HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Strategic Culture Foundation: Uiteenvallen EU is niet meer te stoppen

Vermoedelijk in december definitief besluit over traject naar federale EU-Superstaat van ‘kernlanden’, waarmee de Nederlandse soevereiniteit definitief zal worden opgeheven

Afbeelding: Strategic Culture Foundation

Volgens analist Alex Gorka (Strategic Culture Foundation) heeft het vertrek van Groot Brittannië uit de EU (Brexit) een kettingreactie teweeg gebracht, waarmee de toch al groeiende afkeer van de Brusselse Superstaat aspiraties verder is aangewakkerd, en steeds meer volken en gebieden in Europa weer of voor het eerst onafhankelijk willen worden. De harde taal van de Europese Commissie aan het adres van Polen vandaag –en dat terwijl vooral Frankrijk en Duitsland altijd overal mee weg komen en nooit ergens voor worden aangepakt- zal dat proces alleen maar versnellen. Juist dankzij Brussel is Europa verdeelder dan ooit. Gorka: ‘Het proces van desintegratie is begonnen en is niet meer te stoppen.’

‘Eenheid EU is niets anders dan een mythe’

EU ‘minister’ van BuZa schreef een jaar geleden niet voor niets dat ‘het doel, zelfs het bestaan, van onze Unie ter discussie wordt gesteld.’ Hoe graag ‘Brussel’ ook anders wil doen voorkomen, ons continent is anno 2017 verdeeld in allerlei clubjes en elkaar soms overlappende, soms bestrijdende mini-coalities. ‘Europa heeft het nog nooit zo moeilijk gehad,’ aldus Gorka. ‘Het domino effect dat met de Brexit begon zet de kettingreactie in heel Europa voort. Het wemelt van de crises, die allemaal worden aangewakkerd omdat mensen hun nationale en regionale identiteit uiteindelijk boven die van de staat of supranationale (= EU) projecten stellen.’

Brussels zo vaak geuite ‘eenheid van de EU’ is ‘niets anders dan een mythe’. De Unie raakt steeds meer verdeeld tussen allerlei politieke allianties. De failliete Zuid Europese staten willen meer integratie, want dat betekent nog meer miljarden uit Noord Europa om hun veel te hoge uitgavenpatroon in stand te kunnen houden. De Visegrad groep, bestaande uit Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije, weigeren mee te werken met de door Brussel geëiste massa immigratie van miljoenen moslims, die onze samenleving en cultuur permanent zal veranderen.

‘Europa van twee snelheden’ zal spanningen verder vergroten

In de door velen gehate kantoorgebouwen van de EU wordt daarom al langer gesproken van een Europa van ‘twee snelheden’, waarbij een kerngroep in versneld tempo verder integreert naar een ‘federale unie’, en de overige dat in (veel) langzamer tempo ‘mogen’ doen. In december wordt een definitief besluit verwacht, wat er op zal neerkomen dat onder andere de Nederlandse soevereiniteit zal worden opgeheven, en wij stap voor stap gedwongen zullen opgaan in een door Duitsland en Frankrijk gecontroleerde superstaat, die ook kernlanden zoals België en Oostenrijk zal bevatten.

De oprichting van die EU-superstaat zal zo goed als zeker beginnen met een eigen minister van Financiën voor de eurozone, een soort 'economische regering', de invoering van gemeenschappelijke belastingen, en -zoals Frankrijk graag wil- gemeenschappelijke uitkeringen (gefinancierd met Duitse en Nederlandse miljarden). Van het in de maak zijnde kabinet zijn D66 en VVD grote voorstanders van dit traject, zal het CDA zoals altijd meewaaien, ongeacht uit welke hoek de wind komt, en zal de eurokritische CU te weinig in de melk te brokkelen hebben om de feitelijke opheffing van Nederland -ook al zal dit worden ontkend- tegen te houden.

Het ‘Europa van twee snelheden’ zal de rust niet doen terugkeren – integendeel. De verdeeldheid en spanningen tussen de twee blokken zal verder toenemen, omdat alleen Berlijn en Parijs het voor het zeggen krijgen, en de rest –ook binnen het blok- alleen maar ‘ja’ mag knikken. Landen in de periferie zullen buiten het grote besluitvormingsproces worden gehouden, zoals nu al gebeurt met Polen, omdat dat land pertinent weigert zich door middel van massale immigratie te laten islamiseren.

Tal van groeiende afscheidingsbewegingen

Daar komt bovenop dat er in diverse EU staten allerlei afscheidingsbewegingen zijn die almaar populairder worden. Twee partijen in Catalonië, die samen een meerderheid in het parlement hebben, willen op 1 oktober een referendum over afscheiding van Spanje houden, ook al is de regering in Madrid daar fel tegenstander van, en wordt met allerlei juridische maatregelen en sancties gedreigd. Peilingen wijzen overigens uit dat 70% van de Catalanen voor het referendum is, maar dat voor- en tegenstanders elkaar redelijk in evenwicht houden.

Ook Spaans Baskenland, dat deels in Frankrijk ligt, heeft de droom van onafhankelijkheid nog steeds niet opgegeven. In Beieren bestaat eveneens een afscheidingsbeweging, die dankzij de enorme problemen met het almaar groter wordende aantal moslimmigranten snel aan populariteit wint. Daarnaast willen ook de Serven in Bosnië onafhankelijk worden, of zich aansluiten bij Servië.

De Schotten zouden na de Brexit een referendum willen houden over afscheiding van het Verenigd Koninkrijk. In Italië zijn de twee rijkste regio’s, Lombardia en Veneto, het zat door de regering in Rome als melkkoe te worden gebruikt. Zij willen net als de Catalanen in oktober referendums houden om daarmee meer onafhankelijkheid af te dwingen. Ook Zuid Tirol heeft al een poosje zijn eigen dromen over afscheiding van Italië.

Dan hebben we natuurlijk nog Vlaanderen en Wallonië, en separatistische bewegingen in Wales, Cornwall, Noord Ierland, Galicië en Aragon (Spanje), Silezië (Polen), Sardinië (Italië), Bretagne, L’Occitane, Alsace en Savoie (Frankrijk), de Aaland eilanden (Finland), de Faeröer eilanden (Denemarken), en andere, kleinere gebieden in Italië en Spanje, en zelfs in Monaco. Gorka’s conclusie: ‘Hoe meer geïntegreerd Europa wordt, hoe meer afscheidingsbewegingen er op het continent ontstaan.’ (1)

Brussel treedt in voetsporen van Napoleon en Hitler

Als men in Brussel en andere Europese hoofdsteden ook maar iets van de geschiedenis had geleerd, dan had men kunnen weten dat het streven naar één groot Europees rijk, waarin de grenzen zijn uitgewist en een centrale regering alles bepaalt, in alle gevallen op een compleet drama met veel bloedvergieten uitloopt (denk aan Napoleon en Hitler).

Desondanks denken de eurofielen in Brussel dat het hen wèl zal gaan lukken. Veel analisten en historici waarschuwen al jaren tegen dit van ieder realiteitsbesef gespeende megalomane streven, omdat hierdoor een nieuw tiranniek bewind in Europa zal ontstaan, dat alle oppositie met almaar harder worden maatregelen de mond zal snoeren – iets dat overigens al aan het gebeuren is.

Het uiteenvallen van de EU kan voor iedere vrijheidslievende burger, die nog enige waarde hecht aan soevereiniteit en zelfbeschikkingsrecht, dan ook niet snel genoeg komen. Want de hoop dat men in Brussel tot bezinning komt, kunnen we gezien de almaar totalitairder optredende Europese Commissie definitief laten varen.


Xander

(1) Strategic Culture Foundation via Zero Hedge

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gespekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof... (Geloofsforum 31) verder te praten.

Reacties

Kfir op 31-08-2017 15:07

Dit veelkoppige monster (gedrocht) zal ter aarde gestort worden! Het zal in zijn val vele volkeren meesleuren!  Er valt niet aan te ontkomen, het moet en zal Worden doorgevoerd! Vrijwel ieder weldenkend mens is tegen deze statenbond en toch wordt alles op alles gezet door die malloten om hun Eigen graf te graven! De onvoorwaardelijke instroom van moslim gelukzoekers zal er voor zorgen dat deze statenbond vroeg of laat implodeert!!!!! Nu is in heel de westerse wereld het straatbeeld totaal verminkt door de aanwezigheid van al dat bedelende, getinte hoofddoek dragende moslimvolk! Er is er geen één die de intensie heeft zich aan te passen, nee ontwrichting van de westerse normen en waarden, dat is hun doel. Nou reken maar op spektakel binnenkort!!!!

vlokje op 31-08-2017 15:27

tja, probeer ijzer maar eens met kei te vermengen, wordt niks

groenhart op 31-08-2017 15:34

Hiep, hiep hoera!

Een ander geluid op 31-08-2017 15:59

Goed artikel en realistisch scenario !

Het is duidelijk, dat de EU / Brussel kiezen voor de vlucht naar voren. Duitsland, Frankrijk en de knoflook landen hebben graag een Federatie. Duitsland, omdat ze in die Unie denken de 1e viool te kunnen spelen. De rest van de klaplopers om als vanouds schaamteloos te kunnen profiteren van de hardwerkende Duitsers. 

Echter, of landen als Denemarken, Finland en Oostenrijk veel trek hebben om hun soevereiniteit in te leveren, vraag ik me af. Ik denk dat in Oostenrijk later dit jaar de populisten van de FPÖ in de regering komen. Rutte is natuurlijk géén knip voor zijn neus waard en tekent in Brussel braaf bij ieder kruisje, maar deze stap zouden voor VVD en CDA misschien toch een brug te ver kunnen zijn. 

Maar het failliet van de Federatieve gedachte zal de EU / Brussel natuurlijk ontkennen en benoemen als het "Europa van de verschillende snelheden". Een cafetaria-systeem waar iedereen vrijblijvend en naar believe kan afhaken of aanhaken. 

De EU moet snel ontmanteld snel worden. Een nieuwe E.E.G. is voldoende, meer is onnodig en ongewenst !!!

Kamil op 31-08-2017 16:13

Enige nuance is misschien toch welkom : het groote Europese moederland, Rusland inbegrepen, heeft sinds ruim 70 jaar geen oorlog en een bestendig toenemende welvaart gekend. Natuurlijk zijn niet alle gebieden er evensnel op vooruit gegaan. Nemen we nu maar de Euro, is die niet weerom aan 't stijgen t.o.v de US $ ?  Laat ons Europa maar. Brussel mag wel wat ontvet worden. Kamil

Willy op 31-08-2017 16:20

Of de EU in de toekomst niet meer zal bestaan daar ben ik nog niet zo zeker van . Het zal misschien verder gaan onder een andere vorm rekening houdende met de vluchtelingencrisis die de verhoudingen danig verstoren. Europa wordt misschien een moslimcontinent of waar moslims toch in de meerderheid zullen zijn dit zal een waardenverandering inhouden!! Shalom

Rom op 31-08-2017 16:29

Zie het senario al voor je?Economie zal instorten burgeroorlog onvermijdelijk.Dan vervallen we in totale anarchie en op die puinhopen zal een religieus/ideologische wereld dictatuur zich openbaren.

Robie op 31-08-2017 16:30

Ik las vandaag dat oud president  van tsjechie ook een oproep heeft vedaan om te vertrekken uit de EU.

"Er wordt niet naar ons geluisterd  en over ons beslist,wij willen geen geld van de EU ook willen we niets betaalen aan de EU,want wij hebben het niet nodig"

"Met deze massa immigratie en quota kunnen en willen we niet meewerken aan onze ondergang"

bert op 31-08-2017 16:37

ik sluit mij volledig aan bij de reactie van Een ander geluid op 31-08-2017 15:59 en de gehele inhoud van dit artikel. Eindelijk weer eens een artikel hier wat klopt en hout snijdt!

Tom Hendrix op 31-08-2017 16:47

Ik zal geen traan vergieten; als dit communistische systeem, compleet naar de haaien gaat.

Emile op 31-08-2017 17:41

@Een ander geluid: Inderdaad gewoon wat onderlinge handelsverdragen en dan hoeven bij voorbeeld de Oekrainers en de Roemenen niet mee te beslissen over ons pensioen- en belastingbeleid.

SEO op 31-08-2017 17:42

Brexit referendum. Nexit. Geen steunbetalingen meer. Free trade deal met common wealth en het geld stroomt binnen. Maar dat doen we niet. 'Echte kooplui' die Hollanders.

Qromwel op 31-08-2017 18:56

Het wordt hoe dan ook een chaos. Benieuwd wie zich opwerpt daarvoor een oplossing te bieden. Maar daar moet dan wel iets tegenover gesteld worden. Bijvoorbeeld onbeperkte volmacht!

Qromwel op 31-08-2017 19:29

Ik zou maar niet te veel vertrouwen op/in populistische partijen, teveel 'one issue'. 

Spyfromthesky op 31-08-2017 19:44

Dat de CU euro kritisch is. Daar ben ik het geheel niet eens. Dat is dus een onwaarheid. Dankzij de CU is het grondwettelijk verdrag door onze strot geduwd een ruime 10 jaar geleden. Dat behoeft dus correctie naar mijn mening.

Spyfromthesky

ron op 31-08-2017 19:47

Waarmee moeten ze anders hun zakken vullen?

De gewone man gaat opdraaien voor de grote mesthoop van de EU parlementariersen individuele bestuurders van de EU landen. De mensen bestelen en ze laten geloven in digitaal geld om ze daarna monddood te maken en een nieuw nazirijk te stichten zonder medezeggenschap van de medemens.

Enkele SF films worden stilaan werkelijkheid. Bv een chip in je arm om toegang te krijgen tot of om betalingen te doen.

Google en facebook oppermachtig maken om het internet te cesureren en mensen te brainwassen.

Opa uit Son op 31-08-2017 20:16

Douglas Murray over zijn boek 'The strange death of Europe' 30 min. NL sub.

http://www.geennieuws.com/2017/08/de-zelfmoord-van-europa-video/

En ze hebben haast daar in Brussel ;

https://langleveeuropa.nl/2017/08/eu-gaat-nu-zelfs-afrikanen-ophalen-per-vliegtuig/

Qvic op 31-08-2017 20:35

De EU is aan de Europese bevolkingen opgedrongen en de burgers in die landen zijn allemaal stuk voor stuk nationaal gericht en geen van alle enkel Europees gericht. Zij doen en leven op hun eigen manier. Je kunt niet met de botte bijl alle nationale culturen, gewoontes en tradities van die verschillende landen wegvagen voor de universele oplossing. Deze methode zal altijd averechts werken en hoe meer drang vanuit de EU komt, hoe meer tegenwerking van de bevolkingen tot stand komt. Europa is altijd een lappendeken geweest van landen en zal altijd wel zo blijven. Maar als de EU uit elkaar valt, zullen ook vele nationale landen uit een vallen. Omdat de bevolkingen het spuug zat zijn, om constant door hun nationale regeringen voor gelogen te worden.

Cale op 31-08-2017 20:36

Air France-KLM gaan niet eens goed samen. Nog steeds niet na al die jaren heeft deze "samensmelting" geen soepele samenwerking opgeleverd. Als het met twee bedrijven niet wil lukken, hoe zou het dan met verschillende landen wel kunnen lukken? Niet op een normaal democratische wijze. Dus dan maar gedwongen, door ongekozen machthebbers, eventueel mbv een EU leger. Gesteund door EU-fiele regeringen. Waarom hebben Nederlanders toch wederom op de verkeerde partijen gestemd? Om gek van te worden. 

Albert op 31-08-2017 21:10

Dan hangen we de Hollandse vlag weer in top. Wordt Nederland weer zelfstandig, en hoeven we niet meer het braafste jongetje van de EU te zijn, en gewoon ons eigen beleid voeren. Maar geloven, nee ................. daarvoor zit links teveel aan de macht, voordat het zover zou kunnen zijn, is alles verwoest. Er is een spreekwoord: "Als het kalf verdronken is, dempt men de put."

Albert op 31-08-2017 21:11

sorry Xander, teveel accenten gezet. Maar het spreekwoord is niet met minder woorden. Misschien even niet vet maken.

Wardje op 31-08-2017 23:24

Opa uit Son op 31-08-2017 20:16. Dank voor de twee links. EU: "We're lied into it" (Murray)
Mark S. op 31-08-2017 23:45

Ik hoop dat de EU zo snel mogelijk in elkaar dondert en de verantwoordelijke elite zeer, zeer langdurige gevangenisstraffen krijgen. En dat alle moslims naar de landen van herkomst worden teruggestuurd.

Hansan op 31-08-2017 23:57

Een taalkundige opmerking. Opnieuw het gebruik van de term 'dankzij' wanneer iets negatiefs bedoeld wordt. 

In dit artikel en vele voorgaande artikelen wordt hier een negatieve bedoeling uitgedrukt. 'Dankzij ' geeft juiste een positieve motivering.

Het is Niet Dankzij Merkel dat de boel in elkaar stort. U dient hier te gebruiken: het is Aan Merkel te wijten  dar moet zijn dat. Mod. de boel in elkaar stort.

Het is Dankzij Hongarije dat er weerstand geboden wordt aan de EU-elite.

Het irriteert omdat de huidige politieke ontwikkelingen zeer gevoelig liggen en dus ook taalkundige goed moeten weergegeven. Graag meer nauwkeurigheid gewenst hierin.

mientjei op 01-09-2017 00:57

Rutte geeft geen bal om mensen, behalve misschien dat klasje allochtonen dat hij een keer in de week les geeft (discriminatie? ). De economie gaat geweldig zie je hem roepen en dan straalt hij aan alle kanten. Maar hoe gaat het met de mensen? En de partijen die er voor de mensen zijn, waar je vroeger op stemde zijn er nu voor de allochtonen. Want de Nederlander komt toch alles vanzelf aanwaaien, allemaal geboren met de gouden lepel in de mond, allemaal stinkend rijk door de slavernij van honderden jaren geleden

Emanuel op 01-09-2017 02:07

Alle partijen worden onderworpen aan super gezag.

edwin vissers op 01-09-2017 06:07

Goliath ,maar er is geen David

JP op 01-09-2017 06:18

@Hansan op 31-08-2017 23:57

Jij schrijft:"Het is Dankzij Hongarije dat er weerstand geboden wordt aan de EU-elite". 

Het is maar net aan welke kant je staat, of iets positief of negatief zou zijn. Als ik nu een Globalist zou zijn, dan is het:             "Het is te wijteen aan Hongarije dat er weerstand geboden wordt aan de EU-elite".

Tom Hendrix op 01-09-2017 08:50

@Qvic: 20.35. uur, op 31/8. Geheel met U eens.

Lodewijk op 01-09-2017 11:07

In Brussel begint zich een Calais situatie te ontwikkelen, niet zo ver van het Europese Commissie gebouw:

"Nieuwe 'Jungle?' Honderden immigranten zetten tentenkamp op in Brussels' park"

"New ‘Jungle?' Hundreds of migrants set up camp in Brussels park" https://www.rt.com/news/401647-brussels-new-migrant-camp/

Petitie heeft 70,000 handtekeningen om Soros 'terrorist" te verklaren en zijn activa te verbeuren:

"Petition to declare George Soros ‘terrorist’ and seize his assets gains 70k signatures" https://www.rt.com/news/401680-soros-terrorist-petition/

Geen wonder dat er pogingen zijn om RT in de VS en Europa te verbieden...

Rom op 01-09-2017 12:26

Nou ja,helemaal volgens het apocalyptisch draaiboek.Niets geshied bij geval.Ook de verworpenen moeten meehelpen de profetie in vervulling te laten gaan.

Wordt je niet gebruikt door zijn rechter hand,dan wordt je wel gebruikt door Zijn linker hand.Door beiden wordt Hij verheerlijkt(Hoe je ook bekijkt)

Qromwel op 01-09-2017 12:29

mientjei op 01-09-2017 00:57: "Ik herken mij niet in sommige uitspraken van u, m.n. die over gouden lepel en slavernij." Of bent u ironisch?

Positivo op 01-09-2017 13:39

Het zou wel gelukt zijn, dat ene Europa, indien ze alle gelukzoekers niet binnengeharkt hadden en men de moslamisering en omvolking hadden tegengehouden.

Eelke Piers op 01-09-2017 15:15

Als alle uitkeringen gelijk getrokken worden dan zijn de Franse regelingen natuurlijk de beste. Dat scheelt Nederland een slok op de borrel.

Macron gaat ook het ontslagrecht vereenvoudigen. Slaven die niet hard genoeg werken worden dan gemakkelijker op staat gezet 

mientjei op 01-09-2017 16:16

@ Qromwel 12.29   inderdaad, dat leek me wel duidelijk toch?

Wotse Scheltema op 01-09-2017 16:24

dit is pure onzin!!

Maar de rest op deze website ook. 

Lekker leven heb je als je alleen maar negatief bent.

Doei en tot nooit weer hier

Wardje op 01-09-2017 20:04

@Eelke Piers op 01-09-2017 15:15 en op 31-08-2017 13:17 (29-8,2): "Volgens Elsevier is het totaal aantal niet westerse allochtonen in de bijstand nu 239.000." Volgens the post online, dat zegt zich te baseren op CBS-cijfers was dat in december 2016 247.580, nu dus een vermindering van 8500 in anderhalf jaar. Eind 2015 maakten hun bijstandsuitkeringen evenwel volgens tpo bijna exact de helft uit van het totaal aantal bijstandsuitkeringen. Het aantal werkeloze allochtone (n-westers) tweede kwartaal 2016 bedroeg 127.000.  Op het totaal aantal niet-westerse allochtonen zou dit 3,3 % zijn . Totaal aantal nw-allochtonen in juli 2016: 3.820.000 . Alle andere cijfers dan 239.000 zijn gevonden op:    http://nieuws.tpo.nl/2016/09/01/groot-allochtonenautochtonen-uitkering-bijstand-cbs-topic/   ---  Het CBS noemt hen die komen die komen uit Europa, VS , Canada, Australië , Nieuw Zeeland, Indonesië en Japan of  minstens één ouder hebben uit die landen westerse allochtonen.  Onder hen dus de koning en Maxima (aangenomen dat Prins Claus niet geboren is in  Tanganyika.) Alle andere nieuwkomers en zij die minstens één ouder hebben niet-uit-bovengenoemde-landen zijn niet-westerse allochtonen.

Ahava op 02-09-2017 11:44

Het enige feest dat ik nog geef in mijn leven (66), is na de instorting van de EUDDR.

Overigens: is de website van Joost Niemöller van het web verwijderd? Zou me niets verbazen in deze linksvergiftigde meningsdiktatuur maar doet me voor een vervolg in dit opzicht vrezen. Goede weekwisseling allen.

Remco op 03-09-2017 22:58

Nou...ik geloof helemaal niet dat de EU uit elkaar gaat vallen...ik vind het doemdenkerij van de mensen hier...hebben we het zo slecht dan? 

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl