HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

OECD studie: Meeste Europese landen, ook Nederland, geen democratie meer

6 van 10 Nederlanders voelen zich genegeerd door tal van besluiten door politiek Den Haag  - Dramatisch: Slechts 12% Fransen denkt nog serieus genomen te worden

Met een kanselier die volledig op eigen houtje, zelfs zonder instemming van het parlement, besloot om de grenzen van haar land en Europa open te zetten voor miljoenen moslimmigranten, is het niet vreemd dat nog maar 24% van de Duitsers denkt enige invloed op de politiek te hebben.

Uit een onderzoek van de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) blijkt dat de meerderheid van de inwoners van de meeste Europese landen, inclusief Nederland, vinden dat ze geen invloed meer hebben op de regering, ook niet via vrije verkiezingen. Met andere woorden: deze landen zijn ondanks hun vaak hoge welvaart en parlementaire systeem niet langer democratisch, maar worden feitelijk totalitair geregeerd. Opvallend: de hetze van de politiek en massamedia ten spijt, is uitgerekend het Rusland van president Vladimir Putin één van de slechts 4 landen waar de meerderheid wèl de ervaring heeft dat de politiek naar hen luistert.

 

De in Parijs gevestigde OECD stelt iedere 2 jaar een ‘welzijnsindex’ op, waarin tal van terreinen worden onderzocht die het welbevinden van de bevolking tussen 16 en 65 jaar oud bepalen. De statistiek van 2017 laat een diepe kloof tussen de overheid en de burgers zien, die in de loop der jaren steeds groter wordt. Die kloof is in alle categorieën zichtbaar: rijk, arm, oud, jong, man, vrouw, hoog of laag opgeleid.

Hoewel veel mensen in de 35 onderzochte landen –zowel in als buiten Europa- zeggen een prettig en vervuld leven te hebben, voelen ze zich steeds verder verwijderd van de politieke besluitvormingsprocessen, die er eigenlijk voor en namens hen zouden moeten zijn.

Vertrouwen in overheid verder gedaald

Het inkomen, de levensverwachting en het aantal banen zijn sinds 2005 weliswaar verbeterd, maar toch zijn er teveel mensen die niet geprofiteerd hebben van het ‘lichte herstel’ van de economie. Sinds 2007 is de baanonzekerheid met een derde gestegen, en is de gemiddelde levenstevredenheid gedaald.

Vooral het vertrouwen in de publieke instituten zoals de overheid is diep gezonken. Een gemiddelde van slechts 38% heeft nog vertrouwen in hun regering, 4% minder dan het toch al lage percentage in 2006. Slechts één derde denkt nog dat burgers enige invloed hebben op de politiek.

Anti-democratische besluiten, ook in Nederland

Nederland scoort met 40% nog bovengemiddeld ‘goed’. Desondanks vinden 6 van de 10 Nederlanders dat om het even welke regering in Den Haag niet naar hen luistert, en niet langer hun belangen behartigt. Hoewel de OECD studie geen oorzaken noemt, wordt algemeen aangenomen dat het overdragen van steeds meer macht aan de EU, de almaar hoger wordende lasten, en daarnaast de massa immigratie uit islamitische landen drie van de voornaamste redenen van de toenemende ontevredenheid zijn.

Schrijnende anti-democratische voorbeelden uit ons eigen land zijn  er te over; denk bijvoorbeeld aan de voor ons land extreem kostbare invoering van de euro (terwijl de meerderheid daarop tegen was), de genegeerde referenda over een Europese Grondwet (is er ondanks een duidelijk NEE toch gekomen middels het Verdrag van Lissabon) en Oekraïne, de gebroken ‘geen cent meer naar Griekenland’ beloftes, et cetera.. De regeringspartij met ‘Democraten’ in zijn naam, D66, wil zelfs helemaal van de volksraadpleging af, en dat terwijl de invoering hiervan ooit de belangrijkste reden van oprichting van deze inmiddels anti-democratische partij was.

Het voornemen van het nieuwe kabinet Rutte III om de belastingen voor grote bedrijven te verlagen, maar de lasten voor de gewone man opnieuw flink te verhogen (energie, zorg, vervoer), zal niet bepaald bijdragen aan een eventueel herstel van het vertrouwen in de politiek.

Wanneer is de kritieke ondergrens bereikt?

EU-kernlanden Duitsland (24%), Italië (17%) en Frankrijk (12%) scoren ronduit dramatisch op de OECD lijst. Het zijn mogelijk niet toevallig de landen met de hoogste immigratie- en islamiseringcijfers. De vraag is hoelang het duurt voordat een meerderheid van de Europese bevolking voelt door de huidige politici over een kritieke ondergrens te worden geduwd, en vooral of er dan nog tijd is om op democratische wijze het tij te keren. Van de EU hoeven ze niets te verwachten, die doet er juist alles aan om de democratie en soevereiniteit van de lidstaten stap voor stap geheel op te heffen.

 


Xander

(1) Anonymous

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten.

Reacties

willy op 18-11-2017 14:30

Democratie is ontstaan in Griekenland en deze was dan ook nog niet volledig. in Belgie moet je verplicht gaan stemmen, ik vind dat ook geen democratie . democratie is het recht om een leven te bouwen met rechten en plichten maar we zijn langzaam maar zeker mede door de schuld van Daesh aan het afleiden naar een dictatuur en politiestaat , behalve in Belgie waar de politie zoals in Brussen tijdens de marokkaanse opstand drie kwartier te laat kwam met alle gevolgen. het is de islam die geen democratie is die in Belgie voor veel problemen zorgen vooral de marokkanen .ik persoonlijk heb geen enkel vertrouwen in de overheid die ons zoals in Belgie wijsmaken dat jongeren daarwel vertrouwen zouden in hebben. Ook dat is fake nieuws want weinig jongeren tonen interesse in politiek , men gaat dan meestal te rade in stadscholen waar veel migranten zitten en die spreken namens de islam die graag over de wereld willen heersen . Dus echte democratie bestaat niet en is ook fakenieuws! shalom

vijgeboom op 18-11-2017 14:56

Nederland valt onder Brussel en schoolkinderen worden gehersenspoelt met leugens over verrijking van de multi culti etc. Democratie is trouwens van de duivel en ook feminisme.

Vijgeboom, uw ongenuanceerde uitspraken maken dit forum ongeloofwaardig. U kunt de duivel wel van alles de schuld geven maar u vergeet dat de mens ook een eigen wil heeft en eigen keuzes maakt. Mod.

Grietje op 18-11-2017 15:32

In dit stuk zijn genoeg redenen vermeld om in deze tijd niet meer te willen en ook niet meer te kunnen dienen in een militair gewapende macht om deze staat met geweld te laten voortbestaan (aanvallend \ verdedigend) en ook niet om als lid van een burgerlijke gewapende macht toezicht te houden op dan wel staatsdwang uit te voeren aan burgers.

Immers de twee grote leugens van de overheid vervat in één regel: "Wij leven in een democratische Rechtsstaat."

In Nederland leven wij Niet in een democratie en in Nederland leven wij Niet in een Rechtsstaat.

Grietje op 18-11-2017 15:50

@ vijgeboom op 18-11-2017 14:56. Ik begrijp jouw ergernissen wel, maar je schiet je doel voorbij omdat je het veralgemeniseert. Je moet het verpersoonlijken door namen te noemen en die mensen als leugenaars aanmerken, waarvoor genoeg bewijs op Internet te vinden is. Neem Rutte: genoeg leugens om die aan te merken als Aartsleugenaar en dan Joh. 8:44 bij te plaatsen met jouw uitleg.Gelijkberechtiging van vrouwen aan mannen is ook niet van de duivel en past volledig in deze Bedeling, maar het wordt anders als hun hoogste doel het straffeloos vermoorden van ongeboren kinderen of het minachten en aan de kant drukken van mannen is ("baas in eigen buik").Hoe jij schrijft is gelijk aan het zonder enige uitleg beweren: homofilie is van de duivel. Dat wijst wel in die richting, maar je mag het zo simpel niet stellen omdat er groot verschil is tussen het willen zijn er jezelf daarin uitleven en niet willen zijn er daardoor een ondraaglijke last in je leven hebben.

cefas op 18-11-2017 15:56

Jarenlange leugens, fake nieuws en het niet nakomen van beloftes van de overheid brengen de democratie om zeep. Natuurlijk is er dan geen vertrouwen meer. Iedereen met een grammetje verstand kan dat begrijpen.                                 1

Tom Hendrix op 18-11-2017 16:11

Geheel eens met de strekking van het artikel, beste Xander. De ellende begon, op de top van Maastricht, in 1992, waar het onzalige eu plan werd gepresenteerd. En zonder inspraak van de Europese burgers, is het Verdrag van Maastricht- het EU Verdrag- er gekomen, met de gevolgen als genoemd in het artikel. Trouwens in Nederland heeft men tijdens de laatste verkiezingen, in Maart, 14.000 onregelmatigheden vastgesteld bij het tellen van de stemmen. En daar is toen tegen geprotesteerd, en wat deed de Kiesraad?  De Kiesraad liet het gewoon begaan zodat Rutte (VVD) verder kon gaan, met het uitverkopen van Nederland aan Brussel. Dat is enkel mijn mening maar, hoor.

Tabris op 18-11-2017 16:17

En toch blijven diezelfde mensen op deze anti democratische partijen stemmen, ra ra hoe kan dat?

De reguliere media speelt daar een grote rol in. Mod.

ohje op 18-11-2017 16:58

eerste zege in dokkum jipie

SEO op 18-11-2017 17:18

@Tom Hendrix - Heel juist. Ongrondwettelijk kabinetten weggegeven: NL wetgevende macht (80% wetten komt uit Brussel), NL gulden, NL grenzen, NL rechtspraak, NL vrijheid van meningsuiting (WvS art 137), lichaam van elke Nederlander (Active Donorregistratie) en vorige week  met PESCO het NL leger.

Daarnaast hebben kabinetten verkocht: NL energievoorziening, NL postbezorging, NL gas , NL water, NL licht, NL medische zorg, NL kabel. 

Alles gepresenteerd als 'vooruitgang'. En NL volk trapt er (nog) in!!!

 

Tom Hendrix op 18-11-2017 17:23

@Tabris: 16.17. uur. Sluit mij aan bij de constatering van de moderator. Daar zit het grote probleem naar mijn mening. De totaal verlinkste pers en media.

cefas op 18-11-2017 17:49

Eurabie van Bat Yeor, de geheime banden tussen Europa en de Arabische wereld, met een voorwoord van Hans Jansen. We worden al sinds 1973 door onze eigen overheid vernacheld. Helaas is het boek uitverkocht maar misschien nog via de biblioteek of tweede hands te krijgen. Zeer verduidelijkend!

Grietje op 18-11-2017 17:50

@ Tabris op 18-11-2017 16:17. De NOS wordt volledig betaald door de Staat en is dus het landelijk Staatsmedium (kijk eens in de Jaarverslagen hoeveel grootgraaiers daar in de top zijn!!! Voor hen geldt letterlijk: links kletsen, rechts vullen.) Eén v.b.: Zwarte Piet. De NOS begint daar op een gegeven ogenblik over en na enige jaren komen 'standpunten' van ministers enz. Want na die jaren zijn middels de NOS de geesten van de mensen genoeg geweekt en zacht gemaakt en ook hun gedachten bewerkt om 'witte Piet' ontvankelijk te verklaren. De Telegraaf en vergelijkbare kranten zoals Nu.nl zullen ongetwijfeld staatsteun krijgen, dus zij berichten heimelijker naar de gewenste zin van de Staat en zoek eens het verleden van die krant na, vooral in aanloop en tijdens W.O. II. 

Qromwel op 18-11-2017 18:36

Hoe definieerd de OECD 'democratie'?

sultan op 18-11-2017 19:16

Het gevoel van democratie heeft een groot deel van de bevolking ? wanneer ze een rood kruisje zetten in ,,kieshokje" . Maar dat is dan ook het enige.  Het gaat goed met Nederland zeggen ze. Maar welstand is nog lang geen welzijn.....Voor de rest bestaat democratie niet. 

Rienus op 18-11-2017 21:32

@Tabris op 18-11-2017 16:17

Het is kinderlijk eenvoudig hoe mensen te beinvloeden zijn. Werkelijk 80 % van de pulp die de massa ziet of hoort stuurt naar een doel. Persoonlijk vind ik die minister van D66 een goed voorbeeld geven. Met haar vage praatjes over beinvloeding vanuit Rusland.

https://www.rtlnieuws.nl/economie/column/roderick-veelo/minister-ollongren-voorbeelden-van-nepnieuws-graag

Wat blijft hangen bij die 80 % is dat Rusland weer eens iets ontoelaatbaars doet.

Cephas op 18-11-2017 22:32

Nederlanders houden van klagen, maar doen nooit iets aan het probleem. Alle ellende in Nederland en het westen, komen voort uit het feit dat men God de rug heeft toegekeerd... Geloof in God, familie en vaderland zijn de pilaren van een sterke beschaving... Wanneer die zaken bij het vuil worden gegooid, hou je Niets meer over als mens, als land, als volk... Dat is wat er gaande is!

Ed op 18-11-2017 23:12

Het verleden ia allang geweest.

De toekomst komt vanzelf.

Jouw enige taak is er een leuke dag vandaag van te maken!

Als iedereen dat zou doen wat dan?

Maar komt door de ander is het niet?  Het ligt nooit aan jezelf.

spiegeltje spiegeltje aan de wand?

mientjei op 19-11-2017 01:58

@ Grietje 15.50  Ik ben een hetero vrouw  , heb een homofiele kennis/vriend  en hij is een van de mooiste en liefste mensen

die ik ooit heb gezien/gekent, iemand om van te houden

mientjei op 19-11-2017 02:42

Waar zijn de rechten van de blanken gebleven???  Rechten?? Zij hebben toch alleen maar plichten???

kruisridder op 19-11-2017 02:49

We kregen vandaag goed nieuws te horen. De budgetten voor de publieke omroepen gaan dramatisch naar beneden. Dus de verspreiding van het nepnieuws wordt hopelijk ook een stuk minder en hun steun voor de gevestigde partijen ook.

vijgeboom op 19-11-2017 08:20

In het koninkrijk hebben we straks een theocratie met Jezus Christus als koningen der koningen en dan zal er vanuit Jerualem geheerst gaan worden over de hele wereld. Het woord des Heren zal vanuit Jerualem gaan en de wet uit Sion. 

Maar ik vond op mijn  16e of 17e al dat het evenredigheidsstelsel gewoon niet geschikt is om een land te besturen. En dan altijd een coalitie waardoor heel vaak de partijen haar standpunten niet meer kunnen waarmaken etc.  Het is gewoon een spel om de burger het gevoel te geven dat ze wat te zeggen hebben. En als je dat maar vaak genoeg zegt en al van jongs af aan tegen kinderen vertelt dan gaan ze erin geloven.

En daarnaast dames en heren valt Nederland gewoon onder Brussel en Brussel staat boven Den Haag dus de echte belangrijkste beslissingen maakt men wil in Brussel op welke manier dan ook.

Wij hoeven in Nederland niet te wijzen naar andere landen en daar kritiek op te hebben want de burger word in dit land net zo goed voorgelogen. Maar omdat we nog veel welvaart hebben en de meeste mensen nog een mooie auto hebben en veel luxe hebben vinden we het wel goed allemaal en denken we liever aan ons eigen hypotheekje en de mooe vakantie die we houden.

Als we vanuit Gods perspectief naar Nederland kijken dan zal God toch ook wel vinden dat het land bergafwaarts gaat en ik denk dat geen enkele Nederlandse politieke partij er iets aan kan gaan veranderen om aan Gods wetten te voldoen. De Nederlandse wetten gaan al tegen Gods wetten in zoals die jaarlijkse parade in Amsterdam waar men nog trots op is ook. En Gods gedachten zijn niet veranderd want 1 dag is als 1000 en 1000 als 1 dag etc, zelfde geldt voor de hoofdbedekking trouwens in de bijeenkomsten etc. Dus ik ben bang dat zelfs geen zogenaamde Christelijke partij er iets aan kan doen.

Tom Hendrix op 19-11-2017 08:52

@Cephas: 22.32. uur, op 18/12. Juist. Als men niet meer vasthoud aan geloof in God, familie en vaderland, krijgt men de huidige ellendige toestanden. Dus met uw reactie ook eens.

SEO op 19-11-2017 10:08

@Cephas. Spijker op zijn kop!!!

Infidel4U op 19-11-2017 11:25

De ware reden voor de teloorgang van de Westerse beschaving zoals wij die kennen heeft mijn inziens niets met Daesh, Isis of de Islam te maken. Het is vooral het gevolg van het ongebreidelde humanistisch individualisme, wat heeft geleid tot extreem consumentisme en het bijbehorende korte termijn denken.  Dit wordt uitgebuit door politiek en bedrijfsleven om zaken die niet in het belang van de burger zijn tóch er doorheen te drukken. En dat kan omdat we verdeeld zwak staan. Het is onder andere ook de reden dat er steeds minder autochtone kinderen geboren worden in Europa: we hebben geen tijd voor kinderen en familie want carriere; kinderen zijn een soort maakbare accessoire (homokoppels) en we willen de wereld behoeden voor overbevolking... Dit zijn allemaal ideëen die er de afgelopen decennia door regressief links bij de burger al vanaf de kleuterschool ingeramd zijn. De media, als spreekbuis van regressief links, heeft de indoctrinatie verder compleet gemaakt door een niet-aflatend bombardement van links regressieve propaganda op de burger los te laten. De traditionele, op christelijke leest geschoeide waarden en normen moten koste wat het kost vernietigd worden, want die zij'n 'ouderwets'en 'burgerlijk'. Je zou bijna gaan denken dat regressief links bewust de Westerse beschaving aan het ontmantelen is om het te vervangen door een soort links islamitische heilstaat... Met Stasi kameraden Merkel en Kahane aan het roer in Germanistan.

Dat kunnen we natuurlijk fatalistisch over ons heen laten komen (of niet...), maar ik denk dat er een beter alternatief is: sociaal humanisme. Een nieuwe (oude) manier om naar de wereld en ons leven te kijken. Een ideëenstelsel dat streeft naar een betere democratie en overheid, rechtvaardiger rechtspraak, een eerlijkere economie en de voortzetting van de Westerse beschaving (daar hoort dus geen islam bij). Zoek dat maar eens op. Kijk dan meteen naar "Coup Europa" van Victor Onrust, om te zien hoe er een eind gemaakt zou kunnen worden aan de ondemocratische, regressief links fascistische, op-vernietiging-van-de-Europese-volken-uit-zijnde EU, en er een betere invulling aan een (Noord)Europese Federatie kan worden gegeven.

Michaël ;-{> op 19-11-2017 13:26

Het nieuwe kabinet wil de referendumwet intrekken. Ik zie liever dat de grondwet gewijzigd wordt zodat de referenda bindend zijn. Dat is pas democratisch.

In Zwitserland is een referendum bindend (als er een meerderheid is) zo zou het ook in Nederland moeten zijn. Maar ja, we leven hier nu eenmaal in een dictatuur onder het mom van een democratie. De voorbeelden werden in het artikel hierboven al genoemd.

https://decorrespondent.nl/782/wat-wij-kunnen-leren-van-het-zwitserse-referendum/61977917518-134ffe82

Eelke Piers op 19-11-2017 14:00

Friezen?    Om trots op te zijn.

Tom Hendrix op 19-11-2017 16:15

@Michaël: 13.26. uur. U noemt terecht Zwitserland. En ben het volledig met U eens, dat alleen een bindend referendum zin heeft.

Patatje Oorlog op 19-11-2017 19:14

De regeringen in West-Europa, en zeker hier in Nederland, acteren als bezetters: flinke belastingen opleggen aan de ingezetenen om vervolgens de opbrengst naar het buitenland te brengen. Steeds meer belastingen, steeds meer wegbrengen... We zijn hier gewoon stukken armer dan 12-15 jaar geleden.

Rode Wouw op 20-11-2017 16:51

In ieder geval kan het gedeelte uit dit XN artikel "Schrijnende....politiek"  niet als nep nieuws worden geclassificeerd.

Ook de reaktie van SEO op 18-11-2017 17:18 niet.

rom op 23-11-2017 23:12

Nederland is nooit een democratie geweest,maar wordt nog altijd bestuurd uit een wet uit 1844>Conclusie:Nederlands verkiezingstelsel is volks verlakkerij!

Eva op 26-11-2017 23:09

Nederland is in zekere zin geen democratie ( meer) een land waar alles en iedereen wordt vastgelegd en een ieder alles moet verantwoorden en wordt gecontroleerd en het totalitaire controle systeem weer wordt gecontroleerd.Met sleepnet systemen e.d.wordt alles en iedereen gefilterd. Vroeger was het nog enigszins mooi,nu is de totale gekte op stoom.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl