HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

China beschouwt Umvolkung Europa als grote bedreiging voor eigen economie

Massa immigratie en islamisering grootse bedreigingen voor stabiele en welvarende toekomst Europa – Om sterke exportmarkt te behouden zou China kunnen gaan investeren in autochtone Europese gezinnen

China is gebaat bij grotere en welvarende autochtone Europese gezinnen, exact het tegenovergestelde van wat de linksgroene/liberale/progressieve elite met onder andere massa immigratie uit de islamitische wereld probeert te bereiken.

Het door de Europese Unie en zijn Westerse lidstaten gevoerde massa- of volksvervanging- immigratie beleid –door critici met een korte term ook wel Umvolkung genoemd- wordt in China als een kapitale blunder beschouwd die een grote bedreiging vormt voor de Chinese economie en welvaart. In Beijing beseft men namelijk dat Europa door het binnenhalen van miljoenen moslimmigranten dermate sterk zal verarmen, dat China hierdoor een van zijn grootse exportmarkten zal kwijtraken. China heeft er dan ook alle belang bij dat ‘populistisch’ genoemde partijen in Europa steeds sterker worden, en zou zelfs serieus kunnen overwegen om met financiële steun de autochtone Europeanen over te halen weer méér kinderen te krijgen – exact het omgekeerde van wat links/liberaal/progressief in ons werelddeel probeert te bewerkstelligen.

 

De heersende elite in Brussel, Berlijn, Parijs, Rome en Den Haag voert al geruime tijd een cultuurmarxistisch beleid waarin het stichten van gezinnen, en dus krijgen van kinderen, door de autochtone Europeanen zwaar ontmoedigd wordt. Tegelijkertijd wordt de migrantencrisis aangegrepen om met behulp van tal van ‘hulp’organisaties en NGO’s, die feitelijk fungeren als legale mensensmokkelaars, enorme aantallen moslimmigranten op zee te ‘redden’ en naar Europa te halen, en zo de al veel eerder in gang gezette ‘vervangingsmigratie’, oftewel Umvolkung, in extreem hoog tempo aan onze samenleving op te leggen.

Massa immigratie zal Europese economie doen instorten

Naïeve progressieve academici, waar zowel linksgroene en liberale als sociaaldemocratische en christendemocratische partijen mee doortrokken zijn, lijken in weerwil van alle feiten te geloven dat al die miljoenen nieuwkomers zich probleemloos aanpassen aan onze maatschappij, en al op korte termijn productieve burgers worden. Dat het leeuwendeel van al die moslimmigranten amper is opgeleid, en zoals de ervaring leert niet in staat is of niet gemotiveerd is om iets te leren of te gaan werken, wordt steevast genegeerd.

Weinigen realiseren zich dat Europa’s eigen-cultuurvernietigende beleid ook een grote bedreiging is voor de Chinese economie, welvaart en daarmee binnenlandse stabiliteit. China is bezig met het ontwikkelen van de nieuwe Zijdenroute, die het land via Kazachstan en Rusland met (Oost) Europa moet gaan verbinden, en die een deel van de groeiende export naar Europa moet gaan afhandelen. Maar als Europa straks dankzij de huidige massa immigratie geen sterke economie meer heeft, en honderden miljoenen consumenten fors verarmd zijn, heeft die honderden miljarden euro’s kostende nieuwe Zijdenroute geen zin meer.

Mentaliteit ‘nieuwe Europeanen’ vernietigend voor productiviteit en welvaart

Het is voor de Europese politiek inmiddels te politiek-incorrect om toe te geven, maar verreweg de meeste ‘nieuwe Europeanen’ die met name dankzij Merkel en de EU naar onze landen worden gehaald, hebben een mentaliteit die haaks staat op wat onze economie en samenleving nodig heeft om ook in de toekomst productief en welvarend te kunnen blijven. Velen blijken liever hun hele leven van de staat (uitkeringen, toeslagen) te blijven leven, en/of daarnaast op ‘minder legale’ manieren het nodige ‘bij te verdienen’. Bovendien blijken de weinigen die wel op normale wijze in hun eigen onderhoud willen voorzien, vrijwel uitsluitend geschikt voor de laagst betaalde banen.

En als de door ‘onze’ leiders gewilde nieuwe bewoners van Europa vervolgens dan toch wat geld hebben om onze economie te ondersteunen, blijken ze dat vooral in eigen kring te houden en uit te geven. Deze sociaal-economische gewoonten die moslimmigranten met zich meenemen zijn een grote bedreiging voor het Chinese Zijdenroute project, en zelfs voor de Chinese economie in zijn totaal, omdat die voor een aanzienlijk deel drijft op de export naar Europa.

China dreigt door Umvolkung EU grote klant kwijt te raken

Als er niet snel een halt toe wordt geroepen, zal de huidige Umvolkung-immigratie de Europese sociale systemen overbelasten en doen instorten. Daarmee zal het gedaan zijn met onze koopkracht en Europa’s economische macht, en raakt China niet alleen een van zijn grootste klanten kwijt, maar komt ook nog eens het doel van Beijing om door middel van het aangaan van vreedzame economische samenwerking een multipolaire wereld te creëren, één die niet langer wordt gecontroleerd en bepaald door enkel de Verenigde Staten, in groot gevaar.

De voorstellen van EC-president en globalist Jean-Claude Juncker –in Brussel samen met ‘onze’ eigen vicepresident Frans Timmermans een van de grootse voorstanders van Umvolkung en tegenstanders van het opkomende vrijheidspopulisme- om Europese bedrijven tegen buitenlandse overnames te beschermen, zijn vooral tegen China en Chinese ondernemingen gericht. Dat lijkt koren op de molen van de ‘populisten’, die immers uit zijn op het sluiten van de grenzen, al is dat voornamelijk gericht tegen de import en verspreiding van islam.

Chinese investeringen in Europese samenleving?

De oplossing voor dit dilemma –het stoppen van Umvolkung/islamisering van Europa, en tegelijkertijd het openhouden van de grenzen voor economische groei en samenwerking- kan wel eens gelegen zijn in het koppelen van economisch open grenzen aan Chinese investeringen in de autochtone Europese samenleving, die door haar eigen leiders juist stap voor stap steeds verder wordt uitgehold en uitgeknepen, waarmee het krijgen van kinderen financieel wordt ontmoedigd en zelfs onmogelijk wordt gemaakt.

Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat China gaat investeren in onderwijs, scholen, opleidingen, de gezondheidszorg en mogelijk rechtstreeks in Europese gezinnen door bijvoorbeeld het promoten en subsidiëren van een ‘drie kinderen’ beleid. ‘Tenslotte weet China dat vervangende (autochtone Europese) geboorten betere consumenten voortbrengen dat vervangende migratie,’ schrijft Andrew Korybko voor Oriental Review. ‘Beijings Zijdenroute-strategie staat of valt met het behouden van het potentieel van de indrukwekkende consumentenmarkt in de EU.’ Omdat populisten eveneens tegen islamitische Umvolkung-migratie zijn, zou samenwerking tussen hen en China een win-win situatie voor beide partijen kunnen creëren.

Cultuurmarxisten in Brussel en Berlijn bedreiging voor China

In Oost Europa, met name in Hongarije, Polen en  Tsjechië, is zowel de samenleving als de politiek in fel verzet gekomen tegen de door Brussel en Berlijn gewilde massa immigratie en islamisering. Mochten de EU en diens Westerse lidstaten –zoals Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland- hier desondanks toch onverkort aan vasthouden en daarmee de bom onder de stabiliteit en welvaart van hun eigen samenleving tot ontploffing brengen, dan zal het economische centrum zich definitief verplaatsen naar Oost Europa, waar de nieuwe Zijdenroute sowieso als eerste zal aankomen. West Europa zal dan zijn weggezonken naar Tweede- of zelfs Derde Wereldstatus.

‘Zolang China erin slaagt om de consumentenmarkt in de EU sterk te houden en zelfs te versterken, zal Beijing zich amper zorgen hoeven maken over zijn langetermijnstrategie voor West Eurazië. Maar als de culturele marxisten winnen, en hun vervangende migratie dit alles verpest, dan zal China zich geconfronteerd zien met een grote bedreiging voor zijn eigen plannen voor een leidinggevende rol in de wereld.’ (1)

VS wil Europa via immigratie en islam uit te schakelen

En daarmee hebben we ook meteen het antwoord waarom de VS er zo op gebrand is dat Europa miljoenen moslims binnenhaalt. Een geïslamiseerd, gedestabiliseerd en verarmd Europa zal én geen economische concurrent meer voor de Amerikanen zijn, én geen aantrekkelijke partner meer zijn voor China en Rusland om een nieuw, niet op militaire verovering gericht machtsblok te creëren, dat de islam definitief buiten de deur houdt en daarmee de welvaart voor al zijn onderdanen tot in lengte van generaties garandeert.

De echte vijanden voor onze toekomst en die van onze (klein)kinderen zetelen daarom niet in Beijing en Moskou (integendeel), zoals de Europese elite ons wil doen laten geloven, maar in Brussel, Berlijn, Parijs, Rome (Vaticaan) en Washington.

 

Xander

(1) (gebaseerd op) Zero Hedge

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof... (Geloofsforum 31)  verder te praten.

Reacties

Qromwel op 26-09-2017 16:27

Nu ben ik gekwetst, Den Haag ontbreekt aan het eind.

Tom Hendrix op 26-09-2017 16:43

Inderdaad, de echte vijanden van de Europese bevolkingen, bevinden zich in Brussel, Berlijn,Parijs,Rome en Washington. En dat vind ik zeer aannemelijk. Goed artikel, Xander.

willy op 26-09-2017 16:59

Voor China is de export zeer belangrijk en één van de pijlers van hun economie. Of nu de migratie deze exporteconomie naar Europa zou stil vallen of verminderen durf ik te betwijfelen het zijn juist de moslims die graag made in China kopen omdat het goedkoop is . Zo komen vele moslims ook graag in de Zeeman omdat het zo goedkoop is !? Dus Europa blijft zeker een goede partner van China alhoewel deze economische welvaart niet alle Chinezen ten goede komt ze worden vaak uitgebuit door zeer lage lonen. ik ben het met dit artikel eens dat op termijn deze migratie politiek van de EU de economie niet ten goede zal komen omdat nu reeds armoede in Europa snel aan het toenemen is nu zeker de olieprijzen weer naar omhoog gaan! Shalom

Ikweer op 26-09-2017 17:10

Nooit zo over nagedacht, maar het is goed mogelijk dat deze theorie de waarheid is.

Dus wakker worden West Europeanen! En neem een voorbeeld aan onze oost Europeanen!

Brrrr, wat leven we toch in onzekere tijden, jammer dat we krijgen wat we niet verdienen!

Wardje op 26-09-2017 17:33

Framing AfD.Kringgesprek met Merkel , Schulz en de voorlieden van Linke, Gruene, FDP. En met de man van de  AfD:  Dr. Jörg Meuthen . Deze: "We wilden geen rotzooi, zoals men ons verwijt, maar het land heeft wel een harde en bittere oppositie nodig ; die heeft dit land sinds lang niet meer gehad. We klagen de vele schendingen van het recht aan in de immigratie- en Europapolitiek. Wie ook zal gaan regeren zal zich dat moeten aantrekken, want dat zullen wij niet op zijn beloop laten. " (3:50 vv). Op 22:00 wordt hij , voordat hij wat uitgebreider aan het woord mag , door de voorzitter neergezet en aardig geframed ('volksnationale, extreem rechtse tendenzen in uw partij'). Hij heeft een verrassend en afdoend antwoord. Wie kiezen het meest AfD? Waar zijn de aantallen (percentages w) het hoogst?  Bij migranten die hier geïntegreerd leven.  Als Frau Merkel denkt dat alles volgens het recht is verlopen laten we dan zien hoe een onderzoekscommissie van de Bundestag daarover oordeelt. Er zijn staatsrechtgeleerden , mensen die in het Verfassungsgericht hebben gewerkt hebben, zoals Professoren Di Fabio en Papier. Deze wijzen op eclatante rechtsschendingen van de regering. -  Juist op dit moment breekt de voorzitter zijn betoog af en komt met aanklachten van de media.  De anderen pikken dit op en Meuthen moet op dat moment weer de een irrelevante verdediging in. Júist op het moment dat een brisant  onderwerp aan de orde was.  Het lijkt knappe tactiek, maar het is doorzichtig; en ook nog eens met z'n allen tegen één. De voorzitter maakt door een nieuwe ingreep het irrelevante onderwerp tot hóofdonderwerp.  Pas wanneer de Reichskanzerin, in dat kader, hoogstpersoonlijk ook een duit in het zakje wil doen, ziet Meuthen kans haar af te breken om te proberen zijn betoog af te maken. Na twee zinnen: derde inbreuk van de voorzitter. Hij laat Merkel aan het woord. Berliner kringgesprek https://www.youtube.com/watch?v=1PrSk4wBArc  ---  via https://philosophia-perennis.com/ "Meuthen eist parlementaire enquête Merkel".

Wardje op 26-09-2017 17:43

"Umvolkung" Inderdaad een treffend en kort neologisme. Het staat niet het de erg uitgebreide Van Dale Groot woordenboek Duits-Nederlands van 1983 .    ---   

Het doet denken aan de lagere school maar ik geef de voorkeur aan het langere, oernederlandse "volksverhuizing".

Wardje op 26-09-2017 17:55

Boekovski in 2006 (?): "Het is geen toeval dat het Europese Parlement aan de Opperste Sovjet doet denken, omdat het precies zo ontworpen werd. Hetzelfde geldt voor de Europese Commissie: die lijkt exact op het Politburo, behalve dat de Commissie nu 25 leden heeft, en het Politburo er 13 tot 15 had. Maar los hiervan zijn ze exact hetzelfde: ze zijn aan niemand verantwoording schuldig, en worden ze door niemand gekozen."  Met een video-interview.https://jdreport.com/eu-superstaat-met-onbeperkte-massa-immigratie-is-al-30-jaar-oud-links-complot/

Dion op 26-09-2017 17:56

die europese "elite "  in Brussel, Berlijn, Parijs, Rome (Vaticaan) en liberiaal/democratisch/globalist Washington.  zullen een stevige prijs gaan betalen

jottum op 26-09-2017 19:34

De chinezen kopen zoveel mogelijk weide, akkerland, boom- en wijngaarden en plantages op voor een croissantje, glaasje wijn, bakje joghurt en een olijf met ananas in het chinese land. De europeaan verbouwt straks enkel nog wiet om zijn hongergevoel te onderdrukken.  

Qromwel op 26-09-2017 20:57

Tom Hendrix op 26-09-2017 16:43: En Den Haag.

Anna op 26-09-2017 22:15

Dit is toch te zot voor woorden: China die in west Europa gaat investeren, uit angst om een grote afzetmarkt kwijt te raken..... 

Kun je nagaan wat een idioot beleid de regeringen en het Vaticaan er in west Europa op nahouden.......... dit domme beleid is zelfs al tot de beleidsmakers in China doorgedrongen terwijl de ( gemiddelde ) west Europeaan rustig doorslaapt.... doorsuddert..... de ogen sluit...... vind dat alles toch goed gaat met zijn huisje boompje beestje....... murv geslagen door politiekers die vinden dat er " vers bloed" ( liefst nieuw religieus islam bloed ) in onze landen moeten komen....... Hoelang zal dit nog stand houden? Het gist en rommelt in Europa maar hoelang nog...... 

Terwijl de wereld schud en scheurt van de orkanen en bijbehorende overstromingen en herhaalde aardbevingen in Mexico en een vulkaan op Bali die op uitbarsten staat  en N Korea die een nucleaire grootmacht uitdaagt....... Zijn we onze Schepper  vergeten..... vraagt Hij op deze manier onze aandacht? 

Atina op 26-09-2017 23:28

Weet je , ik heb vanavond de film http://www.imdb.com/title/tt4337690/   gekeken en dan ineens doet het er niet meer toe. Misschien moet ik er zelfs om lachen. Waar gebeurd verhaal overigens 

rexmundi op 27-09-2017 00:23
Als dat doorgaat in Europa krijgt men Zuid-Afrikaanse toestanden.
Wardje op 27-09-2017 01:24

 @vlokje op 25-09-2017 17:54 op page "Amerikaanse special forces".   ---  Als ik aan één ding hekel heb , is het bewijs van samenzweringen door teken en symbolen, en aan het gemak warmee ze als bewijs worden gebruikt.  Door zovelen enzo vaak is dit  beter gedaan, Zelfs boeken uit de 19e eeuw geven soliede geschreven documenten, uitspraken die je niet uit de weg kan gaan , of anders uitleggen , zoals meestal wel eigen is aan tekens en symbolen. Van die 19e eeuwers heb ik eerder voorbeelden gegeven.  Ik noem nu van later alleen Jacques van Term rond 1920  met zijn 3 boeken over vrijmetselarij. Ieder van de 3 boeken had 333 citaten, elk citaat in orgineel met één vertaling. Zodat mensen uit het buitenland in ieder geval die citaten alle konden lezen. Ik heb later in maconieke  bronnen gevonden dat ze aan novieten werden aanbevolen. Vanwege hun historische degelijkheid.  Maar over je kleuren: ik geloof dat blauw, en dan vooral lichtblauw, eerder eigen is aan de VN dan aan de EU.  ---  Buitendien:  In het kringgesprek op de Duitse TV met Merkel en Meuthe was de achtergrond lichtblauw was. Op zichzelf niks bijzonders. Maar het viel wel op dat de kleding van 2/3 van de aanwezigen opvallend goed en wonderwel paste bij die achtergrond, alsof ze daarop waren voorbereid!    ---  

Zie hierboven 26-9 17:33

Qromwel op 27-09-2017 07:51

Anna op 26-09-2017 22:15: Idioot beleid? Ik veronderstel eerder kwade oogmerken. 

Rienus op 27-09-2017 08:36

@Wardje 17:33

juist en op precies die manier worden mensen steeds maar weer getrakteerd op sprookjes. Wie schaffen das gewoon omdat een persoon dat in haar hoofd heeft. Er zijn talloze theorieën te lezen over de mogelijke reden dat de grenzen nog steeds niet afdoende bewaakt worden. Ik heb in ieder geval de indruk dat transparantie niet gewenst is. Er is ook een artikel te lezen over het verzwijgen van de werkelijke kosten van deze operatie voor het publiek. Duidelijk wordt in dat artikel uiteengezet dat de officiële aannames veel te laag zijn. Meer onafhankelijk deskundigen komen op minstens het dubbele. 

https://nl.express.live/2017/09/26/141616merkel-vluchtelingenbeleid/

En zo gaat het dus helaas met veel zaken. Financieel, sociaal, defensie enzovoort. Er is een stuitend gebrek aan transparantie. En de reden is een simpele, als de bevolking kennis zou hebben van de waarheid dan zouden grote groepen anders stemmen. Dit is manipulatie van grote betekenis.

Tom Hendrix op 27-09-2017 08:58

@Qromwel: 20.57. uur, op 26/9. Dank voor uw aanvulling. Het partijkartel in Den Haag hoort er uiteraard ook bij.

Yerik op 27-09-2017 11:22

@ Atina op 26-09-2017 23:28

Zie ook:

https://www.youtube.com/watch?v=dU3tLzIbBFQ

Yerik op 27-09-2017 11:30

De E.U.-verraders gaan ze nu zelfs halen.Ehhh... wacht effe: ik zou er bijna intrappen want dit is weer een leugen. Immers: dat gebeurt al jaren middels FRONTEX. De E.U. gaan ze nu nog veel meer halen:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/387401/eu-ga-vluchtelingen-uit-afrika-halen

"Dat stelt de Europese Commissie voor als onderdeel van een nieuw migratiepakket dat woensdag wordt gepresenteerd. De lidstaten kunnen zich vrijwillig voor opname van vluchtelingen melden en krijgen daarvoor een financiële vergoeding. De commissie zet daarvoor 500 miljoen euro opzij."

Oma op 27-09-2017 11:51

Alléz, toch één grootmacht die aan onze autochtone kant staat: China (en rusland hopelijk ook)

Lodewijk op 27-09-2017 15:14

Brussel wil nu dus direct met vliegtuigen ook "vluchtelingen" vanuit Afrika Europa binnenhalen, dus een luchtbrug Afrika-Europa openen.

 Ook wil men nu de landen die geen moslims willen en niet meewerken geld geven om ze over te halen dat wel te doen. Alsof die landen zouden zwichten voor geld. Die landen hebben onder het Ottomaanse Rijk geleden zoals mensen nu in door IS bezette gebieden.

Maar de "elite" is zo bezot op geld die die zich dat niet eens kan voorstellen, vandaar dit plan door hun bedacht. Ze denken dat anderen net zo omkoopbaar zijn en hun eigen mensen verraden als zij dat doen.

Het getal 50.000 "vluchtelingen" wordt genoemd voor de komende 2 jaar. Maar enkel iemand die onnozel is gelooft dat.

 Men wil het blijkbaar ook aantrekkelijke maken voor vluchtelingen-immigranten die niet teruggestuurd willen worden en hier illegaal verblijven toch terug te gaan om dan alsnog aldaar een visum aan te vragen en het dan wel te krijgen. Dus die visas moeten de EU landen dan wel geven want als de illegalen hier horen van anderen die teruggingen dat ze dat visum niet kregen blijven ze uiteraard hier.

Het is dus gewoon nog steeds hetzelfde plan om nóg meer immigranten binnen te halen, want zelfs illegalen die niet terug willen wil men nu via dit omweggetje retour per vliegtuig toch legaal maken en ophalen.

 Je gelooft het niet... maar ik vraag me af hoeveel onnozele autochtonen in Europa in deze trucjes van Brussel trappen.

"Europese Commissie wil 50.000 vluchtelingen veilig naar Europa halen" https://joop.bnnvara.nl/nieuws/vluchtelingen-veilig-naar-europa

Lodewijk op 27-09-2017 20:35

PS:

Ik bedoel uiteraard dat die migranten die hier illegaal zijn dus zal worden aangeboden per vliegtuig naar het laatste land buiten Europa waar ze waren te worden gevlogen, om daar bij een ambassade of consulaat een visum aan te vragen voor een Europees land. En omdat het een plan is van Brussel zullen landen die daar aan meewerken die visas dan verstrekken. En zo kunnen die immigranten dan zo weer op het vliegtuig stappen met visum in de hand terug naar hun favoriete land in Europa, allemaal met belasting geld uit de pot van €500 miljoen die Brussel er om te beginnen voor uit wil geven.

Omdat er landen zijn die die mensen niet terug willen nemen, en veel immigranten niet terug willen, wil men dat oplossen:

"door bij het terugsturen de kans op een legaal visum voor die mensen te vergroten" zo staat er in dat artikel.

Tenzij ik het verkeerd begrijp... 

Lodewijk op 28-09-2017 12:05

PPS:

De stiekeme achterkamertjes deal met landen buiten Europa die geen immigranten terug willen nemen zou kunnen zijn:

"Als jullie die mensen nou toch even binnen laat komen geven wij ze via onze ambassades and consulaten in jullie landen visas, en halen ze dan met het vliegtuig op."

Wolf op 01-10-2017 09:31

Een hele juiste van bovenaf geziene constatering.

Oma op 01-10-2017 16:53

En China voegt blijkbaar de daad bij het woord: https://www.hln.be/nieuws/buitenland/islam/-china-dwingt-moslims-hun-korans-en-gebedskleden-in-te-leveren~a3713db5/

Chinese moslims verklaren dat ze gedwongen worden hun korans en gebedskleden in te leveren en ermee bedreigd worden met “zware straffen” indien ze weigeren dat te doen. Dat stelt een groep Oeigoerse bannelingen. “Elke etnische Oeigoer moet alle aan de islam verbonden spullen inleveren”.

Daar zou heel europa een voorbeeld aan moeten nemen. Chinezen gaan voor het zelfbehoud, voor behoud van hun cultuur en eigenheid alwaar de eu criminelen en nationale, politieke judassen hun eigen volk verraden, hun eigen cultuur verloochenen en hun volk overleveren aan de  islam.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl