HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Mladic veroordeeld, maar dit gebeurde er echt in Srebrenica

Ex politiechef Srebrenica: President Bill Clinton gaf bevel tot massamoord op 5000 moslims om militair ingrijpen te rechtvaardigen – ‘Vergeten’ feit: Serviërs namen wraak voor uitmoorden tientallen van hun dorpen door moslims die door de NAVO waren bewapend

Waarom werd en wordt er geen enkele aandacht geschonken aan de duizenden Servische burgers die op gruwelijke wijze werden afgeslacht door moslims?

Nepnieuws is als term pas kort in zwang, maar bestaat al heel lang. Eén van de bekendste en tevens schandaligste voorbeelden is de veronderstelde massamoord op 8000 moslims in Srebrenica in 1995. Eergisteren werd de 74 jarige Ratko Mladic, destijds generaal van het Bosnische-Servische leger, door het internationale strafhof in Den Haag veroordeeld tot levenslang vanwege deze ‘volkerenmoord’. Uit een nadere beschouwing van de feiten komt echter een heel andere realiteit naar voren.

 

‘Jullie liegen!’ schreeuwde Mladic toen hij door de rechtbank werd veroordeeld, niet alleen voor de ‘genocide’ in Srebrenica, maar ook voor de 44 maanden durende belegering van Sarajevo, waarbij volgens mensenrechtenorganisaties zo’n 10.000 mensen zijn omgekomen. Mladic wil in beroep gaan ‘om te bewijzen dat dit oordeel verkeerd is. Vandaag werd de gerechtigheid vervangen door oorlogspropaganda,’ voegde hij eraan toe.

Geen getuigen van Srebrenica, wel van executies door moslims

De echte gebeurtenissen in Srebrenica en de burgeroorlog in Joegoslavië waren veel complexer dan het simplistische en daardoor misleidende plaatje dat ons in en door de media wordt geschetst. In 2015 vroeg bijvoorbeeld de Servische journalist-auteur Nikola Zivkovic zich af waarom er geen enkele getuige kon worden gevonden, en er tevens geen enkele (satelliet)foto van de slachtpartij bestaat, en dat terwijl het gebied constant nauwgezet door Amerikaanse satellieten in de gaten werd gehouden.

Er waren wèl getuigen van de oorlogsmisdaden van Naser Oric, commandant van de moslim strijdkrachten in Srebrenica. De verhalen van Nederlandse blauwhelmen over wat er zich in het kamp van de jihadstrijders afspeelde, worden door foto’s bevestigd. Op die (van datums voorziene) foto’s zijn leden van het islamitische executiecommando te zien, terwijl ze poseren naast hun vastgebonden Servische slachtoffers. De executies werden ook gefilmd en gebruikt als propagandamateriaal voor buitenlandse geldschieters, en zelfs als ‘cadeau’ overhandigd aan de Bosnische president Alija Izetbegovic.

‘Vergeten’ feit: Serviërs namen wraak omdat hun families waren afgeslacht

Het klopt dat bij de verovering van Srebrenica veel moslims door de Serviërs zijn vermoord. Wat er nooit bij wordt gezegd is dat die Serven wraak namen voor het feit, dat eerder duizenden van hun gezins- en familieleden door moslims waren afgeslacht. Dat is natuurlijk geen excuus, maar plaatst de gebeurtenissen wel in een veel genuanceerder licht. Waarom krijgen wij in het Westen dan uitsluitend een zeer eenzijdige versie te horen, een waarbij moslims schijnbaar uitsluitend weerloze slachtoffers mogen zijn, en de (christelijke) Serviërs enkel wrede daders, zoals ook in de rechtbank in Den Haag weer gebeurde?

Tijdens de Joegoslavische burgeroorlog bezetten VN- en NAVO troepen Srebrenica en enkele andere, voornamelijk door Serviërs bewoonde gebieden. De Serviërs werden gedwongen ontwapend, maar de moslims niet; die kregen zelfs moderne wapens van de NAVO overhandigd. Die vielen daarmee vervolgens de omliggende Servische dorpen binnen –zelfs vanuit de door VN blauwhelmen beschermde zones, ook bij Srebrenica-, waar de bewoners vervolgens werden mishandeld en afgeslacht.

‘Westen koos kant van moslims en verklaarde Serviërs tot schurken’

De dit jaar overleden professor Edward Herman (Pennsylvania Universiteit) verklaarde in een interview met Zeitenschrift dat er géén volkerenmoord in Srebrenica heeft plaatsgevonden. ‘Het Westen schaarde zich al snel aan de kant van de Bosnische moslims, en riep de Serviërs tot de schurken uit. Vooral Duitsland, het Vaticaan en de VS volgden daar hun eigen belangen... Het demoniseren van de Serviërs was heel effectief... Ja, ze deden vreselijke dingen, maar hun etnische rivalen net zo. Denk alleen maar aan Naser Oric, de leider van de moslim strijdkrachten... Hij liet filmpjes van onthoofde Serviërs zien, en pochte dat hij er bij één actie 114 had vermoord.’

‘Maar de blik was enkel op de Servische misdaden gericht. De media verloren bij hun berichtgeving over de oorlog iedere objectiviteit, en speelden de propaganda van de NAVO en Bosnische moslims af. De destijds in Bosnië gestationeerde Amerikaanse militair John Sray noemde deze verslaggeving een ‘onuitputtelijke bron van desinformatie’.’

De Amerikanen en Duitsers speelden in de oorlog de kwalijkste rol, want vooral zij bewapenden opzettelijk de moslims om daarmee ‘etnische zuiveringen’ onder de Serviërs aan te richten. De NAVO en het Westen weigerden een oplossing door middel van onderhandelingen te aanvaarden, en beloonden de afscheidingsbewegingen met politieke en militaire steun. De Bosnische moslims kregen te horen dat zij iedere overeenkomst met de Serviërs moesten afwijzen en hun strijd tegen hen moesten voorzetten, en dat de NAVO hen militair zou bijstaan.

Tientallen Servische dorpen op rituele wijze uitgemoord

Professor Hermann wijst erop dat moslimleider Naser Oric vele duizenden Serviërs heeft laten vermoorden, zonder dat iemand daar vragen over stelde – ook niet generaal Philippe Morillon, commandant van de VN troepen in Bosnië. ‘Het Westen gedenkt ieder jaar enkel de ‘volkerenmoord’ op Bosnische moslims in Srebrenica, maar vergeet de Servische slachtoffers.’

Uit streng vertrouwelijke Bosnische documenten blijk dat Oric al in het begin van de oorlog de bewoners van zeker 50 Servische dorpen rond Srebrenica op rituele wijze heeft afgeslacht. Zo werden veel bewoners aan bomen gekruisigd, een openlijk anti-christelijke methode. ‘Vrouwen, kinderen en bejaarden werden op wrede wijze gedood. Daarom werd Srebrenica een gehate enclave in Servisch gebied,’ wordt in de documentaire ‘Srebrenica- De Verraden Stad’ gesteld. Daarin wordt ook gezegd dat Oric miljoenen verdiende met de verkoop van humanitaire hulp, en dat er in Srebrenica in werkelijkheid geen volkerenmoord op moslims heeft plaatsgevonden.

‘Bevel massamoord op moslims afkomstig van Bill Clinton’

Daarbij komen niet de minsten aan het woord. Haikia Meholjic was destijds het hoofd van de politie en de tweede man in Srebrenica. Meholjic vertelt dat hij van Alija Izetbegovic het bevel kreeg om 5000 moslims door Servische ‘Tschetniks’ te laten vermoorden, om de Amerikaanse president Bill Clinton een voorwendsel te geven voor een militaire interventie tegen de Serviërs. Clinton zelf zou Izetbegovic om die massamoord hebben gevraagd.

Meholjic kon niet geloven dat Izetbegovic bereid was duizenden van zijn eigen mensen in Srebrenica op te offeren, maar dat gebeurde toch. ‘We werden verraden, door Izetbegovic, en door de internationale gemeenschap,’ aldus Meholjic. ‘Er zijn goede en slechte mensen, en Izetbegovic was een slechte. Hij heeft ons allemaal begraven, en heeft de verantwoordelijkheid voor wat er in Srebrenica is gebeurd met zich mee het graf in genomen.’

Historicus: ‘Geen bewijs voor genocide, wel voor andere gang van zaken’

Ook historicus Jelene Guskova, hoofd van het onderzoekscentrum voor Balkan Crises van de Russische Wetenschappelijke Academie, heeft geen bewijs voor genocide op moslims door de Bosnische Serviërs gevonden. ‘Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het om een geplande operatie van islamitische geheime diensten ging... Het aantal slachtoffers van 8000 wordt door niet één feit ondersteund. Wel zijn er documenten opgedoken waaruit een andere versie naar voren komt, waarmee het aantal dodelijke slachtoffers kan worden gecorrigeerd.’

Tussen 2003 en 2006 werden 2442 doden in de massagraven bij Srebrenica gevonden. 914 van hen bleken echter een jaar later te hebben meegedaan met de verkiezingen van 1996. Experts van het Joegoslavië Tribunaal constateerden dat van maar liefst 92,4% van de aangetroffen lijken de doodsoorzaak niet kon worden vastgesteld. Bovendien kon er niet één VN soldaat of journalist worden gevonden die de massamoord op 8000 moslims met eigen ogen had gezien.

‘Afgedwongen schuldbekentenis gebruikt om NAVO bommen te rechtvaardigen’

Hoewel de Serviërs onder druk van de EU schuld bekenden, vindt Guskova dat ze dat niet moeten doen zolang niet alle feiten en omstandigheden over Srebrenica bekend zijn. ‘Anders geldt deze bekentenis als een bevestiging van de NAVO bewering dat de Serviërs de schuldigen waren van wat er in de jaren ’90 op de Balkan gebeurde, en waarmee de NAVO zijn bombardementen in 1999 op Servië rechtvaardigde.’

Ook in de ARD documentaire ‘Het begon met een leugen’ wordt duidelijk welke leugenpropaganda –dus nepnieuws- er tijdens de Balkanoorlog via de massamedia werd verspreid. Zo blijken tal van beelden van ‘onschuldige vermoorde moslims’ in werkelijkheid van soldaten en terroristen te zijn geweest. Deze leugens waren ook de basis van de inzet van Nederlandse F-16’s tegen de Servische troepen en luchtmacht.

 

Xander

(1) Epoch Times

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten.

Reacties

Pagina12
Ike op 24-11-2017 17:39

Gaan we weer een aanvulling geven;

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Sacirbey

jawel op 24-11-2017 18:12

En nu gaat hetzelfde gebeuren , alleen wat dichterbij, er zijn meer verraders om mij heen dan ik had durven te denken. 

Tom op 24-11-2017 18:27

Tjonge wat een leugens en vuiligheid heeft er toen (en nu nog steeds) plaatsgevonden men zal (bijna) kunnen zeggen het is niet de hel op aarde maar de aarde is de hel.

Tom Hendrix op 24-11-2017 18:31

Geheel eens met het artikel. En respect Xander, dat U deze smerige politieke rotzooi, gesteund door de rode president Clinton, en de politiek-correcte Duitse politieke leiders aan de kaak durft te stellen. De moslim Oric, werd met een lichte lachwekkende straf gepamperd, door dat totaal verziekte linkse internationale Gerechtshof. Goed dat U op deze manier eerherstel verleend aan de Serviërs. En de leugenpers en politiek, is heden ten dage alleen maar groter geworden.  Tevens is het van belang dat wij, nota nemen van het verraad van Straatsburg: " de Resolutie van Straatsburg", en het "Coudenhove-Kalergiplan", waardoor wij in Nederland en de rest van Europa, dergelijke smeerlapperij als tijdens de Joegoslavische crisis tussen 1992 en 1995 hier ook gaan meemaken. Dat alles gefaciliteerd door de EU. Tenminste dat is mijn mening.

Lies op 24-11-2017 18:31

Xander bedankt voor de keerzijde van de medaile

Dank voor uw waardering. Mod.

koloth op 24-11-2017 18:57

Omvolking tot een Islamitisch europa is in volle gang.  

hendriikje op 24-11-2017 19:16

Er zijn wel meer zogezegde "massamoorden" in de geschreven geschiedenis waarbij nadien noch de cijfers noch de feiten blijken te kloppen. Politiek is 1 grote leugen.

rescue op 24-11-2017 19:16

Terwille van de smeer, likt de kat de kandeleer. Voor een paar vaten olie verkocht het westen z'n geweten.

Tom Hendrix op 24-11-2017 19:48

Hallo Xander, zou U s.v.p. uit mijn eerdere reactie ---- Gewoon de moslim Oric. Ik schaam me dat ik dat woord eerder gebezigd had. Voor u aangepast Tom. Mod.

andre op 24-11-2017 20:48

in pristina staat dan ook een standbeeld van bill clinton maar er staat er ook nog eentje van george w bush

http://www.balkaninsight.com/en/article/balkan-monuments-the-weird-and-wonderful

Tom Hendrix op 24-11-2017 21:48

Moderator, dank voor de aanpassing.

Jo op 24-11-2017 22:54

Kunnen jullie nog herinneren dat er een foto in de media van een moslim verscheen waarvan je de ribben kon tellen, waarvan beweerd werd dat hij samen met anderen in een kamp was opgesloten, maar dat hij in werkelijkheid buiten het kamp stond en de fotograaf in het kamp, en ... dat hij zwaar ondervoed was, maar dat hij in werkelijkheid aan één of andere ziekte leed !

Zo werden wij misleid !!!

Het strafhof zwijgt ook over de bombardenmenten van de USA op Servische christelijke steden en dorpen en dat zij de islamitische moordenaarsbende van de Mujahidin, Europa binnenhaalden, en wat zij nu opnieuw doen met ISIS !!!

Concluderend mag je toch wel stellen dat de USA de dienst uitmaakt over de NAVO !!!

De USA bepaalt ook de legeropbouw aan de Russische grens en leidt ons in een verwoestende kerwapenoorlog, want als Rusland verliest zullen zij kernwapens gebruiken in Europa !!!

En dat het Militair Industrieel Complex oorlog wil met Rusland is echt geen sprookje, kijk maar wat de USA met Libië, maar vooral met Syrië gedaan heeft, en dan denk ik op de eerste plaats aan het Libische maar vooral aan het Syrische volk !!!

NB. Als ik over de USA spreek, heb ik 't over het Militair Industrieel Complex, die ook de moordenaar is van John F. Kennedy, omdat het congres een wet van hem had aangenomen waarmee hun macht werd beperkt.

Er wordt verteld dat vice president Lyndon B. Johson op dezelfde dag in het vliegtuig opweg naar Washington de betreffende wet schrapte !

Grietje op 24-11-2017 23:18

x 1000 :

Dank voor uw waardering. Mod.

Haya op 24-11-2017 23:20

Dat Mladic mensen vermoord heeft staat buiten kijf. En daar moet hij nu voor boeten. Vreemd echter is dan idd dat Naser Oric er praktisch ongeschonden vanaf gekomen is. En dat is te gek voor woorden. Mladic heeft idd afgerekend met de Moslims aldaar vanuit wraakgevoelens vanuit de Middeleeuwen 14 e eeuw.

Ik was in 1994 in Srebrenica als Dutchbatter. Het was net alsof je 100 jaar terug in de tijd ging. Mensen kookten hun eten boven houtvuurtjes en de hygiene was ver te zoeken en dat kwam niet doordat er bv geen zeep en/of tandpasta was maar omdat de gemiddelde Moslim-cultuur nu eenmaal geen hoogvliegers kent met name door incest en andere familiebetrekkingen. De gelijk voor man en vrouw bv is ver te zoeken. Stenen tijdperk mentaliteit. 

Over en weer zijn er veel mensen gedood. En idd de moslims kregen naar ik nu weet vrij baan van de VS en Duitsland. Het is allemaal georkestreerd tot in de puntjes en dat is het hele vieze ervan mensen.

@Koloth u heeft het bij het rechte eind. De omvolking tot islamitisch land is begonnen.

cefas op 25-11-2017 00:14

Goebbels, Duitse Nazi minister van propagandazaken zou zich likkebarend scharen achter deze Westerse Nato propaganda tegen de Serven. Het Westen collaboreert/prostitueert met de Islam.

Robbie op 25-11-2017 02:04

Verhelderend stuk ,wat ik wel altijd gedacht heb . Thanks

Hubo op 25-11-2017 02:36

Dit zijn weerzinwekkende showprocessen.Overwinnaars'recht'.De suggestie dat Clinton opdracht gegeven zou hebben tot de executies lijkt me wel wat cru,maar het was gewoon oorlog.Ik ben altijd wel van mening geweest,dat Nederland in Srebrenica met een onmogelijke opdracht is opgezadeld door de 'bondgenoten' en dat te verwachten was dat de serviërs de enclave in zouden nemen en dat het de vooropgezette bedoeling was om dat aan te grijpen voor de interventie die stiekem al voorbereid was.Voorzover je zulke dingen in deze tijd nog onopvallend kunt doen.Ik denk dat Mladic daarover wel informatie gehad moet hebben en als ik in zijn schoenen had gestaan,zou ik daarover zo kwaad geworden zijn,dat ik me best kan voorstellen,dat ik ook tot vreselijke dingen in staat geweest zou zijn.Die moslims worden altijd maar als zielige slachtoffers voorgesteld.Ik kan me goed voorstellen,dat ze verantwoordelijk zijn geweest voor de slachtpartijen die hier nu vermeld worden en waarover ik in dit land tot n toe nooit eerder iets heb gehoord.Het land der Skipetaren is één van de weinige boeken van Karl May die ik niet gelezen heb,maar ik herinner me uit die tijd op de lagere school van bijna 60 jaar geleden nog wel dat de bloedwraak daar in de regio nog in zwang was.Overigens was het natuurlijk ook gewoon een groot logistiek probleem voor Mladic om daar met zo'n grote groep gevangenen te zitten.Dat is nou eenmaal oorlog zoals dat al tientallen,honderden,duizenden jaren gevoerd wordt op de meest primitieve wijze.Maar dat is uiteindelijk ook waarin oorlog uiteindelijk in ontaard.Oorlog is geen sport.Als je sterk staat en machtige middelen hebt om buiten schot te blijven,kan je doen of oorlog een schone zaak is,maar de keerzijde is het inzetten van vrachtauto's waarmee je inrijdt op mensen.En naarmate het conflict zich verdiept,zal ook de heersende macht zijn toevlucht moeten nemen tot terreur om de openbare orde te handhaven.

Bundy op 25-11-2017 02:51

Wat een geweldig artikel .  Eindelijk durft iemand het te zeggen .    De oorlog begon toen moslims o.l.v. Oric zonder reden complete Servische dorpen begonnen uit te roeien .      De nazaten van niet verdreven veroveraars van het ottomaanse rijk beklaagden zich erover dat ze de slechtste landbouwgrond hadden en voelden zich door de tijdsgeest eindelijk dapper genoeg Serviërs van hun grond te verdrijven .                    Ook wordt gezegd dat Saoedi-Arabië de Verenigde Staten dreigde met olie boycotten wanneer deze niet mee zouden vechten aan de kant van de bosniërs .    

De ware reden is dat hiermee door de achterdeur van Europa de moslim-invasie begon !  In razend tempo begonnen moslims moskeën te bouwen in Westelijke richting , om nooit meer te vertrekken .   Hiermee was de vernietiging van West-Europa begonnen .    Het was schunnig volksverraad door de hele E U en de media ( wanneer je ze zo kunt noemen )   Wanneer je je eigen land verdedigt wordt je van de aardbodem gebombardeerd door de USA .

Milosowiz die zelf advocaat was , vaagde met feiten in Den-Haag  alle getuigen weg .   De CIA wist dat het nooit zou lukken deze man te veroordelen .       Na een afschuwelijke periode werd hij in de gevangenis van Scheveningen zeer waarschijnlijk vermoord .       Niemand interesseert het vermoedelijk nog iets ,of men  is het vergeten ,  maar in Servië is het niet vergeten .         

Drossaard op 25-11-2017 05:04

Leuk dat je reageert, Haya.

Ik hoorde destijds verhalen dat moslims zelfs vanuit jullie compound op de serven aanvallen hebben uitgevoerd. Kun je die geruchten bevestigen? Hadden ze raketwerpers,  granaten en geweren in de safe haven?

Qromwel op 25-11-2017 05:07

Lies op 24-11-2017 18:31: Geen medaille zo dun of er zit een zijkant aan.

Marieke op 25-11-2017 06:33

Dank u God voor deze nieuwe dag. Dank u Xander om onze ogen open te doen. Al dit nieuws doet soms pijn, doet mijn maag omkeren bij het lezen van hoe de EU onze vrijheid verstikt. Het is ziekelijk, duivels. Maar de wakkere burger moet de waarheid onder ogen zien. Van harte dank, Xander.        Ik kan alleen maar harder bidden : Kom, Heer Jezus, red ons!

Dank Marieke voor uw waardering. Mod.

Tom Hendrix op 25-11-2017 08:58

@cefas: 00.14. uur. Dat ben ik helemaal met U eens, cefas.

Rienus op 25-11-2017 09:51

Het Nederlandse volk heeft koeieogen en schapen hersens. Je kunt de kaaskoppen nog steeds werkelijk alles wijsmaken, ze trappen echt overal vol in. Ik denk dat het Duitse volk min of meer hetzelfde probleem heeft trouwens.

De Amerikanen zijn in het MO met een zeer smerig spel bezig. De Koerden worden verraden. Het wordt mij in elk geval steeds duidelijker dat het militair industrieel complex de wereld in een nieuwe grote oorlog wil dompelen.

caso op 25-11-2017 10:34

Misschien een tip: 2 documentaires over joegoslavie: The weight of chains. 1 en 2.

willy op 25-11-2017 11:21

Het is een feit en zelfs bewezen door filmbeelden dat de Serviers een volkerenmoord op de moslims in Sarajevo hebben gedaan, ook zijn er vele ooggetuigen van ook van christenen dus ik zou het geen fake nieuws noemen! Shalom

SEO op 25-11-2017 11:43

Uit Xanders vorige artikel

‘Het pijnlijkste lijden in 1000 jaar heet islam’

Tijdens een bergwandeling openbaarde Johannes Paulus zijn visioen aan Longhi. ‘Herinner de kerk in het 3e millennium hieraan: ik zie de kerk overvallen door een dodelijk lijden, dat dieper en pijnlijker zal zijn dan ooit eerder in dit millennium. Het draagt de naam islam. Ze zullen Europa binnenvallen, de hordes uit Marokko, Libië, Egypte en andere landen in de Orient. Europa zal naar de bodem gaan, wordt een oude herinnering, half in de schaduw, een spinnenweb, familieherinneringen. Jullie, de kerk van het 3e millennium, moeten die invasie tegenhouden – maar niet met wapens, maar met jullie volkomen geloof.

Koddebeier op 25-11-2017 11:43

Amerika en "het Westen" (EU) zijn de grootste verspreiders van Nep nieuws !!

cefas op 25-11-2017 12:01

Men leze over de slag op het merelveld in Zuid-Servie in 1389 en de bezetting van de Balkan en genocide van de islamitisch-turkse ottomanen destijds op de Serven, dan wordt het een en andere wel wat duidelijker over de huidige toestand en de weerstand van de Serven tegen de Islamieten en de hypocriete seculieren van het Westen onder aanvoering van de oorlogszuchtige NAVO.

ilbira op 25-11-2017 12:10

Bedankt X nieuws dat u ons inderdaad de keerzijde van de medaille laat zien. De berichten in Nederland zijn te eenzijdig en worden zo geindoktrineerd dat men het gelooft bijv dat het economisch goed gaat etc. Zolang men maar rustig blijft en te eten heeft, hoewel dit ook minder wordt door de stijgende vaste kosten. Denk dat het belangrijk is uw berichten zoveel mogelijk op sociaal media door te sturen en dat men erachter komt dat het niet allemaal de waarheid is wat in de kranten geschreven wordt. Ik doe in ieder geval mijn best.

Dank voor uw waardering. Mod.

SEO op 25-11-2017 13:48

Islamverbod en Nexit!. Ruim 80% wereldeconomie is buiten EUSSR-TITANIC. Na Nexit gelijk free trade met UK en de rest van de wereld. Free trade scheelt de consument circa 10% is berekend. En geen tientallen miljarden meer naar de EUSSR-TITINIC. Kassa! Oeps, dat was een goed idee en geen politiek correcte leugen. Sorry!  

Een ander geluid op 25-11-2017 14:25

De Serviërs domineerden in voormalig Joegoslavië de politiek en het leger. Om een vergelijking te maken; velen op deze site veroordelen de starre houding van Madrid en Rajoy ten opzichte van Catalonië en het gewelddadige politie-ingrijpen bij het Catalaanse referendum. Nou, Rajoy is nog een braaf koorknaapje vergeleken bij de Servische machthebbers ten tijde van de Joegoslavische burgeroorlog.

Hadden de Servische politici en legertop zich bij de onafhankelijkheid van Slovenen, Kroaten en Bosniakken neergelegd, dan had al dit bloedvergieten vermeden kunnen worden ! 

Op zich niet zo vreemd, dat er naast de daders, géén ooggetuigen waren van de genocide bij Srebrenica. De slachtoffers waren immers vermoord en de daders hadden verzuimd de internationale pers voor hun gruweldaden uit te nodigen. 

Op zich niet zo vreemd dus, dat er geen getuigen van zijn. Als ik me niet vergis, heeft Hitler er ook nooit de internationale pers bijgehaald toen hij zijn slachtoffers de gaskamers injoeg................

Waar zijn de Servische slachtoffers begraven ? Bij zoveel Servische slachtoffers, als in dit artikel gesuggereerd, zouden er toch een paar grote kerkhoven moeten zijn !

Ook bij grote vriend, trouwe bondgenoot en Slavische broeder Rusland zijn de hier beschreven vele duizenden dode Serviërs door moslim gruweldaden nooit prominent in het nieuws geweest. Van enige vooringenomenheid tegen de Serviërs en pro-moslims kunnen we Rusland in ieder geval niet verdenken. Persoonlijk denk ik, dat als de moslims werkelijk op de hier beschreven schaal (vele duizenden) Serviërs hadden vermoord Rusland allang militair te hulp was geschoten. 

Cijfers ICMP (International Commission on Missing Persons) mei 2017:

https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2017/07/srebrenica-eng-2017.pdf

Wat mij betreft moeten alle schuldigen aan oorlogsmisdaden, naast Mladic, ook die van de andere partijen hiervoor ter verantwoording worden geroepen.

5000 moslimdoden op bevel van Bill Clinton............... lijkt me een bizarre aantijging. In 1994 hielden de (Bosnische) Serviërs op enig moment ruim 450 VN soldaten in gijzeling. Lijkt me als reden genoeg aanleiding voor grootscheepse luchtaanvallen, die pas in 1999 (24 maart-10 juni) plaatsvonden.

Al met al kan ik me niet aan de indruk ontrekken dat Epoch Times zich basseert op Servische desinformatie, propaganda en genocide-ontkenning !!!

Voor alle duidelijkheid; alle moslims horen wat mij betreft niet in Europa thuis, maar in de grote zandbak aan de overzijde van de Middellandse Zee, maar met de waarheid dient niet gemarchandeerd te worden !!!

reageerbuis op 25-11-2017 14:59

Het fotorolletje van een soldaat dat bij Defensie "per ongeluk" verloren ging maakte al duidelijk dat er heel wat verborgen moest worden.

Ike op 25-11-2017 16:06

@SEO op 25-11-2017 13:48

Werkelijk? Met vrijhandel (freetrade) concurreert U met slavenarbeid in Afrika, Miden Amerika en Azië zoals ook opgenomen in bijvoorbeeld het TPP verdrag waar Maleisië in zit, dat een uitsluisel voor de aansprakelijkheid daarvan voor werkgevers heeft gemaakt. Zodat de werkgevers die illegalen of mensen zonder paspoort als slaaf kunnen concurreren met Uw salaris of inkomen. Met de vrijhandel versnelt U de race naar beneden en gaan wij nog minder verschillen met de landen wiens gedrag wij veroordelen. Als werkslaaf maakt het ook niet zoveel uit welke meester U dan heeft en of hij belasting betaald of niet. Uw werkdagen zullen dan lang zijn en Uw leven niet zo geweldig, tenzij U behoort tot de elite die hiervan profiteert. 99,9999999999999% zal niet tot de elite behoren die ervan profiteert. Ook landen of mensen die geen moslim zijn, kunnen slaven houden, zoals de geschiedenis heeft bewezen. Toen de slavernij in het koninkrijk Nederland bestond had maar een klein percentage slaven. Dit gold ook toen er lijfeigenschap bestond. Ook nu er illegalen in sectoren in Nederland werken die zwaar onder betaald worden, claimt onze regering daar geen grip op te hebben. Omdat ze daar geen zicht opheeft en het in delen bestaat die zich ontrekken aan het oog van de belastingen. Dit wil niet zeggen dat ik voor een steeds groter wordende overheid ben en voor meer belastingen. Maar ik ben fel tegen deze vrijhandel en -verdragen die van onze elite en lobbies van multinationals komen die er maar een fractie voor betalen om deze verdragen er doorgedrukt te krijgen en massaal de belasting ontwijken m.b.v. trusts welke moeilijker te verkrijgen zijn voor Jan en alleman in arbeiderswijken ........

Arnold op 25-11-2017 16:18

Lees het boek 'Blufpoker' de grootmachten en de komende oorlogen. Het is de ontleding van alle medialeugens.

Over de uitgemoorde Christelijke dorpen voorafgaande aan Sebrenica geen woord in de media.

Het is nogal een fors boek, helaas niet meer nieuw te verkrijgen.

Johan_nl op 25-11-2017 16:29

De rechter die onlangs in ons propaganda nieuws bij de NOS te zien was, sprak zijn vonnis uit over Mladic. *Maar zoals dat in Nederland (en het Westen) gaat is het volk nergens in geïnteresseerd. Zo'n rechter spreekt notabene in gebrekkig Engels (met zwaar Nederlands accent, tekenend voor weinig beheersen van een buitenlandse taal) een vonnis uit: "We find Mladic guilty". Maar enige onderbouwing wordt er niet bij verteld. Geen enkele feiten worden genoemd te zijn achterhaald. Maar dat is ons nieuws.

De toeschouwers van ons nieuws zien de keurig verzorgde 'rechter' zijn uitspraak doen en dat vind Nederland genoeg. De man zal wel weten waar die het over heeft, lijkt hier de gedachte te zijn.

Maar feiten na een oorlog proberen te achterhalen is natuurlijk ook per definitie nooit mogelijk en dan door een rechter toch een oordeel laten uitspreken terwijl hij zelf de taal (Servisch) niet machtig is, laat staan zelf arabisch kan spreken (want de tegenpartij zijn arabisch sprekende moslims).

Toch slikt heel Nederland zijn uitspraak als zoete koek. Het Nederlandse volk is sinds dag 1 van deze vuile oorlog al bewerkt door 'onze' media (het nieuws). Al vanaf het begin is de moslim enclave door ons nieuws voorgesteld het kwetsbare jongetje die zich niet kan verweren en die alles moest ondergaan wat Mladic en zijn leger wel niet van plan waren te doen.

Vervolgens moest onze Karremans het ontgelden (die overigens geen luchtsteun kreeg van Nederlandse legervoering toen hij erom vroeg), want alles en iedereen in Nederland was door de media al bewerkt door de NOS dat Mladic de grote boosdoener was (zonder enige vorm van onderzoek weet de NOS altijd alles wel te vertellen/verzinnen).

Karremans werd toen het hoofdonderwerp in ons nieuws, om wederom, nadat eerst Mladic het moest ontgelden, vervolgens een ander (nu Karremans) de verdenkingen op zich zou zou krijgen en daarbij ook nog eens zijn (onze) Nederlandse soldaten die onder hem dienden. De NOS kan iedereen de verdenking opleggen, zodanig dat u het gaat geloven, zelfs op onze eigen mensen die we uitzenden. Toch knap. Maar u slikt het allen!

Daarmee (met het afleiden van de oorlog zelf en de ontstaansbron ervan) leidt de NOS (mainstream media) de aandacht willens en wetens af van het hoofdonderwerp, namelijk: "Er is een oorlog ontstaan, maar wie heeft dat veroorzaakt, met welk gedachtegoed en beweegredenen". Maar deze stelling komt niet eens meer aan bod in ons nieuws, alleen nog Karremans, Karremans, Karremans, Mladic, Mladic, Mladic. (dat heet:  INDOCTRINATIE !!!!!) Zo wordt u steeds door de tv in uw hoofd bezig gehouden en het gewone volk (de Nederlanders) informeren zich verder toch niet via internet, dus die weten uiteindelijk alleen wat de hoofdnieuws fabrikanten op tv voorstellen. Zodoende is de informatie altijd eenzijdig en daarmee kan een democratie NOOIT bestaan! Want wij als volk zouden eenheid moeten behouden opdat wij niet uit elkaar gespeeld worden in een democratie is dat primair van belang. (zie in kleine vorm de zwarte pieten discussie die de media opvoert, waar misschien maar 10 man in Amsterdam uiteindelijk aanvankelijk een probleem van hebben gemaakt). De NOS verdeelt en heerst!

De hele context van die oorlog in Bosnië wordt dus tot het komen van de uitspraak van een 'rechter' niet aanschouwd. Dat de moslims in Srebrenica het aldaar wonende inheemse burgers uit verschillende dorpen op een genocidale manier hebben weten uit te roeien met de meest gruwelijke slachtpartijen, daar hoor je de rechter niet over in zijn uitspraak.

De uitspraak van een rechter die NIET vermeld hoe die tot deze conclusie is gekomen is puur een leugenaar die niet te vertrouwen is! Dat onze media daar bovenop de uitspraak gaat verdedigen en invult geeft al aan dat deze media die u altijd vertrouwt bepaalde bijbedoelingen heeft.

Dat alleen de moslim vrouwen worden uitgenodigd en wat partijdige (inheemse Servische) meeliggers van de moslims om tijdens die uitspraak dag aanwezig te zijn als getuigenis geeft wel goed weer hoe arbitrair de rechter en het gehele gerechtshof handelt.

Dat Mladic tijdens zijn proces wanneer op de laatste dag het vonnis (tegen hem) wordt uitgesproken en hij daarbij boos werd en vervolgens op internet werd gemeld dat hij derhalve is weggestuurd uit de zaal, daar wordt op ons NOS journaal niets van gemeld. Sterker nog het NOS beweerde dat hij het hele proces heeft bijgewoond. BIZAR!

Het is de Nederlandse burger (in het algemeen) ontgaan, die zijn te druk met hun eigen leventje en zoveel mogelijk muntjes te verdienen om een luxe leven mogelijk te kunnen maken. Gaat u nooit lukken: De roverheid ziet het toch en ontvreemd al uw extraatjes af, tot u geheel leeggeroofd voor oud vuil wordt overgelaten aan de nieuwe volkeren, die diezelfde overheid hier binnen haalt / binnen zuigt.

Dat zijn de trouwens moslims en onze de grenzen staan daarbij nog eens geheel open. Dus moslim enclave ‘welkom in mijn land’.

De geschiedenis herhaalt zich!

Bereid u voor op veel bloed vergieten (in wat eens Nederland was) in de nabije toekomst.

Ike op 25-11-2017 18:19

@Rienus op 25-11-2017 09:51

Je hebt gelijk, maar de VS zegt nu dat de Koerden geen wapens geleverd meer krijgen om het Erdomannetje gunstig te proberen te stemmen. Tegelijk worden de laatste Intelligence Services strijders door de Koerden/SDF 'verslagen' en krijgen de Koerden/SDF daardoor de wapens van IS en word een deel van de IS strijders getransporteerd naar een volgend front waar ze nodig zijn om strijd te rechtvaardigen. Denk bijvoorbeeld aan Somalië, Soedan, Afghanistan etc. etc......

Landen die nog olie en andere delfstoffen hebben om gewonnen te worden of op een knooppunt liggen waar olie en gaspijpen en een nieuwe Zijderoute doorheen moet worden aangelegd (Afghanistan)

De VS hoopt dat Turkije eerst S400's geleverd krijgt en Chinese rakketten, voordat het Rusland in de rug steekt en weer officieel terugkeert in de schoot van de VS en de NAVO en VS wapensystemen aanschaft. De Koerden worden inderdaad gebruikt en krijgen geen toegang tot de zee, omdat dit de Koerden een onafhankelijke staat zal geven, die olie en gas zouden kunnen gaan leveren aan ieder die het wil. Om bescherm te krijgen, moeten de Koerden samenwerken met de VS en basis toestaan in hun gebied en met Amerikaanse oliemaatschappijjen samenwerken en vechten tegen het IS, Syrië en Iran dat de Amerikanen zelf heeft gecreërd of waar het zelf ook problemen mee heeft gemaakt. Trump krijgt al deze problemen op zijn bord van de CIA en hem word gevraagd om dit eventjes op te lossen met voorgekauwde oplossingen.

Alle oplossingen houden dan rekening met de belangen van de VS en gaat om de olie en gas bevoorrading van de VS en Europa en de afrekening van de olie en gas in USD's om deze valuta te steunen en waarde te geven.

Tom Hendrix op 25-11-2017 18:56

@Johan: 16.29. uur. Helemaal met U eens.  En @Willy:  11.21. uur en @ Een ander geluid: 14.25. uur. Ik ben het met U beiden niet eens. Ik verwijs U naar: Het " Coudenhove-Kalergi-plan", en " de Resolutie van Straatsburg".  Als U dat objectief leest, dan ziet de werkelijkheid er toch heel anders uit, dan de rode msm en het staatsjournaal ons 24/7 wijsmaken. Dat is maar mijn mening hoor.

Ike op 25-11-2017 19:22

@Rienus op 25-11-2017 09:51

Het volgende artikel is (nep) nieuws over een actie van de Amerikanen tegen heroineproductie van de Taliban waartegen ze nu opeens Stealth F22's , B52's en Super Tucano's (van de Afghanen of Academi huurlingen) zouden hebben ingezet. Alles om aan te geven dat Trump wat doet aan de heroineproductie die de VS zo teisterd in de grote steden. 10 productiegebouwtjes van de theoretische 400 a 500 productiegebouwtjes zijn hierbij getroffen. Alles wat ze tonen is een filmpje van het treffen van dure precisiemunitie die een gebouwtje raakt dat 100 keer gekocht had kunnen worden van het geld van de munitie.

Maar de politici zijn weer tevreden.

http://www.zerohedge.com/news/2017-11-24/afghan-war-intensifies-us-stealth-fighters-target-narcotics-production-facilities

Het artikel geeft mooie kaartjes weer over de opium produktie en waar het zogezegd maar 10% zijn is van het landbouwarsenaal. LOL. In Nederland kunne n we met 10% de wereld enorm veel leveren en verkopen. Nederland heeft in Uruzgan ook de technieken geleverd om de Afghaanse landbouw verder te helpen. Nederland en de NAVO landen die aanwezig waren en de Amerikaanse troepen mochten geen opiumvelden vernietigen van de bevriende 'Oorlogsbazen'(Warlords) terwijl sommigen gewoon pedo's waren en dit schuim van de aarde met de opium en heroine strijders bekostigden. Daardoor hoefde de CIA deze oorlogssbazen niet financieel te steunen of was doit althans niet zichtbaar op de nationale begroting. De CIA heeft in het verleden (zoals in Vietnam en Nicaragua) vaker drugshandel gebruikt om strijders te steunen en doet dit wellicht ook indirect in Syrië m.b.v. de handel en productie van Captagonpillen die daar populair zijn. In Somalië zou het kunnen met Khat, dat daar gekouwd word. Strijd tegen drugs? LOL.

Het volgende artikel gaat over het stopzetten van de steun aan de Koerden door de VS;

http://www.zerohedge.com/news/2017-11-24/trump-reportedly-tells-erdogan-us-will-cease-arming-syrian-kurds

Het volgende nep(nieuws) artikel gaat over de aankoop van de Russische S400's welke pas volgend jaar geleverd gaan worden. Dus als de Russen zelf een hogere versie van de software leveren kunnen ze het systeem altijd uitschakelen en als de Russen het zelf willen kunnen de systemen ook uitgeschakeld worden. Zelf zullen ze volgend jaar wellicht S500's of S600's gaan gebruiken. Het zal zijn aan Erdogan en de CIA om mensen te vinden die de software kunnen veranderen van de S400's om ze in het veld te kunnen uitschakelen. Maar Erdogan wint altijd omdat hij kennis koopt en de laatste batterijen in Turkije geproduceerd moeten gaan worden na overdracht van kennis.

https://nl.express.live/2017/07/14/135963turkije-trioemf-400/

Volgens het (nep)nieuws is Erdogan op deze manier ook aan de kennis gekomen voor Balistische rakketten die het land nu zegt zelf te kunnen produceren met de volgende tekening van een afvuurinstallatie;

https://21stcenturyasianarmsrace.com/2017/05/12/turkey-is-ready-to-export-chinese-ballistic-missiles/

Ik en wij kunnen zelf niet beoordelen wat nieuws is en wat nepnieuws is, maar volgens al dit nieuws heeft Turkije al balllistische rakketten en kan zij deze produceren en leveren aan andere moslimlanden en als het deze ruilt tegen kernkoppen van Pakistan of er de kernkoppen van de Amerikanen opzet die het op een basis had, zou Erdogan ze ook ergens kunnen gebruiken om zijn ideaal van een Nieuw Ottomaans rijk te verwezelijken.

Al zijn tegenstanders hebben hem hierin voor een deel in gesteund. Als zijn mensen de juiste dingentjes doen om beveiligingen uit te schakelen kan hij hier steeds verder mee dreigen. Wil iedereen dan dat de Amerikanen dit afhandelen met Erdogan of hebben ze liever dat Poetin's Rusland dit afhandeld met Erdogan?

Als China zijn 'stealthjets j10 of j20 zou inzetten bij Syrië, kunnen zij ook de productie van de door de Chinezen geleverde kennis uitschakelen in Turkije, maar zij zullen eerder kiezen om de problemen in de Zuid Chinese Zee eerst op te lossen.

Doordat Turkije goedkoper kan produceren dan andere NAVO landen, kan het de kennis van S400 systemen en de Chinese afweersystemen combineren en goedkopere produktie dan Duitsland, de VS of GB of Frankrijk leveren. Hun lennis zal echter wel achterlopen op die van hun originele leveranciers, tenzij zij ergens problemen anders oplossen.

Het is altijd een slechte ontwikkeling.

Benny op 25-11-2017 19:27

o Xander,wat een verhelderend artikel Ik heb het idee ,dat jij 1van de weinigen,wellicht de enige met ECHT nieuws komt ipv

NEP-nieuws,daarom kijk ik altijd weer naar je nieuw artikel uit Hulde! ik wens je alle wijsheid en de rijke zegen van de Heere Jezus

groet van Ben[ny]

 

Dank Benny. Mod.

Spyfromthesky op 25-11-2017 19:52

Het is jammer dat destijd internet onder ons nog niet in zwang was. Ook niet de moderne techieken van camera's en smartphones op dit gebied.

https://www.bol.com/nl/p/het-joegoslavie-tribunaal/1001004002859045/

Slobodan Milosevic ging eigenlijk het proces winnen, maar werd vermoord.

Het punt van de illumiaten was tweeledig.

A) De NAVO voor het eerst als een aanvalsmacht.

B) Joegoslavië deed niet mee aan het programma van de illuminaten en had een goede eigen economie. Daarom hebben de Amerikanen (1991 G. Bush (new world order) het geld uit de economie gehaald waardoor er bewust conflicten werden veroorzaakt. En ook om het laatste christelijke bolwerk tevens te slechten. Het voordeel werd zwaar aan de moslims gegeven, juist om Joegoslavië kapot te maken.

Natuurlijk zijn er vreselijke dingen gebeurd, maar dat gebeurt eigenlijk in elke oorlog. En Xander heeft terecht gehaald de nuancering.

We weten van de week wat de uitkomst was van Mladic. Eigenlijk stond die uitkomst al vast. Dit hele circus van een tribunaal van 20 jaar is "the show" van de gerechtigheid volgens de illuminaten.

Spyfromthesky

Dick op 25-11-2017 20:10

7 dagen van 666 jr 1985vc wanneer Abram Abraham word tot 2011 daarbij het laatste uur van 7 jaren 2011-18.

De tijden ziiten erop de inteligentie heeft berekend, het feest gaat begin en.

Lilia op 25-11-2017 20:20

Johan_nl de geschiedenis herhaalt zich in Myanmar.

Moslims slachten monniken af en verkrachten vrouwen.

Proberen zelfs de shaira door te voeren.

De pers reageert pas als Myanmar er genoeg van heeft en de moslims het land uit willen jagen.

Ze belichten een kant van het verhaal en de Royhinga wordt als slachtoffer weggezet.

In Europa gaat het ook al die kant op.

Vanavond weer rellen in Brussel.

En een akelig verhaal op een andere site over een meisje die door vijf jongens in elkaar wordt geslagen omdat ze opkomt voor haar homosexuele vriend.

Op een gegeven moment gaat er iets knappen bij de bevolking van Europa en dan gaan ze het eigen recht in handen nemen.

Vindt het nog meevallen dat het niet allang gebeurd na massale aanrandingen in Keulen .Zijn wij een slap volk geworden die onze vrouwen niet durven te beschermen?

Weesie op 25-11-2017 21:45

Oorzaak en gevolg. Ze willen ook nog schadevergoeding.

Ike op 25-11-2017 23:43

@Lilia op 25-11-2017 20:20

Het is daar iets gecompliceerder. Bangladesh is overbevolkt. De Royingha zijn over de grens gekomen naar Myanmar (Birma) vervolgens zijn ze verder getrokken en/of gevlucht en omdat ze overal gemeden worden en hard aangepakt door verschillende strijdgroepen van verschillende geloven, is daar ook het (nep- of) nieuws dat de Royingha daar worden vervolgd. Daarmee hebben buitenlandse machten weer een stok om Myanmar mee te slaan dat bestaat uit vele minderheden en bergvolken die allemaal een stukje van de welvaart willen en waarvan een deel ook stemmen met hun voeten en voor een deel stamgenoten en/of familie hebben in Thailand. Thailand en Myanmar stellen dat de Royingha een thuisland hebben en dat hun taal Bengali is, de hoofdtaal van Bangladesh. Bergvolken als de Karen hebben meerdere talen. Meerdere bergvolken in Myanmar gebruiken een andere taal om met elkaar te communiceren. Mensen van een andere taal waarvan ze niets snappen worden soms als werkslaaf behandeld en naar een ander land gesmokkeld. Deze 'werkers' worden daarnaast ook nog eens gebruikt om drugs of andere goederen de grens over te brengen. De drugs word ook daar gebruikt om strijd te financiëren van plaatselijke stammen(volkeren) en als excuus gebruikt voor gezagshebbers, politie en legerpersoneel om extra geld te eisen van de migranten of ze terug over een grens te zetten. Tenzij het natuurlijk knappe vrouwen zijn, die kunnen daardoor in de sexindustrie eindigen, al of niet pillen gegeven zodat ze het werk aankunnen.

Westerlingen die denken dat ze een meisje uit de prostitutie daar redden, komen daar vaak bedrogen uit, omdat ze worden afgeperst door iedereen vanwege het wel of niet ontbreken van een paspoort en geboortecertificaat dat niemand ze wil geven, tenzij er geld neer word gelegd. Door het aangaan van een redding eindigen veel mensen vaak in een neerwaardse spiraal van leugens en bedrog en het steeds meer geld moeten geven.

Voor de moslims sharia invoeren in Myanmar of Thailand is vrijwel onmogelijk. Daar zijn de lokale leiders veel te hard voor en vormen zij een veel te kleine minderheid. Zij worden vaak zonder pardon de grens overgezet uit een mooi Myanmar met veel bergen en vruchtbare grond op terrassen en veel tropisch oerwoud waardoor er zo veel verschillende volken er naartoe zijn gevlucht met veel verschillende talen.

We dienen onze politici hiervoor te vervolgen. Myanmar word gezien als een onwillige bondgenoot van China. Het is een strijdgebied van Amerika, China en India. Heilige koeien uit India worden de grens overgejaagt naar Myanmar en daar geslacht en vervolgens geexporteerd als vlees uit Birma. China en India hebben meerdere oorlogen gevoerd en zien Birma als een bufferstaat. Amerika heeft er vroegere KMT soldaten van Chinese afkomst bewapend en omdat er opium word geteeld in de bergen van Myanmar word deze geexporteerd door de haven van Bangkok. Iets waar de politci en generaals ook van profiteren. Myanmar barst van de mineralen en kostbaar teakhout en een zeldzame kruiden en dieren.

Alles is handel.

Amerika wil daar de nieuwe zijderoute uit China dwarszitten. Het wil niet dat Chinese goederen uit een grote haven in Myanmar worden geexporteerd i.p.v. uit Bangkok. Het wil ook niet dat er treinlijnen en wegen doorheen gaan naar India en Europa.

Zelfs als je in die landen zit is het bijna onmogelijk om die berrichten te controleren, maar ik denk dat het verhaal over de Royingha aan alle kanten overdreven word. Al het misbruik is wel walgelijk en het komt daar regelmatig voor en het hele veiligheidsapparaat doet er aanmee. Maar overal zie je daar goedkope Chinese goederen en uitbuiting van minderheden en het melken van het geld van Westerlingen, die zich vaak ook onwetend gedragen.

Voor WWII was er een periode waarin er economisch werd gevochten. Op dit moment is de economische strijd eigenlijk heel heftig en als de NAVO landen die verliezen, zal de economie een klap krijgen en de USD en de Euro naar beneden duiken. Daarom is ook Myanmar een strijdgebied, maar word de strijd daar bevochten door de minderheden en plaatselijke volken die voor het karretje gespannen worden.

Er hangen daar sattelieten boven en er zijn hele grote radarstations van de CIA die vanuit Thailand naar China alles in de gaten haden. Toch is het op 1 of andere manier mogelijk dat alle drugs over de grens word gesmokkeld, ondanks alle controles aan de grens.

De NWO of OWO zoals ik dat noem, roeit daar andere talen uit en zorgt voor het onstaan van multiculti staten zodat ze m.b.v. het TPP verdrag daar het puzzeltje compleet kunnen maken.

Bundy op 26-11-2017 03:07

@Een ander geluid op 25-11-2017 14:25

Je vraagt je af waar de Servische slachtoffers liggen begraven .     In de Finse wouden liggen nog ongeveer een miljoen dode Russen .    Op het eerste gezicht niet te zien tot je  een schop in de grond steekt  .

In de rest van Europa liggen liggen ongeveer vier Miljoen dode Duitsers op de zelfde manier nauwelijks onder de grond .  You-tube staat vol met filmpjes van mensen die naar de voormalige frontlinies van de Tweede Wereldoorlog zijn gegaan en wél een schop in de grond steken . 5000 man is een te verwaarlozen getal en zelfs moeilijk te vinden , hoe morbide dit ook is .

rocinante op 26-11-2017 09:16

@Drossaard op 25-11-2017 05:04: Ja, de moslims hadden zware wapens en kleiner spul in de enclave.

(U moet weten dat de enclave groot was. Het bestond uit een gebied met diverse dorpjes. De beelden die u op het journaal ziet, zijn vaak van de compound in Potocari.)

Een taak van DB (DutchBat) was het innemen van wapens van moslimstrijders. Dat leverde wat bejaarde vuurwapens op, maar het betere spul lag gewoon bij Achmed de moezelman onder het bed, in de enclave. Overdag gingen ze werken, 's avonds moordden ze de Bosnische Serven uit in de plaatsjes rondom de enclave. Dit gebeurde onder leiding van Oric.

 

Ik wil er nog even op wijzen, dat in de dagen voor de val onze collega Raviv van Rensen is vermoord door de moslims. Dat hoort u nu nooit meer in het nieuws, maar ik vind dit toch wel een cruciaal dingetje. De verstandhouding met de moslims was ronduit slecht. Het gooien van een granaat naar Raviv maakte het alleen nog maar rotter. Maar ja dus, de moslims hadden wapentuig binnen de enclave, en daarmee vielen ze burgers buiten de enclave aan.

 

In verband met uw privacy, gelieve niet uw email in uw reactie te plaatsen. Email verwijderd. Mod.

Econoom op 26-11-2017 11:41

Over dit artikel kunnen we kort zijn: nepnieuws uit de Kremlinkeuken bereid onder toeziend oog van chefkok Poetin 

Gelieve uw mening gedocumenteerd te onderbouwen. Mod.

Qromwel op 26-11-2017 15:19

Weet de advocaat van M. dit ook?

Een ander geluid op 26-11-2017 16:59

Bundy op 26-11-2017 03:07

Na de Joegoslavische burgeroorlog zijn de nodige massagraven gevonden. Voor het grootste deel van vermoorde Bosniakken (moslims), maar ook een aantal van vermoorde Kroaten of Serviërs. Als er daadwerkelijk vele duizenden Serviërs vermoord waren, dan hadden er ook veel gevonden moeten worden. Dat is tot nu toe niet het geval geweest.

Aangezien de Serviërs een trots en patriottisch volk zijn, zullen zij ook moeite doen om hun vermiste en vermoorde landgenoten te vinden. Op dat punt blijft het erg stil. Duitsers bijvoorbeeld zoeken nog iedere dag naar vermisten uit WO II in o.a. Rusland. Zij zien dat als een ereschuld. Zijn de Serviërs minder trots of begaan met hun vermisten ??

Tot op de dag van vandaag stuit men per toeval nog wel eens op een massagraf, maar dat blijken vaak vermoorde Bosniakken te zijn. Uit de wet van de steekproef kunnen we dus wel afleiden, dat zij de meeste doden te betreuren hebben. 

Hoe komt u eigenlijk aan die 1 miljoen Russische vermisten in de Finse wouden ? Uit welke oorlog zijn die ?

In de winteroorlog tussen de USSR en Finland (1939-1940) had de USSR in totaal tussen de 126.000 en 168.000 doden en vermisten. In de periode 1940-1945 zijn er ongeveer 300.000 Russen als dood of vermist gemeld aan het Finse front.

Bij elkaar opgeteld, kom ik bij lange niet aan 1 miljoen vermiste Russen, die nog in de Finse wouden zouden liggen. Dat lijkt me een onjuist getal, net als die vele duizenden Serviërs ! 

rocinante op 26-11-2017 17:02

In verband met uw privacy, gelieve niet uw email in uw reactie te plaatsen. Email verwijderd. Mod.

Hoe moet ik dan reageren? Er staat in de regels, dat ik mijn email in het bericht moet plaatsen.

U kunt uw email Onder het reactiekader plaatsen, dan is dit niet zichtbaar in uw post maar wel voor de moderator in het beheer.

U ziet onder het reactiekader staan:

jouw naam/bijnaam. ( gebruik een nicknaam)

Webiste url:

dit enkel als u een eigen website heeft en dit bekend wilt maken,  zo niet dan gewoon blanco laten en overslaan.

E-mail:  

Daar kunt u uw email schrijven

Mvg. Mod.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl