HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Erdogan wijst op islamitische profetie die oproept tot uitmoorden Joden

Gezaghebbende Pakistaanse historicus: Moslims hebben geen recht op Jeruzalem

 
Foto: Getty Images (4)).

We schreven het al vaker: de jaren ’30 zijn op herhaling. Net als destijds met Hitler gebeurde, houdt Europa willens en wetens opnieuw de ogen gesloten voor een opkomende dictator die steeds explicieter het uitmoorden van het Joodse volk aankondigt. De Turkse islamofascist Recep Tayyip Erdogan is zelfs één van belangrijkste partners van de EU, reden waarom onze politici en media zwijgen over zijn recente verwijzing naar een islamitische hadith (heilige tekst), die de moslims oproept om overal waar ze maar kunnen Joden te vermoorden.

 

‘Degenen die denken dat ze Jeruzalem bezitten, kunnen zich maar beter realiseren dat ze zich morgen niet achter bomen zullen kunnen verschuilen,’ zei Erdogan. ‘Deze schokkende verwijzing naar de apocalyptische profetie van de boom is een verhulde dreiging om iedere Jood te vermoorden,’ zei journalist Abdullah Bozkurt, wiens voormalige krant, Today’s Zaman –ooit de grootste van Turkije- vorig jaar door Erdogan werd opgeheven omdat de krant te kritisch was op zijn beleid.

De hadith waar Erdogan tijdens een bijeenkomst van de heersende AKP naar verwees luidt: ‘Het laatste uur (dag des Oordeels) zal niet komen voordat de moslims tegen de Joden zullen vechten, en de moslims hen doden, en de Joden zich achter een steen of een boom verschuilen, en deze zullen uitroepen: ‘O moslim, dienaar van Allah, er zit een Jood achter mij; kom en dood hem!’

Turkije veilige haven voor jihadisten

De Turkse dictator was witheet toen de Amerikaanse president Donald Trump officieel erkende dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is, zoals dat 3000 jaar geleden ook al het geval was. Erdogan noemde Israël een ‘terroristenstaat’, en dat terwijl Turkije zelf al jaren een veilige haven is voor Hamas, ISIS en andere jihadgroepen, en hij al talloze bombardementen op Koerdische dorpen heeft laten uitvoeren, waarbij vele duizenden burgers zijn omgekomen.

‘Erdogan een corrupte, sancties omzeilende en hebzuchtige politicus’

Bozkurt denkt echter dat Erdogan met zijn anti-Israëlhouding vooral de aandacht wil afleiden van een rechtszaak in New York, waar de Iraanse goudhandelaar Reza Zarrab en de Turkse bankier Mehmet Hakan Atilla terecht staan omdat ze hebben samengewerkt met Erdogan in het omzeilen van de oliesancties tegen Iran. ‘Hij (Erdogan) maakt lawaai dat het publiek afleidt van de schadelijke onthullingen in het Amerikaanse gerechtshof, waar duidelijk werd wat hij is: een corrupte, sancties omzeilende en hebzuchtige politicus.’

Erdogan is de eerste Turkse leider die zo openlijk het antisemitisme aanwakkert. Zijn zoon Bilal leidt de Turkse Jeugd Stichting (TUGVA), die deelnam aan demonstraties waar dezelfde leuzen als in Iran te horen waren: ‘Jeruzalem is van ons, weg met Amerika, weg met Israël.’ (1)

Ook in Londen riepen duizenden moslims om ‘het leger van Mohammed’ en een herhaling van ‘Khaybar’, een aanval waarbij moslims bijna honderd Joden vermoordden.  (2)

Pakistaanse historicus: Moslims hebben geen recht op Jeruzalem

Niet alle moslims zijn er overigens van overtuigd dat Jeruzalem van hen is. Mobarak Haidar, een gezaghebbende Pakistaanse historicus en auteur van meerdere boeken, schreef op zijn Facebook dat ‘moslims geen religieuze basis hebben om over Jeruzalem te heersen.’ Ook zei hij dat met de ‘Al-Aqsa’ uit de Koran niet de moskee op het Tempelplein wordt bedoeld. ‘Het was een heilige plaats vanwege de profeten van Israël, van Mozes tot Jezus. Het was een heilige aanbiddingsplek voor Joden en christenen. Er waren duidelijk geen moslims in de stad... En de profeet (Mohammed) bad met zijn gezicht naar deze Joods-christelijke heilige tempel, omdat de Kaaba (de zwarte steen in Mekka) vol afgoden stond.’ (3)

Jeruzalem wordt maar liefst 669 keer in de Bijbel genoemd, tegen nul keer in de Koran. Tijdens de afgelopen ruim 1400 jaar dat de islam bestaat ging niet één moslim op bedevaart naar Jeruzalem. Uit het begin van de vorige eeuw stammen foto’s waarop een verwaarloosd Rotskoepelgebouw op een met onkruid begroeid plein is te zien. Jeruzalem werd pas belangrijk voor de islam toen de Joodse staat Israël in 1948 werd opgericht, en helemaal toen Jeruzalem in 1967 werd bevrijd van de Arabische bezetting van de stad.

Erdogan wil massale moslim invasie van Israël

Erdogan dreigde in het voorjaar opnieuw met een moslim invasie op Israël. ‘Iedere dag dat Jeruzalem bezet wordt, is een belediging voor moslims.’ Daarom riep hij moslims wereldwijd op om massaal naar de Al-Aqsa moskee te gaan en de Tempelberg te overspoelen.

In Bijbelse eindtijdprofetieën wordt inderdaad van een verenigde aanval van de (islamitische) buurlanden van Israël gesproken:

‘Dan zal ik alle volken (in de context: van ‘rondom’ (12:2), dus de volken rond Israël) tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden...’

Over het lot van deze moslimcoalitie die –waarschijnlijk onder leiding van Turkije- Israël en Jeruzalem zal aanvallen, is Zacharia duidelijk: ‘Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond.’ Sommige uitleggers denken dat hier mogelijk de gevolgen van kernexplosies worden omgeschreven. Dat zou betekenen dat Israël met zijn nucleaire arsenaal de aanvallende buurlanden zal vernietigen.

 

Xander

(1) United With Israël
(2) Israël Video Updates
(3) United With Israël
(4) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel en niet-commercieel gebruik)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten. 

Reacties

Meijer op 15-12-2017 23:28

De bom die in de laatste alinea wordt vermeldt, is n.a.w. een of meerdere neutronen bommen.

Het effect van deze explosies is, dat gebouwen en botten blijven staan; maar alle vlees wordt vernietigd.

Een gruwelijk wapen!

Even goed wens en bid ik, dat dit niet nodig zal zijn. Echter; de Eeuwige beslist!

Shavuah Tov.

cefas op 16-12-2017 00:13

Eens zal het er toch van komen dat dit werkelijkheid wordt. Maar allen zullen vallen, die tegen Jeruzalem optrekken. De profeet Zacharia is daar duidelijk over.

Janus op 16-12-2017 00:14

Rusland zal samen met een islamitisch leger Jeruzalem belegeren, terwijl vanuit het 'echte' kalifaat VAE(Dubai) de koning van het Zuiden ook richting Israël optrekken en dan komen de vogels.

Janus op 16-12-2017 00:17

Sjabbat sjalom Meijer

Nieuw Begin op 16-12-2017 01:07

Inderdaad de meest voor de hand liggende exegese in het atoomtijdperk. Zie ook het Samsom scenario van de beste journalist Seymour Hersch:

Over het lot van deze moslimcoalitie die –waarschijnlijk onder leiding van Turkije- Israël en Jeruzalem zal aanvallen, is Zacharia duidelijk: ‘Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond.’ Sommige uitleggers denken dat hier mogelijk de gevolgen van kernexplosies worden omgeschreven. Dat zou betekenen dat Israël met zijn nucleaire arsenaal de aanvallende buurlanden zal vernietigen.

Nieuw Begin op 16-12-2017 01:11

Ach je kan het de moslims niet eens kwalijk nemen...is het niet de Here die ze heeft overgegeven om de leugen ( van de islam in dit geval ) te geloven?

Paulus is duidelijk over dat God een energie van dwaling kan zenden en daar is niemand tegen bestand ... Jezus leeft!

Luc Lamine op 16-12-2017 01:16

 

Overwegende dat de islamitische eredienst, en dus ook de groep die wordt gevormd door zijn aanhangers die kennelijk en herhaaldelijk verkondigen “Ik geloof dat er geen Godheid is buiten Allah en dat Mohammed de Profeet van Allah is”,   

in een van de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden (bijvoorbeeld door het op internet beschikbaar stellen van de Hadith op bijvoorbeeld quranx.com [1]  ) aanzet tot genocide op het Joodse volk, denkbeelden die zijn gegrond op  rassenhaat  jegens het Joodse volk verspreidt en aanzet tot haat of geweld jegens het Joodse volk wegens hun zogenaamd ras, hun afkomst of nationale of etnische afstamming, door in de

"Hadith van de Gharqad"  (geciteerd in artikel 7 van het "Charter van Allah" of "Charter van Hamas") op te roepen en aan te zetten tot het doden van de Joden :  "Abu Huraira berichtte dat de Boodschapper van Allah ( ... ) zei : Het laatste uur zal niet komen tenzij de Moslims tegen de Joden vechten en de Moslims hen doden totdat de Joden zich verbergen achter een steen of een boom en een steen of een boom zegt : Moslim, of de dienaar van Allah, er is een Jood achter mij; kom een doodt hem; maar de Gharqadboom zal dat niet zeggen, want het is de boom van de Joden" (Hadith Sahih Muslim, Boek 041, Hadith nummer 6985) ; [2]

Overwegende dat de Belgische Staat bijgevolg door het aannemen van de bestreden bepalingen zijn medewerking verleent aan een groep die kennelijk en herhaaldelijk  genocide en discriminatie of segregatie wegens  nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming verkondigt in de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden;

Overwegende dat de verzoekers, doordat de door hen betaalde belastingen worden aangewend  voor de betaling van de in  artikel 2.12.4, Programma 59/2 ("Islamitische eredienst"), van de bestreden wet bedoelde toelage, door de bestreden wet gedwongen worden,  zich aldus schuldig makend aan medeplichtigheid aan het aanzetten tot het plegen van genocide

en bijgevolg aan een  inbreuk op de artikelen 67, inzonderheid de twee laatste leden, 70, 136bis, 1° en 2°, 136quinquies, eerste lid, 136septies, 3°,  en 136octies van het Strafwetboek (gelezen in samenhang met het Verdrag van 9 december 1948 inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide en inzonderheid de artikelen II, III, IV en V van dat Verdrag),  hun medewerking te verlenen aan een groep die kennelijk en herhaaldelijk genocide en discriminatie of segregatie wegens  nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming verkondigt in de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden;

Overwegende dat er volgens de federale Regering een nultolerantie moet zijn voor antisemitisme : “Nochtans heeft onder meer premier Charles Michel verklaard dat er een nultolerantie moet zijn voor antisemitisme" [3] ;

Overwegende dat een blanke, christelijke Belg, Vlaming, Waal of Brusselaar zeker op grond van één van de Haatwetten zou vervolgd worden wanneer hij, bepaalde verzen van de Koran parafraserend en terugkaatsend naar de moslims, in één van de omstandigheden bedoeld in artikel 444 van het Strafwetboek, op Eerste Paasdag zou verklaren: 

 - "Als de heilige dagen voorbij zijn, dood dan de moslims waar ge ze maar vinden kunt, grijp ze,breng ze       in het nauw en lok ze overal in hinderlaag’. [vergelijk met Koran, 9:5];

- "Voorwaar, de moslims zijn een openlijke vijand voor ons" [vergelijk met Koran 4:101];

-  "Slaat de moslims hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af" [vergelijk met Koran 8:12];

- "De moslims zijn erger dan beesten" [vergelijk met Koran 8:55];

- "De moslims zijn de slechtste der schepselen” [vergelijk met Koran 98:6];

- "Christenen, bestrijdt de moslims die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden" [vergelijk met     Koran 9:123];

- "Neemt de moslims niet tot vrienden" [vergelijk met Koran 5:51];

- "De moslims zijn vrienden van elkander. Als gij niet ingrijpt zal er onheil en grote wanorde in het land          komen”  [vergelijk met Koran 8:73];

- "Jezus Christus is de Zoon van God. En zij, die met Hem zijn, zijn hard tegen de moslims en zachtmoedig    onder elkander" [vergelijk met Koran 48:29];

 

Ass op 16-12-2017 02:08

Drie mannen zitten in een koffiehuis, een Christelijk, de ander een Jood en ook een Moslim.Druk in gesprek. Alle drie zijn ze het eens dat het een puinhoop is.Dan zegt de Christelijke man beschuldigend tegen de Joodse man, 'ergens ging het mis nadat jullie Jezus Christus vermoorden'.Waarop de Joodse man antwoord 'Nee nee, dat waren wij niet, dat waren de Moslims'.'Hohoho..' zegt de Moslim, 'Neehee, dat waren wij niet, Islam was er toen nog niet eens'.'..juist.., over Jeruzalem gesproken..'

bert op 16-12-2017 05:46

ik denk dat de Joden niet zo zeer op hun geloof gaan vertrouwen, maar gewoon op hun -bewezen- grote slagkracht en ultra-moderne wapens.

A. Verlof op 16-12-2017 08:02

Er is een nieuwe Holocoust in de maak heb ik al eerder  gezegd.

De Moslims willen G-d,s volk de Joden  uitroeien.

Moslims worden  in het Westen hier beschermd  door de overheden.

Wereldwijd zijn de Moslims  geinfiltreerd in de samenlevingen.

De hedendaagseLinkse regeringen stimuleren het,dat de Moslims beschermd worden.

D66- GroenLinks- Chritenunie -Pvda enz... zij maken dat Christenen en Joden geen normaal leven meer hebben,maar dat straks alles onder bewind komt van Moslims.

Uiteindelijk zullen de Joden G-d,s volk,het Zionisme vernietigd gaan worden.

Mijn mening op 16-12-2017 08:41

Ezekiel 38,  Jesaja 17, Daniel 11,Mattheus 24

edwin vissers op 16-12-2017 08:49

In paragraaf 741 van haar nu beroemde dagboek van St. Faustina , vertelt ze over de reden waarom Onze-Lieve-Heer zijn engel haar naar de hel had begeleid: "Ik schrijf dit op bevel van God, zodat geen enkele ziel een excuus kan vinden door te zeggen dat er is geen hel of dat niemand daar ooit is geweest, en dus niemand kan zeggen hoe het is. "

Ze beschrijft vervolgens de verschillende kwellingen die ze zag door de zielen die volgens haar een veelgemaakte fout hadden gemaakt. "Ik merkte één ding op," schrijft St. Faustina, "dat de meeste van de zielen daar zijn die niet geloofden dat er een hel is."

Tom Hendrix op 16-12-2017 09:00

@Cefas: 00.13. uur. Geheel met U eens. Zacharia 12: 2 gaat in vervulling. Maar ik zie hoopvol uit naar de wederkomst van Jezus, de Messias.

Ramshoorn op 16-12-2017 09:01

Wat een snoever is die Erdogan toch als ik lees:

"Erdogan noemde Israël een ‘terroristenstaat’, en dat terwijl Turkije zelf al jaren een veilige haven is voor Hamas, ISIS en andere jihadgroepen, en hij al talloze bombardementen op Koerdische dorpen heeft laten uitvoeren, waarbij vele duizenden burgers zijn omgekomen."

Hoogmoed komt voor de val!!! De ondergang van alle antisemieten en booswichten staat tot in detail beschreven in Ezechiël 39 en Openbaring 1 en 19.

Hoop dat Erdogan nog wijs wordt en zijn Clan, Ezechiël 39 en Openbaring 19 en 20 hardop zullen lezen zodat ze zich nog kunnen bedenken en zich op de knieën werpende zich op tijd bekeren tot de God van Israël die zeer genadig is. Psalm 103 en Handelingen 9...De bekering van Paulus.

tycho op 16-12-2017 09:59

Gompie!

Grietje op 16-12-2017 11:20

@ Meijer op 15-12-2017 23:28 en @ Janus op 16-12-2017 00:17. Wat is de zin om elkaar in het hebreeuws te groeten? Is dat om jezelf een bepaalde (stichtelijke) houding te geven, waarmee je in gewoon Nederlands niet aan denkt te kunnen voldoen?

rescue op 16-12-2017 11:27

De Openbaring wijst er op, dat voordat de laatste aanvallen op Jeruzalem plaatsvinden, er een valse vrede zal worden bevestigd tussen Israel en de antichrist, de periode van de "laatste jaarweek" van de zeventig weken. De wereld zal trachten te voorkomen dat de situatie voor Israel desastreus wordt en tevens de moslims ervan te weerhouden, door een valse profeet die ook meegaat met hun ontkenning van de Vader en de Zoon. 1Joh.2:22-23. Dit zal de grote zonde zijn op grond waarvan de oordelen van God alle volkeren zal treffen tot op het moment dat de Zoon van God zal neerdalen op de Olijfberg om de troon van David weer op te richten, Lukas1:30-33.    Maranatha, gezegende kerstdagen voor Xander en alle volgers.

Kfir op 16-12-2017 11:27

Israël (Simson).......Europa (Delila)......., lees het boek “het Simson scenario”!

vlokje op 16-12-2017 11:46

dat israel dan aanvalt met kernwapens is geen wonder

bijzonder zou zijn: tweestrijd in het kamp van de tegenstanders,en dat ze elkaar vernietigen, zonder dat er bij israel bloed aan hun handen kleeft.

dat zou wel een wonder zijn. ;-)

SEO op 16-12-2017 11:47

Erdogan had naar nog veel meer soera's kunnnen verwijzen. Hier een paar voorbeelden. Excuus voor het verspringen van de teksten, maar ik heb nog meer te doen. Voor u aangepast. Mod.

Soera 4-77:     De ongelovigen (de niet-Moslims red.) strijden voor de zaak van de boze. Strijd daarom tegen de vrienden van Satan.

Soera 2-180:   En in vergelding is leven voor u, o mensen van begrip, zodat gij behouden zult worden.

Soera 3-168:   Komt en vecht voor Allah’s zaak.

Soera 5-33:     De vergelding voor hen die Allah en Zijn boodschapper (=Mohammed) bestrijden en zich beijveren verderf te brengen in het land, dat zij ter dood gebracht worden of gekruisigd, of dat hun handen en voeten worden afgekapt van weerszijden, of dat zij uit het land verbannen worden

Soera 9-73:     Oh profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars.  En wees streng jegens hen. Hun tehuis is de hel en deze is een boze bestemming.

Soera 9-123:   O, gij die gelooft, bestrijd de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laata hen hardheid in u vinden

Soera 25-53:   Dus volgt de ongelovigen niet en voer met de Koran een grote strijd tegen hen.

Soera 47-36:   Weifelt daarom niet, noch roept om vrede want gij zult de overhand hebben.

Soera 28-87:   Wees daarom niet een ondersteuner van de ongelovigen.

Soera 29-69:   Is er geen woning in de hel voor de ongelovigen?

Soera 32-31:   Wendt u daarom van hen (ongelovigen) af.

Soera 33-65:   Allah heeft de ongelovigen zeker vervloekt en heeft een laaiden Vuur (hel) voor hen voorbereid.

Soera 38-3:     Maar de ongelovigen zijn in valse trots en strijd.

Soeras 40-5:   Niemand betwist de woorden van Allah behalve de ongelovigen. Laat hun bedrijvigheid in het land u niet bedriegen.

Soera 66-10:   O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars en wees streng tegen hen. Hun woning is de hel en een kwade bestemming

Antisemitisch en anti-christelijk

Soera 9-5:       Doodt de genotengevers (=christenen) waar gij hen aantreft en grijpt hen en belemmert hen en bezet elke uitkijkpost tegen hen.

Soera 2-103:   Maar dezen (Joden) leren wat hen schaadt en geen goed doet, hoewel zij weten, dat hij, die in deze zaken handel, geen voordeel heeft in het Hiernamaals; slecht is hetgene waarvoor zij hun ziel hebben verkocht, hadden zij slechts ingezien.

Soera 3-111:   De meesten hunner (‘mensen van het Boek’ = Joden) zijn overtreders.      

Soera 3-113:   Waar zij zich ook bevinden worden zij (Joden) door vernedering getroffen.

Soera 62-7:     Zeg: ‘O gij Joden als gij denkt dat gij met uitsluiting van andere mensen vrienden van Allah zijt, wenst dan de dood als gij de waarheid spreekt.

Soera 2-112:   En zij zeggen: ‘Niemand behalve de Joden en de Christenen zal ooit de Hemel binnengaan. Dat zijn hun ijdele wensen, Zeg: Toont uw bewijs als gij waarachtig zijt.’

Soera 2-121:   En de Joden en de Christenen zullen u nooit welgezind zijn, tenzij gij hun godsdienst belijdt. Zeg:‘Voorzeker, Allah’s leiding is de werkelijlke leiding.’

Soera 3-68:     Abraham was noch een Jood, noch een Christen, maar hij was een oprecht Moslim.

Soera 4-47:     Allah heeft hen (Joden) wegens hun ongeloof vervloekt.

Soera 5-52:     O gij die gelooft neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkaars vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar Allah leidt                          het overtredende volk niet.

Soera 9-30:     En de Joden zeggen: ‘Ezra is de zoon van Allah’ en de Christenen zeggen: ‘De Messias is de zoon van Allah.’ Dit is hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na                        van degenen na die voor hen ongelovige waren; Allah’s vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd.

Discriminerend en militant tegen niet-Moslims:

Soera 2-258:   Maar de vrienden der ongelovigen zijn de duivelen, zij brengen hen uit het licht en in de duisternis; dezen zijn de bewoners van het vuur (hel), daarin zullen zij wonen

Soera 3-29:     Laat de gelovigen (Moslims) geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen (herhaalt in Soera 4-145).

Soera 4-90:     Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen vindt. En                         neemt vriend nog helper uit hun midden.

Soera 47-5:     Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek. Soera 47-12:   Allah is de beschermer van de gelovigen en voor de ongelovigen is er geen                                                       beschermer.

Soera 8-13      ‘Toen de Heer aan de Engelen openbaarde ‘Ik ben met jullie. Sterkt dus hen die geloven. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle                           toppen van hun vingers af.’

Soera 3-57:     Doch de ongelovigen zal Ik (Allah) in deze wereld en in de volgende streng straffen en zij zullen geen helpers hebben.

Soera 4-103:   De ongelovigen wensen dat gij onachtzaam wordt op uw wapenen en bagage, zodat zij u plotseling overvallen.

Soera 9-68:     Allah belooft de huichelaars, mannen en vrouwen en de ongelovigen het Vuur der hel waarin zij zullen vertoeven.

Soera 13-32:   En de ongelovigen zullen onophoudelijk door rampen getroffen worden wegen hun daden.

Soera 18-103:  Denken de ongelovigen dat zij Mijn dienaars tot beschermers kunnen nemen buiten mij? Voorwaar Wij hebben de hel bereid tot een onthaal voor de ongelovigen.

Soera 22-20:   Voor de ongelovigen zullen gewaden van Vuur worden gesneden en over hun hoofd zal kokend water worden uitgegoten

Strijd tegen andere godsdiensten

Soera 2-194:   En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleeen voor Allah wordt (herhaalt in Soera 8-40).

Soera 2-217:   Vechten is u geboden ofschoon gij er afkerig van zijt

Soera 8-66:     O profeet spoor de gelovigen aan om te vechten.

Soera 9-5:       Wanner de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.

Soera 6-10:     Maar Allah verbiedt u vriendschap te betonen aan degenen die tegen u gevochten hebben om de godsdienst.

Gruwelijk:

Soera 5-39:  En snijdt de dief en de dievegge de hand af. Als straf voor wat zij misdeden. Een voorbeeldige straf voor wat zij misdeden. Allah is almachtig. Allah is wijs.

Tegen afvallige Moslims:

Soera 16-107: Wie Allah verwerpt, na te hebben geloofd, behalve hij die gedwongen wordt terwijl zijn hart in het geloof vrede blijft vinden, en zijn hart voor het ongeloof opent, op hem rust                                  Allah's toorn.  Er zal een grote straf voor hem zijn.

Opmerking Soera 16-107: Algemeen is bekend dat een Moslim vaak alleen met gevaar voor eigen leven een ander geloof kan kiezen. Zo bekeerde Mw. Fiby Abd El-Mesih Saleb zich tot het     Christendom en moest uit Egypte vluchten voor de overheid en (!) haar familie (ook dochters)  Zij schuilt nu ergens in Europa.

Directe aanval op het Christendom d.i. de godheid en verrijzenis van Christus :

Soera 4-158:  En om hun zeggen: ’Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood’ maar zij doodden hem niet, noch kruisigden hem ten dode doch het    werd hun verward en zij die hierover vn mening verschilden zijn zeker in twijjfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet.

Soera 19-89/93: En zij zeggen: ‘De Barmhartige heeft zich een zoon genomen.’ Gij hebt voorzeker een lastering uitgesproken. De hemelen dreigen vaneen te scheuren en de aarde splijten en de bergen instukken te vallen. Daar zij aan de Barmhartige een zoon hebben toegekend. Terwijl de Barmhartige te verheven is een zoon te hebben.

Soera 23-92: Allah heeft zich geen zoon genomen, noch is er enige God naast Hem, anders zou elke God hetgeen Hij schiep voor zich houden en sommigen hunner zouden zekere anderen hebben overwonnen. Verheven is Allah boven al hetgeen zij beweren.

Soera 43-60    Hij (Jezus) is niets dan een dienaar wie Wij Onze gunst schonken en Wij stellen hem tot voorbeeld voor de kinderen van Israel.

Soera 6-102    Wondere Schepper, der hemelen en der aarde. Hoe kan Hij een zoon hebben ,wanneer Hij geen gemalin heeft? Hij heeft alles geschapen en Hij is de Kenner alle dingen.

Soera 43-82    Indien de Barmhartige een zoon had, dan zou ik de eerste der  aanbidders zijn.

Barbaarsheid:

Soera 5-39 En snijdt de dief en de dievegge de hand af, als straf voor wat zij misdeden, een voorbeeldige straf van Allah. Allah is almachtig, Alwijs

Opmerking: Deze straf werd door een Imam in tv-programma Barend&VanDorp bevestigd! Als bijvoorbeeld mijn of uw kind een kleurpotlood steelt bij de Blokker dan mag de hand van uw kind worden afgehakt. Die man had direct uit het programma moeten worden verwijderd. Helaas bleef iedereen gewoon luisteren. Te triest voor woorden.

Promiscueus en pedofiel

Soera23-6/7:     En die (gelovigen) hun vleselijke lusten beheersen. Behalve met hun vrouwen of hetgeen hun rechterhand bezit, want dan treft hen geen verwijt.

Soera 55-57/58  Daarin zullen kuise meisjes zijn met zedige blik, door mens noch djinn aangeraakt. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

Soera 55-71/76  Daarin zullen goede en schone meisjes zijn. Welke van de gunsten van de Heer wilt gij dan ontkennen? Schonen in paviljoen gehuisvest. Welkevan de gunsten van de Heer wilt gij dan ontkennen? Die voor hen mensen noch djinn hebben aangeraakt. Welke van de gunsten van de Heer wilt gij dan ontkennen?

Discriminatie vrouw:

Soera 4-177  Dan zal de man evenveel als het aandeel van twee vrouwen ontvangen. Allah legt dit uit opdat gij niet zult dwalen. Allah heeft kennis van alle dingen

Sorea 4-35:  De mannen zijn zaakwaarnemers van de vrouwen omdat God de een boven de ander heeft bevoorrecht en omdat zij van hun bezittingen uitgegeven hebben. De deugdzame vrouwen zijn dus onderdanig en waken over wat verborgen is, omdat God erover waakt. Maar zij van wie jullie ongezeggelijkheid vrezen (vrezen slechts red), vermaant haar, laat haar alleen in in de rustpplaatsen en slaat haar. Als zij jullie gehoorzamen dan moeten jullie niet proberen haar nog iets te doen. God is verheven en groot.

Opmerking over Soera 4-177 en 35. De praktijk is:

·       In de moslimpraktijk betekent dit dat de getuigenis van een vrouw niet geldt als volwaardig. Daar zijn twee vrouwen voor nodig. Aardig bij rechtszaken.

·       Bij rechtszaken mag een niet-Moslim geen getuige zijn in een zaak tegen een Moslim.

·       Mannen mogen met een niet-moslim trouwen. Moslim-vrouwen alleen Moslimmannen.

·       Bij erfenissen krijgt de Moslimzoon tweemaal zoveel als de Moslimdochter.

·       Een scheiding aanvragen voor een Moslimvrouw is bijna onmogelijk. Een Moslimman hoeft maar 3x de afstotingsformule uit te spreken om van zijn vrouw af te zijn. De bekende Egyptische         arts en feministisch schrijfster Nawal Saadwai moest haar man dreigen met castratie voordat hij de echtscheidgnspapieren wilde ondertekenen.

·       Een man mag van een vrouw scheiden als zij alleen maar dochters baart.

·       Moslimjongens mogen vrijen voor het huwelijk. Voor Moslimmeisjes zijn de gevolgen rampzalig. Zij zijn nog steeds gevangenen van het mystieke maagdenvlies.

·       Overspel van Moslimvrouwen in Afrika wordt bestraft met steniging. Dan wordt zij in de grond begraven tot alleen het hoofd uitsteekt en dan met allemaal ‘volwassen’ mannen stenen op             haar hoofd gooien. Zo een zaak had recent internationale bekendheid en alleen door zeer veel internationale aandacht werd zij vrijgesproken.

·       Maar nog maandelijks ondergaan mensen in Saoudi-Arabië amputaties van gezonde lichaamsdelen en worden mensen onthoofd.

·       De Human Rights Commission of Pakistan heeft vanaf 2002 6785 vrouwen geteld die wegens zina (=overspel, ontucht of verkracht zijn) zijn mishandeld dan wel vermoord. Van die            vrouwen zijn 530 levend verbrand! Een ‘ongelukje’ met het petroleumstel. Ook het aantal eletrocuties neemt toe. Is praktisch want ook dat kan gemakkelijk als ongeluk worden afgedaan.

·       In Pakistan is in februari 2005 een 22-jarige christelijke winkelier wegens een zakelijk geschil een arm afgehakt. Van hogerhand worden de Islamitische daders beschermd (Bron Katholiek           Nieuwsblad).

In Pakistan is in februari 2005 een 55-jarige christenvrouw voor de ogen van haar man en kinderen verkracht en gemarteld. Van hogerhand worden de Islamitische daders beschermd (Bron Katholiek Nieuwsblad)

willy op 16-12-2017 12:19

Er is zich in het M.O. een gevaarlijke ontwikkeling aan het voordoen waarin Turkije, Iran , Rusland en Syrie een zeer gevaarlijke rol inspelen. Erdogan weet dat Turkije nooit lid zal worden van de EU , dus richt hij zijn pijlen op iets anders en wie zijn de zondebokken de Joden natuurlijk. Een massale mosliminvasie is reeds een tijdje bezig en de Islam probeert binnen te breken in Jeruzalem en deze Joodse stad  te gaan opeisen . dit zal uiteindelijk leiden tot de laatste oorlog voor de wederkomst van de e hte Messias van de Joden en dat zal niemand minder dan Jezus zijn , goed artikel! Shalom

SEO op 16-12-2017 14:01

Nabrander. Aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam neemt NIDA deel. Een van de eerste Nederlandse politieke partijen die geheel gebaseerd is op de horror religie! Site zelf is natuurlijk 'pais en vree', want liegen is een deugd in Islam! Ware gezicht tuurlijk als ze invloed krijgen en dat krijgen ze met het grote aantal Nederlandse moslims. Precies waar velen jaren geleden al voor hebben gewaarschuwd. NL steunt de Islamisering met Merkel. Rutte was weer bijzonder blij naast weg-met-christelijk-europa Merkel,  te mogen staan in Brussel deze week!

Islamverbod en Nexit! 

http://www.nidarotterdam.nl/

Wat te doen? Zet je schrap! Belijd je zonden, bid

Lodewijk op 16-12-2017 14:42

De Bijbel en deze wereld bestaan enkel uit gelijkenissen.

Alles is gemaakt door het Woord, en er is niets dat niet door het Woord is gemaakt. En het Woord sprak enkel in gelijkenissen.

Zo ik ook de materiële stad Jeruzalem een gelijkenis voor het ware Jeruzalem, het "Jeruzalem van boven" zoals het in de Bijbel genoemd wordt. Dat is de "stad" of geestelijke gemeenschap van de heiligen waarin we allen met elkaar en God een zijn in Zijn vrede. Vandaar dat "Jerusalem" "Woonplaats van vrede" betekent:

Hier in het Engels met geestelijke uitleg: https://www.truthunity.net/mbd/jerusalem

Het is duidelijk dat lang nog niet alles vredig is in het aardse Jerusalem. Een weerspiegeling van de inerlijke staat van de ziel. Slechts door in de ziel eenheid met God en Hem in de naasten te ervaren kan er ooit echte vrede op aarde zijn. En die goddelijke vrede zal er zijn, want dat is Gods will.

Intussen is er nog een innerlijke strijd gaande in de mens, een strijd die de Heer in de mens strijd om tot Zijn Zelf-herkenning en zo tot Zijn Leven in ons te komen, geheel ten behoeve van ons: de Opstanding van God in elk van ons. Het aardse Jerusalem is daar slechts symbolisch voor als gelijkenis.

Men kan op die Engelstalige website -"Metaphysical Bible Dictionary"- alfabetisch alle namen die in de Bijbel voorkomen terugvinden om meer begrip te krijgen over wat ze betekenen: https://www.truthunity.net/mbd

Lodewijk op 16-12-2017 15:06

PS:

In dat Engelstalige Metafysische Bijbel Woordenboek wordt Jeruzalem de hoofdstad van Palestina genoemd omdat het boek voor 1931 geschreven is en in dat jaar voor het eerst gepubliceerd werd. (De boekversie is ook te krijg, Daarin staat dat jaar vermeld als datum van eerste publicatie van dat boek.)

Lodewijk op 16-12-2017 15:21

PPS:

Palestina wordt niet apart genoemd in dat boek, maar wel de bewoners er van in die tijd; de Filistijnen, in het Engels "Philistines": https://www.truthunity.net/mbd/philistines

Daar wordt uitgelegd dat Israël in oorlog met de Filistijen was, maar wat de ware geestelijke -innerlijke- betekenis dat voor ons heeft. Ook interresant om "Israel" daar op te zoeken... want ook dat heeft een symbolische betekenis die wijst naar Wie ons ware Wezen is, in Wie we ons Zijn hebben en ons bewegen.

Michaël ;-{> op 16-12-2017 15:39

Joden vermoorden, christenen onthoofden, ongelovigen afslachten, eerwraak... Ze hebben het er maar druk mee. En de tactiek om met het vingertje naar anderen te wijzen, als afleidingsmanoeuvre, is al zo oud als de weg naar... ja, Jeruzalem.

''Jeruzalem werd pas belangrijk voor de islam toen de Joodse staat Israël in 1948 werd opgericht, en helemaal toen Jeruzalem in 1967 werd bevrijd van de Arabische bezetting van de stad.''

Het zijn net kinderen, die willen ook altijd het speelgoed hebben waar een ander kind op dat moment mee speelt.

Lodewijk op 16-12-2017 16:24

Begrepen de moslims maar dat met het "doden van de ongelovige" bedoeld wordt dat je een gelovige wordt, zodat die ongelovige de je daarvóór was er niet meer is. Net zoals de volwasse die we nu zijn het kind "gedood" heeft dat we eens waren. Maar er is niemand echt gedood.

Hoe zou de God van oneindig grote Liefde willen dat Zijn schepselen elkaar doden? Onmogelijk. Maar alles letterlijk nemen wat er in de geschriften staat leidt vaak tot de dood:

"de letter doodt, maar de Geest maakt levend." In context: 

"Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God;

Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend."

~2 Korinthiërs 3:5-6

https://www.statenvertaling.net/bijbel/2kor/3.html

Tom Hendrix op 16-12-2017 16:29

@SEO: 11.47. uur. Geheel eens met uw reactie. Het zou aan te bevelen zijn, om uw reactie ter kennis te brengen van alle pro-islam partijen in de Tweede Kamer. Dus alle partijen, minus de SGP en de PVV. De rest is voor de islamisering van Nederland, gelet op de motie: Halsema, bij het aantreden van Rutt I.

Een ander geluid op 16-12-2017 16:36

Tom Hendrix op 16-12-2017 16:29

Forum van Democratie hoort ook thuis in uw lijstje, lijkt mij.

Grietje op 16-12-2017 16:51

@ Tom Hendrix op 16-12-2017 16:29 "minus de SGP" ?? Zijn dat die mensen van de Horen, zien en zwijgenpartij? Het stiekeme reservewieletje van de V.V.D.? 

Lodewijk op 16-12-2017 16:56

@SEO

Als je het allemaal letterlijk neemt wat er in de Koran staat is het of de Satan het bedacht heeft. Maar dat geldt ook voor het letterlijk nemen van de Bijbel.

Zo schreef de Spaanse mysticus -auteur van o.a. "Donkere Nacht van de Ziel" Johannes va het Kruis- in een ander boek van zijn hand -Bestijging van de Berg Karmel- dat Josua de stad Jericho moest veroveren, en daarin alle mannen, vrouwen, kinderen en dieren moest doden. Dat lijkt net zo door Satan ingegeven te zijn. Maar schrijft Johannes van het Kruis, dat is slechts een gelijkenis voor wat we moeten doen in onze ziel om tot vereniging met God te komen; alles wat in onze ziel leeft dood moet voor ons worden, dat de ziel er niet naar moet verlangen, onthecht er van, alsof het niet bestond.

En zo is alles in die geschriften een geestelijk bedoelde gelijkenis. De man is het intellect, de vrouw onze ziel en natuur, enz.

Hier staat die geestelijke uitleg van Johannes van het Kruis over dat Joshua alles wat leefde in Jericho moest doden in het Engels. (ik zou het anders allemaal moeten overtikken in het Nederlands uit zijn verzamelde werken in onze taal): http://www.ccel.org/ccel/john_cross/ascent.iv.xii.html

Heb ook gelijk maar even de geestelijke betekenis van Jericho opgezocht (Engels):  https://www.truthunity.net/mbd/jericho

Lodewijk op 16-12-2017 17:02

Exuses voor de tikfoutjes: "Zo ik ook de materiële stad Jeruzalem" moet uiteraard "Zo is ook..." zijn, en "volwasse" "volwassene." 

Nou ja, als het maar goed begrepen wordt... : )

Lodewijk op 16-12-2017 17:35

@SEO

Dat over Josua en Jericho staat helemaal onderaan, paragraaf 8. Nogmaals voor het gemak:

http://www.cceel.org/ccel/john_cross/ascent.iv.xii.html

Alles wat niet liefdevol en vergevend begrepen wordt jegens God, onzelf en onze naasten in de Bijbel en Koran is het resultaat van alles te letterlijk nemen en het zo niet begrijpen. Eigenlijk is het daarom wel te begrijpen dat de Katholieke kerk niet wilde dat de Bijbel uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Grieks en Latijn vertaald zou worden zodat Jan en alleman de Bijbel zou kunnen lezen, en wilde dat enkel zij die de ware -geestelijke- betekenissen van de Schrift begrepen het zouden lezen.

Het is toch gebeurt en niet zonder Gods toestaan. Dus uiteindelijk komt het allemaal wel goed. Maar intussen... 

Tom Hendrix op 16-12-2017 18:15

@Een ander geluid:16.36. uur. Oké, maar het FvD, zat nog niet in de 2e Kamer, in het najaar van 2010, daarom had ik ze ook niet expliciet vermeld. Dank voor de aanvulling.

Grietje: 16.51. uur. Dat mag U zo vinden, maar zij hebben in 2010, gezamelijk met de PVV, tegen de motie Halsema gestemd. Dat wil niet zeggen, dat ik het met het huidige SGP stemgedrag geheel eens ben, Grietje.

Harriët Jonker op 16-12-2017 19:32

Jeruzalem komt 811 keer voor in de Bijbel. zieKing James Pure Bible Search Download - Softpedia

Michaël ;-{> op 16-12-2017 19:57

@ Lodewijk

' Het is toch gebeurt en niet zonder Gods toestaan. Dus uiteindelijk komt het allemaal wel goed. Maar intussen... '

''Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.'' (1 Tessalonicenzen 5:21-22)

Dit mogen we letterlijk nemen.

SEO op 16-12-2017 21:24

@Lodewijk. Niet ik neem het letterlijk, meeste moslims nemen het letterlijk. Ruim 70% van de 1.6 miljard moslims ondersteunt invoering van de horror Sharia als grondwet in alle naties. Nu liegen zie hier gewoon over. Liegen is een deugd in islam. Een moslim moet je dus nooit geloven. Alle enquetes komen ongeveer met dit percentage.     

Oma op 16-12-2017 21:38

Mohammedanen en bijgevolg palestijnen hebben géén claim te leggen op Jeruzalem. Zij hebben zowel mekka als medina als 'hoofdstad', immers: geen enkel moslimland heeft een burgerlijk bestuur maar énkel sharia als wet dus hebben ze al twéé hoofdsteden,bende religieuze hypocrieten. Jaag ze allemaal maar naar mekka en medina, daar mag ook geen andersgelovige binnen.

En erdogan=hitler!! De jodenhater die opnieuw oproept tot een holocaust, dáártegen moet de hele wereld zich verzetten!! Géén herhaling van de hitler gruwel door Erdogan

SEO op 16-12-2017 21:51

@Tom Hendrix. Ik stuur van alles naar Tweede Kamer partijen, maar krijg alleen een noreply-bevestiging. Ook van christelijke partijen. Als ik iets stuur naar de UKIP in de UK heb ik binnen een dag een persoonlijk en uitgebreid antwoord! Zo triest is het hier in NL. Maar het zou helpen als we allemaal met regelmaat iets sturen. Misschien worden ze dan wakker. Hieronder wat mailadressen, maar wie doet wat? En wie wil luisteren!

To
vvd@denhaag.nl
info@christenunie.nl
pvv.publiek@tweedekamer.nl
PVV Pers
PVV (pvv_kana@tweedekamer.nl)
pvda_voorlichting@tweedekamer.nl
S.Buma@tweedekamer.nl
k.dijkhoff@tweedekamer.nl

Leden Tweede Kamer en de gewone man zijn niet meer geinteresserd in waarheid. Wat telt is macht, bezit en lust. De Boom van Goed en Kwaad is voor iedereen opgericht. Iedereen kiest en God zal met oneindige rechtvaardigheid of met oneindige liefde hem of haar oordelen. Een verschrikkelijk onherroepelijk oordeel, maar tot het oordeel leeft en groeit het onkruid tussen het gewas.     

Lodewijk op 16-12-2017 22:46

@Michael

Inderdaad. Maar dat is ook een liefdevol gebod jegens God, onzelf en onze naasten. ; )

Het enige echte Goed is God. 

Het kan zijn dat God als mens diegene die Hem "Goede meester" noemde wilde laten weten dat hij God in Hem herkent had. Maar ook dat zelfs God als mens nog niet tot Zijn glorie was gekomen toen Hij zei:

"Waarom noemt u Mijn goed? Niemand is goed dan enkel God."

Het is Gods geweten in ons. Gods weten, ook in ons. Zij het al bewust of nog onderbewust.

Anna op 16-12-2017 23:04

Weer z’on actueel  artikel van Xander wat bol staat van Bijbelse duiding. Na het lezen van dit artikel moest ik 150 km autorijden en dan  heb je tijd om na te denken. Toen kwam de apostolische geloofs belijdenis in mijn gedachten. De artikelen over( ons)  / mijn algemeen Christelijk geloof....waarin staat  “ Opgevaren ten hemel vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden” ....En dat vanwaar Hij komen zal ..... daar heeft dit xanderstuk mee te maken....Met enige regelmaat schrijven deelnemers/ lezers aan deze nieuwssite over hun verlangen naar de wederkomst van Christus, ook ik sluit me bij dit verlangen aan, maar tegelijker tijd weet ik............uit de profeten dat er voordat Jezus terug  zal komen ons nog vreselijke dingen te wachten staan........

Wat  zien we hier: Erdogan tart de levende God, Erdogan zegt dat “ degenen die Jeruzalem denken te bezitten”  zich niet achter een boom of een steen moeten verschuilen omdat in de dag des oordeels ( dit is islamitische eschatologie) de jood vermoord zal worden.....Dit staat in schril contrast met wat God zegt over Jeruzalem.....Bovendien verwerpt Erdogan hier Gods eigen geschapen volk Israël, en tart hij God nogmaals door ze dood te wensen.... Wie zijn oogappel aanraakt, raakt het meest gevoelige van God aan..... Erdogan pas op je tellen!!!!!!!!.......... God laat dit niet zomaar gebeuren.......

God zegt in Jesaja 62: Dat mensen om Jeruzalems wille niet zullen zwijgen, en niet stil zijn todat  haar gerechtigheid opkomt Als een lichtglans.  ( dus hier een opdracht voor ons om te getuigen dat Jeruzalem de Here toebehoort tot in eeuwigheid) .........Jes zegt”  U zult met een nieuwe naam genoemd worden die de mond van de Heere bepalen zal....” ( die nieuwe naam zal zijn: “ de Heere is aldaar”  lezen we elders)   “ Tegen u zal niet meer gezegd worden : verlatene en tegen uw land zal niet meer gezegd worden. woestenij maar gij zult genoemd worden: Mijn welgevallen is in haar en uw land: getrouwde; want de Heere verlangt naar u, en uw land zal getrouwd worden...

zoals een bruidegom zich verblijd  over zijn bruid zo zal de Here zich over u verblijden......” .........Geef hem ( de Here God) geen rust totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde ( zegt vers 7) Dat is de toekomst van Jeruzalem !!!!!!!!Ook hier een opdracht voor ons “ Herinner God aan zijn Eigen woord en zeg na wat hij beloofd heeft..... en dat wij  erop rekenen dat Hij zijn woord volbrengen zal”.................en niet wat Erdogan bralt.

Nog vele Bijbel gedeelten gaan over het herstelde Jeruzalem het wordt te lang  om dit allemaal hier  te beschrijven.... Maar Jeruzalem zal een lastige steen worden voor alle volken ............. Met waarschijnlijk Erdogan in een van de hoofd rollen.....

Xander   beschrijft ook dat Erdogan de eerste Turkse leider  is die het antisemitisme openlijk aan wakkert........Dit past geheel in zijn gedachtengang en die van de islam ...... dat grondgebied wat eenmaal ooit onder de islam is geweest nooit meer aan een (  wat hen noemen)  “ achterhaalde godsdienst zal behoren” We zien Erdogan steeds agressiever worden tegen Israël............Hij heeft al bondgenoten gevonden in Syrië, Rusland en Iran.

Deze landen eisen allemaal om tot nu toe verschillende redenen hun plaatsje op in het verscheurde Syrië. Allemaal met verschillende doelen tot nu toe. ( bv Erdogan wil een groot Ottomaans rijk terug Stichten ............, Rusland wil nu wel eens wat terug zien van zijn hulp aan Assad, wil oliegeld van Assad.......... en Iran heeft een groot religieus motief;  Israël de kleine satan, zo zij het noemen, van de kaart vegen..................)  Ondanks deze verschillende uitgangspunten is het heel opmerkelijk dat Ezechiel dit exact beschrijft.....

Deze landen hebben geen grenzen met Israël en komen op vanuit het noorden....... deze 3 landen hebben in de Bijbel de oud testamentische namen maar ze zijn te determineren als.....Gog de oppervorst van Mesach en Tubal en Rosch   en verderop in het hoofdtuk worden ook Perzen Cusjieten  Putteers Gomer , BethTogarma in het uiterste noorden genoemd...........Turkije Rusland en Iran met volken uit het zuiden..... Cusj en Put.........Hoofdstuk 38 van Ezechiel gaat over deze vreselijke oorlog.....Hoe God zelf ze “ gaat halen “ .... Haken zal slaan in hun kaken..... God gaat hun dus zelf halen..... ( voorzichtig kun je jezelf afvragen is dit wat we nu zien) God zegt Ik Zal U !!!!! God is woedend op deze volken.................ze zullen als een wolk het land ( Israël)  gaan bedekken. In vers 16 staat ;

U zult als een wolk optrekken tegen Mijn volk Israël om het land te bedekken.... Het zal gebeuren in later tijd ( als de Bijbel dit zegt, later tijd, dan is dit onze tijd.... Jesaja leefde ongeveer 740 voor Christus!!!!!) Dan zal Ik u over Mijn land doen komen, zodat de heiden volken Mij kennen, Wanneer ik door u Gog, voor hun ogen geheiligd word. ( de Heiden volken mij kennen!!! )...........dit is belangrijk het heeft dus een doel... God wil laten zien wie hij is....... .........

.Voorzichtig kun je misschien zeggen dat er vele moslims tot bekering gaan komen....dit staar ook in de Bijbel dat er een grote zegen zal zijn........Kijk bv naar Egypte daar zal te tale Kanaäns gesproken worden in 5 steden... en de heerbaan uit Jesaja 19 tussen Egypte en Syrië ( God is Egypte niet vergeten.... zowel zijn eerstgeboren zoon als zijn enig geboren zoon vonden er opderdak ( asiel) ) God vergeet dit niet....! Egypte zal de Here kennen!!!!!!

Xander schrijft verder dat Erdogan een massale moslim invasie wil van Israël : dit is  een Bijbelse gegeven..........Het is alleen de vraag of dit alleen een moslim aanval zal zijn of dat ook Rusland ( orherdox christelijk ) mee zal doen......gezien Ezechiel wel............en of deze aanval in dit stadium van de wereld geschiedenis gaat gebeuren...... of later.....

Zacharias beschrijft ook “ eindtijd “ oorlogen.....in Zach 14, worden de heiden volkeren verzameld voor de strijd tegen Jeruzalem. .............(Ook hier zien we mogelijk profetische dingen ik zeg steeds mogelijk want het zijn profetieën en de Bijbel behoeft dit niet chronologisch te beschrijven.......) ........vers 3zegt Dan zal ik uittrekken en tegen die heiden volken strijden, zoals hij streed op de dag van de strijd........

Op die dag zullen Zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten daarvan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten wordennaar het oosten en naar het westen.....enz........... Dit is een oolog in het uiterste van de tijd op het moment dat de Messias zegevierend over alles en iedereen zelf ingrijpt..... dat Jezus terug komt op de olijfberg ......Gelijk gij hem hebt zien opvaren............... Dan zullen ook de bazuinen klinken en degene die in Christus ontslapen zijn zullen opstaan en hen tegemoed gaan in de lucht......( de eerste opstanding zegt Openbaringen ) Dit zal de laatste oorlog zijn voordat Jezus zijn koningkrijk op aarde zal vestigen en satan zal dan gebonden zijn............. Dit koninkrijk zal een vastgestelde tijd omvatten.... Johannes spreekt naar goed rabbinaal gebruik over 1000 jaar. 

Voordat deze oorlog plaatsvind is er ook die vreselijke “ plaag “ waar de Bijbel over spreekt waarbij ieders vlees terwijl hij nog op zijn voeten staat zal weg teren....... en zo ook de ogen in de kassen..... Hierboven las ik van een mogelijke neutronen bom........ ( mogelijk) Wat mij dan verwonderd is dat Zacharia nog nooit van kernsplijting  of iets dergelijks had gehoord en hij de verschijnselen door de geest nauwkeurig op schrijft........

Dan zien we dat we een levende God hebben die zich om zijn wereld  en mensheid bekommert....Dan zien we dat God zelf aan het werk is. dat hij trouw is aan zijn woord en aan zichzelf.... maar dat God ook rechtvaardig is en de mensheid die zich van hem heeft afgekeerd en niet naar hem luisteren wil ook zal straffen.....

Wat we nu ook zien in de actualiteit : Abbas wil niet meer overleggen met Amerika. Hij wil Palestina volwaardig lid maken van de VN ( dit  corruptie veelal door islamitische landen bestuurd orgaan ) zal misschien de Verdeling van Jeruzalem eisen. Het kan zijn let op wat er mogelijk kan gaan gebeuren:  dat er geeist wordt dat Jeruzalem onder VN bestuur komt met een door de VN bestuurde “ leider”?. Toezichthouder???? Alle 3 de religies zullen hiermee instemmen.... ( antichrist???? ) Israël zal geen ander keus hebben dan hiermee instemmen en bovendien snakken ze naar vrede......en rust.....  Na een korte tijd ( lees Daniël )zal deze “ leider “ alle afspraken verbreken en zal er grote onrust verdrukking oorlogen ontstaan wat zal eindigen in de grote glorieuze overwinning van Christus....

Ik begon met “ vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden......Het is een “ heilige nieuwsgierigheid die mij aanzet om Zijn woord te onderzoeken” ........En dat wil God ook...... Hij wil ons niet onwetend laten.  God zegt zelf zoekt en gij zult vinden en dit geldt ook voor kennis aangaande zijn toekomst.........Jezus Hij vertelde het ook aan zijn dicipelen in Mattheus 24.........Hij maakt ons zijn wegen en openbaringen bekend......

En Ja,Hij,  Jezus de Messias Hij komt! Dat zal niet zonder moeite oorlogen hongersnoden en ellende gaan...., Maar heft uw hoofd omhoog,ook al zullen wij misschien in de komende oorlogen sterven,  dan sterven we als we Jezus persoonlijk kennen, in de Here dan zullen we bij Jezus zijn... en als hij terug komt dan zullen we met hem meekomen terug naar de aarde.....met ons eigen lichaam een geheiligd lichaam.... want zegt Johannes “ We zullen Hem gelijk wezen” . want we geloven toch ook in de wederopstanding van het lichaam..... en een eeuwig leven...... in Zijn nabijheid zonder zonde of gebrek.....Wat een mooie toekomst.....

Michaël ;-{> op 17-12-2017 00:22

@ Lodewijk op 16-12-2017 22:46

Mooi gezegd. Vooral dat laatste ook, ben het met je eens. En ja, God is goed. ; ) Ik schreef het van de week nog op het Geloofsforum.

Ik wens je een fijn weekend. Hartelijke groet, Michaël

Tom Hendrix op 17-12-2017 08:00

@SEO: 21.51. uur, op 16/12. Helaas is het voor het grootste gedeelte, zoals U het beschrijft.

Qromwel op 17-12-2017 10:06

Grietje op 16-12-2017 16:51: Omdat "het land geregeerd moet worden" gedoogd de SGP veel. Indertijd voor mij voldoende reden mijn lidmaatschap op te zeggen.  Het bestaan wordt zo steeds eenzamer.

T.D. op 17-12-2017 13:07

Het klop niet Xander dat Mohammed met zijn gezicht richting de Joods-christelijke heilige tempel bad. Omdat de profeet al in 632 stierf, kan de Koran niet de Santa Maria kerk bedoelen, want die werd pas in het jaar 711, 79 jaar na zijn dood, tot Al-Aqsa moskee. De Rotskoepel komt er ook niet in voor in aanmerking, omdat die toen nog niet eens was gebouwd

Al in 624 verbood Mohammed om in de richting van Jeruzalem te bidden. Hij had n.l. de in Medina levende Joden niet van zijn nieuwe religie kunnen overtuigen en daarom werd Jeruzalem voor hem onbelangrijk. Daarmee gaf hij niet alleen uiting aan zijn geringschatting voor de heilige stad van de Joden, maar ook voor de Joden zelf, die hij uit Medina had verdreven dan wel had uitgeroeid.

 

dimitri op 20-01-2018 22:54

Een ding begrijp ik niet.waarom nog eerst al die landen laten optrekken tegen Israel,en Jeruzalem half uitmoorden,die joodse vrouwen laten verkrachten.Waarom moet men dat nog mee maken.het verdriet,de angst,de pijn?Grijp dan toch eerder in,en laat niet eerst een halve stad uitmoorden en verkrachten!Of zie ik dat helemaal verkeerd,en mag je dat niet vragen? 

dimitri op 31-01-2018 02:22

wie o wie gaat zoals in engeland in parken zijn mond open doen voor de echte waarheid.ik ben niet zo mondig,maar ik word dood ziek van al die leugens wat er in die koran staat en van al die immams.de bijbel en Jezus Christus was er veel eerder!ze zeggen,die islam dat wij christenen zeggen dat allah een zoon heeft.nee zeggen wij christenen,allah heeft geen zoon.maar de God van de bijbel wel,en dat is Jezus Christus,die Hij naar de wereld zond,om Hem op te offeren voor de wereld,zodat wij eeuwig leven met Hem hebben!En dat weet satan ook,daarom kwam hij met die koran en islam,een slechte kopie van de bijbel en thora.en dat moeten die jongeren in nederland weten,vooral die van moslim afkomst.ze moeten de echte waarheid weten,niet alleen om de waarheid,de echte waarheid,maar als zij allah volgen zij verloren gaan,naar de hel gaan,,volgens Gods Woord,want je mag alleen Hem aanbidden!dus wie o wie gaat op een kistje staan ergens in een groot park of plein en verkondigd de Waarheid en dat is Jezus Christus,het kruis,zijn dood en zijn heen gaan en terugkomst voor de 2e keer!Dan maar discussie,of is men bang,om er zo openlijk  over te praten?In engeland is het al gaande die openbare discussies over islam en de rest!Want wij hebben de waarheid,wat Jezus Christus betreft,De Vader en De Heilige Geest!Want dat zijn de drie in 1!En satan vind dat heel erg,hij haat het kruis,zegd dat wij er over liegen of dat God heeft gezegd,o is niet waar hoor,over dat ik een Zoon voor de wereld hebt opgeofferd....God is toch geen leigenaar dat ie opeens zegd,daat de bijbel niet waar is,dat Hij opeens geen Zoon heeft enz enz,al die leugens,komop,be bold en vertel hen de waarheid!Niet alleen om de waarheid,maar hun zielen zullen verloren gaan als ze de Here Jezus niet aan nemen.islam denkt dat ze goed doen,om te zeggen,o Jezus daar geloven wij ook in,hij is bij ons een profeet,en geen zoon van allah?!en weer die leugens!tuurlijk heeft die allah(is niet onze god(geen zoon,maar nogmaals,de God van Abraham Isaac en Jacob wel,en Zijn Naam is Jezus Christus,Hij is wel aan het kruis gespijkerd voor onze zonden is Hij toen gestorven,Zijn Bloed heeft onze zonden weg gewassen!!en islam pikt dat,neemd het over,en slechte immams of slechte moslimleiders,stoken de meute op,zeggende,wees een martelaar voor allah,jouw bloed zal zorgen dat ook de rest van jouw familie in het paradijs komt?!(gewoon gestolen uit de heilige boeken,zoals de bijbel en thora!en dat mag niet van God,staat aan het einde van de bijbel,dat je niks mag veranderen,of bijvoegen,of verdraaien,en kijk wat een bende in die islam wereld!komop broeders,zusters in de Heerlaten wij in het openbaar getuigen over De Waarheid en dat is in Jezus Christus!

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl