HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Sovjet dissident: EU superstaat met onbeperkte massa immigratie is al 30 jaar oud links complot

Bukovsky voorspelde correct dat moderne dissidenten in Europa degenen zullen zijn die zich verzetten tegen massa immigratie en verdere integratie tot een Sovjet-achtige superstaat –– ‘Politieke correctheid in EU is onderdrukkende ideologie aan het worden - Alleen een eigen KGB ontbreekt nog, maar die komt er in de vorm van Europol, en zal nog machtiger zijn’


De oprichting van een EUSSR blijkt ook volgens Bukosvky een écht bestaand complot te zijn. (2)

Oud Sovjet dissident Vladimir Bukovsky waarschuwt al vele jaren voor de vorming van een federale EU-superstaat naar het model van de voormalige Sovjet Unie. Bukovsky publiceerde oude documenten uit de jaren ’80, waaruit onomstotelijk blijkt dat het Kremlin samen met sociaaldemocratische en linkse partijen in Europa nauwgezette plannen maakte voor de huidige Europese Unie, die inderdaad precies zo werd opgezet als het politieke systeem van de Sovjets, dat uiteindelijk leidde tot zware onderdrukking en vervolgingen van iedere burger die het daar openlijk niet mee eens was. Bukovsky voorspelde dat de toekomstige dissidenten in de EU burgers zullen zijn die zich verzetten tegen verdere Europese integratie en tegen de massa immigratie uit Derde Wereld (moslim)landen.

 

In 1992 had Bukovsky onbeperkte toegang tot de geheime documenten van het Politburo en het Centrale Comité in Moskou. Hij kreeg daar op uitnodiging van de Russische regering inzage in, omdat hij getuige was in een proces dat moest bepalen of de Communistische Partij een criminele organisatie was geweest.

Complot tussen Gorbachov en sociaaldemocraten / links in Europa

Uit deze nog steeds geheim gehouden documenten bleek volgens hem overduidelijk dat het concept om de Europese Economische Gemeenschap stapsgewijs om te vormen tot een federale superstaat een gezamenlijk complot was tussen Sovjetleider Michael Gorbachov en enkele grote sociaaldemocratische en linkse partijen in Europa.

Dit plan werd in 1985-1986 opgesteld toen leden van de Italiaanse Communistische Partij op bezoek waren bij Gorbachov. Later volgden ook Duitse sociaaldemocraten (de SPD). Ze constateerden de teloorgang van het klassieke socialisme over de hele wereld, en waren bang om hun macht en invloed definitief kwijt te raken. Daarom kwamen ze met het idee om het tot dan toe succesvolle Europese Project de kapen, en de EEG om te vormen tot een totalitair bestuurde socialistische superstaat, precies het omgekeerde van waar de gemeenschappelijke markt ooit voor werd opgericht.

Volgens Bukovsky kan dit een rasecht complot worden genoemd. In januari 1989, kort voor de val van de Muur, bezocht een delegatie van de Trilaterale Commissie juist voor dit doel het Kremlin. Deze commissie bestond uit onder andere oud president van Frankrijk Giscard d’Estaing, de Japanse ex-premier Yasuhiro, en de Amerikaanse NWO-topmannen David Rockefeller en Henry Kissinger. Zij drongen er bij Gorbachov op aan om de Sovjet Unie te integreren in het wereldwijde financiële systeem, zoals het IMF, de Wereld Bank en de GATT.

‘Gemeenschappelijke Europese Huis’ = kopie van Opperste Sovjet en Politburo

Dit project werd het ‘Gemeenschappelijke Europese Huis’ genoemd, en was bedoeld om een soort samensmelting te creëren, waarin de Sovjet Unie wat softer en sociaal-democratischer zou worden, en West Europa juist steeds extremer socialistisch.

Bukovsky: ‘Daarom zijn de structuren van de EU oorspronkelijk opgezet om in het Sovjet systeem te kunnen passen. Daarom is hun functioneren en structuur zo vergelijkbaar. Het is geen toeval dat het Europese Parlement aan de Opperste Sovjet doet denken, omdat het precies zo ontworpen werd. Hetzelfde geldt voor de Europese Commissie: die lijkt exact op het Politburo, behalve dat de Commissie nu 25 leden heeft, en het Politburo er 13 tot 15 had. Maar los hiervan zijn ze exact hetzelfde: ze zijn aan niemand verantwoording schuldig, en worden ze door niemand gekozen.’

‘Dit Europese monster is net zo corrupt als de Sovjets, heeft alleen nog geen KGB’

‘Als je kijkt naar al die bizarre activiteiten van de EU, met zijn 80.000 pagina’s regulaties (* inmiddels vele tienduizenden pagina’s meer), dan lijkt dit op Gosplan... een organisatie die vijf jaar van tevoren alles in de economie plande en reguleerde, tot en met het laatste moertje en schroefje. In de EU gebeurt nu precies hetzelfde. De corruptie in de EU is dezelfde vorm van corruptie als in het Sovjet tijdperk – corruptie die begint aan de top, in plaats van onder aan de ladder.’

Bukovksy constateerde dan ook dat ‘dit opkomende Europese monster’ steeds meer op de voormalige Sovjet Unie begint te lijken – weliswaar een mildere versie, omdat het geen eigen versie van de KGB heeft – nog niet. Daarom maakte hij zich al zo’n 10 jaar geleden grote zorgen over de groeiende macht van Europol. ‘Deze organisatie zal vermoedelijk meer macht krijgen dan de KGB... Kunt u zich dat voorstellen, de KGB, maar dan met diplomatieke immuniteit?’

Politieke correctheid wordt onderdrukkende ideologie

‘Ze zullen ons op allerlei soorten misdaden gaan controleren. De meest zorgwekkende daarvan is ‘racisme’, en de andere ‘xenofobie’... Iemand van de Britse regering vertelde ons dat degenen die bezwaren zullen hebben tegen ongecontroleerde massa immigratie uit de Derde Wereld, als ‘racisten’ zullen worden bestempeld, en degenen die tegen verdere Europese integratie (naar een federale superstaat) als ‘xenofoben’ zullen worden beschouwd.’

‘De Sovjet Unie was een staat die door een ideologie werd gerund. De huidige ideologie van de EU is sociaal-democratisch en statistisch, waar politieke-correctheid een groot onderdeel van is. Deze politieke correctheid is zich aan het verspreiden, en wordt een onderdrukkende ideologie.’

Als voorbeeld noemde hij het aannemen van wetten die allerlei minderheden zoals homoseksuelen, moslims en immigranten tot in extremis beschermen. Kortom: daar mag je geen enkele eigen mening meer over hebben. Degenen die zich hier tegen verzetten, lopen het risico gerechtelijk te worden vervolgd en uiteindelijk zelfs in gedwongen in psychiatrische inrichtingen te worden gezet, net zoals in de Sovjet Unie gebeurde. ‘Deze systematische introductie van ideologie kan later met onderdrukkende maatregelen gehandhaafd worden. Dit is duidelijk het hele idee achter Europol.’

‘Uw land kan binnen no-time een dictatuur worden’

Daarom constateerde Bukosvky al in 2006 de ‘snelle, systematische en zeer consistente ontmanteling van de democratie (in Europa). Kijk naar de nieuwe hervormingswet, waarmee ministers (/ commissarissen) nieuwe wetten kunnen introduceren zonder het parlement of wie dan ook daarover te informeren... Hiermee kan uw land binnen no-time in een dictatuur worden veranderd.’

‘Deze bureaucratie zal op ons instorten’

‘Kijk naar het enorme aantal Derde Wereld immigranten die nu in Europa leven,’ besloot hij (nogmaals: dit zei hij al 11 jaar geleden). ‘Dit wordt gepromoot door de EU. Wat gebeurt er met hen als er een economische instorting komt? In geen enkel ander land waren de etnische spanningen zó groot als in de Sovjet Unie... Dit enorme bureaucratische gebouw zal dan bovenop ons in elkaar storten... We verspillen tijd.’

 

Xander

(1) Crossroad / YouTube 

(2) BRON Afbeelding: Wikimedia Commons / Auteur: Lalekseev / https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Vladimirovich_Kara-Murza

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum.

Reacties

Pagina12
Een ander geluid op 20-07-2017 14:55

Agenda 21 op 20-07-2017 12:30

Dit verklaart waarom de EEG van naam is veranderd naar EU.

Juist ! Dan zult u ook wel begrijpen, waarom de Volkenbond na WO II omgedoopt is tot Verenigde Naties............... Ook daar zit een doordacht plan achter !!!

In Nederland is speciaal een collaborateur JP Balkenende neergezet, zo mag men concluderen. De vraag is of zo iemand zich daarvan bewust is (geweest).

Natuurlijk is hij zich daar bewust van geweest !!! 

Bundy op 20-07-2017 14:57

@Agenda 21 op 20-07-2017 12:30

U vraagt zich af of J.P.Balkenende zich daarvan bewust was .  Ik vraag mij af waarom hij dan eën jaar op de Britse Rothschildsschool  voor toekomstige wereldleiders in Londen aanwezig is geweest ?     ( evenals zooo vele huidige politici ).

ome bob op 20-07-2017 16:39

Wardje,  23.  56 uur

mijn  beste  ,Ik  hoor  u  de  vraag  stellen,  is hij  echt  te  vertrouwen, ???    bedoelt   U,   Oom  Vladimir

Echt,  echt  ,  echt  echt  ???

 

Ik  begrijp  uw angst  ,  dat  komt mijn  vriend,  u  bent  belogen  ,  gehersenspoeld  en  geindoctrineerd !!  jaar  in  ,  jaar  uit !

dat  hersenspoelen  etc   wordt  u niet  opgedrongen  !

Dat  komt  al  eeuwen  uit  de  reclame  wereld  !

 

Ik  zal  1  voorbeeld   geven,  en  dan  begrijpt  u  wat  ik  bedoel  :  Liever  Kips  leverworst   dan  ......!

 

U  weet  het  antwoord,  weet  u  ook  waarom  ?,  dat  is  de  herhaling  mijn  beste,  u  hoort  het  zelfs als  u  een   boek  zit  te  lezen

ik zweer  , Ik  denk  dat  u  zelfs  de  melodie  mee  kunt  zingen !

 

Voorbeeld  is  de   MH-17  , je  schiet  dus dat  vliegtuig  neer,  en  gaat  dan  achteraf,  dus  36  maanden lang  met  beweringen   komen

omdat  u  een  bewijs  nodig  hebt  ,,

wat er  dus  niet  is  !  ,

dus dan  komen  deze  spindoctors  te  voorschijn  !

Het  is  en  was  een  bukraket,  we  vermoeden dat  ..., we  hebben  gehoord  dat  .......     men  zei,  en  iedere  keer    eindigd  zo'n  zin  met

Het  was  een  bukraket, !!!!!

een  russische  !!!!

vanuit  Rusland !!!

en na  de  crash  stiekum  terug  gereden  !!!  begrijpt U  de  indictrinatie  ????

 

nou  het  was  een  russische  dat  kan  niemand  ontkennen  ,   die  maken  ze   n.l. !!!   alleen  deze  ouwe  niet  meer,  whahahaha

Dus  NOS  ,de  onderzoekscommissie  ?????   de  deskundigen  ?   oja,  welke  deskundigen  ??,  ervaren  piloten  ??

Nee  een  zooitje  EU   ongeregeld,  die  gezamelijk al  36  maanden  lekker  koffie  drinken en  roepen  we  hebben  verf  gevonden  van de   bukraket !

het  zoeken  naar   30  mm  kogelgaten gaat  ietsie  langer  duren  !

daar zijn  geen  orders  voor,  het  is n.l.  een  bukraket  ,  de USA  vertelde  het  toch , moeten  wij daaraan  twijfelen  ?

Die  USA  onweerlegbare  bewijzen  !!!     iets  gezien  beste  lezers  ?

 

de  magazijnen  liggen   vol  in  KIEV  en  omstreken  met  die bagger  , dus U  wordt en  bent  belogen,  en  gehersenspoeld !

 

Dus  wie  is  dan de  schuldige  ??  Oom vladimir,  toch  !  , als  de  Baltic  landen  ,  bang  zijn  ??  voor   opnieuw  een Russische  inval?

 

dan  komt  onze  Nato man,  met   himmler  bril  op  uw  scherm ,  en  roept  Russische  dreiging  ??????  waar  dan???

dus  brengt  die   SS-elite  Bril   dus  400  /800 /  1200  soldaten zeg  maar  kanonnenvoer  naar  de  baltische   grenzen !

Dan  komt  Oom  Vladimir  lachend  uit  zijn  tuinstoel  , en  stuurt  150  tanks  en  15.000  de  best  getrainde  soldatenter wereld ,

naar  de   andere  kant  ! 

1   dag  later  gilt  die Himmler  Navo  bril  ,  !!! Russische  troepenbewegingen  langs  de baltische  grenzen !

 

Heeft  u  hem  , waar  dan ??,  troepenbewegingen waar ??  In  Rusland  ,  de  engelse  duitse  soldaten  die  daar  dus 

geen  flikker  te  zoeken  hebben  ,  dat  is danwel  goed????

Dus als  je  deze  trucendoos   nou  week  in  / week  uit  maand  in  / maand  uit   ,   blijft  herhalen  dan 

is  Oom  Vladimir  een boef,  schiet  en  vecht  in  Syrie  ( de  enige die  uitgenodigd is  )

en  zo  gaat  het   spelletje  door

Dus , Vladimir Putin ,  is  een  geweldenaar,  die  ik  mijn  kinderen   blindelings  als  vriend  aan  hem  zou  geven  om  te  beschermen

of  dan  nou  geld  is  , of  goud,  of  als  baas ,  dit  zijn  mensen,  met   ruggengraat ,

hij  zegt  ook  Nee  , en  dan  bedoelt  hij  ook  Nee,

dus  1000  %  te  vertrouwen  ,  zie  mijn verhaal  hiervoor  over  42  dagen  vragen  wat  deze  man dan  wel  aan  mensonterende

dingen  gedaan  heeft  ! ze  roepen het  wel,  maar  1 bewijs  ?? 

meestal  komt  er  dan  een  eikel  tvoorschijn  , die  foto's  plaatst  en  zegt  zie  hier  de schoft  Putin  , Russische  tanks  in de  Dombass  whahaha

dan stuurt  Oom  vladimir  ook  via  facebook  een  foto   terug   en  laat zien  dat  die  tanks  dus  in georgie  waren !!

Wanneer  ??

2005 

die  opmerkingen  krijgt  de  gewone  simpele  mens  dus  niet  te  zien, 

voelt   u  hem  , de   leugens,  dag  in  dag  uit  ?  mooi  zo

 

Ga,  zelf  kijken  overtuig  je  zelf,  er  staan  films van  Vladimir,  waar  hij  gewoon  laat  zien  Baas   te  zijn !!   hele  grote   baas!

hij  is   de  stakingen   zat  in een  hele  grote fabriek  , die  fabriek  heeft  1500  werknemers  en  ligt helemaal   plat .

Zijn  vrienden  de  directie  ,  hebben  n.l.  ruzie

Hij  komt  dan  binnen  , gaat  zitten,  je  ruikt  de  angst ,  van al  ijn    directie  vrienden  aan de  tafel .

Hij zegt  het  volgende,  vrienden  mijn  grote   vrienden  ,  Maandag  ochtend  om  08.00    uur  wordt deze  fabriek

opgestart  !

Met  of  zonder  jullie,  dus  hier  is  een  formulier,  zet  hier  je  handtekening op  , !    Nu   !!!

als  iedereen   klaar  is  , kijkt  hij  op  de lijst en  zegt  , Egor  heb  jij  getekend  ?

Egor  zegt  bevend  Ja !

Putin ,  zegt  ,  waar  dan  ?,  de   man  loopt  met  gebogen   hoofd  ,  naar  Putin  pakt  zijn  pen  en  tekent   alsnog !

Dan  mijn vriend  ,  ik  wil  mijn  pen  terug  !!  whahahah

en   zegt hij ,  mije  heren  ik  ben  maandag  ochtend  om  08.00  uur   hier

prettig  weekend,  pakt  het  formulier  op , en  wandelt  weg  !

 

Snappu,  ??  heb  je  hem  ,  een  man  die  wil  sterven  voor  zijn  volk   , zijn Russia,  zijn  moedertje  Russia 

dus mijn  jongen

Ja,  een  eerlijke  man  ,  een  man  met   ruggengraat  ,  in  26  jaar  een  land  vande   totale  ondergang naar  nr  1  in  the  world  gebracht .

Ons  mooie  nederland ,  stond daar  ook  heel  hoog,  met   Uw  en  mijn  landverrader  en   figuur  werkende  voor  een  vreemde  mogendheid

heel  snel  staat  U  op  plek 40  ,  dat  duurt  geen  10  jaar, 

 

Dus  vertrouw  deze  man,  hij  was  onze  grootste  vriend  , en als  blinde  galeislaven  hebben  wij  hem  in  opdracht  van  onze  fenomenale bevrijders  tot  onze  vijand  gemaakt

misschien  even  het  laatste  nieuws ,die  onbetrouwbare  Putin  , heeft  na  de  afspraken voor  elkaar  gekregen  dat  Chumpy  , stopt  met  het  sponsoren en  betalen  van de rebellen in  Syrie,  u weet  wel  die  geamtigde  islam,vrienden  van  de USA etc   die  moordden alleen  tusen  12.00  en  16.00

 

Ik  ben   fan  ,  U  mag  het ook worden,  met  vrienden  als  de  USA  heeft  u n.l.  geen  vijanden  meer  nodig

 

huggie

ome  Bob

 

Marinus Ferdinand op 20-07-2017 17:03

Saaida a.T., radicaliseringsexpert te Amsterdam, in opspraak. Dit is niet goed voor mijn bloedsuikerspiegel.

www.elsevierweekblad.nl/nederland/opinie/2017/07/radicalisering-stop-je-niet-met-tunnelvisie-en-vriendjespolitiek-524600/

Marinus Ferdinand op 20-07-2017 17:24

P.S. Hoe kan een moslim eigenlijk een arbeidscontract bij de overheid (Amsterdam, gemeente) tekenen, zonder in conflict te komen met zichzelf, want de loyaliteit van een moslim ligt toch bij de koran en niet bij de Nedewrlandse overheid?

Singleman op 20-07-2017 18:43

Marinus, taqiyya! Een moslim kan nooit in conflikt met zichzelf komen tegenover de kafir, zo simpel is dat!

Marinus Ferdinand op 20-07-2017 19:02

Wat zijn de politieke consequenties?Hoewel ik Van der Laan een goede man vind, moet hij m.i. opstappen en zijn politieke verantwoordelijkheid nemen voor deze mistoestanden!

www.elsevierweekblad.nl/opinie/blog/2017/07/de-schimmige-pvda-praktijken-rond-de-radicalisering-524815/

Wardje op 20-07-2017 19:48

@Ome Bob.  Dank.  Ik kijk geen MSM praktisch, heb weinig info over het neergeschoten vliegtuig en wat ik heb is nog van alternatieve media (nee, niet JOop of DDS). Dat er  o v e r  Poetin wordt gelogen is me allang duidelijk . Al was het alleen door de brieven van Pater Daniël Maes die zijn leven aan hem dankt  http://vcd-vl.be/source_brieven/source_brieven.html.    Maar dat er over hem wordt gelogen, of dat hij een goede en succesrijke politiek voert , is een heel andere vraag dan ik heb opgeworpen:  of de man die beroepshalve heeft leren liegen en moeten liegen, nu zelf nog liegt, bij tijd en wijlen.

Marinus Ferdinand op 20-07-2017 20:44

O ja, nog ven:

- oppassen met die Macron: hij wil ons pensioengeld: vrienden oeten elkaar helpen, jaja....

ome bob op 20-07-2017 21:15

wardje  19.48

dat  weet  ik  niet,  ik  heb  hem er  niet  op kunnen  betrappen  ,  maar  dan  moet  u  zelf  gaan  kijken .

daar  kan  ik  u  niet  mee  helpen  !

hij  denkt  wel  een  stap  of  10 eerder  , dus  de  leerschool  moet  geweldig  zijn  geweest!

Onze ---  heeft  8 jaar  gedaan  over   zijn  aardrijkskunde  papieren ?

en   de  andere  kapitein  ---,  was   veiligmeester  ! 

heeft  u de  laatste  8  jaar  een  klein  beetje  opgelet,  met  dat  duo   ""slim  &  bedrog  '

U weet  wel,  de  party  ,  die  democratie  en  het  referendum  hoog  in  het  vaandel  hadden staan   ???

alleen  nu  effe  niet  ,die  laatste  2  x  is  niet  zo  goed  bevallen  , whahahah   geloof   ik  ??

dan  ging  ik  zo  maar  blind  voor  mijn Oom  vladimir, die  kan  al  die  leugens  noooooit  meer  inhalen

 

doei  . ome   bob

huggie 

Wardje op 21-07-2017 04:45

@Ome Bob.  OK, dank, duidelijk antwoord .   Tuurlijk is FSB-KGB-GPOe een leerschool voor realisme en zekere successen.  Dat is een carrière bij GoldmanSachs evenzo.  Ikconstateer dat ik met mijn vraag van minstens een jaar geleden, geen steek verder ben.   Ik wil Poetin geloven als hij het heeft over redding van de westerse beschaving door terugkeer naar moraal en Kerk (maar weinig Russen die het doen ,  de {staats}Kerk blijkt toch nog aardig diep verworteld).  Maar mijn verstand zegt: wacht schort je oordeel op tot er meer zekerheid blijkt.

ome bob op 21-07-2017 16:15

beste  wardje   04.45

als  je  wacht  in  het  leven en  overal  eerst  lang  over nadenkt   om  een  stap  te  nemen  ????????

Sta  je  je  hele  leven  op  1  been  !!!!!!!

neem  de gok  ,  wie  is  er  nog   over  dan,?  die  zijn volk  beschermd,  met  zijn eigen  leven   ?  Putin  toch !

onze  landverraders  staan  te  kwijlen  om  brussel binnen  te  mogen  , !

Merkel  heeft  op  geweldige  DDR  manier  de  duitsers  verraden !

frankrijk  is  met  Moron  ( woordspeling  )  op  weg  naar  de  totale  ondergang

etc  etc

wie  blijft  er  dan  over  ?

Nigel  Farage ,  Geert  Wilders,  maar  daar  stemmen we  niet  op , die  zegt  de waarheid , maar  zo  hard,  , dus  stemmen de  hersenlozen  nog  4  jaar  landverradertje and friends  !  marine  le  pen   en  dan  ? dan  mag / en  moet u  heel  hard  verzinnen.

dus  we  zijn  opvolle  snelheid  bezig  met  onze  eigen  ondergang  , ik  heb  net  even  het   stuk   gelezen van  Varokoulis

de griekse  kanjer,  wat  onze  Dijsselbloen,  afgestudeert   in Wageningen  op Koeienstront  in  vloeibare  vorm  dan wel  in  granulaat

griekenland  aaan  gedaan  heeft  , werkelijk  ongelofelijk , wat een   stuk  vuil  die  Pvd.A  loser

die  heeft  dus  heel  simpel  alle  bank  schulden  van  Duitsland  en  frankrijk , na  een   rondje  om de  Acropolis  bij  de  Eu  burgers  op  hun  bord  gelegd

Putin  is  toch  de  kanjer   die zegt  ,  ik  kom  helpen,   en  er  dan ook  blindelings  voor  gaat  ?   hij  toch  ?

wie  heeft  via de  doema  in  Rusland  besloten,  om  voorlopig  49  jaar  de Assad familie  te  helpen?

door  in  Syrie  te  blijven 9  tevens  doeeeii  USA  vrienden  )

so  who  is  the  boss  ??  who  is  the  real  boss  ?

wie  heeft  met  chumpy  afgesproken  om  te   zorgen dat  de  Moslim  moordenaars  van  de  USA   ,  niet  meer  gesponsord worden ?

hij  toch !

wie  denk  je  dat  ,  je  laatste  redding  is  als  onze  binnengehaalde  gelukszoekers   de wapens  opnemen ?   oom  vladimir !

denk  je  dan  dat  vriend  Rutte  en  pechthold,  hun  aardappel / dunschiilertje  oppakken  ,  en  voor  u  gaan  staan ?

ik  denk  dat  u  een berichtje  op  Tv  ziet,  dat  Biertje,  de  tafeldansense  Jumbomedewerkster,  Bea , en  de  125  landverradesr  +  hun  holmaten ,  o.a.  Hansie  van  baalen  etc  , in  die  nieuwe  707 /737  zitten en  roepen  dat  de  regering  even  weg  is!

de  groeten  uit  argentinie  in  navolging  van  hun  oude  SS vrienden

Ik  deed  die  volgende stap  nu  , wat  kan er  nou  misgaan  ?

dus  aan  die  nieuwe nikes Zoom  Vomero  en  stappen  maken  ,

ik  groet  u  ,

ome  bob  is  even  op  het  strand

huggie

ome  bob

ten  het   vui de  aarde,  o.a.  onze  ""geweldige  bevrijders ?

Een ander geluid op 21-07-2017 16:53

@  Wardje op 20-07-2017 19:48

Dat er  o v e r  Poetin wordt gelogen is me allang duidelijk .

Daar tegenover staat, dat er velen zijn die Poetin van leugens betichten.

Het was natuurlijk wel Poetin, die in 2014 glashard loog over de aanwezigheid van Russische soldaten op de Krim. Met zijn bekende serieuze blik en zonder een spier te vertrekken, keek hij in de camera en zei doodleuk dat het echt geen Russische troepen waren. 6 weken later trok hij hetzelfde serieuze gezicht en zei heel ernstig, dat het toch echt zijn soldaten waren die al 6 weken op de Krim rondliepen. Kunt u overal nakijken

De voormalige Russische Vicepremier Boris Nemtsov (1997-1998) noemde Poetin in zijn laatste interview een pathologische leugenaar. Enkele uren later werd hij in de buurt van het Kremlin vermoord               (27-02-2015). 

Mijn conclusie is, dat er meer wordt gelogen   d o o r   Poetin, dan over hem. 

ome bob op 21-07-2017 20:09

een ander  geluid  16.53

en over  nemtsov,  ja  die  werd  doodgeschoten  op  de brug  voor  huize  Poetin 

Putin  vond  dat makkelijker  dan  kon  hij  daaran  gelijk  weer  naar  het  icehockey  kijken !

ze  denken  dat  hij  het   zelf  gedaan  heeft  vanuit  het zolderraam

met  zwaar  mitrailleur  vuur,  very  very  strong  machine  gun  fire  !! 

er  werd  ook  nog  over  een  bukraket  gesproken,

maar  ook  deze  bukraket  konden  ze  niet  vinden  , net als  die  andere  ,  u weet   wel ???

het   geweer  is  razendsnel  via  geheime  routes  naar  Ukraine  gevlucht 

nog  meer  lul  verhalen  mijn  beste??

heeft  u  een  sprookjes boek  liggen,  de  EU  vertelt , ????

aangeleverd  door  islambombama,  en  Hitlary    in  7  delen  ?

te koop  via  illigale  verkoop  op  internet,  adres  ik  dacht  ??  iets   met  KGB/putin oomvladimir @ukr.net.com  ???  140  roebel  geloof  ik

de  transportkosten  ?

de Bukexpress, isgratis  , wij doen  niet  kinderachtig

veel  plezier  nog  ,

Vladimir , a.k.a  ome bob

Een ander geluid op 21-07-2017 21:31

ome bob op 21-07-2017 16:15

ik  heb  net  even  het   stuk   gelezen van  Varokoulis de griekse  kanjer,  wat  onze  Dijsselbloen,  afgestudeert   in Wageningen  op Koeienstront  in  vloeibare  vorm  dan wel  in  granulaat griekenland  aaan  gedaan  heeft  , werkelijk  ongelofelijk , wat een   stuk  vuil  die  Pvd.A  loser die  heeft  dus  heel  simpel  alle  bank  schulden  van  Duitsland  en  frankrijk , na  een   rondje  om de  Acropolis  bij  de  Eu  burgers  op  hun  bord  gelegd

Ome Bob,

Ik geloof, dat je er op dit punt erg naast zit. Misschien een paar hoofdstukken in het boek door elkaar gehaald ???

Ten eerste heeft niemand Griekenland iets aangedaan. Die hebben gewoon collectief boven hun stand geleefd !!! Feesten en fuiven, dikke pensioenen en vette ambtenarensalarissen op de pof. Aangezien de Grieken collectief geen belasting betalen, werd dat geld gewoon bij de veelal Franse en Duitse banken geleend. Kijk, dat is nou het verschil tussen oom Vladimir en de Grieken. Oom Vlad lost zijn schulden versneld af en de Grieken namen hun krediet steeds sneller op. Oom Vlad heeft veel delfstoffen en de Grieken veel fiestas. Tsja, dat moest een keer mis gaan. Alleen een econoom als Yanis Varoufakis wil dat niet snappen. 

Griekenland had nooit, never, nooit in de Euro-zone toegelaten mogen worden. Daar zijn ze met liegen en bedriegen in gekomen. Cijfers vervalsen met behulp van Goldman Sachs. Weet je nog ??? 

In 2010-2012 was het feestje over. Toen kwam de Griekse kater. Daar is geen Dijsselbloem aan te pas gekomen, maar de Ministers van Financiën van   a l l e   Eurolanden. Voor NL was dat Jan Kees de Jager (Kabinet Rutte I). Voorzitter van de Eurogroep was toen Jean Claude Juncker (1-1-2005 t/m 21-1-2013).

Volgens mij was die goocheltruc op 20-02-2012 toen alle Eurolanden besloten om de Griekse schulden bij banken op het bordje van de EU burger te leggen. Aangezien Dijsselbloem pas na die datum minister werd, treft die man geen enkele blaam. 

Griekenland had nooit tot de Eurozone mogen worden toegelaten en had in 2012 met een gigantische schop onder het dikke, Griekse achterwerk de Eurozone uit geschopt moeten worden !!!! En wat mij betreft ook uit de EU !!! Die Griekse schulden hadden natuurlijk gewoon bij die Franse en Duitse banken moeten blijven !!!!!!!!!!!!!!!!!

Daarnaast moeten onze Griekse vrinden eindelijk eens snappen, dat ze als land niet meer uit kunnen geven dan dat ze als land verdienen............... 

Marinus Ferdinand op 22-07-2017 00:23

@Een ander geluid.

Ik zou die Varoufakis toch niet onderschatten. Hij had een bloedhekel aan Dijsselbloem, maar niet aan Schauble, omdat die laatste een hard meningsverschil had met Varoufakis, en dat kon hij accepteren, omdat het straight was.

Is het niet zo dat de Griekse bevolking door hun eigen elite is "verkocht aan de Duitse banken en aan Brussel"? Daarbij: EU had zijn instituties niet op orde, maar profiteerde wel van de open markten. Dat heeft miljarden opgeleverd, en toen die wanorde fout ging, werd de "morele" schuld bij de Griekse bevolking neergelegd. De winst was allang binnen, en het Griekse volk moest bloeden. Vind u het gek dat Varoufakis kwaad was. Hij dreigde het hele monetaire systeem op te blazen als Griekenland niet geholpen werd, maar werd niet gesteund door zijn eigen regering en trad af. Zou Varoufakis het niet gewoon bij het rechte end hebben gehad, en speelden de Duitsers de vermoordde onschuld?

Ik besef dat ook mijn lezing incompleet is, en ben benieuwd naar uw reactie.

Wardje op 22-07-2017 00:46

Hellas@EAG op 21-07-2017 21:31. Als het al waar is wat je schrijft over Griekenland is dat op rekening te schrijven van de Griekse regering(en). En nog meer op die van GoldmanSachs , want de berekenend geschapen gelegenheid maakte de dief. Er zijn best mensen in het volk die min of meer willens en wetens van de situatie hebben geprofiteerd - nieuwe auto's en andere dingen op afbetaling en zo - maar het zijn juist de allerarmsten die het meest nu het gelag betalen. Buiten hun schuld.  Dus het geeft allerminst pas te spreken over "Griekenland", "de Grieken" of "het Griekse volk".

Wardje op 22-07-2017 00:48

@EAG. ik vergeet de EU en Lubbers en Zalm bij de hoofdschuldigen

Wardje op 22-07-2017 01:00

@Ome Bob.  We zijn het verregaand eens , ook over NL en D'66. Ik moet toch even hulde brengen aan wijlen het katholieke kamerlid Mommersteeg die de vrijheid nam en - toegegeven : kréég toen (nog ?) -  de vrijheid om moedig zijn pro life standpunt in bij de abortuswetvoorstellen tot uitdrukking te brengen. Bij de cruciale genderideoligie e tutti quanti is D'66 motor, welsprekende initiatiefnemer, dwarsligger, misleider, inspiratie, kortom voor mij de beschaafde, aardige lieve baarlijke duivel.   Over mijn vraag aangaande de goede trouw van de talentvolle en succesrijke, soms heilzame politicus Poetin, blijven we in het vage.

ome bob op 22-07-2017 10:29

Wardje   01.00

whahaha  beste  wardje ,

luister mijn vriend    ,1  van  mijn  grote  leermeesters  in  het leven , 

sprak ooit  tegen  mij  een  40  jaatr  geleden ,  de  volgende  woorden  :

Mijn  grote  vriend,  je  zoekt  zekerheid  in  je  leven   ?

Nou stop  daar nou  gewoon  mee, !

want  de  enige  zekerheid  in  het  leven  :  (  ik  gebruik nu  zijn  woorden ,  hierna  ) !!

Ik zal  het  netjes  zeggen ,  dat  je  geen  124  zal  worden  

oftewel  dat  je  dood  gaat ,!!!

Je  kunt n.l.  in  dit  leven  niks  plannen  ,  dat  denk   je  , maar

Nou  hij  kreeg  aan  alle  kanten gelijk,  ik  zit  nu  dikwijls  aan  de  andere  kant  van de  wereld  ????

hoe  kom  ik  hier,  toeval,  een  mooi  meisje zien ,  en  alles  laten  vallen

dus  niet  krampachtig  aan  je  verworven  Niemendalletjes  gaan  hangen ,  gewoon  jezelf   volgen

Ik  ben  een  heel  gelukkig  mens,

1  van de  weinigen op  de  wereld

ik  zie  oude  kennissen /  zogenaamde  vrienden,  nu  allemaal  muisgrijs ,   kaal  ,  ook  muisgrijs  gekleed

hun  ""omhoog gevallen  "  waardeloze positie  trachten  te  handhaven !!

Whaaahahahahaa, de   zielepoten  , geen liefde  , geen  geluk  en  dat  ga  je  op  je  69   orgel  leren spelen !

whahahahaha

dan  ben  je  pas  een  loserrrrrrrr , whahaha

dus !!

  zet  je  volgende  step  , en  devolgende,   geniet,  en  stort  je  in  je  toekomst 

laat  al  die  lege  kennissen  en  waardeloze  facebook  vage  kennissen  vallen  ,  wees  trots en blij    op   misschien  die  ene  echte  vriend 

hug  ome  bob

Marinus Ferdinand op 22-07-2017 10:42

@Wardje

GoldmanSachs is echt niet heilig hoor....

ome bob op 22-07-2017 11:49

een  ander  geluid 21.31  en  wardje   21.31 en  marinus ferdinand  00.23

U heeft  werkelijk  een  totaal  verkeerde  blik op het   echte  leven ?

als  Griekenland  dus  bij  de EU  moet   !!!!  ,  dus  moet   !!   te  belangrijk  strategish  punt  en  uitvals haven  !

,  en  de  papieren  zijn  niet  goed   ??

dan  worden  die  a  raison  van  een  griekse  bijdrage  van  500  miljoen  gewoon  kloppend  gemaakt !  door  / Goldman  sachs !

menige  financiele  kanjer  , waarschuwde, vele  malen zelfs  nog , niet   doen,  niet   doen, de  EU stampt   het   er  gewon  door  !

maar de  ons  welbekende  stukken  vuil  . dus  1  ervan  is  ,dhr  Draghi !!  wie    ???   draghi bekend  italiaanse  maffioso !

de   andere  moron  ,  is  dhr  Monti  ,  wie   ?? Monti   ook  italiaan  ,  gohh,  wat  gek  !

dus die  mensen  komen  uit  het   meest  failliete  land  ter  wereld, met  omvallende  banken  , enz enz. met  een  top  staatsschuld

onmogelijk die  ooit  nog  terug  te  betalen  !

beide  vuilnisbakken  werken  in  die  tijd  bij  Goldman  Sachs

Dat  worden  de  grieken  geholpen  ???

want  de  Olympische  spelen  komen eraan,  4 jaar  te  laat  ,  2000  was  geweldig  geweest  maar  als  troost  wordt  het  2004

Geld  komt  met  honderden  miljoenen  in  eerste instantie  de  griekse  kant  op  ,

want  een nieuw  Olympische  stadion , als  kleinere  stadions  langs  de  kust  mooi  hoor , nieuwe  stukken  rijksweg,  de  Olympische  zakkenvullers  bij  de   organisatie  krijgen zelfs aparte  rijbanen ,  ja  de  heren  kunnen  natuurlijk  niet  in  de file  staan

een  nieuwe  luchthaven  ,schitterend , ik  land  er  over  4  weken   weer  ,  nieuwe  metro  lijnen  ,  een  geheel  nieuwe  tram lijn  schitterend  ook  langs   het  strand  kilometers  lang , werkt  nog  steeds  2017  perfect

de  metro  stations  worden  schitterend  opgeknapt

en  de  gehele  griekse  regering,  ik  herhaal  de  hele  griekse  regering  dus iedereen !!!

schaft  zich , want  het  geld  kan  niet  op !

een  nieuwe  mercedes  danwel  een  nieuwe  Audi  aan ,  de  duurste  natuurlijk  en het  laatst  nieuwste  model !!!!!!!!!!!!

rollen  die  hap  , het  kon  niet  op  !

 

De  griekse  bevolking,  gezien??? ,   wat  kregen  die  ??   rien  ,  nicht  noppes

ondertussen  , regelt  het  tuig  ter wereld  ,   dus  de  banen  voor  zich  zelf

De   Draghi  als  failliete  italiaan ,  wordt  de  baas  bij  de  ECB ,  dat  is  logischhh,  zou  johan  zeggen  !   en  vernietigd  dus  momenteel  uw  pensioenen  , en  onze  welvaart  ,  rente  0 

rente  ??  nee  bijbetalen  mag  je  mafkezen 

en  die andere maffioso  Monti , wordt  ongekozen  op de  troon  gehesen  zonder  verkiezingen  natuurlijk,  zo  van  Goldman  sachs ,  omdat  berlusconi  , de  oude  sexmaniak een  beetje  te  brutaal  wordt  in  brussel, 

jA,  ZE  GAAN HEEL  VROEG  MET   PENSIOEN ???    oooh  wat erg  , dat  is  niet  waar   ,  leugens  meneer,  allemaal  leugens

de   griekse  bevolking ,  werkt  de meeste  uren  van  heel  Europa    mijn  beste

ondertussen  kan er  van de  griekse  bevolking  niemand  meer  met  pensioen   want

uw  onschuldige  afgestuurdeerde   P.v.dA  vriend  heeft  dus  de  grieken gedwongen

om  de  pensioenen   naar  euro  385  per  maande  te  verlagen

dus  van die  jarenlang  volgens  u  stelende  bevolking,  die  dus  uit  de  vuilnisbakken  staan   te  eten  in  Athene

en  in  de  winkelstraten  bedelen  ,en  op de  roosters  van  de  winkels  slapen

die  stelende bevolking    ander  geluid,  ga  eens  kijken,  de  tranen  rollen  over  je  wangen

de  gesloten  winkels  in  de steden  , de  ouwetjes  die  stelende  griekse  ouwetjes  die  zelfmoord  plegen

de ziekenhuizen,  zonder  medicijnen

docters  bezoek,  ??  geen  geld  voor

en allemaal  dank  zei  , onze  geweldige  brusselse  vrienden

de  grieken  hebben  het  gedaan!!    iedereen  die  dat  beweert ,  is niet  van  deze  planeet  , dan ben  je  dom  heeeeel  dom !

maar ja  , een  ander   geluid,  ze  zeggen  het  toch  he,  op de  televisie  ??  

kijk,  als  de  regering  vertelt, dat  je   geen  belasting  hoeft  te  betalen  als  je  een  huis  gaat  bouwen .

en  niet  hoeft  te   betalen  zolang  het  niet  af  is  , als  je  zulke  waanzinnige  regels maakt

dan  is  het  toch  normaal  dat  je  je   huis  bewoonbaar  maakt  en  op de  hoeken  wat  betonijzer  uit  laat  steken

????   hoezo  ????

nou  er  komt  dus  een  verdiepeing  op .  dus  niet,  slim  he  ?

ik  dacht  het  wel , altijd  worden  zulke  fratsen  , uitgevonden  door  mensen  met  geld .

als  je   waterbelasting  moet  betalen   als  je  een zwembad  hebt  en  dat  niet  betaald  ??

welke normale  nederlander  heeft  er  een  zwembad  op  het  dak?

dat  zijn  toch  overal in de  wereld  de  zakkenvullers  ??  ,  dus  weer  de  gewone  bevolking   niet??

de  leukste  opmerkingen  in  het  gelezen  boek,  waren   van  Varou   na  de   toespraak , naast  die  figuur  Dijsselbloem

dit  witheet   werd 

na  zijn  toespraak  , zei  Varou , ik  keek  in  het  rond  en  niemand  reageerde  , ze  gingen  gewoon  verder  of  ik

niet  bestond  !!

HIj  sprak,  ik  had  net   zo  goed  het zweedse  volkslied  op kunnen  zeggen !

Dus   die  man  is   een  zeer  kundig  man  , maar   het  gajus  , is  en  was  reeds  bezig hun  schulden   naar  griekenland  te brengen,

 merkel   trapte   die   straatarme  grieken  ook  nog  even   ( als  ze  geld  moest  overmaken  )  eerst  nog  even

voor  een  klein  miljard  tanks  biij  de  Grieken  in   hun  maag, 

wat  dus  inhoud  dat  de  totale  griekse  schuld,  dus  bestaat  uit  geredde  Franse  en  Duitse  banken ,

en  dat  U  en   ik  dus  , want  1  of  andere  mafkees, genaamd  balkenende  tekende   gewoon  bij  het   kruisje voor   de/het   E>S>M>

  als  europese  burgers  dit  links  of   rechts  terug  mogen gaan  betalen  ,

de schuld  is  dus  simpel  weg   ,  verschoven  van  de  banken  Fr  en Du  , naar  500  miljoen  europese  buegers,  snapt  u  het  nog,  ?  zal  wel  niet  !

In de  regels  van  het  E.S.M>  staat   sinds de oprichting,  en  balkenende  knipperde  niet  eens  met  zijn  ogen .

Dat  de  bestuurders,  incl,  hun familie  leden  ?  , niet,  dan wel  nooit  ter  verantwoording  geroepen  kunnen  worden  voor  ook  maar  iets  wat  er  in de  komende  jaren wordt  besloten  ?   bij de  ESM  !

 ze zijn  Immuniteit  toegezegd,  vvooraf  ! voor  ze  gingen stelen  !

heeft  U  voor  mogen   mogen  stemmen  ??

tuurlijk  niet,  ik doe  een  gok  ik  denk  dat 1000  nederlanders  dit  weten waaronder  Ome  Bob  ,  leuk  he  ?  en  dan  is  1000  veel , hoor  heel  veel

Tevens  staat er,  dat als  er  landen  in  de  EU,  bij  het  terug  betalen  van  schulden  in  gebreken  blijven  ???

de  rest schulden  verdeeld   moeten   worden  over  de  andere  leden  ???

dus Portugal , spanje,  italie,  frankrijk griekenland  etc,  hebben  geen  geld  dus  u  begrijpt   wie  er   dus  de  pineut  is  straks ! let  even  op  met  een  staatsschuld  reeds  van  475  miljard  , voor  pakweg  nog   500  miljard  !!!!!!!!!!

Enig  idee,  waarom  uw  pensioenen   richting  brussel   / EU  zijn  geschoven ,  door  eeen  partij , die  zo  goed  als  opgeheven  is . door  een  mevrouw , geloof  ik  ??

dus  mijn  beste  een  ander  geluid,  verdiep  je  eens  ergens  in , voor Putin  en  de  griekse  bevolking  die  het  allemaal  gadaan hebben  .

zelden  zoveel  , laten  we  het  noemen,  gespeelde  onnozelheid  bij  1  persoon  gezien !  echt  zeldzaam

 

de  griekse  bevolking  is  nooit  iets  aangedaan,  ??  

Uw  vrienden  in  brussel  , allemaal exept  Nigel , hebben  alles  gestolen  , dan  wel  gejat,  wat  ooit  maar  geld  op  kan  leveren , in greece

de  spoorwegen   pleiten  voor  een  habbekrats,  de  haven  van  Piraeus,  weggegeven  voor   een   habbekrats  aan de  Chinezen

de  tolwegen  door  EU  overgenomen,  de  metro  overgenomen  voor  een  habbekrats

dus  griekenland  is  een  slavenland  geworden  , dat  er nooit  meer  uitkomt  . 

maar

Ik  de  grappige  Ome   Bob  , die  van  die  niet  te  vinden Bukraket , voorspelt u  het volgende

Tsipras  is  regelmatig ? waar   /  nou  kom  op ?  bij Oom   Vladimir

en  die heeft  het  volgende  zeg  maar  meedegedeeld  :

pak  alles  wat  je  weg  kan  halen  in  Europa  ,  brussel , EU ,  IMF  aan

dan  ga  ik u  vertellen  ,  dat  de  grieken over  2 a  3  jaar   hun  middelvinger  opsteken 

en  roepen  gegroet   Merkel en  beste  Moron  ( woordspeling )  ,schudden  Dijsselbloen  nog  1  keer  de   hand  en

gaan  hem  keihard  uitstaan  te  lachen

U hoeft  ons  niet  meer te   bellen,  wij  bellen  u  wel

dan  krijgt  oom  Vladimir  een  mooie  thuishaven  in de  Aegean  Sea  ,op een   mooi  eiland

en  mag   Oom  Vladimir  voor  griekenland  miljarden  aan  gas  en  Olie,   de  plaatsen  zijnal bekend  uit  de  grond  gaan  halen !

ik  groet  u  hartelijk,   doe  eens een  cursusje  oplichten,  leer  je in de  EU

de  staatsschuld  in nederland  is  aardig  wat  hoger  dan  de   griekse   euro  475.000  miljoen 

oplopend  met   335  euro  per   seconde !

 

En  ons  gas is  op  ,  dus wanneer  wordt  ander  geluid  daar een keer  over  wakker  ??   not  i  think ,  not  !

ik ben  naar  het  strand,  met   de  leus   Putin  did  it

 

ome  bob!

 

Bob, geen hoofdletters, zie rood gemarkeerd. Uw tekst is aangepast, zie siteregels. Bij herhaling wordt uw post niet gepubliceerd. Mod.

Marinus Ferdinand op 22-07-2017 15:27

@Ome Bob,

Ik heb geen waardeoordeel uitgesproken over Griekenland, en zeker niet over het Griekse volk: lees nog maar eens goed.

Een ander geluid op 22-07-2017 16:23

Marinus Ferdinand op 22-07-2017 00:23

Varoufakis had met zijn spelletjes alle krediet bij zijn EU-collega's verloren. Waarom denkt u, dat zijn boezemvriend en premier Alexis Tsipras hem opofferde.........? Verder werden Merkel, Schäuble en Dijsselbloem tot dé zondebokken van het Griekse volk benoemd. De kop van Jut zogezegd !!! Merkel met Hitlersnor, weet u nog. Schäuble, die bombrievn kreeg enz. Bij de Grieken ligt het aan iedereen, behalve de Grieken zelf. 

1. Monetaire oorzaken:

Griekenland is natuurlijk door bedrog in de Eurozone terecht gekomen. Daardoor konden ze ineens tegen de lage Noord-Europese rentetarieven lenen. Toen ze nog de Drachme hadden, waren die rentepercentages een veelvoud en dat werkte als natuurlijke rem. Met die lage rente gingen dus alle remmen los..... Daarnaast is het een probleem voor alle zuidelijke landen, dat ze voorheen een lagere productiviteit (ten opzichte van het noorden) konden compenseren door hun munt te devalueren. Dat kan met de euro niet meer.

2. Belastingmoraal en ethiek

De belastingmoraal van de Grieken is natuurlijk uiterst bedroevend. Iedereen sjoemelt daar maar aan. In de Noordelijke landen is dat niet mogelijk. Er is ook totaal géén controle; zo was er een Griekse politieman, die fictieve kinderen opgaf bij de Burgerlijke Stand. Zo had hij een leuk extratje aan kinderbijslag. Dat ging zo goed, dat hij op enig moment 19 "papieren" kinderen had. Toen is hij gestopt met zijn baan........ Daarnaast was er een streek met heel veel 100+ bejaarden. Nader onderzoek wees uit, dat men het overlijden van opa/oma niet opgaf, zodat de AOW doorliep... Ach, u hebt die documentaires waarschijnlijk ook wel eens gezien. Grieken, die een bezemsteel in de auto hebben om de hefbomen bij tolwegen omhoog te duwen.... Grieken die vinden dat ze het waterbedrijf niet hoeven te betalen, omdat het water van God komt. Zo kan ik deze hele bladzijde vullen met voorbeelden. Kijkt u zelf maar eens op internet. Het Griekse volk wil collectief niet investeren in de eigen samenleving. Het is ieder voor zich !! 

https://opgelicht.avrotros.nl/nieuws/item/4481/

Is het niet zo dat de Griekse bevolking door hun eigen elite is "verkocht aan de Duitse banken en aan Brussel"? Daarbij: EU had zijn instituties niet op orde, maar profiteerde wel van de open markten. Dat heeft miljarden opgeleverd, en toen die wanorde fout ging, werd de "morele" schuld bij de Griekse bevolking neergelegd. De winst was allang binnen, en het Griekse volk moest bloeden.

3. Staatsschuld als collectief consumptief krediet..........

Europese bedrijven hebben natuurlijk geprofiteerd van de open markten. Daar heeft u helemaal gelijk in. Daarom ben ik van mening dat de Franse en Duitse banken veel zwaarder hadden moeten bloeden. De rekening had in ieder geval nooit bij de burgers van de EU mogen worden neergelegd. Het is toch een belachelijk business-model, dat de winsten voor top-managers en aandeelhouders zijn en de verliezen voor de belastingbetaler. Geen enkele andere onderneming komt daarmee weg. Onze politici horen gewoon achter de tralies voor deze diefstal !!!!

Het is natuurlijk niet zo, dat het geleende geld alleen is opgemaakt aan importgoederen uit het Noorden. Er werd ook een riant sociaal vangnet van betaald. Er werden veel zinloze ambtenarenbanen (bureaucratie) van geschapen. Ambtenaren, die niets bijdroegen, maar alleen elkaar aan het werk hielden. De Griekse WW, AOW, zorg, onderwijs enz. moet uit de Griekse belastingen bekostigd worden en niet uit staatsleningen........ 50 jaar en met pensioen ? In Griekenland kon het.............

Dus op dit punt ben ik het niet helemaal met u eens. Varoufakis is natuurlijk een ultra-linkse econoom. Hij vergeet gemakshalve, dat de Grieken collectief geen belasting willen betalen. Er was totaal geen controle op fraude en corruptie. Betaalden Grieken hun belasting niet. Dan kwam er een inspecteur langs. Die had 2 opties; of de officiële aanslag betalen, of optie 2; steekpenningen voor de inspectuer en een sterk gereduceerde "herziene" aanslag............ U wordt in Griekenland trouwens niet eens in het ziekenhuis geholpen, als er niet eerst een envelopje gaat naar de artsen............

Ome Bob zou zeggen "zelfs de Griekse straathonden zijn corrupt". 

Dus dat beeld van het arme Griekse volk, dat moet bloeden voor de elite is wat overtrokken. 

De waarheid is, dat de arme NL en Duitse belastingbetaler moet bloeden voor EU en massa-immigratie !!!

Daarbij: EU had zijn instituties niet op orde, maar profiteerde wel van de open markten. 

Lidstaten zijn financieël onafhankelijk. Daar gaat de EU (nog) niet over. De enige die zijn instituties niet op orde had, was Griekenland zelf. Varoufakis heeft er nooit 1 minuut tijd in gestoken dat te veranderen. Het is makkelijker in de slachtofferrol te kruipen en in Griekenland alles bij het oude te laten. Dat het anders kan, bewijst Ierland !!!

Een ander geluid op 22-07-2017 16:31

Wardje op 22-07-2017 00:46

maar het zijn juist de allerarmsten die het meest nu het gelag betalen. Buiten hun schuld.  Dus het geeft allerminst pas te spreken over "Griekenland", "de Grieken" of "het Griekse volk".

Allereerst wil ik u verwijzen naar mijn uitgebreide reactie aan Marinus Ferdinand.

2. Alléén die Grieken, die braaf het juiste percentage Inkomsten Belasting betaald hebben, nooit gesjoemeld of gefraudeerd hebben en nooit structureel aan de zwarte economie hebben deelgenomen, treft geen blaam. 

Ja, met dit voorbehoud kunnen we de Grieken die het betreft vrijpleiten. Dat zullen er helaas niet zo veel zijn.......................

Wardje op 22-07-2017 16:35

Liegt Poetin?@EAG. Ik zie af van je conclusie, maar met de leugen over de soldaten op de Krim scoor je een punt. Ikzal het als voorbeeld onthouden. Dat glasharde liegen, je anders voordoen dán, is iets dat je leert en moet kunnen als geheime dienst-officier.  Mijn vraag naar goede trouw van Poetin houdt mede in: leer je dat ooit áf?

Marinus Ferdinand op 22-07-2017 17:52
@Een ander geluid 22/7 16.23 uur Dank voor uw uitgebreide reactie.
Een ander geluid op 22-07-2017 18:56

ome bob op 22-07-2017 11:49

Als mensen het op deze site niet met u eens zijn, wil dat niet zeggen dat zij vrienden van de EU zijn. Wat mij betreft horen al die "EU-politici" voor de rechter en daarna achter de tralies. Het zou mooi zijn als Oom Vladimir voor dat doel een paar gevangenissen in Siberië zou willen verhuren.

Zet uw bril eventjes recht en lees het bovenstaande aandachtig, dan kunt u zich in de toekomst wat loze kreten besparen.

Dan even over uw vrienden; de ultra-linkse kameraden van Syriza. Wordt het niet eens tijd dat ze al die Griekse Oligarchen, Tycoons en Reders een fatsoenlijk bedrag aan belasting in rekening gaan brengen. Van te voren even een onderzoek naar de financiële handel en wandel van die lieden. Pre-actief conservatoir beslag, dan kan je ook niet gechanteerd worden met kapitaalvlucht naar het buitenland, onder andere vlag varen enz. Maar ja, dan moet je eerst een goed functionerende belastingdienst hebben en op overheidsniveau de hele Griekse Augiasstal uitmesten. Dat zou een kolfje naar hun linkse hand moeten zijn, maar het komt er niet zo van geloof ik. 

Misschien zijn uw ultra-linkse Syriza kameraden ook meer van het links lullen en rechts vullen. Dan zullen ze hun draai wel vinden in de EU !!!

Uw visie op de staatsschuld is een beetje onjuist en simplistisch. Om u te helpen; Bruto-Binnenlands Product, aantal inwoners en bedrag, dan kom je op een percentage...........

Hallo, bent u er nog.................??

Absoluut en relatief; ja weet u het nog ?

de  staatsschuld  in nederland  is  aardig  wat  hoger  dan  de   griekse   euro  475.000  miljoen  oplopend  met   335  euro  per   seconde !

Klinkklare onzin, mijn beste. Wat zeg ik? Absolute nonsens !!!

Cijfers 2016: 

Griekenland 177 % van het BBP = 325 miljard met 11 miljoen inwoners = € 29,649 per inwoner

NL 62 % van het BBP = 430 miljard met 17 miljoen inwoners = € 25.477 per inwoner

Beste Ome Bob, al je argumenten zijn simpel en onderbouwd te weerleggen !!!

Verdiept u zich aub eens ergens in, voordat u uw toetsenbord begint te bespelen...............

Speciaal voor u: 

http://www.eudebtclock.org/

Dat  de  bestuurders,  incl,  hun familie  leden  ?  , niet,  dan wel  nooit  ter  verantwoording  geroepen  kunnen  worden  voor  ook  maar  iets  wat  er  in de  komende  jaren wordt  besloten  ?   bij de  ESM  ! ze zijn  Immuniteit  toegezegd,  vvooraf  ! voor  ze  gingen stelen  !

Enig  idee,  waarom  uw  pensioenen   richting  brussel   / EU  zijn  geschoven ,  door  eeen  partij , die  zo  goed  als  opgeheven  is . door  een  mevrouw , geloof  ik  ??

Daar ben ik me zeer goed van bewust. In mijn eentje kan ik daar weinig aan veranderen. Ik denk wel, dat als de grote massa eenmaal geconfronteerd wordt met de gevolgen van deze EU-scam, die immuniteit hen niet veel zal helpen. Als brood en spelen niet langer werken, als de massa doorheeft dat de pensioenen verdwenen zijn, het geld waardeloos en de welvaart op het peil van Zimbabwe. Wat mijn beste Ome Bob denkt u, dat er dan gaat gebeuren ????? 

Dan gaat niet de rechter erover, maar de straat........... In dat geval helpt die immuniteit niet veel. Ook Lodewijk de XVI dacht immuniteit te genieten. Mussolini dacht dat ook en de Romanovs, Ceaucesescu. Mijn inschatting is, dat dat lijstje wel eens wat langer zou kunnen worden. 

Maar helaas, het is zoals onze Engelse vrienden zeggen. First, the shit must hit the fan................... Gaat u dan vooral niet achter de ventilator staan !

Over die aardgasbel van NL hoeft u zich niet zo druk te maken. Er zijn grotere problemen, die zich waarschijnlijk manifesteren lang voordat die bel op is.

Wat dacht u van:

Staatsschuld USA, einde petrodollar

Staatsschuld Japan, Italië, UK, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Griekenland................

Ik hoor u al triomfantelijk roepen; mhahahaha maar de Brics-landen. Ja, die donderden in 2015 economisch met fink geraas in elkaar, toen de USA de rente met slechts 0,25% verhoogde. Daar gingen al die waardeloze fiat-dollars............. het land uit, op weg naar een nieuwe bestemming.

Grondstofprijzen onderuit en Brics zakte nog wat verder in elkaar. Oeps, daar ging de Roebel in een vrije val. Nog minder waard dan de USD........... Inflatie 11,4 % in Rusland. Ja hoor, de zaken gaan goed. 

En China dan.................? De laatste keer dat ik daar was, in 2015, een geweldige bouwboom. In iedere miljoenenstad worden 50-60 torenflats van 40 verdiepingen hoog uit de grond gestampt. Bouwkranen, waar het oog rijkt........... Alleen, al die Chineesjes hebben geen geld voor zo'n duur appartementje. En voor niets gaat de zon op in China. Intussen heeft China voor USD 6,8 biljoen aan spooksteden gebouwd, vliegvelden die niet gebruikt worden en industriële complexen waar men niets maakt. In Beijing maakt men zich zorgen, grote zorgen, onvoorstelbaar grote zorgen. Gigantisch gewoon, want al die 1,3 miljard Chineesjes moeten wel aan het werk blijven. Anders gaan ze nadenken. Dat kan niet en dat mag niet, want daar heeft de Communistische Partij het monopolie op. Als alle Chinezen gaan nadenken, dan krijg je problemen. Dan willen ze allemaal tegelijk op het Plein van de Hemelse Vrede staan. Dat liep al bijna een keertje fout af (1989)............. Dus blijven Xi Jinpin en consorten maar gewoon dingen maken, die niemand koopt. Dat bubbeltje moet ook een keertje knappen. Ja, en dan is de beer los. De Chinezen ook.

Alle bovengenoemde problemen gaan tot uitbarsting komen, voor ons gasbelletje leeg is. Dus beste Bob, wat maak je je druk. Dan is het: 

Weg Petrodollar

Weg Euro en EU

Weg Communistische Partij China

en bye bye oom Vlad................... We kunnen eigenlijk niet zonder je, maar we gaan het toch proberen..........

Groet

 

Een ander geluid op 22-07-2017 19:15

Wardje op 22-07-2017 16:35

Liegt Poetin?

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de meeste politici liegen. Wat dacht u van Mark Rutte? 

Maar, Poetin heeft het wel tot een kunst verheven. Onderstaand een leuk linkje op Youtube. Poetin houdt een speech in het Russisch. Tegelijk wordt de Engelse vertaling gegeven en de vele "onjuistheden" van Poetin geteld en in de juiste context gezet. Leuk en leerzaam !!!

https://www.youtube.com/watch?v=7gvNTJ9_by0

Mooi, dat Poetin in Syrië de vervolgde christenen te hulp schiet. Alleen doet hij het niet voor die christenen en ook niet voor vriend Assad. Het enige doel van Poetin is, dat er geen pijpleiding door Syrië komt van de Golfstaten naar Europa. Dat zou namelijk het Russische aardgasmonopolie op de Europese markt verzieken. Het spelletje dat Erdogan speelt met de vluchtelingen, speelt Poetin met aardgas. Beide heren vinden het leuk Europa in de tang te hebben. De één zet de grens open, de ander draait de kraan dicht (in de winter).

De heren zijn niet zo erg verschillend. Vandaar dat ze het goed met elkaar kunnen vinden de laatste tijd. 

 

Agenda 21 op 23-07-2017 10:18

EuroGendFor, jaren geleden opgericht voor het neerslaan van (lokale) opstanden binnen Europa.

http://www.eurogendfor.org/nld

https://www.europa-nu.nl/id/vi3ljz93n7x4/europees_gendarmeriekorps_eurogendfor

Hoofdkwartier in Italië.

De Nederlandse Marechaussee maakt er deel van uit.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl