HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Trump in Polen: Fundamentele vraag is of Westen wil overleven en opstaan tegen islam

EU-leiders huiveren van afschuw na Trumps woorden: ‘Vrijheid van meningsuiting, geloof, gezin en God staan centraal, en niet overheid en bureaucratie’

 
‘Hebben wij de wens en de moed om onze beschaving overeind te houden tegen degenen die deze omver willen werpen en willen vernietigen?’

De toespraak van president Donald Trump in Polen had alle ingrediënten die door de meeste politici en media in het Westen zo worden verafschuwd: het benadrukken van onze traditionele normen en waarden en het verdedigen van onze eigen cultuur, het gezin, onze grenzen en onze vrijheid tegen ‘extremisten en terroristen’ – kortom: tegen (volgelingen van) islam. ‘De fundamentele vraag van onze tijd is of het Westen de wil heeft om te overleven,’ aldus Trump. ‘Hebben wij voldoende vertrouwen in onze waarden om die ten koste van alles te verdedigen? Hebben wij genoeg respect voor onze burgers om onze grenzen te beschermen?’ In schril contrast met West Europa is het antwoord voor Polen overduidelijk ‘ja’.

 

‘Hebben wij de wens en de moed om onze beschaving overeind te houden tegen degenen die deze willen onverwerpen en vernietigen?,’ vroeg Trump, die als een held door de Polen werd ontvangen. ‘‘We kunnen de grootste economieën hebben en de meest dodelijke wapens, maar als wij geen sterke families en sterke waarden hebben, zullen wij zwak zijn en niet overleven.’

Dat waren woorden die wij in West Europa al héél lang niet meer gehoord hebben. In Berlijn (Angela Merkel) en Parijs (Emanuel Macron) zitten zelfs (kinderloze) leiders die hun eigen land, volk, cultuur en historie openlijk verafschuwen, en deze met massa immigratie, islamisering en ‘multiculti’ proberen uit te wissen.

Trump prijst Poolse volksgeest

De Amerikaanse president prees de sterke volksgeest van de Polen, die ondanks de bezetting door de Nazi’s en later door de Sovjets onvernietigbaar is gebleken, en altijd naar vrijheid en onafhankelijkheid is blijven streven.

In West Europa wordt Polen juist verketterd als nationalistisch, (extreem)rechts en ‘katholiek’, enkel omdat het land zich niet wil laten overspoelen met moslimmigranten, en bijvoorbeeld aan vrouwen niet dezelfde vrije keuze wil geven om toekomstige generaties naar believen te laten aborteren (terwijl het kabinet Rutte II afgelopen week juist € 15 miljoen in minister Ploumens ‘abortusfonds’ stortte, om de door Trump ingetrokken Amerikaanse bijdrage te compenseren).

‘Vrijheid van meningsuiting, geloof, gezin en God staan centraal’

De rillingen liepen de eurocraten in Brussel over het lijf toen ze Trump niet alleen de Westerse vrijheden en innovatieve kracht hoorden prijzen, maar ook onze ‘tradities en gewoonten’, onze ‘helden van weleer’, ‘het koesteren van inspirerende kunst waarmee God wordt geeerd... Wij verdedigen het recht op vrije meningsuiting, en stellen geloof en gezin in het centrum van onze levens, niet overheid en bureaucratie.’

En toen kwam voor de politiek-correcte orde in het Westen het allerergste: ‘Wij weten allemaal dat die waarden worden aangevallen. We worden opnieuw geconfronteerd met een onderdrukkende ideologie (islam), één die terrorisme en extremisme over de hele planeet probeert te verspreiden. Amerika en Europa hebben de één na de andere aanval ondergaan. Zelfs degenen die deze dreiging vanwege hun liberale (linkse) ideologie willen negeren, kunnen dat niet langer blijven doen. Wij moeten verenigd opstaan tegen deze gezamenlijke vijanden.’

‘Fundamentele vraag is of het Westen de wil heeft om te overleven’

‘De fundamentele vraag van onze tijd is of het Westen de wil heeft om te overleven. Hebben we vertrouwen in onze waarden om die ten koste van alles te verdedigen? Hebben we genoeg respect voor onze burgers om onze grenzen te beschermen? Hebben we de wens en de moed om onze beschaving overeind te houden tegen degenen die deze omver willen werpen en willen vernietigen?’

‘Net zoals Polen niet kon worden gebroken, verklaar ik vandaag voor de wereld dat het Westen nooit en te nimmer gebroken zal worden. Onze waarden zullen overwinnen. Onze volken zullen voorspoedig zijn. Onze beschaving zal triomferen... Laten we net als de Polen gezamenlijk strijden voor familie, vrijheid, land en voor God.’

Sterke defensie kenmerkt land dat eigen volk wil beschermen

Trump was daarom dankbaar dat Polen –dat door het dichthouden van de grenzen NUL terreuraanslagen heeft gehad- één van de zeer weinige NAVO landen is die de belofte nakomt om minimaal 2% van de begroting te reserveren voor defensie. De bereidheid om daarin te investeren is eveneens een kenmerk van een land dat zijn eigen cultuur, grenzen, vrijheid en volk wil bewaren en beschermen. Landen zoals Nederland en Duitsland hebben hun strijdkrachten juist kapot bezuinigd.

Europese Unie haalt toekomstige overheersers zelfs opzettelijk binnen

De hele menselijke geschiedenis leert dat landen, volken en imperiums die zich niet langer willen verdedigen, vroeg of laat worden overrompeld, overlopen en uiteindelijk worden vernietigd. De Europese Unie is wat dit betreft zelfs het meest trieste en diep gezonken voorbeeld ooit, want wij halen onze toekomstige overheersers, die een religieuze ideologie volgen die rechtstreeks in tegenspraak is met onze belangrijkste Westerse waarden, zelfs opzettelijk onze landen binnen, en veroorzaken daarmee zonder enige weerstand te bieden onze eigen ondergang.

 

Xander

(1) Breitbart
(2) Breitbart

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum.

Reacties

Pagina123
Marinus Ferdinand op 08-07-2017 21:53

@Eelke Piers

Als "wij" God aan de kant zetten, verbreken we de relatie, want God heeft ons ook nodig. "We" zijn decadent en brutaal en denken ons dat te kunnen permitteren, maar ik denk dat we dat niet kunnen.... De gevolgen kan ik niet overzien, maar we moeten niet denken dat we kunnen spotten.

Singleman op 08-07-2017 23:36

Eelke Piers, daar verschillen we dus in hè, jij wil alles met een almachtige uitleggen wat niet bewezen kan worden, er zullen altijd mysteries blijven & ik weet dat we niet alle mysteries zullen oplossen, ik denk dat er nog andere verklaringen voor mogelijk zijn dan dat eeuwenoude antwoord op alle vragen, God bij gelovigen, daarom zijn er ook nog andere mensen die daar andere antwoorden voor willen vinden, & de wetenschappers dus ook, daardoor hebben we technologische vorderingen kunnen maken & meer dingen kunnen begrijpen die ze vroeger niet begrepen & alles met het woord God of almachtige dichtplakten omdat ze het niet konden uitleggen anders... daarom zijn er gelovigen op deze planeet & ook ongelovigen, & we zullen helaas samen verder moeten leven met elkaar, ook al zijn we het grondig oneens over het waarom van alles. Zolang we elkaar niet om die reden de kop gaan inslagen zal het allemaal wel meevallen denk ik, christenen & ongelovigen kunnen vredevol met elkaar samenleven, maar of we dat met moslims zullen kunnen dat is een heel ander probleem....

Marinus Ferdinand op 08-07-2017 23:55

@Singleman

Moslims accepteren geen meningsverschil!

Marinus Ferdinand op 08-07-2017 23:57

@Een ander geluid

En daarom  laten die Polen, na alles wat ze met Russen en Duitsers hebben meegemaakt, nu niet even ringeloren door de EU, en door Fransjes Timmermans...

Marinus Ferdinand op 09-07-2017 00:18

@Singleman

In de Bijbel wordt gesproken over grote geestelijke processen. U suggereert dat Eelke Piers zich achter dat soort verhalen verschuilt omdat ze een tekort aan (wetenschappelijke) argumenten heeft, en dat het gebrek aan wetenschap op deze manier werd (en wordt?) gecompenseerd. M.i. maakt u een denkfout.

Geestelijke processen zijn gewoon een realiteit en materieel en wetenschappelijk niet altijd goed te vatten. Let wel, de manier om tot kennis te komen is niet alleen wetenschap, maar ook openbaringen. Er is voor geopenbaarde kennis net zo veel of weinig bewijs als voor wetenschappelijke kennis. De metoden van de wetenschap zijn over vrijwel de hele wereld dezelfde en daardoor komt je tot een zgn. zekerheid. Dit overtuigt me niet.

Je beroepen op de Bijbel of op God is dus niet een zwaktebod, zoals u suggereert. Hoewel voorzichtigheid wel geboden is natuurlijk...

Singleman op 09-07-2017 00:32

Dewevoga, dus uw Jezus heeft ook al een dubbele agenda, een aardse & een hemelse? Ik denk dat verschillende soorten christenen daar verschillende soorten antwoorden op geven, vecht het onder elkaar maar uit wat dat betreft, verder niet mijn probleem, eigenlijk ben ik zeker dat jullie daar geen eenduidig antwoord op kunnen geven. Theologen hebben er ook andere antwoorden over, dat weet ik dus ook zeker. Maar ja, dat is persoonlijk uit te zoeken, dank U voor je eerlijk antwoord op mijn vraag. Je bent ook de enige die het beantwoord heeft, ik ga hier niet verder argumenteren over deze geloofsvraag omdat ikzelf de antwoorden voor mezelf al heb gevonden, ik blijf gewoon ongelovig.... dat is persoonlijk, & geloof is ook persoonlijk.

Men hoeft niet iets te geloven omdat men het van kindsbeen af je heeft ingeprent, individueel kan je zelf keuzes maken in je leven, het is niet omdat mijn ouders in een almachtige geloofden dat ik dat ook moet doen, of omdat bepaalde instituten op autoritaire toon dicteren wat je zou moeten geloven, daarom is het ook geloof, het kan niet afgedwongen worden met geweld want anders zou het geen geloof zijn maar zoiets als islam ook is, submission, ik denk niet dat Jodendom & christendom dat kunnen eisen?

Ik heb persoonlijk geen behoefte om in iets speciaal te geloven, ik pluk gewoon de dag, denk zelf over dingen na & trek mijn eigen conclusies voor mezelf, niet voor anderen, deze dingen moet men persoonlijk oplossen hoe men doel in het eigen leven geeft, voor gelovigen is dat geloof in een almachtige, voor een ongelovige is dat in vraag stellen, zijn er bewijzen voor, zo niet, gaan we gewoon verder met ons eigen leven hoe we dat zelf willen. Ik snap eigenlijk niet waarom gelovigen altijd maar proberen de ongelovigen te bekeren tot hun denkbeelden, wanneer gaan ze eindelijk eens aanvaarden dat een ongelovige evenveel recht op leven heeft als een gelovige, er is altijd die sfeer van als je niet gelooft in god kan je geen goed mens zijn, waarom zou dat niet kunnen, mijn conclusie hoeft niet de uwe te zijn & andersom, gedachten belemmeren elkaar niet om onze eigen weg & leven te kunnen bepalen zonder dat we elkaar zouden moeten bedreigen met iets, de gedachten zijn vrij.

Singleman op 09-07-2017 01:22

Marinus, ik maak dat wel voor mezelf uit, trek mijn eigen coclusies wel, tot hiertoe voel ik me niet slecht in mijn ongelovig zijn & ook niet verlaten & alléén want ik weet dat er nog een paar mensen zo over deze dingen denken als ikzelf, ik ben vooral voor individuele vrijheid & keuzes, dat kan alléén maar door individueel onafhankelijk denken. Ongelovigen hebben geen kerkachtig gedoe nodig, ze zijn tevreden dat ze er hun eigen brein kunnen over aan het werk zetten zoals onderzoekers dat ook doen op alle soorten van terreinen, wij hebben geen bewijs voor een almachtige gevonden, daarom zijn we onafhankelijk tot dezelfde conclusie gekomen, het is gewoon een manier van vrij individueel onderzoek dat ook bepaalde mensen bij elkaar brengt bij dezelfde soort van conclusies, ik ben zeker zo overtuigd van van mijn conclusies als U over de uwe, raar hè?

Singleman op 09-07-2017 01:41

Marinus, inderdaad, de nagel op de kop, moslims accepteren geen meningsverschil & wij wel, of toch niet? Nee nee, wij gaan niet dood van een meningsverschil, maar moslims worden ook meer onder druk gezet om geen meningsverschil met elkaar te hebben, daarvoor hebben ze hun systeem van controle over elkaar, ze houden elkaar in een wurggreep met alle soorten van dwang & bedreigingen, daarom leven ze ook meer in angst & zijn ze ook veel laffer dan wij zijn. Kijk maar, je ziet het ook in de videos, ze vallen altijd met een grote groep een paar mensen lastig met een overmacht aan wapens & geweld, als ze alléén zijn zullen ze dat niet snel doen, & altijd weerloze mensen die niet gewapend zijn die ze dan gewetenloos afmaken alsof het maar voorwerpen waren die ze even moesten opruimen, zo ver kan "geloofsfanatisme" dus gaan.....

mientje op 09-07-2017 01:51

Singleman ,u draait steeds als ee blad aan de boom, gisteren moesten alle  tekenen van geloof verdwijnen, nu moeten we allemaal lief zijn voor elkaar.Ik ging als kind met mijn moeder naar de kerk, mijn vader bleef thuis, geen enkel probleem.

Het  geloof viel bij mij in goede aarde, als kind, waarom zou ik dan stoppen hiermee als volwassenne. Ik ben niet gedwongen, niets moest, al die vooroordelen, helemaal niet leuk. Maar je moet wel kiezen, je kunt niet s ochtends bidden voor allah

en s avonds voor God, geloven is ook kiezen en trouw blijven, blijf trouw tot de dood en ik geef u het koningkrijk Gods

mientje op 09-07-2017 02:27

Zou God nog in ons geloven

Loesje

Singleman op 09-07-2017 02:33

Marinus, een denkbeeldige almachtige heeft ons niet nodig juist omdat die almachtig zou zijn, stel je eens voor, jij bent almachtig, heb je dan nog iemand anders nodig, nee toch, je denkt gewoon iets & het is er, je denkt er niet meer aan & het is er niet meer. Maar we kennen niemand persoonlijk die almachtig is hè, allemaal sterfelijke mensen onder elkaar, die almachtige is dus puur denkbeeldig, niemand heeft er ervaring mee... het komt allemaal uit die oude boekjes die ook maar door mensen geschreven werden & verzonnen.... mensen creeerden gewoon in hun fantasie een almachtige, gingen er dan op doorfantaseren & zo zijn dan de godsdiensten ontstaan, de mens creeerde god & niet andersom volgens ons ongelovigen. Als gelovigen ons willen overtuigen zullen ze toch met echte bewijzen moeten komen & niet met onbewezen dingen uit oude boeken.

Een ander geluid op 09-07-2017 09:46

Marinus Ferdinand op 08-07-2017 23:57

En daarom  laten die Polen, na alles wat ze met Russen en Duitsers hebben meegemaakt, nu niet even ringeloren door de EU, en door Fransjes Timmermans...

Precies. Daar moeten wij een voorbeeld aan nemen !!!

Eelke Piers op 09-07-2017 10:22

@ Een ander geluid op 08-07-2017 16:17

Er zit een heel verschil tussen 1945 en 1956. Precies zoals wij 11 jaar geleden ook veel meer pro EU waren. De EU is ook niet meer wat het toen beloofde.

Het bloedbad van Katyn was wel in 1940 De duitse inval in Polen was in 1939 De russische inval ging om Russchisch/Pools gebied dat Rusland na de WO1 was toegewezen

Marinus Ferdinand op 09-07-2017 15:12

@Singleman 9/7 2.33

Heeft u wel eens van inspiratie gehoord, van mystieke ervaringen, van openbaringen? Nee, denk ik

De geloofsbewijzen zijn net zo sterk als de wetenschappelijke bewijzen. Als mensen van verschillende werelddelen van verschillende tradities dezelfde soort ervaringen hebben en tot dezelfde (geinspireerde) kennis komen, dan is dat bewijs net zo sterk als wetenschappelijk bewijs. Dus niet zeggen dat het verzonnen is. En ik adviseer u nog eens na te denken over die bewijzen van u. U overschat de kracht van wetenschappelijke bewijzen. Dus uw argumeneten gaan niet op.

Singleman op 09-07-2017 16:13

Marinus, waarom denk je dat? Ik weet er alles over & dat het zich niet beperkt tot het christendom & ook niet tot geloof in een almachtige, dat is niet met elkaar te verwarren, mensen kunnen bepaalde gaven hebben maar dat heeft niets met een almachtige te maken, kan van alles zijn, lucide dromen, hallucinaties, telepathie, dat hoeft niet per sé bovennatuurlijk te zijn, ik hou me gewoon aan het bewijsbare, ga niet fantaseren over andere dimensies enzo, kan ook zelfhypnose zijn, bijvoorbeeld die adepten van de Krishna beweging brengen zichzelf in een trance door steeds maar dezelde woorden te herhalen, dat doen katholieken ook met hun paternoster & wees gegroet Marie enzoverders, pure zelfhypnose volgens mij, maar er zijn mensen met speciale gaven, dat weet ik, maar dat hebben ook dieren, honden bijvoorbeeld.... we kunnen leuke dromen hebben maar ook nachtmerries, het speelt zich eigenlijk allemaal in ons brein af.

Wij weten nog zo weinig over bewustzijn, is het door het brein of is het iets buiten het brein, wij weten niet alles, & dat hoeft ook niet voor ons praktische leven elke dag, als we dood zijn zullen we wel zien of we het lichaam overleven of niet zeker, ik kan dat niet weten als ik leef hè? In al die godsdienstige heilige boeken vertellen ze toch ook maar van die onmogelijke verhalen hè? Maar dat bewijst helemaal niets hoor. Wij moeten dat gewoon persoonlijk allemaal zelf uitzoeken als we dat allemaal zo graag willen weten, mensen willen ook graag dingen weten die ze nooit zullen kunnen weten, we zijn beperkt in onze mogelijkheden & die beperkingen moeten we wel aanvaarden, we hebben geen andere keuze. Ja, je kan bepaalde zwammen gaan eten om bepaald ervaringen op te wekken, maar dan ben je wel gevaarlijk bezig, dus we kunnen maar beter leven in de werkelijkheid waar we ons in bevinden.

Maar Marinus, ik probeer je van niets te overtuigen hoor, je moet zelf maar weten wat je zelf wil, jezelf zijn of een groep volgen & de invloeden van die groep. Ik blijf gewoon mezelf, ga ook niets speciaal ziekelijk aanhangen, ik zie wel wat het zal worden. Ik stel me altijd individueel op, hang nooit bepaalde groepen aan, dat is het veiligste voor mezelf & anderen, ik hoef niemand van iets te overtuigen voor wat dan ook, maar U wil altijd anderen van iets overtuigen wat je ook maar is wijsgemaakt door derden, je moet zelf denken & handelen anders zal je nooit echt vrij worden. Trouwens had je niet gezegd dat je geen problemen had met ongelovig zijn & dat het iets persoonlijk is, uw geloof is ook iets persoonlijk, dat is niet de ervaring van iemand anders. Gaan we het zo laten dan, gij uw geloof, ik mijn ogeloof? Dank U.... Ik ben ook niet ovetuigbaar hoor.... Uw geloof is uw probleem, niet mijn probleem, snappy?

Singleman op 09-07-2017 16:22

Mientje, dat zeg jij, het ene heeft niets met het ander te maken, bestuur & openbaar leven is daarvan gescheiden, uw geloof of mijn ongeloof heeft niets met besturen of ordenen van een land te maken in het openbare leven, daarom wordt het geloof van de mensen persoonlijk nog niet onderdrukt hè, geloof moet toch niet geetaleerd worden zoals moslims & kerken dat doen, dat is iets persoonlijk, dat is de enige manier om samen verder te kunnen anders komen daar alléén maar onnodige problemen van, snappy? Wij kunnen in vrede samenleven mits we ons daaraan houden, geweldloos tegenover de anderen zijn die ook geweldloos zijn, maar die geweld gebruiken gewelddadig terugslaan! De grens ligt bij geweld!

Een ander geluid op 09-07-2017 17:08

Eelke Piers op 09-07-2017 10:22

De russische inval ging om Russchisch/Pools gebied dat Rusland na de WO1 was toegewezen

Dat is pertinent onjuist !!!

In 1918 is besloten, dat de Polen weer een onafhankelijke staat kregen. Over de oostgrens van het "nieuwe" Polen zijn bij het Verdrag van Versailles géén afspraken gemaakt. Dat komt, omdat er in Rusland een burgeroorlog plaatsvond (1917-1922). Probleem van de geallieerden in 1918 was; met wie moet je praten in Rusland: met de Witten of de Roden? Daarnaast was er van 1919 tot 1921 de Pools-Russische oorlog met als inzet, de Poolse oostgrens. De Curzon-lijn, waaraan u refereert, was niets meer dan de demarcatielijn uit 1919-1920. Uiteindelijk is bij de vrede van Riga in 1921 de oostgrens van Polen afgesproken met de Russische Bolsjewieken. Dat was de Poolse oostgrens tot de Duits-Russische inval van Polen in 1939. In 1939 hadden Stalin en Hitler in het Molotov-Ribbentrop pact afgesproken hoe ze Polen onderling zouden verdelen. Toen heeft Stalin de demarcatielijn van 1919-1920 weer van stal gehaald. 

Het bloedbad van Katyn was wel in 1940 De duitse inval in Polen was in 1939

Klopt. Wilt u hiermee iets insinueren? Tussen de regels door proef ik bij u ontkenning van de Russische rol..............

17-09-1939 viel de USSR conform Molotov-Ribbentrop pact  "hun deel" van Polen binnen. In dat "Sovjet-deel" hebben ze 10-duizenden Polen gevangen genomen. Daarvan zijn er uiteindelijk o.a. in Katyn bijna 26.000 vermoord door de NKVD (voorloper KGB) onder leiding van Vasili Blochin en op bevel van Stalin en Beria. Deze Poolse gevangenen moesten plaatsmaken voor 50- tot 70.000 Balten.............

April 1990 heeft de regering van de Sovjet-Unie de Russische verantwoordelijkheid bevestigd.

Onder Boris Jelsin werden de betreffende officiële documenten aan Lech Walesa overhandigd.

November 2010 gaf de Russische Doema officieel toe dat Stalin en andere Sovjetleiders deze massamoord bevolen hadden. 

Er zit een heel verschil tussen 1945 en 1956.

Het wil bij u niet echt landen, dat de Russen in 1945 nergens door de bevolking in Midden- en Oost-Europa als bevrijders binnen gehaald zijn ! Ik weet niet waar u die onzin vandaan hebt ? Was u erbij ????

Ik weet in ieder geval uit eerste hand dat die Russische hordes nergens op enig enthousiasme konden rekenen. Men was hooguit blij dat de 2e wereldoorlog eindelijk was afgelopen. Dat zijn 2 verschillende dingen. 

De enigen die blij waren met de Russen waren een paar communistische landverraders. Maar goed, de NSB was in NL ook niet ongelukkig met de Duitse bezetting. Lieden van dit allooi heb je altijd en overal.

Helaas staan die 2 regeltjes van u weer vol met aantoonbare feitelijke onjuistheden !

Eelke Piers op 09-07-2017 19:11

@ Een ander geluid op 09-07-2017 17:08

Mijn complimenten. U bent goed op de hoogte maar vergeet dat de geschiedenis door de overwinnaars geschreven wordt.

Ik zou hier  weer kunnen reageren maar dan moet ik te persoonlijk worden.

Maar bedankt voor uw reaktie

Marinus Ferdinand op 09-07-2017 19:41

@Singleman

Ik wil u niet kwetsen,. En natuurlijk maakt iedereen zelf uit wat hij gelooft. Ik heb er geen moeite mee, dat houd ik staande. En respecteer u zeker wel. Maar, uw kritiek op de onbewijsbaarheid van het geloof vind ik erg relatief. 

Je kunt allerlei ervaringen hebben, al dan niet opgewekt met paddestoelen et cetera. En ja, er is veel verwarring. Maar er zijn ook authentieke ervaringen en die zijn net zo werkelijk als wetenscahappelijk waarheden. Ik hang zeker niets ziekelijk aan, en denk zelf na. Ik neem de religie serieus. 

Ik regeerde op u omdat ik uw houding op "het geloof" erg bijtend vind, en daar heb ik moeite mee, dat zeg ik eerlijk.

Ik wil graag in respect eindigen en u groeten. MF.

Singleman op 09-07-2017 21:25

Vijf keer janken per dag, zij... https://www.youtube.com/watch?v=_mG5FtJ3MvA

Marinus Ferdinand op 09-07-2017 22:30

@Singleman

Gelukkig heeft u echt respect voor anders denkenden.

Singleman op 09-07-2017 22:36

Marinus, we leven in een heu wereld van vrije mening, ik heb er dus ook geen probleem mee dat je het niet eens bent met mijn kritiek op geloof in een almachtige, dus het was ook aan mijn kant niet de bedoeling U te kwetsen, maar ik kan echt niet wakker liggen over wat gelovigen allemaal geloven, ik weet wat ze allemaal geloven, ik heb ze allemaal onderzocht hoor, maar dan meer kritisch dan U denk ik, ik zeg denk ik, zeker ben ik dan ook niet daarover, maar aan je schrijven zo te zien ben je over veel dingen toch onwetend & zulke discussies zou veel te veel letters kosten om dat allemaal uit te klaren. Ik heb er ook totaal geen probleem mee dat je gelovig bent, dat is persoonlijk, dus wat is het probleem dan eigenlijk, kan je hebben dat anderen niet in almachtige geloven of niet, dat is de vraag, of vind je dat je iedereen moet bekeren tot je standpunt alvorens je vredelievend met ze kan samenleven?

Ik kan je wel verzekeren dat ik geen gemakkelijk manneke ben voor diegenen die me tot van alles & nog wat willen gaan verplichten, wat ik niet goed kan verdragen is dat anderen mij niet willen toestaan zelf te denken & mijn eigen conclusies te trekken, ik hou dus niet van dreigementen over de hel na de dood & dat je naar de hel gaat als je het Jezus idee van christenen niet aanvaard, hun mogen best dat idee hebben, maar dat hoeft niet per sé mijn idee ook te zijn, dat bedoel ik eigenlijk alléén maar. Wij kunnen dus de beste vrienden blijven als we elkaars vrijheid blijven respecteren, ook vriendelijke groetjes natuurlijk, ik hou ook van christenen & voel ook met hen mee als ze te lijden hebben onder de islam! Zoals ook bijvoorbeeld die christenen in de UK....

Een ander geluid op 09-07-2017 22:59

Eelke Piers op 09-07-2017 19:11

U bent goed op de hoogte maar vergeet dat de geschiedenis door de overwinnaars geschreven wordt.

Ik respecteer uw wil het hierbij te willen laten.

Ik wil wel afsluitend het punt maken, dat de USSR in 1945 in Europa de grootste winnaar was............

en goed beschouwt Polen (met het op 3 na grootste geallieerde leger......) de grootste verliezer.

U ook dank en vriendelijke groet. 

Singleman op 09-07-2017 23:29

De halal strandmode, aanbevolen als je in leven wil blijven.... https://www.youtube.com/watch?v=1okOB9UKK_o

Marinus Ferdinand op 10-07-2017 09:18

@Singleman

Het is ok hoor, maar ik heb me mijn zaakjes ook goed bestudeerd, en lees nog eens goed mijn reacties, dan ziet u dat, want u trekt niet altijd de juiste conclusuies uit mijn woorden. Maar laten het zo laten en niet elkaar aan gaan zitten aanvallen. Echt waar: het is ok zo.

Singleman op 10-07-2017 14:05

Marinus, goed zo, dan blijven we de beste vrienden....

Marinus Ferdinand op 13-07-2017 23:09

Conflict Timmernmans met Orban. Ik kies voor Orban.

:

Een ander geluid op 14-07-2017 00:02

Marinus Ferdinand op 13-07-2017 23:09

Conflict Timmernmans met Orban. Ik kies voor Orban.

Ik ook. Wat mij betreft kan die hele Europese Commissie het gevang in. 

Wardje op 14-07-2017 02:37

EAG 14-7 0:2. Ik ben je man . Kies ookvoor Orban . 

Pagina123
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl