HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

‘VS, Rusland en China maken neutronenbommen klaar voor aanval op Noord Korea’

‘Evacuatie 230.000 Amerikanen uit Zuid Koreaanse hoofdstad Seoul in voorbereiding’ – Voorspellingen Ex-CIA Remote Viewing team over WO-3 door Noord Korea en gebeurtenis op de zon lijken uit te gaan komen

 
Het Amerikaanse Infowars bericht dat de Verenigde Staten, Rusland en China militaire actie tegen Noord Korea voorbereiden, en daarbij mogelijk neutronenbommen zullen gebruiken. Deze bommen doden al het leven binnen een bepaalde straal, ook als dat zich in bunkers diep onder de grond schuilhoudt, maar richten nauwelijks materiële schade aan.

 

Nadat de zoveelste Noord Koreaanse raket deze week opnieuw in de Zee van Japan terecht kwam, zou president Donald Trump zo goed als zeker hebben besloten tot militair ingrijpen. Volgens Noord Korea en Japan was de testraket een ICBM waarmee de Amerikaanse staat Alaska geraakt kan worden. Rusland hield het op een middellange afstandsraket die slechts zo’n 500 kilometer overbrugde.

Infowars kopman Alex Jones zegt dat het grootste deel van de kernarsenalen van de supermachten inmiddels bestaat uit neutronenbommen, omdat een oorlog met andere nucleaire wapens vrijwel zeker zal leiden tot de vernietiging van onze planeet.

‘VS gaat 230.000 burgers uit Seoul evacueren’

Om een eventuele Noord Koreaanse tegenaanval van troepen die de neutronenbommen overleven voor te zijn, zou de Amerikaanse overheid de evacuatie van 230.000 Amerikanen uit de hoofdstad Seoul, die vlakbij de grens met de noorderburen ligt, voorbereiden.

Diplomatieke druk en VN Veiligheidsraad resoluties en sancties hebben jarenlang overduidelijk geen enkel effect gehad op het communistische Noord Koreaanse regime. Nu het volgens experts zo’n 10 tot 20 kernbommen heeft, op de drempel staat om deze met intercontinentale raketten op Amerika af te kunnen schieten, en voortdurend blijft dreigen de Verenigde Staten totaal te zullen vernietigen, lijkt men in Washington weinig andere opties te hebben dan een preventieve aanval uit te voeren.

‘Preventieve aanval China op Japan’

De grote vraag is of Rusland en China, buurlanden van Noord Korea, hiermee zullen instemmen. Volgens Jones dreigt er namelijk een scenario waarbij Noord Korea een (kern)raket op Japan afschiet, dat land vervolgens terugslaat, en China besluit om zelf ook Japan preventief aan te vallen. Dan is het uitbreken van de Derde Wereldoorlog gegarandeerd.

De Russische president Putin lijkt het meeste begrip te hebben voor militaire actie, en heeft het Noord Koreaanse nucleaire programma een ‘directe bedreiging’ genoemd die tot WO-3 kan leiden.

WO-3 dreigt ook in het Midden Oosten

Ook elders op de wereld lopen de spanningen verder op. Britse kranten berichtten deze week dat de breuk tussen Saudi Arabië en Qatar een nieuwe wereldoorlog in gang kan zetten. Saudi Arabië heeft de meeste andere Golfstaten, Egypte en de VS als bondgenoot, terwijl Qatar wordt gesteund door Turkije, en langzaam maar zeker het Shi’itische kamp Iran/Irak nadert.

Rusland, Amerika, Iran en Israël raken ondertussen steeds verder militair betrokken bij de oorlog in Syrië, en dan hebben we ook nog Oekraïne, waar het na een door de CIA en EU gesteunde staatsgreep aan de macht gekomen fascistische regime geen gelegenheid onbenut laat om te proberen het Westen in een oorlog tegen Rusland te storten. Tegelijkertijd gaat de militaire opbouw van de NAVO in Oost Europa, vlak langs de Russische grenzen, onverminderd verder.

Wederom flashback naar Remote Viewing voorspellingen

We deden het dit jaar al enkele malen eerder, een flashback plaatsen naar ons artikel van begin 2012 over een ‘Remote Viewing’ team, ooit opgezet door de CIA maar later privaat voortgezet, dat speciaal getraind werd om met buitenzintuiglijke waarnemingen ‘op afstand’ de vijand te kunnen bespioneren (toen nog de Sovjet Unie). Toen dit team steeds meer successen boekte, begon men te experimenteren of ze ook in de toekomst konden ‘kijken’.

Het hoofd van dit programma, de gedecoreerde majoor Ed Dames, voorspelde op grond van de bevindingen van dit team een aantal inderdaad uitgekomen gebeurtenissen, zoals een krachtige zonnevlam die in 2003 de Aarde maar net miste, Noord Korea dat een kernbom zou ontwikkelen (waar hij toen nog voor belachelijk werd gemaakt), en een grote aardbeving in Japan, waardoor er een enorme ramp met een kerncentrale zou plaatsvinden. Zoals iedereen weet gebeurde dit inderdaad in 2011 in Fukushima.

‘Killshot’ gebeurtenis op de zon

Het ‘remote viewing’ team zag volgens Dames dat een aantal jaren na de kernramp in Japan plotseling een grote (wereld)oorlog zal uitbreken nadat Noord Korea een kernbom gebruikt. En dan, als over de hele wereld talloze soldaten in diverse landen aan het vechten zijn, zal er een gigantische uitbarsting op de zon plaatsvinden, een ‘killshot’ genoemd, die vrijwel het gehele Noordelijke Halfrond van onze planeet totaal zal verwoesten.

Zondag schreven we over een nieuw rapport over de NASA, dat zijn zorgen uitspreekt over het ‘zonne minimum’ waar we in terecht zijn gekomen. Grote uitbarstingen van zonnevlammen zijn dan niet te verwachten, maar wel enorme en vooral zeer langdurige, soms maandenlange gaten in de corona van de Zon, waardoor zonnedeeltjes met grote snelheid kunnen ontsnappen en het magnetische veld van de Aarde kunnen raken.

Daarbij kunnen satellieten, maar ook elektrische en elektronische installaties op het oppervlak van de planeet worden beschadigd of zelfs uitgeschakeld. Het kan tevens een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Een zo’n uitbarsting zorgde in april in diverse grote Amerikaanse steden voor massale stroomstoringen.

‘Niemand wil horen dat het einde eraan komt’

Danes commentaar in 2003: 'Soms wil ik het zelf ook allemaal ontkennen en ervoor kiezen niet te geloven dat wat wij zien ook echt zal gaan gebeuren. Maar ik zal wel moeten, ik heb geen keus... Ik begrijp de sceptici overigens wel. Als iemand anders mij dit zou vertellen zou ik hem ook niet geloven. Hoe zou ik dat kunnen? Dit is zó rampzalig, daar wil je dus niet eens aan dénken.'

 

'Op veel plaatsen in de wereld is het nu al ellendig genoeg. Wie wil dus horen dat het einde der tijden eraan komt? Dat we door de zon geroosterd zullen worden?'

Het is echter vaker gebeurd dat de wereld op het randje van de Derde Wereldoorlog leek te balanceren. Dat begon al met de Cuba crisis in de jaren ’60, de oorlogen tegen Israël in 1967 en 1973, de Golfoorlogen en 1991 en 2002 (na 9/11) en Syrië in 2013, kort na de (false flag) chemische aanval in Damascus. Dat het gelukkig al die keren goed afliep, is natuurlijk geen garantie dat het niet ooit eens wèl mis kan gaan.

‘Elementen zullen door vuur vergaan’

Voor de christenen onder ons:

‘Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.’ (2 Petrus 3:10)

Gebaseerd op onder andere:

Zij komen uit een ver land, van het einde des hemels, de Here en de werktuigen zijner gramschap, om de gehele aarde te verderven. Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt. Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam.

Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen... Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen. Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir. (Jes. 13: 5-9 + 12)


Xander

(1) Infowars

Zie ook o.a.:

02-07: Amerikaanse overheid bereidt zich voor op ruimtestorm zonnedeeltjes
19-06: VS legt enorme voorraden aan voor aanstaande grote wereldcrisis
11-06: Het Vierde Keerpunt: Westen op rand van periode vol chaos en geweld
26-04: Hoge Britse en Russische officials dreigen elkaar met kernaanval
14-04: ‘VS bereidt preventieve aanval op Noord Korea voor en stuurt 50.000 man naar Syrië’
12-04: Noord Korea dreigt kernbom op Amerikaanse vlooteenheid te gooien
11-04: Mensheid stevent gestaag op nieuwe wereldoorlog af (/ China posteert 150.000 man aan grens met Noord Korea, dat opnieuw met kernoorlog dreigt na komst Amerikaanse marine)
08-04: Kremlin waarschuwt Trump voor oorlog bij volgende aanval op Syrië
30-03: NAVO oefent op bezetten Russisch sprekende gebieden
13-03: US Navy Seals oefenen op uitschakelen Kim Jong-un in Noord Korea (/ F-35 stealth jagers gaan aanval op Noord Korea simuleren)
26-03: “Acuut oorlogsgevaar in Europa’ (/ ‘Groot deel van Europese bevolking is totaal geïndoctrineerd en heeft geen benul van dreigende oorlog’)
24-02: China dreigt met oorlog bij komst Amerikaanse vliegdekschip (/ Flashback: Ex-CIA remote viewers voorspelden Noord Koreaanse kernexplosie gevolgd door wereldoorlog)
13-01: Oud vicepresident OVSE: (‘Burgers Europa en Rusland willen vrede, maar gevestigde orde wil oorlog’

2012:

14-02: Remote viewers: Alles verwoestende killshot zonnevlam nabij 

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Reacties

Singleman op 05-07-2017 13:19

Goed zot zijn die politiekers allemaal, hebben die niets beters te doen? Ik heb het al gezegd & blijf het herhalen, politiekers bemoei jullie met het eigen land, daar is meer dan werk genoeg te doen om al die moslims weer buiten te keren! N K stelt niets voor, dat is allemaal omdat ze niet in staat zijn de problemen in hun eigen land op te lossen & de aandacht af te leiden ervan, snappy?

Singleman op 05-07-2017 13:34

Politiekers zijn zelf neurotische bommen.... geloof ze niet!

Willy op 05-07-2017 13:45

Laat ons hopen dat dit nu niet te gebeuren staat ! Ik geloof persoonlijk nog niet direct aan een militair conflict want waar zullen de winnaars zijn? volgens insiders zou Noord -korea een atoombom hebben of zou het slechts een kwestie van tijd zijn. Ook Is Noord-Korea heel acctief bezig in het conflict in het M.O. en zou het wapens leveren aan Iran en Hezbolla. de wapens die Noord -Korea aan het ontwikkelen is zouden mogelijk de Amerikaanse staat Alaska kunnen bereiken! Dus bij deze opsomming en ik hoop dat ik fout zit is de kans op een conflict zeer groot het kan niet blijven duren en China ? Die spelen onderhuids het spel met Noord Korea mede ! Shalom

René van Zalk op 05-07-2017 13:46

De USA heeft groot gelijk dat ze het niet pikken wat Kim Jong Doom flikt. Het was natuurlijk een testraket die vroegtijdig en gecontroleerd weer onschadelijk is gemaakt. Daarom denk ik dat het idd een ICBM is geweest die ze afvuurde. Een ICBM kan iedere plek op deze aardkloot treffen.

Greetzzzzz

JP op 05-07-2017 14:07

I.p.v. in een oorlog verzeild te raken, heb ik liever gelijk maar dat "kilshot".

De Terugkeer op 05-07-2017 14:27

Dddddaaaannnnnnnnn    zeegggggggik:   Proooooooooossssst!!

 

We wachten af, beste mensen...we wachten maar gewoon rustig af...dit is 'te' groot en te groot's'. Ga vanavond gewoon 'rustig slapen' en morgen hopelijk gezond weer op. "Snaveltjes toe........slaap lekker!" Ook voor jou hoor, beste Xander en consorten! Als we morgen weer 'mogen' opstaan, zijn we heel erg dankbaar voor weer een nieuwe dag en zolang we niet geroosterd zijn of erger...hup...de volgende avond/nacht weer lekker gaan slapen en de moed drin houden!

Een ander geluid op 05-07-2017 14:42

Rusland en China spelen betreffende Noord-Korea hetzelfde spelletje als bij Iran. Voor de bühne en de camera's spreken ze vermanende woorden. Achter de schermen halen ze hun schouders op. Zij worden immers niet bedreigd door NK. Het enige waar ze zich wel druk om maken, is het raketschild in Zuid-Korea. Het beste zou zijn als Trump er nog een paar extra eenheden aan toevoegd en gelijk het een en ander op Taiwan installeert. Kan hij uitruilen als China het probleem Kim Jung-un gaat oplossen.

Een gezamelijke aanpak van de 3 supermachten betreffende Noord-Korea zou een aangename verrassing zijn, maar ik denk dat de onderlinge belangen te tegenstrijdig zijn. 

Japan is op geen enkele wijze een militaire bedreiging voor supermacht China. Er bestaat daarom geen enkele aanleiding voor een Chinese preventieve actie. Als Trump dan toch bezig is met raketschilden, zet er dan in Japan ook maar gelijk een flinke. 

Gelukkig komt er tot nu toe niet zoveel uit van de vooruitziende blik van rampenzender Infowars. Houden zo, zou ik zeggen !!!

Visserman op 05-07-2017 14:49

"Wanneer Gij de olijfboom uit ziet spruiten.....voorzeker deze generatie zal het einde meemaken Mattershot 24;-33,34 

Dank Xandernieuws  voor dit ontnuchterende nieuws

Infidel4U op 05-07-2017 15:33

Einde der tijden... Iedere generatie heeft zijn momenten van vertwijfeling en het idee dat het Einde nadert. Tot nu toe nog niet. Die kernoorlog komt er dus hoogstwaarschijnlijk niet en dus modderen we maar door. De massa-immigratie, en de daarbij horende islamisering, is op dit moment volgens mij het dringendste probleem dat om een oplossing schreeuwt. De rest is allemaal afleiding...

vlokje op 05-07-2017 15:58

bijbel beter lezen, voor de komma staat: voor wie de Wet niet kent,

kom ik als een dief in de nacht

vlokje op 05-07-2017 16:06

Ook 1 Tessalonicenzen 5 zegt dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Maar vers 4 en 5 zeggen duidelijk, dat als je niet in de duisternis leeft, maar leeft als kinderen van het Licht, dan kan de dag van de Heer je niet overvallen als een dief.

Virgo op 05-07-2017 16:11

Helaas worden de woorden van de profeten en apostelen te vaak verkeerd uitgelegd. Dit komt omdat men onbekend is met de Hebreeus/Aramese en klassiek Griekse stijlfiguren en het denken. De aarde vergaat niet door vuur. Hoe zou het ook kunnen aangezien er na Harmaggedon overlevenden zijn. Het satanische menselijke, politieke, handels en religieuze systeem vergaat door 'vuur'. Dit vuur symboliseert de tweede dood. Deze dood is definitief. Degenen die dit ondergaan zullen niet waardig geoordeeld worden te leven en zullen voor altijd dood blijven. Niet bestaand. Geen opstanding. Zelfs de gedachte aan hen zal vergaan.

Rebellio op 05-07-2017 16:33

Zo'n alles verwarrende zonnevlam is wel een ideaal gereedschap om een deel van de wereldbevolking uit het zicht op te nemen...

Singleman op 05-07-2017 17:18

Ja, ik kan me daar de horror wel van voorstellen, alle politiekers & superrijken veilig ergens in een ruimtestation & dan alle leven hier op aarde vernietigen met neutronenbommen, daarna keren ze gewoon terug want al de rest is intact gebleven..... Kunnen ze rustig zich laten dienen door technologische wonderen & robots, het nieuwe paradijs van de machtigen der aarde.... De nieuwe warlords hebben dan hun zin gekregen.

Qvic op 05-07-2017 17:53

Al die voorspellende doem scenario's zijn er om het echte probleem te verdoezelen. Het grootste probleem is dat de financiële fiat geld creatie aan zijn einde is en hoog nodig een reset nodig heeft. Daar is een wereldoorlog het best mogelijke oplossing voor, dat zorgt ervoor dat alles wat ooit opgebouwd is in puin geschoten moet worden. Zodat na die oorlogsperiode meer macht naar deze fiat geld creatie organisaties getrokken kan worden en dat er opnieuw een munt eenheid gecreëerd kan worden. Zodat het spel en opbouw opnieuw kan beginnen. Obama had de opdracht om waar dan ook op de wereld een wereldoorlog te ontketenen. Zijn grootste probleem was, dat de gewenste tegenstanders niet in zijn val liepen. Maar telkens hem een stapje voor was, om geen wereldoorlog te laten ontketenen.  

Nu moet Trump deze klus zien te klaren. Of zal de NAVO met de EU voor deze klus moeten zorgen?. Die Europa in vuur en vlam moet gaan zetten en als nog Rusland erin mee slepen. Zodat er toch de gewenste wereldoorlog kan ontstaan.

jottum op 05-07-2017 18:18

Geinig. Dus als noord korea zo'n kleine atoombom van ze recht omhoog schiet en laat ontploffen, staat radarwerk, zonnepaneel, robot, mobieltje en electrische auto stil. Misschien moeten ze maar een paar extra raketten bijmaken voor de broodnodige EMP. :-)  Hoe ploeg je ook alweer een akker met een eg, melk je een koe en kweek je paprika's in december? 

() Dat nucleaire explosies in staat zijn een elektromagnetische puls op te wekken kwam voor het eerst aan het licht in de jaren vijftig. Een kleine bovengrondse Amerikaanse kernproef leidde er onder meer toe dat straatlantaarns op Hawaii, 800 killometer verderop, uitvielen.

Uit latere nucleaire testen van de Amerikanen en de Russen bleek dat de gevolgen van een nucleaire EMP nog heel veel ernstiger kunnen zijn dan dat. Hoe hoger je een kernraket laat ontploffen, hoe groter de schade. Bovendien heb je daar helemaal geen zware atoombom voor nodig. Een kleintje, bijvoorbeeld van de omvang die Noord-Korea in huis heeft, is voldoende om heel Europa of heel Noord-Amerika te treffen.()"

Tom Hendrix op 05-07-2017 18:24

Ik neig ertoe; om de woorden uit de Bijbel, op deze gebeurtenissen toe te passen. Het lijkt er inderdaad op dat er zware tijden aan zullen komen.

pieter op 05-07-2017 18:36

onzin

Marinus Ferdinand op 05-07-2017 18:53

Verhelderend boek over de verhoudingen tussen VS en China: "On China" van Henri Kissinger.

van buiten op 05-07-2017 18:58

Staar je niet blind over een oorlog, maar houdt de natuur en het luchtruim zowel nachts en overdag goed in de gaten, en let ook heel goed op de dieren en hun gedrag, er broeid iets onder en boven ons. 

Rom op 05-07-2017 19:01

De mensen zullen de dood zoeken en de dood zal van hen wijken....................

ohje op 05-07-2017 19:19

Waarom iedereen naar god wijst blijft een raatsel, misschien zonnesteek.

Voor de rest kan deze plannet best zonder mensen.

Eelke Piers op 05-07-2017 19:27

Misschien heb ik het licht niet gezien maar eerst moet Damascus nog vernietigd worden maar dat kan vandaag nog. Maar ook Egypte moet weggevaagd worden en dan 40 jaar woestijn zijn voordat de Egyptenaren terugkeren en dan zal het land nog vele jaren de geringste onder de volkeren zijn voor dat het einde komt.

Het einde der tijden kan dus nog lang op zicht laten wachten.

Niet dat ik de ellende die een eventuele oorlog zal veroorzaken wil ontkennen want deze zal veel vreeselijker zijn dan WOII.

Redhorse51 op 05-07-2017 19:30

Het wordt steeds gekker met de dag hier op aarde,  door een aantal doorgedraaide wereldleiders met een ziekelijke grootheidswaan.

Demanto op 05-07-2017 20:40

Wat een onzin nieuws

http://www.nu.nl/buitenland/4817502/moskou-wil-geen-hard-optreden-noord-korea.html

Anna op 05-07-2017 20:43

Doorgaans ben ik ook een pessimist en ik volg de wereld gebeurtenissen met grote belangstelling, en ook ik zie een verschuiving in de machten die er toe doen om het " finale eindspel" in gang te zetten....

Vooral de samenwerking tussen Rusland, Syrië, en Turkije is uiterst gevaarlijk..... zeker nu ze met dit " verbond in het kwaad " de grenzen van Israël naderen........maar als Noord Korea op zijn nummer wordt gezet is dit nog niet het einde der tijden.....

Er zijn nog veel te veel onvervulde profetieën in het oude testament. Het kan snel gaan want we leven in een tijdperk dat alles globaliseerd,  En het ene proces kan het andere proces in werking zetten maar een direkt einde van de wereld zit er nog niet in.......En dat alle dingen zeer snel zullen gaan, en ook dat is een profetie, want er staat geschreven dat alles zeer snel zal geschieden...... maar als je de profetische geschriften ernaast legt wordt er nog zo veel geprofiteerd door diverse profeten wat dit artikel tegenspreekt. Het meest duidelijk en voor de hand liggend voorbeeld is; Damascus zal worden verwoest....... en er zijn nog geen steden in Egypte waar " de tale Kanaäns" gesproken wordt, er is nog geen heerbaan tussen Egypte en Syrie enz. Enz. En Ezechiel heeft ook nog veel profetieën uitgesproken die nog in vervulling moeten gaan...... Lees de profetie over Edom  en Elam en Babel ( binnen een uur!)  en de profetieën over Gog (Ez 36, 37, en 38..) .......... in het land van Magog.... Zij zullen uitrukken en vechten tegen het volk van de Here en de Here zal zich de Heilige , de machtige,  aan hen betonen..... .. Ze zullen weten dat Ik de Here ben.......Want dat zal het doel zijn van al die oorlogen die nog komen moeten dat de wereld zal weten wie God is, wie de God van de Bijbel is...... Ook Israël zal dan zijn God en schepper in zijn geheel erkennen..... en behouden worden Rom 11! Als je Ezechiel goed leest dan zal er Zeven jaar nodig zijn om de doden te begraven.......

.Ja Visserman; de vijgeboom bloeit en dit al bijna een generatie en onze tijd lijkt inderdaad op de dagen van Noach maar er zijn nog zoveel dingen ook Zacharia staat nog vol met onvervulde profetieën..... die nog moeten gebeuren.... maar weest bereid....... Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn..... ( Luk 21) 

En er zullen tekenen zijn aan de zon en maan en sterren en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van de zee en branding terwijl de mensen bezwijmen  van vrees en angst voor de dingen die over de hele wereld komen..... ( daar kan dit artikel op wijzen maar wees voorzichtig hiermee) want de machten der hemelen zullen wankelen.... En dan zullen ze de Zoon der mensen  zien komen op een wolk met grote macht en heerlijkheid... Wanneer deze dingen beginnen te geschieden , richt u op en heft uw hoofden omhoog , want uw verlossing genaakt....  Hij,zelf, de Zoon, zal Gog en Magog zelf verslaan...... opdat ze weten dat ik de Heere ben.....Lees Ez 38 waar staat dat God zelf God de grootvorst van Mesek en Tubal ; hen zal komen halen en haken in hun kaken zal slaan ( dat zegt dat God zelf zal ingrijpen in deze oorlog) en hen zal doen uittrekken met hun gehele leger  paarden en ruiters..... vele volkeren Perzen Ethiopiers Gomer Bet- Togarma, en nog vele volke met u.....Deze landen zijn te lokaliseren.... Maar het zal God zelf zijn die deze strijd zal voeren....

Zach 14:9 En de Here zal Koning zijn over de gehele aarde...... en lees in dit kader ook vers 12; daar wordt door Zacharia terwijl hij 2500 jaar geleden nog nooit over een nucleair wapen had gehoord, exact de symptomen van een atoombom beschreven.....Hoe wonderlijk... en nog nooit vervuld.....!!! 

Maar uiteindelijk gaat het over de Grootheid en de almacht van de God van de Bijbel en Zijn Zoon onze Here Jezus Christus.....Zijn werk is nog niet klaar ( wel volbracht werk als het Lam van God wat de zonde der wereld wegneemt , maar nog niet het werk als de leeuw uit de stam van Juda: oordelen)  Hij komt om aan iedereen de hele wereld bevolking te laten zien dat hij Koning is..... zoals door Gabriel beloofd aan zijn moeder  Maria.... dat Hij de troon van zij vader David zal bezitten en daar wachten wij nu op....Hij zal triomferen.... en niet in en stil hoekje maar heersen over de gehele aarde....... Vanuit Jeruzalem zal de Thora uitgaan........ En al deze dingen moeten mee werken ten goede.....  God laat nooit varen wat zijn hand eenmaal begonnen is.... Hij wil een volmaakte wereld terug hebben.... net zoals hij hem gemaakt heeft.......Blz 1 van de Bijbel heeft dezelfde inhoud als de laatste bladzijde van de Bijbel..... een nieuwe hemel en een volmaakte aarde waarop gerechtigehied wonen zal..... 

De wereld/ satan roert zich en gaat vreselijk te keer..... en weet dat hij nog maar een korte tijd heeft om zijn kwaad ten uitvoer te brengen......en daarom is het z' on zootje op de wereld....  Wat de toekomst brengen moge,  mij geleid das Heren hand..... 

Habby op 05-07-2017 21:02

Niemand wil horen dat het einde eraan komt, elementen zullen door vuur vergaan, nou zie dit maar eens, voer deze titel maar eens in je zoekbalk, en zie alle 7 delen, (de 7 Trompetten van openbaring / De dag dat Trompet 1 de aarde treft), hier wordt precies omschreven wat de mens staat te wachten, en inderdaad een groot gedeelte van de aarde wordt verbrand namelijk een derde deel, dus de voorspelling zal uitkomen.

7 Trompetten van Openbaring | De Dag dat Trompet 1 de Aarde Treft (Narrated)

Bk op 05-07-2017 22:56

En daarnaast nog het teken uit openbaringen dat op 23 september 2017 aan de hemel zal staan. Precies de dag na het joodse nieuwjaar, 7 dagen voor Israëls verzoendag. Deze dag staat met rood omcirkeld in mijn agenda.

@vlokje, je hebt volkomen gelijk. Elke christen zou moeten weten dat zij in het licht leven, en niet in het duister, en zodoende kan men weten dat we in de eindtijd leven. Denk aan Mattheus 24. Ondanks alle negatieve tekenen, worden er 2 positieve tekens genoemd, namelijk:

- de edele olijfboom zal ontspruiten.

- het goede nieuws zal over de aarde verspreid zijn.

Alles bij elkaar opgeteld, zijn we mijn inziens erg dicht genaderd op de wederkomst.

Rick op 05-07-2017 23:39

Anna op 05-07-2017 20:43

Prachtig geschreven,waarvoor dank !

vlokje op 05-07-2017 23:49

Bk op 05-07-2017 22:56

ik denk dat de sleutel ligt van de terugkomst bij weekelijkse avondmaal ligt.

......op vrijdag avond na zonondergang begin van de sabbat evt 22 sept

+of- 10 dagen verdrukking vanaf dat iedereen Het ziet aankomen

11 of 12 september gaat de wereldbevolking in shock door een planeet op ramkoers

vlokje op 06-07-2017 00:05

Habby op 05-07-2017 21:02

die gene die weg genomen worden, zullen door de achter blijvers lange tijd niet worden gemist, wat voor geweld moet daar dan tussen komen dat dit wordt overzien 

Bundy op 06-07-2017 01:20

Er staat ook nog dat er een dictatuur zal komen ( elektronisch denk ik ) zoals er nog nooit geweest is en ook nooit meer zijn zal , hoe kan dat dan na een elektronica vernietigend kill-shot ?

Cees op 06-07-2017 01:47

Ik citeer even een in het artikel aangehaalde Bijbeltekst:

‘Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.’ (2 Petrus 3:10)

Hallo! Hallo! Eerst de Bijbel goed lezen!Het betreft hier een gebeuren dat plaats gaat vinden nadat de 1000 jaren van het nog toekomstige (!) 1000 jarig Koninkrijk onder heerschappij van Messias-Jezus, geeindigd zijn.Na dit vuur-oordeel komt er een nieuwe hemel (dat wat wij zien, wanneer we omhoog kijken) en een nieuwe aarde (alles wat dan op (!) de aarde is, verbrandt volledig en wordt nieuw).De aardkloot blijft dus bestaan net zoals dat het geval was bij de (her)schepping: de aardkloot was er reeds.

2 Petrus 2:6Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.Met de zondvloed is de toenmalige wereld dus vergaan, zoals Petrus dit zegt.'Vergaan' betekent dat alles wat op (!) de aarde was, vernietigd werd.Hoewel de wereld 'verging', bleef de aardkloot bestaan.Even goed begrijpen wat de Bijbel verstaat onder het vergaan van de wereld.Zo zal het ook zijn wanneer, nadat de 1000 jaren van het nog toekomstige Koninkrijk onder heerschappij van de Messias geeindigd zijn en de Satan voor een korte tijd (10 jaren) wordt losgelaten, een vuuroordeel (zoals door Petrus geprofeteerd) de aarde zal treffen.De 'Dag des Heeren' welke weldra aan zal vangen, nog voordat het 1000-jarig Koninkrijk begint, strekt zich, hoewel onderbroken, uit tot na de 1000 jaren van het Koninkrijk.Net zoals het is bij 'onze dagen als van Noach': de 110 jaren waarin we ons nu bevinden (najaar 1917 tot najaar 2027), en de 10 jaren na het 1000-jarig Koninkrijk, maken de 120 jaren compleet.Met de 70 jaarweken uit Daniel is het evenzo: 69 'weken' zijn reeds voorbij en er wacht ons, voorafgaand op het 1000-jarig Koninkrijk, de nog resterende 'week' (7 jaren).Shalom! Cees. 

vlokje op 06-07-2017 03:59

3,56u kan niet slapen met het idee dat het bijna zover is.

wat er dan  die bijzondere vrijdag na zonsondergang gebeurd, en met het verhaal van de maagden in mijn achterhoofd , kan het wel eens een geduld oefening worden, een latertje dus, diep in de nacht

 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd (welke maaltijd ?) met hem houden en hij met Mij. openbaringen 3:20

vlokje op 06-07-2017 04:22

ps astronomen kunnen de baan van een buitenaardse object pas goed inschatten of het op ramkoers ligt, als object 10 tot 12 dagen verwijderd is. bron:national geografic

dit puzzelstukje past bij die 10 dagen verdrukking

Tom Hendrix op 06-07-2017 07:52

@Anna: 20.43. uur, op 5/7. Heel mooi van U verwoord, ik ben het geheel met U eens.

Hubert Luns op 06-07-2017 07:58

De toekomst voor de mensheid ligt niet vast maar de "mogelijkheden van onze toekomst" liggen vast. Die mogelijkheden zijn beperkter dan men geneigd is te denken. Het is als bij een weefgetouw. De schering ligt vast en de inslag is aan variaties onderhevig. Door ons gebed kunnen we de toekomst een zetje in de goede richting geven opdat er een mooi patroon ontstaat.

anora op 06-07-2017 17:32

Trump heeft het vandaag over een ernstige afstraffing voor kim jung un en gelijk heeft ie. Express.co.uk, updates. http://www.express.co.uk/news/world/824893/North-Korea-news-missile-USA-latest-war-Kim-Jong-Un-Trump  Hoe betrouwbaar dat is, geen idee. Tegenwoordig weet je het nooit. Trump heeft wel gelijk met 'fake news'. Maar hij lijkt me een persoon die wel optreedt.

Een ander geluid op 06-07-2017 20:58

Hubert Luns op 06-07-2017 07:58

Dat zegt u heel mooi. 

Jaantje op 07-07-2017 15:58

Zijn de kernwapens van Saddam Hoessein al gevonden?

Was een hoax om dat land binnen te vallen en een regime change te bewerkstelligen die meer euh meegaand is.

Gebeurd de laatste tijd steeds vaker vanaf Joegoslavië/Sevië om precies te zijn.

Een ander geluid op 07-07-2017 16:56

Jaantje op 07-07-2017 15:58

De Amerikanen hebben het in het algemeen altijd over massavernietigingswapens gehad en meer in het bijzonder steeds over chemische wapens. Nooit over kernwapens.  

Bij de 2e golfoorlog is het zeer wel mogelijk, dat de Amerikanen veel van de chemische wapens door hun intensieve bombardementen uitgeschakeld hebben. Dan valt er achteraf inderdaad niets meer te vinden !

Het is in ieder geval wel bewezen, dat veel US soldaten in Irak blijkbaar gedurende de oorlog bloot zijn gesteld aan chemische wapens. Ra ra hoe kan dat ???

De US hebben gewoon een hele slechte media-campagne gevoerd.

Joegoslavië en Servië zijn nooit beschuldigd van het bezit van massa-vernietigingswapens ! Graag uw stelling onderbouwen met bewijzen !!!

De Serviërs hebben simpelweg teveel onschuldige burgers vermoord in Kroatië en Bosnië. Uiteindelijk waren de slachtpartijen in Srebrenica en Kosovo de bekende druppel.

Maar, laat mij eens raden............ Ook en hoax natuurlijk............

Jaantje op 07-07-2017 19:27

Een ander geluid:U doet u naam geen eer aan..u vertelt precies wat de media verkondigd.

Serviërs werden bij bosjes afgeslacht voor hun organen oa om de oorlog in bv Syrië te bekostigen.

Toen men zich ging verdedigen was het ineens ze hebben onschuldigen burgers vermoord .

Schande.

Joegoslavië was een hoax om regime change te bewerkstelligen.

Een ander geluid op 07-07-2017 23:39

Jaantje op 07-07-2017 19:27

De media geeft niet altijd een verkeerde voorstelling van zaken. Als ik me niet vergis, was het de media en dan nog wel de MSM die de waarheid over de massa-verkrachtingen in Keulen (Oud&Nieuw 2015) bekend maakten. 

Er was géén regime-change nodig in Joegoslavië. Dat was een kunstmatige staat, waar o.a. nog heel veel oud zeer zat tussen kroaten en Serviërs. Toen de harde hand van Tito wegviel, was het gedaan met de onderlinge "liefde". Daar hoefden geen Soros of CIA aan te pas te komen. Er zijn helaas complotdenkers, die 4 dagen constipatie ook al aan de CIA wijten.............

U haalt verder de zaken nogal door elkaar.

25-06-1991; het Joegoslavische leger onder Servische leiding valt Slovenië aan toen zij zich onafhankelijk van Joegoslavië verklaarden

25-06-1991; Kroatië idem

1992; Bosnië idem

Dat waren geen verdedigingsoorlogen. Serviers wilden zich niet neerleggen bij de wens v/d Slovenen, Kroaten en Bosniakken.

Dat het ook anders kan bewijst de vreedzame opdeling van Tsjecho-Slowakije. Daar is geen schot gelost en geen dode gevallen. 

1996 Kosovo oorlog, waar blijkbaar orgaanroof plaatsvond

15 jaar later: 

2011 burgeroorlog Syrië 

Laat mij eens raden; de Kosovaren zijn volgens u de aanstichters van de Syrische burgeroorlog om hun geld uit de orgaanhandel wit te wassen.........................

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl