Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Grootste Zweedse kerk verandert God in genderneutraal persoon

Bisschop van Zweedse kerk startte eerder campagne om kruizen uit kerken te verwijderen zodat moslimmigranten zich meer welkom voelen

 
Om moslims niet af te schrikken kwam bisschop Eva Brunne (links) eerder met het lumineuze idee om de kruizen uit sommige kerken te verwijderen.. (Afbeelding: Flickr CC 2.0 (2)).

In heel de Bijbel wordt God als een ‘Hij’ aangeduid, inclusief door Zijn eigen Zoon Jezus Christus. De grootste Zweedse christelijke kerk heeft echter besloten dat het tijd is om God aan te passen aan de politiek-correcte eisen van deze ‘moderne’ tijd, en moedigt alle dominees en oudsten aan om God voortaan als een ‘genderneutraal’ persoon neer te zetten. Volgens eigen zeggen wil de kerk daarmee meer ‘divers’ zijn.

 

In het nieuwe handboek van de Kerk van Zweden staat dat er weliswaar ruimte blijft voor traditionele geloofsbeleving, maar dat ‘aan sommige gebeden enkele genderneutrale manieren om God aan te spreken zijn toegevoegd. ‘Net als in het Hebreeuws is de Heilige Geest in het Zweedse aanbiddingsboek grammaticaal nu een vrouw. Daarmee wordt onze Bijbelvertaling uit het jaar 2000 gevolgd,’ legde kerkfunctionaris Sofija Pedersen Videke uit.

Zo heeft ‘Geest’ in de bekende term ‘in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’ een vrouwelijke vorm gekregen, en is er ook een ander alternatief: ‘in de naam van de Drieenige God’.

Volgens critici gaan de nieuwe richtlijnen zowel tegen de Bijbel als tegen God in. Er zijn talloze teksten zoals ‘Jezus dan zeide: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft.’

Bisschop Eva Brunne van de Zweedse Kerk haalde eerder het nieuws met haar campagne om de christelijke kruizen uit kerken te verwijderen, zodat moslimmigranten zich meer welkom zouden voelen. (1)

Alle andere kerken gingen de Zweedse voor

Politiek-correcte verdraaiingen van de Bijbel zijn niets nieuws. In het verleden werd al eens gesuggereerd dat de apostelen en zelfs Jezus homoseksueel geweest moeten zijn, en dat Jezus een Palestijn of een zwarte man was. Het lijkt een kwestie van tijd voordat moderne feministen met hun eigen lesbische variant op de proppen komen: Jezusa (met Petra, Johanna, Jacoba, etc..).

De oudste nog bestaande kerk, de Rooms Katholieke, verricht al sinds zijn oprichting ‘creatieve aanpassingen’ aan de Bijbel, zoals het wijzigen van de 10 geboden, het toevoegen van zaken zoals het vagevuur en de aflaat, en het bombarderen van Maria tot ‘Moeder van God’ en mede-verlosser.

Overigens hebben alle christelijke kerken en groeperingen zich in de loop der tijd schuldig gemaakt aan vergelijkbare eigen verklaringen. Iedere kerk en groep vindt doorgaans zichzelf het meest Bijbelgetrouw, maar met wereldwijd zo’n 500 verschillende christelijke stromingen, en tien keer zoveel Bijbeluitleggingen, is het onmogelijk op objectieve wijze te bepalen wie er ‘gelijk’ heeft of het dichtst (of juist verst) van de waarheid af zit. De statistische kans op het behoren bij de ‘juiste club’ is immers maar 0,2%.

Xander

(1) Infowars
(2) Afbeelding: Flickr, LWF Eleventh Assembly / Creative Commons 2.0 (vrij voor redactioneel en niet-commercieel gebruik)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Inhoudelijke Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten.

Reacties

Pagina12
Tom Hendrix op 30-11-2017 19:33

@Qvic: 16.10. uur. Heel goed van U verwoord.

Michaël ;-{> op 30-11-2017 22:42

Esther... Ja, 'zeker en vast' (en andersom)

Dank je. Groet, Michaël

Qromwel op 30-11-2017 23:23

Luther zou nu eisen dat zijn naam niet meer aan de Zweedse staatskerk verbonden wordt.

Mark S. op 30-11-2017 23:42

Volgens mij openbaart God zich al in het Oude Testament met: "Ik ben de Heer uw God". 

Jezus noemt God zijn Hemelse Vader.

Daar is geen spelt tussen te krijgen. God openbaart Zichzelf als mannelijk. Jezus was een man. De God-mens gekomen als man en Zoon van God. Als iemand iets hieraan veranderd dan is dat uit de Boze. Dat leert het boek Openbaringen ons dat er niets aan de Heilige Tekst gewijzigd mag worden. Er mag zelfs geen jota veranderd worden weet u wel.

De Zweedse politiek en de Zweedse kerk opereren beiden vanuit de Boze. De politiek omdat zij al tientallen jaren socialistisch dwalende zijn en nu zelfs de islam en daarmee hun ondergang importeren. En nu ook de kerk dus. Het gaat natuurlijk om dezelfde groep Zweedse mensen, de Zweedse bevolking, die zowel politiek stemmen als in de kerk zitten.

Mark S. op 30-11-2017 23:46

In de Eindtijd komt het Kwaad tot een climax en wordt elke idiotie en leugen gemeengoed. En wat er in Zweden gebeurt is de zoveelste van dit kenmerk.

Nieuw Begin op 01-12-2017 00:32

Shalom Yerusalem!

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1378771/erkenning-vs-jeruzalem-als-hoofdstad-israel

De dwaasheid bij de niet Joodse wereld stijgt naar een dieptepunt, tegelijkertijd worden de verhoudingen in het H.Land steeds meer conform de wil des Vaders!

Qromwel op 01-12-2017 07:41

Nieuw Begin op 01-12-2017 00:32: Stijgen naar een dieptepunt? En zit er in de Joodse wereld geen dwaasheid? Daar wordt de Zoon geloochend. Kijk verder op het geloofsforum.

Tom Hendrix op 01-12-2017 08:07

@Mark S.:  23.42. uur, op 30/11. Zo is het, Mark. Geheel met U eens.

Rode Wouw op 01-12-2017 09:58

@Mod : ik had bij dit artikel nog een keer gepost, maar ik zie de post niet. Kunt u de post uit het spamfilter halen? Verder ben ik binnen de siteregels gebleven en ook had u bij dit artikel niet aangegeven dat geloofsdiscussies naar het geloofsforum moeten.

?? geen post van u in het spamfilter, herplaats uw posting. Indien het een inhoudelijke geloofsdiscussie betreft dan gelieve op het geloofsforum verder te praten. Mvg. Mod.

SEO op 01-12-2017 11:10

Christus uit Kerken verwijderen is 'geen probleem', maar inmiddels wordt je in de UK veroordeeld voor 'religious harrasment' als je Islam bekritiseert. Wereld is gek aan het worden, omdat God zich als straf terugrtrekt. Precies zoals tussen Witte Donderdag en Golgotha, want eerst werd OL Heer met gejuich en palmen ontvangen in Jeruzalem en diezelfden, ook degenen die Jezus had genezen, juichten later om Zijn veroordeling en executie. Om deze madness het hoofd te bieden en sterk te blijven, bid dagelijks 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5133115/Far-right-leader-calls-Trump-intervene-help-her.html

1957johan op 01-12-2017 14:28

De ware moslim zal nooit naar een christelijke kerk gaan mits de kerk wordt omgetoverd tot een moskee. De kerkelijke moeders en vaders van het Christendom zijn onnozel ten top maarja waarschijnlijk  zijn ze politiek correct opgevoed door hun kortzichtige opvoeders.

Bij mijn weten staat het kruis symbolisch voor een spiritueel leven vol met hindernissen door het kruis te verwijderen verlaat je de grondbeginselen van de Christelijk religie. Hij Jezus Christus die gestorven is aan het kruis, die aan de christenen moest laten zien hoe ze moesten leven en groeien zowel spiritueel emotioneel en mentaal hij en zijn vader God moeten zich aanpassen aan de politieke correctheid van de mens.

Dus aan alle vrouwelijke en mannelijke christelijke priesters met deze uitspraak zetten jullie jezelf dus boven God als mede zijn Zoon.

Dat jullie allen moge ......................... 

Rode Wouw op 01-12-2017 16:20

Rode Wouw, zoals u net gemeld hoort dit thuis op het Geloofsforum. Mod.

Rode Wouw op 01-12-2017 17:52

@Mod : is duidelijk; post naar het geloofsforum verplaatst.

Dank Rode Wouw voor uw medewerking. Mvg. Mod.

Ramshoorn op 01-12-2017 19:26

Zou de Grootste Zweedse kerk God kunnen veranderen in genderneutraal persoon? Ha, ha, Laat me niet lachen. Ik ontdekte in Exodus 19 dat dat Onmogelijk is. Wat een grootspraak.

Hoogmoed komt voor de val! Voltaire dacht ook God belachelijk te kunnen maken in zijn boeken en pamfletten. Totdat...Ik heb gelezen hoe hij op zijn doodsbed met God in het reine probeerde te maken.

Het lukte niet. Vloekend/tierend is hij doodgegaan. Waarvan acte. Zie boek van Dr. W.C. van Dam: Doden sterven niet.

Mark S. op 02-12-2017 00:38

President Trump hield een schitterende toespraak bij het onsteken van de nationale kerstboom waarbij hij met Kerstmis de geboorte van Jezus centraal stelt. Trump is een man naar mijn hart! Een Godsgeschenk voor de VS en de hele wereld. Lees de toespraak maar.

http://www1.cbn.com/cbnnews/us/2017/november/each-one-of-us-is-a-child-of-god-president-trump-proclaims-jesus-is-the-reason-for-the-season-at-national-christmas-tree-lighting

Dat zou die ellendeling van een Obama nooit hebben gedaan. Van hem moest het christendom zoveel mogelijk ontheiligd worden.

http://www1.cbn.com/cbnnews/politics/2017/november/the-big-difference-between-trump-and-obamas-holiday-cards-its-all-about-christmas

http://www1.cbn.com/cbnnews/politics/2017/november/first-lady-goes-with-traditional-christmas-decor

Yawant op 03-12-2017 00:11

Ik vind het gek dat er zoveel dingen onder het mom van genderneutraal gaat en dat je mee moet gaan in de tijd.. wie bepaalt dat? God staat boven de tijd, heeft het zelf gemaakt en kent de tijden. De kerk staat voor het kruis, je houd jezelf voor de gek als je het kruis verwijdert. En voor de moslims.. doe hebben het kruis juist nodig. Je knielt alsware neer voor iets wat tegen je is. Totaal niet logisch. Dus.. wil je modern blijven.. zet het kruis dan in een extra spotlight, maak bekend voor wie je bent en blijf toegankelijk voor mensen.

derk op 03-12-2017 13:58

Mijn God, de God van Abrahaham, Isaak en Jakob is mannelijk. Hij schiep de eerste mens naar Zijn evenbeeld en die was mannelijk. En later kwam de vrouw uit de rib van de man. Laten we nooit aan God's woord twijfelen of er veranderingen in aanbrengen, want Hij is immers ook een verterend vuur. Laten wij vooral blijven bidden voor deze grote dwaling die er onder de mensen en vooral Christenen op dit moment plaatsvindt. Draag Christus in uw hart.

Maria op 08-12-2017 17:12

Sommige christenen zijn enger dan de rest van de wereld. Wie meent de Bijbel te mogen aanpassen plaatst zichzelf op de Gods zetel.

Derk op 17-12-2017 23:22

Het "aanpassen" van Bijbels is al lange tijd aan de gang. Uit 1e teksten (Textus Receptus) zijn in de loop der tijd ongeveer 60.000 woorden verdwenen of veranderd. Westcott en Hort waren daar nogal trots op, dat aanpassen. Steeds een klein beetje, dan valt het niet op. Anti christ plaatste zich ook op Gods zetel.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl