Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Historicus: Met dit stappenplan kunnen we Europa redden van de ondergang

‘Komende jaren worden beslissend voor onze toekomst’

 
Remigratie: De uiteindelijk voor alle partijen beste oplossing. (Foto: Getty Images (2)).

De inmiddels veel gelezen Duitse historicus, journalist, wetenschapper en financieel adviseur Jürgen Fritz heeft een helder en realistisch stappenplan gepresenteerd waarmee zijn thuisland en heel Europa van de ondergang door massa immigratie en islamisering kunnen worden gered. ‘Duitsland en Europa, onze onvergelijkelijke cultuur, democratie en rechtstaat, onze grond-, burger- en mensenrechten worden ernstig in hun langdurige bestaan bedreigd. Hoe kunnen wij deze unieke verworvenheden, alles wat ons lief is, redden en voor de lange termijn zeker stellen?’

 

Volgens Fritz moeten de Europese volken in de komende jaren besluiten of ze de wil en kracht kunnen opbrengen om hun continent, hun cultuur en al hun gewoonten en gebruiken te behouden, of aan de ondergang zullen prijsgeven. Als we via democratische wijze voor het eerste kiezen, dan kan het te volgen stappenplan er als volgt uitzien:

1. Strenge immigratiecontrole en vrije zelfbeschikking over wie wij willen toelaten. Simpel gezegd: we laten niemand meer toe die WIJ –dus de burgers- hier niet willen hebben. ‘Niemand, niet één!’ Dit gebod is onlosmakelijk met de soevereiniteit en zelfbeschikking van ieder staatsvolk verbonden. ‘Dit recht mag het volk onder geen beding ontnomen worden door de hegemoniale heersende elite, die de afgelopen jaren –zo niet al tientallen jaren- totaal andere belangen volgen dan het welzijn van de burgers, waarvan tenminste een deel op hen gestemd heeft. De soevereine (burger) mag daarom niet van zijn rechten worden beroofd!’

2. Afschaffing van al het recht op asiel en alle vluchtelingenrechten. Het bestaande recht op asiel en een vluchtelingenstatus is volgens Fritz ‘compleet uit de tijd en realiteitsvreemd’. De Geneefse Vluchtelingenconventie wordt sowieso niet gevolgd en op zo’n vervormde wijze geïnterpreteerd, zodat de massa immigratie als zogenaamd ‘alternativlos’ aan de Europeanen kan worden opgelegd.

Alle rechten van mensen om in wat voor land dan ook opgenomen te mogen worden, moeten worden opgeheven. De historicus: ‘Stel dat er een oorlog tussen China en India uitbreekt. Dan hebben we binnen de kortste keren honderden miljoenen vluchtelingen. Wie moet die allemaal opnemen? Dat staat ver van iedere realiteit af.’

Landen en volken moeten volledig vrij en naar eigen inzicht kunnen beslissen wie in uitzonderingsgevallen wel worden opgenomen. Die vluchtelingen moeten alleen geen enkele klacht- en beroepsmogelijkheid meer hebben. Hierdoor wordt de zwaar overbelaste rechtbanken veel werk bespaard. Het geld dat hiermee wordt uitgespaard kan ook uit ethisch oogpunt veel zinvoller worden besteed.

3. Verbod op het uitoefenen van ideologieën die in strijd zijn met de grondwet en de mensenrechten. Het uitoefenen van alle ideologieën, ook religieuze, die in strijd zijn met de grondwet en de mensenrechten wordt verboden. Daarmee wordt binnen een tijdperk van 10 tot 20 jaar een klimaat gecreëerd waarin volgelingen van deze ideologieën en religies zich niet prettig meer voelen, omdat ze hun anti-maatschappelijke overtuigingen niet meer publiekelijk mogen uiten. Dat zal voor velen een aansporing zijn om onze landen weer te verlaten en te remigreren naar gebieden waar de meerderheid wel hun voorkeursideologie volgt. (Nodeloos uit te leggen dat dit vrijwel uitsluitend volgelingen van de islam zal treffen.)

4. Terugname-verdragen en financiële aansporingen. In de komende jaren wordt geprobeerd om met diverse landen verdragen te sluiten over het terugnemen van migranten die wegens hun ideologie en/of religie en cultuur veel beter daar passen dan hier. Mensen die in hun innerlijke overtuiging geen democraten, republikeinen, mensenrechtenvrienden en mondige staatsburgers (willen) zijn (en anderen dit recht willen ontnemen en hen vervolgens willen dwingen de regels van hun eigen ideologie te volgen), en geen seculiere rechtstaat willen, krijgen financiële aansporingen –plat gezegd oprotpremies- om definitief te vertrekken. Hoe eerder wordt besloten om onze landen te verlaten, des te hoger die premie, en hoe langer wordt gewacht, des te lager. Na maximaal 5 jaar wordt de vertrekpremie opgeheven. Hierdoor worden migranten die onze manier van leven haten, aangespoord om snel een besluit te nemen.

Conclusie

Als dit stappenplan 30 tot 50 jaar lang eerlijk, streng en consequent wordt gevolgd, zullen de landen in Europa er tegen die tijd totaal anders uitzien. De rust zal zijn weergekeerd, de angst zo goed als verdwenen, criminaliteit en aanslagen zullen fors zijn gedaald, en mensen en groepen zullen weer op een harmonieuze manier met elkaar omgaan en elkaar in hun waarde laten, omdat vrijheid, democratie, zelfbeschikking en respect bij allen weer de boventoon zullen voeren.

In zo’n samenleving kunnen we degenen die écht hulp nodig hebben steeds beter gaan helpen – alleen niet hier, niet meer bij ons (hoge uitzonderingen daargelaten), maar in hun eigen landen (1). Dan kunnen we hen helpen hun eigen boontjes te doppen en hun eigen landen op te bouwen. En als ze dat niet willen, als ze met rust willen worden gelaten, dan laten we dat zo, omdat wij zelf ook met rust willen worden gelaten.

Wat ons betreft zijn wij onze kinderen en kleinkinderen verplicht om zo’n stappenplan zo snel mogelijk om te zetten in politiek beleid. Doen we dat niet, dan zal er over enkele decennia helemaal niets meer zijn overgebleven van het vrije, welvarende en stabiele Europa wat we ooit hebben gekend, en wat nu dankzij de door de politiek gewilde massa immigratie en islamisering in groot gevaar wordt gebracht.

 

Xander

(1) JournalistenWatch
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel en niet-commercieel gebruik)

Zie ook o.a.:

05-10:Professor Bono, Afrika expert: Migranten zijn niet arm en vluchten niet voor oorlog en honger

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof... (Geloofsforum 31)  verder te praten.
Reacties

Tom Hendrix op 08-10-2017 15:24

Eens met het artikel. Maar ik vrees, dat de marxistische EU(SSR), dat met alle geweld zal tegengaan. Enfin, respect voor de visie van de historicus Fritz.

Tabris op 08-10-2017 15:40

Goed plan, het probleem zijn corrupte verkiezingen waardoor alles bij hetzelfde blijft.

We worden belazerd. Ik heb alleen nog niet uitgevogeld hoe.

Als iemand kan bewijzen dat de verkiezingen corrupt zijn, dan hebben we nog een kans om bovenstaand plan in te voeren. Als dat niet het geval is en het merendeel van de bevolking is zo dom om op immigratie vriendelijke partijen te blijven stemmen, dan verdienen we niet beter. Dan krijgt de westerse beschaving ook haar Darwin moment.

Derringe op 08-10-2017 15:42

Nu de politieke wil nog , dan kan dit plan werken ...

lies op 08-10-2017 15:44

Waarom moeten wij betalen (oprotpremies) aan mensen die onze manier Van leven denken niet lusten.laat vertrekken zonder een zak met geld.

Anora op 08-10-2017 16:02

Ja, als... 

cefas op 08-10-2017 16:30

Remigratie, terug naar het land van herkomst. Illigale immigratie, onder de mom van vluchteling,is illigaal, dus altijd tijdelijk en daarna terug.

Eelke Piers op 08-10-2017 16:34

Droom maar verder

Qromwel op 08-10-2017 16:35

Het stemgedrag van de kiezers staat de verwezenlijking van dit plan in de weg. Over een jaar na het aantreden van Rutte III zullen wij zitten met Pechtold I. Mark my words.

Koddebeier op 08-10-2017 16:35

Gezien de feiten, dat politici ons graag naar de ondergang helpen, zie ik er een hard hoofd in !!

Eelke Piers op 08-10-2017 16:44

Misschien een realistisere oplossing. Ieder "vluchteling" is in Nederland welkom. Deze vluchtelingen worden ondergebracht in interneringskampen die ze niet mogen verlaten en waar ze verzorgt en verpleegd worden tot ze geheel vrijwillig terug keren naar hun eigen land. Geen problemen met terugname. Geen verkapte ontwikkelingshulp. Degene die bruikbaar zijn in nederland kunnen worden toegelaten maar worden nooit Nederlander en kunnen de eerste 15 jaar geen beroep doen op sociale uitkeringen.

Waarschijnlijk is Rottum groot genoeg om ze allemaal onder te brengen

Werner op 08-10-2017 16:51

Wat hier staat is te mooi voor woorden en zal niet gebeuren daar is het,nu te laat voor droom maar fijn verder 

westereender op 08-10-2017 16:59

ik denken dat er eindelijk een artikel is waar in staat wat we zelf kunnen doen. Alles wat hier in staat komt neer op 'je kunt alleen stemmen'. waardeloos dus

Qromwel op 08-10-2017 17:16

 Eelke Piers op 08-10-2017 16:44: Liever Rottemuroog. Bijkomend voordeel: het verplaatst zich oostwaarts, dus straks zitten de bewoners in Duitsland. Daarna spuiten wij een nieuw eilandje op op de oude plaats van (op-)Rottumeroog

Ike op 08-10-2017 17:21

http://www.zerohedge.cm/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/10/03/20171005_ind.jpg

Dit kaartje geeft een gedeelte weer van de Europeese problematiek en het omvolken van culturen.. Dit kaartje moet eigenlijk aangevuld worden met de volgende pagina, waarin wat uitgelegd word over dialecten waarbij dialecten aan beide kanten van grenzen bijna hetzelfde klonken en door het scholen van bevolkingen in de landstalen bevolkingen werden gefixeerd en talen en culturen uitgeroeid worden. Sommige stappen zijn al bijna gelukt. In sommige landen gaat men al over op het langzaam omsleutelen van talen naar 1 gemeenschappelijke taal en cultuur.

https://nl.wikivoyage.org/wiki/Noord-Duitsland

In Nederland wil men vaker vanaf de eerste klas op de basisschool het Engels invoeren. Andere talen die mensen willen invoeren op de basisschool zijn Duits en Frans. Dit is niet alleen de vernietiging van het Nederlands, maar ook de vernietiging van Twentse dialecten, Fries, Groningse dialecten, Limburgse dialecten, Zeeuwse dialecten etc. etc.

Wat is hier goed?

Ik ben persoonlijk van mening dat met de verder voortschrijdende technieken, het steeds beter mogelijk zal zijn om met razendsnelle processors en heel veel geheugen in een bril of een kleine oordop of koptelefoon alles correct te laten vertalen m.b.v. kunstmatige intelligentie.

Het nadeel van de laatste aanpak voor tegenstanders is echter, dat heel veel verschillende talen en culturen dan blijven bestaan en dat er geen monocultuur onstaat. Bij de voorstanders van de grote monocultuur zijn veel verschillende geloven. Allemaal willen ze dat hun geloof en cultuur en taal deze ultieme monocultuur zal domineren. Ook atheisten willen dat hun cultuur deze monocultuur zal domineren.

Het volgende artikel gaat over de mening van éxperts'binnen de Deutsche bank, waar men niet wil dat culturen het zelfbeschikkingsrecht behouden;

http://www.zerohedge.com/news/2017-10-06/catalan-independence-deutsche-bank-explains-how-we-got-here-what-happens-next

Ik blijf voor een perfect technologische oplossing en ik denk dat het veel beter mogelijk is dan de meerderheid van de mensheid denkt. Als mensen maar de juiste middelen en mensen beschikbaar stellen voor zo'n project. Ik denk dat daar het probleem ligt. Onze elite wil domineren en niet het risico lopen gedomineerd te worden.

Angst

Het volgende artikel gaat over de angst voor het afnemen van de bevolkingsaantallen (depopulatie);

http://www.zerohedge.com/news/2017-10-05/population-decline-catastrophic

De terechte vraag is of depopulatie wel zo erg is als grote multinationals, lobbies en instanties en regeringen denken dat het is.

Het volgende artikel gaat over de angst voor een bevolking die vooral uit gepensioneerden zou bestaan en hoe dit mogelijk zou kunnen zijn. Ook daar is weer een oplossing voor met robots, die we dan echter niet al te kunstmatig intelligent moeten maken, omdat dit weer een ander probleem is.

http://www.zerohedge.com/news/2017-10-07/may-be-end-europe-we-know-it-pension-storm-coming

Het volgende artikel gaat over de nieuwste technieken die revoluties kunnen veroorzaken of alle bekende problemen zouden kunnen oplossen. Men kan dan bijvoorbeeld denken aan het printen van alles wat men wil hebben inclusief wapens, gereedschap, voedsel of ledematen en zelfs lichaamsorganen. Als er maar de juiste grondstoffen in de juiste 3D printers worden gestopt. Mede mogtelijk als energie geen rol meer van betekenis speelt als hetzij energie uit Thorium of kernfusie of wind, zonneschijn of waterkrachtcentrales zo goedkoop is dat het geen rol meer speelt bij een prijs.

http://www.zerohedge.com/news/2017-10-07/wind-solar-3d-printers-led-decade-disruption-one-chart

Waar het probleem ligt is dat we nogsteeds geregeerd worden door de dictators van WWI en WWII en alle oorlogen daarvoor. Het volgende artikel gaat over een documentaire over de macht van de Neo Conservatieven. Het vergeet te vertellen dat mensen als Donald Rumsfeld aangesteld werden door en in de leer waren van de generatie Amerikanen die samengewerkt hadden met de Duitse nazi's en die ook aan het begin van hun carriere ook nazi's tegen konden komen binnen de CIA.;

https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Power_of_Nightmares

De vraag is wat wij allemaal, gaan doen tegen deze Neo Con's?

Jean op 08-10-2017 17:30

Hetgeen dhr. Jürgen Fritz zegt schrijf en vraag ik al jaren, de enige redding is en blijft "grenzen sluiten, geen enkele islamiet nog toelaten en de aanwezige troep barbaren asap verwijderen. De partijen die ons daarin steunen zullen in heel Europa stijgen in achting en respect, graag wil ik ze nog eens vermelden:

NL - PVV, Vlaanderen - VB, Frankrijk - FN, Oostenrijk - FPÖ, Duitslans - AfD enz.

Uiteraard moet eerst Europa verlost worden van die dictatuurtroep in Brusselallabath dat zich graag verkoopt als EU maar totaal waardeloos is.

Lucie op 08-10-2017 17:56

Ja en vertel dit de politici maar.

Die hebben immers totaal andere plannen met ons,dus mooie woorden maar zolang die kliek in Brussel de baas is zal niks veranderen.

En zolang nog zoveel mensen op die criminele partijen stemmen blijft het ook zo.

ohje op 08-10-2017 18:12

De trein zal doorgaan helaas.

Mensen moeten onder ogen zien dat de komende tijd niet erg leuk wordt.

Als de ingekomen cultuur de bovenhand heeft mogen mensen blij zijn als ze geduld worden of gewoon vertrekken.

Ben op 08-10-2017 18:28

@Tabris

Ook ik ben van mening dat we bij het stemmen flink belazerd worden. Ik heb in nederland nog geen stem systeem meegemaakt, waarbij de boel niet belazerd zou kunnen worden. Misschien dat het grotendeel van de Nederlandse bevolking nog steeds denkt dat het er hier (redelijk) eerlijk aan toe gaat en dat grootschallige verkiezingsfraude alleen in de zogenaamde corrupte landen plaatsvind. Ooit heb ik wel eens beelden gezien dat ergens bij het schriftelijk stemmen in zo'n zogenaamde corrupte land, ook nog minimaal een vingerafdruk geplaatst moest worden. Zijn wij Nederlanders werkelijk zo stom om te geloven dat het zetten van enkel een rode stip dit voldoende veilig is om grootse fraude te voorkomen? Als we zonodig willen blijven geloven in het (zogenaamde) democratisch recht om te stemmen, doe dat dan alleen op een manier die mogelijke fraude zo goed als geheel uitsluit. Zo niet...dan zou ik zeggen weiger te stemmen!! Niemand kan mij wijsmaken dat er in deze tijd door iemand niet iets bedacht kan worden om absoluut fraude vrij te kunnen gaan stemmen. Ook zou het hier verboden moeten worden om tot op de dag van de verkiezingen nog met opiniepeilingen te komen. Dit is al hoe je de reinste fraude in de hand kan werken. En we laten het met grote getalen maar gewoon plaatsvinden. En nadien maar weer blijven klagen dat de politiek niet deugd. De meeste mensen houden dit zelf in stand en eigenlijk heb je pas alleen recht op klagen als je niet stemt. Zie George Carlin Doesn't vote https://www.youtube.com/watch?v=xIraCchPDhk 

Zo lang er geen politieke partij is die bovenstaande punten aankaart en het volk er op wijst anders niet te gaan stemmen, vertrouw ik de politiek voor geen millimeter. Maar dan zijn we er nog niet. Ook zouden de gekozen kamerleden geen eed meer moeten afleggen/ trouw zweren aan het (nep) koningshuis. Zo lang dit nog gebeurd, vergeet het maar mensen. Je zult bedonderd blijven worden tot je laatste snik. http://gedachtenvoer.nl/page/eBoek-vrijheid.html 

jan op 08-10-2017 18:44

Ik lees alleen maar hoe het allemaal moet.maar ik zie niemand die naar denhaag gaat om te demonstreren. ga maar eens naar het buitenland. daar demonstreren ze heel de dag als ze ergens niet mee eens zijn. maar hier in nederland doen ze niets dan maar praten hoe het moet. praat maar lekker door in die tussen dijd is er al weer een volle bood ilegalen binnen die wij mogen onderhouden doe je best allemaal . met praten hoe het moet.

White Lion op 08-10-2017 20:14

@jan op 08-10-2017 18:44 "ga maar eens naar het buitenland. daar demonstreren ze heel de dag als ze ergens niet mee eens zijn" En ook daar haalt het niks uit ............

faraday op 08-10-2017 20:26

Precies, het moet daar gebeuren niet hier.

Paradoxaal genoeg is het ontvangen van "vluchtelingen" ook een verslechtering voor hun land bijvoorbeeld braindrain en geld dat daar wegvloeid.

Structureel is het nooit een oplossing zoals het er nu aan toe gaat.

Zelfs ontwikkelingshulp mist zijn doel zoals beschreven in het boek -De Crisiskaravaan- door Linda Paulman.

mientjei op 08-10-2017 21:14

Als de politici nu eens hun normale nuchtere boerenverstand zouden gebruiken (ja dat hebben we)

en de roze brillen af zouden zetten, dat zou al een hoop verschil maken, ze zitten voortdurend alle problemen te ontkennen.

Emile op 08-10-2017 21:26

Die landen waar ze naartoe moeten remigreren nemen ze niet meer terug. Zij willen deze mensen juist over de aarde verspreiden,

De Vreemdeling op 08-10-2017 22:03

Volgens mij zit ik in de spambak

Drossaard op 09-10-2017 00:01

Een ondoordacht en onwerkbaar stappenplan, als je het mij vraagt. Wie is die 'wij' uit stap 1? De meeste westerse landen zijn ideologische lappendekens, waaronder al zeker twee generaties autochtone islamieten. Misschien dat dit punt nog kan werken in Hongarije of Estland, maar hier niet meer. De asiel- en vluchtelingenrechten uit stap 2 horen gewoon bij rijke, geciviliseerde, christelijk gastvrije landen. Bij echte vluchtelingen zullen die ook geen problemen opleveren, maar de meeste overlastgevende immigranten en hun zaad zijn geen echte vluchtelingen. Stap 3 stoort me eigenlijk nog het meest. Want ook het Christendom is een ideologie in strijd met de grondwet en de mensenrechten.Zo'n 1200 jaar leefde ons land en volk volgens Christelijke waarden en normen, zoals 'de man is het hoofd van de vrouw', gij zult geen overspel plegen, gij zult geen andere goden dienen en homoseksualiteit is een gruwel. Mogen hier straks alleen nog hypocriete christenen leven? Punt 4 staat mij ook tegen. Eerst mogen ontelbare Mediterrane gelukzoekers hier decennia lang op kosten van onze sociale zekerheidsfondsen 'vakantie' vieren, nu moeten wij ook nog de terugreis betalen? Als wij naar Turkije en Marokko gaan moeten we alles zelf betalen. In Somalië waarschijnlijk zelfs met ons eigen leven.

Nee, wat mij betreft is dit geen werkbare oplossing. Het verbieden alhier van de islam als een valse godsdienst en de koran als een moordlustig boek lijkt mij efficiënter, al zal dat helaas wel met bloedvergieten gepaard gaan.

Wardje op 09-10-2017 01:19

Dank voor dit artikel. Het wijst op iets positiefs: Fritz geeft concrete handvaten. Ik vrees dat ook deze reële voorstellen niet zullen aanslaan of niet zullen uitwerken wat ze beogen als niet allereerst het recht op leven (~M. Teresa) in praktijk wordt geëerbiedigd of de rechten op en in verband met het gezin 

mientjei op 09-10-2017 01:33

@Drossaard  00.01  die autochtone islamieten zoals u het zegt hebben na die 2 generaties nog steedsv2 paspoorten 

en dus 2 nationaliteiten, dus wie zijn hier de ware autochtonen?

kruisridder op 09-10-2017 11:39

Als Europa geen verandering wil, brengen de Russen daar wel verandering in, vroeg of laat. Want die zullen nóóit toestaan dat de islam kernwapens in handen gaat krijgen aan de Russische Westgrens.

Daniel op 09-10-2017 14:56

Bekijk de documentaire maar eens (youtube) waarin KGB overloper Yuri Bezmenov uit de doeken doet hoezeer gehersenspoeld met name de Westerse bevolking is. Letterlijk zegt hij dat het geen zier uitmaakt of je met bewijzen komt. Zelfs keihard bewijs zal niet kunnen doordringen. De Westerse mens is oorzaak van zijn eigen ondergang. Je kunt het buiten hem eigenlijk niet eens anderen aanrekenen.

White Lion op 09-10-2017 15:22

@Drossaard op 09-10-2017 00:01 Mooi geschreven, ben het er helemaal mee eens!

Tom Hendrix op 09-10-2017 16:38

@Jean: 17.30. uur, op 8/10. Eens met U, dat eerst het gedrocht EU(SSR) verdient te verdwijnen. Anders verandert er gewoon niets.

Marco Huybrechts op 09-10-2017 17:42

Wat mij opvalt, is dat solidariteit met bijv griekenland duur betaald wordt. Ofwel dit in de context van economische hervormingen, langer door werken, sociale  verzekeringen die uitgekleed worden, kosten bankencrisis 08 etc. Deze maatregelen worden ook mede ingezet om de vergrijzing op te vangen. Ik ben het erg eens met dit artikel. De europese commissie rdeneert erg zwart wit. Toegang tot de europese interne markt en dus ook het opgeven van het zelfbeschikkingsrecht per europees eu-land van migranten. Ik mis in deze discussie in de msm het onderscheidt tussen europese burgers die verhuizen/emigreren binnen de eu en de migranten van buiten de eurozone die veelal economisch (volgens mij meer dan 50 %) en politiek (minder dan 50 %) noodgedwongen asiel moeten aanvragen.

Op dit moment is het zo dat alle europese deuren openstaan voor politieke vluchtelingen. Hoe realistisch is dit? Helemaal als er straks 10 miljoen politieke vluchtelingen voor de europese deur staan te kloppen. Als je hier uberhaupt een mening over hebt vanuit de msm dan ben je een fascist. Een erg kwalijke ontwikkeling. Hierdoor krijgen ook weer groepen economische vluchtelingen een verblijfsstatus en uiteindelijk een paspoort. Alhoewel dit wel erg erg afgenomen is.

Ik vind dat we te makkelijk asiel verlenen ofwel uiteindelijk paspoorten uitdelen. Als ik dit naga bijv in de situatie van joegoslavie. Dat een hoop van deze mensen een paspoort hebben gekregen van het europese land waar ze asiel hebben aangevraagd in de jaren 90 van de 20e eeuw. Echter de situatie heeft zich in alle joegoslavische landen verbeterd.

Wat is er op tegen om tegen die mensen te zeggen. Luistert. Je mag hier verblijven tot het weer veilig wordt. Echter de situatie heeft zich weer verbeterd. Probeer je kinderen ook zo op te voeden dat het niet als een complete verrassing komt dat je weer terug emigreert.

Dan is iedereen blij. De oorlogsvluchteling kan voor een periode veilig leven en mogelijkerwijs een leven opbouwen. Het opvangende land is blij. En het thuisland is blij met de kennis en verworvenheden die deze mensen opgedaan hebben die gebruikt kunnen worden om het land weer op te bouwen.

Wil er een deel van deze mensen toch blijven dan kijken we naar het feit in hoever ze unieke kwalificaties hebben waar we gebrek aan hebben. 

Begrijp me niet verkeerd. Dit is geen oproep om een hoop mensen die inmiddels een europees paspoort, bijv joegoslaven, hebben terug te sturen. 

Qromwel op 09-10-2017 23:08

Marco Huybrechts op 09-10-2017 17:42: Ik ben met geen enkel volk solidair, behalve het mijne. En dan nog................. 

Wardje op 09-10-2017 23:35

Dank voor dit artikel. Het wijst op iets positiefs: Fritz geeft concrete handvaten. Ik vrees dat ook deze reële voorstellen niet zullen aanslaan of niet zullen uitwerken wat ze beogen als niet allereerst het recht op leven in praktijk wordt geëerbiedigd of de rechten op en in verband met het gezin .

Infidel4U op 10-10-2017 08:33

  @Ike: de vergrijzing van Europa die gebruikt wordt als argument om de massa-migratie (moslim-invasie) maakt deel uit vab het omvolkingsplan. Denk maar eens na: geboortebeperking wordt al decennialang gepropageerd door de overheid. Onder het mom van "overbevolking is een gevaar voor het voortbestaan van de mensheid" wordt er alles aan gedaan om mensen te weerhouden kinderen te krijgen. We zijn zó geindoctrineerd dat we denken dat óns leven belangrijker is dan zorgen voor nageslacht. Iedereen wordt pas echt gelukkig als er carrière wordt gemaakt, als je de hele wereld tien keer rondreist, als je je omringt met alle luxe van de wereld... Dat kost geld. Dus moet iedereen werken, ook (en nu vooral) vrouwen. Geen tijd voor kinderen. De media dragen graag deze boodschap uit in alle programma's waarin dat maar mogelijk is. Lang leve de commercie, die de psychologie van de mens volledig heeft ontleed en misbruikt om zoveel mogelijk aan de man te brengen. Niet alleen produkten, maar ook (en misschien wel vooral) ideeën..En daar zit m de kneep. We denken dat we zelf bedenken dat we gelukkig worden van carrière maken, maar die gedachte wordt ons (niet zo) subtiel opgedrongen. Met als gevolg dat mensen steeds later aan kinderen beginnen, want carrière etc. En dan heb ik het nog niet eens over de kosten van het hebben van kinderen. Veel jonge stellen met een laag inkomen stellen alleen al uit financiële overwegingen het krijgen van kinderen uit... Mijn punt is dat robotisering de vergrijzing niet stopt maar alleen langer rekt. Vergrijzing lijdt uiteindelijk tot uitsterving, we kunnen ons niet onttrekken aan de natuur, aan de essentie van het leven. Het eigenlijke probleem is het individualisme, dat er voor zorgt dat we ons besef van onze plaats op de tijdlijn van de menselijke soort zijn kwijtgeraakt. We denken niet verder dan ons eigen leven. Een alternatief? Kijk maar eens naar sociaal humanisme (hardewoorden.nl).  

Qromwel op 10-10-2017 08:53

Qromwel op 09-10-2017 23:08: Even aanvullen: Om tot deze natie te behoren is 'iets' meer nodig dan een eenvoudige administratieve maatregel. Voorbeeld: De Hethietische Uria en de Moabietische Ruth konden tot Israëliet genaturaliseerd worden door hun keuze voor de God van Abraham, Izak en Jacob. Wat vluchtelingen betreft: Jozef en zijn gezin keerden terug toen de situatie veilig was. En als vluchteling kon hij in het levensonderhoud voorzien, want hij bracht zijn timmermanshanden mee. Hij hield die niet op voor een arbeidsloos bestaan voor onbepaalde tijd. Veronderstel ik!

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl