HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

70% Nederlanders zag inkomen sinds 2005 stagneren of dalen

Sombere vooruitzichten voor het grootste deel van ons volk, maar elite zal nog rijker worden – Niet populisme is het probleem, maar het blijven negeren van de zorgen van de gewone man 

De meeste massamedia worden door dezelfde elite aangestuurd, en zijn daarom het echte nepnieuws verspreiden, zoals het fabeltje dat met iedereen beter gaat. Inmiddels leven in Nederland meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens (foto: voedselbank).

Terwijl het ene na het andere kabinet (voornamelijk onder premier Mark Rutte) met behulp van de propaganda-media blijft beweren dat het zo goed met ons land gaat, laten de harde cijfers zien dat dit slechts voor een minderheid het geval is. Volgens het gerenommeerde McKinsey is het besteedbare inkomen van 70% van de Nederlanders sinds 2005 gelijk gebleven of gedaald. Van de top-25 onderzochte geïndustrialiseerde landen scoren alleen de VS (81%) en Italië (97%) nog slechter. Tal van onderzoeken bevestigen de trieste trend dat de komende generaties het net als de meesten van u die dit lezen niet beter, maar slechter zullen krijgen, terwijl een klein eliteclubje nog meer macht en rijkdom naar zich toe zal trekken dan het nu al bezit.

Tot de jaren tachtig gingen de groei van de productiviteit en de stijging van het gemiddelde inkomen van een gezin nog gelijk op. Vooral na 1989 is de productiviteit verder blijven stijgen, maar het reële (besteedbare) gemiddelde inkomen veel minder. Sinds de eeuwwisseling is er sprake van stagnatie, en na de crisis van 2008 zelfs van een daling.

Grote steden profiteerden, de provincie niet

In de grote steden, die het dichtst op de politiek en de financiële markten zitten, is verreweg het meeste geprofiteerd van de welvaartsgroei (die overigens voor een groot deel tot stand kwam door het maken van enorme nieuwe schulden). Daar vinden we dan ook de grootste voorstanders van het globalisme, van een EU-superstaat, van open grenzen voor iedereen, en daarmee van de huidige massa immigratie (en waar velen dus op links en liberaal stemmen, zie de gemeenteraad van Amsterdam).

In de provincie, op het platteland en in de periferie daarentegen hebben de meeste mensen daar echter niet of nauwelijks van geprofiteerd. Velen zagen en zien hun reële inkomen en koopkracht juist dalen. De opkomst van ‘populistische’ partijen in deze gebieden, en ook in armere stadswijken, is daarom goed te verklaren, en -aangezien de heersende politieke partijen helemaal niets doen om deze trend om te keren, en deze eerder versterken- tevens niet meer te stoppen.

Populisme is niet een probleem, maar een logische reactie

Daarom zal niet het ‘populisme’, maar het blijven weigeren te onderkennen van deze problematiek, gekoppeld aan het niet willen luisteren naar de zorgen van de gewone man over bijvoorbeeld de massa immigratie, islamisering en snel stijgende lasten (vooral energie gaat de komende jaren peperduur worden), een verdere polarisatie in ons land veroorzaken. Uiteindelijk zal er een dermate grote maatschappelijke onderklasse –met wijd verspreide energie-, vervoer- en algemene koopkracht armoede- ontstaan, die zó lang genegeerd is, dat de fundamenten van onze stabiele rechts- en welvaartsstaat in gevaar zullen komen.

 

Xander

(1) The Mises Institute via Zero Hedge

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten.

Reacties

mientjei op 15-11-2017 00:44

Ik heb geen cent te makken

Brazil op 15-11-2017 00:48

Goed artikel Sander. Voor mij persoonlijk heel herkenbaar ook. Ik had de keuze, wegrotten met een bijstandsuitkering zonder auto en onbetaalbaar en slecht OV, óf ontsnappen uit de hel die NL voor mij aan het worden is en emigreren naar Brazilië. Ik koos voor het laatste, ik heb nog nooit een steen gemetseld maar nu bouw ik samen met mijn echtgenoot 2 stenen huizen (schoonmoeder moet ook wonen immers) en 2 praktijkruimtes waarin we straks zelfstandig gaan werken.

Ik ben 60, in NL lijkt je leven voorbij, een baan zit er niet meer in en zelf iets beginnen in NL, nee. Té veel regeltjes en wetjes, eisen etc. Ik zie hoe het land achteruit gaat. 8 Jaar geleden woonde ik in een luxe appartementencomplex. Er woonde alleen maar Nederlandse Nederlanders, het was er rustig en gezellig. Een half jaar geleden was ik er weer, nu zie ik zeker 40% buitenlandse namen bij de belknoppen staan, en je kan niet meer om de hoofddoekjes heen kijken. Toen wist ik het zeker, ik had de juiste keuze gemaakt.

In BR is ook armoede, ik durf te stellen dat de armoede als je het één op één bekijkt in BR veel erger is dan in NL. In BR heb je geen huis of uitkering, en al helemaal geen voedselbanken. En ik zie de daklozen dagelijks om mij heen, met kapotte voeten, vragend om wat geld of een sigaret.

Maar ik bekijk het niet één op één, zo kan je niet vergelijken. Ik ken mensen in NL die onder de armoedegrens moeten leven, terwijl hun buren een hulp in de huishouding hebben en natuurlijk 2 auto's. Als ik me niet vergis staat NL in de top 5 der rijkste landen.

NL bewijst dat geldelijke rijkdom een land niet per definitie gelukkig maakt, uitgezonderd de rijken natuurlijk. Alhoewel die ook niet allemaal een gelukkig leven lijden. Geluk koop je niet, dat kan je alleen zelf voor zorgen. Door keuzes te maken en te durven maken.

Ik wil niet beweren dat iedereen die met té weinig geld moet rondkomen zo maar even uit zijn of haar leven moet stappen om een nieuw leven ergens anders te beginnen. Maar ik wil wel iedereen meegeven dat je vaak tot véél meer in staat bent dan dat je zelf denkt. Ook als je in die diepe put zit, misschien wel juist dán! Besef dat je vaak meer kunt dan je zelf ooit had gedacht.

Ik spreek voor mezelf als ik zeg dat ik blij ben dat ik weg ben uit NL. BR is nóg slechter, maar heeft wel veel meer te bieden. NL is vastgeroest in haar eigen allesbehalve democratische politiek die ik niet zo snel zie veranderen.

Groet uit Brazilië.

U zult dan wel een inkomen moeten hebben om de stenen te betalen, hoe doet u dat als u geen uitkering of betaalde arbeid heeft ? Mod.

John de jong op 15-11-2017 01:26

Dit werd al door sociologen voorspeld begin jaren 80 dat de ingrepen in de verzorgingsstaat, stagnerende lonen en massamigratie een cocktail zou worden voor ontevredenheid. Dat blijkt nu. Maar wat is de oplossing? De rijke burgers meer belasten, bedrijven misschien. Nee, nog meer bezuinigen. Dan pak je wel weer de gewone man. Met zorg en sociale wetgeving gaat veel geld weg. Groot percentage ouderen door vergrijzing. Door de hordes uit Afrika en Midden-Oosten. Bijvoorbeeld Somaliërs, immens hoge werkloosheid. Dat kost geld, en levert niets op. De uitkeringen voor mensen met kinderen zijn te hoog. Daardoor hoeven ze niet te werken. De armoedeval. Dan heb je nog al die toeslagen. Soms nodig, soms ook niet. Daardoor belastingen omhoog. Want kosten stijgen elk jaar. Dus uitgaven. 

hubo op 15-11-2017 06:09

Ik vind populisme wel degelijk problematisch,omdat het geen oplossing biedt voor de problemen.En de diagnose voorbijgaat aan de dynamiek van de internationale markten.In de jaren 70 is uitdrukkelijk gekozen voor een internationale neodarwinistische liberale politieke en economische ideologie.We hebben nog even in Nederland Den Uyl gehad die de inkomensverschillen wilde begrenzen,maar het was bij voorbaat duidelijk dat dit een hopeloos achterhoedegevecht was.

Nadat de voormalige Sowjet Unie met vereende kracht buiten de internationale markten was gehouden,kreeg China daar ineens wel toegang toe,nadat eerder Taiwan,Japan en Korea de kans hadden zich economisch te ontwikkelen.Het was te voorzien dat in dit krachtenveld de brede welvaart en de relatieve inkomensgelijkheid niet te handhaven zouden zijn.ER waren natuurlijk wel mensen die een mondiale correctie voorstonden,maar die stemmen verstomden steeds meer.

En je kon natuurlijk ook wel verwachten,dat er in toenemende mate een trek van werkzoekenden naar de rijke landen op gang zou komen.Ik weet nog wel dat vooral die communistische studentjes die je toen nog had,fel gekant waren tegen de gedachte dat we beter een deel van onze welvaart konden opofferen,ten bate van een meer echtvaardige wereldorde.En het is ook niet verwonderlijk dat in Rusland en Hongarije de leidende macht zo makkelijk koos voor het populisme.Het staat me zelfs bij dat de bulgaren al een jaar of 20 geleden na hun 'bevrijding' turkse minderheden meteen al het land uit wilden zetten.

Dat lost natuurlijk niets op,maar op een gegeven ogenblik kan je niet iedereen binnen blijven halen.Dat is natuurlijk wel zo.Sowieso zal de situatie overigens steeds verder verloederen en zal in toenemende mate een beroep gedaan moeten worden op min of meer dictatoriale controle.Om het even of we in de EU leven of in van die machteloos spartelende landjes,die overgeleverd zijn aan de wereldmarkt,waarbij misschien regio's rond Rotterdam en Amsterdam net als Singapore een zekere mate van welvaart kunnen handhaven.

Tom Hendrix op 15-11-2017 07:59

Geheel eens met de strekking van het artikel En deze ontwikkeling hebben we mijn inziens voornamelijk te wijten aan het partijkartel c.q. de politieke elite. Maar ja, veel kiezers zijn nog niet echt wakker, gezien de uitslag afgelopen Maart, van de verkiezingen.  En in mijn optiek, wordt er behoorlijk gerommeld op de stembureaux met onze stem. Lenin zei al: " Het maakt niet uit wat de mensen stemmen, maar wie de stemmen telt". En meestal zijn dat de partijleden van de politieke elite van: vvd,cda,d66,pvda.

vijgeboom op 15-11-2017 08:20

Nu is het woordje armoede op verschillende manieren uit te leggen. Als ik naar mijn eigen situatie bekijk leef ik ook al enkele jaren in armoede volgens deze berichten maar ik kan me wel gewoon redden. De bijbel zegt als je kleding, onderdak en eten en drinken hebt dan heb je genoeg. En met veiligheid en het woord van God erbij dan ben je al rijk.

Wij inwoners van Nederland hebben het nog te goed en voor dit land zou het beter zijn om God weer te gaan zoeken en misschien moet een economische welvaartsvermindering daar voor wel aan te pas komen. 

Kijk eens naar andere landen over de hele wereld en kijk naar Nederland

Maar julllie willen allemaal een auto hebben, vaak op vakantie en een spaarpotje van minimaal 20.000 euro hebben en jullie of sommigen van jullie weten van gekkigheid niet meer wat je ermee moet doen met het geld.

Vroeger had ik ook best wat geld maar leefde ik zonder God (Christus) Maar ik ben als verloren schaap weer terug gehaald en ondanks de financiele problemen die ik nu nog heb voel ik me rijker dan ooit omdat ik Jezus mag leren kennen en ik voel de zegeningen. 

Ik heb zelf dingen mee moeten maken wat God ook heeft toegelaten en God wilde op die manier iets aan mij duidelijk maken ! Psalm 118.8. Gelukkig wist Christus precies op welk tijdstip hij ingreep en als ik PSalm 1 had toegepast waren me bepaalde dingen niet overkomen maar ja......ik leefde zelf zonder God.

sinds de laatste 3,5 jaar ben ik echt bezig met de bijbel te lezen en te bestuderen en heb gewoon maanden lang op een kamertje gezeten zonder na buiten te gaan en had daar dus mooi de tijd voor. Heb het met 600 euro per maand moeten doen destijds. Hulp van mensen heb ik nauwelijks gehad, alleen Jezus heeft me geholpen en ik word weer opgeteld ondanks de metale schade die ik heb opgelopen vooral veroorzaakt door Korps Oost Nederland.

Ik heb zeer bijzondere dingen mogen meemaken waardoor ik later achterkwam dat God toen al bij me was en ook een plan met mij heeft. Van mensen verwacht ik niet zo veel meer en alleen van Jezus en ik ben achteraf blij dat ik dingen heb moeten meemaken om zo weer bij God te komen.

Ik begrijp nu ook heel goed waarom de kerken leeg raken want wat een naar volk zijn die zogenaamde Christenen toch. De bijbel is de waarheid maar wanneer iemand zich Christen noemt dan heb ik al snel zoiets van: houdt die degene op opstand want ze zijn niet te vertrouwen!!!!! Dat zegt wel wat lijkt me!

Wat een hulp heb ik tot heden ontvangen van mensen zeg, jeetje! Wat een lieve Christenen toch.

chris2 op 15-11-2017 10:07

@John U gaat voorbij aan de meest voor de hand liggende 'bezuiniging': stoppen met het binnen laten van merendeels niet-productieve 'vluchtelingen' in dit overvolle land. Dat levert meteen al miljarden op. Stoppen ook met het vaak ongecontroleerde subsidie circus (vooral aan de omroep). Levert ook miljarden op. Stoppen met ontwikkelingshulp (wel noodhulp). Ook dat levert miljarden op. Van deze bezuinigingen merkt de gewone man niets  i.t.t. verhoging van de BTW!

Verder mag die gewone man ook best wat zelfredzamer worden. Nu is iedereen opgevoed met het socialistische idee dat de overheid 'ervoor moet zorgen' en dat er wel ergens 'een potje voor is'.

SEO op 15-11-2017 10:41

Klopt. Even kijken, we geven per jaar 7 miljard uit aan 'vluchtelingen'. Massa immigratie uit EU kost miljarden en onze EU contributie bedraagt ook miljarden. Miljarden zijn we extra kwijt ivm door politiek opgehemelde 'marktwerking' in zorg, water, gas, electriciteit, kabel tv en post. Om moedeloos van te worden.

Btw eergisteren hebben we ongrondwettelijk (!) ons leger overgedragen aan de EU door PESCO te tekenen. Feitelijke opzegging NAVO. Scheelt een paar honderd miljoen per jaar. NL is Penny wise pound foulish! Bekijk:

 https://youtu.be/7wd6Npdw_x0

 http://www.dailymail.co.uk/news/article-5078157/EU-army-moves-step-closer-23-nations-sign-pact.html#comments

https://youtu.be/7wd6Npdw_x0

Jerommeke op 15-11-2017 11:43

Als Nederland geen uitkeringen hadden dan had je ook geen asiel/gelukzoekers. Zo simpel is het.

Ook in Brazilië zijn er regels - misschien niet van de overheid maar wel van de straat en die zijn keihard. Of dat nou zo fijn is? Muwah?

willy op 15-11-2017 11:47

de armen worden armer de rijken rijker, dit is het beleid van de elite achter de schermen en dat geldt niet alleen voor Nederland. Premier Rutte is een leugenaar die beweerd dat het in Nederland goed gaat en in Belgie slecht op economisch gebied en dat is de waarheid geweld aandoen. zijn krappe meerderheid zal hem in de toekomst parten spelen zeker weten! Shalom

Rudolf op 15-11-2017 12:30

@ Brazil,

Ik wilde eigenlijk dezelfde vraag stellen als Mod.

Alles leuk en aardig om te gaan emigreren als je in Nederland niets meer hebt, maar geldt dat dan zeker niet en in ergere mate in een arm migratieland zoals Brazilië? Daar heb je immers, zoals je zelf terecht opmerkt, geen uitkering, laat staan een huis. Hoe kan het dan dat je zomaar twee stenen huizen kan bouwen, ook terwijl je zelf nog nooit een steen gemetseld hebt. Het lijkt me dan ook onwaarschijnlijk dat je opeens over bouwkundige kennis beschikt (die je wellicht ook in Nederland had kunnen gebruiken)

En Brazilië? Heerlijk warm land hoor, maar als je daar geen inkomen en een huis hebt kun je volgens mij nog beter doodgaan. Helaas ben ik zelf wegens reorganisatie ook op mijn 51'ste mijn baan kwijtgeraakt en zit inmiddels een half jaar in de WW, solliciteer me wezenloos en de vooruitzichten op een nieuwe baan zijn ronduit slecht te noemen. Er komen nog steeds veel jonge schoolverlaters op de arbeidsmarkt en geen werkgever zit op een 50 plusser te wachten. Dat is gewoon de realiteit. Ook de verregaande automatisering en aanstaande robotisering die in de nabije toekomst in een stroomversnelling zal raken zal de werkgelegenheid -vooral voor ouderen- ook niet echt helpen.

Helaas wordt de bijstand voor 50 plusser zonder werk er ook niet leuker op met die participatiewet waarbij je als halve crimineel wordt gezien en verplicht "vrijwilligerswerk" (waar mensen voorheen een salaris voor kregen, maar zijn wegbezuinigd) moeten doen in de plantoenendienst o.i.d.. Dit komt op mij gewoon over als terwerkstelling of het moeten uitvoeren van taakstraffen. Vandaar dat je als bijstandsgerechtdigde tegenwoordig een crimineel bent en steeds meer door je omgeving (de maatschappij!) als zodanig wordt gezien.

Leuk vooruitzicht (not).

vlokje op 15-11-2017 12:46

Ik "geniet" een bijstand uitkering en wordt mij net zo hard weer afgepakt. nieuwe ID kaart ,eigen risico/ Zorg kosten en beslist geen dokters bezoek, want die stuurt mij geheid door, wat eigen risico kost. Ik betaal ergens voor maar kan er geen gebruik van maken omdat de eigen risico niet meer op te brengen is. Oke, ik kan het wel terug krijgen, maar ik moet het wel even een jaar lang voorschieten, wat van mijn weekgeld afgaat, tussen de 30 en 50 eu per week

Rogier op 15-11-2017 14:13

Blijkbaar ben ik onderdeel van een elite clubje! Gaaf! In 10 jaar tijd is mijn inkomen verdrievoudigd. Hoe? Niks bijzonders: keuzes maken en hard werken. Zo ingewikkeld is het niet toch? Totaal onherkenbaar dit artikel, ook in m’n omgeving. 

 

Wat heeft u zoal gedaan om uw inkomen te verdrievoudigen, in welke branche zit u ? Misschien kan uw informatie anderen helpen. Mod.

vlokje op 15-11-2017 14:36

vijgeboom op 15-11-2017 08:20

helemaal waar,

en ik kan nu in verwilligers werk meer voldoening vinden dan uitk. +80eu (40 u.p.w.) voor werk

het zijn ten slotte allemaal lotgenoten die ik help. ons kent ons in de bijstant

de steken die de overheid en maatschappij laten vallen, pik ik op als vrijwilliger, tis schandalig dat het zo gaat.

White Lion op 15-11-2017 15:07

@Rudolf op 15-11-2017 12:30

Snap je reactie, maar ik ben zelf bijna 51 en rond dit jaar mijn SPH af. Ik ben lang alleenstaand vader geweest en heb twee kinderen vanaf de leeftijden (net) 5 en 6 alleen opgevoed. Heb in de bijstand gezeten, maar ben van alles aan gaan pakken om aan het werk te komen. Heb een opleiding in de ICT kunnen doen (via het UWV), daarna gewerkt als enginear. Opnieuw werkloos geworden doordat mijn werkgever stuk ging. Niet bij de pakken neer gaan zitten, maar opnieuw van alles gedaan, aan de lopende band gestaan, administratief medewerker geweest en uiteindelijk een HBO opleiding gestart. Omdat ik geen schooldiploma's had, ben ik eerst schriftelijke cursus Nederlands en Engels gaan doen. Laagdrempelig, kost niet veel, maar is heel erg goed voor je ontwikkeling. (ik was nog steeds alleenstaand met twee kids) Toen een 21Plus test gedaan en SPH gaan doen. Heb droog brood gegeten, maar mijn kinderen hebben altijd voldoende gehad. Nu eindelijk aan het einde van mijn opleiding gekomen en heb inmiddels werk als groepsleider en een prima salaris.

Dit is alleen om aan te geven dat je altijd iets kunt doen. Misschien heb ik geluk gehad, ik ben zeker door God gezegend. Maar ik heb er ook heel veel voor moeten doen en vooral moeten laten. Nu de overheid de regeling een levenlang leren heeft ingesteld, hoeft geld niet een probleem te zijn, je kun tot je 55e jaar een studiefinanciering aanvragen. Misschien kun je in je vakgebied niet aan de gang, in de zorg en hulpverlening ben je (zeker als wat oudere man met levenservaring) erg welkom. 

Shalom!

Jerommeke op 15-11-2017 15:21

Mensen willen vandaag de dag ook veel te veel. Ze staan in de rij bij de voedselbank maar danwel te telefoneren met hun I-phones en soms staan ze ook gewoon lekker te paffen.  Dikwijls is het ook het stellen van de verkeerde prioriteiten. Sommige denken wellicht zolang er voedselbanken zijn kan ik heus wel een mobiel-abonnement nemen, een tatoeage of piercing laten zetten, bakken coca-cola kopen enzovoorts.

Ik heb altijd mijn bedenkingen bij dit soort manier van bedeling.

Agenda 21 op 15-11-2017 16:02

Vergeet het christelijke werk van Balkenende niet. Balkenende is aanhanger van het Communitarisme, gepropageerd door o.a. Amitai Etzioni (ooit geboren in Keulen als Werner Flack) https://nl.wikipedia.org/wiki/Amitai_Etzioni  Hiermee wordt de bevolking geheel op zichzelf teruggeworpen en dat maken we nu mee. Etzioni kan me vergelijken met Soros. Beiden afkomstig uit Europe, beiden van naam vernaderd, beiden uit op de vernietiging van de westerse samenleving, maar elk op zijn eigen manier.

Ike op 15-11-2017 16:47

@vijgeboom op 15-11-2017 08:20

Ik geloof dat ik je op tv heb gezien in een serie, Dimitri. Erg goede rol en een voorbeeld voor velen vrees ik. ;)

Vlokje en Rudolf hebben gelijk en het artikel klopt ook. De armoede is veel groter dan het lijkt. De Nederlandse maatschappij kan niet eens het aantal vrijwilligers plaatsen conform de participatiewet. Overal participeren mensen in het opknappen van woningen om 'nieuwe' bewoners te huisvesten in een woning waar brand is geweest od de oudere dood is gegaan. Vervolgens worden uitkeringsgerechtigden gevraagd of ze willen werken bij het COA of iemand in hun huis willen opvangen. De opbrengst van de plaatsing word natuurlijk gekort op de uitkering. LOL Als er problemen komen door niet betaalde bestellingen op het adres of auto's die geregistreerd staan op het adres door iemand anders, krijgt de uitkeringsgerechtigde hier nog meer problemen mee. Terwijl iedereen een ID kan aanvragen op jouw adres en een auto erop kan registreren en een bankrekeningnr en telefoonnr.

Verder zijn zelfs bejaarde vrijwilligers bezig om 2e hands spullen uit te stallen in 2e handswinkels voor de participatiewet en om te helpen en zelf goedkoper aan de spullen te komen. Geweldig niet? Niet echt. Het is een teken aan de wand dat veel mensen meuk kopen om te overleven.

Het eigen risico van het ziekenfonds kan nog opgevangen worden door een betalingsregeling af te spreken met de zorgverzekeraar, waarbij de premie word verhoogd met het eigen risico gedeeld door 12. Als men dan niet meer uitkomt en te weinig te besteden heeft, mag je naar de voedselbank en/of naar een wijkopvang die ook voedsel uitdeelt. De meeste hulpbehoevenden zijn echter niet op de hoogte van al deze regelingen en weten vaak ook niet waar ze zitten, omdat gevers het wel weten maar de mensen die het nodig hebben niet. Omdat dit soort voedselbanken of hulporganisaties vaak als anti kraakwacht in een pand zitten waarbij ze geen uithangbord mogen plaatsen. Als mensen mailen ermee, komt het weer in de Big Data van de hulpbehoevende te staan. Gevolg is dat hij/zij minder kans heeft op een fatsoenlijk contract en/of salaris. Tenslotte is dan alles beter nietwaar?

Wat betreft de salarissen is het voor het grootste deel van de beroepsbevolking een race naar beneden vanwege de concurrentie in het buitenland en omdat niemand stakingen wil in ons poldermodel, waarbij de top van de vakbonden in de politiek komen en daarna als commisaris bij grote pensioenfondsen of multinationals aan de slag kan. Gelukkig maar dat wij in Nederland geen fascisme hebben niet? LOL

Als mensen worden gedwongen om te verhuizen, belanden complete huisraden in de 2e handswinkels. Zij verkopen en leveren dit gedeeltelijk door aan asielzoekerscentra voor de opvang van de 'Nieuwe' Nederlanders, die daarvoor een lening aangaan bij banken met dekking van de Sociale Dienst. Studiekosten voor de intergratiecursus kunnen worden gesubsidieerd en andere studies ook. Allemaal geen vetpot, maar de aanwezigheid van deze 'nieuwe' Nederlanders drukken de arbeidskosten en de salarissen van de hier geboren Nederlanders (ongeacht hun gender, ras, geloof of huidskleur).

Natuurlijk profiteren mensen van de instroom. Er moeten cursussen gegeven worden. Er moeten leningen verstrekt worden en er moet eten gemaakt worden bij de eerste opvang en er zijn mensen die profiteren van de goedkopere arbeid of advies geven aan de mensen die profiteren van de goedkopere arbeid.

Allemaal omdat onze politici te slim zijn voor een kleuterklas, maar ach ja.......... Wat moet je met ze?

En inderdaad zijn er ook kerken of moskees die heel erg blij zijn met al deze nieuwkomers die lid worden van hun gemeenschap en daarvoor ook een contributie betalen om de panden te kunnen onderhouden en ook een kleine vergoeding geven voor al het 'goede' werk dat de gemeenschap verricht. LOL.

Verder moeten alle objecten wat meer bewaakt worden omdat niet iedereen alle regels hier snapt of het met het beleid eens is. Ach, weer meer werk in onze politiestaat niet?

Ondertussen gaan onze politici gewoon door met het leveren van strijders aan de conflicten waarvoor (klimaat-, economische-, oorlogs- of politieke) vluchtelingen hier asiel zoeken.

Sarcasme aan..... Het allergrootste gevaar voor Nederland is dat we hier met populisme echt het volk wat te zeggen geven. Want dat is verdorie gewoon niks anders dan democratie. Dat kan niet en dat mag niet, straks willen alle volkeren democratie hebben en meestemmen met alle besluiten. Dat moet gestopt worden en dat snappen onze politici wel, zelfs op het niveau na de kleuterklas......... Sarcasme weer uit.........

Onze politici gaan net zolang door totdat we allemaal in het basisinkomen zitten van de bijstand en zij naam kunnen maken met nieuwe droogleggingen van polders, zeeën, kanalen, goedkope wegen en een gebiedsuitbreiding van het EU of TTIP rijk en de handhaving van de openbare orde en het om zeep helpen van dictators in het buitenland, die regeren in de landen aan de grenzen van het rijk of het wagen om tegenstand te bieden.

van buiten op 15-11-2017 18:11

In nederland wordt geroofd, gefraudeerd, afgeperst, gelogen vooral degenen met iq hoger dan 130, daarvan is zeker 30 procent verslaafdaan de cocaine, en het moraal zakt steeds verder weg, het is al jaren zo ike ike en de rest kan stikken.Onze hele welvaart is uitgehold de laaatse 20 jaar. Waar een inleg van geld is, van wat voor aard dan ook , daar wordt steeds meer ogegeten van de inleg. Ik zeg altijd je kan niet meer uitgeven dan wat je in huis hebt, vooral de banken sector, geld uit het niets creeren en grote jaar winsten maken uit geld dat uit niets is gecreerd, en jan doedelzak maar betalen aan al die instaties met je premies, mensen nederland draaid hooftzakelijk van de belasting opbrensten en van daaruit moet er een verdeling uitvloeien. morraal van het verhaal. het is een ongelijke strijd in dit systeem heden daags. Maar de bevolking gaat zich steeds meer roeren en draaien, dat dit zo niet langer kan, alleen dat heeft tijd nodig. Blijf positief en pluk de dag.

Tom Hendrix op 15-11-2017 18:14

@Ike: 16.47. uur. Beter had ik het niet kunnen zeggen. Mee eens derhalve.

Tom Hendrix op 15-11-2017 18:18

@SEO: 10.41. uur. Klopt wat U zegt. En het is zelfs erger, onze MP Rutte, heeft bij het kruisje getekend in Brussel m.b.t. het ESM Verdrag, waardoor wij burgers in Nederland, tot in eeuwigheid moeten gaan betalen voor de landen met grote schulden in Europa. Maar ja, er zijn onverbeterlijke kiezers die maar VVD blijven stemmen. Tja...

Qromwel op 15-11-2017 20:44

Stagneren of dalen zal nog wel zo blijven. Steeds minder koopkracht. Maar gelukkig, de btw gaat omhoog, zodat de minister van fin. niks tekort komt.

emile op 16-11-2017 21:29

Tata steel (Hoogovens)                     Eigenaar              India

ECT container terminaal Maasvlakte Eigenaar              China

Chemelot (Sabic) voormalig DSM     Eigenaar              Saoedi Arabie

Vredestein Banden                            Eigenaar              Russisch, maar nu weer Indiaas naar ik begrepen heb

Daf Trucks                                        Eigenaar              Amerikaans (Paccar)

Fokker                                                                           Failliet

Robeco                                            Eigenaar               Japan

Soms vraag ik me af of we niet in Nederland een totaal uitverkoop aan het houden zijn. 8 Jaar kabinet Rutte is veel optimistisch denken, maar kunnen we leven van voornamelijk dienstverlening en belasting ontduikingskantoortjes op de zuidas??

Brazil op 17-11-2017 02:55

@MOD Ik begrijp uw opmerking. Mijn echtgenoot werkt  als zelfstandige en mijn schoonmoeder heeft ook een inkomen. Allebei een bescheiden inkomen, maar door snel die eerste steen te leggen, kan ik ook snel weer aan de bak als masseur zodra de op z'n Hollands ingerichte ruimte klaar is. Potentiele klanten geboeg. Dat levert op, en op die basis bouw je verder. En ik begrijp heel goed dat niet iedereen die kansen krijgt, helaas. De moraal van mijn verhaal ligt meer in het feit dat je soms heel onverwachte en ondenkbare dingen kunt die je nooit van jezelf had verwacht. Als je daar achter weet te komen, openen er zich soms wegen die leiden naar een heel ander, nieuw leven. En ik ben best een geluksvogel, dat besef ik. Maar ik deel mijn verhaal omdat ik hoop dat anderen er iets uit kunnen halen waar ze iets mee kunnen. Vastlopen en vervolgens vast blijven zitten in NL is heel zwaar, dat gun ik niemand...

Dank Brazil voor uw openhartigheid. Mvg. Mod.

Brazil op 17-11-2017 02:58

@Jerommeke op 15-11-2017 11:43

De overheidsregels stellen weinig voor, de regels van de straat daarentegen wel. Daar heeft u gelijk in. Als ik had kunnen kiezen, dan had ik zeker niet voor BR gekozen. Toch voel ik me hier vele malen beter dan in NL. M.a.w., de regels van de straat leer je mee omgaan, de regels van de NL overeid heb je maar te volgen. Geef mij dan toch de regels van de straat maar...

Brazil op 17-11-2017 04:03

@Rudolf op 15-11-2017 12:30

Ik moet eerst even iets rechtzetten merk ik. We verbouwen, renoveren en zo. De huizen stonden er al, daar woonde mijn schoonfamilie al in. Mogelijk heb ik de indruk gewekt dat we van de grond af 2 hele nieuwe huizen zijn gaan bouwen, dat is dus niet zo.Rudolf, mag ik u verwizen naar mijn antwoord aan de MOD hierboven? U had immers dezelfde vraag. U maakte verder een opmerkng over bouwtechnisch inzicht/kenis. In NL zou ik het niet kunnen, daar bouw je volgens regels en wetten. Hier in BR kan je zogezegd lekker aanklooien. Spouwmuren heb je hier niet, en de stenen zijn hol van binnen. Het is een totaal andere bouwstijl vergeleken met NL. Op Youtube kan je alles vinden wat je weten moet. En dan ga je aan de slag. De eerste 10 stenen kan je zo weer weghalen, want je deet het natuurlijk verkeerd. Zolang je jezelf fouten gunt, kom je een heel eind. Ook het dak (asbest) en de electrische bedradingen, betonvloeren storten, alles doen we zelf. Spaart veel geld uit, en vakmensen zijn erg onbetrouwbaar en leveren brol zonder garantie. 

Maar eigenlijk zou ik dit tegen u en iedereen die dit leest willen zeggen. Staar je niet blind op zinloze sollicitaties en tewerkstellingen. Mag ik een voorbeeld geven? Ik ken een vrouw in NL die iedere dag kleding aan het naaien was. Hobbymatig, en ze zat in de bijstand. Ik heb haar destijds voorgesteld om van die hobby werk te maken. En al direct kwamen de koeien op de weg. "Ik heb nog nooit een bedrijf gerund, zou niet weten hoe ik het aan moet pakken, en hoe krijg ik dan klanten?" En dat waren slechts een paar van de vele koeien die ze op de weg zag. Ik stelde haar voor gewoon te beginnen, Zet je activiteiten op Facebook, ga lekker twitteren, en begin met je familie en/of vrienden. Ga je specialiseren in niet alledaagse kleding voor niet alledaagse mensen, voor mensen die moeilijk kleding kunnen vinden omdat ze afwijkende maten hebben bijvoorbeeld. Veeg die koeien van de weg en begin gewoon. Leer van je fouten, en gun jezelf tijd. Ze deed het, en nu 5 jaar later heeft ze haar eigen bedrijfje met één personeelslid. En ze is hartstikke gelukkig, want ze doet wat ze graag wil doen en is helemaal verlost van de bijstand.

Zo ben ik zelf met masseren begonnen, gewoon ongeschoold. Youtube is een prima school om te beginnen. Klanten waren tevreden en kwamen terug. Inmiddels geschoold wil ik hier in BR dus een nieuwe praktijk opbouwen, mede daardoor zijn die verbouwingen nodig.

De moraal van mijn verhaal is dus: blijf niet hangen in die zinlze helaas verplichte sollicitaties, maar steek je nek eens uit. Ga eens na bij jezelf van je écht leuk vindt, en probeer er een boterham van te maken. Struin internet af, het kan je op ideeën brengen. Leer via Youtube hoe je dingen kan aanpakken... Laat je niet misleiden door koeien op de weg, zo van "Ik kan het niet, of ik ben te oud, of ik weet niet wat te gaan doen....". En als je iets hebt gevonden wat je écht leuk vindt, dan kan je jezelf daar heel gelukkig mee maken. Het zal niet iedereen lukken, maar al is er maar één iemand die naar aanleiding van mijn bijdrage zijn of haar leven een positieve wending heeft kunnen geven, dan heb ik dit allemaal niet voor niets zitten typen. En dat maakt mij dan weer blij.

Groeten uit Brazil.

vijgeboom op 17-11-2017 12:29

Het risco van welvaart is dat men God gaat vergeten en zich meer bezig gaat houden met randzaken met als gevolg dat men niet meer denkt aan God. Al met al hebben wij het nog te goed in Nederland en helemaal in vergelijking met andere landen. God is nog heel genadig voor ons en ook voor mij. 

Ik ben blij dat ik terug geroepen ben door Christus als verdwaalde schaap en me sinds 3,5 jaar geleden weer mag richten op Jezus met gebed en bijbel lezen en studies via internet etc en liederen zingen en luisteren. Ik heb een huisje, kleding en eten en drinken en een tv en laptop en mobiel en het woord van God en heb daar genoeg aan. Dan ben je eigenlijk al heel rijk. En ik woon veilig.

En als andere mensen ieder weekend uit eten willen en willen shoppen en 3 keer per jaar op vakantie willen en mooie auto s willen hebben veel plezier ermee.

Oma op 17-11-2017 16:08

Goh...hoe de kern van een artikel toch steeds weer verzandt...het is een bewuste opzet om al de europeanen te verarmen, te verzwakken om de islamisering gemakkelijker te laten verlopen. Telkens maken politiekers gigantische putten, hetzij door bedrijven cadeautjes te geven, hetzij door met subsidies te gooien (tot voor herbruikbare pampers toe!!) hetzij door nog wat meer armoede te importeren die op de kap van de belastingbetaler in de hangmatten mogen komen liggen. En de factuur? Die moet de verarmde, uitgeperste autochtoon dubbel en dik ophoesten! Daarvoor pakken ze zelfs al de pensioenen van de volgende generatie af. moslims en mogelijke terroristen binnenhalen onder het mom van oorlogsvluchtelingen en hen een beter leven in welvaart bieden door de eigen bevolking tot op het bot te pluimen en bovendien uit te sluiten van datzelfde 'beter, menswaardig' leven. Onderhuids is dit reeds sharia: de ongelovigen worden gedwongen, door hun eigen corrupte regeringen nog wel, belasting te betalen voor de moslim - die worden hiermee gesterkt in hun superioriteitswaan en zetten de overname verder, gesteund door politiek en media.

en mensen, aub!!! Stop ermee ánderen hun rekening te maken! Waarom zouden mensen die door omstandigheden naar de voedselbank moeten, mogelijk tijdelijk, geen iPhone mogen hebben? Die hebben ze zich misschien aangeschaft voor de politiek door maatregelen om onze economie te wurgen, werkloos werden? Afgunst is walgelijk..IK heb ook gewérkt voor wat ik heb en zit nu, zoals zovele ouderen, in het armoede-schuitje omdat het bedrijf verkastte naar lage loonlanden om meer winst te maken en belastingen te ontwijken, aangemoedigd door de politiek! Mag ik daarom misschien alles waarvoor ik werkte niet meer behouden?! Moet ik mijn 20 jaar oude wagen verkopen?!! Mijn meubeltjes? Mijn iPad, iPhone?!! Bezuinigen op voeding om met steun van mijn kinderen toch een weekje vakantie te kunnen nemen mag ook niet?! Schaam jullie!!!

Als je vlak voor je wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar in BE, nu nog) het ongeluk hebt om in de werkloosheid terecht te komen, dan is het overléven met peanuts: net te weinig om te léven en teveel om dood te gaan.  Je moet wél een vollédige loopbaan van 45 jaar bewijzen, pensioenrechten opbouwen door je blauw aan belastingen te betalen om aan het einde van de rit nog minder pensioen te krijgen als waar je wettelijk récht op hebt omdat de misdadige overheid jouw zuurverdiende centjes uitdeelt aan alles wat hier komt aanwaaien die géén rechten hoeven op te bouwen en na één dag werken wel het recht op een volledig pensioen krijgen! 

Natuurlijk, wie het nog goed heeft wordt het gegund maar trap dan niet op degenen waarvoor de levenskwaliteit en welvaart reeds ontnomen werden door de politiek als politieke strategie want jouw beurt komt er ook nog aan, vergeet dát niet! De misdadige eu en eigen politiek zal niet stoppen tot we met zn allen aan de bedelstaf zijn voor hun verrijking en de islam bezetters want dát is de opzet!

Oma op 19-11-2017 13:34

@Rogier op 15-11-2017 14:13

"Blijkbaar ben ik onderdeel van een elite clubje! Gaaf! In 10 jaar tijd is mijn inkomen verdrievoudigd. Hoe? Niks bijzonders: keuzes maken en hard werken. Zo ingewikkeld is het niet toch? Totaal onherkenbaar dit artikel, ook in m’n omgeving."

En? Welke branche, Rogier? Misschien ben jij een van de gelukkigen die nog behoort tot de top tweeverdieners? Of nog beter: als zelfstandige met een eigen bedrijf (zoals vele politici) die volop cadeautjes krijgen van de roverheid, zichzélf dus, om meer winst te maken én vooral hebzuchtig door de 'vrijmaking' van de handel hun prijzen onbetaalbaar gemaakt hebben voor de doorsnee burger?

Die dan enerzijds de loonlasten voor personeel herleidt zien tot bijna nul door de valse concurrentie en dumpingprijzen van oostblok arbeiders, hun wettelijke vennootschapsbelastingen zien verlaagd worden van 33,99% naar 22% (die ze al nooit volledig betaalden wegens allerlei fiscale achterpoortjes) en zelfs door kunnen/mogen schuiven naar de consument?

Terwijl het personeel verminderd kan worden door nog soepeler 'voorwaarden' tot ontslag en vaste contracten uitzonderingen geworden zijn: wánt voor elke interimmer krijgt de hebzuchtige 'werkgever' telkens nog eens subsidie-premies (betaald door diezelfde, gef*ckte werknémer via zijn persoonsbelasting) waardoor er steeds meer werkdruk en burn-outs voorkomen terwijl de werkmens zelfs geen woning meer kan verwerven door werkonzekerheid en verarming, door de steeds grotere kloof tussen levensstandaard en lonen, opzettelijk veroorzaakt door de roverheid....

Zulke verdrievoudiging door 'hard te werken'? (Toch in apenland belziek)

Waarbij we vooral onthouden dat de 'diensten' zowel van roverheid als van bedrijven/zelfstandigen onbetaalbaar worden gemaakt voor de gewone burger terwijl de werknemers zelf de extra winsten van hun werkgevers nog eens betalen via de fiscus en alle wettelijke achterpoortjes door steeds hogere en verdoken belasting op hun arbeid. Werknemers zorgen voor het genereren van de winst voor de baas, als beloning verdienen ze netto steeds minder en betalen dan nog daarbovenop de fiscale teruggaven voor hun baas....hard werken? Yeah, right!

Wim op 23-11-2017 21:48

 

Heb het wel wat laat opgemerkt, het artikel of verslag en wens toch mijn mening hier toe te voegen.

Ben mij volkomen van bewust, dat de regeringen sinds 2006 de inkomens steeds verder achteruit zijn gegaan, met eerst ernstige verhoging,van de ziektepremie, wegens de premies niet eerlijk verdeeld was. Het jaar daarop is dan de verkapte eigen bijdragen uit dehoed gehaald en ondertussen al vier maal verhoogt is. Daarna is dan de vele jaren bezuiniging, met èèn jaar geen bezuinigingen, maar al de jaren tot heden is er wel degelijk bezuinigd, en 2013 was het zwaarste jaar,dat de lagere komens hebben moeten inleveren. Uiteindelijk zijn de lagere inkomens tot maximum 1200 euro per maand en daar onder, het meest hebben moeten inleveren. Ondertussen is er al minstens 11 jaar ingeleverd, tot heden en in 2018 nogmaals,

voor de lager inkomens wel te verstaan, want die hebben volgens, President Minister Mark Rutte nog teveel inkomen, omdat hem ooit burgerhem zegde, t.o.v programma, die ook had gezien, i.v.m. alleenstaande moeder,wel degelijk verschillende subsidies ontvangde enhierdoor het inkomen verder opliep, en daarom die burger tegen Mark Rutte zegde, dat niet werkende nog en te hoog inkomenhebben, niet genotiveerd zijn om te werken. Deze opmerking kon ik wel degelijk begrijpen, maar is voor bepaalde indivuduelen situaties, maar niet voor alle lagere inomens, die geen kinderen ten laste hebben, bv. Hier wordt totaal geen onderscheid gemaakt en constant gedicrimineert, wegens de lagere inkomens wel degelijk constant het meeste hebben moeten inleveen, tot op het heden en volgend jaar. President Mark Rutte, durft dan nog te zeggen, dat iedereen er op vooruitgaan, zonder zich te schamen dat het niet zo is. Begrijp ook totaal waarom PVDA zwaar is afgestaft is, wegens die ook met Mark Rutte geregeerthebben, en nu nog altijd dezelfde koers varen, en zelf sterk uit de verkiezingen zijn gekomen. Omdat de burgers heel kortzichtig en niet goed op voorhand analyseren.

De gepensioeneerde hebben buiten de bezuinig en nog veel meer ingeleverd,en zijn ook hierdoor al zwaar veel inkomen hebben moeten inleveren. Ik zeg hierop, dat door deze hard werkende gepensioeneerde, die met 5 miljoen zijn, en die het land rijk hebben gemaakt. Dit als extra kado krijgen, om deze zover mogelijk te stropen, en iedereen komt vroeg of laat in dezelfde situatie terecht, want wij kijken nooit ver genoeg, en daarom  dit hier ook in de belangstelling wens te brengen, hoe het in de werkelijkheid aan toe gaat.

---- geen hoofdletters, zie siteregels. Mod.

Voor werk heb ik vernomen op je 30 ste al te oud zou zijn, en zelf niet wilde geloven, maar mij wel duidelijk werd gemaakt. Dezelde jonge dame heeft dan toch werk gevonden, dik onder haar vorig inkomen, en dubbel zoveel uren moest maken, en ook nog harder werken, bij ketering bedrijf. Na driemaanden terug bij dezelfde bakker en horica zaak werken, maar door het en andere uitbater en 10 jaar ervaring terug aan en laagste loon terug moest beginen. Dit zijn zo van die absurde zaken, of zij plots geen ervaring heeft. Omdat zij voor dezelfde zaak plots geen 10 jaar ervaring heeft. Indien de zaakvoerder in verlof was, de zaak verder zelfstandig draaien en nu bij de nieuwe zaakvoerde, plots geen ervaring zou hebben, of totaal niet van belang is. Volgens de CAO heeft dit totaal geen belang en dient men terug op de laagste loon te beginnen.Stel mij de vraag, voor wie eigenlijk de vakbond be doeld is en blijkbaar baat bij hebben t.o.v. de zaavoerder. Dit zou dan de juiste contect moeten zijn, t.o.v. de belang en van de werknemer hier we degelijk geshaad worden.

Nederland heeft geen voldoend sociaal beleido, t.o.v. de laagste inkomens het meest hebben ingeleverd hebben, tot heden. Tegelijk zoveel wettelijke regels en weet waar ik over praat, die U zover uitputten en tegelijk zwaar op de proef stellen tot het uiterste, en de meeste het niet zolang volhouden. Dit heb ik zelf aan de lijve ondervonden en vele jaren onder gebukt gegaan. Zou nog zoveel mistoestanden kunnen verklaren, maar dan wordt het tot en te lange lijst, en hoop dat ik nog hier andere gelegenheid komt. Dan gaan mogelijk de burgerswakker worden, die het nog altijd niet beseffen, dat het altijd in het nadeel van alle burgers is,maar vooral de lager inkomens nog harder onder gebukt gaan, dan het al is.Hierdoor wordt er nog meer ingeleverd,door de bijkomende nadelen en de burgers hier opnieuw niet worden beschermd t.o.v groot kapitaal en hierdoor opnieuw onder leiden.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl