HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Roemenië wil 2000 migranten opnemen, maar die willen naar rijkere EU-landen

Bizarre gang van zaken bevestigt uitvoering van het beruchte Coudenhove-Kalergi plan om de autochtone Europese volken met massa immigratie uit te wissen

 
Voor de meeste migranten blijkt Roemenië niet goed genoeg. (Beeld: Getty Images (3)).

Om nog maar eens te onderstrepen dat we absoluut niet met een ‘vluchtelingen’stroom te maken hebben: Roemenië, dat tot nu toe 700 migranten opnam, heeft zich bereid verklaard om bijna 2000 asielzoekers uit het zwaar onder druk staande Italië en Griekenland op te nemen. Probleem: de meeste van die asielzoekers willen niet naar Roemenië, omdat dit een van de armste landen van Europa is. Eerder dit jaar en ook in 2016 zagen we al dat migranten ook in de armere Baltische staten massaal hun biezen pakken en naar de rijk gevulde sociale zekerheidskassen van Duitsland, Nederland en Scandinavië verkassen.

 

Het gaat tegen alle bestaande regels en verdragen in: asielzoekers die niet in het eerste de beste veilige land worden opgevangen, maar feitelijk hun eigen favoriete bestemming mogen uitkiezen, vaak duizenden kilometers verderop. Het behoeft geen verwondering dat deze mensen dan voor de landen kiezen waar ze het meeste geld en andere gratis zaken zoals huizen en rijlessen kunnen krijgen.

Brussel wil Oost Europa straffen om verzet tegen islamisering

Oost Europa wil tot nu toe niet meewerken aan de door de EU-elite geplande islamisering en Umvolkung van onze landen, en heeft ondanks dreigementen en strafmaatregelen van Brussel nog maar een zeer beperkt aantal moslimmigranten opgenomen. Het arme Roemenië, zeer afhankelijk van EU-subsidies, heeft zich nu toch bereid verklaard om 1942 asielzoekers die nu in Italië en Griekenland verblijven, op te nemen.

Van die bijna 2000 willen er echter maar een paar honderd doorreizen naar Roemenië. Het leeuwendeel wacht op een kans op een enkele reis naar de beloofde gouden bergen in Duitsland, en in mindere mate in Nederland, Denemarken en Scandinavië.

In 2015 besloten de EU ministers van Binnenlandse Zaken zeer tegen de zin van de Oost Europese lidstaten om in totaal 120.000 asielzoekers over de EU te verdelen (1). Hongarije en Polen zijn het felst gekant tegen deze globalistische-islamitische aanval op hun cultuur en identiteit, en weigeren tot nu toe om meer moslims op te nemen. Brussel dreigt deze landen daarom met onder meer het intrekken van EU-subsidies.

Coudenhove-Kalergi plan in uitvoering

Deze bizarre gang van zaken is een nieuwe bevestiging van het beruchte en op het internet al vaak aangehaalde Coudenhove-Kalergi plan. In januari 2015 voorspelde Barbara Coudenhove-Kalergi de enkele maanden later in gang gezette massa immigratiegolf uit het Midden Oosten en Noord Afrika. Het was haar oom, graaf Richard Nikolaus, die 100 jaar eerder het aanzien van Europa volledig wilde veranderen door onze landen te overspoelen met migranten, de autochtone Europeanen uit te wissen, en een ‘eenheidsras’ te creëren.

Graaf Coudenhove-Kalergi wordt beschouwd als één van de belangrijkste wegbereiders van de latere Europese Unie. In 1925 schreef hij in zijn boek ‘Praktisch idealisme’ dat de verschillende mensenrassen in de toekomst allemaal zouden moeten worden vermengd –à la het Bijbelse verhaal over de bouw van de toren van Babel-, zodat er een Euraziatisch-negroïde eenheidsras zou ontstaan. De gewenste karaktereigenschappen van deze nieuwe mens omschreef hij als ‘karakterloos, ongeremd, willoos, onbestendig, meedogenloos en trouweloos.’

‘Europa krijgt ander gezicht, of bewoners dat nu leuk vinden of niet’

‘Europa krijgt een nieuw gezicht, of de oorspronkelijke inwoners dat nu leuk vinden of niet,’ verklaarde zijn nicht Barbara in 2015. ‘Wij leven in een tijdperk van volkerenmigratie. Die is nog maar net begonnen, en zal met zekerheid nog lang niet stoppen.’

Het plan zou al in de jaren ’20 mede door Amerikaanse druk zijn opgelegd aan de Europese parlementen, en werd later verder uitgewerkt door de Nazi’s, die –zoals documenten hebben aangetoond- de feitelijke ‘constructeurs’ zijn van de Europese Unie.

In het boek ‘The Pentagon’s New Map’ (2004) stond letterlijk te lezen dat ‘om de economie en samenleving te globaliseren, men op de koop toe zal moeten nemen dat de eigen toekomst in de eerste plaats door de buitenwereld beïnvloed en veranderd zal worden, en de eigen tradities in de vergetelheid zullen raken.’

Tegenstanders Nieuwe Wereld Orde moeten worden gedood?!

In het vervolg, ‘Blueprint for Action’ (2005) schrijft de auteur, Amerikaans militair strateeg Thomas Barnett, dat ‘wie zich tegen deze vermenging van rassen keert, immoreel en niet van deze tijd is... Het oude Europa is historisch gezien allang dood en kan niet opnieuw tot leven worden gewekt.’ Daarom zou Europa jaarlijks 1,5 miljoen migranten moeten opnemen, zodat de Europeanen zich al snel nooit meer uit de (wurgende) greep van de globalisering zouden kunnen bevrijden.

Voor degenen die onze samenleving graag willen houden zoals die is, en daarom tegen de massa immigratie en islamisering zijn, heeft Barnett wel een oplossing: ‘Als ze tegenstand bieden tegen de wereldomvattende orde (= Nieuwe Wereld Orde), eis ik: dood hen!’

 


Xander

(1) Epoch Times
(2) Anonymous
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel en niet-commercieel gebruik)

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gespekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof... (Geloofsforum 31) verder te praten. 
Reacties

René van Zalk op 19-08-2017 15:31

De islam zal Nederland destabiliseren.

Willy op 19-08-2017 15:58

Natuurlijk willen te verwende zogenaamde vluchtelingen niet naar het arme land als Roemenie het land kan nauwelijks voor hun eigen volk en bejaarden zorgen vele mensen leven er in armzalige omstandigheden en is nog volop in ontwikkeling. De Oostbloklanden willen en ze hebben gelijk geen radicale moslims opnemen want dan zal ook daar het terreur toenemen er bestaat geen Europese islam zoals er ook geen Europees volk bestaat . Denk eraan de verbruining van europa en de VS gaat met rasse schreden verder misschien is zelf president trump te laatste blanke president van de VS. En er zal nooit een éénheidsras komen zoals nog een zot als Hitler dacht . De mensen zijn te verschillend in cultuur,taal,kledij,godsdienst en traditie dus als men die onzin maar laat varen !! Shalom

Shadow1100 op 19-08-2017 16:32

Geen complot theorie, maar officieel EU doel zoals beschreven in officiële EU-stukken in 2008.

 

Een blik op de EU stukken:

Legale migratie

11. is van mening dat legale migratie nog steeds noodzakelijk is om te voorzien in de behoeften van Europa op het gebied van demografie, de arbeidsmarkt en de benodigde vaardigheden en door de gevolgen van demografische krimp en vergrijzing voor de economie; zij levert tevens een bijdrage aan de ontwikkeling van derde landen, door de uitwisseling van kennis en know how en door middel van betalingen door migranten; roept op tot de tenuitvoerlegging van veilige systemen om deze overschrijvingen naar derde landen te vereenvoudigen;

12. is van mening dat reguliere migratie het alternatief moet vormen voor niet-reguliere immigratie, aangezien het een legale, veilige en georganiseerde toegangsweg tot de Europese Unie vormt;

13. roept in herinnering dat er rond 2050 volgens de prognoses van de Commissie naar schatting 60 miljoen migrerende werknemers nodig zijn, hetgeen de noodzaak met zich meebrengt om migratie langs legale weg mogelijk te maken;

De EU heeft voor u bedacht dat de EU 60 miljoen (il)legale migranten nodig heeft om de veroudering van de samenleving tegen te gaan. Nou, met succes, klaarblijkelijk, want de migranten komen binnen met miljoenen tegelijk. Deze EU afspraken verklaren direct waarom de EU geheel niets onderneemt tegen de illegale stromen en zich alleen inzet voor migranten en hen vooral een warm welkom wil heten:

  https://langleveeuropa.nl/2016/05/gratis-woning-gratis-inboedel-en-gratis-studeren-wat-is-nl-toch-mooi/ – op ons aller kosten uiteraard.

 

Dit is geen incompetentie dus, van de EU, of een goed bedoelde verspreking van Merkel, of stompzinnig gedrag van Rutte, het is bewust zo gepland! Het is gepland gedrag dat al terug gaat tot ruim voor het Verdrag van Lissabon. De rode loper wordt uitgerold voor migranten, precies zoals gepland door de EU, en dan heb je het als burger uiteraard maar te accepteren en betalen.

Lot op 19-08-2017 16:42

economische culturele en politieke integratie lees ik op internet is wat globalistisch het is. Economisch, dat beslis ik niet zelf, maar de grote bedrijven om goederen in een ver land te laten maken. 1000 jaar geleden kochten wij al goederen van ver, die van stad tot stad verhandeld werden. Wij handelden met keulen en die haalde het weer over de alpen. Maar wij bleven gewoon vikingen. De meeste goederen die ik koop zijn lokaal in europa gemaakt, eten, drinken, kleding uit boetiek, dingen in huis etc. Engeland maakte steeds kniebuiging naar india, en onder publieke druk zei gordon brown dat zij meer handelden met ierland dan met india. dus is meer een politieke keuze, kom ik later op terug.

Cultureel zullen wij nooit veranderen, omdat dat in je bloed zit. chinezen worden ook nooit afrikanen en afrikanen worden nooit chinezen, als je ze bij elkaar zet, half goudkust van ghana tot nigeria in china en andersom, komt er een multiculterele samenleving, en zou je het vermengen, dan bestaan beiden niet meer. Ik denk dat wij dan vervangen worden en dan wens ik hen daar plezier mee. De elite kan nu al naar afrika india gaan wonen en gaan zij daar hun bedrijven maar stichten en nooit meer terug komen.

politiek, dat is een keuze van hen en politieke elite, grote bedrijven elite, beslissen dat, maar wij kunnen hen negeren en goedkoop leven, economisch, wij zijn tenslotte iets meer luxe chinezen die met weinig genoeg nemen. Meeste mensen spenderen hun geld niet eens en zetten het op de bank. Om toch het geld te laten rollen zijn de algemene dingen heel duur. Blijven wij zuinig leven en ons de rug toekeren van de economie en politiek en land, en wij gaan minder werken, dan hebben wij het zelf in de hand. Ten 1e wij hebben altijd verradende machthebbers gehad sinds 2000 jaar, veelal assyrische buitenlanders met zwart haar in koning of bisschopperij.  Ten 2e wij werken voor een huis, en die huizen hebben zij in roemenie ook, alleen is het in verre landen zijn deze goedkoper. Maar wat wij aan productie of gebruiksartikelen hebben is hetzelfde. Ik heb alleen een wasmachine waar ik wat aan heb, mijn oma deed het op de hand, want wasmachine bestond nog niet. Kan ik ook prima mee door de deur, als ik daar een rustig land voor terug krijg, wil ik best wassen op de hand wat ik toch al doe. En een computer is verplicht tegenwoordig, prima kost een paar honderd. Tegenwoordig hebben alle afrikanen een mobiel met beeldscherm (die heb ik niet, ik heb een oude druktoets ding). En geen auto. Helft van de auto is van de zaak en niet eens eigen bezit van de nederlanders. Mensen minder werken, dan overheid minder geld, Volgens mij kan politiek een land niet eeuwig blijven geld lenen. Echter geld en bezit zijn twee dingen. Geld is digitaal en nepgeld, en huizenbouw zijn echt. Maar zij kunnen arabica-coin of afrika-coin maken en doen zij niet. Laat maar razen dan. Ik wens de elite succes met hun nieuwe aanwinsten, en niet meer bij mij komen ik leef een simpel leven. Overigens woon ik in een elite omgeving waar de elite in de bossen wonen in villa's in midden van land. Hier niet veel buitenlanders wel 10% polen in onze stad van 100.000. De oude elite die geld heeft weet heus wel wat zij willen, echter heulen samen met nieuwe politieke elite. En misschien is het een kwestie van uitzitten.Dag.

henk Boskamp op 19-08-2017 17:30

Geen slecht plan... begin kampen in Roemenië en vang ze daar op. Arbeidskosten zijn laag in Roemenië, plek zat en de regering kan haar inkomsten vergroten. Roemenië schrikt meer af dan Nederland... zal er zelf ook niet willen wonen.

Wardje op 19-08-2017 17:56

Lachen. Duitse journalist veroordeeld tot half jaar cel wegens posten van historische foto .  Michael Stuerzenheimer kan erbij lachen en van de gekke is het inderdaad.  De Süddeutsche Zeitung had een artikel over de samenwerking van nazi's en mohammedanen . De veroordeelde haakte daarbij aan en plaatste op facebook een foto die de inhoud van het artikel bevestigt en illustreert; je ziet een aantal mensen vergaderen onder een nazi-vlag en een vlag met islam-symbolen.  Hij publiceerde ook de foto die we kennen van de grootmoefti van Jeruzalem die een nazi de hand schudt. De veroordeling was wegens de nazivlag.  Stuerzenberger laat het niet bij zitten. Hij gaat in hoger beroep en zal zonodig doorprocederen tot bij het Europese hof.    ---   http://www.pi-news.net/stuerzenberger-zum-muenchner-skandalurteil/   ---   (interview engels)

Robie op 19-08-2017 18:49

Dit is al een tijd zo,wat komt gaat zo snel mogelijk naar duitsland

Laten alles was ze gratis ontvangen  hebben achter, geen bedankje kan er af..

Wat mij zelf opvalt en ook uit gegevens van  de overbeid is dat er alsmaar meer Duitsers naar ons komen in Oost-europa

Tom Hendrix op 19-08-2017 18:55

Volkomen eens met het artikel.

Patatje Oorlog op 19-08-2017 18:56

Herverdeling van "vluchtelingen" over Europa moet gebeuren via een soort loterij of rad van fortuin: het toeval moet bepalen in welk land je je mag vestigen waarbij tevens geldt dat je de eerste 10 of 20 jaar niet mag verhuizen naar een ander land. Dat schrikt ook toekomstige asielzoekers af, want de kans bestaat dat je niet in het geliefde Duitsland, maar in Roemenië of Bulgarije terecht komt. En wil je daar niet naartoe dan verspeel je voor altijd al je rechten en moet je terug naar je eigen land. De echte vluchteling die een veilig onderdak zoekt maakt dat niet uit, maar de geld- en gelukzoekers wél.

GvK op 19-08-2017 19:53

Als de moslims ooit in de meerderheid zijn in Europa dan zullen Christenen zwaar worden vervolgd. https://www.youtube.com/watch?v=lweonzAVKR4

GvK op 19-08-2017 20:12

Ik geloof inderdaad dat de islam het beest 666 is. er is geen andere stroming zo anti-christelijk dan moslims, in ieder moslim land inclusief Europa tegenwoordig worden Christenen vermoord en onderdrukt.

Lot op 19-08-2017 20:23

Herverdelen heeft toch geen zin?

Je mag eenmaal staatsburger, mag je je in een ander europees land vestigen. Somaliers uit Nederland gingen naar Engeland. Ghanezen en pakistanen uit Engeland gingen naar Nederland. Een uitwisseling van immigranten tussen landen. Wat hebben wij nu met pakistan te maken, daar hebben wij geen verleden mee. En nu hebben wij 20.000 ghanezen toegevoegd aan de surinaamse bevolking, wat hebben wij met ghana helemaal niets, komt uit de gemenebest wereld van engeland? ik weet het niet?

Of zie ik dat nu verkeerd. Ze komen toch europa binnen, heel europa.

Ik hoor wel dat polen en tsjechie geen buitenlandse europeanen accepteren om zich daar te vestigen. Dat kunnen ze dus wel voor elkaar krijgen!

Lot op 19-08-2017 20:24

Ik zou wel willen weten hoe ver de europese politieke elite het zal laten gaan met europa?  Als de bevolking inderdaad vervangen is, zal dat dan hetzelfde blijven voor hen. Kan iemand daarover schrijven.

GvK op 19-08-2017 21:16

Ex-moslim geeft een waarschuwing! 666 komt eraan! https://www.youtube.com/watch?v=izExyFFpt30

bibi op 19-08-2017 21:31

alle vluchtelingen verplicht 10 jaar in roemenie

slalom

mientjei op 20-08-2017 00:46

Ik wil nog iets zeggen over de aanslagen, er bestaat zoiets als een killerdrug,  de meest liefdevolle mensen zijn in staat tot moorden als ze onder invloed zijn van dit spul, bij vorige aanslagen heb ik wel gelezen dat er injectie spuiten gevonden waren???      Ook wil ik nog iets zeggen over de witte huidskleur, er worden miljoenen omgezet aan smeerseltjes om de huid bleker te maken,  jalouzie???

Tom op 20-08-2017 01:47

 Ondanks het ontwerp van de huidige Europese unie was  Coudenhove kalergi ook de man die de volkerenmoord van de volkeren van Europa ontwierp. Hij was een beschamend individu, waarvan het bestaan onbekend is voor de massa's van ons volk, maar de politieke elites beschouwen hem als de stichter van de Europese Unie.

Deze "elite" heeft vrijwel elk jaar een prijsuitreiking de coudenhove kalergi prijs , oftewel Charlemagne Prize de winnaars waarvan o.a. enkele vooraanstaande Nederlanders zoals Beatrix(1996)  en Johsep Luns(1967), maar ook de duitse Merkel etc. de volledige lijst is via onderstaande link te bezichtigen.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Charlemagne_Prize#Recipients

Bundy op 20-08-2017 01:55

Triest en waar artikel maar om de Nazi's er bij te halen gaat mij te ver . "" en werd later verder uitgewerkt door de Nazi's ".    Duitsland was voor WO2  bijna volledig vermengd met Oostblokkers en Joden omdat er in de vorige eeuw veel te halen viel , dat heeft nu eenmaal een aanzuigende werking .    De echte Nazi's ( zelf vaak vermengd ) hebben een ultime poging gedaan heel Europa te vergermaniseren , daarom waren ze zo blij met de buitenlandse vrijwilligers .  Dat Hitler een afspraak had met de grootmufti van Jeruzalem Haj Amin al-Husseini was uitsluitend om de enorme verliezen van de blanke SS aan te vullen met blankachtige moslims uit de Balkan .

De ex-Nazi Duitsers die betrokken waren bij de oprichting van de E U met een mengras  als grootste ideaal, zullen door hun oude kameraden als enorme verraders gezien zijn .  Deze opportunisten hadden een hele andere geheime en smerige agenda .

mientjei op 20-08-2017 02:54

Nog even over die Barnett, voor zulke uitspraken hoor je in de gevangenis te komen, waarom vervolgt men hem niet?

bert op 20-08-2017 04:27

Xander, eindelijk weer eens een artikel wat berust op feitelijke waarheden. Klasse, en ga zo door. Maar stop aub met het schrijven over nabije vulkaanuitbarstingen in Yellowstone, emp bommen en andere paniekzaaiende artikelen. je maakt jezelf zo ongeloofwaardig, en mensen geloven dan ook je andere -wel goede- artikelen. Haal ook geen bijbelse 'profetieen' aan, want dan komen de ruimtepappa-aanbidders weer in volle galop met hun rammelende toetsenbordjes om de hoek, beperk je tot dit soort artikelen met goede bronvermeldingen erbij, zo ben je weer geloofwaardig. 

GV op 20-08-2017 10:28

Mensen, wat is er mis met Roemenië. Ik zit er nu met vakantie. De economie groeit al is het langzaam. Maar in de 25 jaar dat ik hier kom is er veel vooruit gegaan. Ik denk dat het een goed idee is om met z'n allen hier naartoe te verhuizen. Het is een groot land, veel ruimte, veel vergrijzing en een laag inwonertal per vierkante km. Mogelijkheden zat dus. En een sterke orthodoxe kerk die geen indringers van buiten af duldt. 

De Terugkeer op 20-08-2017 11:51

@GvK op 19-08-2017 21:16

 

Dank, Dank, GvK...keb zelden zoiets indrukwekkends gezien en deze bovennatuurlijk sterke dame moet meteen The Nobel Peace Prize gaan oppikken..of het nu daar de goeie tijd voor is, of niet. Wat een kei van een dame, zeg! Drie keer de kracht en passie van Geert...kun je nagaan.

Rebellio op 20-08-2017 12:29

@Mientje, Captagon wordt het genoemd maar men zegt wel dat Syrie haar eigen variant heeft gecreerd. Het heeft de naam “jihadisten meth” gekregen. Het gebruik van de drug is wijdverbreid in het Midden-Oosten (i.v.m. alcoholverbod...). Vanwege de populariteit onder strijders van de oorlog in Syrië lijkt het de drug die de oorlog draaiende houdt. Sommige strijders vertrouwen volkomen op de drug, na vijf jaar vechten. Je hebt geen problemen. Je denkt zelfs niet meer na over slapen of het veilige checkpunt verlaten. Het geeft je grote moed en kracht“  Volgens de gebruiker werkt de pil verdovend, ‘Je voelt niets meer’. Dit doet vermoeden dat opaiten zijn toegevoegd want echte Captagon heeft geen enkele verdovende werking.  https://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/de-drug-captagon-het-pepmiddel-van-isis/ 

Emanuel op 20-08-2017 12:37

Heel mooi Xander, duidelijke uitleg in het kort. Met oog en oor kunnen we nu waarnemen wat eerder geprofeerd werd. Europa is nu aan de beurt voor vernietiging. En wie zal het doen? Het ras dat u heeft beschreven. En hoe zal dat geschieden? Niet met oorlog, doch wel met pressie zal EU vrijwillig accepteren. Mijn boodschap is:"Maakt u zich gereed voor vernieuwing, niet naar de zin van EU, maar u geopenbaarde profetie. Er is niet veel tijd meer! Koestert verder geen angst.

veteraantje op 20-08-2017 12:38

Graag, ik wil wel hoor. 

Dan mag de staat mijn huis en lasten en schulden hebben en ga ik met een mooi zakcentje naar Roemenië

Daar mooi opnieuw beginnen zonder de islam.

Heeeeeeeerlijk. Ik laat de Mod. Weten wanneer de kamers met logies klaar zijn . 

SEO op 20-08-2017 13:09

Oplossing is simpel. Stoppen met abortus, stoppen met euthanasie (geen taak overheid), Islamverbod, grenzen dicht en uit de EU en de Euro. Maar tegen de (zelf-)haat van de meeste Europeanen zijn feiten en gezond verstand nutteloos. En meeste christenen bidden te weinig. Wat komt, wordt erger dan WOII, zegt Christus. 

rexmundi op 20-08-2017 13:29

Men ziet het al gebeuren,het duitsland waar de burgers achter de linke Truus Merkel rennen en een zooitje moslims die zich met de duitsers vermengen en dan wordt het erger als de Nazi's periode.

Een ander geluid op 20-08-2017 15:37

@ mientjei op 20-08-2017 00:46

U zegt:

Ook wil ik nog iets zeggen over de witte huidskleur, er worden miljoenen omgezet aan smeerseltjes om de huid bleker te maken

Daar heeft u gelijk in. Extreem voorbeeld is waarschijnlijk Michael Jackson. Zijn "omgeving" gaf als verklaring de ziekte Vitiligo, maar ik verdenk hem toch van het bleken van de huid. 

In veel landen streeft men naar een zo licht mogelijke huidskleur. In 2015 was ik in China en daar zag ik een aantal Chinese vrouwen die zich extreem beschermden tegen de zon; baseball cap met een "tropen-lap" om de nek te beschermen en voor het hele gezicht een soort van gekleurde plastic scherm. Aan het strand dragen ze zelfs een soort van bivakmuts om de huid te beschermen. Niet om religieuze redenen, maar puur om de huid zo min mogelijk bloot te stellen aan het zonlicht. Dus om zo bleek mogelijk te blijven !

En met zo'n "solar visor" voor het gezicht gingen ze dus ook op de foto bij bezienswaardigheden. Dat kwam voor mij wat raar over..... 

http://www.sinosplice.com/life/archives/2004/07/20/chinas-solar-visor-craze

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2189877/Meet-Face-Kini-latest-craze-hit-Chinas-beaches-bathers-wear-masks-beat-suns-harmful-rays.html

Tom Hendrix op 20-08-2017 17:38

@Tom: 01.47. uur. U slaat de spijker op de kop.

Emile op 21-08-2017 11:14

Het artikel over Ford heeft me ervan overtuigd dat in Europa geen tekort aan arbeidskrachten zal ontstaan. Dat staat haaks op het demografische noodzaak verhaal van de Europese Unie. In plaats van miljoenen migranten binnen te laten en de poorten open te zetten voor bijvoorbeeld de Oekraine zouden de aannames beter eerst kritisch getoetst dienen te worden:

https://magazine.intermediair.nl/issue/17-08-2017/kies-niet-voor-een-baan-die-routinematig-is/

Een ander geluid op 22-08-2017 19:45

Emile op 21-08-2017 11:14

U heeft gelijk; demografische noodzaak immigratie is absolute lariekoek !!! We staan aan de vooravond van een nieuwe technologische revolutie in de vorm van robotisering en andere vormen van automatisering. Tussen 1900 en 1950 kromp de agrarische beroepsbevolking van NL van 49% van alle banen naar 5% van alle banen. De komende jaren staat ons een vergelijkbare revolutie te wachten. Vergrijzing is de oplossing voor de huidige grote structurele werkloosheid en vooral jeugdwerkloosheid. Mensen gaan met pensioen en de (jeugd)werklozen vullen de vacatures op. Massa-immigratie betekent alléén maar nieuwe werklozen importeren. Door de demografie moet een kleinere groep actieven o.a. de pensioenen ophoesten van de gepensioneerden / inactieven. Door de massa-immigratie zal de groep inactieven alléén maar groeien. Wat hebben wij aan analfabeten uit Azië en Afrika. De 2e en 3e generatie 3e wereld-import komt sowieso te laat om middels belastingafdrachten het aandeel van de actieven op te krikken, even los van hun competenties.

De 600.000 Turkse en Marokkaanse gastarbeiders hebben de NL samenleving tot 1999 al € 40 miljard gekost. Tel daarbij enige tientallen miljarden voor het hele azielzoekerscircus en de reserveringspot voor de vergrijzing had al volledig betaald kunnen zijn................

Immigranten in de bijstand hoesten echt niet het geld op voor de gepensioneerden !! Nadat de 40plussers eerst de pensioenen van de huidige gepensioneerden betaald hebben, worden nu hun pensioenrechten gekort door de truc met de "rekenrente" om de pensioenen van de jongeren (40minners) aan te vullen. Immers alles wat door deze truc gekort wordt, blijft in de pensioenpotten voor de latere generaties. Dat omslagstelsel hadden de opeenvolgende regeringen makkelijk van de aardgasbaten kunnen hervormen. Maar nee, de aardgasbaten zijn verjubeld aan o.a. de immigranten.

Die immigranten hebben alleen maar tot doel de oorspronkelijke bevolking te laten verwateren om daardoor het verzet tegen de Verenigde Staten van Europa te breken.

Wij betalen dus onze eigen ondergang !!!

Een ander geluid op 22-08-2017 22:04

Correctie op mijn post van 22-08-2017 19:45 uur

De 600.000 Turkse en Marokkaanse gastarbeiders (inclusief kinderen / kleinkinderen enz.) hebben de NL samenleving tot 1999 al € 40 miljard gekost

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl