HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Massamoord kerk Texas: Wrange laatste preek over dal van schaduw des doods

Veel Westerse christenen geloven nog steeds het valse evangelie dat God hen wel beschermt voor erge dingen

Over de 26 jarige Devin Kelley, die gisteren in een Baptistenkerk in Texas 26 mensen doodschoot, waaronder ook een aantal jonge kinderen en de 14 jarige dochter van predikant Frank Pomeroy, kunt in de alternatieve media alles lezen, zoals het feit dat hij door andere gemeenteleden, vrienden en familie als een zonderling werd beschouwd, die vlak voor zijn gruweldaad op Facebook een achteraf veelzeggende foto plaatste van zijn half automatische geweer met de tekst ‘she’s a bad bitch’. Dat was tevens zijn profielfoto, met daarbij een fotootje van een klein kind dat door zijn moeder werd gekust. Eveneens wrang: de laatste preek van dominee Pomeroy, waarin hij sprak over het ‘dal van diepe duisternis’ (Eng.: ‘schaduw des doods’), en zijn gemeente waarschuwde dat als je je ogen in dat dal op de weg richt in plaats van op het einddoel, er wel eens iets met je vrouw of kinderen zou kunnen gebeuren.

 

Bij de slachtpartij kwamen 26 mensen om het leven, ongeveer de helft van het aantal leden van de kleine Baptistenkerk in Sutherland Springs, waar niet meer dan een paar honderd mensen wonen. Het jongste slachtoffer was 5 jaar oud, het oudste 72. De predikant en zijn vrouw, die op dat moment bij een zeldzame gelegenheid niet aanwezig waren, verloren hun 14 jarige dochter. Overlevende John Holcombe raakte zijn beide ouders, zijn zwangere vrouw en hun ongeboren kind kwijt. Zijn twee andere kinderen verkeren in kritieke toestand.

Christenen zijn dom’

Naar de motieven van Kelley wordt nog steeds gegist. Er wordt onder meer gewezen op zijn oneervolle ontslag uit de luchtmacht in 2014, vanwege ‘slecht gedrag’ tegenover een collega en diens kind, en het feit dat hij door zijn afwijkende gedrag door veel mensen als een zonderling werd beschouwd.

Hoewel hij in 2013 kort medewerker zou zijn geweest bij een Vakantie Bijbelschool voor kinderen tussen 4 en 6 jaar oud, schreef hij op zijn inmiddels gewiste Facebook en Twitter dat ‘christenen dom zijn’. Enkele voormalige Facebook vrienden van hem vertelden dat ze het contact met hem verbraken, omdat zijn opmerkingen over hun geloof steeds kwetsender werden.

Geen moslim bekeerling, geen Antifa activist

Enkele geruchten dat Kelley zich recent tot de islam zou hebben bekeerd –er werd een foto van hem met een typerende moslimbaard geplaatst, maar die zou hij later weer hebben afgeschoren- kunnen niet worden bevestigd, en dienen daarom vooralsnog genegeerd te worden. Ook zijn er geen aanwijzingen dat hij lid was van, of sympathieën had voor de linkse terreurgroep Antifa, wiens doel om op 4 november een nieuwe revolutie te starten, totaal mislukte.

Wrange preek over ‘dal van schaduw des doods’

Veel vermoorde kinderen in de kerk waren net terug van de zondagsschool, waar het thema ‘manna uit de hemel’ was besproken. Ook de laatste preek van Pomeroy bevatte achteraf wrange aspecten. Hij hield zijn gemeente voor dat het in dit leven weliswaar moeilijk en pijnlijk kan worden, ze net als David door ‘een dal van diepe duisternis’ (Engels: ‘schaduw des doods’, Psalm 23:4) kunnen gaan, maar dat ze ondanks alles toch hun ogen op het einddoel en op Jezus gericht moeten houden, omdat God voor hen zorgt. Kijk je enkel naar ‘de scherpe bochten’ in de weg, dan zou je als een motorrijder wel eens uit de bocht kunnen vliegen en een ongeluk kunnen krijgen, en zou er ook iets met je partner of kinderen kunnen gebeuren. (2)

‘Als ik op zo’n keerpunt in mijn leven kom, er allemaal S-bochten zijn, dan focus ik me niet op het moment, niet op het dal van de schaduw des doods, maar op de bestemming,’ betoogde de voorganger. ‘Daarom moeten we niet proberen te begrijpen waarom bepaalde zaken ons overkomen, maar op God blijven vertrouwen.’

‘Als wij keuzes en besluiten van het moment maken in plaats van onze ogen gericht te houden op de bestemming, het doel... en op ons eigen verstand vertrouwen, dan zullen er littekens komen. Dat zal gevolgen hebben, en die zouden mogelijk niet alleen u kunnen treffen... De keuzes die we met ons eigen verstand maken, in plaats van te vertrouwen op de Heer, zouden ons kunnen doen ontsporen en onze kinderen van u kunnen wegnemen, of uw andere geliefden, of een ander die u na staat... Als we ons focussen op het moment, dan is er een grote kans dat we verongelukken.’

God geeft geen enkele garanties, ook niet aan christenen

Dat het ‘dal van de schaduw des doods’ een week later zo letterlijk een meedogenloos in zijn kerk zou neerdalen, had Pomeroy natuurlijk nooit kunnen voorzien. En wat zullen de gelovigen, met de woorden van deze preek nog in hun achterhoofd, nu moeten concluderen, nu ze hun vrouw, kind, man, kleinkind, zus, broer, etc. zijn kwijtgeraakt, en hun leven permanent is ‘verongelukt’? Hadden ze soms hun ogen niet gericht op het einddoel, en is hen daarom dit overkomen? Of is dit niets anders dan de kille, koude en keiharde realiteit van dit onzekere leven, waarin ook God zijn kinderen geen enkele garanties geeft, en hen zelfs niet beschermt tegen iemand die zoveel levens totaal verwoest?

Dat –in tegenstelling tot het moderne Westerse (valse) evangelie, dat toch vooral gezondheid, voorspoed en bescherming predikt, althans, zolang je maar Jezus en de kerk blijft volgen- veeleer het laatste het geval is, blijkt bijvoorbeeld uit het antwoord dat Jezus geeft op Joden die vragen of een groot aantal mensen in de Tempel, die door de Romeinse stadhouder Pilatus waren vermoord, hun lot over zichzelf hadden afgeroepen omdat ze grotere zondaars dan de rest waren: ‘Nee zeg ik u!... Of meent gij, dat die achttien, op wie de toren van Siloam  viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen in Jeruzalem? Nee zeg ik u...’ (Zijn toevoeging ‘maar als gij u niet bekeert zult gij allen evenzo omkomen’ was een profetie van de toekomstige val van Jeruzalem en verwoesting van de Tempel door de Romeinen).

Wat er in de kerk van Sutherland Springs is gebeurd, kan daarom iedereen overkomen, gelovige of andersdenkende. Er bestaat geen speciale bescherming tijdens dit ´dal van diepe duisternis / schaduw des doods’. Christenen die beweren dat dit wel zo is, sluiten hun ogen voor de realiteit en daarmee voor hun lijdende medemens, vermoedelijk omdat het hun eigen valse zekerheid aan het wankelen brengt – iets wat overigens alleen kan worden volgehouden zolang je in dit leven geen extreem ontwrichtende zaken meemaakt die je leven permanent overhoop gooien, en tot een voortdurende hel kunnen maken.

Daar vervolgens ook nog impliciet –en soms zelfs expliciet- de schuld van krijgen van christenen, die dan blijven beweren dat je maar ‘op God / Jezus’ moet vertrouwen, omdat Hij ‘voor je zorgt’ en niet wil dat je ‘iets ergs overkomt’, is al voor veel voormalige kerkgangers de laatste nagel aan de doodskist van hun geloof geweest. We hopen dat de leden van de zwaar getroffen gemeente in Sutherland Springs die genade(?)klap niet zal krijgen.

 

Xander

(1) Heavy.com
(2) YouTube
(3) Breitbart
(4) Infowars
(5) Zero Hedge


Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies  bij dit artikel toegestaan, geen hele lijst met bijbelcitaten, wel een inhoudelijk gesprek.


Reacties

Redhorse51 op 06-11-2017 15:26

In een wereld met zo veel gestoorde mensen om je heen, is men nergens meer veilig.

Le Nantais op 06-11-2017 15:41

Moraal van dit slechte verhaal: zorg ervoor dat je ziel altijd in staat is om God te aanschouwen. Anders gezegd: leef niet voort met zonden op je lijf. En hèb je die begaan, ga dan biechten! Je weet immers nooit waar je eind ligt.

Grietje op 06-11-2017 15:43

Nog iets dergelijks: https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardbeving_Lissabon_1755

Moeten we zeggen dat God de wereld tot een bepaalde mate en tot een bepaald tijdstip (gedeeltelijk) losgelaten heeft?Ja, maar met alle onzekerheid omdat ook ik het niet weet: ik neig daar zeker sterk toe.Maar toch: ook met zo'n gedachte moeten we buitgengewoon voorzichtig zijn, denk alleen aan de getuigenissen van Corrie ten Boom in het Concentratiekamp; volkomen zeker was zij níet losgelaten en had zij wèl bijzondere bescherming.En zulke getuigenissen zijn er veeeeeeeel meer.Al met al ben ik het met Xander eens dat Christenen er niet van mogen uit gaan dat zij bijzondere bescherming genieten. Indien dat wel zo is, zoals in het geval van Corrie ten Boom (wier zuster overleed in het Concentratiekamp !!!) zal dat vanzelf per persoon blijken.

ohje op 06-11-2017 16:10

Zeg het met liefde.

maria op 06-11-2017 16:40

Grietje op 15.43

Ik begrijp niet dat God al dat lijden van bijvoorbeeld onschuldige kinderen op deze wereld aan kan zien

Tom Hendrix op 06-11-2017 16:41

Prima verwoord dit artikel, Xander. Ik leef mee met de nabestaanden, en bid dat G'd hen zal troosten, met dit grote verlies.

Grietje op 06-11-2017 17:16

@ maria op 06-11-2017 16:40. Dat begrijp ik ook niet, net zo min als jij. Wat denk je daarbij aan de kinderoffers die óók het goddeloze Israël heeft gebracht en dat God uidrukkelijk verboden heeft? En wij zouden miljoenen andere voorbeelden kunnen noemen. Juist omdat ik daarover ook heb nagedacht, kwam ik tot die gedachtengang zoals ik heb beschreven. Het is een goddelijk geduld, een goddelijk zwijgen, een goddelijk toelaten met één zeker einde: Gods wraak komt! Zowel over de Aarde als voor iedere goddeloze, persoonlijk na het sterven. Hartelijke groet.

koloth op 06-11-2017 17:53

Het werkt als volgt: met alles waar je jezelf mee bezig houdt dat overkomt je, net als bidden.  Het leven kan heel mooi zijn als je onbekommerd leeft, leef je in angst dan overkomt je die angst gedachten.    Wie het zwaard hanteerd, wordt door het zwaard getroffen o.i.d.   Omdat God dan denkt dat je die gedachtes graag wilt, het leven kan prachtig zijn als je weet hoe het werkt.

koloth op 06-11-2017 17:55

Daarom moet je jezelf ook niet met negatieve gedachtes bezig houden, want het zal je overkomen (staat ook in de bijbel/ergens)

Patje op 06-11-2017 18:28

Grietje ? Ik ben een goed mens maar ik geloof niet in een God en een leven na het leven . Waarom moet ik dan gestraft worden door God nadat ik ben overleden ????

mijn mening op 06-11-2017 18:46

Dit is het werk van de duivel. Satan handelt vooral tussen gelovigen en kerken.

Anna op 06-11-2017 18:54

Er zullen tijden van grote verdrukking komen. En ook dit soort catastrofes lijkt daar onderdeel van te zijn.. De liefde zal verkillen en het ene volk zal tegen het andere volk opstaan ook mensen onderling zullen steeds onverdraagzamer worden...De satan gaat immers rond als een briesende leeuw. En voert door dit soort mensen het “ eindspel “ op de hele wereld uit. Er is geen. “ ontsnappen “ aan. Maar geloof in de Here Jezus Christus en gij zult leven... En het leven van een Christen gaat dwars door de dood : eenmaal bij de terug komst van Jezus naar deze wereld zullen ook deze mensen hun eigen  verheerlijkte lichaam weer terug ontvangen om samen de nieuwe aarde te bevolken... dit neemt niet weg dat dit een vreselijke satanische daad is en wij ook hier in Holland voor de nabestaande moeten bidden om kracht. 

Tom Hendrix op 06-11-2017 19:49

@Anna: 18.54. uur. Amen!

Albatros op 06-11-2017 19:51

Wat vreselijk! Woorden schieten tekort. Het enige wat ik kan zeggen is, de duivel gaat rond als een briesende leeuw, verscheurt en vernietigt alles (niet in de laatste plaats de christenen) wat er op zijn pad komt.

Albatros op 06-11-2017 20:01

Patje op 06-11-2017 18:28

U gelooft niet in een God zegt u, zelfs niet als er zo'n verschrikkelijke daad gepleegd is? Waar zou zo'n haat en moordlust dan vandaan kunnen komen, want dat er alleen kwaad zou bestaan, bestaat niet daar moet ook goed tegenover staan, zoals u eigenlijk zelf al aangeeft in uw reaktie, u bent een goed mens?

henk Boskamp op 06-11-2017 20:35

Persoonlijk geloof ik dat er een God bestaat. Het probleem is dat veel mensen geloven in een boek. Deze mensen nemen zelf geen verantwoordelijkheid maar schuiven ook alles af op dat boek. Ze hebben het boek boven God geplaatst. Wie heeft deze boeken geschreven, wat waren hun intenties, zijn deze boeken in de loop van jaren aangepast? Zo bestaat de bijbel uit veel meer boeken dan nu aanbeden wordt. Waarom heeft het Vaticaan deze er uitgehaald?

Religie als mind control?

Veel van deze boeken zijn wetenschapelijk te weerleggen. Ik denk dat je opzoek moet naar God in jezelf en je daarbij Jezus als voorbeeld kan nemen. Maar het aanbidden van Jezus is niet de oplossing... je zal het zelf moeten doen. 

henk Boskamp op 06-11-2017 20:37

@Grietje op 06-11-2017 15:43

Alleen Lucifer heeft lievelingetjes... God houd van iedereen.

Grietje op 06-11-2017 20:56

@ Patje op 06-11-2017 18:28

https://www.youtube.com/watch?v=dU3tLzIbBFQ

cefas op 06-11-2017 21:18

In voorspoed en tegenspoed is Hij altijd nabij.

Yoep op 06-11-2017 21:20

"God geeft geen enkele garanties, ook niet aan christenen" God geeft alle garanties maar het punt is dat we ze niet willen aannemen. De angst is de uiteinderlijk overtrevende trap. Dat we de weg van de duivel kiezen. Ja ook jij, kind van god heeft uiteinderlijk de weg van de duivel gekozen. Want stel je voor wat de buren over je roddelen, hoe groen het gras van de buren is. En dan hebben we het nog niet over de elebogen op het werk of de eeuwige hebzucht naar geld en spullen. Ben jij een kind van god dan legt Jezus de woorden in jouw mond. En anders mag je mond gaan spoelen. Ken de waarheid en je bent vrij!

Grietje op 06-11-2017 22:26

@ Henk Boskamp. Rom. 9 : 13 en Johannes 6:70 e.e.

Elly op 06-11-2017 22:40

Yoep, God geeft alle garanties, n.l. die dat het uiteindelijk helemaal goed komt. Op zijn nieuwe aarde waar hij koning zal zijn. Het probleem is dat veel christenen het hier en nu verwachten, op deze aarde temidden van al het kwaad dat er is. Oud liedje maar waar "This world is not my home, I'm just a passing by", dat in de jaren 70 veel gezongen werd. In dit leven kan ons van alles overkomen en God laat dat vaak gebeuren. Wat denk je dat gelovigen in Noord Korea meemaken? God brengt ze niet naar het "vrije"westen. Toegewijde gelovigen maakten ook de 2e wereldoorlog mee en sommigen moesten dat met de dood bekopen. God wil dat we over dit leven heen kijken, Hem belangrijker vinden dan onze materiele dingen hier, in de wetenschap dat het allemaal veel beter wordt dan wij ons ooit konden indenken.  Ik raad je dit filmpje aan te kijken  Francis Chan Het touw  https://www.youtube.com/watch?v=VtwIMIoXpmo . 

Jo op 06-11-2017 23:24

Neem nou Job, die verloor alles, zijn vrouw en kinderen, en toch was hij een godvruchtig man.

Waarom hem dit overkwam weet God alleen, Zijn Naam is YAHWEH !!!

Ik denk wel te weten dat God sommige godvruchtige mensen die dreigen af te vallen tot zich neemt, voordat Hij volgens Zijn eigen wet hun moet afwijzen.

mientjei op 07-11-2017 01:34

Henk boskamp 20.35  hallo,  mooi geschreven vind ik. Mijn  deelneming met de getroffenen van deze aanslag .

er viel mij nog iets op in het nieuws, n.m. Hart voor nederland,   in Deventer , seniorencomplex gaat alleen nog verhuren aan turken, bewoners die weg willen kunnen oprotpremie krijgen,   mijn vraag   mag dit ???   Dit is toch discriminatie pur sang ???

wardje op 07-11-2017 02:03
@Grietje op 06-11-2017 15:43

"Nog iets dergelijks:Lissabon 1755".  Aardbeving met tienduizenden doden . Er is wel een verchil. Men had  aangekondigd op Allerheiligen, 1 november , een varken aan het kruis te slaan en in processie door de stad te voeren. Dat werd  verhinderd door de aardbeving. 

Qromwel op 07-11-2017 08:50

Patje op 06-11-2017 18:28: Waar maakt u zich dan druk over?

Infidel4U op 07-11-2017 08:51

Waar zijn de reacties over wat er daadwerkelijk is gebeurd in Sutherland Springs? Zo'n beetje alles wat ik hier nu lees hoort eigenlijk thuis op het geloofsforum, geloof ik.... Wat deze afschuwelijke schietpartij betreft: het valt wel op dat er in de MSM weinig wordt gezegd over de burgers die de dader hebben beschoten en achtervolgd. Past niet in het liberale verhaal dat wapens mensen doden. En dat terwijl je een doorgeladen wapen in principe jaren op tafel kunt laten liggen, zonder dat het afgaat. Zolang je van de trekker afblijft gebeurt er niets, en dat kun je leren. Het gaat er om dat onverantwoordelijke of gestoorde personen niet over wapens kunnen beschikken.Dat is niet alleen in de VS een probleem, Van der Vlist had óók nooit een vergunning mogen krijgen. Het is jammer dat zulke idioten ervoor zorgen dat normale wapenbezitters steeds meer in een hoek worden gedrongen en het steeds moeilijker gemaakt wordt. Ondertussen worden de meeste moorden gepleegd met illegale wapens... Ik zeg: meer verantwoordelijke burgers met wapens schrikken gekken en criminelen af. Minder maakt van ons allemaal alleen maar makkelijker doelwitten...

Luca op 07-11-2017 08:57

Denk dat de wereld aan zijn lot is overgelaten... we worden niet beschermt...hoogstens een enkeling.... 

sergeant Yves op 07-11-2017 09:13

Patje, zichzelf goed noemen is een fameuze dwaling, niemand is goed behalve God .

piek op 07-11-2017 10:53

Xander, je verliest wel heel erg snel je vertrouwen in God. Het feit dat er elke zondag miljoenen samenkomsten gehouden worden, zonder dat daar iets ergs gebeurt, overtuigd mij van het feit dat God wel degelijk beschermd. Ik laat me niet, omdat er eens in de zoveel jaar iets mis gaat, van dat geloof afbrengen. Richt je op de beloften van God, en hou daar in geloof aan vast. En Hij heeft vele beloften gegeven.

Je lijkt nu op een onverbeterlijke pessimist, die bij de eerste de beste tegenslag alles overboord gooit.

Henk op 07-11-2017 11:55

Als God eens

Het was zover: de mensen geloofden niet meer in God. Want, zo redeneerden ze, als God zou bestaan, dan zou Hij niet al die ellende op de wereld toelaten. Wat heb je nou aan Iemand die zich voor goed uitgeeft, maar in feite geen vinger uitsteekt?

God in den hoge merkte dat de mensen Hem steeds meer opzij schoven. Hij werd er bedroefd van. Hij waardeerde het best dat mensen opkwamen voor de lijdende in de wereld. En Hij besloot een daad te stellen. Hij dacht: laat Ik in het klein beginnen.

Zo besloot Hij dat de mensen niet meer konden worden doodgereden: geen kinderen, geen moeders, geen bejaarden; neen, geen enkel kwetsbaar mens meer. Vanaf dat moment kregen de automobilisten, zodra ze slaperig werden, een innerlijke schok van God, zodat ze wakker bleven. De vrachtwagenchauffeurs en vakantiegangers vonden dat prachtig, nu konden zij dag en nacht doorrijden. Van automobilisten die te veel gedronken hadden, nam God het stuur over. Dat verhoogde het drankgebruik en "glaasje op, laat je rijden" was niet meer van toepassing. Er kwamen steeds meer mensen dronken thuis. En er ontstonden meer ruzies. Geen aanvaringen op de weg, maar thuis des te meer.

 

De mensen waren nog niet tevreden. Als God bestaat, kan Hij toch ook dat geruzie voorkomen? God wilde van dat geruzie af zijn. Maar als je alleen de automobilisten vrijwaarde van ruzie, dan benadeelde je niet-automobilisten. Dus veranderde God alle mensen zo, dat ze geen ruzie meer konden maken.

De mensen vonden dat prachtig. Ze hoefden zich voor de lieve vrede niet meer in te spannen. Ze hoefden niet meer eerlijk te zijn; er kwam toch geen onenigheid van. Iedereen ging zijn eigen gang. Ze konden elkaar niet verliezen en daardoor ook niet winnen. De liefde was niet spannend meer: de kracht was eruit. Schelden deed geen pijn en een vriendelijk woord werd niet gewaardeerd.

De mensen zaten bij elkaar zonder haat, maar ook zonder vergevingsgezindheid, zonder liefde. Ze konden God missen en ook elkaar. Er was geen aardigheid meer aan. God zag de bloeiende aarde in een dode planeet veranderen en besloot elders opnieuw te beginnen. Met mensen die wel ruzie konden maken, maar die het daarna weer goedmaakten,. Die elkaar wel konden doden, maar die ook leven konden geven.

Zo kon God ook weer vergeven en hun God zijn.

Bron: Citykerk H. Lodewyk te Leiden, 30e jaargang nummer 39, 24 september 2000

Heeft u toestemming gevraagd aan de auteur om zijn stuk hier te mogen plaatsen ? Mod.

Jozien op 07-11-2017 12:19

Wat een zegen dat de pastor van deze kerk preekte over 'de ogen gericht houden op Jezus!'. Dit leven is maar al te vaak een dal van diepe duisternis of schaduw des doods. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar voor wie de ogen op Hem gericht houdt, wel een behouden aankomst. En dan is zo'n lied als 'This world is not my home, I'm just a passing treu. If heaven is not my home, then Lord, what will I do' een harte kreet vanuit dat diepe duistere dal. Een opslaan van, soms wanhopige, ogen naar God.

We doen er goed aan in alle beroerde omstandigheden waarin satan ons brengt, op Hem te blijven zien. Kijken we naar de bochtige weg, de vervolging, de ellende, ziekten en leed (ik kan over het een en ander meepraten!) en niet naar Jezus, dan zal onze ziel verongelukken en eindigen we als een verbitterd mens zonder God. Een mens die zijn hoop niet meer op God stelt omdat Hij Zijn kinderen toch niet te hulp komt, ons toch geen speciale bescherming zou geven.

Kijk naar de gelovigen in Noord-Korea, naar Corry ten Boom in het concentratiekamp. Zij hebben ervaren dat God, zelfs in de beroerdste omstandigheden, zegeningen schenkt waar wij, als we zonder Hem leven of verbitterd zijn over de ellende die satan op ons pad brengt, nog niet eens van kunnen dromen. Zij hebben zich gedragen geweten door een God die oneindig van hen hield.

Nee, God voorkomt niet alle ellende die satan op ons pad brengt. Maar ziende op Hem draagt Hij ons door situaties die te moeilijk zijn om alleen te dragen. En dat is de speciale bescherming die God ons geeft. Ziende op ons einddoel, de hemel. Nogmaals 'This world is not my home!'. 

Ik ervaar in mijn eigen moeilijkheden dat God draagt en speciale kracht geeft. En ik blijf bidden om wonderen. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid! Verwachten we nog wonderen van een levende God? Als we geen wonderen meer verwachten en verbitterd zeggen dat God Zijn kinderen geen speciale zegeningen geeft, hoeven we ook niet te verwachten dat er spectaculaire dingen in oms leven gebeuren en verongelukken we op de bochtige weg van dit aardse dal van duisternis of schaduw des doods.

Houdt het hoofd gericht naar Jezus, de Voleinder van het geloof. 

Drossaard op 07-11-2017 13:02

Nou Xander, ik vind uw uitspraken over mijn geloof ook steeds kwetsender. Hebt u geen troostende woorden meer en is deze kerkaanslag aanleiding om onze hoop verder af te branden? Mijn hart gaat uit naar dit kleine Texaanse dorpje wat zo keihard getroffen is. Mijn achting voor southern baptists is hoger dan voor menig ander kerk. Daar vind je nog echte uitingen van geloof. Of deze kleine kerkgemeente reeds zoutloos en wereldgelijkvormig was geworden weet ik natuurlijk niet. Maar op basis van het Woord van God geloof ik dat ware gelovigen Goddelijke bescherming genieten. Van Gen.15:1 tot Mt.28:20 ademt de Bijbel Vaderlijke bescherming voor Hem toegewijde kinderen. Zelf heb ik dat in mijn leven en in getuigenissen van medegelovigen meermaals ervaren. Natuurlijk kan die bescherming opgeheven worden. De Bijbel staat vol met voorbeelden over hoe zijn uitverkoren volk ten onder ging. Het gehele Joodse volk dat in de exodus uit Egypte kwam moest sterven alvorens hun nageslacht het beloofde land in mocht. Zo ook werd het grootste deel der Joden uitgeroeid voordat het Heilig Land Israël weer op de kaart stond. Als we nu echt voor de Wederkomst staan dan zal de huidige kerk van Laodicea het zwaar te verduren krijgen in de grote verdrukking. Maar gij, gelovigen, bid dat je waardig bevonden mag worden dit alles niet te ondergaan (Lc.21:36)!

Troost vindt u in een persoon, zie psalm 23 Al ga ik.....ik vrees geen kwaad want Gij zijt daar. Mvg. Mod.

Henk op 08-11-2017 10:02

aan moderator, ja die pastor zg vond het goed.

Dank. Mod.

jan op 08-11-2017 11:30

Grietje, this is not your crisis but that of God!

Qromwel op 08-11-2017 15:49

maria op 06-11-2017 16:40: Een soortgelijk probleem heb ik met engelbewaarders.

Daniel op 08-11-2017 16:33

Een troost is de volgende regel: 'Indien die dagen trouwens niet werden verkort, zou geen vlees worden gered; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort.' Mattheus 24:22.

Daniel op 08-11-2017 16:34

Dus dat God geen enkele garantie geeft aan christenen is onwaar. Vertrouw op de ware God.

johan op 08-11-2017 18:24

Mooi dat er in dit stukje ook plaats is voor het lijden, niet dat dat fijn is ofzo maar er is plaats voor en het wordt niet ontkend zoals op veel plekken

Ramshoorn op 08-11-2017 21:43

Prediker 9:11

Wederom zag ik onder de zon, dat niet de snelsten de wedloop winnen, noch de sterksten de strijd, noch ook de wijzen het brood, noch ook de schranderen de rijkdom, noch ook de verstandigen de gunst, want tijd en toeval treffen hen allen.
Lino op 09-11-2017 00:01

De pastor zei voor de camera, terwijl hij net zijn 14-jarige dochter en vele andere gemeenteleden was/is verloren, het volgende: 'Christus is degene die verhoogd zal worden. Je steunt op wat je niet begrijpt, je steunt op de Heer. Wat het leven je ook brengt, steun op de Heer in plaats van je eigen begrip. Ik begrijp dit niet, maar ik weet dat mijn God dit doet'. Dit zijn heel wat krachtigere en hoopvollere woorden dan van jou, Xander. Ik geloof met zekerheid dat satan (door beinvloeding van zijn trekpoppen) juist deze gemeente heeft aangevallen vanwege hun ware en sterke geloof. Er is niets wat hij meer haat. Maar ware gelovigen laten zich door aanvallen uit de duisternis niet (blijvend) uit het veld slaan. De woorden van de pastor zijn hier het bewijs van. Ik kan hier ook uit eigen ervaring over meespreken. God reageert altijd op standvastig geloof in overeenstemming met Zijn Woord. Hij geeft dan rust en kracht om de duisternis te dragen en uiteindelijk uitkomst als je standvastig blijft vasthouden aan Zijn beloften en dus op Hem blijft vertrouwen.

Redhorse51 op 09-11-2017 16:32

De ene gelovige bidt maar twee keer per week en krijgt bescherming en de andere gelovige bidt drie keer per dag en wordt geconfronteerd met allle ellende.   Zal de mens God ooit kunnen begrijpen? 

Drossaard op 10-11-2017 15:24

In artikelen van Dallas News las ik dat de dader 15 magazijnen met dertig kogels voor zijn mitrailleur bij zich had en daarnaast nog 2 handvuurwapens. Hij was buiten de kerk al begonnen met schieten. Volgens mij wijst dat erop dat hij niet slechts zijn gehate schoonmoeder wilde mollen maar dat hij zich tevens op God wilde wreken voor wie weet wat.  Uiteindelijk kwam hij om het leven door een zelfmoordschot tegen zijn hoofd. Maar als omwonenden hem niet hadden beschoten (er zaten vreemde kogels in zijn been en borst) dan was hij misschien blijven moorden op andere kerkgangers. 

Oma op 04-12-2017 01:43

Tiens, hebben jullie nu ook al het islam virus te pakken? Alles is de wil van allah? Alles is de wil van God, zolang je maar niet zondigt, zeker? Anders moet je boeten en wordt je niet beschermd? Jezus draait zich om in zn graf als ie zou begraven zijn, over zoveel domheid.

God gaf de mens de vrije wil en daarmee de verantwoordelijkheid voor ál zijn keuzes, zowel van gedachten als daden!! God heeft dus niks te maken met daden die mensen stellen, zij beslissen zélf zonder Zijn tussenkomst, Hij wil niet ingrijpen, we moeten het zelf doen - deze moordenaar had er ook voor kunnen kiezen deze misdaad niet te begaan! Maar God is een gemakkelijke zondebok als er dingen gebeuren die de mens als 'kwaad' bestempelt,hé. Zonden bestáán niet, enkel keuzen en gevolgen van die keuzen: daden die door anderen worden be/véroordeelt naargelang het gehanteerde waarde-oordeel.

En waarom nét die mensen slachtoffer werden, kan geen mens zeggen want wij kennen de geschiedenis van die ziel niet, wij kennen het doel van hun leven niet en waarom zij hun leven gaven, welke gevolgen dat heeft zowel voor de mensheid als voor familie, omgeving en henzelf...elke gruwel wekt een golf van energie op en we hebben het raden ernaar wat dat teweegbrengt, ook qua bewustwording.

Het is de verantwoordelijkheid van elk mens om met de vrije wil zijn/haar keuzes én daden bewust zelf te bepalen om van de aarde een vredevolle plaats te maken: 'de hemel op aarde'. Dé hemel bestáát niet, evenmin als de hel want dat moeten wij nu en hier zélf maken....de mens die haat, vergiftigt op de eerste plaats zichzelf: kijk maar naar daesh, die zielepoten, hoe die rondkruipen in de modder, ontberen een normaal leven als mens, leven als beesten, zijn innerlijk diep ongelukkig, hebben geen gezinsleven, geen vreugde in hun bestaan en worden verteerd door haat. Dát is de hel en dat maken ze voor zichzelf, voor heel hun omgeving, voor de hele wereld en dan wanen ze nog dat ze daarvoor na hun dood beloond zullen worden? Beloond worden om van onze wereld en voor de mensheid de hél te maken?

Wij zullen onszelf berechten voor onze keuzes waarvan elk mens innerlijk wéét dat hij/zij schade berokkent aan anderen, voor de hel of hemel die we maakten in deze wereld, wij zullen elk verdriet, elke pijn aan anderen toegebracht zelf moeten doormaken: dát is de gerechtigheid na het overlijden....dit werd ook reeds perfect getoond in de film the Ghostrider met Nicolas Cage maar weinigen weten dit, af en toe wordt een tipje van de sluier gelicht...

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl