Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Duitse Politie Vakbond: We hebben de controle over het land verloren

Britse en Russische experts: EU-landen onderschatten het gevaar van massa immigratie, al 40.000 getrainde terroristen in Europa, binnenkort 100.000 – Buitenlandexpert: ‘Tal van toekomstige bloedige aanslagen zullen als chantagemiddel worden gebruikt om Europese volken te onderwerpen aan islam’

(3)

Het hoofd van de Duitse Politie Vakbond (GdP) Oliver Manchow heeft afgelopen woensdag gewaarschuwd dat de criminaliteit door migranten dermate uit de hand loopt, dat de autoriteiten feitelijk de controle over het land hebben verloren. Ook wordt gewezen op nog een gevaar, namelijk aan islamisten verwante linkse radicalen, die Hamburg tijdens recent G20 top urenlang in een compleet slagveld veranderden, en dat terwijl er maar liefst 23.000 agenten waren ingezet. Malchow: ‘Maar meer hadden we er ook niet.’

 

Door jarenlange bezuinigingen is er een tekort van zeker 20.000 agenten in Duitsland, en dat terwijl alle vormen van criminaliteit sinds enkele jaren exploderen, vrijwel uitsluitend als gevolg van het toelaten van inmiddels zo’n 2 miljoen moslimmigranten.

Ook de Bond van Rechters luidde de noodklok: er zijn minimaal 2000 extra rechters nodig, want nu blijven ongelooflijk veel misdaden onbestraft. In 2015 moest al één derde van de 5 miljoen strafprocessen worden afgelast. Inmiddels worden jaarlijks vele tientallen zware misdadigers vrijgelaten omdat hun proces wettelijk te lang duurt. Daarnaast is de gerechtelijke macht ernstig overbelast door het gigantische aantal asielaanvragen dat moet worden beoordeeld.

‘Geen handelsbekwame staat meer’

‘Ik heb het gevoel dat de burger het steeds meer in de gaten krijgt, en aan de veiligheid van zijn land twijfelt,’ zei Manchow, tevens wijzende op de anarchistische chaos waar Hamburg tijdens de G20 top dankzij extreem gewelddadige linkse ‘Antifa’ groepen werd gestort. De politie kon daar ‘slechts’ 23.000 agenten inzetten, die urenlang niet in staat bleken om de rellen onder controle te krijgen.

De politie is anno 2017 niet of nauwelijks meer in staat om zich met ‘gewone’ vormen van criminaliteit, zoals inbraken, bezig te houden – laat staan dat die misdrijven ooit worden opgelost. Hierdoor worden mensen in wier woning wordt ingebroken tweemaal het slachtoffer: eerst van de dief of dieven, daarna van de overheid. ‘Dat is geen handelsbekwame staat,’ concludeert de Vakbond chef. Oftewel: de Duitse overheid heeft de controle over het land verloren. (1)

Binnenkort 100.000 getrainde terroristen in Europa

En dit is nog maar het begin. Volgens experts van de in Londen gevestigde European Council on Foreign Relations (ECFR) en de Ruslandraad voor Internationale Zaken in Moskou onderschatten de EU-landen het gevaar van massa immigratie uit Noord Afrika en het Midden Oosten, en wordt genegeerd dat het aantal doden door islamitische aanslagen en misdaden in Europa snel toeneemt.

Terwijl Brussel in slaafse navolging van Washington onterecht Rusland als de grote vijand neerzet, wordt onze samenleving in snel tempo ondermijnd door de islam, en vooral door de inmiddels al 40.000 door oorlog getrainde moslimterroristen die vermomd als ‘vluchteling’ naar Europa zijn gekomen. Gezien de fors stijgende aantallen migranten die dankzij Europese hulpmensensmokkelorganisaties dit jaar in Italië aankomen, zal het aantal terroristen in Europa op korte termijn groeien naar 100.000. Alleen al in Groot Brittannië bevinden zich inmiddels 23.000 teruggekeerde Syriëgangers.

Buitenlandexpert Andrej Baklanow: ‘We zijn er getuige van wat slechts weinig terroristen nu al kunnen aanrichten. Wat kunnen we dan van 100.000 door oorlog ervaren mannen verwachten? Veel van hen zijn ouder dan 40 en al lang in terreurgroepen actief. Het is absoluut een illusie dat zij kunnen worden geïntegreerd in de samenleving.’

Aanslagen zullen voor islamisering worden gebruikt

We kunnen dan ook veel meer een veel ernstigere aanslagen verwachten, ook in Nederland, omdat onze ‘leiders’ nog steeds weigeren om de grenzen te sluiten, zelfs niet voor terugkerende jihadstrijders. Baklanow waarschuwt dat met de terreuroorlog die gaat komen gelijktijdig fase 2 van start zal gaan, en dat is de neutralisering van ‘gematigde’ imams en moskeeën en gedwongen islamisering van het autochtone volk. Tal van bloedige aanslagen zullen als chantagemiddel worden gebruikt om de Europese landen op hun knieën te dwingen voor de (Sharia) islam, precies zoals het in veel andere landen -zoals Afghanistan en Irak- is gegaan.

‘Europese veiligheidspolitici maken op dit moment fouten van strategische orde, vergelijkbaar met de verkeerde besluiten kort voor de Tweede Wereldoorlog,’ waarschuwt Baklanow. Ook toen weigerde Europa samen te werken met de Russen, en werkte men hier door massale ontkenning feitelijk willoos of juist gewillig mee aan de opkomst van het nazisme, een racistische en antisemitische haatideologie die in onze tijd zijn opvolger heeft in de islam.

Dat dit opnieuw op een drama voor onze landen gaat uitlopen, behoeft geen uitleg. Helaas hebben de Fransen en Nederlanders, en in september ongetwijfeld ook de Duitsers, hun wellicht laatste kans om via het stemhokje deze duistere toekomst nog te voorkomen, aan zich voorbij laten gaan. Vermoedelijk zullen we al binnen enkele jaren oogsten wat we hebben gezaaid, wat we hebben toegelaten, waar we ons als volk nog steeds massaal pertinent niet mee bezig willen houden. Ook in dat opzicht is dit een exacte herhaling van de jaren ’30.

 

Xander

(1) Anonymous
(2) Sputnik via Anonymous
(3) Afbeelding: JouWatch / https://www.flickr.com/photos/95213174@N08/34992701134 / WikiMedia Commons / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum.

Reacties

Pagina12
Dewevoga op 07-08-2017 11:56

@dimitri op 07-08-2017 01:04

Er zijn al biljoenen aan ontwikkelingshulp Afrika ingepomt de afgelopen decennia. Dat heeft niets geholpen want vele regerings (dictators) hebben een bankrekening van hier tot Tokio. Zimbabwe is een mooi (maar niet heus) voorbeeld. De dictator komt om in het geld en zijn bevolking van de honger. Het was vroeger (Rhodesie) de graanschuur van Afrika en wat is er van over ondanks het binnenpompen van ontwikkelingshulp? Qua delfstoffen is het een rijk continent, dus ze zouden het zelf kunnen bekostigen. De olieproducerende landen laten een groot gedeelte van hun bevolking creperen nemen geen vluchtelingen op, maar zijn wel de financiers van rijke voetbalclubs. En als hun naam van een shirtje gehaald wordt dan nemen ze wraak door de duurste "slaaf" te verhandelen naar een club met wel hun sponsornaampje op het shirt. De meeste olieproducerende landen vindt men op het Afrikaanse continent, dus laten zij het continent opbouwen er zijn olie dollars genoeg.

Het heeft allemaal met een andere agenda te maken: NWO.

 

Indien het geld voor ontwikkeling niet in handen van de regering terecht komt maar directe  daadwerkelijke hulp van buiten, o.a voeding en opbouw van het land, zou een betere optie kunnen zijn om de gelden nuttig te besteden. Mod.

Tom op 07-08-2017 12:54

@Jean op 07-08-2017 10:55

je slaat de nagel op de kop maar het probleem is dat het grote gros mensen die nog steeds gepamperd worden totaal geen belangstelling en veelal daardoor geen notie hebben wat, welke nabije toekomst op ons af komt bovendien is het moeilijk zoniet onmogelijk om met een kleine groep iets ertegen te beginnen, voordat je goed en wel los komt hebben ze een SWAT team naar je voordeur gestuurd bovedien is het volk compleet ontwapend dus al zou een deel iets ondernemen dan zal dit niet slagen.

De oplossing zal komen als het totale sociale en financiële systeem inelkaar donderd en het (Europese) volk uit overlevingsdrang in een burgeroorlog verzeild raakt om vandaaruit in grimmig verzet te komen.

Yerik op 07-08-2017 13:43

@ Qromwel op 07-08-2017 09:14. Je bent zeker niet de enige!! Ik kreeg ooit pas eens antwoord van hem \ haar (A. Verlof) na een paar zeer uitdagende teksten van mij. Ook nu schreef ik even van me af, mocht hij  \  zij het lezen, zonder te verwachten dat hij  \  zij antwoordt of kan antwoorden. Ook de Moderator heeft zich er eens kort mee bemoeid. Verder zou ik aanbevelen: doe geen of althans niet teveel moeite, want je schrijft tegen een ondoordringbare gewapend betonnen muur, waarachter klaarblijkelijk een doolhof van zeer verwarde gedachten... Groet van Yerik.

Een ander geluid op 07-08-2017 13:45

@  Qromwel op 07-08-2017 00:06

Dat betrof wel de Reichswehr. Hitler richtte in 1935 de Wehrmacht op, waarvan de Luftwaffe een onderdeel was. Ik heb ooit gelezen dat die in de Sovjet Unie oefende, maar kan op internet daar niets over vinden. Vreemd..... 

Duitse geheime dienst heeft veel steun verleend aan Lenin. In 1922 Verdrag van Rapallo, Verdrag van Berlijn 1926 (verlengd in 1931/33) en in 1939 Molotov-Ribbentrop-pact. Je kan eigenlijk wel spreken van een warme relatie tussen Duitsland en de USSR tijdens het interbellum !

Op de middelbare school is Rapallo nog onder de aandacht gebracht door mijn geschiedenisleraar, die aangaf dat Duitsland in het geheim in de USSR zijn leger weer kon opbouwen (training, wapenfabrieken enz.) Maar, na al die jaren was dit feit weggezakt, tot u mij op het goede spoor zette. Dank U !!!

Vanaf Hitlers machtsovername in 1933 trok Duitsland zich niets meer aan van Verdrag Versailles. Wellicht was de USSR om die reden niet meer nodig voor geheime opbouw wehrmacht. 

Er valt wel wat te vinden over de Luftwaffe trainingen in de USSR. Misschien helpt het om duitse en/of engelse zoektermen te gebruiken. Op de engelse / duitse versie van wikipedia kan onderaan de bladzijde ook de bronvermeldingen raadplegen en via die bronnen verder zoeken. 

Bijvoorbeeld:

http://www.airpages.ru/eng/ru/lipetsk.shtml

https://en.wikipedia.org/wiki/Germany%E2%80%93Soviet_Union_relations_before_1941

http://www.feldgrau.com/WW2-German-Military-Soviet-Union

https://warontherocks.com/2016/06/sowing-the-wind-the-first-soviet-german-military-pact-and-the-origins-of-world-war-ii/

Een ander geluid op 07-08-2017 13:55

@ moderator

Indien het geld voor ontwikkeling niet in handen van de regering terecht komt maar directe  daadwerkelijke hulp van buiten, o.a voeding en opbouw van het land, zou een betere optie kunnen zijn om de gelden nuttig te besteden. Mod.

Gebeurt ook o.a. door veel NGO's, hulporganisaties, RK en protestantse kerken, privé initiatieven enz. Hulpverlening op alle niveau's van grootschalige ontwikkelingshulp op regeringsniveau tot kleinschalige projecten op locaal niveau, hebben in 70 jaar ............ nog niet zoveel resultaat behaald. 

Grootste belemmeringen in vooruitgang lijkt mij de alom vertegenwoordige en verlammende grote corruptie op alle niveau's van de samenleving, ontbreken onafhankelijk rechtssysteem, ontbreken van goed beleid en sterke instituties enz. 

Zolang de trap niet van boven af wordt schoon geveegd, zal daar weinig veranderen.................. Helaas !

Yerik op 07-08-2017 13:59

@ Dewevoga op 07-08-2017 11:56@ dimitri op 07-08-2017 01:04@ Moderator.

Wat jullie daar schrijven, heeft mijn instemming. Maar ik vraag me daarbij altijd af: Waarom moeten wij Arfrika en die Arabische landen onder het mom van 'ontikkeling' onze joods \ christelijke \ blanke cultuur bijbrengen? Kennelijk hebben jullie allen deze gedachten omreden dat ons altijd is bijgebracht dat alles wat in Afrika en Azië leeft arm is en (bijna) niet te eten heeft. Voor zover dat inderdaad het geval is: is het juist niet Ten Gevolge van de z.g. 'ontwikkeling' dat het verarmde gebieden zijn? Waarvoor moeten al die mensen uit hun hutten en leefwijze gerukt worden en naar een westers opgezette stad? Daar juist in die steden is weinig tot geen werk en armoede, precies zoals dat in de vorige eeuwen hier ook was. De 'ontwikkelingshulp' juist, is naar mijn mening de kwaaddoener, waardoor vele volkeren in de ellende gestort zijn, dictators daar zijn gekomen en allerlei mnisdadige overheden (ambtenaren) die de zakken vulden maar de eigen bevolkingen lieten creperen. Ja dìt is de 'ontwikkelingshulp', die daar gebracht is!! Maar zullen jullie je nu afvragen: nu het zover is, moeten wij hen nu aan hun lot overlaten? Vraag: wat kunnen wij ze bieden? Meer auto's, t.v.'s, computers met alle milieuvervuiling van dien? Of brengen wij hen en onszelf weer terug naar eenvoudiger leefwijze dichter bij de natuur? Geef het antwoord maar, doch om op deze of ook andere wijze maar onder het mom van 'ontwikkelingshulp' onze 'technische' leefwijze te blijven opdringen, terwijl ze toch hun eigen cultuur wensen te behouden en nu ook nog naar Europa overbrengen, is n.m.m. de totale ont(w)aarding van de hele wereld met nog veel en veel meer armoede.

Yerik op 07-08-2017 14:06

@ Tom op 07-08-2017 12:54  Met jouw slotzin schrijf je in iets andere vorm datgene wat al jaren geleden door een in Nedeland zeer bekend en ervaren pesoon (reeds overleden) aan mij werd geschreven. "... Ik verwacht niet dat het in Nederland ooit meer goed komt. Er zal een burgeroorlog voor nodig zijn om het tij te keren. ..." Vanzelfsprekend vermeld ik niet de naam, omdat ik nooit toestemming heb gekregen om dit met zijn naam bekend te maken.

maria op 07-08-2017 14:36

Jean  op 10:55

Hoe wilt u deze problemen op gaan lossen, wij kunnen niets beginnen tegen het zoals u het noemt het " EU aquarium " en alle andere grote problemen zoals Noord Korea  etc.

Alleen God kan deze problemen oplossen,  en dat gaat Hij ook doen, maar waarschijnlijk gelooft u dat niet

Yerik op 07-08-2017 15:43

@ maria op 07-08-2017 14:36."Alleen God kan deze problemen oplossen,..." Dat is het antwoord! De mensheid en dan vooral de regeerders, zijn dermate diep gezonken, dat zij zichzelf er niet meer kunnen uitredden.

jottum op 07-08-2017 18:59

Zo pleit ik al maanden dat vluchtelingenorganisaties die vluchtelingen zulk een welkom heten maar eens vrijwillige (pro deo) badmeesters voor in zwembaden moeten gaan leveren om toezicht te houden op dat soort vluchtelingenlui, omdat het mijn neusgaten uitkomt dat telkens weer een zwembad wordt gesloten als zo'n type verdrinkt en wij niet kunnen zwemmen.

Tom Hendrix op 07-08-2017 18:59

@Tom: 20.23. uur, op 6/8. Ik kan uw standpunt begrijpen. Maar hoeveel mensen zullen er met U meedoen, denkt U?

In de jaren '80 van de vorige eeuw, heb ik nog 2 massabetogingen meegemaakt, tegen de plaatsing van Pershing- en Kruisraketten, meer dan 300.000 Nederlanders op "de been". Probeer nu maar eens 100 mensen " op de been", te krijgen voor een vreedzame betoging, zoals Pegida Nederland dat georganiseerd hebben. In het uiterste geval krijg je dan 100 mensen mee, eerder minder.

De saamhorigheid in onze samenleving is zeer ver te zoeken.  Daarom kan de politieke elite ook gewoon doorgaan met de verkeerde beslissingen te nemen, want het gros van onze bevolking pikt het gewoon. Dit is slechts maar mijn mening hoor, U kunt daar rustig anders over denken.

Infidel4U op 09-08-2017 12:40

Echt waar. De opname... Is om je te barsten om te lachen. Vecht voor wat je waard bent. Weg met de 'weg met ons' mentaliteit. Laat maar komen. 

jan op 09-08-2017 16:30

niks biezonders hoor in de jaren 60 hebben wij een hopperzuiger als gift naar india gebracht (was een gift van de nederlandse regering) 1 jaar later kwamen wij met de vlieland een tanker van de krl en raad eens wat lag daar aan de ketting en helemaal verroest de mohana zo hete die hopperzuiger van tientallen miljoenen onbruikbaar iets verder op de rivier de ganges velden vol met verroeste tractoren ook onbruikbaar dus wat er nu gebeurt is een herhaling van de vergissing Het Helpt Niks .

dimitri op 26-08-2017 04:57

En het meest waar de politie mee te kampen heeft,zijn noord afrikanen,marokanen,algerijen.tunesiers,etc,echt ze hebben gewoon -- let op uw taalgebruik. Mod. aan ons!!

jdl op 31-08-2017 18:26

Is er wel een Oliver Manchow die hoofd van de Duitse politiebond is? Ik vind hem niet op internet.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl