Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Vaticaan verkettert blanke evangelische christenen als onwetende eindtijd fanatici

Trump en Pence namen deze week deel aan kringgebed in Oval Office, geleid door televangelist Rodney Howard-Browne


Veel Westerse christenen ‘verlangen’ inderdaad naar de Apocalyps, omdat ze denken dat zij voor die tijd in de hemel worden opgenomen en toch geen ellende zullen hoeven meemaken. Foto: Antonio Spadaro (3).

Pauselijk adviseur Antonio Spadaro heeft in een artikel hard uitgehaald naar met name blanke evangelische –en moderne katholieke- christenen die volgens hem onwetende, theocratische en oorlogszuchtige fanatici zijn, die vurig verlangen naar de Apocalyps. ‘Deze religieuze groepen bestaan voornamelijk uit blanken’ die steeds conflicten zouden veroorzaken en hun agressieve opstelling zouden rechtvaardigen op basis van ‘het Oude Testament, in plaats van zich te laten leiden door de scherpe, liefdevolle blik van Jezus in de evangeliën.’

 

Het artikel werd geschreven met hulp van de Argentijnse Presbyteriaanse voorganger Marcelo Figueroa, een oude vriend van de paus, en verscheen zowel in het Italiaans als Engels in het aan het Vaticaan gelieerde La Civilta Cattolica, waarvan Spadaro –net Franciscus een Jezuïet-  hoofdredacteur is. Hij richtte zich weliswaar vooral tot Amerikaanse evangelische en moderne katholieke christenen, maar daarmee ook op grote groepen christenen in Europa en Nederland, die dezelfde theologieën volgen.

Bizarre beschuldigingen

Tamelijk bizar was zijn beschuldiging dat conservatieve christenen vooral uit zijn op invloed in de politieke, parlementaire en gerechtelijke sfeer, alsmede ook op het onderwijs systeem, zodat ‘de publieke normen onderworpen kunnen worden aan religieuze moralen.’ (1) Bizar, niet omdat dit in bepaalde opzichten niet waar zou zijn, maar omdat zeker de huidige paus bij uitstek gekenmerkt wordt door het proberen te beïnvloeden en sturen van de wereldpolitiek, en poogt de –onder Franciscus sterk veranderende- katholieke waarden aan de hele wereldbevolking op te leggen.

De generaliserende blik van beide auteurs lijkt dan ook vooral ingegeven door het gegeven dat veel Amerikaanse christenen er niet-politiek-correcte –en inmiddels ook niet-katholiek-correcte- standpunten op zouden nahouden op het gebied van globalisering, massa immigratie, de islam en de door de hele Nieuwe Wereld Orde kliek, waarin het Vaticaan een centrale rol vervult, zo gehate president Donald Trump.

Vorige paus sprak nog van ‘gezond secularisme’

Bovendien is de VS al van oudsher een religieus zeer divers land, waar nog altijd 70% van de bevolking zich identificeert met een vorm van het christendom. Tegelijkertijd is het altijd één van de meest seculiere landen ter wereld geweest, wat mede de reden is waarom het land al sinds mensenheugenis bovenaan de verlanglijst staat van de miljoenen mensen op Aarde die om wat voor reden dan ook willen emigreren.

De vorige paus erkende dit. Onderweg naar Washington vertelde paus Benedictus XVI in 2008 aan journalisten dat hij ‘gefascineerd’ was door het feit dat de ‘founding fathers’ van de VS bewust een seculiere staat hadden gecreëerd, niet uit vijandigheid tegen het christendom, maar omdat ze begrepen dat religie pas echt vrij kan worden beleefd in een staat die zowel gelovigen als ongelovigen zoveel mogelijk ruimte voor hun overtuigingen biedt.

Benedictus sprak daarom van een ‘gezonde vorm van secularisme, met een verscheidenheid van uitingen, die niet alleen getolereerd worden, maar gewaardeerd worden als de ziel van de natie, en als een fundamentele garantie van de mensenrechten en –plichten.’

Verketterd omdat ze op Trump stemden?

De grote vraag of beide auteurs, ongetwijfeld met de goedkeuring van de heilige stoel, inderdaad het grootste deel van de Amerikaanse christenen dachten te moeten verketteren omdat velen van hen Trump in het Witte Huis hebben geholpen. Trump en zijn vicepresident Mike Pence namen deze week in de Oval Office van het Witte Huis nog deel aan een kringgebed dat geleid werd door de al sinds de jaren ‘90 als televangelist actief zijnde Rodney Howard-Browne (2), bekend van onder andere de –overigens zeer dubieuze- ‘Lakeland revival’ en ‘Toronto blessing’, ook wel bekend als de ‘tekenen en wonderen’ beweging.

De kritiek komt extra hypocriet over als bedacht wordt dat veel Amerikaanse christenen er op het gebied van bijvoorbeeld het gezin, abortus en het homohuwelijk dezelfde standpunten op nahouden als het Vaticaan altijd heeft gedaan. Heeft gedaan, want Franciscus lijkt stapsgewijs deze traditionele standpunten te vervangen door een zeer progressieve variant van het christelijke geloof.

Veel Westerse christenen ‘verlangen’ inderdaad naar de Apocalyps

Het artikel van Spadaro en Figueroa bestond overigens niet uitsluitend uit tendentieuze stemmingmakerij (om niet te zeggen puur antiamerikanisme). Het klopt namelijk dat met name evangelische- en pinksterchristenen erg ‘eindtijd’ of ‘Apocalyps’ gericht zijn, voornamelijk omdat ze de -binnen het christendom overigens omstreden- ‘pre-trib opname’ theorie aanhangen, en geloven dat ze zo’n 7 (of 3 ½) jaar vóór de Apocalyps in de hemel zullen worden opgenomen.

Velen hebben daarom zo’n houding van ‘laat op Aarde maar de hel losbarsten, want dan vieren wij in de hemel feest met Jezus’. Omdat dit verlangen botst met de vele Bijbelse opdrachten om juist zorg te dragen voor de zwakken en ellendigen op deze wereld, en voortdurend tegen het kwaad en alle slechte ontwikkelingen in te bidden, komen sommigen in een geestelijke ‘spagaat’ terecht. In hun optiek betekent bidden voor overwinning over het kwaad –in wat voor vorm dan ook, bijvoorbeeld het tegenhouden van een dreigende nieuwe wereldoorlog- namelijk uitstel van de terugkeer van Jezus Christus.

Alleen al deze grote tegenstrijdigheid met wat Jezus en de apostelen leerden zou deze gelovigen aan het denken moeten zetten of ze nu wel de juiste ideeën over de eindtijd aanhangen. Daarnaast zijn er meer dan voldoende Bijbelse handvaten om hen wellicht op een ander spoor te zetten: zo heeft het woord ‘(grote) verdrukking’ in het Nieuwe Testament –ten onrechte verward met het oordeel / de wraak van God, en geprojecteerd op een fictieve laatste eindtijd periode van 7 jaar- in 36 van de 37 teksten betrekking op de gelovigen, en niet op de ongelovige wereld.

 

Xander


(1) Breitbart
(2) Breitbart
(3) BRON afbeelding: Wikimedia Commons - La Civilta Cattolica / https://de.wikipedia.org/wiki/Antonio_Spadaro

Pater Antonio Spadaro vor der vollständigen Sammlung der Zeitschrift La Civiltà Cattolica

 

Zie ook o.a.:

02-01: Evangelist Franklin Graham: Trump president ‘door de hand van God’

2016:
12-02: Rusland waarschuwt voor wereldoorlog... (/ Oude voorspellingen over aanstaande wereldoorlog en vernietiging Europa in 2016)

2015:
27-12: Komt de Apocalyps door zichzelf vervullende profetieën?
23-12: Paus waarschuwt: Eindtijd begonnen, deze kerst mogelijk laatste voor de mensheid
23-10: Voorspellingen 500 zieners over massa immigratie, ISIS en Derde Wereldoorlog komen uit
28-09: Paus pleit in VS voor globalisering en immigratie en bidt opnieuw tot Allah


28-03: Paus Franciscus: Wrede geweld van terrorisme moet worden bestreden met liefde (/ Bijbelboek Openbaring: Ideologie van ‘antichrist’ niet gestopt door liefde, maar door ‘vuur en zwavel’)
20-03: Hoge official Turkse AK Partij: Erdogan wordt leider islamitisch kalifaat (/ Tijd van vervulling laatste Bijbelse eindtijdprofetieën nabij)
11-01: Eén-wereld-religie: Paus verklaart dat alle geloven naar zelfde God leiden

2014:
09-09: Paus Franciscus en Shimon Peres praten over Verenigde Naties van Religies

29-03: Paus Franciscus erkent dat de eindtijd is aangebroken
07-03: De sleutelrol van Rusland en Turkije in de eindtijd (2)

2013:
27-11: Paus Franciscus roept op tot socialistische Nieuwe Wereld Orde

18-10: Bisschop Fellay, hoofd Orde van Pius, suggereert dat de Antichrist nabij is (‘We zijn nu al doodsbang voor paus Franciscus’)
12-06: Zenith 2016 (8): De rol van de laatste paus in de Nieuwe Wereld Orde
10-06: Paus Franciscus wil vredesconferentie drie grote religies in Rome 
11-04: Secretaris-generaal VN: Paus Franciscus spirituele leider van de wereld
15-03: Zal paus Franciscus het christendom en de islam samenvoegen?
14-03: Franciscus van Assisi voorspelde paus die vernietiging zal brengen

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.Reacties

Pagina123
Singleman op 15-07-2017 14:54

En moslims vindt hij wel goed? Die geloven toch ook dat hun tijd van overwinning nu gekomen is, de eindtijd van de kafir....

Willy op 15-07-2017 15:25

Deze Paus wil het Westen vernietigen  hij haat het Westen en hij haat de kerk die hij tot een schisma wil brengen!! Wat deze Paus wil is de afschaffing van de grenzen,van het nationalisme en de dood van het Westen op deze manier opent hij de poort naar een wereldregering en een soort wereldgodsdienst deze Paus is niet geintereseerd in het christendom en zijn leer maar in sociale rechtvaardigheid en de rechten van de mens over de redding van de zielen zwijgt hij in alle toonaarden. Hij wil dat het Westen de islam binnenlaat omdat de islam ook het Westen haat daarom is deze Paus tegen Trump omdat Trump het nationalisme vertegenwoordigd en dat haat hij! Deze mislukte valse Paus van het zevende knoopsgat verwelkomd de stroom van vluchtelingen die in hun zog terroristen schuilen met een gewelddadige ideologie die binnenkort over Europa hun schaduw zullen vestigen deze Paus vertegenwoordigd het morele relativisme  en daarom haat hij ook traditionele christenen en Evangelische christenen die de bijbel nemen als Gods woord hij is geen nederige Paus en geen lieve Paus hij is een valse profeet die de kerk kapot wil !! Shalom

René van Zalk op 15-07-2017 15:36
JP op 15-07-2017 15:37

"De plaatsvervanger van de duivel op aarde met zijn trawanten". 

Henk Boskamp op 15-07-2017 16:29

Deze meneer geeft wat uitleg over de groepen waar de Paus het over heeft... De paus behoord volgens meneer tot een groep die rot tot op het bot is.

http://forbiddenknowledgetv.net/rabbi-marvin-antelman-on-the-sabbatean-frankists/

Eelke Piers op 15-07-2017 16:56

Ik kan mij niet herinneren dat deze paus het uitoefenen van homosexualiteit,levensbeeindiging en abortus ooit heeft goedgekeurd. Ook niet dat hij het gezin  bekritiseerd of afgekeurd heeft

Wardje op 15-07-2017 16:57

JP op 15-07-2017 15:37.  "De plaatsvervanger van de duivel op aarde met zijn trawanten". Dank U wel . Mede namens mede-katholieken .   Let wel , door uw formulering - en tegenhanger ervan - begrijpt u ook vorige 'vertegenwoordigers' onder de zin .  Zonder een paar van hen hadden we zelf misschien niet eens geboren kunnen worden , zozeer schat ik hun invloed geweest naar de hemel toe en op aarde . 

Denk niet dat ik feitelijke kritiek op  beleids en persoonlijk handelen niet mogelijk zou vinden . Zie bijvoorbeeld  http://www.mennenpr.nl/Minder_priesters_kunnen_Franciscus_uitstaan.htmlMaar u raakt iets dat voor ons een geloofspunt is . De paus is  a l s   p a u s  ,  niet als persoon zus of zo met die of ie eigenschappen ,  hoofd van de kerk . In de Kerk geloven katholieken  als Christus' Bruid  en Lichaam (Paulus) , als voorzetting  Christus' werk  op aarde .  Gelovigen individueel horen dat ook te zijn , daar niet van , het maakt het eerste niet minder waar , want het is op een andere wijze waar .   Jazeker het is waar voor (de kerk) , als   i n s t e l l i n g   , stichting , bouwwerk,   stelsel, bijeengeroepen vergadering , levend  en zichtbaar organisme , door Christus zelf in het leven geroepen .   En daarom raakt U onze oogappel .  Ikzelf geloof in Mohammed als mogelijk de baarlijke duivel * .  Ik zal de waarheid ten opzichte van een moslim niet uit de weg gaan als ik dat niet kan , maar ik zal zo een zin met zo'n formulering niet uitspreken als het niet - zoals hier  - ergens toe dient . Dan zou ik zoniet zijn hart en hoogste bezit , zijn geloof , minstens zijn trots raken en verder wel kunnen inpakken . Toch heb ik menigmaal een moslim persoonlijk kunnen of moeten zeggen : Mohammed is voor mij (natuurlijk) een valse profeet . Letterlijk . Het was dan opportuun .  Het was in geen van die gevallen nodig m'n biezen te pakken en de kuierlatten te trekken . 

*Hij heeft in het begin van zijn inspraken zelf geloofd dat ze van de duivel afkomstig waren .

who gives op 15-07-2017 16:57

Ik vind de Jezuïeten nog wel een voorbeeld van hoe je niet geldzuchtig kunt leven, maar daar blijft het zo ongeveer bij. Je zou het ook "humanisme" kunnen noemen, het leidt echter niet tot schaapshonden de uitzonderlijke soort mensen. Schapen en wolven hebben meer dan genoeg, maar het ontbreekt aan schaapshonden, degene die de kudde bij elkaar kunnen drijven. De U.S. had de eerdere Chris Kyle bekend van "American Sniper" de beste scherpschutter ooit met de meeste legitieme kills die uiteindelijk een paar jaar geleden werd vermoord door een mede land- en strijdgenoot (!!) die kampte met psychische problemen. Hoewel je vraagtekens kunt stellen over de Irak oorlog in het algemeen kun je wel stellen dat deze man deed wat de natie van hem vroeg. Geradicaliseerde moslims neerschieten.

Over de eindtijd weet niemand hoe en wat. Gezien het jaar 2016 geruisloos voorbij is gegaan (dit vertegenwoordigd symbolisch de top van de Illuminati Pyramide) are all bets open.

I.S. dacht met het oprichten van het Kalifaat de komst van Imam Mahdi te bespoedigen en heeft gefaald. Het zal ook voor moslims nu duidelijk moeten zijn dat er geen Imam Mahdi komt. De Mahdi wordt dan ook alleen verwacht door de Sji-ieten en weer niet door de Soennieten. Over de komst van Jezus Christus zijn ook al zoveel beweringen en voorspellingen gedaan dat juist daardoor mensen al het geloof minder serieus zijn gaan nemen.

In Turkije had men onder Ataturk ook scheiding tussen staat en godsdienst, onder Erdogan mogen geen boeken over de evolutietheorie meer worden verspreid en ook worden kerken omgebouwd tot moskeeën.

Verder zien we in deze tijd dat er zowel in de MSM als de alternatieve media zoveel nepnieuws staat, dat je beide niet meer kunt vertrouwen. De grote machten spelen allemaal hun eigen spelletje. En Nederland stond erbij en keek erna.

De christenen in de USA zijn in zoverre misleid als ze denken dat Trump hen kan redden, want zijn binnenland beleid is een drama. Zijn buitenland beleid scoort wel goed. In zijn eigen land zijn veel midden inkomens getroffen door afschaffen Obamacare. Obamacare was misschien niet perfect, nu hebben de meeste midden en lagere klasses helemaal niets om op terug te vallen.

Verder komen door nieuwe beursregels weer de Amerikaanse "greed is good" gastjes terug. Obama legde de beursregels aan banden na de onverschrokken akties van veel beurshandelaren die alleen geïnteresseerd waren in korte termijn winsten voor hun zelf en niet dachten aan beleggingsdoelen van klanten.

De nieuwe economische en veel hardere crisis is in de maak, de groei in de VS is nu al aan het stagneren, ipv Make America Great Again, was Stronger Together economisch gezien de betere keuze. Ook voor Europa dreigt er over een jaar een nieuwe crisis. De ECB mag niet meer dan 33% van de staatsobligaties van EU landen opkopen en guess wat daar zitten ze bij veel landen al . Van Finland, Duitsland en Nederland kan de ECB al bijna geen staatsobligaties opkopen omdat ze aan de 33 % zitten. Ze moeten nu meer opkopen van België , Frankrijk, Oostenrijk en Italië. Sinds het stimuleringsprogramma begin maart 2015 heeft de ECB 1600 Miljard eruo opgekocht aan staatsobligaties.

Conclusie:

We leven nu in een kunstmatig gestimuleerde economie met nepgeld gecreërd uit eigenlijk niets!

De bubbel is vele malen groter dan 2008 en niet meer goed te maken!

Wardje op 15-07-2017 16:59

Anti-papisme, antimaconnerie en antisemitisme , verschillen psychologisch (en psychiatrisch) niet erg van elkaar .  Het is genoeg met enkele vrijmetselaars en joden op vriendschappelijke voet te staan om ervan te genezen . 

Wardje op 15-07-2017 17:02

NIet dat de maconnerie in hogere regionen niet de 'vergaderplaats van de duivel' zou zijn (Leo XIII in de jaren 1890) , of dat het jodendom , als ware godsdienst niet vervuld zou zijn door Christus .

Wardje op 15-07-2017 17:06

Duivel . Willy, ik weet niet of ze het weet of dat ze het wil weten , maar de inspiratrice van veel van je stellingen is ook onder invloed van  de duivel , we hebben het er eerder over gehad . En ik heb eerder hier bewijzen geleverd . 

Willy op 15-07-2017 15:25 over ongeldige verkiezing van de Paus 

goodmorning op 15-07-2017 17:10

Word tijd dat de paus zijn mijter afzet, zijn pauselijke gewaad uitrekt, zichzelf een boete kleed verschaft en zich diep moet gaan schamen in wat het vaticaan voorsteld. Het grootste pedofile  netwerk ter wereld gaat ons vertellen wat goed voor de mensheid is. adviseur Antonio Spadaro mag zichzelf eens onder de loep nemen en het Woord Gods van begin tot einde letterlijk lezen. Daarin staat dat gij geen andere goden dienen zal dan alleen de Schepper die.." ook".. in zijn bijbel beschreven staat.

Daarin staat voldoende info, van wat is en wat komen gaat. Kan mij goed voorstellen dat het deze koorknapen te "warm" onder voeten/jurk wordt. De bereidwilligheid van heel wat katholieke mensen om aan te nemen wat meneer pastoor te vertellen heeft ebt weg en duiken zelf de geschriften in. 

Al met al een zielig verhaal van deze adviseur,....mijn advies! Blijf uit dit huis van volwassen koorknapen., denk vooral aan uw kinderen zodat zij niet ten prooi vallen.

Het vaticaan draagt de naam ....firma list en bedrog. Zij moeten zich schamen.

Groet

g

JP op 15-07-2017 17:16

De paus heeft onlangs in een Italiaanse krant laten weten dat de US in hun eigen belang zsm onder een wereldregering zouden moeten komen, de snoodaard.

Albert op 15-07-2017 17:21

antichrist

Wie opmerkzaam is: de Paus is door oude theologen altijd gezien als de antichrist. En de paus laat zich in met Islam, dus paus en islam zijn samen de antichrist. Je moet wel stekeblind zijn om dat niet te zien.

maria op 15-07-2017 17:54

de grote verdukking gaat zeker komen, de echte christenen zullen voor die periode opgenomen worden lees Openbaring 3. vers 10

dit is geen fictie Xander !

Econoom op 15-07-2017 17:59

Vreemd dat de bijbelvaste Amerikaanse evangelische christenen zoveel vertrouwen hebben in Trump die toch in bijbelse termen als een tollenaar en echtbreker moet worden beschouwd.

Een ander geluid op 15-07-2017 18:00

Het lijkt me beter als Antonio Spadaro en de Paus voor zichzelf de Rooms-Globalistische Kerk oprichten.

ohje op 15-07-2017 18:01

ziek

Kalingar op 15-07-2017 18:20

Antonia Sparado kletst slap uit zijn nek als hij wil beweren dat de blanke christenen fanatici zijn in weleke vorm dan ook. Ik heb zelf ruim 6 maanden in Kenia gewoond om precies te zijn Nairobi en daar ging ik naar de JCC (Jubilee Christian Church) toe, en ik kan u allen verzekeren dat ook al is dat een protestantse kerk ze daar toch echt vele malen fanatieker zijn in hun relatie met Jezus en de beleiding van hun geloof. Dus alles wat deze gast probeert te beweren is ronduit vals gebral.

Ik vindt het pesoonlijk nogal moeilijk om vele passages uit de bijbel te onthouden, maar volgens mij zij de Here Jezus kom tot mij ik ben de kerk, men hoeft dus niet per se naar zo'n gebouw te gaan en het geleuter van een voorganger aan te horen want wie zegt mij dat het geen dienaar van de duivel is die ons op een dwaalspoor probeert te brengen. Zo zie deze gast dus ook als een dienaar van de duivel. En de paus trouwens ook met zijn hang naar de moslims.

Qromwel op 15-07-2017 18:26

Is er bekend wat de "Heilige Stoelganger" er zelf van vindt? Misschien is het artikel leuk als ingezonden brief naar het Katholiek Nieuwsblad.

vlokje op 15-07-2017 18:31

ik zit er ook op te wachten, maar ik gun mijn medemens niet de ellende ten behoeve van mijzelf. en ik hoef ook niet een handje te helpen, dat kan Hij heel goed zelf wel.

Flevolander op 15-07-2017 18:34

“Veel Westerse christenen ‘verlangen’ inderdaad naar de Apocalyps, omdat ze denken dat zij voor die tijd in de hemel worden opgenomen en toch geen ellende zullen hoeven meemaken.”

Xander, je maakt dit statement niet op het geloofsforum, maar als opening van het artikel. Daarom heb je mij uitgenodigd deze reactie onder het artikel te plaatsen en niet op het geloofsforum.

Tot mijn spijt is mijn reactie te lang geworden, maar dit onderwerp is al in meerdere artikelen op Xandernieuws verkeerd gepresenteerd en daarom toch deze reactie.

Veel westerse christenen weten veel te weinig tot niets van de eindtijd. Het wordt niet onderwezen in de kerken, de voorgangers/pastors weten er onvoldoende van en kunnen er niet over spreken. In de theologische opleidingen wordt er onvoldoende aandacht aan besteed. Eigenlijk onbegrijpelijk omdat de zeer vele profetieën over deze snel naderende tijd niet voor niets gegeven zijn.

Luk 19:41-44

41. En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar

42. en zeide: Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen.

43. Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen

44. en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag.

Jezus weende omdat ze de profetieën voor hun tijd niet kenden en benoemt in vers 43/44 de gevolgen daarvan. Wij christenen doen het niet beter omdat de meesten van ons ook geen notie hebben van deze tijd en van de profetieën die bezig zijn in vervulling te gaan.

De katholieke kerk heeft een groot stempel gedrukt op de eindtijdleer en dat stempel is ver verwijderd van wat het oude testament en van wat Jezus en de apostelen leren. De zeer antisemitische houding en de vervangingsleer die in de katholieke kerk ontstonden werken tot in deze tijd door in vele kerken en denominaties. Grote mannen als Luther konden ondanks hun verdiensten op ander gebied hier ook geen afstand van nemen. Hierdoor missen vele christenen, waaronder helaas ook jij Xander, de verschillende rollen en plannen die God aan zijn uitverkoren Volk en aan de bruid van Christus, de Gemeente heeft toegedacht.

God werkt altijd volgens vaste patronen. Hij heeft alle patronen in zijn woord bekend gemaakt. Jezus en de apostelen leren over de opname. Zij leren het volgens het model dat al in het oude testament gegeven is. Het model is altijd dat God voordat hij zijn oordeel voltrekt en zijn toorn uitstort dat hij altijd eerst de rechtvaardigen daaruit haalt en apart zet. We zagen het bij Noach. Noach en zijn familie waren veilig in de ark ondergebracht en die was door God zelf gesloten voor hij zijn toorn voltrok middels de zondvloed. Lot en de zijnen moesten eerst weg zijn uit Sodom en Gomorra voor deze steden vernietigd konden worden. Tot Lot weg was konden de engelen niets doen. Lot kreeg het gedaan dat hij niet naar de bergen, maar naar een kleine stad in de verte mocht vluchten. Omdat daardoor Lot en de zijnen, de rechtvaardigen, in die stad waren kon Gods toorn niet meer over die stad uitgestort worden. In de tijd dat Jozua voor Jericho stond, was er in die stad maar één gelovige, maar één rechtvaardige. De hoer Rachab. De echte missie van de twee verspieders die Jozua uitzond was niet het inwinnen van informatie, maar de veiligheid van Rachab verzekeren.

De God die wij dienen is dezelfde als de God van toen en niemand overtuigt mij er van dat hij het in de komende tijd anders zal doen als toen. Voordat God in de eindtijd zijn oordeel over de wereld uitstort zal hij de rechtvaardigen wegnemen. God straft geen rechtvaardigen. Dat zou onrecht zijn. God doet geen onrecht. De gemeente is de bruid van Christus. In de eindtijd eerst Zijn bruid een afranseling geven en dan gelijk daarna het huwelijk voltrekken? Is dat jouw Christus? Is dat wat je geloofd? Zo kan het gaan in een andere religie. Niet bij ons.

Als je de Joodse huwelijkstraditie bestudeert dan zie je dat het gaat volgens het model dat Jezus en de apostelen leerden en waarvan God in het oude testament de profetische voorbeelden gaf.

Ja Xander, die vele westerse christenen die menen dat ze voordat God zijn toorn uitstort worden opgenomen, die hebben gelijk. Je hebt wel gelijk dat degenen die deze zekerheid gebruiken om hun opdracht niet (meer) te hoeven uitvoeren of af te maken schieten te kort.

Bij God staat alles al vast. Geen enkele christen of satansaanbidder kan daar iets aan veranderen. Zoals de eerste vier feesten uit Leviticus 23 exact op de vooraf bepaalde data en tijdstippen in vervulling gingen zo zullen ook de laatste drie feesten, de najaarsfeesten, op de exact geplande momenten in vervulling gaan. Deze feesten representeren het werk van Christus en de opname is ook in die feesten verwerkt.

Ik zou daar een paar avonden Bijbelstudie over kunnen geven, maar dat lijkt me wel iets voor het geloofsforum. Maar de stof is te uitgebreid voor het geloofsforum.

jottum op 15-07-2017 18:59

Ach, katholiek of moslim, agent of officier van justitie, turk of egyptenaar of senegalees of een weinige overebleven autochtoon, ondernemer of uitkeringstrekker, links-eco of rechts rabiaat-islamiet: in de regio rijnmond-dordrecht zijn 3.5 miljoen huishoudens toch allemaal kanker of pre-kankrlijders met gemuteerde dna door decennia lange vergiftiging van drinkwater met Teflon-related chemicaliën. En flessenwater is niet veel beter geziende samenstelling van regenwater en gebotteld bronwater. Van de 30.000 chemicalien wordt op slechts 90 getest. De overige 20.910 zorgen voor ellende. Amen of allah akbar: kanker krijg je toch met je en door je bmw, mercedes, scooter, keuken of politiebus.

Tom Hendrix op 15-07-2017 19:07

@Willy: 15.25. uur. Met U eens; zeker gezien het feit dat deze paus, lid is van de NWO. En dat zegt mij meer dan genoeg.

Doordenker op 15-07-2017 19:10

Deze (laatste?) paus lijkt me de voorspelde anti-christ..

jannie op 15-07-2017 19:18

De paus, een dwaalleraafr.

John op 15-07-2017 19:26

De ' rooms-katholieke kerk' is de weg kwijt. Gisteren onzin verkondigd, vandaag weer. Opdoeken die ' kerk'.

jannie op 15-07-2017 19:36

De paus, een dwaalleraar.

steady op 15-07-2017 21:24

who gives : hoezo de jezuieten niet geldzuchtig, hallo

een vb: de grootste vliegtuigmaatschapij van de vs is eigendom van-juist ja de ongeldzuchtige jezuieten.

daar worden natuurlijk ook militaire jagers gemaakt en verwoestende bommen en granaten e.d.

als de vos de passie preekt dan:: armoede prediken voor ons ja en zelf in ziekmakende rijkdom leven

en de slimme massa loopt er nog steed in en waarom?

de leugen klinkt zooooo lekker, maar zij hebben het graag zo gehad om achter hun oren gekitteld te worden.

slaap zacht

Shalom (zeker weten)

Rebellio op 15-07-2017 21:31

@flevolander, mooi gezegd... maar waarom denkt u dat Xander geen notie heeft van wat u hier beschrijft? Ik lees in deze tekst dat mensen nongelant worden en vergeten dat ze moeten oogsten. Dat de Christen niet verslappen moet omdat het einde nabij lijkt maar juist moet laten zien waar hij voor staat. Dat is toch een juist verwijt? "Na dit alles wijst de Heer tweeënzeventig anderen aan en zendt hen per twee voor zijn aanschijn uit naar elke stad en plek waar hij zou gaan komen. Maar hij heeft tot hen gezegd: de oogst is overvloedig maar de werkers zijn met weinig; bidt daarom de heer van de oogst dat hij werkers uitwerpt naar zijn oogst; gaat heen!- zie, ik zend u uit als lammeren te midden van wolven..." (Lukas 10:1-3)

Maar u heeft zeker gelijk, we moeten elkaar scherp houden. "Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen." (Lukas 21: 34-36) En deze laatste tekst gaat over de mensen in de eindtijd, zie vers 25-32.  

JP op 15-07-2017 21:35

@Wardje op 15-07-2017 16:56

U meent het op te moeten nemen voor mede-katholieken die ik met mijn opmerking over de paus & trawanten, op hun tere zieltje getrapt zou hebben? Ik was ooit zelf katholiek met priesters en nonnen met de hele santekraam in de familie. Ik neem het hen niet kwalijk, omdat zij ook niet beter wisten. Maar de beleidsmakers in het vaticaan verfoei ik tot op het bot omdat zij willens en wetens de gelovigen murw maken met hun achterlijke circus waarbij zij de bijbel misbruiken/claimen met hun stempel erop. Het gaat niet om de paus of paulus enz. maar om Christus na te volgen en niets of niemand anders en daar hoef je niet voor op de kop te staan of andere onzinnige capriolen voor uit te halen. Een ware Christen voelt zich echt niet aangevallen of beledigd door dergelijke kritiek.       

cefas op 15-07-2017 21:56

Gelovigen in God vallen niet onder de toorn van God tijdens de grote verdrukking en worden voor die tijd opgenomen. Als het anders zou zijn komt dat niet overeen met de rechtvaardigheid van God. De grote verdrukking heeft een tweeledig doel. Enerzijds is het een periode van oordeel over de ongelovigen, anderzijds om ongelovigen alsnog tot geloof te brengen in Jezus Christus, de Joodse Messias, de Zoon van de God van Israel.

Flevolander op 15-07-2017 22:04

Rebellio op 15-07-2017 21:3Wellicht ben ik niet duidelijk genoeg geweest. Ik Geef Xander gelijk als hij constateerd dat veel christenen niet hun taak en verantwoordelijkheid oppakken.

Maar Xander heeft ook in eerdere artikelen de overtuiging uitgesproken c.q. de suggestie gewekt dat er geen opname zal zijn voordat God zijn toorn over de aarde uitstort.In zijn openingszin die ik aanhaal suggereert hij dat weer door de frase "omdat ze denken dat zij voor die tijd in de hemel worden opgenomen". Op basis van de voorbeelden uit het O.T. en wat Jezus en vooral Paulus leert moet ik dat als onjuist beschouwen.

In uw tweede zin schrijft u dat de mensen vergeten dat ze moeten oogsten. De mens moet zaaien. God / Jezus oogst de zielen die wij met ons zaaien bereikt hebben. Uw opmerkingen over oogsten brengen mij weer direct terug naar de 7 feesten uit leviticus 27. De feesten die het hele plan van God op geniale wijze representeren. Drie daarvan zijn oogst gerelateerd en staan voor de drie oogsten die Jezus binnen zal halen. Het ongezuurde brood bij de het eerste oogstfeest en dan het gezuurde brood bij het tweede oogstfeest. Werkelijk briljant en alles tot op de minuut uitgedacht voor de grondlegging der aarde.

Qromwel op 15-07-2017 22:13

Zou Franciscus het met Willem Alexander & Maxima ook nog over abortus gehad hebben? Wel over het klimaat en migratie en zo.

Qromwel op 15-07-2017 22:23

Econoom op 15-07-2017 17:59:: Misschien interesseert u dit: http://chuckbaldwinlive.com/Articles/tabid/109/ID/3624/Christian-War-Fever.aspx

Qromwel op 15-07-2017 22:43

JP op 15-07-2017 21:35: Ooit was ik "Rooms" (op wieltjes weliswaar), totdat ik zelf De Bijbel ging lezen. 

Qromwel op 15-07-2017 23:06

o gives op 15-07-2017 16:57:

Over de eindtijd weet niemand hoe en wat. Gezien het jaar 2016 geruisloos voorbij is gegaan (dit vertegenwoordigd symbolisch de top van de Illuminati Pyramide) are all bets open.

Daarom kan een ieder op deze sites zich maar beter onthouden van al te stellige uitspraken, zoals onlangs iemand nog beweerde dat de opneming zal plaatsvinden op 23 september as. Op mijn vraag "hoe weet u dat?" moet ik nog antwoord krijgen.

Bundy op 15-07-2017 23:28

Geheel off topic ; M.Rutte heeft gezegd dat Nederlanders die na de Brexit in Engeland blijven én een Brits paspoort aanvragen , hun Nederlandse paspoort ( Nationaliteit ) kwijtraken .  Een dubbele nationaliteit wordt door Nederland niet geaccepteerd !   Op een site als deze hoef ik niets meer te zeggen denk ik .

mientje op 15-07-2017 23:34

Ik ben niet katholiek, dus vrijheid blijheid

wij geloven gewoon in God, onze hemelse vader

en Jezus

en al die eindtijd profetieen, daar spraken ze niet over

je komt ergens vandaan, je gaat ergens naar toe, dat geloof ik

en daartussen goed je best doen

ik denk nog weleens aan majoor Bosshardt

wat een lieve vrouw    God dienen is mensen dienen  , zei ze

niet mijn strijdkreet, maar toch , zo mooi

Dick op 15-07-2017 23:59

Beste Xander, wellicht is het verstandig als u zich beperkt tot het brengen van uw nieuws, en geen aanzetten meer geeft betreffende de pre/mid/post trib opname discussie. Deze discussie dient m.i. nergens toe. Op mij komt de manier waarop u uw visie deelt ook niet altijd prettig over. Verder niets dan goeds over uw werk!

Marinus Ferdinand op 16-07-2017 00:12

Onbegrijpelijke uitspraak, zeker als je ziet hoe met de islam wordt omgegaan. Dezelfde dubbelheid zie je bij de linkse politiek.

Pieter op 16-07-2017 00:45

Trump en De Paus zijn beide lid van Illuminati dus dit moet weer een spelletje zijn.

Juul op 16-07-2017 00:57

Kort: Ik ben van mening dat Vader of de Allerhoogste als wij ver in de eindtijd zijn, ingrijpt om deze door satan geleide wereld van hem te zuiveren, satan en andere demonen. Deze wereld is maar Tijdelijk van satan, Hij of Vader heeft de aarde Tijdelijk aan satan afgestaan, voor ong. 6000 jaar. Hij heeft de aarde niets voor niets gemaakt!!!! Satan (en andere demonen) kan wel eeuwig hier blijven op AARDE met een paar speelmensen waar hij zich mee vermaakt. Nee zo is het niet, nog even en satan (etc.) moet het veld ruimen, van de aarde af, en heel stevig vastgebonden in de diepste duisterrnis  etc.

De goeie mens (Christen) gaat pas sinds Jezus zijn opdracht voltooid had, bij God aangekomen vrijstelling van zonden als hij/ zij dood is. Jezus was, is volmaakt, door Vader of God gemaakt, eerst nog Vader als Micheal bijgestaan om de schepping te maken en straks gaat Hij hier op aarde het stokje, het regeerstokje van satan overnemen, als satans tijd geweest is. Staat allemaal in de bijbel.

De aarde is van de Allerhoogeste en Hij vind helemaal niet leuk dat satan hier regeert, maar dat moet toch tijdelijk doorgang vinden, tot alle regerings besturen zijn beproefd en is er niets bij wat ons het paradijs schenkt, met overvloed aan vrede, geen ziekte, en zelfs geen dood, een veilige aarde met een schitterd klimaat etc. dan faalt satan em wordt hij uiteindelijk stevig gevangen gezet. En uiteindelijk weg van de aarde. En wat dan? Dan komt Jezus C. hier regeren en zullen goede mensen opstaan, uit de dood ontslapen. Ook niet bang zijn voor overbevolking. Met gemak passen wij en onze voorouders  als voorbeeld in Australie. 

nuffniet op 16-07-2017 01:02

@ Qromwel: 23 september. Niet per se dat ik daar onvoorwaardelijk in geloof, maar deze video geeft uitleg hierover:  https://www.youtube.com/watch?v=xn_l2yS6H2o

Wel interessant toch?

Marinus Ferdinand op 16-07-2017 01:48

Trump propageert "America First" en dat kun je nationalisme noemen, maar het is ook identiteit. En dat is een belangrijk verschil met de globalisten die alle grenzen open willen gooien en daarmee alle culturen gladstrijken, zodat we geen identiteit meer hebben. Bijproduct van die open grenzen politiek is uiteraard dat iedereen Europa kan binnen wandelen, dat we economisch ten gronde gaan en geislamiseerd worden. Daar heb ik geen trek in.

Marinus Ferdinand op 16-07-2017 01:51

@Wily

Deze paus wil van de strenge dogmatische benadering van de vorige paus af en graag open, liefdevol en barmhartig zijn. Het gevaar is het morele relativisme dat u benoemt. Ik geloof niet dat deze paus "slecht" is, maar hij weet niet wat hij wil: dat is m.i. zijn probleem. Daarbij: de fundamentele dogam 's (ik heb het niet over een dogmatische, starre stijl van leiderschap) kun je niet verlaten, want dan ontken je de natuur van de mens.

mientje op 16-07-2017 01:56

Handen af van Trump, hij zei het zelf ook een keer

Hij hoeft dit niet te doen, hij  is 71, heeft kleinkinderen, alles leuk, geld zat

Hij hoeft daar niet als potentiele schietschijf te gaan staan

Hij doet dit voor ons

Hij is een enorm sterk persoon, 

Marinus Ferdinand op 16-07-2017 01:56

P.S.

Die zaak van die schoolfoto met die twee ontbrekende islamitische kinderen, gaat wat mij betreft voor de Hoge Raad!!!

Hubert Luns op 16-07-2017 08:15

Bergoglio is door Katholieke zieners voorspeld. In La Salette (1846) werd aan twee kindertjes voorspeld dat de priesters in de eindtijd riolen van ongerechtigheid zouden worden en Rome het geloof zou verliezen. De toenmalige paus heeft de boodschappen van La Salette erkend, maar zodra hij overleden was is het op de index van verboden boeken gezet. Deze paus is de in de Bijbel voorspelde Valse Profeet die handje klap speelt met de Antichrist. Op een gegeven moment zal Bergoglio geneeskrachtige gaven krijgen, maar niet van God. En kwijlend zullen de mensen achter hem aanlopen en vervolgens de Antichrist, die een op en top charistmatische persoonlijkheid heeft.

Wat de opname betreft van hen die Christus toebehoren is die vlak voordat Gods eindoordeel komt dat in mijn perspectief hooguit twee weken duurt en daarna begint het Vrederijk waarin ook het innerlijk van de mens genezen zal zijn. Tot de tijd van de opname zullen door het getuigenis van de eindtijdgelovigen en door Gods handelend optreden nog velen zich bekeren. En wat die totaalvernietiging betreft, waar men zo graag over spreekt, zal die voorkomen kunnen worden als veel mensen tot bekering komen. Dus daar ligt onze taak.

Doordenker op 16-07-2017 10:09

@Dick. U bent duidelijk weer iemand die denkt het recht te hebben te bepalen wat anderen (niet) zouden mogen schrijven en zeggen. In dit geval kunt U misschien beter gaan solliciteren bij NPO, VRT, CNN, etc.

Pagina123
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl