HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Tirannie enkel te verslaan door volharding, zelfopoffering en medemenselijkheid

‘Voor echte  medemenselijkheid is een morele overtuiging nodig, geen morele flexibiliteit (‘diversiteit’) en cultuur relativisme’

Op Tweede Kerstdag plaatsten we het artikel ‘Wordt de vrijheid in het Westen verdrongen door tirannie?’ Het behoeft geen uitleg dat deze vraag tegelijkertijd het antwoord is. Maar wat moeten we als burgers van het gewone volk doen om deze tirannie te stoppen en te overwinnen? Helaas zijn er geen snelle en makkelijke oplossingen, zo leert de geschiedenis. Iedere groep, hoe klein ook, kan voor een omwenteling zorgen. Daar zijn echter wel een aantal kwaliteiten voor nodig, zoals volharding, zelfopoffering, gemeenschapszin en medemenselijkheid.

 

Velen zien inmiddels wel in dat de politiek op nationaal, Europees en globalistisch niveau steeds meer stappen onderneemt die de vrijheid en individuele rechten van ieder mens ondermijnen, terwijl een politieke en financiële elite die zich verder blijft verrijken, ten koste van de gewone man, waarvan er ook in eigen land steeds meer ten prooi vallen aan armoede.

De massamedia spelen hier met hun officieel goedgekeurde nepnieuws en propaganda een bedrieglijke rol in. Terwijl allerlei niet bestaande risico’s geweldig worden opgeblazen –zoals de ‘Rusland hysterie’ hoax’-, worden de echt grote gevaren voor onze samenleving - de opkomst van een totalitaire EU superstaat met één centrale regering, de massa immigratie en islam(isering)- gebagatelliseerd of compleet ontkend.

Wat kunnen we hier als volk(en) nog tegen doen? Brandon Smith zet op AltMarket.com een aantal kernpunten op een rijtje:

Volharding

Veel mensen, ook activisten, beseffen niet dat volharding de sleutel is tot eventueel succes. Er zijn geen makkelijke en snelle oplossingen om tirannie te weerstaan en te verslaan. Daar is een ontembare, onoverwinnelijke geest voor nodig. Het maakt daarbij niet uit met hoeveel u bent, met 100 miljoen of slechts 100. Ieder doel is haalbaar, mits men bereid is daarvoor een hoge en pijnlijke prijs te betalen, en zichzelf desnoods op te offeren.

Dat is anno 2017, met een jonge smartphone- en internetgeneratie die gewend is alles met één druk op de knop te krijgen en niet meer weet wat het is om ergens voor langere tijd voor te vechten, misschien moeilijk haalbaar, maar niet onmogelijk. Maar een effectieve ‘rebellie’ van achter de PC –zoals in crypto-valuta zoals Bitcoin stappen- bestaat niet. De technocratische dictatuur die sterk in opkomst is kan alleen worden verslagen door mensen die bereid zijn alles te riskeren, zonder garantie dat ze zullen slagen.

‘Hoe sneller mensen zich realiseren dat er geen makkelijke weg naar een vrije samenleving bestaat, des te sneller kunnen we effectief handelen,’ aldus Smith.

Zelfopoffering

Zoals we hierboven al schreven moeten mensen tevens bereid zijn zichzelf op te offeren, dat is ergens voor strijden en alles opgeven, mogelijk zonder zelf de vruchten van hun zwoegen te plukken. Echte vrijheidsstrijders doen het dan ook niet (enkel) voor zichzelf, maar voor hun (klein)kinderen. Ze houden de blik gericht op de toekomst.

Ook dit is in een samenleving die gewend is geraakt aan onmiddellijke (of zo snel mogelijke) bevrediging van de eigen behoeften, heel lastig geworden. Mensen denken bijna niet meer in jaren, enkel in dagen of slechts uren. ‘Als we het vandaag goed hebben, waarom dan zorgen maken over morgen?’
Succesvolle weerstand en rebellie vereist echter een langetermijnstrategie. Diepgewortelde tirannieën worden alleen over langere tijd verslagen. Soms zijn daar zelfs enkele generaties voor nodig.

Optimisme

Alternatieve media en bloggers (zoals deze) krijgen nogal eens het verwijt ‘doemdenkers’ en verspreiders van ‘angstporno’ te zijn. ‘Dit verwijt wordt doorgaans door onontwikkelde mensen gemaakt, die weinig begrip hebben van hoe een vrijheidsbeweging functioneert,’ schrijft Smith. De meeste van deze schrijver, activisten en bloggers hebben juist een gezonde dosis realisme en een optimistische kijk op de toekomst, omdat ze geloven dat deze wel degelijk te beïnvloeden en te veranderen is, bijvoorbeeld door mensen bewust te maken van zorgwekkende ontwikkelingen.

De echte doemdenkers –waarvan er helaas ontzettend veel rondlopen- zijn de mensen die reageren met bijvoorbeeld ‘ach, er valt toch niets tegen te doen’ en ‘wat heeft het voor zin’. Deze mensen willen niets horen over gevaar, laat staan over echte oplossingen en strategieën. Zij leveren enkel kritiek omdat ze niet het intellectuele vermogen hebben om zelf met alternatieve oplossingen te komen. En degenen die wel zo slim zijn, willen het vaak niet zien, omdat ze hun makkelijke leventje niet in gevaar willen brengen. Daarom kiezen ze voor de weg van de minste weerstand.

Gemeenschap

Volgens Smith is de grootste zwakte van de vrijheidsbeweging het gebrek aan besef dat je een eventuele instorting van de samenleving niet in je eentje –of met slechts een paar mensen- kunt overleven. De historie laat zien dat enkel een gemeenschap van mensen die elkaar helpen en ondersteunen in staat is om zeer moeilijke en harde tijden te doorstaan.

Loopt zo’n gemeenschap het gevaar een doelwit van de gevestigde orde te worden? Absoluut. Maar zonder die gemeenschap bent u 100% zeker een weerloos doelwit, en zult u nooit deel kunnen uitmaken van een eventuele succesvolle opstand of oplossing. ‘Geïsoleerde voorbereiding is een recept voor falen.’

Echte mensen

Een andere veelgemaakte fout is dat vrijheidsdenkers die zich verzetten tegen centralisatie van de macht (zoals het overhevelen van soevereiniteit naar Brussel), zelf vervolgens ook hun eigen gemeenschap beginnen af te schermen en te ‘centraliseren’. Een internetgroep van enkel ‘digitale’ mensen met dezelfde overtuiging kan weliswaar een veilig gevoel geven, maar is nooit een vervanging van een echte gemeenschap met echte contacten en echte mensen.

Smith vindt dat zo’n internetgroep mensen een vals gevoel van veiligheid geeft, en hen eerder meer isoleert dan bij elkaar brengt. Ook krijgen velen het idee dat ze behoren tot de enkelingen die de gevaren voor de samenleving onderkennen, terwijl er wel degelijk veel meer mensen om hen heen zijn die zich grote zorgen maken over de richting waarin we door ‘onze’ politieke leiders gedwongen worden gestuurd (kijk maar naar de opiniepeilingen: 1 op de 5 stemt inmiddels virtueel op de anti-establishment partijen PVV en FvD).

‘Degenen die beweren dat ze alleen staan zijn doorgaans mensen die nooit om zich heen kijken of proberen iets te organiseren. En waarom niet? Omdat dit hard werken is, en hun virtuele gemeenschap op het internet zoveel makkelijker is.’

Medemenselijkheid

Moed en medemenselijkheid staan centraal in gemeenschappen die optimistisch de toekomst tegemoet treden en met succes weerstand bieden tegen tirannie. Zonder medemenselijkheid is iedere opstand bij voorbaat gedoemd te mislukken.

Vrijheid is één van de schaarse zaken die het waard zijn om voor te sterven, zo wijst ook de geschiedenis uit. Er is moed voor nodig de strijd voor vrijheid aan te gaan, omdat het allerminst zeker is dat deze zal slagen, terwijl het mogelijk wel de allerhoogste prijs zal eisen, namelijk iemands leven.

Het nemen van grote risico’s waarvan mogelijk pas de volgende generatie(s) de vruchten van zullen pluggen, vereist oprechte medemenselijkheid. Mensen die enkel met zichzelf bezig zijn –egocentrische sociopaten en narcisten, waar ongeveer driekwart van politici en topmanagers uit bestaan- zullen nooit grootse daden kunnen verrichten, omdat daarvoor onbaatzuchtige acties nodig zijn die tegen de natuurlijke neiging tot zelfbescherming ingaan.

Verzet tegen moreel relativisme (‘diversiteit’) en ‘verdeel en heers’

Smith: ‘Iemand die moreel relativisme omarmt, zal nooit iets voor de toekomst kunnen betekenen. Voor vriendelijkheid / medemenselijkheid is namelijk een morele overtuiging nodig, geen morele ‘flexibiliteit’.’ U kunt zelf uw conclusies trekken wat dit betekent voor een land waarvan de premier er openlijk trots op is ‘geen principes’ te hebben, en waar de meeste politieke partijen juist streven naar die (im)morele ‘flexibiliteit’, beter bekend onder diens misleidende stickertje ‘diversiteit’.

Tirannen zijn alleen met de genoemde menselijke eigenschappen te verslaan. Het zijn dan ook deze zaken die de gevestigde orde met alle macht probeert te ondermijnen. Isoleer mensen, verdeel ze, val gezinnen aan door het krijgen van kinderen zo financieel onaantrekkelijk mogelijk te maken, bevorder individualisme (de ‘selfie’ cultuur), en vooral ook ‘verdeel en heers’: maak de bestaande maatschappelijke consensus en stabiliteit kapot door grenzen op te heffen, en grote aantallen immigranten toe te laten die er een religieuze ideologie op nahouden die alles waar vorige generaties –waaronder vrijheidsstrijders tijdens WO-2- voor gevochten hebben, omver wil gooien.

‘Nu 2017 op zijn einde loopt, is het mijn hoop dat iedere vrijheidsactivist zich voorbereidt op de gevaarlijkere tijden die gaan komen,’ besluit Smith. ‘Maar boven al het andere moeten hun voorbereidingen voortkomen uit een fundament van strijd en zelfopofferingen, vooruitziendheid en volharding, gemeenschap en pragmatisme, moed en medemenselijkheid. Zo niet, wat heeft het dan allemaal voor zin?’

 

Xander

Gebaseerd op: (1) AltMarket.com via Zero Hedge

Zie ook o.a.:

26-12: Kerst 2017: Wordt de vrijheid in het Westen verdrongen door tirannie?

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten. 

Reacties

Qromwel op 29-12-2017 16:57

Zolang velen te beroerd zijn zelf te denken en uit gewoonte blijven stemmen op de diverse zich"democratisch" noemende partijen, hetzij christelijk, liberaal, socialistisch of "gewoon" democratisch verandert er uiterlijk niets. Op een dag worden ze wakker, maar helaas, te laat. Meeste stemmen golden.

Eelke Piers op 29-12-2017 16:58

Tirannen kun je naar mijn mening alleen bestrijden met burgerlijke ongehoorzaamheid. Hierop volgt meestal de dood.

Het artikel klinkt alsof Willem Alexander spreekt.

Ik geloof in Christus die zei: Hebt elkander lief. Vermaan degene die niet willen eventueel met 3 anderen erbij en als hij verstokt blijft, heb dan geen omgang met hem.

Denk dan aan moslims en het is weer verdeel en heers.

Anneke op 29-12-2017 17:00

Dat de PVV aan de kant is gezet en zo in regering totaal géén deelname mag hebben, ervaar ik als discriminatie van vele duizenden stemmen.  "Hoe zo, bedrog en fraude"...!!!/???   Geert Wilders had vrijwel direct een zaak moeten aanspannen tegen Rutte-III... De politieke NWO-maffia discrimineren al tijden de eigen autochtone bevolkingsgroep. Heláás nu pas begint men enigzins te ontwaken, uit de hypnose.  Mijnsinziens is het nu te laat.  Over eenheid gesproken, bestaat niet meer. Het gevolg van de geIndividualiseerde samenlevingen, hier in het westen. 

Rom op 29-12-2017 17:05

Efeze 6 zegt:Dat we niet te stijden hebben tegen vlees en bloed,maar tegen de wereldbeheersers dezer euuw en tegen satanische machten die ons tot slaven wil maken.Jezus zelf zei>Dit geslacht gaat alleen overwinnen dan door vaten en bidden.Tegen gebed is hij niet opgewassen.Dus gebruikt hij het individualisme:Heers en verdeel.De overwinning is aan het lam.

willy op 29-12-2017 17:07

Wij hier in Belgie leven al drie jaar met een rechtse regering en je mag het gerust van mij geloven ik noem het een soft autocratisch beleid waarbij nieuwe wetten worden uitgevonden omdat men geen antwoord heeft op de vele nieuwe problemen in deze maatschappij dus voor mij mag deze regering verdwijnen en hoe rapper hoe liever. medemenselijkheid wat in wezen christelijk is, zien we steeds minder een raar feit is dat Joden meer het evangelie in praktijk brengen dan die zogenaamde christenen die alleen maar samen met hun paus over diversiteit als een verrijking hebben. we gan naar een technocratische wereld waarin kerkdiensten ook technischer zullen worden en de werkloosheid zal daarmee toenemen omdat de robotisering het van de mens zal overnemen, niet alles, maar toch veel! het relativisme in maatschappij en kerk zal nog erger worden, god is opgelost in de nevelen van de tijd en niemand die daar zich nog druk om maakt, vele jongeren kennen de christelijke en Joodse feesten niet meer en kunnen er geen duiding meer aan geven . verder zeer goed artikel waar alles eigenlijk reeds gezegd en geschreven is ! shalom

Anneke op 29-12-2017 17:15

Heb de afgelopen jaren, heel wat mensen geprobeerd wakker te schudden. Men kon mijn visie merendeels niet delen, of begrijpen. Realisme is al jaren geleden verbannen door politiek en de NWO-elite achter de duistere schermen. Heb zelf mijn hoop gevestigd op eventuele veranderingen in het Nabije Oosten.  De staat Israel heeft komend voorjaar alweer 70-jrn z'n bestaansrecht...Moest in deze jaren door dik en dun, máár heeft alle soorten aanvallen keurig overleefd èn dus overwonnen. Dankzij Gods sturende Hand !!! Eens zullen het hemelse Jerusalem en het aardse Jerusalem samensmelten en een Eenheid vormen. Dàn zal de planeet Aarde rust gaan ervaren en leefbaar blijven, voor al wie leeft. 

Benny op 29-12-2017 17:19

Ik las net op teletext[17 uur 15,dat er ten zuiden van Cairo 8 Kopten zijn vermoord door moslims een politieman is helaas ook dood,maar de moordenaar is naar ,,het paradijs,, dat = de hel.Staat straks ook hier bte verwachten?.Xander o wat bent u alelert op dit soort zaken.

Ik wens u en uw team een voorsp[oedig en gezegend 2018.Geen dag voorbij zonder Xandernieuws gelezen te hebben

Klaas Dijkstra op 29-12-2017 17:27

Beste Xander,

Ik sta volledig achter uw geschreven woord, maar er is kort geleden iemand geweest die o.a. ook op uw site zijn e-mailadres wilde openbaren, teneinde een aantal geïnteresseerden bij elkaar te verzamelen om het één en ander te bespreken m.b.t. de huidige situatie.

Helaas heeft deze persoon zeer weinig c.q. Geen medewerking van u ontvangen, maar ook eventuele geïnteresseerden lieten het massaal afweten.

Dit wilde ik toch even gezegd hebben!


XN leent zich daar niet voor en geeft geen platform voor het organiseren van groepjes teneinde het wereldgebeuren te veranderen. U kunt een eigen webiste maken. Mvg. Mod.

Aanvulling: Zoek de legale wegen, zoals het oprichten van een nieuwe politieke partij of sluit u aan bij een van de huidige nieuwe partijen, zoals bijvoorbeeld Forum voor democratie, die de burgers meer zeggenschap wil geven via meer referenda zoals men dat in Zwitserland kent. Mvg. Mod.

JP op 29-12-2017 18:20

"God zal ze kraken". Bovenstaande boodschap zou een Christen op het lijf geschreven moeten zijn. Het is als evangeliseren met het idee over het planten van een mosterdzaadje. 

rescue op 29-12-2017 18:42

In de Bijbel kun je lezen dat de kerkgeschiedenis eindigt met Laodicea. De westerse wereld eindigt in een groot Sodom en Gomorra. Hou dus op met dromen, blijf persoonlijk trouw aan Christus en in je getuigenis en wacht op de bevrijding die gaat komen. Daar gaan nog zeven oorlogsjaren aan vooraf die de rebellerende mensheld onder leiding van de antichrist zal decimeren. We zijn er bijna en niets zal dit scenario nog stoppen. Maranatha

Tom Hendrix op 29-12-2017 18:52

Prima artikel van U, Xander. Verder sluit ik mij aan bij de reactie van @ Anneke: 17.15. uur.

koti op 29-12-2017 19:12

Waarom gaat het steeds slechter in deze wereld ?

Omdat de mensheid, God heeft verlaten !

Waarom gaat het nog steeds zo goed met Israel ?

Omdat Israel zich veel beter aan de wetten van de juiste God houdt !

Het enigste wat eigenlijk echt helpt, is regelmatig bidden.

Maar veel mensen willen niet meer naar God luisteren, dan moeten de mensen ook niet zo zeuren dat het nu zo slecht gaat.

Mensen willen elkaar ook al niet meer helpen, dus dan houdt alles gewoon op.

Maarrr, hoe slechter het gaat, hoe sneller de oplossing !

Als je niks wil doen, nou wacht dan gewoon af, kijk hoe de Openbaringen allemaal netjes uitkomen, en alles word gratis en voor niks opgelost.

Hoe wil en kun je het beter hebben, Groetjesss.

cefas op 29-12-2017 19:16

Waar vinden we nog innerlijke beschaving bij mensen, laat staan bij politieke leiders?

koloth op 29-12-2017 19:40

Ja wat kunnen wij doen ?  Het grootste deel van de bevolking heeft voor deze regering/beleid gekozen, duss...    En zo slecht is het in Nederland nou ook weer niet toch ? als je dat vergelijkt met de rest van de wereld.      Wil je toch wat anders dan kan je ook gaan emigreren net als Mozes en z'n egyptische slaven.

Of je kiest voor geweld je wordt terrorist of zo, maar daar bereik je ook niets mee. Ja het risico dat je zelf vermoord wordt, weg leven.   Jezus bemoeide zich ook niet met politiek.   Beschavingen komen en beschavingen gaan, maar het houdt mijn tijd net nog wel uit.

Ike op 29-12-2017 19:58

@Klaas Dijkstra op 29-12-2017 17:27

Sorry, maar ik houd me afwezig de laatste dagen, maar hier moet ik even op reageren. Weer over Big Data en misbruik daarvan. Er zijn meerdere keren oproepen geweest in sociale media om ergens samen te komen als tegenstanders van.......... Dat betreft sites als deze, maar vaak met een niet christelijke inslag. Vervolgens rukt de politie met een peleton ME uit naar zo'n plaats en arresteert vaak de hele groep en laat deze een paar uurtjes later vrij. Maar Big Data is alles wat gekoppeld is aan een emailadres of persoons ID of BSNnr. op dat moment word er feitelijk van de hele groep geregistreerd hoe ze met elkaar verbonden zijn en word hun email- verkeer weer een keer onder de loep genomen. Men weet al alle connecties omdat hrt posten en lezen op een site als deze word allemaal bijgehouden. Maar het is alsof het veiligheidsapparaat zich zelf nog een keer wil laten zien dat het z'n geld waard is door op te treden. Tegelijkertijd is het een soort van schop in de rug zodat mensen radicaliseren en zij hun geld waard worden. Dit gebeurt met heel onbenullige acties waardoor mensen een paar uur worden vastgehouden en tv tijd krijgen daarna. Ik raad het af. Het is beter als veel mensen dingen lezen en erover nadenken en een overheid zich afvraagt wat een groep nu is, dan dat men met vlaggen loopt te zwaaien op een gezamelijke bijeenkomst waar de helft van de mensen 'stillen' zijn van bewakingsdiensten (vaak vroeger schorem) en politie.

Zelf ben ik niet bang en weet al dat mijn Big data al in de belanstelling heeft gestaan. Maar ik vind Nederland veiliger zonder veel schorem in uniform dan met............

Nogmaals Big Data is alles wat U per persoon communiceert en wat anderen over U communiceren. Men kan U ook op basis van deze data manipuleren door U kwaad te maken en te zien wat U dan gaat doen. Dit kan met onder meer echt of vals nieuws. Als ieder mens een 10000 geregistreerde kenmerken zou hebben die als variabelen te omschrijven zijn, welke mensen vormen dan een probleem voor het veiligheidsapparaat of de overheid en welke van deze 10000 kenmerken hebben deze personen dan gemeen? Op basis van deze kenmerken kunne kunstmatig intelligente programma algoritmes profielen opstellen en terecht of onterecht groepen als gevaar selecteren. Dat kan op basis van roddels of op basis van 'we hebben een reden nodig om ergens achter aan te gaan, anders worden we wegbezuinigd'........

We leven niet meer in een informatiemaatschappij, maar een datamaatschappij. Een datamaatschappij die kan barsten van valse informatie en onzin, die uit kan maken in een tirranie wie naar links moet en wie naar rechts moet.........

Mensen hechten veel te veel waarde aan Big Data en beseffen niet hoe erg hier mee gelochen kan worden.

Qromwel op 29-12-2017 22:02

koti op 29-12-2017 19:12: Omdat het zo goed gaat komen er dus verzoeken om donaties, eenderde van de Israelis zou onder het bestaansminimum leven. Ik meen dat het in  JTA  (Jewish Telegraph Agency) Briefing stond. Maar het kan ook Haaretz of Jerusalem Post geweest zijn. Oorlog kost geld.

Piet op 29-12-2017 23:11

"Ieder doel is haalbaar, mits men bereid is daarvoor een hoge en pijnlijke prijs te betalen, en zichzelf desnoods op te offeren."

Dat is precies de reden dat de Mohammedanen een dikke kans hebben het Westen er onder te krijgen.

Jo op 30-12-2017 00:13

De geschiedenis leert ons dat de EU met het volvoeren van haar plan niet te stoppen is, met aan het hoofd een dronkenlap Jean Claude Juncker, die in een permanente staat van dronkenschap verkeert.

Neem als voorbeeld Cuba of Zimbabwe waar Mugabe wel vervangen is, maar in zijn plaats is alleen maar een nieuwe dictator gekomen, wel met een beetje meer realiteitszin zo te horen, maar het is en blijft een dictatuur.

Wij worden al jaren niet meer bestuurd door democraten d.w.z mensen die naar het volk luisteren; dat is ook de reden dat zijn zich niet meer volksvertegenwoordigers noemen, maar parlementariërs d.w.z. mensen die het parlement opvullen, en dan ook nog van een laag allooi, is mijn mening.

Van Tweede Kamerverkiezingen kunnen wij niet verwachten dat die verandering te weeg brengen, omdat er op een gigantische manier gefraudeerd wordt.

Ik durf te stellen dat als de uitslag van een verkiezing veel te veel afwijkt van de opniniepeiling van bijvoorbeeld Maurice de Hond, zoals de laatste Tweede Kamerverkiezing, er gefraudeerd is, omdat Mark Rutte en consorten met alle macht en zelfs met ondemocratische maatregelen het project Europa zullen en moeten volvoeren, coûte que coûte.

In het verleden was voor de Franse burgers een verandering van machthebbers alleen maar mogelijk met een revolutie, de Franse Revolutie !!!

cefas op 30-12-2017 00:15

Net als in de tijd van Hitler werd een heel volk betoverd. Dat lijkt nu ook weer te gebeuren maar dan voor heel Europa, het oosten uitgezonderd.

mientjei op 30-12-2017 00:23

@ Piet  moslims plegen zelfmoordaanslagen, dan zijn ze "martelaar" en komen in het "paradijs"   (denken ze, dus niet! )

Het  christendom kent dit niet  ( wij hebben Jezus, hij stierf om ons te redden) 

Met jezelf opofferen  wordt in dit artikel iets heel anders bedoeld , groetjes  Mientjei

mientjei op 30-12-2017 00:27

@Cefas  19.16    spreekt u hier ook over uzelf?

Wardje op 30-12-2017 02:01

@Jo 0;13. Het lijkt onmogelijk, verandering aan te brengen. toch was brexit een streep door de rekening. Denkik. 

SEO op 30-12-2017 11:27

Punt is, het NL-volk werkt gewillig mee. Net als de Marechaussees die in WOII Joden naar kamp Westerbork brachten. En:

- Columnisten in AD spreken openlijk steun uit voor kindergenocide (NL abortusbeleid)

- Eva Jinek steunt openlijk kindergenocide (NL abortusbeleid)

- Tweede Kamer steunt openlijk de horror religie Islam. Voorzitter is zelfs moslima. 

- Jaap de Groot in Telegraaf steunt openlijk Islam.

- Bij verkiezingen stemt NL volk gewoon weer op oude partijen die EUSSR steunen.

- NL volk vindt censuurweten WvS 137c/d okay. Ook de verzwaring door Rutte III.

-NL volk steunt massa moslimimmigratie. 

Enz. Enz. Snif.

Tom Hendrix op 30-12-2017 11:28

@Ike: 19.58. uur, op 29/12. Zeer plausibel wat U beschrijft. Dan denk ik met name aan PEGIDA, steeds als zij demonstreerden, kwam de gehele "linkse kerk", in actie, met voorop de boeven van Antifa. Die Antifa, begon dan steevast "rotzooi", te trappen, en dat doet links altijd. Vervolgens werden juist de Pegida aanhangers aangepakt, door onze links aangestuurde Politie. Zo lopen hier in Nederland, en in heel Europa de hazen. Tenminste zo zie ik dat.

cefas op 30-12-2017 12:15

@mientjei

Gelukkig niet, anders zou ik het niet kunnen onderscheiden en gelukkig vele andere ook niet en volgens mij jij ook niet. Ik noem het maar gezond realisme door genade ontvangen van onze Heer.

Shalom en een goede jaarwisseling.

willy op 30-12-2017 14:40

@Mientjei: Je maakt een blunder van jewelste het christendom kent vele martelaren die voor het goede doel stierven, getuige zijn is in het Grieks juist martelaar en om je te verzoenen met God zijn twee partijen nodig het moet niet alleen van Jezus komen! Shalom

Tom Hendrix op 30-12-2017 15:22

@SEO: 11.27. uur. Helaas heeft U volkomen gelijk, met uw reactie. Zover is het in Nederland al gekomen. En de bevolking blijft maar doorsnurken...

Kfir op 30-12-2017 16:33

XN.....dank u voor de artikelen van het afgelopen jaar! Ik wens u allen wijsheid, moed en volharding toe in het nieuwe jaar! Het openlijk aan de kaak stellen van de misstanden en dwaasheden die de bewindvoorders in deze wereld begaan, is erg hard nodig!!

 

Dank Kfir. Mvg. Mod.

White Lion op 30-12-2017 18:02

Hoewel niet geheel on topic, maar tirannie komt in vele vormen, global warming is er ook een van. Helaas voor de klimaat tirannen, waar is die global warming?

https://www.ad.nl/buitenland/haaien-spoelen-bevroren-als-ijslolly-aan-op-amerikaanse-kust~a59b2d32/

Moest het ff delen.

Iedereen hier een geweldige jaarwisseling en Gods zegen voor een bijzonder 2018

Shalom!

ian op 30-12-2017 21:03

god is geen man god is alles

Ike op 31-12-2017 17:34

@Tom Hendrix op 30-12-2017 11:28

Rara en de Bende van Nijvel waren Gladio volgens anderen en Gladio zat ook achter de RAF en de Rode Brigades.

Toen ik in het buitenland werd gevraagd om uit te gaan met een Japans meisje dat tot het Japanse Rode Leger werd beschouwd door haar regering, bedankte ik daarvoor en vertelde ik dat ik geen tijd had.

Of zij het echt was? Ik heb geen idee, maar omdat ik ook al was gevraagd om een Oost Duitse de stad te laten zien waar ik voor had bedankt, vond ik het verdacht. Uiteindelijk heb ik het zo vaak meegemaakt dat ik er aan begon te wennen en mensen denken dat ik een 6de zintuig heb voor gevaar. Gewoon nuchter blijven en niet met een rode knop denken.

Maar we leven echt niet in een democratie en in mijn ogen is de dictatuur net zo links als die van Adolf H., die ik ook niet links beschouw.

Tom Hendrix op 01-01-2018 09:57

@Ike: 17.34. uur, op 31/12/2017. Dank voor uw reactie. I.i.g. heeft de politieke elite, van "links tot rechts", geen boodschap aan ons gewone burgers. Het zijn allen " lakeien", van Bilderberg, de communisten der EUSSR, Soros, en de nwo en illuminati. Ik vertrouw ze geen van allen. Wel vertrouw ik op Jezus Messias. Daar is mijn hoop en toekomst. groet: Tom.

Anneke op 02-01-2018 13:42

Beste mensen, geloof nu eens één keihard feit, SOS !!!  Verkiezings-Fraude is al decennia hyperactief.  Het hele scenario op het politiek platform moet volgens de regie van de NWO-maffia achter de politiek,financieel,economische schermen gebeuren. Hun Nieuwe Wereld Dictatuur, moet uit de grond komen en globaal aan de macht komen. Stap voor stap komen we steeds dichterbij, deze happening. Een drama voor het volk, een nieuw koninkrijk voor de NWO-dictators.  Een zogenaamd koninkrijk wat máár een enorm kort 'bestaan' zal ervaren, of juist nèt niet !!!  De tijd zal het ons leren en blijf ingesprek met de God van Israel.  De Enige Ware (Schepper) God...Blijf ook bidden voor het land Israel, moge de beschimpingen stoppen en moge het westen zich dubbel en dwars gaan Schamen !!!

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl