Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Politieagent: Wij hebben streng bevel criminaliteit migranten te negeren

‘Verkrachtingen door migranten verdwijnen rechtstreeks in de prullenbak’

 
Mishandeld of verkracht door een migrant in Duitsland? Dan heb je gewoon pech, want de politie mag er niets mee doen. (3)

UPDATE 18.40: Het door de Duitse autoriteiten offline gehaalde document onder het artikel geplaatst. Een agent in Köln heeft in een ingezonden –door een minister als ‘fake’ afgedane (2)-  brief zijn hart gelucht, en bevestigd dat de Duitse politie inderdaad bevel van de regering heeft om de enorme criminaliteit van migranten te negeren en voor het publiek verborgen te houden. Het mag niet genoemd worden, het mag niet aangepakt worden, de media mag niets verteld worden, op straffe van strenge sancties en/of ontslag. En dat terwijl migranten voor het leeuwendeel verantwoordelijk zijn voor de gigantische criminaliteitsexplosie bij onze Oosterburen. 

‘Ik kan daar niet langer over zwijgen, dat recht heb ik niet. Ik hoop dat deze bijdrage door zoveel mogelijk mensen wordt gelezen, omdat hetgeen er nu in en met de politie gebeurt, totale onzin is.’

‘Ik ben agent bij de politie in Köln. Een maand geleden heeft onze afdeling een voorschrift van het landsministerie gekregen. Dat bevel werd ons mondeling meegedeeld, en enkel door een gelukkig toeval is het document in mijn handen gekomen, zodat ik er een kopie van kon maken. Ik weet dat ook andere afdelingen deze verordening hebben gekregen, en niet enkel in Nordrhein-Westfalen.’

‘Ik hoop dat degenen die dit lezen begrip hebben voor mijn gedwongen anonimiteit en de redenen dat ik niet alles beantwoorden kan. Zie dit alstublieft niet als een vals gerucht of een provocatie. Persoonlijk heb ik bijna een maand volgens dit voorschrift gewerkt, en ik geloof dat de inhoud ervan aan u onthuld moet worden.’

Niet opvolgen = strenge berisping of ontslag

‘Het voorschrift regelt de handelingen van de politie tegenover vluchtelingen, asielzoekers en mensen met een migrantenachtergrond in de periode 17 juli tot 31 oktober. Het geldt weliswaar als ‘aanbeveling’, maar dat zijn maar woorden. In werkelijkheid dreigt men de politiebeambten die deze verordening niet nakomen met een strenge berisping en waarschuwing, en zelfs met ontslag.’

‘Daarbij is dit voorschrift enkel in naam verbonden met de ‘veelvuldiger voorkomende gevallen van extreemrechts geweld tegen migranten, en vanwege de toespitsing van sociale en etnische conflicten in de samenleving’. Het werkelijke doel is om te doen alsof er geen buitenlandercriminaliteit bij ons is, en de migranten heel onschuldig zijn. Nu, u kent ongetwijfeld de realiteit.’

‘Bevel om misdadigers te verbergen, enkel omdat ze migranten zijn’

‘Ik wil niet namens anderen spreken, hoewel ik er vast van overtuigd ben dat veel agenten mij zouden steunen. Maar ik spreek alleen voor mezelf. Ik ben politieagent geworden om mijn medeburgers als onschuldige mensen te beschermen. Maar nu wordt mij bevolen om misdadigers te verbergen, enkel omdat ze migranten zijn. Daar is nog een reden voor: dat is in het voordeel van de autoriteiten en mevrouw Merkel persoonlijk, dankzij wier beleid wij in deze situatie terecht zijn gekomen. Anders kan ik het feit dat deze twee zaken samenvallen niet verklaren.’

‘Aangifte bloedende, mishandelde, verkrachte vrouwen in de prullenbak’

‘’Het wordt verordend...’. Ach ja, daar zit het hem in! Volgens dit voorschrift moet ik als politieagent, als bewaarder van de orde, een of andere kl**tzak uit bijvoorbeeld Somalië, die een winkelier halfdood heeft geslagen, als een arme zielenpiet behandelen. Hij is tenslotte een vluchteling!’

‘En als een bloedende, bont en blauw geslagen, huilende vrouw hier komt en zegt dat ze door meerdere migranten is verkracht, moet ik volgens de voorschriften alle papieren met potlood invullen, om dat later weer uit te wissen. Haar aangifte moet in de prullenbak, en dat terwijl dit de meest voorkomende delicten van migranten in Duitsland zijn: verkrachting, mishandeling, scheldpartijen. Dat zijn echte feiten, reële statistieken, en dat weet ik niet van horen zeggen.’

‘Immigratiebeleid mislukt: Hoogste tijd voor haar aftreden!’

Geen strafproces opstarten? Alle contacten met de massamedia uitsluiten? De misdaden niet aan de rechtbank overgeven? En waar is die beruchte transparantie dan? Waar is de voorrang van de wet dan? Of mag men daar gewoon lak aan hebben, net zoals aan de eer en de plicht van politieagenten, enkel om de gevolgen van het mislukte immigratiebeleid te verdoezelen?’

‘Als een staatschef bereid is het welzijn van haar burgers op te offeren om haar eigen hachje te redden, dan is het de hoogste tijd voor haar aftreden! Ik kan daar wat mezelf betreft niet langer over zwijgen!’

Ook in Nederland

En u denkt dat dit in Nederland niet gebeurt? Natuurlijk wel. Heel veel kleine berichtjes in de media over aanvallen, mishandelingen, berovingen en steekpartijen, waarvan de ‘toedracht onduidelijk’ is, zijn in bovenstaand kader te plaatsen. Dat de dader bijvoorbeeld uit een Nederlandse plaats komt, zegt namelijk helemaal niets over zijn afkomst, want ook asielzoekers die in een AZC verblijven, vallen daar volgens de overheid onder. Nederland is echt geen uitzondering in Europa - wat in Duitsland gebeurt, gebeurt ook hier. En ook hier mag het niet gezegd worden, mag het niet in de media komen, tenzij het echt niet anders kan.

Fake?

(Toegevoegd om 16.40): Volgens de minister van de deelstaat en sommige reageerders is de brief 'fake'. Net als in de Verenigde Staten geven sommigen de Russen ervan de schuld. (2)

Update 18.40 uur: Het gewraakte document met verordeningen dat door de Duitse autoriteiten offline werd gehaald:


Xander

(1) Homment.com
(2) WA.de

 (3) AFBEELDING: Getty Images (vrij voor redactioneel en niet-commercieel gebruik)

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gespekspartner uit om op het Geloofsforum

 - Ik Geloof... (Geloofsforum 31)  verder te praten.
Reacties

Pagina12
Een ander geluid op 19-08-2017 17:02

Witte Veder op 18-08-2017 17:48

U zegt:

Gutenberg.pers?? Nog nooit van gehoord.

Johannes Gutenberg; uitvinder van de drukpers in 1430-1440 :-) 

 

Attent van u, echter Witte Veder kan dat natuurlijk zelf ook even opzoeken. 

Allen: Witte Veder kan zich niet vinden in het beleid op XN en heeft besloten zich terug te trekken. Gelieve geen reacties meer te plaatsen  voor deze poster. Mod.

Wardje op 19-08-2017 18:05
@Hubert Luns op 17-08-2017 09:27   ---  

"Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de verhalen over de vernietigingskampen ook niet geloofd." Het was het thema van de inaugurale rede van Dr L. de Jong in Rotterdam. Hij illustreerde het met tal van voorbeelden. Voor mij aanleiding te overwegen geschiedenis te gaan studeren. De conclusie was opmerkelijk en getuigde van een zeker optimisme. Hij vond dat het pleitte voor de mensen en voor de mensheid.  Tijden zijn veranderd..

Oma op 25-08-2017 04:30

Binnenkort zijn zulke plichtsbewuste en gewetensvolle politie agenten immers verleden tijd: onder het mom van 'diversiteit', 'afspiegeling van de maatschappij' en uiteraard 'betere communicatie, begrip voor geloofsgenoten &cultuur en dichter bij 'hun' gemeenschap staan' voor onze veiligheid notabene moeten meer mohammedanen aangeworven worden in openbare ambten zoals politie agent.

Natuurlijk moeten dan de examens versoepeld worden want de meesten hebben last van genetische afwijkingen door inteelt en zijn geestelijk onvermogend om voor de zware proeven te kunnen slagen die vereist zijn om toegelaten te worden. Maar ook daar zal de politiek dan wel een mouw aan passen: uitzonderingen maken of voorwaarden eraan verbinden zodat voor autochtone kandidaten zwaardere proeven blijven bestaan en mohammedanen zonder moeite slagen. (Net zoals dat gebeurt met ons onderwijs en alle wetten!)

Dan mogen moslimterroristen zelfs legaal de autochtone bevolking afslachten, racistisch bejegenen, discrimineren naar hartelust, pesten, machtsmisbruik plegen (dan moet de politiek wel nog een omzeiling vinden voor de controle van comité P op de politiediensten...) - toch duivels geniaal zo hé: superieur gewaande en achterlijke mohammedanen gebruiken in de politieke oorlog tegen hun eigen bevolking door hen de kans te geven hun haat jegens onze maatschappij en bevolking legaal bot te laten vieren en de angst bij het volk erin te houden....legale terreur.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl