Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Mladic veroordeeld, maar dit gebeurde er echt in Srebrenica

Ex politiechef Srebrenica: President Bill Clinton gaf bevel tot massamoord op 5000 moslims om militair ingrijpen te rechtvaardigen – ‘Vergeten’ feit: Serviërs namen wraak voor uitmoorden tientallen van hun dorpen door moslims die door de NAVO waren bewapend

Waarom werd en wordt er geen enkele aandacht geschonken aan de duizenden Servische burgers die op gruwelijke wijze werden afgeslacht door moslims?

Nepnieuws is als term pas kort in zwang, maar bestaat al heel lang. Eén van de bekendste en tevens schandaligste voorbeelden is de veronderstelde massamoord op 8000 moslims in Srebrenica in 1995. Eergisteren werd de 74 jarige Ratko Mladic, destijds generaal van het Bosnische-Servische leger, door het internationale strafhof in Den Haag veroordeeld tot levenslang vanwege deze ‘volkerenmoord’. Uit een nadere beschouwing van de feiten komt echter een heel andere realiteit naar voren.

 

‘Jullie liegen!’ schreeuwde Mladic toen hij door de rechtbank werd veroordeeld, niet alleen voor de ‘genocide’ in Srebrenica, maar ook voor de 44 maanden durende belegering van Sarajevo, waarbij volgens mensenrechtenorganisaties zo’n 10.000 mensen zijn omgekomen. Mladic wil in beroep gaan ‘om te bewijzen dat dit oordeel verkeerd is. Vandaag werd de gerechtigheid vervangen door oorlogspropaganda,’ voegde hij eraan toe.

Geen getuigen van Srebrenica, wel van executies door moslims

De echte gebeurtenissen in Srebrenica en de burgeroorlog in Joegoslavië waren veel complexer dan het simplistische en daardoor misleidende plaatje dat ons in en door de media wordt geschetst. In 2015 vroeg bijvoorbeeld de Servische journalist-auteur Nikola Zivkovic zich af waarom er geen enkele getuige kon worden gevonden, en er tevens geen enkele (satelliet)foto van de slachtpartij bestaat, en dat terwijl het gebied constant nauwgezet door Amerikaanse satellieten in de gaten werd gehouden.

Er waren wèl getuigen van de oorlogsmisdaden van Naser Oric, commandant van de moslim strijdkrachten in Srebrenica. De verhalen van Nederlandse blauwhelmen over wat er zich in het kamp van de jihadstrijders afspeelde, worden door foto’s bevestigd. Op die (van datums voorziene) foto’s zijn leden van het islamitische executiecommando te zien, terwijl ze poseren naast hun vastgebonden Servische slachtoffers. De executies werden ook gefilmd en gebruikt als propagandamateriaal voor buitenlandse geldschieters, en zelfs als ‘cadeau’ overhandigd aan de Bosnische president Alija Izetbegovic.

‘Vergeten’ feit: Serviërs namen wraak omdat hun families waren afgeslacht

Het klopt dat bij de verovering van Srebrenica veel moslims door de Serviërs zijn vermoord. Wat er nooit bij wordt gezegd is dat die Serven wraak namen voor het feit, dat eerder duizenden van hun gezins- en familieleden door moslims waren afgeslacht. Dat is natuurlijk geen excuus, maar plaatst de gebeurtenissen wel in een veel genuanceerder licht. Waarom krijgen wij in het Westen dan uitsluitend een zeer eenzijdige versie te horen, een waarbij moslims schijnbaar uitsluitend weerloze slachtoffers mogen zijn, en de (christelijke) Serviërs enkel wrede daders, zoals ook in de rechtbank in Den Haag weer gebeurde?

Tijdens de Joegoslavische burgeroorlog bezetten VN- en NAVO troepen Srebrenica en enkele andere, voornamelijk door Serviërs bewoonde gebieden. De Serviërs werden gedwongen ontwapend, maar de moslims niet; die kregen zelfs moderne wapens van de NAVO overhandigd. Die vielen daarmee vervolgens de omliggende Servische dorpen binnen –zelfs vanuit de door VN blauwhelmen beschermde zones, ook bij Srebrenica-, waar de bewoners vervolgens werden mishandeld en afgeslacht.

‘Westen koos kant van moslims en verklaarde Serviërs tot schurken’

De dit jaar overleden professor Edward Herman (Pennsylvania Universiteit) verklaarde in een interview met Zeitenschrift dat er géén volkerenmoord in Srebrenica heeft plaatsgevonden. ‘Het Westen schaarde zich al snel aan de kant van de Bosnische moslims, en riep de Serviërs tot de schurken uit. Vooral Duitsland, het Vaticaan en de VS volgden daar hun eigen belangen... Het demoniseren van de Serviërs was heel effectief... Ja, ze deden vreselijke dingen, maar hun etnische rivalen net zo. Denk alleen maar aan Naser Oric, de leider van de moslim strijdkrachten... Hij liet filmpjes van onthoofde Serviërs zien, en pochte dat hij er bij één actie 114 had vermoord.’

‘Maar de blik was enkel op de Servische misdaden gericht. De media verloren bij hun berichtgeving over de oorlog iedere objectiviteit, en speelden de propaganda van de NAVO en Bosnische moslims af. De destijds in Bosnië gestationeerde Amerikaanse militair John Sray noemde deze verslaggeving een ‘onuitputtelijke bron van desinformatie’.’

De Amerikanen en Duitsers speelden in de oorlog de kwalijkste rol, want vooral zij bewapenden opzettelijk de moslims om daarmee ‘etnische zuiveringen’ onder de Serviërs aan te richten. De NAVO en het Westen weigerden een oplossing door middel van onderhandelingen te aanvaarden, en beloonden de afscheidingsbewegingen met politieke en militaire steun. De Bosnische moslims kregen te horen dat zij iedere overeenkomst met de Serviërs moesten afwijzen en hun strijd tegen hen moesten voorzetten, en dat de NAVO hen militair zou bijstaan.

Tientallen Servische dorpen op rituele wijze uitgemoord

Professor Hermann wijst erop dat moslimleider Naser Oric vele duizenden Serviërs heeft laten vermoorden, zonder dat iemand daar vragen over stelde – ook niet generaal Philippe Morillon, commandant van de VN troepen in Bosnië. ‘Het Westen gedenkt ieder jaar enkel de ‘volkerenmoord’ op Bosnische moslims in Srebrenica, maar vergeet de Servische slachtoffers.’

Uit streng vertrouwelijke Bosnische documenten blijk dat Oric al in het begin van de oorlog de bewoners van zeker 50 Servische dorpen rond Srebrenica op rituele wijze heeft afgeslacht. Zo werden veel bewoners aan bomen gekruisigd, een openlijk anti-christelijke methode. ‘Vrouwen, kinderen en bejaarden werden op wrede wijze gedood. Daarom werd Srebrenica een gehate enclave in Servisch gebied,’ wordt in de documentaire ‘Srebrenica- De Verraden Stad’ gesteld. Daarin wordt ook gezegd dat Oric miljoenen verdiende met de verkoop van humanitaire hulp, en dat er in Srebrenica in werkelijkheid geen volkerenmoord op moslims heeft plaatsgevonden.

‘Bevel massamoord op moslims afkomstig van Bill Clinton’

Daarbij komen niet de minsten aan het woord. Haikia Meholjic was destijds het hoofd van de politie en de tweede man in Srebrenica. Meholjic vertelt dat hij van Alija Izetbegovic het bevel kreeg om 5000 moslims door Servische ‘Tschetniks’ te laten vermoorden, om de Amerikaanse president Bill Clinton een voorwendsel te geven voor een militaire interventie tegen de Serviërs. Clinton zelf zou Izetbegovic om die massamoord hebben gevraagd.

Meholjic kon niet geloven dat Izetbegovic bereid was duizenden van zijn eigen mensen in Srebrenica op te offeren, maar dat gebeurde toch. ‘We werden verraden, door Izetbegovic, en door de internationale gemeenschap,’ aldus Meholjic. ‘Er zijn goede en slechte mensen, en Izetbegovic was een slechte. Hij heeft ons allemaal begraven, en heeft de verantwoordelijkheid voor wat er in Srebrenica is gebeurd met zich mee het graf in genomen.’

Historicus: ‘Geen bewijs voor genocide, wel voor andere gang van zaken’

Ook historicus Jelene Guskova, hoofd van het onderzoekscentrum voor Balkan Crises van de Russische Wetenschappelijke Academie, heeft geen bewijs voor genocide op moslims door de Bosnische Serviërs gevonden. ‘Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het om een geplande operatie van islamitische geheime diensten ging... Het aantal slachtoffers van 8000 wordt door niet één feit ondersteund. Wel zijn er documenten opgedoken waaruit een andere versie naar voren komt, waarmee het aantal dodelijke slachtoffers kan worden gecorrigeerd.’

Tussen 2003 en 2006 werden 2442 doden in de massagraven bij Srebrenica gevonden. 914 van hen bleken echter een jaar later te hebben meegedaan met de verkiezingen van 1996. Experts van het Joegoslavië Tribunaal constateerden dat van maar liefst 92,4% van de aangetroffen lijken de doodsoorzaak niet kon worden vastgesteld. Bovendien kon er niet één VN soldaat of journalist worden gevonden die de massamoord op 8000 moslims met eigen ogen had gezien.

‘Afgedwongen schuldbekentenis gebruikt om NAVO bommen te rechtvaardigen’

Hoewel de Serviërs onder druk van de EU schuld bekenden, vindt Guskova dat ze dat niet moeten doen zolang niet alle feiten en omstandigheden over Srebrenica bekend zijn. ‘Anders geldt deze bekentenis als een bevestiging van de NAVO bewering dat de Serviërs de schuldigen waren van wat er in de jaren ’90 op de Balkan gebeurde, en waarmee de NAVO zijn bombardementen in 1999 op Servië rechtvaardigde.’

Ook in de ARD documentaire ‘Het begon met een leugen’ wordt duidelijk welke leugenpropaganda –dus nepnieuws- er tijdens de Balkanoorlog via de massamedia werd verspreid. Zo blijken tal van beelden van ‘onschuldige vermoorde moslims’ in werkelijkheid van soldaten en terroristen te zijn geweest. Deze leugens waren ook de basis van de inzet van Nederlandse F-16’s tegen de Servische troepen en luchtmacht.

 

Xander

(1) Epoch Times

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten.

Reacties

Pagina12
Tom Hendrix op 26-11-2017 17:14

@Rocinante:09.16. uur. Met U eens.

Bundy op 26-11-2017 19:19

@Een ander geluid op 26-11-2017 16:59

De communistische Russen van toen hebben een mensenmassa van soldaten naar Finland gestuurd .  Achter hen liep de NKVD "politie " , iedereen die terug liep werd neergechoten .       Soldaten waren burgers die zojuist een uniform hadden moeten aantrekken , vaak zelfs ongewapend .      De Finnen werden geleid door een Duitse Generaal die daar i.v.m. zijn huwelijk per ongeluk woonde .              De Finnen hebben de Russen zelfs gevraagd of ze alsjeblieft weg wilden gaan , de Finse mitrailleurschutters werden onwel van de bergen mensen die maar op hen af bleven lopen en zij moesten doden .                          Het Russische Polit-bureau heeft de nederlaag nooit erkend , en gaf officieel eerst een getal van 10.000 man op  , later 300.000 .     De volledige documentaire staat op You-tube .                Het klinkt ( weer ) naar maar ook soldaten die  moslims gewoon lieten liggen  verteren in de bossen al snel ,worden door wilde dieren opgegeten  en raken bedekt met grond en planten .

Ook zullen de moslims aan de gedode Serviërs weinig aandacht hebben besteed , het is daar overigens voor Nederlandse begrippen heel groot en woest , met uitgestrekte bosgebieden waar eigenlijk nooit iemand komt of woont . 

Ramshoorn op 27-11-2017 13:05

Beste Xander, zeer terecht dat u de vraag stelt: Waarom werd en wordt er geen enkele aandacht geschonken aan de duizenden Servische burgers die op gruwelijke wijze werden afgeslacht door moslims?"

 

Antwoord: Serviers behoren tot de Russische Orthodoxe kerk en hebben al vele eeuwen twee aartsvijanden: 1...De Rooms Katholiek Kerk en de Islam. 

 

Het is u bekend dat het Tweede Vaticaans Concilie o.l.v. paus Johannes XXIII 1962-1963 een begin maakte van samensmelting alle wereldgodsdiensten. Rome en Mekka voerden vanaf toen  gesprekken over toenadering die vooral voortgang maakte met de Poolse paus Johannes Paulus II en nu uitgekristalliseerd werden met de Argentijnse paus Franciscus die Moslims zijn broeders noemt en de Koran Gods Woord, hoewel hij weet dat daarin geschreven staat dat God geen Zoon heeft.

 

Rome en Mekka spelen al jaren onder een hoedje. Beiden hebben een pesthekel aan Orthodoxe Serven. Waaruit dat bleek? De roomse Kroaten en de Moslims hebben vele honderdduizenden Serven beestachtig vermoord.

 

U kunt alle gruwelijke details lezen in de drie boeken die ik hierover las: 1...Vluchten via het Vaticaan van Henk Jurgens. Hierin lees je hoe paus Pius XII de Kroatische roomse Ustasa steunde om Serven met geweld te bekeren tot de roomse kerk en zo niet, uit te roeien.

 

2...Hitlers Kruis van Erwin W. Lutzer. De verschrikking van Hitlers Rijk voor Joden en Serven die o.a. door roomse Kroaten en Moslims op grote schaal uitgemoord werden.

 

3...Het Joegoslavische Tribunaal. De vermoorde onschuld van Slobodan Milosevic. Wie vermoordde Milosovic...en waarom? Geschreven door Robin de Ruiter. 

 

 

Het Tribunaal in Den Haag beweerde: De voormalige president Milosevic van Joegoslavië zou zichzelf hebben vergiftigd in zijn cel van de zwaarbewaakte gevangenis in Scheveningen. Zijn advocaat Zdenko Tomanovic verklaarde Als Eerste dat Milosevic geen natuurlijke dood gestorven was. En er zijn genoeg feiten waaruit het blijkt dat het niet om zelfmoord ging.

Drossaard op 27-11-2017 14:01

Bedankt voor de zeer betrouwbare bevestiging van mijn vermoedens. Het blijft een dubieus mechanisme dat westerse journalisten erg ver gaan  in het verzwijgen, verdoezelen en relativeren van moslimwandaden. Zouden ze alleen de bosnische kant van het verhaal hebben opgetekend omdat de Servische kant zweeg? Jullie hadden waarschijnlijk ook een geheimhoudingsplicht destijds. 

Tom Hendrix op 27-11-2017 15:56

@Ramshoorn: 13.05. uur. Geheel eens met uw reactie.

Pieter op 27-11-2017 23:53

Mladic en Milosevic zijn helden.

Hadden we deze in ons land hadden we veel problemen opgelost en/of niet gehad.

 

Licht toe waarom u hen helden vindt, op grond waarvan.

Hoe zou volgens u ons land er beter uitgezien hebben met zulke leiders aan het roer. Mod.

Pieter op 27-11-2017 23:57

Goed stuk Xander. Klopt.

Ik heb Servische vrienden en die bevestigen het wraakverhaal. Serven werde al decennia lang vervolgd en uitgemoord Door moslims en ook Kroaten in de 2e wereldoorlog (Ustasha)

Deze keer hebben ze de rollen omgedraaid...begrijpelijk.

Pieter op 27-11-2017 23:58

Kroaten(Ustasha) waren compagnons van Hitler.

Onderbouw uw reactie tot een geloofwaardige post. Mod.

Pieter op 28-11-2017 00:42

Ok beste moderator bij deze enkele voorbeelden:

Schrijf introducties bij de youtubes en wat u daarin aanspreekt wat heeft gemaakt tot uw standpunt. Mod.

 

https://youtu.be/HsQ-eSveN6A

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Ante_Pavelić

 

https://dirkdeklein.net/2016/06/16/ustase-the-fascists-that-made-the-nazis-look-like-boyscouts/

https://books.google.nl/books?id=fA_FZYUE_IwC&pg=PA43&lpg=PA43&dq=ustasha+hitler&source=bl&ots=bxIfyfhJhH&sig=OxiGAS6nL4dnXiUWkbeSdDtEFDU&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjo86yd9d_XAhVL3aQKHXwKDnkQ6AEIrQEwGw#v=onepage&q=ustasha%20hitler&f=false

 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Ustašabeweging

https://www.thetrumpet.com/11526-putin-remembers-yugoslavia

Overigens u dit gewoon algemeen historisch bekend en te vinden in alle geschiedenis boeken dat Ustasha kroaten nazi gezind waren en zelfs de Kroatische hymne heet: "Danke Deutschland! ".

Pieter op 28-11-2017 00:46

https://youtu.be/6X7h2HUUWyA

Schrijf introductie bij de youtube en vertel wat u daarin aanspreekt. Dit is een discussieforum. Mod.

Ike op 28-11-2017 01:02

@mod

Ik vind geen enkele genocide een reden voor een volgende genocide, maar de gewone wiki pagina over de Ustasha zegt eigenlijk wel genoeg hoe het tot op de dag van vandaag of 2015 (in de wiki pagina's) word gebruikt om onrust te veroorzaken;

https://nl.wikipedia.org/wiki/Usta%C5%A1abeweging

 

Correct Ike. Mvg. Mod.

Pieter op 28-11-2017 01:15

Dit was een fout. Ik wilde deze bij die andere post plaatsen maar lukte niet. Mijn fout excuses.

Verder wilde ik aanhalen dat kroaten net als moslims op de hand van Hitler waren en werkten. Op deze site is al eerder nieuws geplaatst omtrent de Moslims die olv de Grootmufti schuldig zijn aan de Endlösung. 

Ik sta geheel aan uw kant dus ik begrijp de "aanvallen" niet.

:-(

Ik ondersteun hiermee alleen maar uw bovenstaande geplaatste stuk beste moderator.

 

Beste Pieter, het is niet als aanval bedoeld maar uw mede -gasten willen graag uw onderbouwde eigen mening. Mvg. Mod.

Pieter op 28-11-2017 01:17

Wat bedoel je Ike?

Het us een historisch feit dat Kroaten dit gedaan hebben, wat is daar verkeerd  aan? 

Pieter op 28-11-2017 01:25

Ik vind moslims een groot probleem in de wereld iig.

Vrijwel overal waar zij naar toe trekken leven mensen in onmin en angst voor aanslagen en wordt de samenleving ontwricht. Gewoon een feit of het nou leuk is of niet. Geef me 1 voorbeeld waar christelijke groepen mensen de afgelopen decennia emigreerden of leefden die zoveel ontwrichten in de samenleving of aanslagen plegen daar pleegden i.t.t. moslims? Op een enkeling na...

Hoeveel gemigreerde Nederlanders vallen massaal met bontkraagjes op de scooter oude dames en meisjes lastig in Canada of waar ook ter wereld waar men zich vestigd tegenwoordig?

Pieter op 28-11-2017 01:29

Ik mis Zilvermeeuw wel op deze site :-(

Altijd perfect commentaar en duidelijk.

Dat is niet voor iedereen weggelegd, moet je toch kunnen.

 

Het beheer heeft in het verleden via e-mail nog contact gehad met Zilvermeeuw en gevraagd om weer te komen posten maar tot nu toe ziet Zilvermeeuw daar vanaf ,met als argument:  te lang weg van het forum geweest. Mod.

Pieter op 28-11-2017 01:43

Ok dank u

Wat fijn dat jullie dat alsnog geprobeerd hebben?

Zilvermeeuw was een zeer gewaardeerd poster iig wat mij betreft...

Niet iedereen kon het met haar vinden maar dat loste ze vaak geniaal op, woordelijk!

Ike op 28-11-2017 02:19

@Pieter op 27-11-2017 23:57

Genocide om genocide is geen rechtvaardiging en geen enkele genocide mag begrijpegelijk zijn. Nieuws kan daarom ook als feitelijk worden gecreeërd en als reden worden aangewend om in te grijpen. Of het nep of feitelijk nieuws is kan tot in den eeuwigheid worden betwist. Alleen doden kunnen niet spreken en er kan zelfs opzettelijk gedood worden door pionnen als op een schaakbord om meer doden 'rechtvaardig' te noemen, terwijl dit de opzet of bedoeling was van de plannenmakers/ beleidvoerders/ machthebbers/ politici/ Intelligence Services.

anora op 28-11-2017 21:11

Pieter op 27.11 23.58 uur. Dat klopt

https://www.youtube.com/watch?v=NYMshHzTnto

Dit is maar een YT van ene Djordje (maar het klopt wel!), maar -het is natuurlijke allesbehalve onbekend-  informatie is makkelijk te vinden. 

(Kijk ook naar de film the Underground van Emir Kusturica: daarin zijn echte beelden opgenomen dat nazi's in Zagreb binnenkwamen en ontvangen werden als helden, en men bereidwillig en masse de hitlergroet gaf. Een aanrader deze film trouwens, met de beste muziek; van Goran Bregović)

The Balkans Chronicle op 30-11-2017 19:19

Srebrenica gepland in Washington en Sarajevo

Zoals in elke oorlog is het eerste slachtoffer de vrije pers, met overheidspropaganda vermomd als nieuwsfeiten.De oorlog in Bosnië was het gevolg van de expansiedrift van moslimfundamentalisten die het gebied niet wilden delen met de etnische Serviërs. De moslims begonnen de oorlog omdat zij heel Bosnië in hun macht wilden krijgen.Heeft de iemand ooit de ISLAM-declaratie van Alija Izetbegovic gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat in Bosnië.Het uitroepen van de onafhankelijkheid van Bosnië op 5 april 1992, door moslimpresident Alia Izetbegovic is volgens Karadjic het startschot voor de jihad. En dus het startschot voor de Servische verdediging.Het einddoel van Alija Izetbegovic in Bosnie was de islamitische staat,onder sharia!.

.De islamitische beweging moet en mag de macht grijpen zodra ze daar de numerieke en morele kracht voor heeft, niet alleen om de niet-islamitische macht te breken. De belangrijkste conclusie is dat er geen vrede en coëxistentie kan bestaan tussen het islamitische geloof en de niet-islamitische politieke en sociale instellingen.“/Uittreksels uit de ‘Islamitische verklaring’ van Alija Izetbegovic/...Bosnische mensen in Srebrenica hadden nog kunnen leven als ze niet al die jaren vanuit die zogenaamde safe-areas,dag en nacht Serven hadden vermoorden.Tussen 1992 en 1995 werden tussen 1300 en 2000 burgers geliquideerd rond Srebrenica door islamitische troepen in Srebrenica.Op kerstochtend, 7 januari 1993, vielen 3.000 islamitische strijders onder leiding van 'Het Beest' Naser Oric het dorp Kravica/omgeving van Srebrenica/ aan en doodden 114 mensen waaronder ook kinderen, vrouwen en ouderen.

Niemand wordt gespaard. Ook honden en katten werden doodgeschoten terwijl alle huizen in het dorp, 700 in getal, werden geplunderd en in brand gestoken.Zelfs dit was niet genoeg voor Oric en zijn moordenaars: Op 16 januari 1993 vielen ze de dorpen Cosici, Kostolomci en Kusici aan.Op die dag werden in totaal 48 personen gedood. Oric en zijn eenheden slachtten mensen af met behulp van messen, hooivorken, stompe voorwerpen, door kruisiging, castratie, in brand steken en marteling.Monster Naser Oric over de moord op de rechter van Srebrenica, Slobodan Ilic: "Ik klom op zijn borst. Hij had een baard en was harig als een dier. Hij keek me aan zonder een woord te zeggen. Ik pakte de bajonet en stak het meteen in een oog en dan draaide ik het heen en weer. Hij maakte geen enkel geluid.

Daarna stak ik het mes in het andere oog. Ik kon het niet geloven dat hij niet reageerde.Eerlijk gezegd werd ik toen voor de eerste keer bang; dus sneed zijn keel direct door."...Om dit te stoppen kwam Mladic met zijn leger om de verantwoordelijken voor de moordpartijen op te pakken.Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN/troepen, schreef Mladic tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith.Generaal Philippe Morillon verklaarde zijn overtuiging dat "de aanval op Srebrenica een directe reactie was op de moordpartijen door Nasir Oric en zijn strijdkrachten in 1992 en 1993."...Dus,mordenaars van Servische kinderen, vrouwen, oude mensen rond Srebrenica zijn nooit schlahtovers! Als monster Naser Oric en jihadstrijders Servische dorpen rond Srebrenica niet hadden aangevallen, was er niets aan de hand!...

Opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als 'de ernstigste gruweldaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog of sinds de Holocaust, soms als de ergste massamoord op burgers etc. Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi's tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serven met nazi's, en moslims als onschuldige slachtoffers.De internationale pers maakte de strijd om Srebrenica klinken als Stalingrad. In de pers worden 'oorlogsgraven' als 'massagraven' aangeduid...Maar,wat is genocide? Dit is het volkerenmoord, uitroeiing van een volk, ras of bevolkingsgroep

.De Serven evacueerden de vrouwen, kinderen en ouderen, die ze vonden in het VN-kamp Potocari-Srebrenica.Zulke daden kunnen niet gerekend worden tot genocide.Er was een bloedbad, maar het was een reactie op een eerder bloedbad, het was wraak, en er werden geen vrouwen en kinderen bij gedood.Actie vraagt om reactie,je oogst wat je zaait.Oog om oog, tand om tand, al eeuwen in de Balkan!...Toen er in Soedan honderdduizenden christenen werden vermoord ,men moeite had om daar genocide in te zien. De daders dáárvan hebben nog nooit voor enig tribunaal gestaan en niemand maakt zich druk om. Stelletje huichelaars...
 
De stelling dat als minstens 8.000 Bosnische moslimmannen/soldaten werden geëxecuteerd in de tijdspanne van een week, en dat de massamoord in Srebrenica de "ergste wreedheid" was in de oorlogen in het voormalige Joegoslavië, en de "ergste massamoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog" is niet bewijsbaar en is in wezen politieke oplichterij.Alle Bosnische gesneuvelden, worden misbruikt in de Screbrenica leugen.In de pers worden ‘oorlogsgraven’ als ‘massagraven’ aangeduid....geen hoofdletters, zie siteregels.Mod.
Elke moslim die stierf in Srebrenica gedurende de hele oorlog,maar ook eerder , voor de burgeroorlog in Joegoslavie zelfs begonnen ,werd genoemd als gedood in Srebrenica genocide.De bewering van Bosnische moslims dat na de val van Srebrenica in 1995 meer dan achtduizend moslims slachtoffer werden van genocide, is een mythe.De voormalige VN-generaal, de Canadees Lewis Mackenzie zij dat er heeft zich in Srebrenica geen genocide op 8000 moslimmannen voorgedaan!Hij schat het aantal omgekomen moslimstrijders op hooguit 2000...

De militaire VN-waarnemer Carlos Martino Branco zei;Er bestaat weinig twijfel dat minstens tweeduizend Bosnische moslims zijn omgekomen in de strijd tegen de beter getrainde en beter aangestuurde VRS/BSA(Servische eenheden)."...Phillip Corwin, hoofddeskundige van de VN-Coördinatie voor Civiele Zaken in Bosnië zei: Wat is er gebeurd in Srebrenica was niet een grote slachting van moslims door de Serviërs, maar eerder een reeks van zeer bloedige aanvallen en tegenaanvallen over een periode van drie jaar, die op een crescendo uitliepen in juli van 1995....De meeste moslims zijn omgekomen tijdens de militaire uitbraak van de troepen van Naser Oric, die dichtsbezijnde stad Tuzla probeerden te bereiken. Volgens de internationale verdragen een legitiem militair doel.Ongeveer 1200 Bosnische Srebrenica soldaten kwamen om op het slachtveld en er zijn enkele honderd gedood in opvolgende executies (uit wraak van de Servische dorpelingen en ook van paramilitairen).En wat weinig mensen weten is dat de zgn zielige Bosnische mannen in Srebrenica voor een flink deel bestonden uit Al Qaida terroristen vanuit Pakistan,Iran tot Somalie samen met Albanese UCK strijders...

Er wonen 2 miljoen Serven in Bosnie, en dat is dankzij Karadzic en Mladic zo gebleven.Karadzic redde 2 miljoen Serven van een exodus,genocide,jihad.Voor de mensen in Bosnie en Servie zijn beiden protagonisten echte helden.De geschiedenis zal dat ook hier in het Westen bevestigen.De stad Sarajevo was veeleer een verdeelde stad, zoals de Libanese hoofdstad Beiroet en de Serviërs waren ook omsingeld in deze stad.Het aantal Serviers in Sarajevo vermoord tijdens de oorlog door moslim leger, politie en criminelen, ten minste in de vele honderden en waarschijnlijk in de lage duizenden...De beschuldiging van een genocide in Srebrenica werd gebruikt door de regering Clinton om later militair ingrijpen te rechtvaardigen/bombardementen op Servië/,en om de aandacht afleiden van de activiteiten in de Kroatische Krajina regio, de grootste etnische zuivering/genocide/ in Europa,na WO2, georganiseerd door VS.Moslims politici in Sarajevo en Clinton bewust die massamoord in Srebrenica planden. Het werd ook bevestigd door niemand minder dan Hakija Meholjic

(Bosnisch moslim), hoofd van de politie in Srebrenica:”Alija Izetbegovic had gezegd: Weet je, mij was aangeboden door Clinton in april 1993 dat de Serviërs krachten invoeren Srebrenica, het uitvoeren van een slachting van 5000 moslims en dan zal er een militaire interventie komen. Meholjic:Onze delegatie bestond uit NEGEN mensen!...Volgens (Bosnische moslim) Nesib Buric, een voormalig lid van de 28e Divisie verdediging van Srebrenica, werden ze overgelaten om te worden afgeslacht: U kunt schrijven dat ik de verklaring van Hakija Meholjic dat we verraden zijn absoluut steun, zei Nesib Buric..

.De VS,Groot-Brittannië en Fransen, waren begin juni 1995 op de hoogte dat Servië de enclave Srebrenica zou binnenvallen.Richard Holbrooke, destijds Amerikaans onderminister voor de Balkan, waarschuwde .... geen hoofdletters de aanval de Nederlandse regering voor de levensgevaarlijke positie van Dutchbat. Holbrooke in Nova:"Jullie troepen zitten in een dal, de heuvels zijn omsingeld door Serviers; de situatie kan niet gevaarlijker zijn.Maar steden Bihac, Gorazde, Zepa in Bosnie zijn ook omsingeld door Serviërs en werden beschermde gebieden. Hoe kon Holbrooke weten dat er iets vreselijks zou kunnen gebeuren in Srebrenica?Stond hij ook achter de val van Srebrenica?Waarom heeft Morillon het vermoeden dat er iets vreselijks zou kunnen gebeuren in Srebrenica?

En waarom de commandant van het onder VN-vlag aanwezige Dutchbat, overste Karremans, de aan de Franse collega's gevraagde luchtsteun niet kreeg?...ICTY dient slechts één doel: De Serven tot monsters verklaren, en dit zand in de ogen van de hele wereld strooien.Navo woordvoerder Jamie Shea zei in mei 1999, tijdens de bombardementen in Balkan:natuurlijk steunt de Navo het Internationaal Joegoslavie tribunaal. We hebben het zelf opgericht!"...
 
Het is een leugen dat het ICTY een instelling van de Verenigde Naties zou zijn. Het tribunaal is ingesteld door de aanstokers en "overwinnaars" van de oorlog in Joegoslavië: de NAVO, die ter "goedkeuring" is voorgelegd aan de, door landen van de NAVO gedomineerde, Veiligheidsraad. Niet aan de Algemene Vergadering van de VN.Het politieke proces dient er alleen toe om de ware schuldigen aan het oog te onttrekken en de schuld toe te schuiven aan de Balkanstaten, m.n. Servië. Daarom wordt er alles, ook niet legitiem, aan gedaan om Milosevic en het Servische volk te criminaliseren.Waarom werden de ambities van Kroatië voor een raszuiver Kroatië en van de Bosnische president Izetbegovic voor een Bosnische islamitische staat via etnische zuivering van Kroaten en Serviërs niet gelaakt?

Waarom werd de "groot-Albanese" ideologie van het Kosovaars Bevrijdingsleger (UCK) – die de steun heeft van Duitsland en van de Verenigde Staten - niet aan de kaak gesteld? Waarom werden hun leiders niet voor het tribunaal gedaagd?Het tribunaal heeft hier en daar wel een Kroaat en een moslim opgepakt,om de schijn te wekken dat het Joegoslavië-tribunaal "eerlijk" werkt, werden kleine garnalen in de gevangenis gegooid, terwijl de leiders ongemoeid worden gelaten.Zijn de bombardementen op Servië door de NAVO geen misdrijf?...De Amerikanen verwerpen de idee van een Internationaal Gerechtshof.

Ze hebben het steevast over een "kangoroo court", een schertsrechtbank, waar eventuele Amerikaanse betichten geen eerlijk en rechtvaardig proces zouden kunnen krijgen als de politieke conjunctuur tegenzit en de Amerikanen de zaak niet controleren. Een fundamenteel wantrouwen dus tegen de mogelijkheid van eerlijke tribunalen. In de plaats willen ze wel ad hoc-tribunalen, die ze in het de beste traditie van Amerikaans unilateralisme kunnen manipuleren en die Amerikaanse belangen moeten dienen – zeker geen Amerikanen veroordelen.In die optiek wordt ook het Joegoslavië-tribunaal gefinancierd door Washington, dat een zorgvuldig oog houdt op het personeel dat er werkt. De aanklagerssectie is grotendeels in handen van Amerikanen. De aanklagers en de rechters zijn zorgvuldig uitgekozen.Het is duidelijk een politiek tribunaal...Harold Pinter, de Nobelprijswinnaar literatuur van 2005 verklaarde:Het VS-Navo-tribunaal dat Slobodan Milosevic moet beoordelen is altijd compleet onwettig geweest."...De waarheid kan nooit eindeloos verborgen gehouden worden!...
Pieter op 01-12-2017 02:24

@Balkans 

Wat perfect verwoord beste Balkans!

In 1 woord "Super"

Dit dus.

Guardianofretro op 05-12-2017 21:08

Hallo Mod ik heb een vraagje na het lezen van sommige Mod. comments in het rood.

U vraagt daarbij om onderbouwing van Youtube paginas.

Maar Lid 8 van het Reglement verbied toch plaatsing van externe URl.s??

Ik wilde ook wel eens iets plaatsen maar ik hield mezelf tegen door deze regel.

Is geen kritiek; gewoon een vraag of Youtubes wel moegn dus; maar dat staat dus niet als zodanig in het Reglement.

U mag externe urls van andere websites of You Tubes  plaatsen. Mod.

Rom op 16-01-2018 23:18

We kjiken alleen maar naar de vuile rol van de Bosniers in WWII.Terwijl Serbia een heldenrol gespeeld heeft in WWII met zijn partizanenleger.Waaronder vele joden hebben mee gevochten.Zij hadden hun eigen jiddische strijdliederen.Maar lees je in de geschiednis boeken nergens over!En wat de VS betreft.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl