HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Vaticaan verkettert blanke evangelische christenen als onwetende eindtijd fanatici

Trump en Pence namen deze week deel aan kringgebed in Oval Office, geleid door televangelist Rodney Howard-Browne


Veel Westerse christenen ‘verlangen’ inderdaad naar de Apocalyps, omdat ze denken dat zij voor die tijd in de hemel worden opgenomen en toch geen ellende zullen hoeven meemaken. Foto: Antonio Spadaro (3).

Pauselijk adviseur Antonio Spadaro heeft in een artikel hard uitgehaald naar met name blanke evangelische –en moderne katholieke- christenen die volgens hem onwetende, theocratische en oorlogszuchtige fanatici zijn, die vurig verlangen naar de Apocalyps. ‘Deze religieuze groepen bestaan voornamelijk uit blanken’ die steeds conflicten zouden veroorzaken en hun agressieve opstelling zouden rechtvaardigen op basis van ‘het Oude Testament, in plaats van zich te laten leiden door de scherpe, liefdevolle blik van Jezus in de evangeliën.’

 

Het artikel werd geschreven met hulp van de Argentijnse Presbyteriaanse voorganger Marcelo Figueroa, een oude vriend van de paus, en verscheen zowel in het Italiaans als Engels in het aan het Vaticaan gelieerde La Civilta Cattolica, waarvan Spadaro –net Franciscus een Jezuïet-  hoofdredacteur is. Hij richtte zich weliswaar vooral tot Amerikaanse evangelische en moderne katholieke christenen, maar daarmee ook op grote groepen christenen in Europa en Nederland, die dezelfde theologieën volgen.

Bizarre beschuldigingen

Tamelijk bizar was zijn beschuldiging dat conservatieve christenen vooral uit zijn op invloed in de politieke, parlementaire en gerechtelijke sfeer, alsmede ook op het onderwijs systeem, zodat ‘de publieke normen onderworpen kunnen worden aan religieuze moralen.’ (1) Bizar, niet omdat dit in bepaalde opzichten niet waar zou zijn, maar omdat zeker de huidige paus bij uitstek gekenmerkt wordt door het proberen te beïnvloeden en sturen van de wereldpolitiek, en poogt de –onder Franciscus sterk veranderende- katholieke waarden aan de hele wereldbevolking op te leggen.

De generaliserende blik van beide auteurs lijkt dan ook vooral ingegeven door het gegeven dat veel Amerikaanse christenen er niet-politiek-correcte –en inmiddels ook niet-katholiek-correcte- standpunten op zouden nahouden op het gebied van globalisering, massa immigratie, de islam en de door de hele Nieuwe Wereld Orde kliek, waarin het Vaticaan een centrale rol vervult, zo gehate president Donald Trump.

Vorige paus sprak nog van ‘gezond secularisme’

Bovendien is de VS al van oudsher een religieus zeer divers land, waar nog altijd 70% van de bevolking zich identificeert met een vorm van het christendom. Tegelijkertijd is het altijd één van de meest seculiere landen ter wereld geweest, wat mede de reden is waarom het land al sinds mensenheugenis bovenaan de verlanglijst staat van de miljoenen mensen op Aarde die om wat voor reden dan ook willen emigreren.

De vorige paus erkende dit. Onderweg naar Washington vertelde paus Benedictus XVI in 2008 aan journalisten dat hij ‘gefascineerd’ was door het feit dat de ‘founding fathers’ van de VS bewust een seculiere staat hadden gecreëerd, niet uit vijandigheid tegen het christendom, maar omdat ze begrepen dat religie pas echt vrij kan worden beleefd in een staat die zowel gelovigen als ongelovigen zoveel mogelijk ruimte voor hun overtuigingen biedt.

Benedictus sprak daarom van een ‘gezonde vorm van secularisme, met een verscheidenheid van uitingen, die niet alleen getolereerd worden, maar gewaardeerd worden als de ziel van de natie, en als een fundamentele garantie van de mensenrechten en –plichten.’

Verketterd omdat ze op Trump stemden?

De grote vraag of beide auteurs, ongetwijfeld met de goedkeuring van de heilige stoel, inderdaad het grootste deel van de Amerikaanse christenen dachten te moeten verketteren omdat velen van hen Trump in het Witte Huis hebben geholpen. Trump en zijn vicepresident Mike Pence namen deze week in de Oval Office van het Witte Huis nog deel aan een kringgebed dat geleid werd door de al sinds de jaren ‘90 als televangelist actief zijnde Rodney Howard-Browne (2), bekend van onder andere de –overigens zeer dubieuze- ‘Lakeland revival’ en ‘Toronto blessing’, ook wel bekend als de ‘tekenen en wonderen’ beweging.

De kritiek komt extra hypocriet over als bedacht wordt dat veel Amerikaanse christenen er op het gebied van bijvoorbeeld het gezin, abortus en het homohuwelijk dezelfde standpunten op nahouden als het Vaticaan altijd heeft gedaan. Heeft gedaan, want Franciscus lijkt stapsgewijs deze traditionele standpunten te vervangen door een zeer progressieve variant van het christelijke geloof.

Veel Westerse christenen ‘verlangen’ inderdaad naar de Apocalyps

Het artikel van Spadaro en Figueroa bestond overigens niet uitsluitend uit tendentieuze stemmingmakerij (om niet te zeggen puur antiamerikanisme). Het klopt namelijk dat met name evangelische- en pinksterchristenen erg ‘eindtijd’ of ‘Apocalyps’ gericht zijn, voornamelijk omdat ze de -binnen het christendom overigens omstreden- ‘pre-trib opname’ theorie aanhangen, en geloven dat ze zo’n 7 (of 3 ½) jaar vóór de Apocalyps in de hemel zullen worden opgenomen.

Velen hebben daarom zo’n houding van ‘laat op Aarde maar de hel losbarsten, want dan vieren wij in de hemel feest met Jezus’. Omdat dit verlangen botst met de vele Bijbelse opdrachten om juist zorg te dragen voor de zwakken en ellendigen op deze wereld, en voortdurend tegen het kwaad en alle slechte ontwikkelingen in te bidden, komen sommigen in een geestelijke ‘spagaat’ terecht. In hun optiek betekent bidden voor overwinning over het kwaad –in wat voor vorm dan ook, bijvoorbeeld het tegenhouden van een dreigende nieuwe wereldoorlog- namelijk uitstel van de terugkeer van Jezus Christus.

Alleen al deze grote tegenstrijdigheid met wat Jezus en de apostelen leerden zou deze gelovigen aan het denken moeten zetten of ze nu wel de juiste ideeën over de eindtijd aanhangen. Daarnaast zijn er meer dan voldoende Bijbelse handvaten om hen wellicht op een ander spoor te zetten: zo heeft het woord ‘(grote) verdrukking’ in het Nieuwe Testament –ten onrechte verward met het oordeel / de wraak van God, en geprojecteerd op een fictieve laatste eindtijd periode van 7 jaar- in 36 van de 37 teksten betrekking op de gelovigen, en niet op de ongelovige wereld.

 

Xander


(1) Breitbart
(2) Breitbart
(3) BRON afbeelding: Wikimedia Commons - La Civilta Cattolica / https://de.wikipedia.org/wiki/Antonio_Spadaro

Pater Antonio Spadaro vor der vollständigen Sammlung der Zeitschrift La Civiltà Cattolica

 

Zie ook o.a.:

02-01: Evangelist Franklin Graham: Trump president ‘door de hand van God’

2016:
12-02: Rusland waarschuwt voor wereldoorlog... (/ Oude voorspellingen over aanstaande wereldoorlog en vernietiging Europa in 2016)

2015:
27-12: Komt de Apocalyps door zichzelf vervullende profetieën?
23-12: Paus waarschuwt: Eindtijd begonnen, deze kerst mogelijk laatste voor de mensheid
23-10: Voorspellingen 500 zieners over massa immigratie, ISIS en Derde Wereldoorlog komen uit
28-09: Paus pleit in VS voor globalisering en immigratie en bidt opnieuw tot Allah


28-03: Paus Franciscus: Wrede geweld van terrorisme moet worden bestreden met liefde (/ Bijbelboek Openbaring: Ideologie van ‘antichrist’ niet gestopt door liefde, maar door ‘vuur en zwavel’)
20-03: Hoge official Turkse AK Partij: Erdogan wordt leider islamitisch kalifaat (/ Tijd van vervulling laatste Bijbelse eindtijdprofetieën nabij)
11-01: Eén-wereld-religie: Paus verklaart dat alle geloven naar zelfde God leiden

2014:
09-09: Paus Franciscus en Shimon Peres praten over Verenigde Naties van Religies

29-03: Paus Franciscus erkent dat de eindtijd is aangebroken
07-03: De sleutelrol van Rusland en Turkije in de eindtijd (2)

2013:
27-11: Paus Franciscus roept op tot socialistische Nieuwe Wereld Orde

18-10: Bisschop Fellay, hoofd Orde van Pius, suggereert dat de Antichrist nabij is (‘We zijn nu al doodsbang voor paus Franciscus’)
12-06: Zenith 2016 (8): De rol van de laatste paus in de Nieuwe Wereld Orde
10-06: Paus Franciscus wil vredesconferentie drie grote religies in Rome 
11-04: Secretaris-generaal VN: Paus Franciscus spirituele leider van de wereld
15-03: Zal paus Franciscus het christendom en de islam samenvoegen?
14-03: Franciscus van Assisi voorspelde paus die vernietiging zal brengen

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.Reacties

Pagina123
Wardje op 19-07-2017 23:17

@Anna.  Wat is het vaticaan?  En waar heb je gelezen dat "dit" Vaticaan [bedoel je de Kerk? De Paus? het kerkelijk of pauselijk leergezag?] het Oude Testament zou gaan afschaffen? *Of zelfs maar een aanwijzing daarvoor?  Dacht je niet dat omvang en draagwijdte (door God geïnspireerd) H.Schrift  te enen male onfeilbaar is vastgesteld op het concilie van Trente in de 16e eeuw?  Dacht dat je dat een paus - laat staan "het Vaticaan" wat dat ook moge betekenen, dit ooit zou kunnen veranderen?  Dat de omvang van de bijbeel in feite al definitief door de Kerk is vastgesteld in de loop van de 4e eeuw?   ---  

*"Als het waaris", ja zo kan ook wel allerlei dingen gaan suggereren.

365Y op 20-07-2017 08:33

U weigert zich te voegen naar het beheer, u bent niet meer welkom op de XN forums. Mod.

Josef op 20-07-2017 13:36

Dit waar het vaticaan werkelijk voor staat.

WAAR HET VATICAAN WERKELIJK OVER GAAT  http://www.religie.eu/AAP-wereldreligies/2.art.R.K/1.watishetVaticaanwerkelijk/WathetVaticaanwerkelijkis.htm

Geen hoofdletters, zie rood gemarkeerd, zie siteregels. Mod.

Wardje op 20-07-2017 14:57

"Vaticaan"ouwe***koek. @Joseph, graag antwoord. Als je de site "Waar het Vaticaan werkelijk over gaat" opslaat zie je allereerst een obelisk die "fallussymbool" wordt genoemd, en dan een decoratieve draak uit het Vaticaans museum een zo genoemde "oudste wapen van het Vaticaan" wordt genoemd , aan welke aanduiding vervolgens een heel verhaal wordt opgehangen .  Iemand anders op de site was daar ook al mee aan de gang. Er klopt gewoon helemaal niks van. Dat wapen is niet van het Vaticaan en is het ook nooit geweest.   --- Als je "Stemma (wapen) del vaticano' of "del città del Vaticano" googelt levert dat een prachtig gekleurde pagina op van allerlei wapens van het Vaticaan, maar geen draak . Met andere woorden: iets is gewoon  niet waar , maar er worden allerlei theorieën aan opgehangen die nog veel minder waar zijn.   ---  De goede en uitstekende dingen van de kerkgeschiedenisworden  zeker tegenwoordig misvormd (bij allerlei soorten "traditionalists') Of alleen beperkt bekend gemaakt. En zoniet: genegeerd. Werk van NWO en MSM en van degenen die door hen met vooringenomenheid zijn behept geraakt*   ---  

Maar  wat betreft buitengewoon slechte: bederf van het buitengewoon goede levert iets buitengewoon slechts op , zoals de oude Romeinen zeiden . En:  We moeten niet iets  goedpraten wat niet goed te praten is .      Maar : je moet erg blind zijn - níet-schuldig , een beetje schuldig blind , schuldig blind ; of erger dan dat -  om alles te geloven wat wordt verteld over de kerkgeschiedenis. O.a. in katholieke preken , en op het net en op deze site .  Gelukkig hebben we nu op Gates of Vienna, op Jihad watch van Robert  Spencer**** ,  en  op Churchmilitant.com van Richard Voris***, een paar goeie video's die een hoop geschiedvervalsing rechtzetten en aan de kaak stellen over bv. de  kruistochten . Terecht .   Church militant houdt bovendien niet op Kard. Dolan en veel andere  bisschoppen en priesters ter verantwoording te roepen .      Geschiedvervalsing over inquisitie: al  twintig jaar geleden was daar op de BBC een heel goede docu over .  Op you tube : zie **.Wat JH Newman betreft:  hij heeft een half leven besteed aan de bestudering van kerkvaders, kerk- en dogmageschiedenis .   Van hem is en hem geldt het woord: "Wie de geschiedenis kent , wordt katholiek . "  het woord is op hemzelf van toepassing. Hij heeft  de algemene geschiedenis , de  kerkvaders , de  kerk- en dogmageschiedenis leren kennen als geen ander .  De bijbel kende hij voor een groot deel van buiten .   Een ander sprekend citaat van hem:"We can believe what we choose. We are answerable for what we choose to believe.    We kunnen kiezen wat we geloven . Voor wát we verkiezen te geloven , zijn we verantwoording schuldig ."   ---    1) Bron voor wapen van Vaticaan=draak=***koek:  https://www.google.nl/search?q=stemma++del+vaticano&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi6ptqLnvzRAhWiIsAKHSdCCh4Q7AkILw&biw=1280&bih=589      >   (mooie plaatjes)U wilt over de slechtste pausen horen ? Ga uw gang , beluistert U de levendige videovoordracht u kunt de  gesproken tekst ook lezen daar .     10-minuten-video van Richard Voris*** met een aantal feiten over moreel de slechtste pausen .Het betreft :     https://www.churchmilitant.com/video/episode/a-disgrace-to-the-chair-of-peter     http://www.churchmilitant.com/video/archive/the-vortex  grote keuze video's vrnl. actualiteit, ook kritisch over paus F., korte en langere video's en FBI's (90min.) over een overheersende invloed van gay lobbies vooral in de VS, Vrijmetselarij en veel meer .*tussen haken boven was een reactie op Een ander geluid op 19-02-2017 18:16 op page:    http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/02/Angela-Merkel-en-paus-Franciscus-Moslim-terrorisme-bestaat-niet     **http://supremacyandsurvival.blogspot.nl/2014/08/the-bbc-exposes-myth-of-spanish.html     is de uitstekende BBC-docu over feit en fictie over de inquisitie . Jammer dat er muziek is toegevoegd met ietwat dramatische werking .    *** http://www.churchmilitant.com/video/archive/the-vortex        https://www.churchmilitant.com/video/episode/a-disgrace-to-the-chair-of-peter****http://gatesofvienna.net/    ***** https://www.jihadwatch.org/       

Wardje op 20-07-2017 15:22

@Anna.  Het moest natuurlijk zijn:  "Dacht je niet dat de lijst van boeken die tot de algemeen (katholiek) christelijke bijbel behoren, door de Kerk niet allang was vastgesteld in de loop van de 4e eeuw?" Door Luther zijn daar een paar boeken afgehaald.  Het was zijn grote wens ook iets uit het Nieuwe Verbond verwijderen. De brief van Jacobus. Dat is gelukkig niet gebeurd.

Wardje op 20-07-2017 15:45
Marinus Ferdinand op 17-07-2017 20:50  @Anna  "Als je de Bijbel, waar van toespassing, symbolisch leest, is dat NIET tornen aan Gods woord. Althans, dat is mijn overtuiging! Ik neem aan dat velen het niet met me eens zijn."  Eens . Het tweede Vaticaanse Concilie heeft in het document Verbum Dei (Het Woord Gods) de belangrijke uitspraak gedaan dat de Evangelies in het algemeen historisch genomen moeten worden. Ze hebben willen verhalen over zijn en doen van Jezus . Verhalen (=historiën) zoals werd verhaald in het begin van de jaartelling (w.). Met wat meer vrijheid dan wij plegen te nemen wanneer we wat gebeurd is beschrijven (maar ze zijn zorgvuldiger dan wat je hier op de site leest en dan de MSM). Het houdt in dat we de wonderen erin kunnen houden voor als de werkelijkheid beschrijvend. Voor de niet-gelovigen: dat ze de werkelijkheid hebben willen beschrijven. Mening van de Kerk, maar ook uitleg met gezond verstand.
Josef op 20-07-2017 17:09

@ Wardje, zo kan je alles onderuit halen, zelfs de Bijbel wordt op die manier gelezen naar aanwijzingen van zogenaamde deskundigen.

Die vertellen dat het rooms katholisime het ware geloof is.

Ik neem deze waarschuwing wel serieus .

vriendelijke groet,Josef

Wardje op 20-07-2017 19:38

@Josef.  Er is tien, resp. vijftien eeuwen praktisch één kerk geweest zonder kerkscheuring (1053) of reformatie (1517).  Waar dacht u dat men het ware geloof in die tijd heeft gehaald en wel moeten halen? Zeker als men niet kon lezen.

Erkenning van de Kerk voor wat ze is , de enige ware katholieke (algemene) en apostolische kerk is ook een kwestie van genade, van gegeven geloof. Altijd , maar nog meer  in de huidige tijd met zoveel desinformatie, zoals bijv. door jou doorgegeven, ben je sterk afhankelijk van genade om het te kunnen geloven. Er zijn wel sterke aanwijzingen voor te geven en te vinden als je wil, maar een bewijs is er niet voor te leveren. De Kerk zelf is als zichtbaar, tegelijkertijd mystiek Lichaam en Bruid van Christus iets dat je mag geloven als dat geloof je wordt geschonken.  Christus is er zo innig mee verweven als man en vrouw in een huwelijk (Paulus). Ondanks alles.Oprecht dank voor je laatste zin. Ik neem aan dat hij slaat op mijn reactie van 14u57.

Josef op 25-07-2017 10:55

@Wardje, 20-07-2017 19:38

Die laatste zin sloeg zeker niet op jouw  antwoord, die waarschuwing die ik jou toe stuurde neem ik serieus en wat jij allemaal als ouwekoek en onwaarheden bestempeld blijft wel actueel want het hele rooms katholisisme heeft  2000 jaar het ware geloof verkwanseld aan allerhande  duivelse rituelen. De rijkdommen van het vaticaan waar komen die vandaan Wardje eerlijk verkregen uit donaties of waar zij wereldwijd geroofd hebben onder het mom van..... ?

De enige ware kerk is Jezus Chistus en geen rovende instituten waar gelogen en verkrachtingen plaats vinden.

De kerk als instituut heeft voor mij geen enkele waarde zoals het bij jou de boventoon voert.

Hier nogmaals een  link, misschien betitel jij die ook wel als leugen, maar het rooms katholisisme beschouw ik als De Grote Leugen.

Christendom vs islamhttp://christendomvsislam.weebly.com/

 

Mvg. Josef

Wardje op 25-07-2017 14:20

@Josef.  Het is waar dat ik de nadruk leg op het kerk als instituut, als instelling. Ik zie daar een reden voor. Het wordt namelijk allerwegen ontkend in de publiciteit en in massa-beïnvloeding sinds de Verlichting. Inderdaad met allerlei leugens, en dat is veelzeggend, ook voor degenen die het volgende niet geloven: De Kerk is gesticht, ingesteld "geïnstitueerd" door haar Heer en Hoofd Jezus Christus zelf; zijn leven stroomt in de leden, in de levende ledematen van dat Lichaam is er het belangrijkste in , zeker, maar dat neemt niet weg dat die Kerk is ingesteld met een levende en  z i c h t b a r e    hoofdherder, bestuur, leergezag en priesterschap, namelijk Petrus en de andere apostelen en hun opvolgers. Deze waren drie jaar lang de naaste gezellen , en na de verrijzenis nog.  Tot hen, en niet tot de gehele christenheid heeft Christus gezegd dat na de komst van de H.Geest  alles in herinnering zou brengen wat Hij hun had gezegd. Zij waren door Christus gevormd, opgevoed, met speciale taken en volmachten bekleed(demonene uitdrijven, zieken genezen, doen wat Hij had ingesteld aan het einde van het laatste avondmaal ("Dit is mijn Lichaam.." enz.)).   Zou hij dat levende en zichtbare bestuur, leergezag, en priesterschap alleen hebben bedoeld voor de eerste generatie schapen?

Wardje op 25-07-2017 14:37

Uitstekend. Josef op 25-07-2017 10:55. Het is een  geweldig goede pagina waarnaar je hebt verwezen aan het eind van je reactie: http://christendomvsislam.weebly.com/  . Ikheb alleen de eerste helft gelezen .  De schrijver beperkt zich tot hoofdzaken , doet dat grondig, met kennis van zaken, en in een vorm waardoor je goed van de dingen doordrongen raakt.  

Josef op 25-07-2017 19:40

@Wardje. hier is nog zo'n link.

De Bilderberggroep en haar rol in de nieuwe wereldorde - Bijbels Optiekhttp://bijbelsoptiek.weebly.com/de-bilderberggroep-en-haar-rol-in-de-nieuwe-wereldorde.html

Wardje op 25-07-2017 20:45

@Josef. Je hebt wel verwezen naar een geweldig goede pagina over christendom tegenover islam, maar daarmee is nog niets bewezen tegen de katholieke kerk, wel ervóór. Ik heb duidelijk aangetoond dat de bron waarop jouw mening was gestoeld flauwekul was.  Het wapen van "het vaticaan" (wat bedoelen ze?) is geen draak, laat staan de hele rest waar ze het over hebben.  Ik had je gevraagd om een antwoord, en je zegt dat "je de waarschuwing wel serieus neemt", de waarschuwing die helemaal uitging van "een feit" waarvan  ik de klaarblijkelijke onwaarheid onzin duidelijk heb bewezen.  Had je de eerste 11 regels van Wardje op 20-07-2017 14:57 niet uitgelezen, of wat is er aan de hand?Wat betreft Bilderberg-bijeenkomsten: Minister Joseph Luns was er nooit uigenodigd  is er ooit uitgezet. Volgens mij omdat hij overtuigd katholiek was en dat niet onder stoelen of bankenstak. 

Wardje op 25-07-2017 23:35

Link. Inderdaad.@Josef 25-07-2017 19:40. Dit keer stuurde je geen link die niets met het onderwerp te maken had, maar verder van uitstekend gehalte was en zelfs enige goede dingen  te melden had over de Katholieke Kerk.  Ik bedoel   http://christendomvsislam.weebly.com/    Nogmaals aanbevolen voor wie geinteresseerd is in de verhouding christendom/islam.    In de link die je dit keer stuurde, heeft Weebly niet zo'n goede hand gehad in het uitkiezen en doorgeven van wat ze, in dit geval durven denken dat waar is.  En de vertaling is ervan niet even goed,  vele klaarblijke vertalingsfouten.  Wat erger is: er zijn wel tien dingen op te noemen die ordinaire, lafhartige en opzettelijke leugens zijn.  Ik kies er één uit.    Johannes Paulus II heeft in december 1984 verklaard:  "Het zou daarom van dwaasheid getuigen, zowel als van vooringenomenheid, om lukraak voorbij te zien aan de middelen van genade en redding(verlossing, heil, zaligmaking), die de Heer voor ons heeft voorzien, en om te beweren dat je vergeving hebt ontvangen, terwijl je hebt afgezien van het sacrament dat nu juist precies voor dat doel door Christus was ingesteld, voor de vergeving."  De paus doelde hier zeer duidelijk op het sacrament van de biecht. Zie Joh. 20:23, Christus blaast op de ochtend van de Verrijzenis op de voorhoofden van de apostelen, de eerste priesters, en verklaart daarbij: "Ontvangt de Heilige Geest. Aan wie gij de zonden vergeeft, hun zijn ze vergeven; aan wie gij de zonden  behoudt, hun zijn ze behouden. (vertaald uit de Lutherse  Jubileumsbijbel). De Kerk leert duidelijk dat kleinere zonden kunnen al worden vergeven door liefde, door gebed, in wel of niet het uitdrukkelijk vragen van vergeving,  door aalmoezen en daden van naastenliefde enz.  Deze kleinere zonden hoeven niet te worden gebiecht. Grote zonden kunnen volgens de Kerk direct worden vergeven door een volmaakt berouw, dat is door een berouw uit liefde voor God.  Ook al zijn die zonden daardoor al vergeven, voor die zonden vraagt de Kerk uitdrukkelijk dat men ze nog belijdt in een biecht.  Als men dat weet en dat niet doet, is dat op zich voor de katholiek al een teken dat dat berouw niet volmaakt was.   ---    Wat maakt nu de Los Angeles Times van 12 december 1884 hiervan, ik bedoel van de boven geciteerde  woorden van Johannes Paulus?  In weerwil van een wijd gedeelde overtuiging , gedeeld door Protestanten en een groeiend aantal Katholieken, "verwierp Paus Jan Paul II het idee dat men direct vergeving kan verkrijgen van God"  - een aperte leugen, want dat zegt de paus helemaal niet en het gaat diametraal in tegen de overbekende leer van de Kerk. Maar de krant noemt nog wel zuinigjes de biecht: -  "en spoorde de katholieken aan meer te biechten...".Wat maakt vervolgens Weebly, in commissie, hiervan?  Wist u dat de Los Angeles Times op 12 december 1984, paus Johannes II  citeerde met de uitspraak: “Ga niet naar God voor vergeving van zonden, maar kom bij mij.”   ---   Een miese bedoening. De laatste leugen erger dan die daarvoor. De heidense monoteïst Cicero had meer fatsoen in zijn lijf en zou het verachtelijk hebben gevonden. En jullie bijbelchristenen denken er straks mee weg te komen, ja zelfs er goed aan te doen zulke "waarschuwingen serieus te nemen."? De anglicaanse geleerde, predikant en schrijver John Henry Newman had zijn hele leven door een hartstocht voor de waarheid. In zijn jonge jaren geloofde hij dat de paus de antichrist was.  In later jaren kwam hij daarvan terug.  Van hem is het woord:  "je hebt de vrijheid te geloven wat je verkiest; maar je zult verantwoording moeten afleggen over wat je gelooft."

Josef op 26-07-2017 07:23

@Wardje, 25-07-2017 20:45

Je hebt niet goed gelezen,ook daarin staat dat de rooms katholieke kerk een organisatie is van rituelen en dat het zijn plicht 2000 jaar heeft verzaakt de juiste boodschap te brengen, met het woord verkwanselen zegt dat niet genoeg over die valse leer van de rk?

Wardje , heb jij meer onderzoek gedaan dan degene die  tegen jou valse religie in durfde tegaan en alles te bestempelen als flauwekul omdat jou inquisitie instituut aangevallen wordt?

Lees, misschien is het goed lezen voor jou wel heel moeilijk, die link nou eens echt en verdiep je daarin zonder vooroordeel.

Hier nogmaals de link voor de duidelijkheid.

http://www.religie.eu/AAP-wereldreligies/2.art.R.K/1.watishetVaticaanwerkelijk/WathetVaticaanwerkelijkis.htm

steady op 26-07-2017 13:03

jozef /wardje

petrus is nooit nooit in rome geweest

paulus daarentegen wel omdat paulu een apostel der natien was en petrus niet

en die fameuze stoel van petrus bleek na een grondige oppoetsbeurt toch wel een mohammedaanse stoel te zijn zeker

kristus heeft nooit zijn kerk ingesteld met een levende hoofdherder(wat een woordkeuze zeg)

kristus heeft nooit een plaatsvervanger voor zichzelf in of aangesteld indien wel dan zou hij zichzelf

voor altijd buitenspel zetten.

en nu:  de paus beweert zelfs dat hij de plaatsvervanger van god zelf is  (goejendag zeg)

denk je dat de heer zijn kerk zou vestigen in een babylonisch gebouw zoals het vatikaan?

denk je dat de heer zich zou laten vertegenwoordigen door de baal priesters(satanisten)

ik denk het niet hé

nog veel sterkte toegewenst in uw zoektocht naar...

met filosofie zul je er niet komen hoor

Shalom

shalom

Marinus Ferdinand op 26-07-2017 13:44

@Seady

ON-gefundeerd!!!!!!

Josef op 26-07-2017 21:16

@Seady, ik heb nooit beweerd dat Petrus in rome is geweest is.

@ Marinus, Seady heeft wel degelijk gefundeerde opmerkingen over de instelling van de rkk dat het een schijnheilige/ leugenachtige poppenkast is.

Marinus Ferdinand op 27-07-2017 10:36

@Josef

Dan stl ik vast dat u weinig begrijpt van de RK kerk, van traditie in het algemeen, de rol van kerkelijk gezag.... et cetera...

Josef op 27-07-2017 21:16

@Marinus Ferdinand,

Ik begrijp heel goed wat de tradities en kerkelijk gezag van rkk. inhoud, het is  een waardeloze traditionele poppenkast instelling.

Als geloof van traditie afhangt ben je op de verkeerde weg, tradities hebben niets met het geloof te maken.

Jezus is de weg de waarheid en het leven , niemand kom  tot de Vader dan door Hem, laat dat de enige waarheid zijn.

De rkk is een bedriegers/ leugenaars instelling die met geld en macht zijn religie in stand  houd!

Dus schaf het instituut rkk. maar af want het heeft geen enkele waarde voor je behoudenis!

 

Praat verder op het Geloofsforum. Mod.

Marinus Ferdinand op 28-07-2017 08:23

@Josef

Mijn geloof hangt niet af van tradities. Traditie is niet hetzelfde als geloof, maar heeft er wel degelijk mee te maken en draagt het geloof. Uw oordeel vind ik erg beperkt, het spijt me. Slot. 

Josef op 29-07-2017 21:30

@Marinus,

Uw  antwoord vind ik erg beperkt, het spijt me , men kan ook niet anders verwachten van een met blindheid geslagene !

Marinus Ferdinand op 30-07-2017 09:00

@Josef

Misschien had ik me uitgebreider moet uitdrukken. Maar een instituut dat al zolang stand houdt, ondanks alle moeilijkheden, en dat zo 'n enorme invloed heeft uitgeoefend op de werledgeschiedenis, en zeker op de Europese geschiedenis, een waardeloze traditionele poppenkast noemen, vind ik gewoon niet een afgewogen oordeel. Ik wens verder niet met modder te gaan gooien, Josef. 

Derk op 13-08-2017 16:54

Hier verwijt de pot de ketel dat hij zwart ziet. Was Ribera niet degene die de eindtijdtheorie in opdracht van Rome in de wereld heeft gebracht. Via Darby/Scofield is dit in het protestantse wereldje ingebracht. En nu zitten we met de gebakken peren. De eerste barsten van deze leerstelling beginnen al zichtbaar te worden.

Pagina123
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl