HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Europese Commissie: Europa is te blank, massa immigratie wordt nieuwe norm

Europese commissaris Migratie geeft toe: Wij halen asielzoekers hierheen om de oorspronkelijke bevolking te vervangen - Poolse president: Migranten opdringen aan landen zal het einde van de EU betekenen, Europa moet weer christelijk worden – EU gaat Polen met zwaarste sancties straffen vanwege soevereine koers

 
Zelfracist Avramopoulos (foto) zegt dat de EU-lidstaten geen andere keus hebben dan permanente massa immigratie uit de Derde Wereld te accepteren, omdat hun bevolkingen te blank zijn en te oud worden. (Afbeelding: Getty Images (5)).

De Europese Commissaris voor Migratie, de Griek Dimitris Avramopoulos, heeft gezegd dat noch muren, noch ander beleid zullen kunnen voorkomen dat de EU een massa immigratie continent wordt. Hij prees zelfs een aantal POLITICO artikelen waarin de EU ervan wordt beschuldigd ‘te blank’ te zijn, en wordt geëist dat Brussel maatregelen neemt om blanke Europese werknemers bij de EU te vervangen door ‘kleurlingen’ (= moslimmigranten). Het geïnstitutionaliseerde racisme van de autochtone Europeanen door Brussel bereikt hiermee een nieuw dieptepunt.

 

De extreemlinkse globalist Avramopoulus ontvouwde het doel van de Commissie in het POLITICO artikel ‘Europa’s migranten zullen hier blijven’. De commissaris maakte duidelijk dat asielzoekers in Brussel niet worden gezien als tijdelijke ‘oorlogsvluchtelingen’, maar als migranten die permanent zullen blijven, en die onze eigen bevolkingen zullen vervangen. ‘Onze’ eigen vicepresident Frans Timmermans sprak zich eerder in vergelijkbare bewoordingen uit.

9 van de 10 migranten kunnen of willen niet werken

Brussel beweert dat met het ‘blue card’ immigratieprogramma ‘hoog opgeleide’ migranten naar Europa worden gehaald, maar uit de statistieken blijkt tot nu toe dat 9 van de 10 migranten dermate laag (of helemaal niet) zijn opgeleid, dat ze nooit zullen kunnen werken en permanent aan het uitkeringsinfuus zullen moeten.

Het vervangen van blanken door kleurlingen bij de EU is één van de stappen die wordt overwogen om al die (moslim)migranten ‘te integreren’. Ook worden allerlei banenprogramma’s gecreëerd. Bestaande banenprogramma’s in diverse lidstaten die de meeste immigranten binnenlaten, zoals Duitsland, laten bijna zonder uitzondering een uitvalpercentage van 99% zien. Dat bevestigt dat asielzoekers hier enkel komen vanwege de royale sociale zekerheid, en helemaal niet van plan zijn om te gaan werken.

‘Migratie en diversiteit wordt de nieuwe norm’

Avramopoulos leverde vorige week felle kritiek op Donald Tusk, de uit Polen afkomstig president van de Europese Raad. Die stelde namelijk voor om de maatregel te schrappen waarmee lidstaten die weigeren mee te werken aan de door Brussel opgelegde verdeling van migranten ‘anti-Europees’ worden genoemd. ‘Het is naïef te denken dat onze samenlevingen homogeen en migratie-vrij blijven als we hekken neerzetten,’ aldus de commissaris, daarmee geheel negerend dat het Hongarije met dit soort eenvoudige middelen uitstekend is gelukt om zich te vrijwaren van massa immigratie.

‘Het is onverstandig en dom te denken dat migratie met financiële middelen en hard taalgebruik aan de andere kant van de Middellandse Zee kan worden gehouden,’ vervolgde de Griek. ‘Uiteindelijk zullen we allemaal migratie, mobiliteit en diversiteit als de nieuwe norm moeten accepteren, en ons beleid daar op moeten afstemmen.’ (1)

EU pakt Polen keihard aan

De lidstaat die naast Hongarije het meeste dwarsligt, Polen, wordt nu getroffen door de hardst mogelijke strafmaatregelen. EU-commissaris Timmermans wil Polen ‘op het rechte pad dwingen’ door ‘de nucleaire optie’ te lichten en artikel 7 van de EU-verdrag in werking te stellen, waarmee Polen het stemrecht kan worden ontnomen.

Dit wordt zogenaamd gedaan om de ‘Poolse rechtstaat’ te beschermen (2), maar in werkelijkheid is het Brussel een doorn in het oog dat het er niet in geslaagd is om in Warschau dezelfde globalistische marionetten neer te zetten als in de meeste andere landen, waar zowel politiek als de rechterlijke macht inmiddels stevig in linkse handen zijn (ook in zich ‘liberaal’ of ‘christendemocratisch’ noemende partijen).

‘Jullie hebben het geld, maar wij de waarden’

Wat Brussel wellicht nog het meeste verafschuwt is dat de nieuwe Poolse premier Morawiecki openlijk heeft gezegd dat hij ervan droomt om ‘Europa te her-kerstenen (opnieuw christelijk te maken), omdat op veel plaatsen in Europa mensen helaas geen kerstliederen meer zingen, de kerken leeg zijn en in musea worden veranderd. Dat is erg triest.’ Lege en afgebroken kerken en nieuwe, volle moskeeën zijn nu juist de kern van het pro-immigratie en islamiseringbeleid van Brussel.

Als reactie op de aangekondigde harde strafmaatregelen door de EU reageerde de premier vol trots: ‘Ik herinner me een voormalige president die ons eerder dit jaar zei dat ‘jullie waarden hebben, maar wij het geld’. Nou, ik zou het Westen graag aan de juiste waarden willen helpen.’ (3)

Drie Zeeën Initiatief: Oost Europa vormt vuist tegen Brussel

Polen en Kroatië hebben eerder dit jaar het ‘Drie Zeeën Initiatief’ opgericht (4), waarmee diverse Oost Europese landen een gezamenlijke vuist willen gaan vormen tegen de Brusselse afbraak van onze democratie en onze oorspronkelijke samenleving. De landen willen hun eigen identiteit behouden, onder meer door de islam en massale moslimmigratie te weren, en de groeiende invloed van maatschappij ondermijnende organisaties –zoals ‘Open Society’ van globalist George Soros, partner van de EU- te beperken.

Morawiecki ziet zichzelf met als zijn Hongaarse collega Viktor Orban als een leider van de ‘Eurorealistische’ agenda, die de aan Brussel afgestane soevereiniteit en zelfbeschikking aan de lidstaten wil teruggeven. Het begint er dan ook sterk op te lijken dat de rollen tijdens de Koude Oorlog van de vorige eeuw precies worden omgekeerd: nu is het Oost Europa dat vrij wordt, en West Europa dat onderdrukt wordt door een totalitaire centrale regering, waarin de bevolking enkel nog voor de vorm naar de stembus mag, maar van wie in realiteit iedere stem en zeggenschap over hun eigen landen en toekomst is ontnomen.
Xander

(1) Breitbart
(2) NU
(3) Oriental Review via Zero Hedge
(4) Global Research
(5) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel en niet-commercieel gebruik)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten. 
Reacties

Pagina12
Jaantje op 30-12-2017 15:26

Vraag me af of deze commissaris dat 'quotum' ook toepast op bv Afrika zijn daar te veel donkere mensen? en moeten er nu miljoenen blanke mensen heen? het is eerder andersom Afrika ontdoet zich van de blanken om vervolgens miljoenen Afrikaners naar de westerse wereld te lozen.

Is Japan ook niet te aziatisch?

Het getuigd van een ongekende arrogantie om de zo mooi gevarieerde bevolking van onze wereld te willen vernietigen tot 1 pot nat.

Onteigenen van land en goederen en rechten is bekend dit wat nu gebeurd is ontstellend men onteigend de mensheid van zijn oorspronkelijke zijn.

Tom Hendrix op 30-12-2017 15:40

@U.G.Kempenaer: 13.22. uur, op 23/12. Beter had ik het niet kunnen zeggen! Volledig met uw reactie eens.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl