Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

VN neemt resolutie aan waarmee historische band Israël en Jeruzalem wordt verbroken

President Trump overweegt nog steeds ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen - EU capituleert ook in VN voor islam en steunt daarmee streven naar uiteindelijke vernietiging van de Joodse staat

 
Jeruzalem, de ‘steen des aanstoots’ waaraan ‘alle volken die hem willen heffen, zich ernstig aan zullen verwonden’. (Afbeelding: Wikimedia (4)).

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft met 151 tegen 6 stemmen een resolutie aangenomen waarmee de duizenden jaren oude band tussen Israël en diens hoofdstad Jeruzalem wordt verbroken, en Israël een ‘bezettingsmacht’ wordt genoemd wiens besluiten over Jeruzalem ‘illegaal en daarom van nul en generlei waarde zijn’. Alle lidstaten van de EU stemden voor deze resolutie, waarmee de capitulatie van Europa voor het linksradicale-islamitische blok in de Algemene Vergadering definitief werd. Ondertussen overweegt president Donald Trump juist om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen.

 

Naast de VS stemden alleen Canada, de Marshall eilanden, Micronesië, Nauru en Israël zelf tegen de resolutie. Negen landen, waaronder Australië, onthielden zich van stemming.

Ook EU definitief door de knieën voor islam

In 2015 hadden de VN organisaties UNGA en UNESCO al vergelijkbare resoluties aangenomen, inclusief een waarin de Tempelberg voortaan alleen met de islamitische naam ‘Haram al-Sharif’ mag worden aangeduid. Toen stemden enkele Europese landen, waaronder Nederland, nog tegen, omdat hiermee geen recht werd gedaan aan de duizenden jaren oude historische band van het Jodendom met Jeruzalem.

Na de UNGA stemming benadrukte de EU nog dat de tekst van resoluties over Jeruzalem ‘het historische belang van de drie monotheïstische religies’ dient te benadrukken. Nu blijken de EU landen dus na korte tijd toch door de knieën te zijn gegaan voor de islam, dat op grond van Allahs bevelen in de Koran streeft naar de uitroeiing van de Joden, en daarmee de totale vernietiging van Israël.

De VN is met uitzondering van de Veiligheidsraad ’s werelds grootste en invloedrijkste antisemitische organisatie, waarin de islam en extreemlinks de dienst uitmaken. Hun Israël- en Jodenhaat wordt al geruime tijd niet onder stoelen of banken gestoken; alleen al dit jaar werden er 18 anti-Israël resoluties aangenomen, waar er in het vervolg van 2017 nog eens 10 bij gaan komen. (1)(3)

Wereld zal Israël proberen te dwingen Jeruzalem te verlaten

Het moment waarop de internationale gemeenschap Israël zal proberen te dwingen om zich terug te trekken uit Jeruzalem –iets dat na de bevrijding van de stad in 1967 nooit en te nimmer vrijwillig zal gebeuren, zelfs niet door de meest linkse regering, als die er al ooit komt- begint hiermee steeds dichterbij te komen, en daarmee ook de legitimering door Europa van een herhaling van het Holocaust drama uit de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw.

Het is niet moeilijk voorstelbaar dat het binnenhalen van miljoenen moslimmigranten heeft meegespeeld bij het besluit van de EU-landen om zich definitief aan de genocidale doelstellingen van de islam te committeren, en Israël –impliciet, en vermoedelijk al op korte termijn expliciet- op te dragen Jeruzalem en een deel van zijn historische land (Judea en Samaria) te verlaten.

Trump overweegt nog steeds ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen

Onder Donald Trump is de anti-Israëlische koers van zijn voorganger Barack Hussein Obama – die nog altijd wordt verafgood in Europa- radicaal omgegooid. Trump overweegt nog steeds om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen, en daarmee de status als hoofdstad van Israël te erkennen. De Palestijnen hebben opnieuw gedreigd dat deze stap het ‘vredesproces’, waar ze zelf overigens al jaren aan weigeren deel te nemen, definitief zal stopzetten. (2)

Bijbelse profetieën spreken van toekomstige moslimaanval op Israël

De Turkse dictator Erdogan dreigde de afgelopen jaren regelmatig met een militaire moslim invasie van Israël om Jeruzalem ‘te bevrijden’. We haalden de Bijbelse profetieën waarin exact die aanval wordt voorzegd al vaker aan, en doen dat gezien de actualiteit opnieuw:

‘Dan zal ik alle volken (in de context: van ‘rondom’ (12:2), dus de volken rond Israël) tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden... zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg... dan zal de Olijfberg middendoor splijten... tot een zeer groot dal.... en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen.’ Uit het tweede deel van deze profetie blijkt duidelijk dat het om de ‘dag des Heren’ gaat, om de periode rond de Wederkomst, en dus niet om iets dat in het verleden al heeft plaatsgevonden.

Over het lot van de volken die Israël en Jeruzalem aanvallen is Zacharia duidelijk: ‘Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond.’

Nu Erdogan de absolute macht in Turkije naar zich toe heeft getrokken, is het goed mogelijk dat hij de islamitische heerser zal worden die het geprofeteerde 8e eindtijdrijk zal aanvoeren (het herstelde Turks-Ottomaanse Rijk). Dat herleefde islamitische wereldrijk krijgt volgens het Bijbelboek Openbaring slechts één profetisch uur (= ruim 15 dagen) de macht om de laatste Holocaust te ontketenen en het Midden Oosten en de hele wereld in de meest vernietigende oorlog ooit te storten, die zijn apotheose zal kennen in het beruchte ‘Armageddon’.

De toekomst zal moeten uitwijzen of de eveneens in de Bijbel voorzegde vernietiging van Saudi Arabië door Iran in deze allerlaatste periode plaatsvindt, of enige tijd eerder.

 

 

Zie ook o.a.:

01-08: Nieuwe documentaire over Jodenhaat door moslims in Europa gecensureerd (‘Wat de EU in Israël doet is niets anders dan het voortzetten van de Nazi ideologie van vroeger, me de bedoeling om de Holocaust alsnog te voltooien’)
27-07: Facebook censureert kritiek op islam, maar laat Jodenhaat gewoon staan (Antisemitische spook dat leidde tot de Holocaust weer keihard terug bij onze Oosterburen)
19-07: Parlement Israël stemt in met wet om Jeruzalem ondeelbare hoofdstad te houden
09-05: Erdogan dreigt Israël opnieuw met moslim invasie van Jeruzalem
02-05: (/ Rechters en juristen concludeerden in 1947 dat Jeruzalem, Judea en Samaria wettelijk bij Israël horen)
20-04: Islamitisch Kalifaat symbolisch opgericht: Erdogan onthult tulband eerste Ottomaanse sultan (/ Symbolische wederoprichting islamitische Turks-Ottomaanse Rijk)
29-01: Linkse partijen Den Haag verdedigen islamitische haatideologie met verketteren Trump
28-01: ‘Steeds openlijkere alliantie tussen links en islam wil Westerse beschaving vernietigen’
22-01: Moslimleiders: In 2023 leidt Turkse president Erdogan het Islamitische Kalifaat 

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Inhoudelijke Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten.

Reacties

Pagina12
willy op 02-12-2017 14:47

Zeer , zeer schandalig ! jeruzalem is het hart van het jodendom zonder Jeruzalem in Joodse handen kan het vrederijk vanuit deze stad nooit doorbreken en kan Jezus zich nog niet openbaren aan de Joden. Maar we weten vanuit de profeten en dat zien we nu dat Jeruzalem in de hande, van niet Joden zullen vallen er zal een hevige strijd zijn en dan zal Jezus zich openbaren dit moet eerst gebeuren! De VN wil dat de Joden Jeruzalem verlaten en dat zullen ze nooit doen en gelijk hebben ze en dat zal tot een strijd komen . Er is nu reeds een monsterverbond tegen Israel aan de gang, Rusland , Turkije,Iran,Syrie en de Hezbolla in Libanon vormen het grootste gevaar vanmorgen nog heeft Israel bommen getropt op stellingen in Syrie op de Hezbolla die er allen reeds aanwezig zijn . ! Shalom

Tom Hendrix op 02-12-2017 14:49

De VN noem ik i.i.g. de Verenigde Nazies, met hun anti-semitische agenda. En waar is de zgn. CU nu, om hiertegen protest aan te tekenen?  Schijnchristenen dat zijn het, huichelaars.  Ik sta achter het Joodse volk, het is en was Gods oogappel. Bemoedigend in het artikel is n.m.m. dat de komst van de Here Jezus, niet lang meer op zich zal laten wachten. Xander respect dat U pal blijft staan voor de waarheid. Ik bid voor de vrede van Jeruzalem.

Comsol op 02-12-2017 15:03

Geen nood, we weten allemaal wat er is geprofeteerd, dat jeruzalem de steen des aanstoots is en dat eenieder die zich daar aan waagt te vergrijpen zich deerlijk zal bezeren. Zacharia 12 vers 3

martin de koning op 02-12-2017 15:16

Gods belofte laat de joodse staat niet meer vernietigen. Lees de Bijbel maar eens goed hierop na. Ze zullen problemen krijgen , maar één maal de Heer aanroepen en Hij staat er voor hen. De profetie geeft dat duidelijk aan. Elisha en zijn leerling , 2 koningen 6:17.

Tom Hendrix op 02-12-2017 15:19

@Comsol: 15.03. uur. Mee eens.

Dan op 02-12-2017 16:47

Ik vind het altijd lastig met die profetiën. De tempel zou herbouwd gaan worden en uit deze profetie blijkt dat Israel zal worden aangevallen. Het is lastig een profetie in de tijd te plaatsen. Niettemin zie ik in deze profetie eerder een kernaanval van Israel op de omringende landen. Hoe verdervelijk het beleid van Israel soms ook is, ik zou als arabier toch liever in Israel willen wonen dan in een ander land. Maar ja haat en afgunst is de arabier niet vreemd. Toch wel gek. Over Jemen, de Spaanse sahara en andere conflictgebieden hoor je de EU niet of nauwelijks, maar zodra het anti moslim is, wat overigens niet goed te praten valt, staan ze vooraan. Of het nu de Rohinga of de Palestijnen betreft. 

Gerda op 02-12-2017 16:59

Oh wat slecht, wij Europeanen moeten ons schamen. We blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem.

Grietje op 02-12-2017 17:04

@ Tom Hendrlks 14.49 u. Tom, Israël Was Gods oogappel, Is het niet marr wordt het wel weer. hartelijke groet van Grietje.

Qromwel op 02-12-2017 17:09

Dan op 02-12-2017 16:47: Een aanval met neutronen wapens is profijtelijker voor Israel. Al het materiële blijft behouden. De rest niet!! 

martin de koning op 02-12-2017 15:16: Nergens wordt in de Bijbel in dit verband over een Joodse staat gesproken.

Jan Jansen op 02-12-2017 17:26

Als de band wordt verbroken met God, dan laat hij het aan het lot over, en dat zal de mens zeer bezuren, dit staat geschreven in Zijn boek, we kunnen het zien in de heden ten dage wereld, maar dit is het begin nog maar, als de trompetten schalmen en de schalen worden leeg gegoten, het laatste bijbelboek Openbaring geeft het antwoord wat de mens staat te wachten, en zie en aanschouw hoe het er nu voor staat.

svirmus op 02-12-2017 17:38

alle ellende die nu over Europa heen komt, is enkel en alleen het gevolg van de anti-Israel resoluties, anti Israel politiek en anti Israel stemmingen steeds in de VN, in Brussel, is de Europese hoofdsteden. Men wil niet geloven dat Genesis 12:3 nog steeds geldt: {God zegt tegen Abraham] 'Wie jou zegent, zal ik zegenen, en wie jou kwaard toewenst, zal ik vervloeken'. Wie niet horen wil, die zal het voelen.

positivo op 02-12-2017 17:42

Ach, wie neemt de verenigde nazi s tegenwoordig nog serieus, het zijn een stelletje overbetaalde flessentrekkers.

Marc Steiner op 02-12-2017 17:51

Het is dank zij de staat Israel dat er nog geen algemene oorlog is uitgebroken in het Midden- oosten. Het extreem linkse en moslim- pamperend  EU- beleid (met uitzondering van enkele voormalige Oostbloklanden zoals o.a. Polen ) kiest dus duidelijk partij voor de Arabieren. Ooit zal deze waanzin nog zuur opbreken. Hopelijk komt er een Amerikaanse ambassade in Jeruzalem.

Ramshoorn op 02-12-2017 18:18

Een Eye Opener Xander, maar ik ben benieuwd hoe Nederland gestemd heeft. De moed zinkt je in de schoenen als je leest:

"De VN is met uitzondering van de Veiligheidsraad ’s werelds grootste en invloedrijkste antisemitische organisatie, waarin de islam en extreemlinks de dienst uitmaken. Hun Israël- en Jodenhaat wordt al geruime tijd niet onder stoelen of banken gestoken; alleen al dit jaar werden er 18 anti-Israël resoluties aangenomen, waar er in het vervolg van 2017 nog eens 10 bij gaan komen."

Gelukkig dat we vanuit de Bijbel weten dat God het eerste en laatste Woord spreekt over Jerzulem de stad van de Grote Koning. Psalm 135 en Mattheus 5:35.

Jeshua zal in Jeruzalem wederkomen met grote macht en majesteit Openbaring 14 en zal voorgoed met alle vijanden/antisemieten van Israël afrekenen. Zij zullen het uitschreeuwen en proberen zich voor Hem te verbergen volgens Openbaring 6 en 19. Al die snoevers van de VN en EU nu zullen op hun neus kijken als ze zien dat Israël met de Joodse Messias Jeshua, die ook onze Messias is tot Hoofd der volken zal worden.

Dan worden de rollen voor eeuwig omgedraaid. Israël gaat de lakens uitdelen!!! Dag Rome en dag Mekka. Details in Jesaja 60 Jeremia 31:7 en Openbaring 19. Het best komt nog. Openbaring 20-22.

ohje op 02-12-2017 18:48

Ik en orban stemmen tegen.dank u

cefas op 02-12-2017 19:23

Jeruzalem is en blijft de eeuwige hoofdstad van Israel. Waarom? Het is de stad van de grote Koning die straks vanuit die stad zal regeren.

A.Verlof op 02-12-2017 19:40

Vreselijk,vrselijk..ik ben er gewoon naar van.

Dat men dit zover laat komen.

1948  toen is het land wat van de Joden G-d,s volk is, eindelijk weer in bezit gekomen van de Joden G-d,s volk.

Eerst moetem er  6 miljoen uitverkorenen vergast en verbrand worden worden.

Nu wil men het land van G-d,s volk vernietigen.

Hoevel miljoenen van G-d,s volk wil men nu weer gaan vernietigen ?

De Zionisten zijn het volk van G-D,en hun word geen rust gegven van een normaal leven hier op aarde.

Ook de Nederlandse politiek keert zich tegen G-D,s volk.[enkeling uitgezonderd.]

Wacht maar als  binnenkort de Joodse Messias komt. dan zullen onder  het bewind van de Joodse Messias  alle vijanden van G-d,s volk vernietigd worden.

G-D,s volk heeft de machtigste wapens ter wereld,en die zullen dan zeker gebruikt gaan worden !

Ik als Christenzionist,steun  het Zionisme G-d,s uitverkorenen.

Mensen laat je stem horen en steun het Zionisme,zij hebben u steun hard nodig.

Zwijgen betekent dit toe te laten wat er gebeurt.

Toon een karakter, en neem het op voor het Zionisme.!

Johannes op 02-12-2017 20:38

Wat in dit artikel niet wordt aangehaald en als ik mij niet vergis. Dan heeft Nederland dus ook ermee ingestemd om de relatie tussen Jeruzalem en Israel compleet te verbreken. En dat vind ik als Nederlander onverteerbaar.

Ron op 02-12-2017 20:47

Weer een wanklank van de zijde van dat walgelijke instituut, de VN. Zich keren tegen Israël is gelijk aan het keren tegen de (enige!) God van Israël…..  En dat heeft ongetwijfeld consequenties voor de betrokkenen. Ezechiël 38:16  wordt in dit verband wel heel actueel, waar het gaat om de strijd van Gog en Magog. Het is goed om te onderscheiden dat het God Zelf is, die de volkeren doet optrekken tegen Zijn volk; enerzijds fysiek door de omringende landen, maar nu ook steeds duidelijker door stellingname vanuit Europa. Zelfs door de voorheen  trouwe bondgenoten van het volk Israël!  Ik word wel steeds bemoedigd door de reacties van anderen op dit forum, die er blijk van geven dat ze Israël een warm hart toedragen. Speciaal voor hen (incl. Xander): Shalom, en (wat mij betreft....😊)  Maranatha! Ron E.

rescue op 02-12-2017 20:51

Psalm 2 gaat nu vol gas en spoedig zal de antichrist verschijnen. Bent u klaar voor de ontmoeting met Jezus?

cefas op 02-12-2017 22:07

Helaas is de C.U. medeplichtig aan dit besluit omdat ze in de regering zitten. Zij collaboreert op deze manier met de vijanden van Israel. De Bijbel zegt: vormt geen ongelijk span, dat heeft de C.U. wel gedaan door deelname aan deze regering. De rekening zal vroeg of laat wel gepresenteerd worden door de Allerhoogste.

Qromwel op 02-12-2017 22:18

A.Verlof op 02-12-2017 19:40: Gratis te downloaden boek van Rabbijn Moshe Shonfeld: "The Holocaust Victims Accuse". Engelstalig, 60 pagina's.

Url: 

https://www.scribd.com/document/238062965/The-Holocaust-Victims-Accuse-1977#download

Jose op 02-12-2017 23:33

Niks verbaast me meer en steeds meer zie ik hoe de dingen vorm aan nemen zoals het lang geleden gezegt is en geschreven.Laat je hart niet volloen met haat,ondanks dit soort berichten moet de boodschap duidelijk zijn of worden,we komen in de eindtijd terecht.

Er komt nog een grote opleving van de terugkeer van de Joden naar Israël. Uit Rusland, Frankrijk, Duitsland en zelfsde V.S. De profeet zei: ‘Het woord van de Here, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt(dat is de afgelopen eeuw gebeurd), luidt: Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er al toegebracht zijn’ (Jesaja 56:8).

Er zal een begin gemaakt worden met de herbouw van de Tempel op de heilige berg in Jeruzalem.Dat zal een enorme schok veroorzaken in de hele moslimwereld en vooral onder de Arabieren.Daar komt oorlog van. ‘Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming voor alle volken in het rond.Ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem (Zacharia 12:2,3).De Arabische volken rond Israël zullen weer een oorlog beginnen tegen het joodse volk.

Een oorlog om Jeruzalem. De islamitische massa’s worden nu al bedwelmd door Al Quds, de Arabische naam voor Jeruzalem. Ze zullen die oorlog weer verliezen en dan, lezen we verder bij Zacharia, zullen ‘alle volken van de aarde’, dus de V.N, er zich mee bemoeien.Damascus wordt verwoest. De profeet Jeremia voorzegt gedetailleerd hoe de mensen in paniek Damascus ontvluchten (waarschijnlijk na een waarschuwing van Israël). Behalve de soldaten en dan wordt de stad voor vuur verwoest. (zie Jeremia 49:24-27 en Jesaja 17:1).Rusland zal met een groot aantal bondgenoten een inval in Israël doen en op de ‘bergen van Israël’ te gronde gaan. (Lees Ezechiël 38 en Ezechiël 39).Er zal een wereldheerser komen, we noemden hem al de antichrist.Deze machthebber zal op geniale wijze vrede weten te maken tussen de Arabieren en Israël. Hij zal een verdrag met Israël sluiten, waardoor er ongeveer 3,5 jaar vrede zal komen. De Bijbel spreekt dan ook diverse malen over een ‘valse vrede’ en een ‘bondgenootschap met de dood’. In die tijd zal de Tempel in Jeruzalem afgebouwd worden en die antichrist zal de Tempel binnengaan en zich tot godheid van de aarde uitroepen.

Die rampen worden in Openbaring 8,9 en 16 beschreven. In de tussenliggende hoofdstukken lezen we over gebeurtenissen in Jeruzalem, in de hemel en details over het wereldrijk van de antichrist. Tragisch is de herhaalde klacht ‘En zij bekeerden zich niet om Hem (God) de eer te geven’ (Openbaring 9:20 en Openbaring 16:7). De Almachtige geeft liever geen oordelen. Hij wil dat de mensen zich bekeren en gered worden. Maar helaas!!Aan het eind zal de haat tegen Israël, het volk van God zo groot zijn dat de hele wereld Israël wil vernietigen.Dan zal de Messias Zelf komen om Israël te verlossen. ‘Zijn voeten zullen in die tijd staan op de Olijfberg… en de Here, mijn God zal komen en alle heiligen met Hem… en de Here zal Koning worden over de hele aarde’ (Zacharia 14:4,5,9).  Dan breekt het Rijk van vrede en gerechtigheid aan.

Probeer niet te veranderen wat niet te veranderen valt,maar probeer te begrijpen wat eerder geschreven is wat geschieden zou.Vrees niet voor hen die die deze dingen versnellen,want t komt zoals het komt.Bid voor hen die hier geen weet van af weten.en bid voor jezelf om tot inzicht te komen.

Tom Hendrix op 02-12-2017 23:37

@Ron: 20.47. uur. Daar ben ik het volledig mee eens, Ron.

@Grietje: 17.04. uur. Dank voor uw reactie, Grietje.

@cefas: 22.07. uur. De CU blijkt dus nu: " een wolf in schaapsklederen".

Marco op 03-12-2017 02:03

Weet iemand hoe Nederland gestemd heeft? Of is er een algemene EU stem uitgegaan? Uit eerdere stemmingen was Nederland vaak voor Israël, maar met dit kabinet betwijfel ik dit. :-(

Bollie op 03-12-2017 07:53

@Jose op 02-12-2017

Mooi gezegd, dit is een goede samenvatting van wat er staat te gebeuren. Koning Jezus komt.

@Cefas: Wat de wolf in schaapsklederen betreft, ik zie ook (nog) geen reactie van de SGP.

Ik ben van mening dat zij wel tegengas in de media moeten geven. Misschien komt dat nog. Ik hoop niet alleen in de christelijke bladen.

Anna op 03-12-2017 09:15

En de Christenheid ; de kerk zwijgt! Dit is een schande die God  ziet. 

Sterker nog de kerk doet volop hier aan mee..... met “ ach die arme Palestijnen” en Israël ze bezetten het land enz. Ik kan hier honderden voorbeelden geven hoe de christenheid, de kerk hier boter op haar hoofd laad. En hiermee Gods verlaat...... 

Gods ogen doorlopen de ganse aarde en hij zal ook Deze zonde “ rebellie tegen zijn eerstgeboren zoon “ niet ongestraft laten. God heeft het bordje niet verhangen, ( zo van nu is de kerk een tijdje mijn oogappel nee, nee, nee, Israël is en blijft Zijn oogappel,  God is volkomen betrouwbaar en dat zal de hele wereld op een gegeven moment ook weten.......Hij veranderd ook tussendoor zij; plannen niet.....  ........wat hij ooit gezegd heeft blijft bestaan en is de waarheid. 

God is bezig om de totale wereld te gaan verlossen van al het kwaad en dat gaat door diepe dalen...

Daar zijn wij momenteel getuige van..... Kijk eens naar het vreemde “ bondgenootschap “ tussen Syrië, Rusland en Turkije. Dit is de opmaat  naar de vervulling van Ezechiël 38 en 39 en dat zal vreselijk zijn......God zelf werkt het kwaad niet maar laat het  tot op zekere hoogte wel toe ( Job!) En dit ” bondje” is een voorbeeld in het kwaad...... 

We zien al jaren dat Israël als de paria van de wereld wordt behandel. Met BDS en met allerlei resoluties dat de klaag muur niet joods is en het tempelplein heeft nooit een tempel gestaan enz allemaal met kwaad sprekerij..... Israël is een lastige steen daar in het midden oosten en dat land moet geëlimineerd worden..Weg ermee, de laatste geopenbaarde religie is die aan Mohammed, en alles wat daarvoor was aan religies moet verdwijnen.

Ik moet altijd een beetje glimlachen als ik dit lees en hoor..... dan zie ik duidelijk de hand van mijn hemelse vader....  en dan dank ik hem hiervoor...... want Hij is volop bezig in zijn schepping en met zijn schepsels om deze hele verfoeilijke door en door slechte wereld naar een goed einde te leiden.......

Want  deze dingen moeten immers allemaal gebeuren.....

Let op Syrië wat daar gebeurt...... het zou daar zomaar kunnen escaleren ( ik kan niet op Gods klok kijken) maar een grote oorlog zit eraan  te komen....... Met miljoenen slachtoffers..... Gog zal daar ten onder gaan!!!!

Lees uw Bijbel het staat er allemaal in...... 

Helaas heb ik niet zoveel tijd vandaag ( jarig) maar afgelopen week ben ik naar een lezing van Ds Glashouwer geweest in Nijkerk..... op YouTube zijn van hem mooie duidelijke lezingen te  vinden onder de titel ” Waarom  Jeruzalem“ neem de moeite eens!!! Het zal u tot zegen zijn.....

Shalom goede zondag! 

Bob Fleumer op 03-12-2017 11:16

Dat Nederland nog blijft deelnemen aan zo'n verrotte club is mij een raadsel, is er dan helemaal geen moreel besef meer?

Ik ben niet religieus maar sta achter het volk van Israel de banden van dit volk met hun land zijn veel ouder dan de islam dat clubje kwam pas 650 jaar later op de proppen. We moeten uit de EU en uit de VN alleen al om ons zelfrespect te behouden.

Anna op 03-12-2017 12:16

José ; 23.33 uur 

Ik lees uw bijdrage nu pas goed en ben blij verrast Met hetgeen u schrijft. Mensen die dit forum al wat langer lezen weten dat dit ook mijn gedachtengang is.                     

Wij zullen deze tijden moeten ondergaan en bidden voor degenen die hier geen weet van hebben want door de eeuwen  heen is er veel verduisterd ook in de kerk bij Christenen  helaas..... Mopperen een protesteren helpt niet het is God die het hele wereld gebeuren in Zijn hand heeft....en het is nodig dat wij zijn woord bestuderen want dan laat hij ons niet onwetend...... dan licht Hij tipjes van de sluier op over wat er gebeurt op zijn wereld.... Gods zegen voor allen.

emile op 03-12-2017 14:26

De verwarring is compleet. In hoeverre geldt de claim van het gedeelte van de inwoners van Israel dat aangeduid wordt als Chazaren voor het land Israel? Israel zou voor iedereen moeten / mogen zijn. Joden Christenen Palestijnen en zelfs ongelovigen zouden daar gewoon moeten kunnen leven en niet opgesloten achter een betonnen muur in een of andere strook

Bundy op 03-12-2017 15:29

Volgens mij houdt dit artikel in dat er bij de V.N. geen ( nauwelijks ) afgevaardigden van landen  zijn die nog maar een fractie Christelijk  besef hebben .    De hele wereld is nu tegen Israël en inderdaad geldt ook vandaag nog ; Ik zal zegenen wie jullie zegent , en omgekeerd .

Israël heeft kort geleden  wél een verbond met de meeste landen van het M.O getekend om gezamelijk  Iran uit te schakelen , dit noemt de Bijbel het verbond met de dood .     Dit zal aanvankelijk goed gaan totdat dit enorme leger o.l.v. Saöedi Arabië zich plotseling tegen Israël zal keren , het motief is met de uitspraak van de V N nu wel duidelijk  .

Daarna komt er een  "vredesvorst " en de herbouw van de derde tempel .  Het genoemde splijten van de Tempelberg zal volgens mij pas geschieden tijdens de definitieve wederkomst van Jezus naar de aarde .  Ik denk dat dit aan het einde van de grote verdrukking zal zijn .

De datum van 23 Sept. j.l. was het startsein , dus  leven wij nu waarschijnlijk  in de periode vlak voor de laatste zeven jaar en de opname van de Gemeente .    https://www.youtube.com/watch?v=1kNRBGHPjz4&feature=youtu.be 

Lior op 03-12-2017 16:01

@Dan: er komt geen herbouwde Tempel, althans niet voordat Mashiach arriveert. In evangelische kerken wordt gesproken over een zgn. antichrist die zich verheft in de tempel, maar het gaat niet om een tempel van stenen. Hetzelfde woordje voor Tempel wordt in de Griekse vertaling ook gebezigd voor 'weet gij niet dat gij een Tempel zijt van de Ruach HaKodesh". Het Hebreeuws en het Grieks maken onderscheid tussen een geestelijke en een fysieke tempel, maar in menig Bijbelvertaling is dat niet duidelijk omdat men beide termen steevast vertaald met 'tempel'. Het Grieks spreekt over hieron (tempel van steen) en naos (geestelijke tempel).Ben benieuwd of mijn reactie deze keer wel wordt geplaatst.

Tom Hendrix op 03-12-2017 16:31

@Anna: 09.15. uur. Met U eens Anna.

pluto op 03-12-2017 16:52

Het antisemitisme is nooit uit europa weggeweest, inmiddels is het erger dan de dertiger jaren. "wie niet voor U is, is tegen U"  deze stelling is maar al te zeer waar. Europa is haar christelijke identiteit reeds lang verloren, Israel. Jeruzalem , heilige land, het heeft allemaal geen inhoud en geen betekenis meer. Islam rukt verder en verder op, en heeft geen enkele weerstand te duchten. Onze kerken zijn op sterven na dood, moskeeen komen als paddestoelen uit de grond. Politici zijn allen niet religieus en weten en snappen niet wat zich in deze tijd afspeelt en wat ons boven het hoofd hangt. De gevolgen zullen niet uitblijven, israel zal zich nooit laten uitmoorden als in het verleden. In de slag en de srijd die gestreden gaat worden zal ook Europa niet gespaard worden. De zondebok is nu reeds aangewezen.  

Léon van Duren op 03-12-2017 17:04

Europa en Nederland worden door huichelaars gereregeerd,waar Gods openbaring ontbreekt verwildert het vollk !!!!Gods openbaring is van de God van Israël!,  niet van de god van de heidenen of van de pedofiel en massamoordenaar Mohammed met zijn anderhalf miljard volgelingen !!!Shalom van Léon van Duren.

Esther op 03-12-2017 17:34

Lior op 03-12-2017 16:01... dank voor uw bijdrage. Fijn om te lezen over de letterlijke en geestelijke tempel... dat mis ik vaak. Niet dat ik alles weet... er is nog genoeg wat voor mij raadsels zijn... maar uw reactie... vond ik fijn om te lezen.

Gods zegen en vriendelijke groeten, Esther.

Léon van Duren op 03-12-2017 17:55

Europa en Nederland worden door huichelaars gereregeerd,waar Gods openbaring ontbreekt verwildert het vollk !!!!Gods openbaring is van de God van Israël!,  niet van de god van de heidenen of van de pedofiel en massamoordenaar Mohammed met zijn anderhalf miljard volgelingen !!!Shalom van Léon van Duren.

Tom Hendrix op 03-12-2017 18:11

@Léon van Duren: 17.04. uur. Dat zie ik ook zo, Léon!  Shalom.

Robert van De Weg op 03-12-2017 20:22

Bid om de vrede van Jeruzalem!

 

voor een uitslag betreffende de resoluties en hoe Nederland hierin heeft gestemd klik op de volgende link, boven elke foto staat weer een extra een link naar de resolutie zelf in de gewenste taal.

verschrikkelijk wat de un hiermee over zichzelf afroept. De geloofwaardigheid van de UN veiligheidsraad is hiermee weg zo het lijkt. Bid hiervoor.

 

https://www.unwatch.org/6-condemnatory-resolutions-israel-72nd-session-general-assembly-international-day-solidarity-palestinian-people/

Robert van De Weg op 03-12-2017 20:26

Voor wat betreft Jeruzalem: nederland heeft ingestemd dat Israel middels de UN geen rechten meer heeft.

o Nederland wat doe je Jeruzalem, en Nederland heirmee aan...

Drossaard op 03-12-2017 23:01

@Lior, uw reactie had net zo goed niet geplaatst kunnen worden omdat het een inhoudelijke geloofsdiscussie betreft. Zie mijn reactie op het geloofsforum.

Martin op 03-12-2017 23:26

De islam is het beest uit de afgrond die alles verslind.

Onze nat leeuw is uitgebroken die alles verslind.

Sjaloom voor Israel.

Vrede op 04-12-2017 00:52

Ik vind het moeilijk om hier een specefieke bijbeltekst bij aan te halen.

Wat vaak over het hoofd word gezien is dat er meerdere oorlogen staan voorspeld in de bijbel.

Er staan namelijk 2 Gog-Magog oorlogen beschreven in de bijbel.

Ook staat er nog een oorlog in het gebied van Bashan beschreven.

En daarnaast hebben we ook nog 'Armageddon' (Har Megiddo) wat zich afspeelt in het gebied van Megiddo-Jizreel.

Ik hoop wel dat Trump de ambassade inderdaad naar Jeruzalem zal verplaatsen.

Dat zou ik toch een geweldige stunt vinden van hem.

Voorzover ik het heb begrepen wil hij eerst nog proberen de vredesonderhandelingen een kans te geven,

voordat hij daadwerkelijk de ambassade verplaatst.

Aangezien we allemaal wel weten dat die vredesonderhandelingen nergens toe zullen leiden,

kunnen we -als Trump echt een man van zijn woord is- de Amerikaanse ambassade wel in Jeruzalem verwachten binnenkort.

Qromwel op 04-12-2017 09:55

Drossaard op 03-12-2017 23:01: Voor gelovigen zijn de actuele ontwikkelingen in het Nabije en Midden OOsten welhaast niet meer los te zien van de Bijbelse Profetieën. Zo ben ik bijvoorbeeld benieuwd of de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem de vervulling van Zacharias 12 e.v. naderbij zal brengen. Dit las ik vanmorgen in de Elsevier Nieuwsbrief:

De minister van Buitenlandse Zaken van Jordanië Ayman Safadi heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd voor ‘gevaarlijke consequenties’ als het Jeruzalem erkent als de hoofdstad van Israël. Safadi zou de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson hebben gezegd dat zo’n verklaring ‘grote woede in de Arabische wereld’ oproept.

Bokkie op 04-12-2017 15:30

Wees waakzaam mensen en houdt je vast aan Jezus, Hij zal je nooit laten gaan zolang je maar gelooft in Hem. Maak je geen zorgen, Hij zal je redden wat er ook gebeurt in deze vreselijke wereld.

We mogen in Zijn woord lezen en de dingen begrijpen die komen gaan, maar uiteindelijk zal de Here zegevieren en zal de Satan voorgoed verdwijnen! Bidt voor elkaar, we hebben elkaar tenslotte nodig.

Alles zal uiteindelijk uitkomen wat er in Gods woord staat, of je gelovig bent of niet je zult er versteld van staan. Heft je hoofd omhoog en kijk naar Jezus, Hij is de Zaligmaker en komt de wereld bevrijden van het kwaad. Amen!

Mj van de Goor op 04-12-2017 16:10

Het zou toch logisch zijn om in alle opzichten Jeruzalem hoofdstad te laten zijn en worden, Velen willen dat ook. 

Maar de tegenstanders  zullen alles doen om dit te verhinderen.

Emje

Esther op 04-12-2017 17:14

Hallo Bokkie, 15:30... dank je wel voor deze woorden. Ik begon het te missen... Ik miste al de belangrijkste Persoon. HIij heeft alles in Zijn hand.

Ik vraag mij geregeld wel eens af... is dit niet zoiets als in de tijd van Nebukadnezar... deze grote vorst was Gods werktuig. Of de val van Jeruzalem 70 na Chr. toen werden de Romeinen gebruikt voor God. In Openb. lezen we ook dat God Zelf het in het hart brengt van de 10 hoorns/koningen, om Babylon de grote te verwoesten... en ga zo maar door.

Het zou mij niets verbazen... als God er Zelf de hand inheeft. Meer als dat we beseffen.... Net zo als dat Hij het hele wereldgebeuren in Zijn hand heeft. Alles gaat zo snel... alles bundeld samen... en er is maar één die de Overwinnaar is... Vast houden aan Hem, dat we niet verdwalen in de chaos. Of onze ogen te veel gericht houden op dingen en situaties... terwijl het grootste gevaar misschien wel eens van een hele andere kant komt.

Hallo MJ, leuk iets van je te lezen.

Groet aan allen, Esther.

Tom Hendrix op 04-12-2017 19:01

@Bokkie: 15.30. uur, en Esther: 17.14. uur. Inderdaad, ik ben het met jullie beiden eens. Onze Redder Jezus, daar ligt onze bestemming en ons heil.

Drossaard op 04-12-2017 21:18

Ha Qromwel, ik las gister het nieuws op nowtheendbegins.com en het ging vooral daarover; Trump gaat de ambassade verhuizen. Te gek voor woorden toch dat die idiote arabieren daar zo moeilijk over doen? 

en wegkijken maar. op 04-12-2017 23:47

wat deugt er toch niet aan om een kolonie lastig te vallen..???? conclusie..inderdaad verenigde nazies lijkt  het wel .

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl