Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Vaticaan verkettert blanke evangelische christenen als onwetende eindtijd fanatici

Trump en Pence namen deze week deel aan kringgebed in Oval Office, geleid door televangelist Rodney Howard-Browne


Veel Westerse christenen ‘verlangen’ inderdaad naar de Apocalyps, omdat ze denken dat zij voor die tijd in de hemel worden opgenomen en toch geen ellende zullen hoeven meemaken. Foto: Antonio Spadaro (3).

Pauselijk adviseur Antonio Spadaro heeft in een artikel hard uitgehaald naar met name blanke evangelische –en moderne katholieke- christenen die volgens hem onwetende, theocratische en oorlogszuchtige fanatici zijn, die vurig verlangen naar de Apocalyps. ‘Deze religieuze groepen bestaan voornamelijk uit blanken’ die steeds conflicten zouden veroorzaken en hun agressieve opstelling zouden rechtvaardigen op basis van ‘het Oude Testament, in plaats van zich te laten leiden door de scherpe, liefdevolle blik van Jezus in de evangeliën.’

 

Het artikel werd geschreven met hulp van de Argentijnse Presbyteriaanse voorganger Marcelo Figueroa, een oude vriend van de paus, en verscheen zowel in het Italiaans als Engels in het aan het Vaticaan gelieerde La Civilta Cattolica, waarvan Spadaro –net Franciscus een Jezuïet-  hoofdredacteur is. Hij richtte zich weliswaar vooral tot Amerikaanse evangelische en moderne katholieke christenen, maar daarmee ook op grote groepen christenen in Europa en Nederland, die dezelfde theologieën volgen.

Bizarre beschuldigingen

Tamelijk bizar was zijn beschuldiging dat conservatieve christenen vooral uit zijn op invloed in de politieke, parlementaire en gerechtelijke sfeer, alsmede ook op het onderwijs systeem, zodat ‘de publieke normen onderworpen kunnen worden aan religieuze moralen.’ (1) Bizar, niet omdat dit in bepaalde opzichten niet waar zou zijn, maar omdat zeker de huidige paus bij uitstek gekenmerkt wordt door het proberen te beïnvloeden en sturen van de wereldpolitiek, en poogt de –onder Franciscus sterk veranderende- katholieke waarden aan de hele wereldbevolking op te leggen.

De generaliserende blik van beide auteurs lijkt dan ook vooral ingegeven door het gegeven dat veel Amerikaanse christenen er niet-politiek-correcte –en inmiddels ook niet-katholiek-correcte- standpunten op zouden nahouden op het gebied van globalisering, massa immigratie, de islam en de door de hele Nieuwe Wereld Orde kliek, waarin het Vaticaan een centrale rol vervult, zo gehate president Donald Trump.

Vorige paus sprak nog van ‘gezond secularisme’

Bovendien is de VS al van oudsher een religieus zeer divers land, waar nog altijd 70% van de bevolking zich identificeert met een vorm van het christendom. Tegelijkertijd is het altijd één van de meest seculiere landen ter wereld geweest, wat mede de reden is waarom het land al sinds mensenheugenis bovenaan de verlanglijst staat van de miljoenen mensen op Aarde die om wat voor reden dan ook willen emigreren.

De vorige paus erkende dit. Onderweg naar Washington vertelde paus Benedictus XVI in 2008 aan journalisten dat hij ‘gefascineerd’ was door het feit dat de ‘founding fathers’ van de VS bewust een seculiere staat hadden gecreëerd, niet uit vijandigheid tegen het christendom, maar omdat ze begrepen dat religie pas echt vrij kan worden beleefd in een staat die zowel gelovigen als ongelovigen zoveel mogelijk ruimte voor hun overtuigingen biedt.

Benedictus sprak daarom van een ‘gezonde vorm van secularisme, met een verscheidenheid van uitingen, die niet alleen getolereerd worden, maar gewaardeerd worden als de ziel van de natie, en als een fundamentele garantie van de mensenrechten en –plichten.’

Verketterd omdat ze op Trump stemden?

De grote vraag of beide auteurs, ongetwijfeld met de goedkeuring van de heilige stoel, inderdaad het grootste deel van de Amerikaanse christenen dachten te moeten verketteren omdat velen van hen Trump in het Witte Huis hebben geholpen. Trump en zijn vicepresident Mike Pence namen deze week in de Oval Office van het Witte Huis nog deel aan een kringgebed dat geleid werd door de al sinds de jaren ‘90 als televangelist actief zijnde Rodney Howard-Browne (2), bekend van onder andere de –overigens zeer dubieuze- ‘Lakeland revival’ en ‘Toronto blessing’, ook wel bekend als de ‘tekenen en wonderen’ beweging.

De kritiek komt extra hypocriet over als bedacht wordt dat veel Amerikaanse christenen er op het gebied van bijvoorbeeld het gezin, abortus en het homohuwelijk dezelfde standpunten op nahouden als het Vaticaan altijd heeft gedaan. Heeft gedaan, want Franciscus lijkt stapsgewijs deze traditionele standpunten te vervangen door een zeer progressieve variant van het christelijke geloof.

Veel Westerse christenen ‘verlangen’ inderdaad naar de Apocalyps

Het artikel van Spadaro en Figueroa bestond overigens niet uitsluitend uit tendentieuze stemmingmakerij (om niet te zeggen puur antiamerikanisme). Het klopt namelijk dat met name evangelische- en pinksterchristenen erg ‘eindtijd’ of ‘Apocalyps’ gericht zijn, voornamelijk omdat ze de -binnen het christendom overigens omstreden- ‘pre-trib opname’ theorie aanhangen, en geloven dat ze zo’n 7 (of 3 ½) jaar vóór de Apocalyps in de hemel zullen worden opgenomen.

Velen hebben daarom zo’n houding van ‘laat op Aarde maar de hel losbarsten, want dan vieren wij in de hemel feest met Jezus’. Omdat dit verlangen botst met de vele Bijbelse opdrachten om juist zorg te dragen voor de zwakken en ellendigen op deze wereld, en voortdurend tegen het kwaad en alle slechte ontwikkelingen in te bidden, komen sommigen in een geestelijke ‘spagaat’ terecht. In hun optiek betekent bidden voor overwinning over het kwaad –in wat voor vorm dan ook, bijvoorbeeld het tegenhouden van een dreigende nieuwe wereldoorlog- namelijk uitstel van de terugkeer van Jezus Christus.

Alleen al deze grote tegenstrijdigheid met wat Jezus en de apostelen leerden zou deze gelovigen aan het denken moeten zetten of ze nu wel de juiste ideeën over de eindtijd aanhangen. Daarnaast zijn er meer dan voldoende Bijbelse handvaten om hen wellicht op een ander spoor te zetten: zo heeft het woord ‘(grote) verdrukking’ in het Nieuwe Testament –ten onrechte verward met het oordeel / de wraak van God, en geprojecteerd op een fictieve laatste eindtijd periode van 7 jaar- in 36 van de 37 teksten betrekking op de gelovigen, en niet op de ongelovige wereld.

 

Xander


(1) Breitbart
(2) Breitbart
(3) BRON afbeelding: Wikimedia Commons - La Civilta Cattolica / https://de.wikipedia.org/wiki/Antonio_Spadaro

Pater Antonio Spadaro vor der vollständigen Sammlung der Zeitschrift La Civiltà Cattolica

 

Zie ook o.a.:

02-01: Evangelist Franklin Graham: Trump president ‘door de hand van God’

2016:
12-02: Rusland waarschuwt voor wereldoorlog... (/ Oude voorspellingen over aanstaande wereldoorlog en vernietiging Europa in 2016)

2015:
27-12: Komt de Apocalyps door zichzelf vervullende profetieën?
23-12: Paus waarschuwt: Eindtijd begonnen, deze kerst mogelijk laatste voor de mensheid
23-10: Voorspellingen 500 zieners over massa immigratie, ISIS en Derde Wereldoorlog komen uit
28-09: Paus pleit in VS voor globalisering en immigratie en bidt opnieuw tot Allah


28-03: Paus Franciscus: Wrede geweld van terrorisme moet worden bestreden met liefde (/ Bijbelboek Openbaring: Ideologie van ‘antichrist’ niet gestopt door liefde, maar door ‘vuur en zwavel’)
20-03: Hoge official Turkse AK Partij: Erdogan wordt leider islamitisch kalifaat (/ Tijd van vervulling laatste Bijbelse eindtijdprofetieën nabij)
11-01: Eén-wereld-religie: Paus verklaart dat alle geloven naar zelfde God leiden

2014:
09-09: Paus Franciscus en Shimon Peres praten over Verenigde Naties van Religies

29-03: Paus Franciscus erkent dat de eindtijd is aangebroken
07-03: De sleutelrol van Rusland en Turkije in de eindtijd (2)

2013:
27-11: Paus Franciscus roept op tot socialistische Nieuwe Wereld Orde

18-10: Bisschop Fellay, hoofd Orde van Pius, suggereert dat de Antichrist nabij is (‘We zijn nu al doodsbang voor paus Franciscus’)
12-06: Zenith 2016 (8): De rol van de laatste paus in de Nieuwe Wereld Orde
10-06: Paus Franciscus wil vredesconferentie drie grote religies in Rome 
11-04: Secretaris-generaal VN: Paus Franciscus spirituele leider van de wereld
15-03: Zal paus Franciscus het christendom en de islam samenvoegen?
14-03: Franciscus van Assisi voorspelde paus die vernietiging zal brengen

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.Reacties

Pagina123
Inkie op 16-07-2017 10:23

Ik ben het met Flevolander eens en er is nog een heel belangrijke reden waarom de opname voor de grote verdrukking zal plaatsvinden. Paulus spreekt over de Weerhouder en dat wij weten wie dat is, zolang deze Weerhouder op aarde is, kan de satan niet op de aarde worden geworpen en kan de antichrist zich niet openbaren. De Weerhouder is de Geest van God, de Heilige Geest, die in elke gelovige woont en zolang wij nog op aarde zijn, kan de antichrist zich niet openbaren. Zodra de christenen weg zijn, is het pad vrij voor de antichrist en zijn trawanten. De situatie zal dan weer zijn zoals in het Oude Testament, voordat de Heilige Geest werd uitgestort en God zal zich dan weer op andere wijzen openbaren (Zoals de tabernakel en de vuurkolom).

vlokje op 16-07-2017 11:24
Qromwel op 15-07-2017 23:06.

...... zoals onlangs iemand nog beweerde dat de opneming zal plaatsvinden op 23 september as.

nee dat wordt niet door ons beweerd, er is een mogelijkheid dat er iets bijzonders gebeurt, misschien......en dan wil ik klaar staan en ik wil de tekenen der tijd kunnen "lezen", zodat het niet onverwachts komt,

deze info zou rond de eindtijd onhuld worden, door H.G. denk ik.

......en als er niets gebeurt  is dat geen terleurstelling maar wordt het een geduld oefening

maar de dag is wel ergens bekent gemaakt, geraffineerd weggewerkt in de Wet, anders kun je niet verwachten en klaar staan,

dag en nacht klaar staan en verwachten is een straf, red ik niet ook niet, je moet ook eten, slapen, werken, naasten lief hebben

mijn mening op 16-07-2017 11:33

Dit is de oorspronkelijk link http://www.laciviltacattolica.it/articolo/fondamentalismo-evangelicale-e-integralismo-cattolico/#_ftn1

Wardje op 16-07-2017 13:50

@Hubo;Augustinus:  "Of zij willen of niet , zij zijn onze broeders. Dan alleen houden zij op onze broeders te zijn, wanneer zij nietlanger zeggen 'Onze Vader'".  "Laten wij de Heer onze God liefhebben; de Heer als onze Vader , de Kerk als onze Moeder ; de Heer als onze Meester, de Kerk als zijn Dienstmaagd, want wij zijn de kinderen van de dienstmaagd. Maar de band van dit huwelijk is een sterke liefdesband ;  wie de een beledigt , is de liefde van de ander niet waardig ....Wat baat het een vader niet-te-beledigen als die Vader u straft voor de belediging van de Moeder ? ... Houdt u daarom , geliefden , allen eensgezind vast aan God  als Vader en aan de Kerk als moeder .  Cit bij Joa23,1959

steady op 16-07-2017 14:20

Hubo August: uw moeder (kerk) dronken van haar hoererij met de politiekers

en het boedvergieten van de ware christenen( zie openbaring)

proficiat met uw mama

Shalom

Noorderlicht op 16-07-2017 14:25

@Pieter op 16-07-2017 00:45

Helemaal mee eens. Ook Xander zou dit zo langzamerhand wel eens moeten weten...

Anna op 16-07-2017 14:47

Spardaro schrijft volgens dit artikel van Xander, dat blanke Christenen oorlogszuchtige fanatici zijn die conflicten veroorzaken op basis van het Oude Testament. En daar zit hem nu juist de grote eindtijd clou...... 

Dit is een zeer discriminerende en Bijbels onjuiste uitspraak...... Wat geloofd het Vaticaan dan nog.... ??? Alleen het Nieuwe testament???? Nou dan zijn ze ver afgedwaald..... Het N.T. staat in direkt verband met het O.T. Als het Vaticaan dit ontkend dat verspreiden ze een valse leer.

Het is met deze uitspraak ( dat er conflicten veroorzaakt zouden worden op grond van het OT ) wel duidelijk geworden waarom het Vaticaan dit zegt. Als het Vaticaan ( de kerk In dit geval ) het oude testament zou erkennen  en net zoveel gezag zou toekennen ( wat natuurlijk moet want de Bijbel is een geheel ) als het nieuwe testament, dan schieten ze in hun eigen voet...... dan valt het hele christendom in elkaar........... Dan wordt het duidelijk welke dwaling  de kerk vanaf haar ontstaan heeft gevolgd.........Als ze zouden erkennen dat het O.T. Net zoveel gezag heeft dan het N.T. Dan moeten ze dit ook doortrekken naar de huidige tijd...... en dan komt het " politieke spelletje " van Franciscus aan het licht........ 

Dat wordt duidelijk dat niet de Paus de kerk lijd; maar God zelf.... 

Niet de kerk speelt de hoofdrol in de eindtijd maar God zelf..... En God gebruikt daarbij het volk wat hij zelf " geschapen" heeft..... Het volk Israël 

En dit kan en wil en zal de paus nooit erkennen. Daarom doet hij een aanval op Christenen die wel volledig in het oude testament als "ons geopenbaard en geïnspireerd " door de Heilige Geest geloven.... In het oude testament staan namelijk talloze teksten en profetieën die God momenteel aan het vervullen is... en waar de Paus en consorten niets van wil weten..... Dat komt de Nieuwe Wereld orde, met de paus in hun religieuze kielzog niet goed uit..... 

Dit is onverteerbaar voor de kerk. Dan zal ook blijken dan de kerk al vanaf ( Augustinus) het begin een grote fout hebben gemaakt door te zeggen dat de kerk nu het nieuwe Israël is...... Dit foute dogma heeft het 1800 jaar uitgehouden en de Paus weet drommels goed ( want hij Is geen domme  jongen) dat dit niet waar is.... de kerk is niet het nieuwe israelllll..... de Paus weet heel goed dat God doorgaat met zijn werk en daar nu in het hele midden oosten druk mee bezig is. Maar hij wil dit niet erkennen.... en daarom " verketterd hij Christenen die wel het OT volledig geloven als  oorlogszuchtig " De Heere laat nooit varen wat Zijn hand ooit begon..... God heeft zijn volk Israël nooit opgegeven ook al heeft dit 2000 jaar erop geleken..... 

God is opgestaan om zich ( hoogst persoonlijk)  over Sion te ontfermen Ps 102:14. Ik heb je ( Israël) slechts een ogenblik verlaten , maar met open armen zal ik je weer terug ontvangen. Ik verborg mijn aangezicht voor je in laaiende toorn, één ogenblik lang, maar Ik zal me weer over je ontfermen met een eeuwig durende liefde.Jes 54:7,8... Juda wordt geen tweede keer bedreigd(....) " Ik heb je gekweld, Juda, maar Ik zal je niet kwellen, want nu breek Ik zijn juk wat op je chouders ligt... ( Nahum 1: 9 en 12b En nog veel meer teksten kan ik aanwijzen....

Wat zich nu anno 2017 afspeelt is , dat de Satan ( in welke gedaante dan ook ) al zijn smerige demonen oproept om Gods eerst geboren zoon Israël ( zie hiervoor Ex 4:22) te vernietigen.... Satan weet beter dan wie ook dat Israël het podium van Gods eindspel vormt.... Daar zal de Messias terug keren, daar zal Gods koninkrijk gevestigd worden; " Vanuit  Sion klinkt Zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heere. ( Jes:2:3 ) satan beseft drommels goed dat zodra de Messias op aarde terug keert zijn spel over is.... Hij manipuleerd en indoctrineerd alle leiders van deze wereld ( inclusief de Paus en zijn clerus) en transformeert hen tot vijanden van Israël en in werkelijkheid vijanden van God....

Doordat de kerk zichzelf nog steeds in het middelpunt plaats, ontgaat het haar  dat niet zij....... maar Israël Gods uitverkoren volk is.... ( Deut 6;6) De schepper heeft niet  de heidense kerk uitgekozen om de gevallen mens met hem te verzoenen, maar Israël ( Joh 4:22!!) Dat Bijzondere volk bracht De Verlosser Jezus voort... 

Shalom voor Israël ! Goede zondag verder..... 

Opzender op 16-07-2017 14:51

Jezus Christus wil dat wij christenen andere mensen liefhebben gelijk onszelve, maar dat wil nog niet zeggen dat ik de denkbeelden van die andere mens moet omarmen. Veronderstel hij aanbidt Satan, dan kan ik bidden om hulp van Jezus voor die misleide mens en hem zelfs liefhebben, maar dan hoef (en mag) ik niet ook Satan te gaan aanbidden om een goed mens te zijn.

Flevolander op 16-07-2017 15:44

@Inkie op 16-07-2017 10:23 Klopt precies wat je zegt. Ook dat is een van de vele onderbouwingen voor de overtuiging dat de opname plaats vind voor God in de laatste jaarweek zijn toorn over de aarde uitstort. In Daniël 9:24 wordt duidelijk dat God met zijn volk een ander plan heeft voor die laatste van de 70 weken.

"Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.

Onze solidariteit en gebeden moeten zijn met het Volk dat deze periode wel zal ondergaan. Het zal ondraaglijk zwaar zijn.

who gives op 16-07-2017 17:06

Gezien dit topic over geloof gaat ik heb nog een vraag over een ex satanische hogepriester die bekeerd is tot het christelijk geloof Stephen Dollins. Ook wel bekend van de Prophecy Club. Het blijkt dat niet alleen het pentagram occult is maar ook de hexagram, hij heeft hier ook een hele uitleg over. Is het nog wel wijs om deze hexagram die ook in de vlag van Israël staat te eren? Volgens het Bijbelboek Amos 5:26 is dit de ster van sterrengod Kewan. Israël zou beter het symbool van de zeven armige kandelaar de menora terug moeten nemen op de vlag ipv de hexagram!

De menora is ook het oudst joodse symbool!

Qromwel op 16-07-2017 18:43

vlokje op 16-07-2017 11:24: Niet door u, maar iemand anders. Zoek maar op, het was ene Verlof. En vermoedelijk gebeurt er iedere dag wel iets bijzonders, alleen, soms blijkt dat pas later. Ik ken mensen die om de haverklap beweren; 'O, dat heeft Nostradamus al voorspeld." 

Qromwel op 16-07-2017 18:50

nuffniet op 16-07-2017 01:02: Er werd specifiek die datum genoemd. Ik zal hem in mijn agenda zetten, 's Morgens bij het opstarten zal ik er aan herinnerd worden. Als er niets gebeurd was er dus sprake van een valse profeet. 

sammy op 16-07-2017 19:14

Chappo @Anna! Goed onderbouwd commentaar, de spijker op z'n kop!

Shalom!

Spyfromthesky op 16-07-2017 21:36

Helaas vind ik Xander hier te sigmatiserend naar bepaalde groepen toe met betrekking tot de eindtijd. Sterker nog, naar mijn idee neemt het juist bij deze benoemde richtingen, pinkster en evangelische juist ook af. Dat is verontrustend.

Een Corry ten Boom en de familie, die zagen ook juist het Duitse gevaar opdoemen en ook het zicht op Israël, terwijl Israël ook niet niet was ontstaan. Toch zag de familie de tijden van God waarmee God bezig was.

Corry ten Boom legt in een boodschap dat we al wel een treinkaartje hebben gekregen, maar het pas zullen en kunnen gebruiken wanneer dat nodig is. Dit is met betrekking tot de eindtijd. Ik kan het me Flevolander eens zijn. https://www.youtube.com/watch?v=yKjx9h9GM0U

Wie hier al wat jaren de site volgt die weet dat Xander met betrekking tot de eindtijd als rode lijn een geheel andere visie er op nahoud. Daar is niet mis mee, maar dat dit telkens verweven zit met andere thema's dat maakt het lastig om te reageren.

Er heeft mij nog niemand laten zien waar de Gemeente na Openbaringen 5 nog zou kunnen voorkomen of wellicht eerder al, na Openbaringen 3.

Op het geloofsforum heb ik eerder geschreven dat er één boek juist profetisch is als een puzzelstuk dat chronologisch zou verlopen. Dit is een groot verschil van de prfetieën van de profeten waartoe, voorwie en in welke tijd ze zijn. Vaak hebben de profetische boodschappen in invulling, een vervulling dit tot 2 keer zelfs to 3 keer zou kunnen geschieden.

Openbaringen 15: En zij zongen het lied van Mozes. In Deuterononuim 32 vinden we dit lange lied. We zien daar uiteindelijk dat Israël uiteindelijk. Heel het handelen draait om Israël! Maar ook in het lied van Mozes is voor de heidenen veel te lezen. Naar mijn mening gaat er ook een hoop op voor onze tijdsgeneratie.

Het is niet waar dat al in deze gebroken wereld vervolging zal zijn voor de Christenen. In de 19 eeuw heeft dit zich ook al herhaald voor gedaan. Dan neemt niet weg dat dit niet dé verdrukking is en vele toch de hoop hebben dat de Here komt voor de bruidsgemeente.

Spyfromthesky

Juu; op 16-07-2017 23:19

Ik heb toch het idee dat de Syrische Christenen een andere bijbel lezen of het wordt verkeerd uitgelegd. Zij geloven nl. dat de Alllerhoogste middels Christus en engelen 1 afrekeningsdag in petto heeft voor de hele mensheid, incl. de demonen. Na die afrekening stuurt Hij de demonen van de aarde af. De Hoogste Vader is eigenaar van de aarde en dat zal Hij altijd blijven. Maar wat sneu toch, allemaal onvolmaakte mensen op deze wereld. Die gaan ook dood. En weer mensen die dood gaan. Het houd niet op, al bijna 6000 jaar. De Allerhoogste heeft zijn eerstgeboren zoon gestuurd, die met God als vader volmaakt is en nooit hoefde dood te gaan. Hij moest wel een opdracht vervullen, dwz. Sterf voor de mensheid zonder zonde. Satan was al aan het loeren, maar daar praat ik niet over, want te lang. Hij vervulde die opdracht en en nu als je in Christus geloofd en telkens wordt vergeven wordt dan heb je recht op eeuwig leven hier op de aarde. Maar eerst de demonen weg, van de aarde af, diep gevangen genomen. En alle mensen die geen vergeving van zonde hebben gekregen. Die gaan ook dood. Als Vb. de vloed. Wij gaan sowieso dood, - behalve in het Paradijs -  maar dan wat eerder voor de zondaars die niet vergeven zijn.

Oma op 17-07-2017 03:16

Euh....hecht er nog iemand waarde aan dat overbodige leugen-instituut, het rijkste land ter wereld met een bende hypocrieten die de gelofte van armoede aflegt maar overal politieke commentaar op heeft? Ik alvast niet...ik heb geen idiote regeltjes van religieuze huichelaars nodig die menen mijn leven te kunnen voorschrijven en om het verschil te weten tussen goed en kwaad, daar dient mijn geweten en gevoel voor.

Marinus Ferdinand op 17-07-2017 08:13

@Anna

U neemt de Bijbel te letterlijk!

Rebellio op 17-07-2017 09:22

@Juu; Misschien kunt u iets meer vertellen over uw bron van deze informatie? Wikipedia verteld in iedergeval dat de inhoud van hun Bijbel , de canon, iets anders is.  https://nl.wikipedia.org/wiki/Canon_van_de_Bijbel Misschien dat een bepaald, voor ons onbekend bijbelboek daar iets over verteld?

Qromwel op 17-07-2017 09:50

Juu; op 16-07-2017 23:19: Dat idee heb ik van sommigen hier ook, althans, dat zij een andere vertaling lezen. Ik beoordeel niet of een ander een verkeerde uitleg bezigt. Ik ben nl. géén theoloog, kan wel mbv. debijbel.nl een antal zaken naast elkaar zetten en bezien wat mij het meest plausibel voorkomt.

Nog even over 23 september as.; zojuist dit uit de zomernieuwsbrief van Refo500 vernomen:

Op zaterdag 23 september vindt de Nacht van de Theologie plaats in het gebouw van KRO-NCRV in Hilversum. Het thema van dit evenement sluit aan bij 500 jaar Reformatie.

Iedereen met belangstelling voor theologie is van harte welkom om de thema-avond over theologie, georganiseerd door omroepen, kranten, christelijke organisaties, universiteiten en uitgevers, bij te wonen.

Theologisch boek van het jaar & Theoloog des Vaderlands

Tijdens de Nacht van de Theologie wordt bekend gemaakt welk boek het theologisch boek van het jaar is geworden en wie zich een jaar lang Theoloog des Vaderlands mag noemen. Aan de titel Theoloog des Vaderlands is dit jaar voor het eerst een prijs verbonden van 10.000 Euro, ten behoeve van een door de winnaar op te zetten project. Deze prijs is beschikbaar gesteld door het Vermeulen Brauckman Fonds.

Rom op 17-07-2017 10:08

Hou toch op met die uit de USA overgewaaide onzin over de luchtballon theorie.

En Johannes vroeg:Wie zijn dezen en Hij antwoorde:Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen en hebben hun klederen gewassen in het bloed van het lam etc.

Lees aandachtig Mathheus 24.

Waarschuwing:Gedenk de vouw van Loth.

Rom op 17-07-2017 10:16

Dank jewel lieve Anna.De woorden zijn mij uit het hart gegrepen

Qromwel op 17-07-2017 11:57

Dick op 15-07-2017 23:59: Ik neem niet alleen kennis van media waar ik mijn opvattingen/meningen/geloof bevestigd zie, maar ook van andere. En dat wil ik in alle vrijheid graag zo houden!!

365Y op 17-07-2017 14:38

Ik heb niet alle commentaren over dit onderwerp gelezen , maar de wraak van God die in vele religiuese boeken staat omschreven komt er infeite op neer dat de mensheid in deze tijd God niet meer begrijpt ....  en dit kwam omdat het voortraject om Hem wel te kunnen kennen totaal gefaalt heeft .  Je mag je rustig af gaan vragen of de huidige gecultiveerde religie nogwel de ware mens opzoekt en die de oren niet naar de wereld laat hangen voor een gelukkig bestaan, maar op de innerlijke stem vertrouwd .  Profetie is niet iets wat uit de oude boeken -geleerd- kan worden, maar een kennis die weet van de algehele toestand van de wereld heeft. Hier een andere inbreng aan te geven dan die van de wereldse leiders, die gevangen zitten in hun idee van orde en gezag , dat alleen kan een situatie ten positieve verbeteren . Maar waar begint die verandering dan ? Door niet voor zekerheden te kiezen zoals te denken valt aan het vergaren van geld , een mooie tv of auto .. iets wat de wereld ons wil doen geloven dat belangrijk is en dergelijke , maar tot het creeren van een gemeenschap waar mensen iets meer voor elkaar over hebben dan wat die andere verdient . want zo te leven is investeren in een vruchtbare samenleving , zijnde dankbare toekomst . Maar we moeten niet bang zijn dit conflict eens naar buiten te brengen immers de vraag moet luidden, van wie is deze wereld/Aarde en hemel (claim) , is hij van de duivel die ongelukkigheid zoekt en u strikt met onvruchtbare list voor het ikke ben de meetmaat voor alle anderen ... dat gevoel, of van een God die , zoals het paradijs er bij lag, ons wil terug brengen naar een staat van voorturende blijdschap voor en naar elkaar toe ? Maar ja , dat betekend eerst dat we in dit idee moeten investeren , en dat betekend ondermeer dat gelovigen hun onbenullige maar gevoelige geschillen in relatie tot het idee wat is de ware God opzij horen te zetten .. God doet wat Hij wil weet u nog ? (dat wil overigens niet zeggen dat Hij het niet goed met ons voor heeft ). Inwezen moet de hele wereld de enige God als Leider alle mensen , alle ruimte geven om dat te doen wat ons bij Hem zal sieren , ja dat wij Hem ook verlegen van dankbaarheid maakt door de liefde . Doe dus uw valse schaamte af en schroom niet tot Hem te komen .

Raymond V. op 17-07-2017 14:43

The Angel's Prophecy of Persia, Greece

En ik, Daniel, zag, en ziet, er stonden twee anderen, de een aan deze zijde van den oever der rivier, en de ander aan gene zijde van den oever der rivier.  En hij zeide tot den Man, bekleed met linnen, Die boven op het water der rivier was: Tot hoe lang zal het zijn, dat er een einde van deze wonderen zal wezen? En ik hoorde dien Man, bekleed met linnen, Die boven op het water van de rivier was, en Hij hief Zijn rechterhand en Zijn linkerhand op naar den hemel, en zwoer bij Dien, Die eeuwiglijk leeft, dat na een bestemden tijd, bestemde tijden, en een helft, en als Hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks, al deze dingen voleind zullen worden. Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal het einde zijn van deze dingen?  En Hij zeide: Ga henen, Daniel! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde.  Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen. Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.  Maar gij, ga henen tot het einde, want gij zult rusten, en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen.

In ieder geval Een profeet komt bevestigd terug ....Daniel , dus ik ben lid geworden van de Daniel fanclub , ...juist de valse profeet , zal geen Daniel zijn.

365Y op 17-07-2017 14:59

Als de wereld zo doorgaat met haar stomzinnige toekomst, dan hebben wij het ook aan onze passieve houding te danken dat we ten prooi (tot aan een eigen verkozen dood aan toe) in de macht van de gods vervreemden vallen . Dat gebeurd er namelijk als we onszelf niet (meer) liefhebben maar gewoon maar wat aan zooien met ons lichaam .  Begrijp goed dat bijna alles wat wij bezitten , niet bedoelt is om voor altijd als geisoleerd eigendom te blijven zien , maar om daar iets moois voor God mee te doen .

Singleman op 17-07-2017 15:31

De regel over profetie is heel simpel, wie een voorspelling doet die niet gebeurt is een valse profeet, dat is ook de conclusie van een ongelovige, dus we zien wel?

Oma op 17-07-2017 16:52

@365Y en Raymond: in welke eeuw leven jullie eigenlijk? ik heb een leeftijd van +een halve eeuw maar ik val van mijn stoel over wat ik hier moet lezen....djeezes...

365Y op 17-07-2017 17:29

@ Oma , geen idee waar u het over wilt hebben , u wilt zeker ontkennen dat er ook mensen zijn die wel een idee hebben inwat voor soepsooi de mensheid zich heeft gemanouvreerd . En dacht u dat de mensheid dat vanzelf begrijpt ? Zij heeft zich laten verleidden door de filosofie van het geld verdienen , ook al heb je niet zoveel nodig . Heeft u enig idee waar we met de ogen dicht op af koersen wanneer we maar raak doen , niet stilstaan bij wat we onze kinderen nalaten . Is het dan niet zinvol om hier van gedachten over te wisselen en te concentreren op een uitweg . Ik wil mezelf niet groter voordoen dan ik ben , maar abstrakte commentaren die slechts gaan over wie er fout is en wie goed is als het in ons eigen straatje past ... hoeveel zien hun eigen fouten niet meer omdat ze overmeesterd zijn door de schreeuwers die beweren dat je niet goed genoeg bent voor anderen , die hun bezit, hun vernuft om aan u te verdienen boven de armoede van vele mensen stellen .  door hier tegengas te geven door onszelf te onderscheiden van deze gewoonten kan heel veel narigheid voorkomen . Vragen zullen blijven wanneer we niets zelf ondernemen maar het op (bestaande) ideeen van rijkdom aan laten komen . Ik gun u graag dit inzicht , deze wijsheid ook u toe .

Oma op 17-07-2017 18:41

Pretenderen dat je überhaupt ook maar iets begrijpt over hoe het het universum werkt door daden van mensen toe te schrijven aan 'God' die ergens bovenop een wolk zou zitten( '..maar de wraak van God die in vele religiuese boeken staat omschreven komt er infeite op neer dat de mensheid in deze tijd God niet meer begrijpt .... ' ) is te gemakkelijk: dat is afschuiven van de verantwoordelijkheid van élk mens, die middels de onaantastbare, vrije wil zélf keuzen maakt die (schadelijke) gevolgen kunnen hebben voor andere mensen en de hele mensheid. Daar heeft God helemaal niks mee te maken.

En inzicht kun je niet geven, tot inzicht komen is een individueel gebonden proces van bewustwording. Bovendien is het niemands taak om anderen tot inzicht pogen te brengen, verander de wereld, begin bij jezelf.

Natuurlijk kan er over allerlei onderwerpen, oorzaken ed gediscussieerd worden maar de tijd dat alles kan afgeschoven worden op 'God' is vér voorbij, net als pretenderen dat je de wijsheid in pacht hebt...'dacht u dat de mensheid dat vanzelf begrijpt' en? Wat ga jij daar dan aan doen? Staan prediken vanop een kansel en met bijbelcitaten de mensheid rond de oren slaan? Denk je dat dat iets uithaalt om hebzucht te elimineren? Om mensen te doen inzien dat delen met elkaar ipv zelfverrijking de weg is naar een gelukkige, vreedzame samenleving? 

De publieke opinie is tegenwoordig het enige, vreedzame middel dat de doorsnee burger heeft om zijn ongenoegen kenbaar te maken aan de politiek, die steeds hebzuchtiger wordt, die corrupt is en ons verarmen. Zij zijn de oorzaken dat de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen in het gedrang komt: menselijke daden waarmee God niks te maken heeft..politici zijn gewetenloos en schaamteloos door hun hebzucht en hang naar machtscontrole over andere mensen. Geloof in God verandert daar niks aan, het is uiteindelijk de méns die keuzen maakt en daden stelt.

'door hier tegengas te geven door onszelf te onderscheiden van deze gewoonten kan heel veel narigheid voorkomen. Vragen zullen blijven wanneer we zelf niets ondernemen maar het op (bestaande) ideeen van rijkdom aan laten komen. Ik gun u graag dit inzicht, deze wijsheid ook u toe'

Narigheid voorkomen? Door hier tegengas te geven, kun je hoogstens mensen aanzetten tot nadenken, meer niet...hoe dat dan heel veel narigheid kan voorkomen is een raadsel...en ik wens je het inzicht toe dat het universum onbeperkte rijkdom voorziet voor elk mens maar dat de mens blijft hangen in het collectieve  armoedebewustzijn, georkestreerd door machthebbers. Dus nogmaals: verander de wereld, begin bij jezelf en verander je armoedebewustzijn zodat rijkdom voor ieder mens beschikbaar wordt door je daden, je voorbeeld van het delen dat dan collectief zal gevolgd worden...dat is de weg naar mijn mening.

Anna op 17-07-2017 20:15

Marinus Ferdinand 18.03 uur. En anderen..... 

Letterlijk ; JA ........... te letterlijk nee .........dat bestaat niet.......Ik neem de Bijbel van kaft tot kaft letterlijk en serieus. Het is Gods geopenbaarde wil voor de mensheid. En daar moeten we niet aan tornen noch veranderen..Hele boekenkasten zijn vol geschreven met verhalen over  de Bijbel, daar komt alleen maar tweedracht en verdeeldheid en ruzie van.....God spreekt in de Bijbel, Zijn  Woord direkt tot ons......en wat hij beloofd en zegt gebeurt ook.....  .God zal al zijn beloften gestand  doen. Denk er eens aan dat God zijn belofte aan Israël zou verbreken, hoe zouden wij, de volgelingen van Jezus er dan zeker van kunnen zijn dat Hij zijn beloften aan ons zou waarmaken.....Zoals geprofiteerd werd in de Bijbel en opgetekend in de geschiedenis, verstrooide God het Joodse volk onder de natiën en bleef er een klein overblijfsel in het land achter..... Maar ongeveer 2000 jaar later begonnen de Joodse mensen weer  terug te keren naar het land...... In 1948 werd Israël een Joodse staat. ( als enige land in het midden oosten is hierover gestemd in de toenmalige volkerenbond, de voorloper van de VN dus geheel legitiem zijn ze daar...... ) Ik geloof in Jezus en ik weet dat God zijn  beloften houdt, en hierin zie ik een grote bemoediging dat Joden  terug leren naar hun land.

Zijn trouw aan Israël bewijst dat Hij bestaat en dat je op Zijn beloften kunt bouwen. De Heer houdt Zijn beloften aan het Joodse volk; " Ik zal u vergaderen en u bijeen brengen uit de landen waarheen gij verstrooid zijt, en Ik zal u het land Israël geven" Ezechiël 11:17.

Een ander " vroeg" Bijbels  voorbeeld; Abraham had bij een bijvrouw Hagar,  Ismael verwekt..... wat is Gods belofte aan Ismael...... Gen 16: 10 Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden..... vers 12: Hij zal een wilde ezel van een mens zijn; zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem, en hij zal ten aanschouwen van zijn broederen wonen.....

. En in Hoofdstuk 17 als Abraham pleit voor de verbondszegen voor Ismael; dan zegt God tegen Abraham; Nee, uw vrouw Sara zal een zoon baren en gij zult hem Izak noemen, en Ik zal mijn verbondmet hem  oprichten tot een eeuwig verbond voor zijn nagesclacht.    ( let op het woordje eeuwig dat is en blijft bij God ook eeuwig!!!)  En wat Ismael betreft; Ik heb u verhoord; zie Ik zal hem rijkelijk zegenen, hem vruchtbaar doen zijn en uitermate talrijk maken, twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal hem tot een groot volk stellen..... 

Wat gebeurt hier nu; God had aan Abraham een zoon beloofd. Dat lukte steeds maar niet... Toen zei Sara neem mijn dienstbode maar...... en toen werd Ismael geboren.... de zoon buiten het verbond.....Op eigen kracht van Abrahan en Sara...... Dat was niet Gods bedoeling...

Maar God houdt wel woord..... want uit Ismael komen de Arabieren voort  en dat zijn er op dit moment ongeveer 300 tot 500 miljoen...... Zeer talrijk maken.... en dat tegenover het verbonds volk dat zijn er maar 15 tot 16 miljoen... en God had aan Abraham beloofd dat hij deze zoon Ismael rijkelijk zou zegenen..... Nou heeft hij dat gedaan  of niet...............ze hebben zoveel olie en rijkdom dat ze de hele wereld economie plat kunnen leggen..... We zijn er vandaag allemaal getuige van....... of hebt u geen weet meer van de olie crisis ten tijde van kabinet de Uil.....  

Ook het deel van " zijn hand zal tegen allen zijn"  is iets om over na te denken...... Dit zijn broeder volken ( later is Ezau , Jacobs broer, ook nog met dochters van Ismael  getrouwd!!!) maar het overgrote deel van deze volkeren  zijn in handen van een " andere God" ( Allah ) gevallen..... en dit is pas in 600 na Christus gebeurt...... Hierin zien we het werk van de grote tegenstander van God...... de satan.... dit is de vernietiger van alles wat Gods wil is...... Van dit duivelse vernietignigs proces  ( en hoe het steeds niet lukte)  zijn vele voorbeelden van te vinden in de Bijbel.... Hoe de satan probeert te verhinderen dat Gods werk..... (en dat is nu Anno 2017)   de verwachting van de voltooing van het werk van God met de mensheid, te vernietigen.............. En deze voltooing van Gods werk daar zien we naar uit..... dat is de (weder) komt van de Messias, Ik zet "(weder)" tussen haakjes omdat het voor ons, Christenen,  de wederkomst zal zijn en voor het Joodse volk de verwachting van de komst van hun Messias..... Het zal dezelfde zijn!!!!!!! .....en ze zullen Hem herkennen...... en Gans Israël zal zalig worden...... ... Hij Jezus komt dan als de Leeuw uit de stam van Juda om te oordelen de levenden en de doden...... 

Het is voor ons inmiddels  " te gewoon " geworden, benzine voor onze auto, het klinkt bijna banaal, maar we leven bij de gratie Gods...... het kan zo afgelopen zijn..... met ons leven.......we zien de hand van God niet meer in ons eigen leven en in het wereld gebeuren  en dan verzanden we in allerlei uitspraken van mensen.  En volgen we klakkeloos wat anderen zeggen...... bestudeer uw Bijbel zelf..... en zoekt en Bid  om duidelijkheid.......  ga de Bijbel eens goed bestuderen... dan zult u versteld staan wat er allemaal gebeurt vandaag de dag.... wij zijn een hele bijzondere generatie..... want die olie zat al heel lang in de grond maar wij leven in de tijd dat dit als brandstof wordt herkent...... En dit, dat we een bijzondere generatie zijn,  geldt zeker ook voor het herstel van Israël.!!!!!Deze vijgeboom bloeit alweer bijna 70 jaar!!!!!  Shalom! Allemaal! 

Wardje op 17-07-2017 20:19

@Xander. Hulde voor je artikel, helemaal voor de aansporingen nu aan het slot. Ik ben er dankbaar voor. Eén opmerking. "Onder Franciscus veranderende katholieke waarden"  Katholieke waarden veranderen niet , ze worden wel verder ontdekt en verfijnder uitgewerkt .  Wat verandert zijn de waarden-van-"katholieken".  Dat is niet alleen onder Franciscus zo . Dat is niet alleen ten kwade. Drie voorbeelden van ten goede:   ---     1) De houding van katholieken naar niet-katholieken is toleranter geworden (niet de tolerantie van onwaarheid is een waarde op zich, maar wel de verdraagzaamheid ten opzichte van de houder van die onwaarheid).    ---   2) Denken en  practijk waren niet zelden aangetast door een geest van legalisme , dat is wel helemaal weg , bij sommigene is er een levendig besef dat ze niet van de wereld moeten zijn , maar wel het zout van die wereld moeten zjin en zich niet kunnen permitteren zich op te sluiten in een  ghetto.  ---   3) Ook minder gelovige en minder of in feite niet-katholieke priesters (ze verminderen in aantal bij de aanwas van jongere priesers!) , toonden zich na 1960 van een opvallende bescheidenheid en toewijding . Bescheiden in tegenstelling tot de houding van niet weinige , vooral seculiere priesters , uit de tijd van 1930-'60. --- 

Nu het  het waardenverlies op grote schaal onder katholieken, dat al gelaakt wordt door alle pausen van de vorige  eeuw . Dit is in een stroomversnelling geraakt sinds 1962 .  Sinds die tijd is in Nederland bijna de gehele katechese en het hele katholieke-onderwijs vervalst ,  voorzover het niet helemaal is verdwenen . De prediking in de kerk maakte een minder grote , maar gelijksoortige beweging over de hele linie .  Dit gebeurde helemaal  in , na en door de de-facto afwijzing van de Encycliek Humanae Vitae van 1968 over huwelijkswaarden en kunstmatige (en ook over natuurlijke) geboortebeperking .   Op die reactie was  eerder gepreludieerd door de bekende TV-toespraak van de Bossche bisschop Bekkers ('eigen geweten') eerste helft van de jaren 60, waarna de zogenaamde 'afschaffing van de biecht' dra een feit was .*Tot zover waardenwinst en -verlies onder Katholieken. Dus niet "verandering van katholieke waarden". Mooie dunne streep erdoor , zoals soms in je artikelen.  ---   

Nu de Paus en de verandering van waarden onder katholieken .  Zoals gezien hebben katholieken - althans in Nederland -  in doorsnee vele van die waarden gewoonweg niet meer . Het is een gemakkelijk vast te stellen feit en jij bent er niet helemaal blind voor .De meesten zijn dat wel .  De vroegere bisschoppen leken dat ook te zijn , althans ze handelden vaak dienovereenkomstig .  Dit houdt geen persoonlijk oordeel in .   De meeste mensen zijn volgers.  En het gevleugelde en al oude woord luidt : 'Alle kwaad komt van de geestelijkheid'.**   ---   De paus is een fervent verdediger van de waarden van huwelijk en gezin tegen homohuwelijk en genderideologie. Ik heb daarvan eerder op de site bewijs en citaten geleverd.   ---  Maar, hij probeert de mogelijkheid te creëren, door zwijgen, manipulatie en wat ik oneerbiedig zal noemen losse flodders,   hij probeert de mogelijkheid te bieden aan in-een-nieuwe-vaste-relatie-levende-katholieken die met een andere partner een sacramenteel huwelijk waren aangegaan, de mogelijkheid van officiele permissie voor toegang tot de communie. Althans dat lijkt hij te doen.  Die communiegang  is in Nederland allang praktijk. En niet alleen voor genoemde groep, voor álle samenlevenden.  Er is gewoonweg over dit soort dingen 55 jaar gezwegen. Maar een sanctionering door of vanwege sanctionering daarvan vanwege het hoogste gezag is er nooit gekomen, integendeel. Vele maningen. En zelfs ingepen: het is een weinig terzijde van het onderwerp , maar heeft er toch nauw mee te doen: er  is een brief van Kardinaal Staffa geweest , al 30 of 40 jaar geleden over lichtvaardige nietig-verklaringen van huwelijken door kerkelijke rechters in Nederland. Die was zéker gedekt door het hoogste gezag van JPII, maar is in Nederland bij mijn weten praktisch genegeerd. Dus de houding van Franciscus is een novum in de kerkgeschiedenis, die waarlijk een katholieke waarde bedreigt, door vaste traditie overgeleverd, de door Christus  herstelde en absolute*** onontbindbaarheid van het geldig gesloten sacramentele huwelijk tussen geldig gedoopten en van het geldig gesloten natuurlijke huwelijk.(Vergelijk evangelie Chrisus: "Mozes heeft bepaald omwille van de hartheid uwer harten ...maar   I K   zeg u.....")   ---  

Dit is dus een katholiek waarde.  Maar één die onveranderlijk is .    ---   

*) Zie voor dit alles het meesterlijke "60 jaar katholicisme" (ongeveer van 1925-'85) door Dr J.Bots. Een speciale uitgave in boekvorm van het tijdschrift 'De Rots'.  Een merendeels sociologische analyse van voormalige geschiedenisleraar en hoogleraar filosofie aan de toenmalige faculteit in Amsterdam.  Hij wijdt zich al heel lang voornamelijk aan spiritualiteit en bijbeluitleg. Hij is iedere dag drie keer te horen een kwartier op radiomaria.nl in de rubriek: "het woord van God , elke dag opnieuw". Herhalingen op 'Uitzending gemist'. Publicaties: zie PetrusCanisiusstichting.Nog voortreffelijker over dit alles met diepgaander analyses: Dietrich von Hildebrand , Das trojanische Pferd in der Stadt Gottes", Duitse uitgave met waardevolle annotaties van Josef Seifert. Die ontbreken in het orgineel, "The trojan horse in the city of God" O.a. hoofdstukken legalisme en historisme , en een lucide aanhangsel over trojaans paard Theilard de Chardin- trojaans paard, door Rome (laat ik ook maar eens een vage term gebruiken, het zal heilig officie zijn geweest, nu congregatie voor de geloofsleer, de voormalige algemene, niet Spaanse inquisitie) op stal gezet. Dat kon nog in de 50er jaren.   ---  **) Omne malum a clero.  ---  ***) Absoluut behalve in enkele bijna niet voorkomende uitzonderingen, zoals het bijbelse zg. Paulinisch privilege   ---

Marinus Ferdinand op 17-07-2017 20:50

@Anna

Als je de Bijbel, waar van toespassing, symbolisch leest, is dat NIET tornen aan Gods woord. Althans, dat is mijn overtuiging! Ik neem aan dat velen het niet met me eens zijn. Het zij zo.

johan_nl op 17-07-2017 21:10
 • Naar aanleiding van verschillende commentaren betreft “de opname van de christelijke gelovigen” in de eindtijd, wil ik hierbij nog twee aanbevelenswaardige video's plaatsen betreft dit onderwerp.Misschien geven deze video's wat duidelijkheid voor diegenen die niet zo bekend zijn met de materie, met behulp van een woordenboek dan wel. Want zelfs voor vele christenen die wèl christen genoemd willen worden echter nooit de Bijbel lezen(met name de katholieken!), zal dit essentiële onderwerp niet makkelijk te doorgronden zijn. En zeker niet in een andere taal (Engels), zoals in de video's de voertaal is.Maar voor de duidelijkheid: Voor eenieder die geïnteresseerd is in wat de Bijbel als profetisch aangeeft (lees: een verkondiging door God zelf) over wat komen gaat in de laatste dagen op aarde, is het van belang het hoofdstuk van de "Openbaring van Johannes" te bestuderen. 
 • Daarin wordt voorspelt dat de christenen wereldwijd vervolgd gaan worden en ook wordt in dat hoofdstuk verklaart in wat voor volgorde er bepaalde gebeurtenissen zullen geschieden.Belangrijk voor de christenen onder ons is om de bepaalde  “tekenen” te weten die komen gaan (zie video’s voor de tekenen), opdat men weet wat men kan verwachten tegen de eindtijd. Omdat de Schepper (God) de christenen wil beschermen en behoeden voor het kwaad (het kwaad ten tijde van de Apocalyps; de laatste jaren in de eindtijd) zal op een niet bekend tijdstip Christus Zelf neerdalen uit de hemel en zijn gelovigen vanaf dat moment(!) in veiligheid brengen. 
 • Dit noemt men de "opname", soms ook de “grote opname” genaamd, omdat het om alle gelovige christenen wereldwijd gaat.* In het Nederlands is the rapture vertaald: de opname . *De tribulation betekent: “de verdrukking ofwel vervolging van de christenen”, waar de christenen in de toekomst als een soort misdadigers vervolgd zullen worden door alle ongelovigen en de anti-christ. (De tribulation gebeurt vóór de Apocalyps). De films gaan beide over hetzelfde onderwerp, maar wie weet geeft de een de inhoud wat beter weer dan de ander, vandaar dat ik beide links wil plaatsen. De rode lijn van de films gaat erover het profetisch verhaal in de Bijbel beschreven; dat de christenen worden weggevoerd door Christus zelf net voor het moment dat God zijn toorn over de aarde zal laten gelden en de gehele aardse bevolking –de zondaars- (m.u.v. de christenen) zal laten omkomen. https://www.youtube.com/watch?v=63134y2gYlI https://www.youtube.com/watch?v=jTmZHDb_sP8 Blijf volharden (wees moedig én standvastig in geloof) tot de laatste dag, want de verdrukking ofwel de vervolging van christenen zal buitensporig kwaadaardig zijn, jegens alle christenen. En wees beducht dat er vele valse profeten zullen komen in de eindtijd die zelf Christus of God zeggen te zijn, maar dit in werkelijkheid NIET zijn. Het zullen mensen met bovennatuurlijke krachten zijn (zieke genezers / tovenaars / illusionisten) of hebben andere ‘kwaliteiten’ waarmee ze macht willen uitoefenen op anderen.

Christenen worden volgens de Bijbel verzocht hierop te anticiperen en de juiste maatregelen te treffen. Dat kan alleen als je de Bijbel gaat bestuderen. Zelf ben ik katholiek geweest, maar weet dat juist díe kerk je hierover niet zal informeren en je volledig in het duister houdt.Zelfstudie is essentieel !!! En met behulp van youtube en videos hieronder genoemd, maakt deze Bijbelse materie wat toegankelijker en misschien enigszins leuker.

Een goed alternatief op het zelf bestuderen van de Bijbel vind ik pastor Stephen Bohr , tezien op  Adventmedia Vimeo. Die pastor geeft duidelijk uitleg over Bijbelse materie. Wederom in het Engels, maar op Vimeo is alles perfect vertaald naar het Nederlands. https://vimeo.com/adventmedia Geloof in je hart in Christus Alleen! en spreek alleen in zijn naam. Bid tot Christus zonder terughoudendheid, zonder schaamte, zonder angst!

Veel geluk!

Anna op 18-07-2017 06:42

Johan_ nl 21.10 uur 

Wat u beschrijft over de zogenaamde opname is voor zover ik het kan beoordelen ( Bijbels ) geheel juist.

Wij zullen moeten anticiperen en maatregelen treffen en dan wijst u terecht op zelfstandige Bijbelstudie.

Daarom heeft God deze fase in de Heilsgeschiedenis ook laten beschrijven in Zijn Woord..... dat we ons kunnen " wapenen " tegen dat wat komen gaat.....

Als ik nu rondom mij kijk hoe het met de Bijbel kennis gesteld is dan huiver ik...... en denk ik vaak aan de woorden : " zal Jezus bij zijn komst nog geloof vinden " .... En dan de inhoud van bovenstaand artikel van Xander........dat zelfs door de kerkleiding de Christenen die vasthouden aan het OT als " onrustzaaiers " betiteld worden......dan komt het door u geschrevene wel heel dichtbij....

Uw laatste woorden treffen mij " Geloof in je hart alleen in Jezus, en spreek in Zijn naam. Bod tot God zonder terughoudendheid en zonder schaamte, zonder angst.....!" Dank Hiervoor!!!! 

Mag ik ook nog op een boek wijzen :" Zie Hij komt " van Ds Willem J J Glashouwer..... tekst voor tekst behandeld hij het Boek De Openbaring aan Johannes..... zeer verhelderend....

Shalom, voor allen en een goede gezegende dag toegewenst, Anna 

Raymond V. op 18-07-2017 09:45

Please mve on , nothing to see here !!!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=5NNOrp_83RU

Nee echt niets te zien ( de buit van juni 2017 )

https://www.youtube.com/watch?v=ZsVRalZ-Tn8

Singleman op 18-07-2017 09:50

Volgens de bijbel, koran, hadiths, soena, veda's enzoverders is niet per sé volgens God, dat is de interpretatie van dat soort gelovigen......

Oma op 18-07-2017 11:45

@anna:

"Ik neem de Bijbel van kaft tot kaft letterlijk en serieus. Het is Gods geopenbaarde wil voor de mensheid. En daar moeten we niet aan tornen noch veranderen."

 Naar aanleiding van deze zin van jou heb ik de vraag:

Waarom heeft diezelfde God ons dan de vrije wil gegeven?? De vrijheid om zelf te kiezen? Om te kiezen om niet te geloven of een ander geloof te kiezen? Engelen en God Zelf mag en kan niet ingrijpen want deze Godgegeven, vrije wil is heilig en onaantastbaar. Wij kunnen door de vrije wil volledig ons leven zelf kiezen en bepalen.

Dat is de reden dat 'gebeden' - hulp dat mensen vragen bij moeilijkheden - niet 'verhoord' of geboden wordt: er wordt vanuit de vrije wil niet de toestemming gegeven om in te grijpen...en zonder die toestemming om te mogen ingrijpen, kan en mag er niet geholpen/ingegrepen worden...de bijbel kan dus gezien worden als richtlijn, niet als Gods 'wil' want wij kiezen zélf, Hij heeft ons daarvoor Zelf de vrije wil gegeven.

365Y op 18-07-2017 11:49

@Oma , dat u een eigen interpretatie van dat wat de geest in mij hier ingeeft dat ik opschrijf is uw goed recht , maar de wedstrijd hoe u dit met eigen verzonnen aannames op mij afwenteld daar ben ik het natuurlijk niet mee eens en is sterk overdreven . En voor de duidelijkheid , u weet kennelijk beter dan mij dat u meent dat er geen God bestaat dan ik weet dat het wel bestaat .. lijkt mij dus dat u een weinig beetje ervaring heeft met God ... maar als ik weet dat Jezus voor mij is gestorven dan weet ik dat er iemand was die mij een wijze les kon leren , eentje van dienstbaarheid, jezelf kwetsbaar het kostbaarste wat we van God hebben gekregen te geven, er volledig voor de realisatie van een groter Plan mezelf te delen met u.U zou m.i.z. ergens wel weten dat de grote Meesters er veel aan gedaan hebben om mensen tot een andere manier van kijken naar de wereld te bewegen, om een betere beschaving te brengen bij mensen die zich onredelijk gedroegen , die gaan voor het opheffen van gedrag dat anders denkenden discrimineert vanuit gemakzuchtige, onwaarachtige gronden , en dat ook aangaande armoede, ziekte en pijn ...  En dacht u dat de Meesters dit deden om zelf wereldse macht te vergaren en te regeren over de dwaze en verstandigen om maar tot een compromis te komen ? orde te handhaven ? Ik zeg u , alleen dat compromis (in die onverandelijkheid) was en is alleen op Aarde mogelijk met God .. zonder God zouden mensen nooit de rust vinden aangaande wat is goed en wat is kwaad. Als genadevol (godsdienstig) volk proberen we daar samen een antwoord op te geven . Vrede in zoveel als mogelijk geschikte mensen betekend een verenigende identiteit... een mens vraagt/zoekt hiervoor een geestelijk leider die het gebied achter gelaten heeft en weet wat er speelt .. want hij begrijpt dat de jacht tot het vinden van zekerheid, en bezit uit innerlijke leegte , uit redeloosheid , uit de oerknal (uit het onvoltooide moment redeneerd ) , er daar in zichzelf , (maar dat zeg ik om ook uw zwakheid tegemoet te komen)) nog geen bewustzijn is begonnen, zij naakt in de wereld staan . Een Meester geeft de mensheid een platform , om hier al reeds te beseffen wat er echt van waarde is en wat essentieel is ten behoeve voor een zo groot mogelijke groep die om elkaar geeft in dezelfde flow van gelukkig zijn. Dit mooie gedragen iets van gemeenschappelijkheid gaat dus ook over het los laten van je nare dingen van vroeger .Want er waren veel die zeer simpel dachten , mensen die nog altijd denken in concepten van , als ik alles van betekenis maar in mijn macht krijg dan ben ik vast heel gelukkig . Welnu , tegen dat soort van gedragingen, met name zij die de gevolgen van deze blinde hebzucht ervaren, tegen dit ""gevaar""is de reden uit hogere sfeer naar Aarde gedaalt waarmee mensen daar uiteindelijk een godsdienst mee hebben besloten. Ook al wisten we zelf niet wat het allemaal inhielp , door het geloof wisten we dat er een God bestond, bestaat en zal blijven bestaan. Die zekerheid gaf en geeft kwetsbare maar desondanks eerlijke humane dienaars vertrouwen in een betere toekomst mocht het slecht met hen aflopen bijvoorbeeld door ziekte of geweld en dergelijke . Een betere wereld samen , daar is het uiteindelijk allemaal voor te doen .En wat krijg je daar nu voor , om een Meester te dienen omdat je overtuigd bent van de goddelijke heiliheid van zijn missie ? Dat zij die de Meester dienden, een beloning zullen ontvangen in iedergeval elders in de tijd of uit de tijd en in een nieuw lichaam . En dat zij het Oordeel zullen voltrekken dat gelovige mensen,  met hun karmische beloning ( lees machts invloed) in zich zelf ( de ziel) rust en integriteit uit zullen dragen . Zo sterk zelfs dat het kwaad van hen zal vlieden . Deze tijd is reeds aan het voltrekken en reeds aangekomen en aan het opkomen , deze nieuwe machts tijd zal met de Grote Meester een uitweg vinden, ook omdat ze zich (ook) minder bevreest , van een onpersoonlijke religie kunnen afwenden als ze gaan begrijpen dat daar het antwoord op hun onzekerheden niet persé vandaan hoeven te komen , maar vanuit de kracht die ze in zichzelf geleidelijk gaan ontdekken .  Want van het oude kan ik zeggen , gecreerde religie is een laag bewust georganiseerd gedrag wat over het algemeen een eenvoudige houvast bied aan vermoeide zingevings reizigers die hierdoor een mogelijkheid krijgen / werd aangeboden om van ieders, dus ook het eigene, fouten te leren , opdat we inzicht krijgen in hun en onze korte termijn strategieen die we steeds weer opnieuw samen leefden maar dat dit pad geen vrucht kon geven zodat het nageslacht daar iets aan zou hebben ( en nu heb ik het niet over trents , aldus wereld uitvindingen , want dat is een gevolg van een gemis, en dus een tijdelijke - zoals ik het zie - noodmaatregel . Tijdelijk omdat het vooral tegenwoordig juist en vooral nu, behoorlijk veel chaos en dis communicatie in vele levens veroorzaakt, en komt omdat velen helaas nog te makkelijk vertrouwen op het (on)menselijk vernuft - Nu beweer ik nooit dat uitvindingen verkeerd zijn , want een goed gebruik hiermee is pas voor de toekomst weggelegt , maar het is dan wel een gebruik bij het eindresultaat van een minder volwassen score van beschaving, gepaard gaande met een groot verlies van vrijheid , zijnde plan B , en ik zeg dat omdat we het contact, onze betrokkenheid met de natuur beslist verliezen konden wanneer we ons vergaten in waar we werkelijk instaat toe bleken te zijn . Maar mede dankzij God / Liefe voor ons, is dit senario gelukkig aan ons voorbij gegaan en ik spreek niet als een onervaren beinvloeder , maar verder ga ik u hiervan geen uitleg geven . Ik kan mensen nog verzekeren dat de mens niet de wraak van God zal/zou ontmoetten . En even doorgetrokken naar de werkelijke verhouding aangaande het Oordeel , het is de afwezigheid van God dat mensen moeten weten dat die chaos, deze wraak inwezen een onvermijdelijk oordeel van Moeder Aarde zou gebleken te zijn . Er is oordel maar het is inwezen tot niets vreeswekkends geworden.... Prijst uw God want Hij is onvoorstelbaar krachtig en wijs, zo majestueus geweest !

Wardje op 18-07-2017 16:58

@Xander. Hulde voor je artikel, helemaal voor de aansporingen nu aan het slot. Ik ben er dankbaar voor. Eén opmerking. "Onder Franciscus veranderende katholieke waarden"  Katholieke-waarden veranderen niet , ze worden wel verder ontdekt en verfijnder uitgewerkt .  Wat verandert zijn de waarden-van-"katholieken".  Dat is niet alleen onder Franciscus zo . En dat is niet alleen ten kwade. Eerst 4 voorbeelden van wel katholiek-waarden die weer zijn opgehaald:  ---  

1) De houding van katholieken naar niet-katholieken is toleranter geworden (niet de tolerantie van onwaarheid is een waarde op zich, maar wel de verdraagzaamheid ten opzichte van de houder van die onwaarheid).    --- 

2) Denken en  practijk waren niet zelden aangetast door een geest van legalisme , dat is wel helemaal weg .   ---   

3) bij sommigene is er een levendig besef dat ze niet van de wereld moeten zijn , maar wel het zout van die wereld moeten zjin en zich niet kunnen permitteren zich op te sluiten in een  ghetto.  ---  

4) Ook minder gelovige en minder of in feite niet-katholieke priesters (ze verminderen in aantal bij de aanwas van jongere priesers!) , toonden zich na 1960 van een opvallende bescheidenheid en toewijding . Bescheiden in tegenstelling tot de houding van niet weinige , vooral seculiere priesters , uit de tijd van 1930-'60.  ---   Nu over het  het waardenverlies op grote schaal onder katholieken, dat al gelaakt wordt door alle pausen van de vorige  eeuw . Dit is in een stroomversnelling geraakt sinds 1962 .  Sinds die tijd is in Nederland bijna de gehele geloofs- en moraalkatechese en het hele katholieke-onderwijs vervalst ,  voorzover het al niet helemaal is verdwenen . De prediking in de kerk maakte een minder grote , maar gelijksoortige beweging over de hele linie .  Dit gebeurde helemáal  in, na en dóór de de-facto afwijzing van de Encycliek Humanae Vitae van 1968. Deze handelde  over huwelijkswaarden , bovendien ook over  kunstmatige (en ook over natuurlijke) geboortebeperking .   Op die afwijzing ervan  was al gepreludieerd door de bekende TV-toespraak van de Bossche bisschop Bekkers ('eigen geweten') eerste helft van de jaren 60, bijna-onmiddellijk-waarna zogenaamde 'afschaffing van de biecht' een feit was .*Tot zover waardenwinst en -verlies onder Katholieken. Dus niet "verandering van katholieke waarden". Streep erdoor , zoals soms in je artikelen.  ---   Nu de Paus en de "verandering van waarden" onder katholieken .  Katholieken hebben gelukkig nog katholieke waarden behouden.  Maar in Nederland hebben ze in doorsnee véle van die waarden gewoonweg níet meer behouden. Het is een gemakkelijk vast te stellen feit en jij bent er niet helemaal blind voor. De meesten zijn dat wel .  De vroegere bisschoppen leken dat ook te zijn , althans ze handelden vaak dienovereenkomstig.  Dit houdt geen persoonlijk oordeel in.   De meeste mensen zijn volgers.  En het gevleugelde en al oude woord luidt : 'Alle kwaad komt van de geestelijkheid'.**   ---  De paus is een fervent verdediger van de waarden van huwelijk en gezin tegen homohuwelijk en genderideologie. Ik heb daarvan eerder op de site bewijs en citaten geleverd.   ---    Maar, hij probeert de mogelijkheid te creëren, door zwijgen, manipulatie en wat ik oneerbiedig zal noemen losse flodders,   hij probeert de mogelijkheid te bieden aan in-een-nieuwe-vaste-relatie-levende-katholieken die met een andere partner een sacramenteel huwelijk waren aangegaan, de mogelijkheid te geven van toegang tot de communie. Althans dat lijkt hij te doen.  In tegenstelling tot bv. in Spanje , is die communiegang in Nederland allang praktijk. En niet alleen voor genoemde groep, voor álle samenlevenden.  Er is gewoonweg over dit soort dingen 55 jaar gezwegen. Maar een sanctionering daarvan vanwege het hoogste gezag is er nooit gekomen, integendeel. Vele maningen van de pausen.  En zelfs ingrepen. Het is een weinig terzijde van het onderwerp , maar heeft er toch nauw mee te doen: er  is een brief van Kardinaal Staffa geweest , al 30 of 40 jaar geleden over lichtvaardige nietig-verklaringen van huwelijken door kerkelijke rechters in Nederland. Die was zéker gedekt door het hoogste gezag van JPII, maar is in Nederland praktisch genegeerd. Dus de houding van Franciscus , niet in woorden  maar in acties,  benoemingen, zwijgen op bezwaren ,  is een novum in de kerkgeschiedenis, die waarlijk een katholieke waarde bedreigt, door vaste traditie overgeleverd en onveranderlijk. De door Christus  herstelde en absolute*** onontbindbaarheid van het geldig gesloten sacramentele huwelijk tussen geldig gedoopten. En de absolute onontbindbaarheid van het geldig gesloten natuurlijke huwelijk tussen niet-gedoopten. (Vergelijk evangelie Chrisus: "Mozes heeft bepaald omwille van de hartheid uwer harten ...maar   I K   zeg u.....")   ---  Samenvattend. Het huwelijk - en de absoluut verbindende karakter ervan - is als sacrament een katholieke waarde.  En als natuurlijk huwelijk een door de Kerk verdedigde waarde, ook in zijn absolute onontbindbaarheid. Maar deze waarden zijn onveranderlijk.    ---   *) Zie voor dit alles het meesterlijke "60 jaar katholicisme" (ongeveer van 1925-'85) door Dr J.Bots. Een speciale uitgave in boekvorm van het tijdschrift 'De Rots'.  Een merendeels sociologische analyse van voormalige geschiedenisleraar en hoogleraar filosofie aan de toenmalige faculteit in Amsterdam.  Hij wijdt zich al heel lang voornamelijk aan spiritualiteit en bijbeluitleg. Hij is iedere dag drie keer te horen een kwartier op radiomaria.nl in de rubriek: "het woord van God , elke dag opnieuw". Herhalingen op 'Uitzending gemist'. Publicaties: zie PetrusCanisiusstichting.Nog voortreffelijker over dit alles met diepgaander analyses: Dietrich von Hildebrand , Das trojanische Pferd in der Stadt Gottes", Duitse uitgave met waardevolle annotaties van Josef Seifert. Die ontbreken in het orgineel, "The trojan horse in the city of God" O.a. hoofdstukken legalisme en historisme , en een lucide aanhangsel over trojaans paard Theilard de Chardin- trojaans paard, door Rome (laat ik ook maar eens een vage term gebruiken, het zal heilig officie zijn geweest, nu congregatie voor de geloofsleer, de voormalige algemene, niet Spaanse inquisitie) op stal gezet. Dat kon nog in de 50er jaren.   ---  **) Omne malum a clero.  ---  ***) Absoluut behalve in enkele bijna niet voorkomende uitzonderingen, zoals het bijbelse zg. Paulinisch privilege   ---

Oma op 18-07-2017 17:15

@365Y

"Oma , dat u een eigen interpretatie van dat wat de geest in mij hier ingeeft dat ik opschrijf is uw goed recht , maar de wedstrijd hoe u dit met eigen verzonnen aannames op mij afwenteld daar ben ik het natuurlijk niet mee eens en is sterk overdreven . En voor de duidelijkheid , u weet kennelijk beter dan mij dat u meent dat er geen God bestaat dan ik weet dat het wel bestaat .. lijkt mij dus dat u een weinig beetje ervaring heeft met God ... "

Och kind toch...voel je toch niet zo persoonlijk aangevallen, wat de geest jou ingeeft daar geef jij ook je eigen interpretatie aan. Ik maak nergens eigen aannames en zeker geen wedstrijd ervan, dat is jouw perceptie, neem verantwoordelijkheid voor je eigen veronderstellingen ipv op mij af te wentelen.

En de 'geest' geeft eenieder die luistert en vooral voelt, wijsheden in - dat is de ware betekenis van de heilige geest: die is onlosmakelijk verbonden met het innerlijke van elk mens.

De kerk heeft eeuwenlang en ten alle prijze voorkomen dat de mens zijn Goddelijke Kracht zou beseffen, daarom dat gelovigen Jezus moesten 'volgen' ipv zelf te beseffen dat we één zijn met Hem en via de vrije wil zelf moeten kiezen welke daden we stellen. Regeltjes volgen die de kerk goed uitkomen, om de kudde schaapjes onder controle te kunnen houden en macht uit te kunnen oefenen.

Jezus verankerde de Nieuwe Kristalenergie en startte zo de bewustzijnsverhoging van de mensheid, hij stierf niet voor onze 'zonden' maar om te tonen dat het leven eeuwig is, dat alles energie is, de dood enkel een overgang is. Hij opende de (energetische) mogelijkheid voor de mensheid om van de aarde de hemel te maken voor allen, uit eigen, bewuste keuze van de mensheid.

"... maar als ik weet dat Jezus voor mij is gestorven dan weet ik dat er iemand was die mij een wijze les kon leren , eentje van dienstbaarheid, jezelf kwetsbaar het kostbaarste wat we van God hebben gekregen te geven, er volledig voor de realisatie van een groter Plan mezelf te delen met u.U zou m.i.z. ergens wel weten dat de grote Meesters er veel aan gedaan hebben om mensen tot een andere manier van kijken naar de wereld te bewegen, om een betere beschaving te brengen bij mensen die zich onredelijk gedroegen , die gaan voor het opheffen van gedrag dat anders denkenden discrimineert vanuit gemakzuchtige, onwaarachtige gronden , en dat ook aangaande armoede, ziekte en pijn"

Nergens heb ik beweerd dat er geen God bestaat, God bestaat IN elk mens, niet als grijsaard ergens in de hemel op een wolkje...maar hier en nu, in elk mens. 

Wat een arrogantie om te denken dat Jezus voor jou gestorven is...je hebt Zijn les duidelijk gemist: dienstbaarheid begint bij jeZelf, dat Goddelijke deeltje IN jezelf te dienen: maw: jeZelf liefhebben, jeZelf waarderen en dat doe je niet door jezelf weg te cijferen in dienstbaarheid voor anderen, je Goddelijke Macht weg te geven om vermeende Meesters te volgen maar je eigen, innerlijke Meester te volgen teneinde een voorbeeld te stellen dat gevolgd wordt vanuit een Lichtend voorbeeld om van de wereld een betere plaats te maken.

Een ware Meester beweegt niemand ertoe om de wereld op een andere manier te bekijken, hij geeft énkel het voorbeeld door zijn manier van leven, door de uitstraling van zijn energie want hij weet dat elke verandering enkel tot stand kan komen door het veranderen van zijn eigen energie. 

Een ware Meester beseft ten gronde dat hij niemand kán en mág veranderen: de vrije wil tot keuze is heilig, inzicht komt met ervaring, de ervaring en het recht om fouten te maken om ervan te kunnen leren zal een ware Meester nooit ontnemen door voor te schrijven hoe de wereld zou moeten bekeken worden...ook beseft hij dat de normale toestand van de mens zonder pijn, armoede en ziekte is, dat zijn enkel storingen in energie, verstoringen in de balans van de natuurlijke staat van energie, van het mens-zijn.

"Ik zeg u , alleen dat compromis (in die onverandelijkheid) was en is alleen op Aarde mogelijk met God .. zonder God zouden mensen nooit de rust vinden aangaande wat is goed en wat is kwaad. Als genadevol (godsdienstig) volk proberen we daar samen een antwoord op te geven . Vrede in zoveel als mogelijk geschikte mensen betekend een verenigende identiteit... een mens vraagt/zoekt hiervoor een geestelijk leider die het gebied achter gelaten heeft en weet wat er speelt .. want hij begrijpt dat de jacht tot het vinden van zekerheid, en bezit uit innerlijke leegte , uit redeloosheid , uit de oerknal (uit het onvoltooide moment redeneerd ) , er daar in zichzelf , (maar dat zeg ik om ook uw zwakheid tegemoet te komen)) nog geen bewustzijn is begonnen, zij naakt in de wereld staan "

Sorry, BS...goed en kwaad zijn zijden van dezelfde munt. Geen licht zonder duisternis, we kunnen geen licht waarnemen als er geen donker is...dualiteit, tegenstellingen....Kwaad bestaat enkel in de geest van de mens door het waarde oordeel dat eraan gegeven wordt. Elke mens bepaalt zelf wat goed en kwaad is maar ieder mens wéét zeer goed wanneer hij 'kwaad'/schade berokkent aan een ander mens. Hel en verdoemenis, net als een wraakzuchtige God, zijn onbestaande, ze bestaan enkel in de waan van de menselijke geest.

Nogmaals: geen bewust mens heeft geestelijke leiding nodig, die bevindt zich innerlijk in hemzelf. Volgen van anderen voor leiding die zich innerlijk bevindt, is pas zwakheid, onbewust van de eigen, Goddelijke Kracht, ontkenning van eigen Meesterschap en Medeschepper, verantwoordelijk voor eigen levensomstandigheden.

Bewustwording begint met het beseffen van de Goddelijke Vonk, in ieder mens aanwezig waardoor de mensheid onderling verbonden is. Zoals al de druppels water de oceaan vormen.

". Een Meester geeft de mensheid een platform , om hier al reeds te beseffen wat er echt van waarde is en wat essentieel is ten behoeve voor een zo groot mogelijke groep die om elkaar geeft in dezelfde flow van gelukkig zijn. Dit mooie gedragen iets van gemeenschappelijkheid gaat dus ook over het los laten van je nare dingen van vroeger .Want er waren veel die zeer simpel dachten , mensen die nog altijd denken in concepten van , als ik alles van betekenis maar in mijn macht krijg dan ben ik vast heel gelukkig . Welnu , tegen dat soort van gedragingen, met name zij die de gevolgen van deze blinde hebzucht ervaren, tegen dit ""gevaar""is de reden uit hogere sfeer naar Aarde gedaalt waarmee mensen daar uiteindelijk een godsdienst mee hebben besloten. Ook al wisten we zelf niet wat het allemaal inhielp , door het geloof wisten we dat er een God bestond, bestaat en zal blijven bestaan. Die zekerheid gaf en geeft kwetsbare maar desondanks eerlijke humane dienaars vertrouwen in een betere toekomst mocht het slecht met hen aflopen bijvoorbeeld door ziekte of geweld en dergelijke . "

Door te geloven, weet je dat er een God bestaat? Lees dat nu zelf eens opnieuw....

Zekerheden bestaan niet, enkel de dood is een zekerheid die voor allen geldt. Wie zich optrekt aan zijn geloof voor een betere toekomst, die wentelt gemakshalve zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn leven af op God terwijl door bewust keuzen te maken hij zijn leven zelf bepaalt - ziekte of geweld 'overkomt' je niet, toeval bestaat niet, dat zijn allemaal aanwijzingen die we zelf veroorzaken om te ervaren, om van te léren en spiritueel te groeien.

"En wat krijg je daar nu voor , om een Meester te dienen omdat je overtuigd bent van de goddelijke heiliheid van zijn missie ? Dat zij die de Meester dienden, een beloning zullen ontvangen in iedergeval elders in de tijd of uit de tijd en in een nieuw lichaam . En dat zij het Oordeel zullen voltrekken dat gelovige mensen,  met hun karmische beloning ( lees machts invloed) in zich zelf ( de ziel) rust en integriteit uit zullen dragen . Zo sterk zelfs dat het kwaad van hen zal vlieden ."

Komaan, je lijkt wel mohammedaan, die geloven ook nog het paradijs te bereiken als beloning! En in een nieuw lichaam nog wel? Hoe oud ben jij eigenlijk?

Je loopt ook achter, in deze Nieuwe Tijd wordt geen karma meer opgebouwd maar meteen ingelost...

"Deze tijd is reeds aan het voltrekken en reeds aangekomen en aan het opkomen , deze nieuwe machts tijd zal met de Grote Meester een uitweg vinden, ook omdat ze zich (ook) minder bevreest , van een onpersoonlijke religie kunnen afwenden als ze gaan begrijpen dat daar het antwoord op hun onzekerheden niet persé vandaan hoeven te komen , maar vanuit de kracht die ze in zichzelf geleidelijk gaan ontdekken .  Want van het oude kan ik zeggen , gecreerde religie is een laag bewust georganiseerd gedrag wat over het algemeen een eenvoudige houvast bied aan vermoeide zingevings reizigers die hierdoor een mogelijkheid krijgen / werd aangeboden om van ieders, dus ook het eigene, fouten te leren , opdat we inzicht krijgen in hun en onze korte termijn strategieen die we steeds weer opnieuw samen leefden maar dat dit pad geen vrucht kon geven zodat het nageslacht daar iets aan zou hebben"

Tiens, en nét die 'oude, gecreëerde religie, dat een laag bewust georganiseerd gedrag is' zit jij hier te verdedigen?

En waar blijft jouw inzicht dan? Jij houdt net vast aan vastgeroeste, achterhaalde  dogma's, voorgekauwd door kerk en geloof...

"( en nu heb ik het niet over trents , aldus wereld uitvindingen , want dat is een gevolg van een gemis, en dus een tijdelijke - zoals ik het zie - noodmaatregel . Tijdelijk omdat het vooral tegenwoordig juist en vooral nu, behoorlijk veel chaos en dis communicatie in vele levens veroorzaakt, en komt omdat velen helaas nog te makkelijk vertrouwen op het (on)menselijk vernuft - Nu beweer ik nooit dat uitvindingen verkeerd zijn , want een goed gebruik hiermee is pas voor de toekomst weggelegt , maar het is dan wel een gebruik bij het eindresultaat van een minder volwassen score van beschaving, gepaard gaande met een groot verlies van vrijheid , zijnde plan B , en ik zeg dat omdat we het contact, onze betrokkenheid met de natuur beslist verliezen konden wanneer we ons vergaten in waar we werkelijk instaat toe bleken te zijn . Maar mede dankzij God / Liefe voor ons, is dit senario gelukkig aan ons voorbij gegaan en ik spreek niet als een onervaren beinvloeder , maar verder ga ik u hiervan geen uitleg geven . "

Het misbruik van uitvindingen is van alle tijden. Atlantis was de hoogste beschaving, nog veel verder geavanceerd dan nu, die ook ten onder ging aan machtsmisbruik - leren uit fouten van het verleden is de mens nog niet gegeven tenzij de massa het zal afdwingen...

En, ik weet niet of je het al gemerkt hebt maar de betrokkenheid met de natuur hébben we reeds láng verloren. Klimaatveranderingen, opwarming van de aarde, zegt je dát iets? 

"Maar mede dankzij God / Liefe voor ons, is dit senario gelukkig aan ons voorbij gegaan" jawadde, we zitten er anders middenin.....

"Ik kan mensen nog verzekeren dat de mens niet de wraak van God zal/zou ontmoetten . En even doorgetrokken naar de werkelijke verhouding aangaande het Oordeel , het is de afwezigheid van God dat mensen moeten weten dat die chaos, deze wraak inwezen een onvermijdelijk oordeel van Moeder Aarde zou gebleken te zijn . Er is oordel maar het is inwezen tot niets vreeswekkends geworden.... Prijst uw God want Hij is onvoorstelbaar krachtig en wijs, zo majestueus geweest !"

Onze planeet evolueert, nog steeds en ja, zij heeft ook bewustzijn en ja, zij reageert ook op de vernielingen die de mens aanricht maar dat heeft niets te maken met oordeel, wraak of straffen, dat is de normale evolutie en die gaat gepaard met chaos. Dus, voor wie niet in God gelooft, wordt gestraft door het oordeel van Moeder Aarde volgens jou? Tja, zolang er maar een zondebok is, zeker? Als God niet beschikbaar is, dan steken we het wel op wraak van moeder aarde...

Hét Goddelijk oordeel bestaat niet, Gods wraak bestaat niet, 'God' is enkel Liefde.

johan_nl op 18-07-2017 23:13

Anna  18-07-2017 06:42,Dank voor uw reactie.Misschien al bekend, maar was vergeten te melden dat de reeds genoemde video links ook automatische vertalingen hebben;  door onder in beeld op het pictogram CC te drukken, daarnaast staat een symbooltje van een tandwieltje (dat is om Settings te openen), als je daar op drukt en vervolgens, achtereenvolgens drukt op:  Subtitels, auto translate en in de lijst DUTCH selecteert, dan hoef je zelf verder niet constant het woordenboek ter hand te nemen. Scheelt weer  bladeren in een woordenboek. J Als antwoord op uw reactie,  Anna: Ja, mijn inleiding bij het aandragen van de video’s (After the tribulation) had ik -hoewel in eigen bewoordingen- op de bijbel gebaseerd. En wel naar de “Statenvertaling Bijbel”. ( = King James Bijbel versie KJV ). Wellicht bij u al bekend. Dat er weinigen tegenwoordig nog de Bijbel willen lezen en zelfs onder de christenen , ben ik met u eens,  is een nogal beangstigend karakteristiek van de mensen. Hoewel dit in andere landen zoals de Verenigde Staten wel anders is.

Er zijn een aantal oorzaken te noemen, zoals een drukke huidige tijdperk, waar de burgers tegenwoordig na hun werk, al dan niet, uitgeblust op de bank vallen of alleen nog plezier willen maken/t.v. kijken. Anderzijds is de media ((staatsomroep (NOS, Pauw etc.) en internet mediums zoals Powned en Geenstijl zéér onchristelijk bezig)). Zij propageren vaak willens en wetens een antichristelijk geluid, vaak subtiel en bij bijvoorbeeld Powned  vallen zij het christendom vrij hard en rigoureus aan. Dat bereikt vele mensen en met name veel jongeren in negatieve zin, die vervolgens een totale afkeer krijgen tegen het christendom. Dit is m.i. niets anders dan een element binnen het profetisch verhaal beschreven in de Bijbel, waarin wij nu leven. Video’s als die van After the tribulation die reeds in mijn voorgaande reactie geplaats waren, kunnen voor jongeren een meer gemakkelijke benadering verzorgen tot een Bijbelstudie of gewoon interesse wekken betreft Bijbelse materie. Afgezien van de verschillende interpretaties van de Bijbelse inhoud bij christenen onderling;   moeten we als christenen wel proberen te begrijpen/bevatten dat het christendom (helaas) niet voor iedereen is…  Hoewel iedereen die zich maar wil openstellen voor het levensverhaal van Christus (het evangelie) natuurlijk welkom is in het christelijke geloof en welkom is om in Hem (de Schepper en Zijn scheppingsverhaal) te geloven. Maar er blijven altijd nog velen in de wereld over die zich tegendraads blijven opstellen. Dat is een eigen en vaak moedwillige keuze van hen. Maar goed, ieder zijn of haar eigen religie of afzijdigheid ervan. Vergeet niet: Er zijn vele valse profeten onder hen! Zij behoeven niet aangevallen te worden, of verteld te worden waarin ieder moet geloven. Vroeg of laat (uiteindelijk) zullen alle knieën naar Hem buigen! En met Hem bedoel ik de ware Christus, genaamd Emanuel. Heb uw vijanden lief, en doet goed, zonder iets weder te hopen; en uw loon zal groot zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en bozen. Wees barmhartig, gelijk ook de Schepper barmhartig is.

 

Dank nog voor de verwijzing naar het boek betreft de openbaring van Johannes. Ik ga het opzoeken.Groet en veel kijk plezier.JohanDe video-weblinks nogmaals, (in geval mijn reactie hier op een nieuwe pagina worden afgebeeld):https://www.youtube.com/watch?v=jTmZHDb_sP8https://www.youtube.com/watch?v=63134y2gYlI 

VGer47 op 18-07-2017 23:20

Persoonlijk geloof ik beslist dat de Gemeente wordt opgenomen voor laatste de zeven jaar voor de Wederkomst beginnen.  In het boek Daniël worden Israël zeventig 'jaarweken' beloofd vanaf het moment dat de Perzische koning het bevel gaf dat de Joden terug mochten keren naar hun land. Aan het eind van die zeventig jaarweken zou Israël volledig met God verzoend zijn. Het is uitgerekend dat de negenenzestigste jaarweek juist om was toen Jezus Zich tijdens de intocht in Jeruzalem voor het eerst openlijk aan het volk openbaarde als de beloofde Messias. Een paar dagen later werd Hij gekruisigd. En minder dan drie maanden later werd de Heilige Geest uitgestort en begon het tijdperk van de Gemeente, waarin God geen onderscheid meer maakt tussen Jood en niet-Jood. Israël heeft dus nog één jaarweek tegoed van God en aangezien Hij nooit op Zijn beloften terugkomt geloof ik zeker dat Israël tijdens die laatste zeven jaar weer God's instrument op Aarde zal zijn - maar dan moet eerst het tijdperk van de Gemeente beeindigd zijn. Zolang de Gemeente op Aarde is kan God niet teruggaan naar een situatie waarin Israël en het Joodse volk de belangrijkste rol spelen. Dus, m.i. moet de Gemeente eerst opgenomen worden vóór de laatste zeven jaar kunnen beginnen.

365Y op 19-07-2017 10:50

@ , wie ben jij ""oma"" Ik ben vrijgezel , heb ik meer aan dan dit soort van sentimenten . Maar terugkoment op uw zgn wijsheid , leer van mij en begin met een beetje (oefeningen in) nederigheid,  de kerk is er als instap waarheid gekomen , niet omdat zij De Hele waarheid spreekt , want De waarheid is een volleerde Les . maar omdat de reizigers niet ineens kunnen begrijpen wat het betekend om voor God te leven . Mensen zoeken bewijzen , geen geloof De kerk is niet het doel in de gelovige s zijn en haar leven , maar een ontmoetingsplaats om over God te horen . Nog niet zo lang geleden kon maar een select groepje mensen lezen en schrijven . mensen moesten maar geloven wat gene of andere tot hen zij , De kerk had toen grote macht . Dit is nu lang niet meer het geval , mensen laten zich niet meer zomaar bij de lurven beetnemen . Maar ondanks haar grote invloed, werd de kern van de bootschap wel doorverteld , en dat zaadje zou een ieder enige verwantschap/deelgenootschap met elkaar opleveren . Dit betekend dat zij elkaar met liefde voor het hogere leven vereenzelvigden , dit gaf de mensen een zekerheid die , hoewel nog niet gezien, hen wel uitzicht bood op een beter leven . Nu kunt u opwerpen dat er nogal wat misbruik van de kerkelijke positie in deze werd gemaakt, maar los daarvan , dacht u dat de wereld zelf daar geen aandeel in heeft  ( en vele malen erger naar mijn overtuiging) Ik begrijp best dat u hamert op de innerlijke Meester in een ieder van ons .. maar dat kan net zo goed een sprookje zijn , vooral voor de onwetende en onbewuste reiziger . Wat is het dan een genade dat mensen toch een kiem van liefde in de Meester , opjectief kunnen gaan bewonderen , dat zij zien hoeveel iemand kan bewijzen dat God in hun binnenste aanwezig is . Dit is een stimulans om zelf ook naar binnen te kijken , en te leren vertrouwen op de zachte aansporing van de (juiste) geest , die in iemand zal wonen als zijn lichaam hier ontvangkelijk voor is .

Als we om ons heen kijken dan zien we grote en kleine conflicten waar mensen niet allemaal een antwoord op gevonden hebben , waardoor komt dit ? Omdat ze allemaal graag op de eerste rij , zelf de lakens willen uitdelen . maar dat kan en zal nooit werken . Iedereen heeft zijn eigen agendas , die mede door het eigen spirituele niveau worden gevoed , maar werkt dit belang ook wanneer we niet rechtstreeks met elkaar een mooie toekomst kunnen afspreken .. doorlopen ? Ik dacht het (nog) niet ! waarom niet ? Omdat de politiek , de leiders een andere agenda volgen , die van de lieve vrede ...  maar lieve vrede is afhangkelijk van het grootste gemiddelde , van de stem van de meerderheid .  En wanneer deze meerderheid haar ziel aan de duivel heeft gegeven( bedenk maar wat dat allemaal inhoud, in iedergeval is dat nimmer gezondmakend) , dan zitten de Gods dienaren er niet meer lekker bij . Is het dan niet eerlijk dat er ook een andere stem word gehoort , die deze mensen wijst op de waardeloosheid van hun keuzes , op het schandalige wat deze groep op haar geweten heeft ? Dat hun keuze voor het kwaad gewoonweg een overlevings verloochening is , dat hun begeerte tegen onze heilige Moeder Aarde is ? 

En aan u nu de vraag , hoe zou u , na alles opnieuw overdenkende , hoe zou u nu die andere mensen kunnen overtuigen zo van , dat er ook een andere manier is om vrede , - harmonie - een zekere toekomst met elkaar op te bouwen ligt te wachten,  zonder dat we in botsing met onze eigen en nageslachten gaan komen ? Wij hebben darvoor de hoogste waarheid nodig , en de Meester alleen is de vertegenwoordiger van God , aldus het beste voorbeeld om tot inkeer te komen , loslatende dat hele stoere , het gemene , het o zo gemakkelijke leugentje , de dwaas te spelen .. maar leest u eens de laatste paginaas van Openbaringen maar eens , want een ieder die zulke dingen nastreven , zullen het Koningkrijk van God niet beerven . A-socialen kunnen ons gedrag niet waarderen , en zonder hulp waarschijnlijk ook niet accepteren . Maar door de nederigheid (en de voorbeelden  in het dienen van het hogere) is er die opening, die opstap er wel .. want het spreekt naar hen tot in het hart... want daar (nederigheid druist tegen de instinkten van de natuurlijke, onbewuste mens in), maar het is dan ook niet leuk , omdat je de controle moet afstaan, maar juist dan ontstaat er een kostbaar gat in de toekomst die niet uit natuurlijke keuzes (instinkt) kan ontstaan . Niemand geeft een ander de ruimte .. mits zij daar iets voor terug zal krijgen. Maar in nederigheid de Weg te vervolgen, daar is dan ook best veel moed voor nodig . want trots roept ons terug , wil ons in onze ""waarde"" laten .. maar dit zal ons niet geven wat ons in onze waarde laat stijgen , maar laat zijn een onderdeel van de aarde , het stof . En dus wachten mensen van het geloof op de waterman , opdat zij ontkiemen , en gelijk een levende boom in het hof van God , tot rustpunt en pleisterplaats voor de zoekenden en dolenden zullen worden .

Ik kijk niet naar wat ik zie , te beoordelen en aansprekende partijen op te stoken, ik kijk naar wat de mensheid nodig heeft om dit gekkewerk te stoppen  , omdat het dwaas is, en een dwaas houd niet van zichzelf, ook al lijkt dat vaak wel, maar op een goede manier in elkaar te investeren,  want daarheen zullen zij samen willen gaan . Niks geen straf , maar de Rede van de Meester is wat u de intergriteit over een nog te leven leven, mogelijk maakt en van de kwade ziel weer afneemt; zijn manier van spelen met anderen is slechts een valstrik , en die onbewustheid gaat snel voorbij , waarmee gezegt, mannen en vrouwen in leegte verder moeten gaan..

Singleman op 19-07-2017 14:16

"De terugkeer van Jezus Christus", er zijn ook christenen die vinden dat er in de bijbel bewijzen zouden zijn dat Jezus niet gaat terugkomen op deze aarde, mij maakt het niets uit wie er volgens jullie gelijk heeft, het zegt me alléén maar dat er geen christen bestaat die precies hetzelde gelooft als de andere christen, iedereen interpreteert persoonlijk anders, maar dat controleert men niet, dat onderzoekt men niet, er is volgens mij dus geen echte éénheid van geloof onder christenen zoals ook ongelovigen persoonlijk op een andere manier ongelovig zijn, het enige dat ze gemeen hebben is dat ze niet in een almachtige geloven.

Deze pastor gelooft alvast niet dat Jezus nog gaat terugkeren naar deze planeet, volgens Jehovah's getuigen ook al niet, die heerst volgens hen ergens in een andere dimensie. https://www.youtube.com/results?search_query=There+Will+Be+No+Rapture+%26+Jesus+Is+Not+Coming+Back+-+Pastor+Dr.+Ray+Hagins

Marinus Ferdinand op 19-07-2017 16:24

@Singleman

En daarom is het principe van de Verlichting zo goed: ieder mag zijn eigen mening hebben, ook als die mening in de ogen van anderen niet goed is, zelfs als het wetenschappelijk bewezen onjuist is. Ieder heeft dus recht op zijn eigen "vergissingen".

En dat is nou net dat wat "de islam" niet heeft geintegreerd in haar benadering, want die heeft de Verlichting niet doorgemaakt, en haar kritiek niet ondergaan, en haar leer niet getoetst. Ze denken dus absoluut en nemen de vrijheid om anderen hun wil op te leggen (desnoods met geweld?). Daarom kan de islam, in deze vorm, ook nog eens met het doel een theocratisch  geleide staat in te richten, niet worden verenigd met onze principes over de democratische rechtsstaat!

P.S. M.i. leidt een theocratische staat op den duur altijd tot een dictatuur.

Marinus Ferdinand op 19-07-2017 16:30

De EU, Frans Timmermans in dit geval, verkettert Polen omdat ze de Trias Politica anders in wil gaan vullen dan Fransje wil. Belangrijk om te vermelden is dat de principes van de Trias Politica in geen enkel land, dus ook niet in Nederland, 100% zuiver zijn doorgevoerd. Ik vind de stappen van de EU/Timmermans, dus zeer dubieus. Vooralsnog zwicht Polen niet.

Singleman op 19-07-2017 16:43

Marinus, mee ééns, wat moslims betreft zijn we het grondig ééns, vriendelijke groetjes nog!

Oma op 19-07-2017 17:00

@365Y: ".....leer van mij en begin met een beetje (oefeningen in) nederigheid,..."

Ik heb van jou niks te leren en zeker geen nederigheid, dat je verwart met zelfkastijding en jezelf tekort doen, onder invloed van dezelfde kerk die je beweert geen macht meer toe te kennen. "De" waarheid bestaat niet, ieder mens heeft een eigen waarheid, een unieke, eigen weg te gaan. De kerk is enkel een dwaalspoor door machtswellustelingen opgezet om de schaapjes onder controle te houden en zich te verrijken. De zogezegde boodschap die ze brachten is puur bedrog geworden.

"Nog niet zo lang geleden kon maar een select groepje mensen lezen en schrijven - mensen moesten maar geloven wat gene of andere tot hen zij , De kerk had toen grote macht . Dit is nu lang niet meer het geval , mensen laten zich niet meer zomaar bij de lurven beetnemen"

Het moet zijn: "wat gene of andere tot hen "zei" ipv "zij'", misschien leren het correcte woord te gebruiken?  - en zo te horen trap je er wel nog altijd in....trouwens: van de hordes barbaren die nu binnengehaald worden is 90% nog steeds analfabeet: kunnen niet lezen of schrijven! Nu, 2017 dus laat de ouwe koeien maar in de sloot, analfabetisme komt al lang niet meer voor bij de meerderheid vd europeanen!

"Nu kunt u opwerpen dat er nogal wat misbruik van de kerkelijke positie in deze werd gemaakt, maar los daarvan , dacht u dat de wereld zelf daar geen aandeel in heeft ( en vele malen erger naar mijn overtuiging)"

Nou!!! De smeerlapperij doordat die kerkelijke bende niet met hun poten van kinderen kan blijven en dan nog niet eens gestraft wordt, doet geen goed aan hun imago, en daar is GEEN aandeel van de 'wereld' mee gemoeid, dat hebben ze allemaal zélf gedaan, de sexgefrustreerde celibataire hypocrieten!!! En intussen de gelovige schaapjes zelfs tot in de slaapkamer menen te kunnen voorschrijven hoe ze moeten leven...de schánde, de leegloop van de kerken en het afwenden van de kerk hebben ze zelf in de hand gewerkt!

"Ik begrijp best dat u hamert op de innerlijke Meester in een ieder van ons .. maar dat kan net zo goed een sprookje zijn , vooral voor de onwetende en onbewuste reiziger"

Daar dient dan het unieke pad van iedere reiziger voor: de innerlijke Meester kan enkel door ervaren bewezen worden en daar heeft niemand een instituut voor nodig, zeker niet eentje dat je blaasjes wijsmaakt en zich verrijkt met de naïviteit van zijn gelovigen!  Innerlijke leiding is de enig juiste leiding, al de rest is fantasie, misbruik van vertrouwen voor duistere motieven door andere ménsen die pretenderen in Gods naam te spreken...heeft niks meer te maken met geloven of God.

"Als we om ons heen kijken dan zien we grote en kleine conflicten waar mensen niet allemaal een antwoord op gevonden hebben , waardoor komt dit ? Omdat ze allemaal graag op de eerste rij , zelf de lakens willen uitdelen . maar dat kan en zal nooit werken . Iedereen heeft zijn eigen agendas , die mede door het eigen spirituele niveau worden gevoed , maar werkt dit belang ook wanneer we niet rechtstreeks met elkaar een mooie toekomst kunnen afspreken .. doorlopen ? Ik dacht het (nog) niet ! waarom niet ? Omdat de politiek , de leiders een andere agenda volgen , die van de lieve vrede ... maar lieve vrede is afhangkelijk van het grootste gemiddelde , van de stem van de meerderheid . En wanneer deze meerderheid haar ziel aan de duivel heeft gegeven( bedenk maar wat dat allemaal inhoud, in iedergeval is dat nimmer gezondmakend) , dan zitten de Gods dienaren er niet meer lekker bij . Is het dan niet eerlijk dat er ook een andere stem word gehoort , die deze mensen wijst op de waardeloosheid van hun keuzes , op het schandalige wat deze groep op haar geweten heeft ? Dat hun keuze voor het kwaad gewoonweg een overlevings verloochening is , dat hun begeerte tegen onze heilige Moeder Aarde is ?"

Jij verwart burgerlijk bestuur met geloof. Hier bestaat, gelukkig, nog de scheiding tussen kerk en staat, het zou een zootje worden als ook nog eens godsdienstfantasten invloed zouden mogen hebben op de regels voor de maatschappij!!! God beware ons!

Blijf met je geloof, gelijk wélk, achter je voordeur! Belijdt wat je wil, wanneer je wil maar bemoei je niet met maatschappelijk bestuur, hou godsdienst waar het hoort: privé en laat eenieder gerust/de vrijheid te geloven wat ze willen zonder iemand iets op te dringen. En niet enkel de politiek is behept met hebzucht en hang naar macht, de kerk eveneens!!! Daar is geen verschil tussen! Er bestaan geen Godsdienaren die ijveren voor een vredevolle wereld met het algemeen welzijn van de bevolking voor ogen! Onderdrukking, controle, macht en geld over andere mensen, dát is zowel politiek als 'geloof'. Daarin gaat dat vergif islam nog een stapje verder: zij weigeren de wet te respecteren en stellen hun 'geloofsregels' boven de burgerlijke wetten. Dat vormt nog een groter gevaar, niet enkel voor katholieken en christenen maar ook voor de hele maatschappij - en jouw paus is een verrader van zijn eigen geloof door islam en overheersing te verdedigen.

"En aan u nu de vraag , hoe zou u , na alles opnieuw overdenkende , hoe zou u nu die andere mensen kunnen overtuigen zo van , dat er ook een andere manier is om vrede , - harmonie - een zekere toekomst met elkaar op te bouwen ligt te wachten, zonder dat we in botsing met onze eigen en nageslachten gaan komen ? "

Ik heb geen énkele behoefte om iemand te overtuigen van gelijk wát! Buig jij je maar in nederigheid, laat jij maar over je lopen en de toekomst van je nageslacht - hey, je moet zelfs zover niet gaan, onze eigen toekomst staat ook reeds op het spel - te laten vernietigen, samen met onze cultuur, eigenheid en ook 'geloof' door op je knieën te gaan liggen in nederigheid om islam barbaren, die je strot komen afsnijden, te overtuigen van je 'goede wil', vrede en harmonie. Die hebben daar geen oren naar, het zal hard tegen hard worden de volgende jaren en niet eens voor het behoud van ons 'geloof' maar om te overléven. Haal je hoofd eens uit het zand ipv de bijbel te citeren, het is reeds vijf ná twaalf of zie je dan niet wat er rondom je gebeurt in heel europa? Ik zal mij niet 'nederig' naar de slachtbank laten leiden, daar kun je vanop aan!

"Ik kijk niet naar wat ik zie , te beoordelen en aansprekende partijen op te stoken, ik kijk naar wat de mensheid nodig heeft om dit gekkewerk te stoppen , omdat het dwaas is, en een dwaas houd niet van zichzelf, ook al lijkt dat vaak wel, maar op een goede manier in elkaar te investeren, want daarheen zullen zij samen willen gaan . Niks geen straf , maar de Rede van de Meester is wat u de intergriteit over een nog te leven leven, mogelijk maakt en van de kwade ziel weer afneemt; zijn manier van spelen met anderen is slechts een valstrik , en die onbewustheid gaat snel voorbij , waarmee gezegt, mannen en vrouwen in leegte verder moeten gaan.."

Misschien kun je dan met de bijbel postvatten voor een moskee om die gelovigen te overtuigen van je nederigheid, van hun dwaasheid en om 'samen' te investeren in elkaar voor een vredevolle en harmonieuze maatschappij? Veel succes ermee.

365Y op 19-07-2017 21:27

Uw toon en woordkeuze zijn onacceptabel, wie bent u om een ander hier de les te lezen, u bent hier gast en gelieve u daarnaar te gedragen. Uw post verwijderd. Mod.

John op 19-07-2017 22:43

VGer47 U heeft het bijbels juist, De hardste schreeuwers zijn die van de mid- en post tribulation vaticaan / katholieke kerk incluis Het antwoord is simple en staat

in twee verzen 1Thess 1:9 en 10 Openb.3:10 De rest staat niet gereed Hem te verwachten want ze willen hun eigen gelijk en houden van kerkje spelen.

Terwijl ik dit voor de tweede keer opschrijf gebeuren er rare dingen met mijn computer raar he!!!

Pagina123
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl