HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

‘Voor profeet en Führer’: 600.000 moslims vochten voor de Nazi’s

Pact tussen links en islam vormt opnieuw grootste bedreiging voor Europa

(Afbeelding: David Motadel, ‘Für Prophet und Führer).

Het in 2014 gepubliceerde Engelstalige boek van historicus David Motadel over het pact tussen de islam en Hitler (‘Islam and Nazi Germany’s War’) is onlangs in het Duits vertaald, en heet ‘Für Prophet und Führer’. Het Duitse blad Focus brak tot verbazing van velen met de politieke correctheid door een artikel te wijden aan de 600.000 moslims die in dienst van de Nazi’s vochten. SS-Reichsführer Heinrich Himmler zei het al: de moslims hebben dezelfde doelstellingen als wij, namelijk de ‘wereld van de Joden bevrijden’. Uitgerekend datzelfde Duitsland –en in zijn kielzog de rest van West Europa- laat nu opnieuw eenzelfde racistische haatideologie binnen zijn grenzen toe, en geeft diens volgelingen zelfs speciale bescherming.

 

‘Het is toch duidelijk, wat zou de moslims in Europa en de hele wereld van ons Duitsers moeten scheiden. Wij hebben gemeenschappelijke doelen,’ zei Himmler op 11 januari 1944 tegen een moslimofficier in Bosnië. ‘Tenslotte heeft God –jullie zeggen Allah, dat is toch hetzelfde- de Führer gestuurd om Europa en de hele wereld van de Joden te bevrijden. Duitsers en moslims hebben dezelfde vijanden: bolsjewisten, Engeland, Amerika, allemaal steeds weer aangedreven door Joden.’

Nazi’s waren islamofielen, 600.000 moslims in troepen

Motadel schrijft ook dat de Führer zelf een grote fan was van de islam, en noemt hem zelfs ‘islamofiel’, een titel die veel hedendaagse politieke leiders in West Europa inmiddels bijzonder goed zou passen. Al in 1941 zei Hitler tijdens een bijeenkomst met de Nazi top (met o.a. Von Ribbentrop, Rosenberg en Goebbels) dat ‘het Mohammedanisme mij voor de hemel nog kan opwinden. Maar wanneer ik mij de saaie christelijke hemel voorstel!’ (2)

Focus wijst er verder op dat ‘de Wehrmacht en de SS behoorlijk succesvol waren bij het werven van moslim soldaten. Auteur David Motadel schat dat midden 1943 zo’n 300.000 moslims in de troepen vochten, en een jaar later 600.000.’ Die kwamen voornamelijk uit de Turkse gebieden en de Kaukasus, en minder uit Arabië. ‘De moslim soldaten golden als effectieve en wrede strijders. Alleen de Arabieren werden als niet loyaal en onbetrouwbaar beschouwd.’

Feit ‘Islam is fascistische ideologie’ nu vrije mening in Duitsland

De Duitse journalist Michael Stürzenberger werd op 18 augustus veroordeeld vanwege het ‘aanzetten tot haat’ omdat hij deze historische feiten op zijn Facebook had aangehaald. Vier maanden later werd hij echter vrijgesproken.

‘Sindsdien valt het ook juridisch onder de vrijheid van meningsuiting de islam een fascistische ideologie te noemen, wat een onbetwistbaar feit is. Maar zolang de islam in de publieke discussie gebagatelliseerd blijft worden, krijgen we de almaar grotere problemen niet onder controle. Het is meedogenloos het te beschouwen wat het al 1400 jaar is: een intolerante, geweld verheerlijkende en moord-legitimerende ideologie, die consequent naar de wereldheerschappij streeft.’

Na de nederlaag van de moslimlegers in 1683 bij Wenen is deze bedreiging niet langer militair, omdat het Westen de islam technologisch en wetenschappelijk ver voorbijgestreefd is. De islam moest zijn tactiek daarom veranderen, en probeert ons nu te veroveren en onderwerpen door de ‘jihad van binnenuit’, die aan kracht wint naarmate er steeds meer moslimmigranten tot Europa worden toegelaten, en de islamitische ideologie onbeperkt verspreid kan blijven worden en zelfs wordt beschermd, zoals in de EU het geval is. Veel Europeanen zien dat helaas nog steeds niet in.

Commentaren: Pact tussen links en islam is grootste bedreiging

Uit de commentaren onder het Focus artikel blijkt desondanks dat steeds meer mensen inmiddels goed op de hoogte zijn met deze feiten:

‘De democratische staat is tegenwoordig het gemeenschappelijke vijandbeeld van islamisten en linksradicalen. Die laatsten begrijpen helaas niet dat zij de eersten zullen zijn die in het begeerde Kalifaat geen plek zullen hebben.’

‘De Nazi’s waren linksen. Dat dit op dit forum uitgesproken mag worden is een echte vooruitgang... De vechtbendes van (de extreemlinkse terreurgroep) Antifa zijn nog een parallel met de methoden van de Nazi’s. Het herhaalt zich.’ Een ander komt in dit verband met een citaat van Goebbels uit 1931: ‘Overeenkomstig met het denkbeeld van de NSDAP zijn wij Duitse linksen... Er is niets dat wij meer haten dan het rechtse nationale middenstandsblok (lett. ‘besitzbürgerblock’).’

‘Hierbij heeft men nog vergeten de Grote Moefti van Jeruzalem te noemen, Amin al-Husseini, die vandaag nog zeer vereerd wordt door de Palestijnen, en die de ‘moderne’ basis voor de Jodenhaat in de Arabische wereld creëerde... Hij was de beste vriend van Hitler en Himmler, en kreeg de rang van Oberführer van de Waffen-SS.’

‘Als je het wereldbeeld van het Nationaalsocialisme met de islam vergelijkt, wat vrouwen betreft, de discriminatie van minderheden zoals homoseksuelen, de hele wereld jouw ideologie willen opleggen, het antisemitisme, de heldendood en martelaren, de wens van een groot rijk, het fanatisme, de wreedheid en barbaarsheid, zou men dan niet het gevaar zien en daarover willen nadenken? Er komt opvallend veel overeen... We weten waar het destijds toe geleid heeft. Kan men absolute intolerantie nog met tolerantie tegemoet treden, of moet men dat opeisen en doorzetten?’


Xander

(1) Journalistenwatch
(2) Books.Google / Islam and Nazi Germany’s War

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten. 

Reacties

Westbound op 28-12-2017 15:26

600.000 moslim SS-ers lijkt me behoorlijk overdreven. Alleen de 'Handschar'-divisie van de Waffen-SS bestond uit moslims. En dit waren er zéker geen 600.000, maar veeleerder slechts 16.000, of nog minder.

RoodWitBlauw op 28-12-2017 15:59

Met het openzetten van de grenzen door Angela Merkel is de jodenvervolging weer in gang gezet.

Qromwel op 28-12-2017 16:10

Na het afzwakken van inburgeringseisen zou een volgende stap het toekennen van passief en actief kiesrecht kunnen zijn. Een hoog geboortecijfer doet dan de rest. Iets dergelijks speelde ook een rol bij het Goede Vrijdag-akkoord tussen Sinn Féin en Ulster Unionist Party. Aan de roomse kant denkt men zo langs democratische weg z'n doel te bereiken.

Anneke op 28-12-2017 16:50

Een verbod op de linkse politiek en de islam. Socialisten, communisten en islamieten hebben héél véél bloed aan hun handen. De linkse politiek is véél te lang aan de macht (geweest).  Geruststelling voor mij persoonlijk, deze twee ideologieën kunnen elkaars bloed ook wel drinken. En ben blij dat het volk zich toch méér bewust wordt van al het kwaad / bedrog in de huidige wereld.   Islam en de socialisten zijn aan de verliezende hand, al is dit momenteel nog niet geheel merkbaar.  Hun knieën zullen eens moeten buigen voor de komende veranderingen...

mientjei op 28-12-2017 17:33

Zo komt de aap uit de mouw, zo komt de waarheid aan het licht, weg met de geschiedvervalsing, ga zo door Europa

Een voor allen, allen voor een!!!

cefas op 28-12-2017 19:43

Duitsland kende in de jaren dertig de nationaal-linksen, die een pact sloten met moslims. Europa kent nu de internationaal-linksen (de EU) die nu een pact sluiten met de moslims dat veel gevaarlijker is, in de eerste plaats voor de Nederlandse Joden maar ook voor de Nederlander vanwege de sluipende omvolking en islamisering.

Sammy op 28-12-2017 20:10

De democratische staat is tegenwoordig het gemeenschappelijke vijandbeeld van islamisten en linksradicalen. Die laatsten begrijpen helaas niet dat zij de eersten zullen zijn die in het begeerde Kalifaat geen plek zullen hebben.’

Die laatsten (de linksradicalen). Voor hen zou het goed om zich eens te verdiepen wat er is gebeurd met links nadat de Sjah van Perzie was afgezet en ayatollah Khomeini aan de macht kwam. Hij leidde in 1979 de Iraanse revolutie, en jawel in samenwerking met links! Tegen al die extreem linkse rakkers zeg ik:"Ga eens na wat er toen met jullie geestverwanten is gebeurd en trek daaruit je conclusies! Een gewaarschuwd man telt voor twee!

cervantis op 28-12-2017 21:26

Dit zou veel meer onder de aandacht moeten worden gebracht. Dat zou bepaalde mensen toch weleens de ogen kunnen openen. Goed stuk Xander

Dion op 28-12-2017 22:45

gelukkig komt de Heer ons spoedig halen en hoeven we dit allemaal niet eens mee te krijgen als het los barst

Anton Jansen op 28-12-2017 22:46

Yasser Arafat was in zijn jeugd de oogappel van de groot-moefti van Jerusalem, Al-Husseini. Arafats eigen achternaam luidt ook Al-Husseini. Hoewel zijn bloedverwantschap met de moefti niet vaststaat, noemde hij hem wel ‘oom’.

mientjei op 29-12-2017 00:21

Zo te zien is er iets mis met de bereikbaarheid helaas?????

Bundy op 29-12-2017 01:50

De situatie van toen over eén kam scheren met die van nu is een paar bruggen te ver .

Wie de waarheid wil lezen : https://en.wikipedia.org/wiki/13th_Waffen_Mountain_Division_of_the_SS_Handschar_(1st_Croatian)

maria op 29-12-2017 08:36

Dion op 22.45

Helemaal  met je eens, de gelovigen in wereld hoeven zich geen zorgen te maken, God heeft alles onder controle

Ik begrijp dan ook niet waar de mensen op deze site zich druk om maken, de problemen die hier beschreven worden kunnen toch niet opgelost worden door mensen ! 

Westbound op 29-12-2017 09:19

Dion zegt op 22:45:"gelukkig komt de Heer ons spoedig halen en hoeven we dit allemaal niet eens mee te krijgen als het los barst."

Beste Dion, ken jij de agenda van de Heer?Overigens zou ik er niet teveel op rekenen dat je 'gehaald' word.Leef gewoon volgens Zijn regels en dan hoef je nergens bang voor te zijn.

marnix op 29-12-2017 09:21

Als Nazi Duitsland WWII had gewonnen,

reden we zeker en vast niet 40 jaar lang met diesel en benzine verbrandingsmotors. Die ons volpompen met lood en fijnstof.

De huidige Duitse EU-samenleving was zeker niet gemengd met miljoenen Afrikanen, terrorisme en massamoord organiseren op EU-inwoners met petroleum geld uit Arabische lidstaten zou niet voorkomen, de vernederingen en verkrachtingen op onze kinderen door Moslims zouden ook niet toegelaten worden. Was er vandaag geen torenhoge sociale ongelijkheid tussen ondernemers in Brussel en Vlaanderen, ect...

De dictatoriale egocentrische visie van Hitler heeft hem en zijn volk de das omgedaan, zijn gruweldaden worden nooit vergeten op de mensheid, zoals we nooit de vernietiging en vernedering van onze Europese ID van A. Merkel gaan vergeten.

Anna op 29-12-2017 10:03

De collaboratie, in dit geval goede vrienden zijn van Amin al Husseini ( de Egyptische oom van eveneens Egyptenaar Jasser Arafat), is algemeen bekend. Het waren inderdaad aan het einde van de oorlog grote aantallen moslims die mee vochten met de moffen, dus 600.000 is zeer goed mogelijk. 

Ook bekend is dat Husseini samen met Hitler het ” entlösings  proces”  ook in Palestina ter plaatse wilden gaan uitvoeren.

De mobiel gaskamers stonden al  klaar en gereed voor gebruik in Egypte!!!!!! Ik weet het niet uit mijn hoofd maar ik dacht dat  door de nederlaag van Rommel in Afrika,  dit grote kwaad verhinderd is geworden......  Streep door de rekening van deze misdadigers...... God zelf liet zien dat Hij daar aanwezig was......!!! 

De Islam is er alles aan gelegen om te totale wereld onder hun “ vrede “ te brengen....... Maar dan de totale vrede zo de islam dit uitlegt : onder de Islam . Daar wordt iedere moslim persoonlijk toe opgeroepen, zie nu weer het recente interview met Aboutaleb....... Hij lijkt en ” werkt geïntegreerd” maar het  is slechts een vernis laagje.....  Deze verplichte onderwerping van moslims aan hun “ religie” is al vanaf het begin van de stichting van deze “ religie politiek doctrine “ door Mohammed bewezen,  met miljoenen doden tot gevolg......Het is een zeer geweldadige doctrine..... in hun Koran wordt zelfs opgeroepen tot het doden van mensen die zich niet tot de islam willen  bekeren....( dus dat wordt nog wat in West Europa!) ... Het is de enige ” religie “ ter wereld die openlijk oproept tot het doden van anders denkenden.....

Ook hier in de 2 e wereld oorlog, zagen de moslims de kans schoon om hun aartsvijanden “ de joden” uit te roeien.  Ik zeg hier bewust aartsvijanden....... want de Arabieren , de Islam weten heel goed dat ook zij uit Abraham zijn geboren....... Maar het grote verschil  is dat Izak, en met Izak Israël ( Jacob) de verbonden zijn gesloten door God , en Ismaël.. kreeg de Zegen van God........ ..... Hier is heel veel  over te zeggen maar dit is de wortel van het hele conflict...........Maar onthoud; in de islam is er nog altijd hetzelfde refrein;;;; “Eerst de Jood en  dan de Griek” en  de Grieken dat zijn Bijbels gezien de Christenen.... 

Dit “ eindspel”  is nog lang niet uitgespeeld en zal doorgaan tot de wederkomst van Christus. Houdt moed, hou vol,  wees niet  bevreesd,  want Ik ben met u zegt Jezus..... laat u niet van de wijs brengen ! !!!Blijf dichtbij de Bijbel!!!! ! Als u persoonlijk de Here Jezus kent als Middelaar voor u  bij de Vader,   dan kan het zwaard van Mohammed u misschien wel doden maar uw ziel zal terstond bij Jezus zijn......En Dan daarna dan wacht ons later als er afgerkend zal zijn met alle vijanden van God , een prachtige toekomst....met Shalom !!!!!!!

White lion op 29-12-2017 10:04

Goh, bijzonder, wie had dat nu kunnen bedenken??   https://nos.nl/artikel/2209712-te-weinig-geld-voor-bijstandsuitkering-vluchtelingen.html

Niet geheel on topic, maar geeft aan hoe de problemen met de massaimmigratie zich opstapelen en zo neipend worden dat ze niet meer ontkend kunnen worden......... (wat wij allen hier allang hadden voorzegd...................)

Noorderlicht op 29-12-2017 10:07

Britse vrijmetselarij bedekt Israël.

https://zaidpub.com/2011/09/26/british-freemasonry-covets-israel-by-barry-chamish/

willy op 29-12-2017 10:23

Het is weer eens duidelijk geworden waar de ideologie van de islam voor staat? Nazisme en ik schrik er niet van dat ze met die nazi's uit Duitsland meevochten! Shalom

TimeTraveler op 29-12-2017 11:06

Hilter had al jaren voor de begin van de 2e wereldoorlog met zijn partijgenoten besloten om met de moslims een pact te sluiten in ruil voor het uitmoorden van de joden. Immers voor een oorlog had hij veel geld en veel olie nodig. In het geheim werden er afspraken met moslimleiders, waaronder de groot moefti van Jerusalem. Had hij dit niet gedaan dan was de oorlog binnen 1 a 2 jaar afgelopen. Duitsland immers had toen een grote crisis, er was een hoge werkloosheid en er lag weinig geld in de kas. Maar voordat Hilter met de oorlog en met de holocaust op de joden  kon beginnen , moest hij de duitse bevolking achter zich krijgen . Dit deed hij door via de media vele leugens te verspreiden over de joden; dat "zij" de oorzaak waren van de crisis. Door de pact met de groot moefti van Jerusalem (Amin al-Husseini  ) kreeg hij steun van de zowel de in de balkanlanden leefden moslims als de moslims die in Palestina en de daar omheen gelegen landen. In het geheim vochten de duitsers samen met moslim huurlingen in Palestina en noord afrika tegen de geallieerden. Maar er zijn nog meer die in het geheim Hilter steunde namelijk de britse en amerkaanse elites. Deze hebben grote bedragen geld aan Duitsland geleend tegen een hoge rente en ,ondanks de embargo, illegaal goederen, waaronder chemische stoffen voor oa het maken van gifgas, verkocht . Zo verdiende deze rijke elites/families zowel aan de duitsers als aan hun eigen regering. Voor de elite maakte de oorlog niets uit zij konden vluchten naar veilige landen en hun zonen en dochters hoefde niet in dienst. "Zij" konden hun kinderen van de dienstplicht uitkopen, het waren de dochters en de zonen van de de gewone burger die naar de oorlogs front gestuurd werden. Hilter was een atheïst net als de linkse groepen van hedendagen,zij haten allen wat met God of goddienst te maken heeft en komen daar vaak openlijk voor uit. Maar terwijl zij zeggen niet in de christelijke of joodse God te geloven , sluiten ze zich wel aan bij de islamitsche afgod en doen ze vaak mee aan satanische rituelen.Het is daarom geen wonder dat juist deze groepen tegen christelijke/joodse heilige feestdagen of traditie's zijn, zoals kerstmis, pasen en niet te vergeten de sinterklaasfeest. Ef. 6:12.

Emanuel op 29-12-2017 13:31

In het heden is geen waarheid te vinden omdat het doorspect is met leugens. Wie de hedendaagse situaties wil begrijpen moet de geschienis bestuderen vanaf het begin van het ontstaan van de mensheid. Daar vindt men aanwijzingen over wat in het heden geschiedt en wij mee geconfroteerd worden.

De wereld opzich is nooit veilig geweest. En het is nu erger geworden en zal doorgaans blijven verergeren. Doch wie onvrede zaait zal hier op aarde zijn loon krijgen en dat zal bitter en pijnlijk zijn. Zie hoe met Führer vergaan is. Het is niet leuk over zulke zaken nog te denken en te schrijven, maar er bestaat geen gummie om de geschiedenis weg te wissen.

Wij zouden uit de geschiedenis lessen moeten leren wat kan en mag en wat niet. Maar het lijkt mij dat men de geschiednis niet wil kennen. Wij zijn in de ban geraakt van een geweldige vooruitgang op het gebied van de techniek. Anderzijds hebben wij geen zicht op de veiligheid van EU.

Mensen die open ogen en oren hebben, zullen kritisch blijven kijken en schrijven. Meer zal men niet kunnen doen, want geen enkel menselijke maatregel is veilig. Daarom spreken politici ook geen 100% zekerheid.

Eelke Piers op 29-12-2017 13:49

Ik zie maar weinig van mijn reacties hier terug

Qromwel op 29-12-2017 15:12

Westbound op 28-12-2017 15:26: Google dit: 13. Waffen-Gebirgs-Division der SS Handschar.  Er zouden 16000 moslims in gezeten hebben.

Ik denk dat de massamoord bi Srebenica een soort verlate wraakneming geweest is. Met stilzwijgende toestemming van de leiding van UNPROFOR. Waarbij Dutchbat een oor aangenaaid kreeg. Google dit: Bosnische Burgeroorlog.

Qromwel op 29-12-2017 15:14

Anneke op 28-12-2017 16:50: Wees gerust, Gods vijanden slachten elkaar wel af.

Qromwel op 29-12-2017 15:19

maria op 29-12-2017 08:36: Inderdaad. Maar geïnformeerd zijn kan geen kwaad, met elkaar van gedachten wisselen ook niet. En doorgeven aan tot dusver onwetenden ook niet.

cefas op 29-12-2017 16:28

Linksen zijn voor de moslims nuttige idioten.

arnie op 29-12-2017 16:29

God bestaat Niet. Net zomin dat de islam een verzinsel is, wat wel betaat is dat wij worden geregeerd door de rijke elite, de rest over geloof en andere zooi dat niet.

maria op 29-12-2017 17:09

Westbound op 9.19

Openbaring 3 vers 10, daar kun je lezen wat er met christenen zal gebeuren voor de hel losbarst, ze worden inderdaad "gehaald "  

Michaël ;-{> op 29-12-2017 17:58

@ arnie op 29-12-2017 16:29

Wat zal u straks dan op uw neus kijken, als u eenmaal de waarheid weet.

Josef op 29-12-2017 18:00

@arnie op 29-12-2017 16:29

arnie, wat een wijsheid lever je toch , heb je niets anders dan gebakkenlucht te verpreiden?

Qromwel op 29-12-2017 22:06

@arnie op 29-12-2017 16:29: Kolossaal! Hoe verzint u het?

Patatje Oorlog op 30-12-2017 10:52

Al eerder gezegd. Duitsland laat de moslims een proxy oorlog voor hen voeren en wast vervolgens de handen in onschuld.

Tom Hendrix op 30-12-2017 11:20

@Annie: 10.03. uur, op 29/12. Met U eens.

@Time Traveler: 11.06. uur, op 29/12.  Ook met U eens. De machtigen/elite heeft altijd goed voor zichzelf gezorgd, en blijven dat doen. En daar reken ik ook de politieke elite toe. Zij werken juist samen, en zijn lakeien van de kwade machten, zoals de nwo en de illuminati. 

Kees op 30-12-2017 11:50

Arnie op 29/12 . We moeten medelijden hebben met deze man die op dit moment schijnt verloren te zijn .

Oma op 03-01-2018 01:06

Toch logisch dat hitler, nazi's en moslims zich verenigden door hun gemeenschappelijke Jodenhaat...en dan getuigt het van domheid of net kwaadaardigheid dat moslims ons dan uitschelden voor nazi...

"De democratische staat is tegenwoordig het gemeenschappelijke vijandbeeld van islamisten en linksradicalen. Die laatsten begrijpen helaas niet dat zij de eersten zullen zijn die in het begeerde Kalifaat geen plek zullen hebben.’"

En niet enkel de linksradicalen...wat te denken van degenen die de politieke macht hebben? Die gaan er als eerste aan, die hun koppen zullen eerst rollen, gevolgd door de linkse idioten zogauw de moslims de politieke macht grijpen maar blijkbaar zijn politiekers daar niet bezorgd om? Ik begrijp dat niet...niet van de politiek en niet van linkiewinkies want die worden door moslims beschouwd en gehaat als verraders van hun eigen volk en enkel gebruikt tot ze geen nut meer hebben om dan als afval weggesmeten te worden, op genade zullen ze dan alvast niet kunnen rekenen...

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl