Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Europese Commissie: Europa is te blank, massa immigratie wordt nieuwe norm

Europese commissaris Migratie geeft toe: Wij halen asielzoekers hierheen om de oorspronkelijke bevolking te vervangen - Poolse president: Migranten opdringen aan landen zal het einde van de EU betekenen, Europa moet weer christelijk worden – EU gaat Polen met zwaarste sancties straffen vanwege soevereine koers

 
Zelfracist Avramopoulos (foto) zegt dat de EU-lidstaten geen andere keus hebben dan permanente massa immigratie uit de Derde Wereld te accepteren, omdat hun bevolkingen te blank zijn en te oud worden. (Afbeelding: Getty Images (5)).

De Europese Commissaris voor Migratie, de Griek Dimitris Avramopoulos, heeft gezegd dat noch muren, noch ander beleid zullen kunnen voorkomen dat de EU een massa immigratie continent wordt. Hij prees zelfs een aantal POLITICO artikelen waarin de EU ervan wordt beschuldigd ‘te blank’ te zijn, en wordt geëist dat Brussel maatregelen neemt om blanke Europese werknemers bij de EU te vervangen door ‘kleurlingen’ (= moslimmigranten). Het geïnstitutionaliseerde racisme van de autochtone Europeanen door Brussel bereikt hiermee een nieuw dieptepunt.

 

De extreemlinkse globalist Avramopoulus ontvouwde het doel van de Commissie in het POLITICO artikel ‘Europa’s migranten zullen hier blijven’. De commissaris maakte duidelijk dat asielzoekers in Brussel niet worden gezien als tijdelijke ‘oorlogsvluchtelingen’, maar als migranten die permanent zullen blijven, en die onze eigen bevolkingen zullen vervangen. ‘Onze’ eigen vicepresident Frans Timmermans sprak zich eerder in vergelijkbare bewoordingen uit.

9 van de 10 migranten kunnen of willen niet werken

Brussel beweert dat met het ‘blue card’ immigratieprogramma ‘hoog opgeleide’ migranten naar Europa worden gehaald, maar uit de statistieken blijkt tot nu toe dat 9 van de 10 migranten dermate laag (of helemaal niet) zijn opgeleid, dat ze nooit zullen kunnen werken en permanent aan het uitkeringsinfuus zullen moeten.

Het vervangen van blanken door kleurlingen bij de EU is één van de stappen die wordt overwogen om al die (moslim)migranten ‘te integreren’. Ook worden allerlei banenprogramma’s gecreëerd. Bestaande banenprogramma’s in diverse lidstaten die de meeste immigranten binnenlaten, zoals Duitsland, laten bijna zonder uitzondering een uitvalpercentage van 99% zien. Dat bevestigt dat asielzoekers hier enkel komen vanwege de royale sociale zekerheid, en helemaal niet van plan zijn om te gaan werken.

‘Migratie en diversiteit wordt de nieuwe norm’

Avramopoulos leverde vorige week felle kritiek op Donald Tusk, de uit Polen afkomstig president van de Europese Raad. Die stelde namelijk voor om de maatregel te schrappen waarmee lidstaten die weigeren mee te werken aan de door Brussel opgelegde verdeling van migranten ‘anti-Europees’ worden genoemd. ‘Het is naïef te denken dat onze samenlevingen homogeen en migratie-vrij blijven als we hekken neerzetten,’ aldus de commissaris, daarmee geheel negerend dat het Hongarije met dit soort eenvoudige middelen uitstekend is gelukt om zich te vrijwaren van massa immigratie.

‘Het is onverstandig en dom te denken dat migratie met financiële middelen en hard taalgebruik aan de andere kant van de Middellandse Zee kan worden gehouden,’ vervolgde de Griek. ‘Uiteindelijk zullen we allemaal migratie, mobiliteit en diversiteit als de nieuwe norm moeten accepteren, en ons beleid daar op moeten afstemmen.’ (1)

EU pakt Polen keihard aan

De lidstaat die naast Hongarije het meeste dwarsligt, Polen, wordt nu getroffen door de hardst mogelijke strafmaatregelen. EU-commissaris Timmermans wil Polen ‘op het rechte pad dwingen’ door ‘de nucleaire optie’ te lichten en artikel 7 van de EU-verdrag in werking te stellen, waarmee Polen het stemrecht kan worden ontnomen.

Dit wordt zogenaamd gedaan om de ‘Poolse rechtstaat’ te beschermen (2), maar in werkelijkheid is het Brussel een doorn in het oog dat het er niet in geslaagd is om in Warschau dezelfde globalistische marionetten neer te zetten als in de meeste andere landen, waar zowel politiek als de rechterlijke macht inmiddels stevig in linkse handen zijn (ook in zich ‘liberaal’ of ‘christendemocratisch’ noemende partijen).

‘Jullie hebben het geld, maar wij de waarden’

Wat Brussel wellicht nog het meeste verafschuwt is dat de nieuwe Poolse premier Morawiecki openlijk heeft gezegd dat hij ervan droomt om ‘Europa te her-kerstenen (opnieuw christelijk te maken), omdat op veel plaatsen in Europa mensen helaas geen kerstliederen meer zingen, de kerken leeg zijn en in musea worden veranderd. Dat is erg triest.’ Lege en afgebroken kerken en nieuwe, volle moskeeën zijn nu juist de kern van het pro-immigratie en islamiseringbeleid van Brussel.

Als reactie op de aangekondigde harde strafmaatregelen door de EU reageerde de premier vol trots: ‘Ik herinner me een voormalige president die ons eerder dit jaar zei dat ‘jullie waarden hebben, maar wij het geld’. Nou, ik zou het Westen graag aan de juiste waarden willen helpen.’ (3)

Drie Zeeën Initiatief: Oost Europa vormt vuist tegen Brussel

Polen en Kroatië hebben eerder dit jaar het ‘Drie Zeeën Initiatief’ opgericht (4), waarmee diverse Oost Europese landen een gezamenlijke vuist willen gaan vormen tegen de Brusselse afbraak van onze democratie en onze oorspronkelijke samenleving. De landen willen hun eigen identiteit behouden, onder meer door de islam en massale moslimmigratie te weren, en de groeiende invloed van maatschappij ondermijnende organisaties –zoals ‘Open Society’ van globalist George Soros, partner van de EU- te beperken.

Morawiecki ziet zichzelf met als zijn Hongaarse collega Viktor Orban als een leider van de ‘Eurorealistische’ agenda, die de aan Brussel afgestane soevereiniteit en zelfbeschikking aan de lidstaten wil teruggeven. Het begint er dan ook sterk op te lijken dat de rollen tijdens de Koude Oorlog van de vorige eeuw precies worden omgekeerd: nu is het Oost Europa dat vrij wordt, en West Europa dat onderdrukt wordt door een totalitaire centrale regering, waarin de bevolking enkel nog voor de vorm naar de stembus mag, maar van wie in realiteit iedere stem en zeggenschap over hun eigen landen en toekomst is ontnomen.
Xander

(1) Breitbart
(2) NU
(3) Oriental Review via Zero Hedge
(4) Global Research
(5) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel en niet-commercieel gebruik)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten. 
Reacties

Pagina12
willy op 20-12-2017 14:55

Dat is al een tijdje geweten de EU en de Navo zijn verantwoordelijk voor deze diversiteit die ze zelf geschapen hebben binnen de loge. De Westerse interventies waaronder de VS hebben seculiere dictaturen in Noord -Afrika en gedeeltelijk in het M.O. vervangen door religieuze autocratien met als gevolg wankele staten met repressie en genocide het ontstaan van Daesh en internationaal terrorisme en een massale vluchtelingen stroom liefst naar Europa en illegale drugstrafieken en mensenhandel en moderne slavernij daar is de EU en het Westen allemaal verantwoordelijk voor en dit in naam van een godsdienst die vreemd is aan Europa met uitzondering van Sarajevo en Moster waar de islam is gebleven . vele vluchtelingen komen naar hier omdat mensensmokkelaars hen wijsmaken dat Europa het beloofde land is en éénmaal hier zien ze dat de problemen hier nog groter zijn ook hier is veel armoede en moeten mensen leven van voedselbanken. Gelukkig gaan sommige vrijwilig terug naar hun land. Dankzij Rusland is Syrie gedeeltelijk gevrijwaard gebleven van religieuze autocratie en zal het hopelijk blijven bij seciliere dictatuur ! Shalom

Tom Hendrix op 20-12-2017 15:10

Deze "rode socialistische ", lakei Avramopoulos, laat zien dat de EU(SSR) een duivelse communistische organisatie is, die lak heeft aan de Europese burgers. Deze lakei, en zijn bojaren zoals Timmerfrans, Juncker, en Merkel, voeren het " Coudenhove-Kalergiplan", uit, zonder met de ogen te knipperen. Alles om uiteindelijk de nwo te installeren, met aan het hoofd " de anti-christ".

Tom Hendrix op 20-12-2017 15:21

@Willy: 14.55. uur. Goede reactie van U, Willy.

ohje op 20-12-2017 15:26

Zouden mensen ooit in de gaten krijgen wat er gaande is.

vlokje op 20-12-2017 15:28

krijg ik straks een eu werkloosheid uitkering?

onder het moto:het geld beter verdeeld zo, de armoede ook.

Rienus op 20-12-2017 15:39

Compleet gestoord en zoals zo vaak wordt aangehaald, dit is een onderdeel van het doel. Verder probeert men mensen ook financieel te treffen met digitaal, bitcoin fantasie rommel. Dag contant geld en je zit ook wat dat aangaat in de fuik. Werken hoeft ook niet meer want straks maken robots alles in iedere gewenst vorm en aantal. Dus een doel in je leven zal virtueel worden net als de rest van je leven.

Maar eerst zal er chaos zijn en ik denk dat de mensen dan gaan roepen om een sterke machtige persoon. Zo zal het proces om Europa tot een open inrichting te maken met vergaande bevoegdheden voor die gewenste sterke persoon een peuleschil zijn.

Anneke op 20-12-2017 15:41

De NWO zelf-haters komen meer en meer in actie. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. 

Anneke op 20-12-2017 15:43

EU = Evil Union...Satans troon staat o.a. ook in Brussel.

Anneke op 20-12-2017 15:46

Yeshua... Bevrijd ons uit de letterlijk verstikkende wurggreep van de duvel !!!

Tabris op 20-12-2017 15:54

Stop alle uitkeringen, onderdak, voortrekkerij en gepamper en ze zijn binnen de korste keren weer vertrokken.

Benesha op 20-12-2017 16:17

Het kan toch niet anders of er gaat een opstand uitbreken.

Br@m op 20-12-2017 16:23

De meeste EU landen zijn financieel gegijzeld door de Europese Unie. Een afkoopsom kunnen ze nooit betalen, zie wat het UK moet betalen. De Oostbloklanden kunnen hun mensen dan niet meer laten werken in andere EU landen. Dus die arbeiders gaan dan in opstand komen tegen hun eigen regering. Het EU lidmaatschap is zodra je getekend hebt, niet meer vrijblijvend en er is vaak geen weg meer terug. Zelfs een sterk land als het UK komt er niet zonder schade vanaf. En zit je eenmaal in de tang, dan gaat Brussel je souvereiniteit overnemen en bepalen wat er in je land gebeurd. Het begin van de Europese Unie betekende het einde van Europa, met al haar prachtige landen en bevolkingen. We gaan het afvoerputje van heel de wereld worden en kunnen er niets tegen doen. Maar blijkbaar hebben de Europese burgers dit nog niet door en/of hebben ze er geen last van, want ze blijven trouw op de gevestigde pro-EU partijen stemmen. Maar wie zich brandt moet op de blaren zitten, dit gaat pijn doen voor onze kinderen en kleinkinderen.

Steady op 20-12-2017 16:38

De griek

-wij zijn te blank!! géén  probleem

Wij zullen beginnen met de blanke politiekers te vervangen, dwz. allemaal

en hen dwingen om tussen die hoog opgeleiden te wonen

vervolgens leggen wij het werk neer en geven wij onze job

aan die "zeer hoog opgeleide migranten"

Ik kan u voorspellen dat er niet één organisatie groot en of klein

het ook maar één week kan uitzingen.

Doel bereikt in één week, op naar de NWO

Bende onnozelaars

verplichte lectuur: Islam voor varkens,apen,ezels, en andere beesten

250 vragen over de islam (lezen-daarna kun je pas weerwerk geven naar de hoogopgeleiden)

de moslims zelf kennen de koran niet en evenmin de sharia (die niet gebaseerd is op de koran)

Niet geinteresseerd: dan val je in de kategorie van ( onverschilligen) en dat is het ergste wat er is.

Israel: waarop wachten jullie????????, Doennnnn

Shalom

tycho op 20-12-2017 16:41

Geef mijn portie maar aan Fikkie.

vijgeboom op 20-12-2017 16:54

Er komt meer oorlog dus zullen er ook meer vluchtelingen komen, ook in Nederland. En Christenen moeten daar ook voor open staan en Nederland heeft ook de morale plichte om een bepaald aantal vluchtelingen te "helpen". Hopelijk komen dan nog veel vluchtelingen tot de Here Jezus en als er maar 1 op de 20 tot Jezus Christus komt is dat al mooi meegenomen en vieren de engelen feest in de hemel. We weten dat het koninkrijk dichtbij is en we bijna 2000 jaar later leven na de dood en opstanding van de Christus.

Dat het de EU en Nederland geld kost is nou eenmaal zo maar wat is geld als je mensen kunt helpen en dat mensen nog door hier te zijn het evangelie kan leren en de Here Jezus Christus mag leren kennen en dus worden behouden.

Maakt u zich niet druk om geld want Nederland heeft geld genoeg en de bijbel leert ons om tevreden te zijn als je een huis hebt, kleding en eten en drinken en Gods woord.

Nederland kan nog wel 50.000 vluchtelingen opvangen. Uiteraard moeten het wel echte vluchtelingen zijn en geen barbaren die de openbare orde komen verstoren.

De oorlog kunnen wij als mensen toch niet voorkomen want de Here Jezus heeft duidelijk gezegd in Mattheus 24 dat de oorlogen zullen toenemen.

tycho op 20-12-2017 16:54

Geef mijn portie maar aan Fikkie. History is punk.

Qromwel op 20-12-2017 16:57

Hoeveel niet-witten zitten er in de Europese Raad?

SEO op 20-12-2017 17:14

Europe is gewoon gek geworden. Priester Corapi in the USA:  "Europe will be a Muslim continent soon. And will disappear as a Western force" (https://youtu.be/PJbU_O-ARcg - na minuut 30).

cefas op 20-12-2017 17:26

Te gek voor woorden. Wat een waanzin. Deze figuren moeten preventief TBS met langdurige dwangverpleging opgelegd krijgen.

Kees van Kesteren op 20-12-2017 17:27

Deze psychopatische en satanische ideeën moeten onmiddelijk gestopt worden!

Gelovige en ongelovige bevolking van Europa, laat dit in Godsnaam "Nooit" gebeuren.......

Volg de ontwikkelingen op de voet en neem uw verantwoording en maatregelen!!

Geef deze waanzinnige plannen door aan een ieder die zijn/haar volle verstand bezit.......

Doordenker op 20-12-2017 17:39
Conservatief Polen is duidelijk een doorn in het oog van de links-progressieve populisten in de ‘EUSSR’.
Hopelijk ontploft de ‘nucleaire optie’ straks in hun eigen gezicht...
Ike op 20-12-2017 17:53

Hoe links is dit als dit resulteerd in een Europese (lees lagere) uitkering en een Europees leger? Lees het zoals het is; extreem rechts fascisme.

mientjei op 20-12-2017 17:58

Goed beschouwd zeggen ze tegen onze kinderen en kleinkinderen:  rotten jullie maar op

Ze zijn zelf ook blank en dus..............aansluiten in de rij

Jayden op 20-12-2017 18:17
@vijgeboom op 20-12-2017 16:54 Dus als ik dat goed lees dan wilt u wel even een moskee binnen lopen om het evangelie te gaan verkondigen? Ik wens u i.i.g. veel succes!
J.C. op 20-12-2017 18:34

@Vijgenboom:

Beetje last van een jezus complex??

Wij in NL kunnen de armen (4 miljard) van deze wereld niet helpen door ze hierheen te halen naar ons overvolle landje en ze met bijstand te onderhoiuden, trouwens, er komen ieder jaar er weer 80 miljoen bij, dus lost niets op!!  het enige dat helpt is geboorte beperking in de 3e wereld!!  Verder lijkt het mij een strak plan om eerst maar eens onze eigen armen te helpen. Trouwens, de enoige vluchteling  die momenteel binnenkomen zijn mossels.  Hebt uw vijanden lief en neem ze gewoon zelf in huis, het liefst zoveel mogelijk, eens kijken hoe snel je genezen bent!!

rescue op 20-12-2017 18:58

Het is al 2500 jaar geleden geprofeteerd dat het vierde rijk zo zou eindigen. (Vers43)

Dan.2

40 En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer; aangezien het ijzer alles vermaalt en                                                                                               verzwakt; gelijk nu het ijzer, dat zulks alles verbreekt, [alzo] zal het vermalen en verbreken.

41 En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem, en ten                                                                                                  dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in                                                                                              zijn, ten welken aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem;42 En de tenen der voeten, ten dele ijzer, en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten dele hard                                                                                              zijn, en ten dele broos.43 En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich [wel] door                                                                                              menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als                                                                                                  zich ijzer met leem niet vermengt.44 Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken,                                                                                                   dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk                                                                                      overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf                                                                                                          zal het in alle eeuwigheid bestaan.

Kim op 20-12-2017 19:58

Waanzin wat ons overkomt,  maar heb geloof in onze blanke Nederlanders, wij laten ons niet vervangen, nooit en te nimmer ! 

Conradius op 20-12-2017 20:39

Het gaat allemaal om goedkope arbeitskrachten voor de elite, die uiteindelijk gedwongen worden door de sharia om te werken, zodra de potjes voor de uitkeringen leeg zijn. Een geindoctrineerde bevolking is makkelijker te manipuleren in slavenwerk middels een geconditioneerde religie, dan een bewuste en mondige bevolking die zijn mensenrechten kent. De moslims weten zelf nog niet wat hun boven het hoofd hangt.  

Maximus op 20-12-2017 21:23

Yeshua komt eraan. Hannukkah!! alles wat er gaande is maar dan ook echt alles is vreselijk maar God heeft ons verteld in Zijn Woord wat er ging gebeuren.

alles klopt tot in detail

we wachten nog op mens van zeer grote zonde die gaat opstaan, Antichrist!

ook laat de Heilige Geest mij weten dat het geen eindtijden meer zijn maar eindminuten/ seconden.

We gaan naar huis!

bid voor hen die nog verblind zijn. 

ik wens jullie alle de kracht toe om verleidingen te kunnen weerstaan en in Heiligheid en Gehoorzaamheid te blijven wandelen. De weg is smal!!

cefas op 21-12-2017 00:05

Wanneer wordt de EU eens voor de rechter gesleept? Zo niet nu, maar dan zeker wel in de tijd van de Messias. Binnenkort dus.

ohje op 21-12-2017 00:58

Ondertussen wordt de anw afgeschaft heel normaal zeg maar

Bundy op 21-12-2017 02:19

De opname laat maar op zich wachten waardoor ik het idee heb dat ik moet vluchten nu dat nog kan    .    De eigen ongekozen leiders zijn de vijand van het volk . Tegen een waanzinnig  kwaadaardig regime kun je als individu niet op , en zul je binnenkort naar een Fema-kamp worden afgevoerd .          In Rusland is een grote opwekking gaande , bijna dagelijks wordt er een Russisch Orthodoxe kerk geöpend .  Ook hebben zij zeer duidelijk hun moslim-standpunt gegeven .               Zou het een goed idee zijn om b.v. via deze site een forum te openen voor mensen die serieus politiek asiel willen aanvragen in Rusland ?    Alle problemen waar je dan voor komt te staan kun je wellicht delen met anderen , zodat je goed geïnformeerd kan raken .   Wanneer zo een groep groot genoeg is krijg je vanzelf meer aandacht en dus kans van slagen .

bert op 21-12-2017 02:53

mag ik vragen om de link naar de video of de uitgeschreven toespraak van deze man ? ik heb mij rot gezocht op internet, maar ik kan het nergens in de media terugvinden ? zonder deze link(s) heb ik toch grote moeite om dit artikel serieus te nemen.

Qromwel op 21-12-2017 05:32

vijgeboom op 20-12-2017 16:54: Hoe denkt u te kunnen controleren of de vluchtelingen dat ook echt zijn?

dolphin op 21-12-2017 06:57

het is niet dat we met zn allen te blank zijn , onzin , we zijn met zn allen nog te christelijk en Dat is het probleem want die kennen de eindfase te goed.

Als je om je heen kijkt zijn er zat diverse culturen in ons land , en dat de bevolking elders arm is is een kwestie van verdeling van het geld in het midden-oosten en arabie , kortom een belachelijke smoes om in europa het christendom uit te roeien en nota bene smacht de paus (die voor christelijk door zou moeten gaan) om straks het hoofd van alle , nou ja die ene algemene die men voor ogen heeft , religies te worden , rara wie zou de antichrist zijn ?

toch prettige kerst dagen gewenst , het kan nog net (hoe je het ook maar opvatten wil)

Br@m op 21-12-2017 07:42

Soms denk ik dat ik hier op het Geloofsforum zit.

Tom Hendrix op 21-12-2017 08:40

@Rescue: 18.58. uur, op 20/12. Eens met uw conclusie, rescue. Maranatha, Here Jezus.

Lodewijk op 21-12-2017 08:42

Het onderbewste idee van de z.g. "progressieven" is dat er teveel van het slechte ras zijn, en dat er meer van het goede ras moeten komen, zodat er minder van het slechte ras zullen zijn in Europa. Het is dus een onderbewuste uiting van blanken die zichzelf haten. En van niet-blanken -en moslims- die ook vinden dat het blanke ras -en niet-moslims- slecht zijn, en zij goed. Zo vinden de z.g. linksen en moslims elkaar en dienen hetzelfde doel. En beide groepen haten ook het Christendom, en geloven niet dat God in menselijke verschijning is gekomen. Dat is de geest van de anti-Christ.

Tom Hendrix op 21-12-2017 08:47

@vijgeboom: 16.54. uur, op 20/12. Ik begrijp uw reactie, beste vijgeboom. Maar...we zien vrijwel geen echte vluchtelingen. Ik zie wel hele horden, negroïde mannen, Europa binnenwandelen. Waar zijn de vrouwen en kinderen?  Waarom laten deze mannen dan hun gezinnen in de steek?  Voor waarlijk echte vluchtelingen, zou er de mogelijkheid mogen zijn, om in Europa te verblijven. Maar in mijn optiek niet voor " gelukzoekers", en of "islamitische bezetters". Helaas heeft de politieke elite deze volksverhuizing in gang gezet, door:  " De Resolutie van Straatsburg", en het " Coudenhove-Kalergiplan", aan te nemen. Onze ondergang is gewoon gepland geworden. Ik wens U evengoed Gods Rijkste Zegen, maar ben het dus niet geheel met U eens.

gekke henk op 21-12-2017 11:20

2e wereld oorlog wordt weer herhaal met de joden  nu ik dit leest als ze dat echt willen doen  ons vervangen   dan moet die hele top zelf vervangen hoogst verraad wat er is zijn ze lijp in de kop 

Lucie op 21-12-2017 11:55

Kim op 19.58u.

U heeft vertrouwen in de blanke Nederlanders??

Ik totaal niet,die enkeling die wakker is,zal ons niet redden.

Elke keer als ik dit probleem probeer aan te kaarten,hebben ze honderd tegenargumenten.

En krijg steevast te horen dat ik niet zo negatief moet zijn.

De Nederlander is een naïef volk, geloven nog steeds dat de roverheid er voor hun is.....Oh hoe dom zijn en blind zijn ze!

Rene op 21-12-2017 11:59

Schandalig hoe de EU een braindrain uitvoert op landen van Afrika en het middenoosten.

De creme de la creme wordt naar Europa uitgenodigd.

Dit nieuwe imperialisme moet stoppen, en al die dokters, kernfysici en raketgeleerden moeten we zo snel mogelijk terugsturen naar die landen om die landen te redden!!!

Levi op 21-12-2017 13:17

@ maximus: Amen!

Qromwel op 21-12-2017 13:20

cefas op 21-12-2017 00:05: Het eindoordeel kan met een gerust hart aan God overgelaten worden. Ik denk overigens dat dan eenieder genoeg met zichzelf te stellen zal hebben.

cefas op 21-12-2017 16:08

@Qromwel, klopt, gelukkig zegt Yeshua: Mijn genade is mij genoeg en daar leef ik dagelijks uit. Het zijn Zijn Gunstbewijzen, anders was ik er al lang niet meer geweest.

bert op 22-12-2017 03:44

nou, na wat zoeken heb ik de uitgeschreven toespraak van de genoemde heer gevonden. in het engels. maar mijn engels is goed, zeker het begrijpende deel ervan. maar hoe ik het ook lees, de man heeft totaal niet gezegd wat hierboven in het artikel staat. wat hij wel heeft gezegd waren voor mij al genoeg tenenkrommend en zorgde ervoor dat ik een klein beetje in mijn mond moest spugen, hij heeft het over het feit dat europa zijn buitengrenzen niet kan bewaken of dichtgooien, en dat we dan maar beter een wat gecontroleerde immigratie moeten gaan toestaan, maar zo extreem als xander het heeft geschreven in dit artikel, dat heeft hij zeker niet zo gezegd.

 

Heeft u een link van dat artikel. Mvg. Mod.

Theo op 23-12-2017 12:23

We zijn het punt van ''no return'' al gepasseerd. Kijk naar de huidige immoraliteit binnen de Nederlandse regering. Daarnaast, er zijn geen vluchtelingen, alles is geregiseerd. Welke oorlogen? Waarom gaan bv Syriers niet terug nu IS is verslagen? Waarom worden mensen met vliegtuigen uit Libie gehaald? Waarom gaan Islamitische mensen naar Christelijke landen en omgekeerd niet? Migratie zonder integratie is invasie. Omvolken dus. Massa is kassa. Follow the money. Amerik is gecreerd om de rest van de wereld mee te sleuren in de afgrond. Europa is van G-d los. Arabische landen zijn dronken van haat (jegens Israel) en de olie. Jeruzalem is de vuursteen, wachten is nu op het vonkje dat bijna zichtbaar is. God zoekt de mens, bid en laat je vinden. Shema Israel.

U.G. Kempenaer op 23-12-2017 13:22

Ik heb veel respect voor het doel van meerdere landen in Oost-Europa om hun landen niet te laten vernietigen met moslims, Islam en Afrikanen. De vijanden van Europa vinden het natuurlijk prachtig dat Europa kapot wordt gemaakt met immigranten. Met massa immigratie van kanslozen. Het klinkt allemaal heel sociaal, maar dat is het natuurlijk niet. Als je mensen wilt helpen dan moet je ze in hun eigen landen helpen met een goed en stabiel bestuur. Al de rest is window dressing. De import van lastig tot niet te integreren moslims en Afrikanen verzwakt en sloopt Europa langzaam maar gestaag. Ze voegen weinig tot niets aan economische kracht toe, meestal het tegenovergestelde: ze kosten geld, vaak levenslang in de uitkering/bijstand en krijgen meer kinderen dan autochtonen die meestal economisch ook weinig toevoegen. Zo wordt je economisch succesvolle autochtone bevolking langzaam vervangen door een contingent, veel kinderen producerende, economisch nuttelozen. Dat je land en continent daardoor gaat verschralen en weg gaat zakken in de internationale orde is niet meer dan logisch. En dat allemaal met een appèl op uw sociale gevoel. Help die arme mensen toch! Daarmee wordt gebruik gemaakt van het onvermogen van de meeste mensen om grote aantallen te overzien. Om patronen te herkennen. Er zijn miljarden mensen in de wereld die het economisch minder hebben dan Nederlanders. Maar dat betekent niet dat ze ongelukkiger zijn. Zwitsers zijn ook een stuk welvarender dan Nederlanders. Lijden wij daar onder? Heeft Zwitserland de plicht om allemaal Nederlanders te gaannopnemen? Nee natuurlijk. Wij hebben net zomin de plicht om ander buitenlanders op te nemen. Wel kunnen we proberen bij te dragen aan een stabiele orde in de wereld, maar daarbij moeten we vooral niet proberen ons model door ieders strot te duwen, want daar zit de rest van de wereld echt niet op te wachten. En oorlogsvluchtelingen moet je in de eigen veilige regio opvangen. Niemand meer naar hier halen. Verder een actief beleid gaan voeren om niet te integreren en economisch volstrekt onrendabele buitenlanders te repatriëren. Dat is helemaal niet hard, nee, dat is verstandig, dat is sociaal en dat is logisch. Help landen met de opbouw van een stabiele structuur op hun manier en laat ze vooral veel zelf doen. Verder kun je in de eigen regio tegen lagere kosten veel meer oorlogsvluchtelingen helpen. Met meer gezond verstand oorlogen voorkomen, lijkt me ook een nobel doel. Dat doe je door te stabiliseren en orde te brengen desnoods met de snoeiharde hand.

ieznogoedh op 23-12-2017 13:35

Zelfracist Avramopoulos (foto) zegt dat de EU-lidstaten geen andere keus hebben dan permanente massa immigratie uit de Derde Wereld te accepteren, omdat hun bevolkingen te blank zijn en te oud worden.

Nou ziet hij er zelf nogal blank en oud uit, dus ik stel voor dat hij als blijk van goede wil om zijn eigen woorden kracht bij te zetten, de rest van de Europese bevolking van zijn aanaangenaam gezelschap verlost. 

Oma op 25-12-2017 12:40

@Kempenaer: de nagel op de kop! 

Als we deze, op gezond verstand gebaseerde, menselijke oplossing vergelijken met wat 'onze' europese landen en overheden ervan maken, dan kun je maar tot één conclusie komen: politieke onwil en ze hebben het helemaal niet goed voor, met zowel de vluchtelingen als met het eigen volk - het welzijn van mensen betekent helemaal niets meer. Politiek is een machtsspel geworden, een schaakspel van de 1% elite met de 99% bevolkingen als pionnen en kannonnevlees voor hun uitgelokte oorlogen om zoveel mogelijk doden te maken om de miljarden overbevolking van dat 'menselijk afval' te reduceren tot 500 miljoen 'bevoorrechte' mensen.

Maar, net zoals elk systeem gebaseerd op hebzucht, zal ook het politieke systeem moeten hervormen en veranderen of ten onder gaan. En dat is nu gaande: het volk keert zich af van de politiek, het systeem brokkelt af, verzet groeit met de dag en dat blijft duren en zal pas stoppen als er een beleid komt waar het algemeen welzijn van het volk de enige doelstelling zal zijn.

Dit zou heel snel kunnen gaan indien de bewustwording bij moslims doorzet, als zij gaan beseffen dat ze ge- en misbruikt worden, enkel voor politieke doeleinden en hun veroveringsdrang nooit zal leiden tot hun wereldwijd kaliefaat want ook zij zullen slaven worden van de elite, hun sharia zal tegen hen gebruikt worden als eenmaal het verzet van de europese bevolking tegen machthebbers met behulp van moslims gebroken zou worden. Dan is het de beurt aan islam om vernietigd te worden om de macht van de elite te bestendigen. Als moslims hun vrijheid van geloof en leven in het vrije westen willen behouden dan zouden ze best leren te leven mét ons, het volk, in plaats van zich tegen ons te keren door zich voor de politieke kar te laten spannen en zo in de kaart te spelen van de elite waarvoor ze zullen betalen met hun vernietiging want zij vormen een bedreiging voor de macht van de elite.

Een Zalig Kerstfeest gewenst voor alle mensen van Goede Wil!

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl