezen de Europese leiders daar dan niet voor? (Afbeelding: Getty Images (2)).

Het onafhankelijke Global Analysis from the European Perspective (GEFIRA) constateert in een nieuw rapport dat de Europese Unie ‘de Orwelliaanse fase van het (linkse) liberalisme in gaat, waarin ieder woord exact het tegenovergestelde betekent.’ Daarbij wordt bijvoorbeeld gewezen op de EU-Commissaris voor Migratie, Dimitris Avramopoulos, die de massa immigratie uit Afrika en het Midden Oosten als een onomkeerbaar feit presenteert. Daarnaast verspreiden de Europese reguliere media het nepnieuws dat de militairen die Brussel naar Afrika stuurt de immigratie gaan beperken, terwijl ze die in realiteit juist gaan organiseren en daarmee vereenvoudigen. Ook hieruit blijkt dat de EU in alle opzichten frontaal de aanval heeft geopend op de autochtone Europeanen.

 

‘Illegale migratie gedaald’ is misleiding

Sinds enkele weken is het plan van de Franse president Emanuel Macron in werking getreden om in Afrika zogenaamde ‘hot spots’ in te richten, waar migranten hun asielaanvraag voor Europa kunnen indienen, zodat ze niet langer op bootjes de Middellandse Zee op hoeven te gaan. Inmiddels is de eerste groep toegelaten asielzoekers naar Frankrijk en Italië gebracht.

Zowel politici als media wekken de valse indruk dat de migratie hiermee wordt beteugeld. Daarom stond er onlangs met grote koppen te lezen dat de ‘illegale immigratie’ naar Europa fors is gedaald. Dat komt omdat de asielzoekers wier aanvraag al in Afrika is geaccepteerd, niet langer als illegalen worden gezien.

EU wil tientallen miljoenen migranten naar Europa halen

EU-Commissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos schreef dan ook in Politico dat de migratiestromen niet zullen worden gestopt, maar ‘georganiseerd’, in goede banen geleid. Dat betekent dat de immigratie juist vereenvoudigd wordt, wat een sterk aanzuigende werking heeft. En dat is, zoals we al vaker schreven, precies Brussels bedoeling, want de eurocraten zijn vast van plan om de komende decennia vele tientallen miljoenen Afrikanen naar Europa te halen, waarmee onze landen voorgoed zullen veranderen.

Het verzet van met name Oost Europa, maar ook van sterk in opkomst zijnde West Europese vrijheidspartijen, wordt door de EU even achteloos als arrogant terzijde geschoven. Men vindt de Europeanen die hun eigen cultuur overeind willen houden maar dom en ondankbaar, omdat ze de vele ‘voordelen’ van het multiculturalisme –in werkelijkheid totale islamisering- niet willen zien, en/of zich hebben laten leiden door ‘populistische’ partijen en bloggers.

Integratie blijkt onmogelijk

In Zweden, Duitsland, Frankrijk en Italië is echter te zien dat het integreren -of zelfs maar een poging daartoe- van honderdduizenden moslimmigranten zowel economisch als maatschappelijk onmogelijk is. Overal blijkt dat 8 tot 9 van de 10 nieuwkomers niet in staat zijn om zelfs maar de simpelste (taal)cursussen te volgen of vormen van werk te verrichten, en/of daar gewoon helemaal geen zin in hebben. De instroom in de sociale zekerheid is dan ook zo groot, dat een instorting van deze in decennia opgebouwde voorzieningen onvermijdelijk lijkt.

Censuur werkt niet

De pogingen om de burgerlijke onvrede te lijf te gaan door social media te censureren, zoals vooral in Duitsland en Zweden gebeurt, hebben tot nu toe geen enkel effect gehad. Het probleem zijn dan ook niet de alternatieve media, noch de kritiek van de Europeanen op Brussel of hun nationale regeringen; het probleem is het met dwangmaatregelen opgelegde massa immigratie / islamisering beleid, dat in ieder land door een ruime meerderheid van de bevolking wordt afgewezen.

Oost Europa bewijst dat migratie wel kan worden gestopt

Dat de asieltsunami ‘alternativlos’ is en niet kan worden tegengehouden, is een regelrechte leugen van de heersende politiek correcte elite, en wordt gelogenstraft door de feiten in landen zoals Polen, Tsjechië en Hongarije, die met simpele en naar verhouding goedkope maatregelen hun landen weten te vrijwaren van een invasie van moslimmigranten.

Daarmee beschermen deze landen zich effectief tegen toenemende maatschappelijke spanningen, die voor een groot deel het gevolg zijn van de criminaliteits- en terreurexplosie die we de afgelopen jaren in diverse Europese landen met ‘open grenzen’ hebben gezien, en die vrijwel uitsluitend wordt veroorzaakt door migranten die in bijna alle opzichten vijandig tegenover onze cultuur en manier van leven staan.

Oplossing is eenvoudig: help mensen in hun eigen landen

De oplossing is nochtans eenvoudig: zorg ervoor dat de mensen die uit hun landen willen wegvluchten ter plekke worden beschermd in zones die door militairen worden bewaakt. Zo hoeven ze niet een lange, gevaarlijke reis te ondernemen naar de stranden van Libië of andere Noord Afrikaanse landen. Het is volgens Oxford professor Paul Collier ook nog eens 135 keer goedkoper dan hen in Europa op te vangen.

De veel lagere kosten hebben als voordeel dat er veel meer mensen kunnen worden geholpen, en dat die veel sneller weer naar huis kunnen zodra de crisis in hun land voorbij is. Ook gezinshereniging wordt een stuk eenvoudiger.

Europese leiders moeten kiezen

Door voor deze oplossing te kiezen kunnen de Europese leiders eindelijk laten zien dat ze wel degelijk bereid zijn naar hun eigen bevolking te luisteren en de massa immigratie fors te beperken, en zo zorg willen dragen voor een stabiele toekomst voor onszelf en onze (klein)kinderen. De tekenen tot nu toe laten helaas een elite zien, ook in Den Haag, die zich in toenemende mate niets meer aantrekt van de eigen kiezers, en met ‘verstand op nul en blik op oneindig’ doorwerkt naar de door vrijwel niemand gewilde totalitaire geïslamiseerde EU-Superstaat.

Dat dit het recept is voor grootschalige onrust, opstanden en mogelijk zelfs (burger)oorlogen, behoeft geen uitleg. Maar misschien is dit wel precies waar Brussel op uit is.

 

Xander

(1) (gebaseerd op) GEFIRA via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (alleen voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten.  

Reacties

Tom Hendrix op 11-01-2018 17:33

Geheel eens met het artikel. Niets aan toe te voegen. En de bevolkingen van Europa laten het gewoon gebeuren...Ongelooflijk.

hans op 11-01-2018 17:46

Tom, ben benieuwd hoelang nog.de kruik gaat te water tot hij breekt.

JP op 11-01-2018 17:48

De berichten over immigratie en daadwerkelijke toestroom, zijn zeer tegenstrijdig. In het oosten van Nederland moeten diverse opvangcentra sluiten, zelfs enkele pasgebouwde centra. Eenvoudigweg, omdat er geen migranten meer komen. Een asielzoekerscentrum in een voormalige legerkazerne in Schalkhaar bij Deventer, ving tot voor kort een doorlopende stroom asielzoekers op sinds 1995. En ik hoor nu berichten dat de stroom migranten stopt en deze opvang waarschijnlijk gesloten wordt. Hetgeen natuurlijk niets zegt over de rest van Europa.

steady op 11-01-2018 18:05

xander

20 maart 2003 (irak)

Michael ledeen vertrouweling van G w Bush zei::

Wij zijn niet uit op stabiliteit in irak, iran,Syrie,libanon, en zelfs niet in saoudi arabie

Wij willen beweging. Ons middel is creative verwoesting

of het nu gaat om onze eigen maatschappij of om het buitenland

Op xander nieuws vraagt men zich af "Waarom doen ze dat"

Wel daarom:: De wereld is een schouwtoneel en wij zijn de verplichte spelers

De elite wil oorlogje spelen en trekken aan een touwtje en wij beginnen te springen

Laat iedere europese vrouw (ook de elite) een bourka dragen en het gras is onder hun voeten weggemaaid

Zij zullen zichzelf opvreten van onmacht en zeggen"hoe kan dit nu "

we kunnen niet meer spelen, zij spelen niet meer mee

zelfs hun eigen maatschappij vernietigen (er kan hen niets raken denken zij)

Volgend jaar in jeruzalem

ohje op 11-01-2018 18:33

Jp.

Dus je buren zijn nog nederlands.

koloth op 11-01-2018 18:39

En de meeste Nederlanders werken er gewoon aan mee, vooral de ambtenaren (politie/justitie/onderwijs) en de rest door te stemmen op de verkeerde partijen.  De Nederlands zijn een laf achterbaks volk, dat hebben we ook in WW2 gezien.   Allemaal NSBers ze heulen met de vijand.

Lars030 op 11-01-2018 18:47

@JP op 11-01-2018 17:48 (en anderen)

En ik hoor juist uit betrouwbare bronnen -o.a. omwonenden en lokale journalisten- dat in o.a. provincie Groningen (via Duitsland) en Arnhem (hoi Marcouch) vooral 's nachts colonnes witte bussen -afgeplakt- ons land binnen denderen. Waarvoor - waarheen - waarom: Ik kan er alleen maar naar gissen, en ik vermoed de andere lezers hier ook. Nog los van de vele nachtelijke vluchten vanuit sub-Sahara landen naar uitsluitend N/W-EU. Word wakker allen en sta op, want Brussel, Berlijn en Den Haag beginnen er goed de vaart in te zetten nu ze zich realiseren dat steeds meer eigen-volk-bewoners 'the end game' door beginnen te krijgen. Ik ben er op 20 januari in Rotterdam en ik hoop velen met mij.

Traveller op 11-01-2018 18:58

Ik ben twee keer in West-Afrika geweest. Had er een geweldige tijd. Ik wil daar weer gaan wonen. Geen EU regels. Geen postadres waar men rekeningen naar zou kunnen sturen. Geen overdreven politie, overheidscontrole. Bijna altijd goed weer. Vrijheid!! Zeer sympatieke mensen. Vruchten groeien daar in het wild en geven twee keer per jaar. Het drinkwater uit de grond daar is beter dan NL water uit de kraan. Voor wie wil is er werk. Etc. Tuurlijk zijn er ook nadelen maar die wegen niet meer tegen het onvrije EU controle.

Tom Hendrix op 11-01-2018 18:58

@hans: 17.46. uur. Tja Hans, ik zou het echt niet weten hoor.

FinalCountDown op 11-01-2018 19:24

@Tom Hendrix op 11-01-2018 17:33 :  Die 'bevolkingen' hebben het nog te goed.  Meeste mensen worden enkel via de media geconfronteerd met problemen zoals immigratie, islamisering, enz..  En een half uur later zijn ze al hun vakantie aan het plannen, het gras aan het afrijden, tv aan het kijken... Het dringt niet genoeg door want 'het leven gaat gewoon door en ze hebben het toch zo goed'.  

JP op 11-01-2018 19:53

Ook Trump lijkt op dit moment bereid om de instroom van miljoenen migranten te willen legaliseren.

Tycho op 11-01-2018 19:57

Alarm!!!

Tycho op 11-01-2018 20:09

Alarm!!! Stamt uit het Frans en betekend: te wapen. In het verleden heeft de niet onder een noemer te plaatsen Haagse bent ons weerrecht afgepakt waardoor u en ik gemakkelijk uitgewoond kunnen worden. 

Abel op 11-01-2018 20:43

Bij ons in Nissewaard vinden we vluchtelingen die zeggennuit het asielzoekerscentrum Spijkenisse te komen. Alleen is er officieel geen asielzoekerscentrum. Dus...? Er wórdt "ergens" flink gesjoemeld.!

cefas op 11-01-2018 20:52

Hier zijn geen woorden. Wat een ongelooflijk domme visie. Doet de EU zo dom of is de EU zo dom. Kortzichtihheid ten top of opzet? Dit laatste ligt dichter bij de waarheid. De Bijbel zegt: Wee degenen die goed, slecht noemt en slecht, goed noemt. In deze tijd zijn we nu beland en dat is een teken van de (eind)tijd en een teken aan de wand.

We weten vanuit het Profetisch Woord dat dit zal gaan gebeuren, dus we hoeven niet verrast te zijn. Hoe lang nog Heere dat gij komt? Zie Ik kom spoedig. Maranatha.

Een ander geluid op 11-01-2018 20:53

Er kan eigenlijk géén andere conclusie getrokken worden, dan dat er in het geheim besloten is massa-immigratie naar Europa toe te staan. De feiten spreken voor zich. Hoewel de toestroom per jaar fluctueert, kan je wel stellen dat we de laatste 20 jaar op een vrij hoog gemiddelde per jaar zitten.

Wij worden door onze politici bedonderd waar we bij staan. Het enige verschil tussen de gevestigde partijen op links en de gevestigde partijen op rechts is dat de eerste het als hun hoogste ideaal zien en de tweede zich naar de kiezer toe restrictief opstellen, maar in werkelijkheid volop meewerken.

De meeste lezers / reageerders op deze site weten van het Coudenhove-Kalergiplan en de resolutie van Straatsburg. Omvolking en massa-immigratie zijn het middel om de nationale identiteit, cultuur en volksaard om zeep te helpen en zodoende het verzet tegen de EUSSR / Verenigde Staten van Europa te breken.

De migranten worden gepresenteerd als zielige vluchtelingen, terwijl de meeste uit veilige landen kwamen. Die bijna 2 miljoen Syriërs, die in 2015 naar Europa kwamen, zaten daarvoor al veilig in Libanon, Jordanie, Turkije enz. 

Dus grote onzin dat ze niet veilig waren. Daarnaast nog grotere onzin dat Europa die mensen om demografische redenen nodig zouden hebben. Ondanks de huidige "goede" conjunctuur is de structurele werkloosheid in veel landen nog steeds te hoog en in veel Zuid Europese landen is de jeugdwerkloosheid zelfs rond de 40 - 50%. Hoezo hebben wij dan analfabeten uit de 3e wereld nodig. Goed beschouwd heeft de 3e wereld zelf hun competente en hoog opgeleide jeugd hard nodig. Harder dan wij en met de analfabeten en kansarmen kan Europa niets. Meer inproductieven, die van dezelfde koek moeten eten.

De resultaten van de import van die vele 10-duizenden bijstandstrekkers valt door de hele samenleving te zien. Behalve de top, staat iedereen al bijna 20 jaar op de nul-lijn. Iedereen en alle sectoren worden uitgeknepen en we hebben van alles te weinig; leraren, verplegers, rechters, politie, brandweer enz. De kwaliteit van onze samenlevinbg wordt sluipenderwijs uitgehold. Inmiddels moeten de autochtonen 10 jaar langer doorwerken, voordat ze met pensioen mogen. Vergrijzing; laat u niets wijsmaken ! Als we alle werkloze- en bijstands-migranten van de laatste 20 jaar morgen het land uitzetten, kan autochtoon Nederland overmorgen al weer met 62 jaar met pre-pensioen.

Dus niet alleen worden we bedonderd, we worden ook nog eens willens en wetens bestolen. Dat we moeten doorwerken tot minimaal 68 / 69 jaar tot zelfs 71 + staat wel vast. Grote vraag is, of het geld dat we collectief en individueel hiervoor gespaard hebben er tegen die tijd nog wel is.......

Politici maken graag het geld op, dat niet van hen is. De heren Lubbers en Kok hebben ruim 33 miljard gulden uit de pensioenpot van het ABP gestolen. Gelukkig niet mijn pensioenfonds en gelukkig voor de politiek maken de leraren zich liever druk over hun "werkdruk" dan over hun pensioen.

Helaas slaapt de grote massa vrolijk door en wordt pas wakker in een nachtmerrie als het te laat is. Dan is het geld en de welvaart verdwenen. Ik mag hopen, dat er tegen die tijd een volksgericht komt waarin een paar generaties politici hoofdelijk -wat mij betreft letterlijk- verantwoordelijk gehouden wordt voor dit wanbeleid !!! Het is niet alleen wanbeleid, het is eigenlijk niets meer of minder dan hoogverraad aan de eigen autochtone bevolking. Daar hoort een gepaste straf bij !

RoodWitBlauw op 11-01-2018 20:56

Wat mij vooral verbaasd is dat er niemand van politie of justitie of defensie opstaat en aangeeft dat we omwille van binnenlandse veiligheid niet door kunnen gaan met het opnemen van met name islam aanhangers.

Gerda op 11-01-2018 21:09

@ JP op 11-01-2018 17:48. Wat denk je er dan van dat je in de dorpen in het oosten van Nederland meer en meer islamieten met hun gezinnen ziet? Zíj krijgen de woningen die ons en onze kinderen dienen te krijgen. Het wordt niet minder, maar veel meer!! Bovendien krijgen ze er van alles bij, maar als je Xandernieuws al iets langer leest hoef ik dat allemaal niet meer te omschrijven.

nongwill op 11-01-2018 23:07

Wanneer een “vluchteling” in Nederland mag blijven en zijn vrouw en 7 kinderen over laat komen, dan zijn die moeder met kinderen geen vluchteling. Maar zo raakt ons land wel snel vol

mientjei op 12-01-2018 00:53

@nongwill 23.07  ons land is al vol, een van de dichtst bevolkte plekken ter wereld, vol files, morgen smog (nos joournaal)

Als het zo doorgaat wordt het een grote stinkende stad met smog erboven, aardbevingen door gaswinning zullen ook nog niet stoppen, als ze naar schaliegas gaan boren dan valt de ellende helemaal niet meer te overzien, stop de immigratie a.u.b.

heren en dames politici, en wel direkt

Tom Hendrix op 12-01-2018 06:13

@ Een ander geluid: 20.53. uur, op 11/1. Juist gezegd van U, niets aan toe te voegen.

wim op 12-01-2018 07:44

Eu militairen. Laat me niet lachen, enkel un zendt militairen en dit zijn geen van westerse landen, die worden door de armste landen gezonden die westerse betaald. Klojo's.

vlokje op 12-01-2018 11:09

Laat die asielzoekers maar hier in de prov. Groningen, de zaak is hier toch al totaal los en verloren

(groningen wordt nog het verloren land net als de kerstvloed in 1717 waardoor de dollart is ontstaan)

 binnen kort hebben we hier een groot diep meer en staat hier de zaak onder water, door dat we de badkuip Nederland hebben lek geprikt,

Staatstoezicht Op De Mijnen (SodM) sodom of zo dom,  

typisch: sodom in bijbel zakte ook in de grond weg

Binnenkort zwolle aan zee

Gerda op 12-01-2018 12:22

@ FinalCountDown op 11-01-2018 19:24 Dat zie je heel goed! Ook mijn ervaringen.

Gerda op 12-01-2018 13:03

@ Een ander geluid op 11-01-2018 20:53. Goed stuk! Jij schrijft: "Ik mag hopen, dat er tegen die tijd een volksgericht komt waarin een paar generaties politici hoofdelijk -wat mij betreft letterlijk- verantwoordelijk gehouden wordt voor dit wanbeleid !!! Het is niet alleen wanbeleid, het is eigenlijk niets meer of minder dan hoogverraad aan de eigen autochtone bevolking. Daar hoort een gepaste straf bij !Wel, m'n beste, het is een (nog) ongewapende oorlog tegen de oorspronkelijke europese, voornamelijk maar niet alleen blanke beschaving en bevolking. Vraag: welke rechtvaardige straffen krijgen hoogverraders tijdens of vlak na een oorlog? Niet dat ik iemand wil aanmoedigen ook maar iets in die zin te ondernemen, integendeel (!). Ik weet niet of je Christelijk bent, maar mensen die met de bijbel leven weten dat - tot een bepaalde grens - lijdzaamheid de weg is en niet opstand of geweld.

Bovendien hebben we een gewetenloze, machtige en sterke vijand die besluiten zal om óók zelfs militaire middelen tegen eigen bevolking in te zetten. Daarom lijkt mij toch het beste om dit alles lijdzaam te zien komen en de profetieën er naast te leggen. Voorts: de straf komt hoe dan ook, zij het niet ìn, dan ná dit leven als ieder verantwoording moet afleggen. Laat ze maar lachen, liegen, stelen, uitzuigen, hun feestjes vieren en snoepreisjes maken! Het is nog slechts even! Laat een Ploumen maar lachen en een prijs ontvangen, dat zij zich inzet om kinderen in de moederschoot te kunnen vermoorden. Laat een Rutte zijn walgelijke schaterlach het land maar in balken, gepaard gaande met al zijn leugens (zie bijv. https://www.parool.nl/opinie/hier-de-ergste-leugens-van-mark-rutte~a3475282/).

Laten die lieden van die 'christelijke' partijen maar vroom doen, af en toe met een vernisje schijnheiligheid een liedje zingen of plots voor iets onbenulligs opkomen, terwijl ze zwijgen over de meest weerzinwekkende moordmisdaden (ong. 30.000 ongeboren kinderen p.jr) en ons land heimelijk uitleveren aan de godsdienst van de antichrist. Vooral leiders en geestelijken hebben grote verantwoording. Inderdaad, dit is hooguit maar niet meer dan een schrale troost zolang 'de dag des Heeren' nog niet aanbreekt. Probeer dit alles in gedachten de houden, iedere dag als je ze voor de T.V. ziet om goed te praten wat fout is en andersom. Dit terwijl ze intussen van de hele samenleveing één grote, weerzinwekkende puinzooi maken ten behoeve van het oorlogsbeleid tegen ons van de E.U. Misschien heb je hier iets aan. En bedenk bij al je geschrijf: grote broer, die het o zo goed met ons voor heeft, leest mee!

Gerda op 12-01-2018 13:13

Hoe vreselijk het is, in Europa: herinnert u zich nog de blanke, niet-islamistischearmeense  moeder die van haar beide kinderen werd gescheiden en teruggestuurd? (https://joop.bnnvara.nl/nieuws/alleenstaande-armeense-moeder-uitgezet-kinderen-nog-nederland)

Nu mag u dit lezen en huiveren: https://www.hln.be/regio/oudenaarde/albanees-gezin-wordt-na-acht-jaar-uitgewezen~a22743d9?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_userid=&utm_source=hln&utm_content=daily&ctm_ctid=3fb559f85d2d373497fff31bb6ead873

Ja lezers: dìt is de E.U.! Dìt schuilt onder de maskers van al die bewindslieden, van al die ruttens,  die ons landelijk of in E.U.-verband regeren. Maar... waarvoor bijv. de nederlandae bevolking zèlf tijdens de afgelopen tientallen jaren bewust gekozen heeft en wéér zal kiezen!

Lars030 op 12-01-2018 13:33

@Een ander geluid op 11-01-2018 20:53 =>  Voortreffelijk door u verwoordt!

Qromwel op 12-01-2018 13:57

De aanduidingen Christen-, Liberaal- en Sociaal-Democraten dienen dus ook Orwelliaans opgevat te worden.

Qromwel op 12-01-2018 13:59

cefas op 11-01-2018 20:52: Nee, zij kiezen willens en wetens voor het kwaad. Zij zijn niet te benijden. Laat ik het daar maar bij laten.

Anna op 12-01-2018 14:48

Emmanuel Macron. In “ opdracht” van Obama gekozen..... De islamitische boef uit Amerika, nou ja Barry Soetoro,  uit Kenia heeft de politieke situatie in Frankrijk zo beïnvloed dat Macron is gekozen.

Een paar jaar geleden deed boef “ Bama “ dit ook in  Israël (  V16 ) maar daar is hij ontmaskerd..... In Frankrijk is het hem welgelukt en dit komt nu naar boven door de maatregelen die Macron neemt....Zijn invloed in Frankrijk komt nu aan het licht......Macron is een “ zetbaas” van Obama...en zijn kliek........... Daar zijn we nog steeds niet vanaf......( ook al lijkt dit van wel) 

Maar de “ instructies “ van Obama voert  Macron “ braafjes “ uit. Achter de schermen zijn er in Amerika heel smerige en destruktieve krachten aan het werk........Clinton kan al  5 gerechtelijke onderzoeken tegemoed zien. En Obama zal waarschijnlijk volgen.... Hij vroeg niet voor niets om politieke onschendbaarheid...... Hij wist dat hij goed fout zat..... en dat dit eenmaal aan het licht zou komen..... Hij vierde de popie Jopie en dat lukte hem prima...... ( zo blind is de mensheid / zijn volgelingen.....dat het goede niet meer van het kwaad onderscheiden wordt.) maar in feite was het een in en in slechte politicus die zich waarschijnlijk met hoogverraad heeft bezig gehouden......Deze corruptie slaat over naar Europa  omdat Europa altijd een trouwe volger was van Amerika.....( en zeker van die popie Jopie Obama) 

En Wij in Europa, wij zijn overgeleverd aan duistere machten zowel politieke als religieuze machten  ........van over de hele wereld........uit het midden oosten en van over de atlantic.......Alleen oost Europa houdt de rug recht tegen dit geweld....... maar bij ons: Liegen wordt voor waarheid aangezien... en de waarheid wordt ontkracht...... Dit is inderdaad en Bijbelse ontwikkeling, enkelen van u noemden het reeds ...en....terecht.... We leven in heel bijzondere tijden.... profetieën die heel lang geleden uitgesproken zijn komen voor onze ogen tot leven.

Math 24; Let op de Vijgeboom als die uitspruit is de zomer nabij.... : en dan iets verder ;  Dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan , totdat al deze dingen gebeurt zijn...... Het zou zomaar kunnen,  dat dit laatste op het geslacht slaat wat de vijgeboom ziet bloeien.....?????De vijgeboom bloeit al 70 jaar !!!!!!een geslacht....!  Dit staat er helaas niet bij...... maar wees waakzaam.....want in Math  24 VS 42 staat ook “ u weet niet op welk moment uw Here komen zal” . We wachten het af, maar de tekenen van de tijden wijzen erop dat het begin van het einde is daar..... Shalom. 

bert op 12-01-2018 15:45

is er trouwens nog nieuws over de Yellowstone vulkaan ?

Tom Hendrix op 12-01-2018 16:55

@Gerda: 13.03. uur. Inderdaad, net wat U zegt, Gerda, maar soms kookt mijn bloed, als ik zie wat de politiek tegen ons- burgers van Nederland en Europa-flikt. Maranatha, Here Jezus, kom spoedig.

@Anna: 14.48. uur. Ook met U eens.

Gerda op 12-01-2018 19:01

@ Tom Hendrix op 12-01-2018 16:55 Hartelijke groet van mij ! ! !

Br@m op 12-01-2018 22:06

Als het begin van het einde nabij is, zoals hier zo vaak wordt verkondigd, waar maken we ons dan nog druk om ?!

Gerda op 12-01-2018 23:01

@ Tom Hendrix op 12-01-2018 16:55 Dat jouw bloed af en toe 'kookt' is een bewijs dat jouw rechtvaardigheidsgevoel is aangetast. Vroeger zei men, dat je als misdrijf kunt aanmerken datgene is dat tegen het natuurlijk rechtvaardigheidsgevoel indruist. Het zijn namelijk mis-daden, die het aangeboren, dus natuurlijk gevoel dan recht krenken. Nu weet ik ook dat als je 'natuurlijk rechtvaardigheidsgevoel' wilt omschrijven, je vele bladzijden kunt vullen. Houd het echter voor het gemak op wat een jong kind doorgaans als 'eerlijk' en 'niet eerlijk' ziet. Als je hierop doorgaat, kun je stellen dat wij al jaren puur misdadige regeringen hebben. Om dit verhaal niet lang te maken: schaam je niet dat dit bij jou zo is, evenmin als dat je je hoeft te schamen als sommige mensen je haten. Daar moet je in soms trots op zijn!

maria op 13-01-2018 08:45

Bert op 12.01

Wat is er met de Yellowstone vulkaan ??

Daniel op 13-01-2018 10:29

Wie niet begrijpt of wil begrijpen wie massimmigratie hoog op de agenda heeft staan, zal te laat ontdekken dat hij een fatale misrekening heeft gemaakt die onomkeerbaar is. Inmiddels is heel duidelijk waar dit allemaal vandaan komt.

Tom Hendrix op 13-01-2018 12:14

@Gerda: 23.01. uur, op 12/01. Bedankt voor je reactie,Gerda.

Wim op 13-01-2018 12:37

Gaan wij met z'n allen toch lekker naar de zon. Kunnen zij Europa verder afbreken en een moslim staat vestigen, want dat schijnt de bedoeling te zijn. 

Rienus op 13-01-2018 12:46

http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/11/voor-iedereen-op-aarde-70-miljoen-als-rothschild-zijn-vermogen-deelt/

Deze familie is verantwoordelijk voor zeer veel ellende op aarde. Het is voor deze mensen kinderlijk eenvoudig de massa te laten geloven dat het slim is te stemmen op politici die hun rechten en verworvenheden stiekem af breken. Alles wat generaties in de afgelopen eeuwen hebben opgebouwd zal de komende 10 jaar volledig waardeloos geworden zijn.

Dat er in Nederland asielcentra sluiten is echt maar tijdelijk hoor. De aanstormende bulk vanuit Afrika en wat er nu nog in Italië, Griekenland en in mindere mate Spanje blijft hangen zal verdeeld worden. Dit gaat onheroepelijk conflicten geven en dat brengt vooral voor eerder genoemde familie nog meer geld in het laatje. Het is feitelijk allemaal heel simpel.

Shadow1100 op 13-01-2018 13:28

Geen complot theorie, maar officieel EU doel zoals beschreven in officiële EU-stukken in 2008.

 

Een blik op de EU stukken:

Legale migratie

11. is van mening dat legale migratie nog steeds noodzakelijk is om te voorzien in de behoeften van Europa op het gebied van demografie, de arbeidsmarkt en de benodigde vaardigheden en door de gevolgen van demografische krimp en vergrijzing voor de economie; zij levert tevens een bijdrage aan de ontwikkeling van derde landen, door de uitwisseling van kennis en know how en door middel van betalingen door migranten; roept op tot de tenuitvoerlegging van veilige systemen om deze overschrijvingen naar derde landen te vereenvoudigen;

12. is van mening dat reguliere migratie het alternatief moet vormen voor niet-reguliere immigratie, aangezien het een legale, veilige en georganiseerde toegangsweg tot de Europese Unie vormt;

13. roept in herinnering dat er rond 2050 volgens de prognoses van de Commissie naar schatting 60 miljoen migrerende werknemers nodig zijn, hetgeen de noodzaak met zich meebrengt om migratie langs legale weg mogelijk te maken;

De EU heeft voor u bedacht dat de EU 60 miljoen (il)legale migranten nodig heeft om de veroudering van de samenleving tegen te gaan. Nou, met succes, klaarblijkelijk, want de migranten komen binnen met miljoenen tegelijk. Deze EU afspraken verklaren direct waarom de EU geheel niets onderneemt tegen de illegale stromen en zich alleen inzet voor migranten en hen vooral een warm welkom wil heten.

 

https://langleveeuropa.nl/2016/05/gratis-woning-gratis-inboedel-en-gratis-studeren-wat-is-nl-toch-mooi/

 

Dit is geen incompetentie dus, van de EU, of een goed bedoelde verspreking van Merkel, of stompzinnig gedrag van Rutte, het is bewust zo gepland! Het is gepland gedrag dat al terug gaat tot ruim voor het Verdrag van Lissabon. De rode loper wordt uitgerold voor migranten, precies zoals gepland door de EU, en dan heb je het als burger uiteraard maar te accepteren en te betalen.

Qromwel op 13-01-2018 20:23

bert op 12-01-2018 15:45: In de nieuwsbrief van Michael Mandeville al tijden geen nieuws.

Wim op 14-01-2018 13:04

 

Waar gaat het allemaal naar toe, en verschillende Europese steden en omgeving hebben zelf geen controle meer op de vluchtelingen en veiligheid. Verschillende culturen en volkeren van verschillende uiteenlopende leefgewoontes en geloof, zijn nu eenmaal niet zomaar te verenigen; en heeft dit al in de geschiedenis meermaals bewezen; of zou nu niet van toepassing zijn, leven nog in utopie. Mijn inziens en van wat ik allemaal lees in verschillende website, laat dit ook duidelijk merken, dat de geschiedenis zich opnieuw herhaalt,met alle bijkomend  ernstige aanhoudende gevolgen.

Oorlogsvluchtelingen zijn wel degelijk ernstig probleem voor de vluchtelingen, die veilig onderkomen zoeken in Europees land, vooral in Duitsland en buurlanden. De Europese westerse landen zijn niet voorzien, of voorbereid op dergelijke grote problemen, en hier wel hogere eisen worden gesteld, i.v.m. te werkstelling en aanpassen aan eigen leefgewoontes voor vluchtelingen niet zo vanzelfsprekend zijn. Hoe minder de vluchtelingen gestudeerd hebben, of intellect vermogen niet voldoende aanwezifg is,hoe meer aanpassings problemen deze hebben en hoe minder zij zich kunnen aanpassen, en leven ten slotte in totale vreemde andere wereld, die zij totaal niet kennen. Europa kan ook de wereldconflictgebieden in de wereld niet oplossen, om alle oorlogsvluchtelingen in Europa op te gaan vangen, waarvan er ook veel economische vluchtelingen, die wel degelijk ook en groot probleem vormen. Ondertussen zijn er teveel aanpassing problemen en taal van het land waar de vluchtelingen zich bevinden ookbijkomend groot probleem verder in de hand werkt, en hier ook de geschiedenis zich opnieuw herhaalt, dat het steeds problemen van verschillende volkeren altijd problemen heeft veroorzaakt, nu verder bewust in de hand wil werken.Nederland heeft nog niet genoeg eigen problemen, die de verandwoordelijke politieke beleid verder in de hand heeft gewerkt, is mij al duidelijk geworden, sinds 2006 ook begonnen is, en de financiële lagere inkomens steeds verder onderuit halen, is blijkbaar nog niet genoeg geweest.

Ondertussen komen er opnieuw zoveel nieuwe grote extra maatschappelijke en financiële problemen er bij, of er zijn in Nederland nog niet genoeg financiële problemen, t.o.v. eigen burgers in Nederland. Momenteel zijn er 1 miljoen die onder de armoede grens moeten leven, wegens de lagere inkomens. Deze zijn sinds 2006 met de ziekte verhoging van 2006 zwaar inkomens verlies inhoudende en ook begin was, van het groot inkomenverlies, en nadien de eigen bijdragen, ondertussen ook 4 maal verhoogt is. Dit was nog maar begin toen, wegens de extra bezuinigingen en constant  te bezuinigingen, nog altijd voor de lagere inkomens tot heden 2018 moeten blijven inleveren. Minister President Mark Rutten nog durft te verklaren, dat iedereen er op vooruit gaat, of hij weet niet dat de lagere inkomens opnieuw moeten inleveren in 2018. Zou hier nog en heel verlag over kunnen aan toevoege n, dat Mark Rutte wel degelijk constant met twee maten en gewichten bewust toepast, wegens Mark Rutte en achterliggende motivatie voor is, en hier wel duidelijk oneerlijke wijze jarenlang de lagere inkomens bewust worde n gediscrimineerd wordt, en nog altijd niet erg genoeg is voor de Minster President, Mark Rutte. Daarnaast zijn de gepensioneerde die wel degelijk buiten de bezuinigingen, wel de zwaarste slachtoffers geworden, i.v.m. de zware financiële inkomens achteruitgang. Vanaf de lager inkomens op pensioen gaan, komen zij voor nu voor 11 jaar en vijf fronten moeten bezuinigen, of inleveren. Wegens deze situatie zich steeds herhaald, omdat de lagere inkomens ook hier direct opnieuw rechtstreeks met te maken gaan hebben, maar zover wordt het door de verantwoordelijk politieker  niet gekeken, omdat de hoofdverantwoordelijk e daar nooit gevolgen van dragen, zo eenvoudig word het eenzijdig constant op lagere inkomen verlies, zich blijft achtervolgen en gecreëerd wordt, door eerlijke keuzes te maken, die hier totaal asociaal eenzijdig beleid betreft,en dit al sinds 2006 bezig is, tot zelfs in 2018, en de lagere inkomens wel degelijk constant onderuithaalt,i.v.m. hun inkomensverlies, nog altijd niet voldoende geweest is. 1 miljoen zijn hierdoor onder de armoede grens gekomen, en vermoed zelfs, dat het er meer dan 1 miljoen burgers ondertussen zijn geworden, mij zeker niet zou verwonder en.

Ga er nu niet verder over uitweiden, omdat hier nog veel over te verklaren is, waarom de lagere inkomens wel degelijk op alle fronten constant nog altijd moeten inleveren. Dit is wel degelijk en grote discriminatie t.o.v. de werkende, die en hoger inkomen hebben, wel het minsten hebben moeten inleveren, en dit al 12 jaar aan de gang is. Vanaf er en gelegenheid voor is, wens ik en volledig beeld  weergeven, waarom dit nog altijd op oneerlijke wijze in stand wordt gehouden, en op gedetailleerder wijze zal verduidelijken, wegens ik hier goed van op de hoogte ben, hoe dit constant bewerkgesteld wordt, en waarom dit telkens de politieke verantwoordelijke dit dubbel oneerlijk, zogenaamd sociaal  beleid steeds verder bewust in de hand blijft werken. Dit zijn onvoorstelbare oneerlijke asociale toestanden, waar de politieker helemaal niet van wakker liggen, integendeel en zelf bewust in de hand werken, maakt het tot dramatische financiële schrijnende situaties veroorzaakt, bij de lager inkomens, die niet alles intijds hun vaste maandelijkse onkosten kunnen betalen,is hier rechtstreeks het gevolg hiervan.

Nieuw Begin op 15-01-2018 09:58

80.000 arbeidsmigranten naar NL halen!!!

Niet alleen Soros ...en de linkse politiek in de EU zijn verantwoordelijk voor de migratie. 

Herinnert u zich nog het dorpje Oranje? Daar was een eigenaar van huisjes erop gebrand 1000 zogenaamde vluchtelingen binnen te halen en er zelf flink op te verdienen. Maar nu waait de tegenwind nog uit een andere hoek:

https://www.telegraaf.nl/financieel/1539930/cnv-wil-rem-op-arbeidsimmigranten.

Geweldig dat het CNV nu tegengas geeft ( natuurlijk wel weer veels te laat). De directeur van Randstad...wil 80000 vluchtelingen ehhh migranten....ehhh arbeidszoekers...naar NL halen! En er zijn 1,2 miljoen mensen hier die ook dat werk kunnen doen!

Wim op 15-01-2018 13:35

Correctie, voorlaaste colom en vierde zin, dient on(eerlijk) te zijn, vergeten on toe te voegen. Type deze verslagen vrij vlug, maar zou het eerst via offich dienen te typen, dan heb ik beter overzicht en minder type fouten, en dan over copiëren.

Derk op 04-02-2018 00:30

Orde uit chaos beste reageerders. Er is opzet in het spel, en op de achtergrond trekt "Octopus" aan de touwtjes en ziet dat het goed gaat. En wij maar de "tentakels" bestrijden. "Octopus" lacht zich een breuk.

Tom Hendrix op 04-02-2018 13:59

@Wim: 13.04. uur. Dat heeft U prima verwoord, Wim. En het was nota bene, de econoom Milton Friedman, die hiervoor reeds waarschuwde, toen hij in de jaren '90 van de vorige eeuw dit verklaarde: citaat: " Massa-immigratie en tegelijk het in stand houden van de sociale zekerheid, in wat voor land dan ook, is Onmogelijk". En zie wat onze politici gewoon doen, ze laten ons bezetten door de islam, en heel Afrika. Ik verwijs hiervoor weer naar 2 onverdachte bronnen: " het Coudenhove-kalergiplan", en, " De Resolutie van Straatsburg".

@Derk: 00.30. uur. Natuurlijk is er opzet in het spel. Dat ziet iedere "blinde vink", nog.

Derk op 04-02-2018 15:12

Tom 13.59, alleen weet het gros van het volk niet wie "Octopus"is. Maar dat wordt tzt wel duidelijk.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl