Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Boek ‘Controleverlies’: Vrijheid Europeanen dreigt dankzij EU en Merkel te verdwijnen

Grootste gevaren: Brussel, afschaffing contant geld / totale controle, en massa immigratie

Twee personen staan op de cover van ‘Kontrollverlust’ (Controleverlies), het nieuwe boek van de voormalige investeringsbankier Thorsten Schulte: ECB-president Mario Draghi en bondskanselier Angela Merkel. Volgens de auteur vormen zij de belichaming van de grootste gevaren die de laatste resten van onze vrijheid bedreigen: Draghi met zijn ongecontroleerde geldschepping, geplande afschaffing van contant geld en daaraan gekoppelde totale controle, en Angela Merkel met haar ‘alternativlose’ massa immigratie van miljoenen moslims, en de hierdoor onvermijdelijke instorting van de sociale zekerheid. Na de gevaren puntsgewijs te behandelen geeft Schulte de lezers ook een aantal tips om zich zo goed mogelijk te beschermen.

 

Vrijheid dreigt definitief te verdwijnen

Het voorwoord van ‘Kontrollverlust’ werd geschreven door de bekende CDU coryfee Willy Wimmer, aan wiens ernstige waarschuwingen over Merkel en Brussel wij al meerdere malen aandacht hebben besteed. Wimmer constateert dat de vrijheid die wij tientallen jaren in Europa hebben gekend, aan het verdwijnen is, en als wij ons daar niet tegen verzetten, wij deze vrijheid nooit meer terug zullen kunnen krijgen.

Met de retorische vraag ‘Waarom staat Angela Merkel niet aan de kant van het volk?’ gaat Schulte in op de DDR/Stasi-achtergrond van de bondskanselier, die wel eens de belangrijkste basis kan zijn voor haar niet aflatende drang om als alleenheerser op te treden, en de vrijheid van de Duitse burgers –inclusief de vrijheid van meningsuiting- stap voor stap fors in te perken. De persoon Angela Merkel is überhaupt dubieus, want haar levensloop laat tal van ongerijmdheden zien ( zo zou haar buitengewoon schimmige, kinderloze huwelijk nep zijn, en er volgens sommigen op wijzen dat ze in realiteit ‘hardcore lesbisch’ is (3)).

Gevaar 1: Verbod op contant geld = totale controle

Schulte wijst op het grote gevaar van het willen uitbannen van contant geld door ECB-president Mario Draghi. In een volledig cashloze samenleving met enkel digitaal geld is iedere burger namelijk totaal te controleren. De eerste stappen daartoe zijn al jaren zichtbaar, zoals veel Zweedse winkels en Deense tankstations en restaurants die nu al geen contante betalingen meer accepteren, en diverse bedrijven die experimenteren met het ‘chippen’ van hun werknemers, waarmee zij bijvoorbeeld automatisch toegang tot het kantoor krijgen en hun lunch kunnen betalen.

‘Maakt u zich alstublieft geen illusies omdat het afschaffen van contant geld niet constant in de media te lezen is,’ waarschuwt de oud investeringsbankier. ‘Achter de schermen werken invloedrijke krachten aan het invoeren van een dergelijke verstrekkende en onze vrijheid in aanzienlijke wijze beperkende maatregel.’

Met het verdwijnen van bankbiljetten en munten verdwijnt ook onze vrijheid, want de ‘verslaving’ van de moderne mens aan de (digitale) bank en overheid wordt daarmee compleet gemaakt. Bij een Cyprus- of Griekenland achtige financiële crisis wordt het zo kinderlijk eenvoudig om u gedwongen te laten bijdragen aan de zoveelste ‘redding’ (bail-in), of in het ernstigste geval onze saldo’s gewoon op nul te zetten. ‘In zo’n totalitaire staat kunnen de levens van alle burgers volledig, tot in de kleinste winkel, worden gecontroleerd. Met de groeten van George Orwell.’

Gevaar 2: Ontwapenen en machteloos maken van het volk

Een andere heet hangijzer zijn de almaar strenger wordende wapenwetten. Onder het mom van de bestrijding van criminaliteit en terrorisme wordt het gewone burgers straks compleet verboden om zelfs maar pepperspray te bezitten (in Nederland is dat reeds verboden), laat staan vuurwapens. Dat criminelen en terroristen vrijwel uitsluitend gebruik maken van illegale wapens, en uitgerekend zij door deze maatregelen dus niet worden getroffen –maar juist nog meer speelruimte krijgen-, wordt ons alleen door critici uitgelegd.

De achterliggende bedoeling is dat het volk hierdoor compleet vleugellam en afhankelijk van de ‘bescherming’ van de overheid wordt gemaakt, zonder dat het ooit nog de mogelijkheid krijgt om in opstand te komen – de volgende stap naar permanente totalitaire controle.

Gevaar 3: Massa immigratie en instorting sociale zekerheid

De catastrofale gevolgen van Angela Merkels ‘alternativlose’ massa immigratie van miljoenen moslims –wat zij op illegale wijze geheel op eigen houtje besloot, zonder zelfs maar een officieel kabinetsbesluit of instemming van het Duitse parlement!- zijn nu al zichtbaar in de vorm van exploderende criminaliteit en talrijke aanslagen, waardoor de gewone man zelfs in de supermarkt of metro niet langer veilig is.

Het laatste zetje in de afgrond krijgt onze samenleving zodra de sociale zekerheid door al die migranten, die voor 90% afhankelijk zijn en blijven van uitkeringen en toeslagen, onbetaalbaar wordt en vervolgens instort. Migratie experts hebben uitgerekend dat het 130 x duurder is om migranten naar Europa te halen en hier te verzorgen, dan hen in hun eigen regio te helpen.

De auteur haalt nog niet eens aan dat de discriminerende, racistische en onderdrukkende islamitische religieuze ideologie die bijna alle migranten met zich meebrengen een minstens zo groot gevaar voor onze vrijheid is. Daarvoor hoeven we alleen maar naar de vele honderden criminele islamitische Sharia no-go zones in talrijke Europese steden te kijken.

Hoe wapent u zich?

In de laatste hoofdstukken van zijn boek geeft Schulte de lezers enkele tips om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de crisistijden die gaan komen:

* Heb voor minimaal enkele dagen –maar liefst langer- voldoende voedsel, water (/waterfilter), brandstof (en medicijnen, zeker de regelmatige gebruikers!) en cash geld in huis;

* Tastbaar zilver en goud zijn een goed wapen tegen (hyper)inflatie. De waarde van de euro wordt namelijk steeds verder ondermijnd door het extreem-lage-rentebeleid van de ECB, en het massaal opkopen van staatsschulden (waarbij wij aantekenen dat goud in beslag kan worden genomen. De EU heeft daar eerder dit jaar in alle stilte de eerste wettelijke stappen toe gezet. Volgens de auteur is zilver een betere optie. Wij denken echter dat wat met goud kan worden gedaan, ook met zilver kan gebeuren.)

Door de digitaliserende samenleving is ontsnappen aan het in de maak zijnde totalitaire controlesysteem feitelijk onmogelijk, tenzij u voldoende geld en middelen heeft om te emigreren (maar waar bent u nog wel vrij en veilig?).

Wie niet vecht, heeft al verloren’

Rest de burgers nog maar één ding, en dat is massaal in actie en in opstand komen, en met alle nog beschikbare legale middelen vechten om onze vrijheid te behouden, en de vrijheden die reeds door de politieke elite in Brussel, Berlijn en Den Haag van ons is afgepakt, weer terug te krijgen.

Schulte besluit dan ook met een toepasselijk citaat van Berthold Brecht: ‘Wie vecht, kan verliezen. Wie niet vecht, heeft al verloren.’ (1)

 

Xander

(1) Anonymous
(2) Afbeelding: (C) Lars Aronsson  / WikiMedia Commons CC ShareAlike 1.0
Boek: KOPP-Verlag
(3) Anonymous

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum.

Reacties

Pagina12
Willy op 29-07-2017 14:52

Het bestaat nu al ten dele niet meer . In de toekomst zal men alleen nog elektronisch kunnen betalen de schuld van Merkel? Neen van de bevolking ze kiezen ervoor ook door de reklame natuurlijk . We weten dat de massa -Immigratie zal zorgen voor een ander vorm van Europa en naarmate meer moslims in de politiek zullen gaan zullen bepaalde shariawetten worden ingevoerd zij het zeer geleidelijk nogmaals een Europese of gematigde islam bestaat niet! Nogmals de islam is Europa an het heroveren zonder één schot te lossen! Dus zoals uit het artikel blijkt en ik ben er mee eens zal de vrijheid niet meer absoluut zijn en verworven zogenaamde rechten zoals de holebi's zullen worden beknot . De mogelijkheid van een burgeroorlog in Europa is aanwezig omdat sommige die verworven rechten niet meer zullen opgegeven en dan rest nog maar één ding !! Shalom

Singleman op 29-07-2017 15:27

Ontwapenen? Wij mogen toch geen wapens bezitten, dat was altijd al zo... Ja, het grote geld wil hetzelfde wat moslims ook willen, tot slaaf maken van al de anderen.... Tja, vechten, een Oosterling a la Kung Fu zegt, "een ontweken gevecht is een gewonnen gevecht", zeker als je er maar individueel voorstaat, je kan alléén niet tegen een hele bende op, bommen kan de verraste massa niets tegen beginnen. Het enige wat we kunnen doen is plaatsen waar veel mensen samenkomen in het openbaar zoveel mogelijk vermijden, geen kerstmarkten meer, geen nieuwjaarsfeesten die openbaar zijn enzoverders....

Frederik op 29-07-2017 15:32

De gemiddelde west-europeaan is al lang geleden in slaap gesust door de oneindige welvaart die er is/was. Als makke schapen luistert de overgrote meerderheid nog steeds naar de gevestigde media die nog steeds de schijn ophouden dat het allemaal goed gaat. De mensen zijn vergeten zelf na te denken en vinden alle techniek erg handig, al betekent dat verre inperking op privacy en onafhankelijkheid. Het is triest maar de realiteit is dat men zich meer druk maakt om een potje voetbal dan het wel en wee van het nageslacht.

All Wei op 29-07-2017 15:35

Neen hoor, niets aan de hand!! In Nederland en Amsterdam laten we zien dat we hier zoveel Vrijheid hebben!!.....

http://www.at5.nl/artikelen/171591/duizenden-lopen-pride-walk-door-centrum

Lone Fighter op 29-07-2017 15:49

Toch maar dan weer even een kort commentaar mijnerzijds...

Het gaat er dus niet alleen om om ons zoveel en zo goed mogelijk voor te bereiden (Engelse term: "preppen") tegen een mogelijk ophanden zijnde burgeroorlog en/ of reeks van terreuraanslagen,maar ook tegen een volledige ineenstorting van onze financieel- economische en sociaal-politieke structuur en de daarmee gepaard gaande teloorgang van vrijheid,stabiliteit en financiële zekerheid/onafhankelijkheid. 

Nogmaals raad ik iedereen aan die wil luisteren - maar dit is wat mij betreft écht de allerlaatste keer- zich zo goed als maar mogelijk is voor te bereiden en voor minimaal enkele weken, liefst voor enkele maanden  ( zoals ikzelf heb gedaan), voorraden in en op te slaan.

Mvg en sterkte voor diegenen die het verdienen,

Lone Fighter 

Johan op 29-07-2017 15:53

Hoe kan ik vechten, anders dan zoveel als mogelijk cash te betalen? En mensen te waarschuwen voor de diktators in Brussel? En ze te adviseren deze website te lezen?

welke mogelijkheden zijn er nog meer?

johny op 29-07-2017 16:08

Dat zal allemaal zo zijn wat Xander hier schrijft, maar of dat van een leiend dakje zal lopen is nog een andere vraag.Zelf denk ik dat, zoals ik al las, dat merkel nog veel moslims zal toelaten, gevechten zal doen uitbreken in duitslad. Dat er veel bloed zal vloeien vooraaleer de russen zullen tussenkomen. Want dat zijn zeker niet de dikste vrienden met de moslims, behalve waar ze profijt bij hebben (syrïe, iran bijvoorbeeld) en olie en galsleidingen willen leggenen wapens aan verkopen ( tutken)     http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/07/Islamitische-terreuroorlog-tegen-Europese-bevolking-barst-in-september-los

All Wei op 29-07-2017 16:29

Over deze materie ben ik de afgelopen 3 jaar eigenlijk de meerderheid van mijn vrienden (zogenaamde bedenk ik me dan achteraf) verloren.

Mijn visies over wat gaande en aanstaande is, mijn anti MSM wereld gedachte, bij elk van die weggetreden zg vrienden was er een punt dat ze mij een irritante, onrust veroorzakende, samenzweringstheorie belustte  figuur vonden.

Of het nou ging over Rusland en Putin( Libie, Syrie, Iraq), Hillary C of Trump, de positie van de U$$A op het geo politieke en financiele wereld toneel, of over vragen omtrent bijbelse teksten die ik niet kon uitleggen, op een intelectuele en kritische manier.

Slechts een paar bleven, maar ook die laten het meestal afweten omdat ze eigenlijk moe en beu zijn van wat de berichtgeving is over wat aanstaande is. En concentreren zich meer op de brainwashing propaganda.

And what's left......??? Dat we blij mogen zijn over dat ze een Pride wandeling door Amsterdam kunnen houden. En dat het zo vrij is en open hier. Ik zit daarna berichten te lezen wat er op het globale geo-politieke wereld toneel gebeurd ( Iran, NKorea, Israel etc), en kan bijna die Double-speak van de observering van 2 verschillende realiteiten niet geloven...............Wat is waar tegenwoordig??

Ik snap de overgebleven vrienden best goed, soms wil ik zelf ook alleen maar de happy flappy dingen zien en doen. Domweg gebrainwashed door de NWO MSM. Ik kan het niet meer.

Strijdvaardige Groet aan  een Ieder!!

HorKor op 29-07-2017 16:50

Dat zoveel inwoners van Europa niets ondernemen tegen het handjevol eurocratendit is voor mij een groot raadsel

Laten wij ons net als de Joden in WO2 naar de slagtbank leiden!!!!!

Er is momenteel maar 1 land wat ons kan helpen dat is Israel want die wordt ondersteunt door JAWE 

Een ander geluid op 29-07-2017 16:53

johny op 29-07-2017 16:08

Dat er veel bloed zal vloeien vooraaleer de russen zullen tussenkomen.

Ik denk dat (indien nodig) we dat karwei ook wel zelf kunnen klaren, zonder de Russen. Er zijn nog altijd veel en veel meer autochtonen dan moslims en ik geloof niet dat iedereen zich als makke schapen zal laten afslachten. Daarom verwacht ik vormen van burger initiatief. Daarnaast is het nog maar de vraag of leger en politie zich bij het hier geschetste scenario afzijdig zullen houden, ook al zou de overheid dat opdragen. 

In Oost-Europa (Polen, Hongarije enz.) zijn geen migranten, dus daar speelt dit scenario en probleem niet. Ik denk dat die met liefde en plezier komen meehelpen om hier orde op zaken te stellen. Historisch gezien, hebben die het niet zo op moslims. Dan krijg je een "Bosnië-scenario" in het groot.........

Laat die Russen maar lekker in Rusland blijven !!!

Een ander geluid op 29-07-2017 16:57

Johan op 29-07-2017 15:53

Hoe kan ik vechten, anders dan zoveel als mogelijk cash te betalen? En mensen te waarschuwen voor de diktators in Brussel? En ze te adviseren deze website te lezen?

welke mogelijkheden zijn er nog meer?

Ik mag hopen, dat u bij de verkiezingen dan ook de juiste stem uitbrengt !!!

All Wei op 29-07-2017 18:31

Ik heb bij de laatste overgens zeer nutteloze verkiezingen vd 2e Kamer op FvD gestemd. Ik vind de kliek van Wilders en wat ze allemaal uitkramen geen oplossing. Ze benoemen de problemen, maar verder volgt er niets wezelijks wat haalbaar is.

Maar zelfs als je dan Forum vd Democatie kiest als redelijk alternatief, dan wordt je weggezet als fascist! Nou, dat ben ik beslist Niet!!

Het huidige Paradigma wat over ons uitgerold wordt door de mainstream en zittende globalistische partijen, het establisment, de heersende elite met in hun zak de grote cooperate bedrijven en media-concerns en hun zo belubelde NWO agenda-2030 model, zijn dat Wel!!

I rest my case, ik ga in mijn blote bips(owe nee dat mag niet meer) lekker op een duur betaalde commerciele D66 of Ing sloep staan tijdens de Canal Parade volgende week in de grachten van onze hoofdstad, vieren, joelen en zwaaien met een vlaggetje van het 4e Rijk, de EU,naar het aan de kant zittende gebrainwashte provenciaalse publiek, die leuk naar een soort carnevalsoptocht zitten te kijken, dat we hier zo enorm Vrij en tolerant zijn......................uche kuche !!

Pfffffff (ondertussen is in helsinki een automobilist op publiek in gereden met 1 dode als gevolg, heeft NK weer een raketproef gedaan, in de metro van Amsterdam iemand neergestoken, alsmed eeen kapmes incident in Hamburg, waar 1 dode bij is gevallen, owe ja en dan al die doden in Yemen, Iraq of Afganisten etc etc).

Ja, nee de aarde warmt op door CO2, daardoor spreekt de gemeente Amsterdam en ook de NS hun klanten allen nog maar CO2-Gender neutraal aan............... de NWO een Samenzwerings gedachte?...........

Het is reeds hier en gaande,

Open je ogen en je ziet dat elke dag het zich verder uitrolt!!!

een Strijdvaardige Groet aan Jullie Allen!! ( niet dat dat nog wat uitmaakt!!, maar toch)

Marinus Ferdinand op 29-07-2017 18:38

@Johan

daidokan-karate-leiden.nl/zelfverdediging-en-weerbaarheid/

All Wei op 29-07-2017 18:45

In Polen zijn ze ( het westen, de anglo sakische wereld met de usa als leider( erfenis van de 2e WO)) toch nu --- geen hoofdletters, zie siteregels. Mod. het zelfde aan het doen als ze een paar jaar geleden in de Oekranie hebben gedaan? http://nos.nl/artikel/2185578-europese-commissie-begint-juridische-procedure-tegen-polen.html

Destabilisatie van het zittende Regime, omdat hun beleid niet in het programma van het 4e Rijk (aka EU) past?? Hetzelfde is toch ook gedaan in eeeeh, het waren er meer dan 2 de afgelopen jaren. Syrie, Libie, Afganistan, Irak bv, owe Yemen en Sudan niet te vergeten. Egypte. Ook reeds gaande, Venezuela, die dictator Maduro ( ik sta niet achter hem perse) heeft in de pers laten weten dat ze ( bedoelende daarmee de Usa) niet de zelfde taktieken op zijn land moeten toepassen als de Oekraine ed. En last but not leat Noord Korea???..............

All Wei op 29-07-2017 18:58

Nee, hoor Niets aan de hand!! Gaat u nu maar lekker slapen.

http://www.zerohedge.com/news/2017-07-29/its-your-money-you-can%E2%80%99t-have-it-eu-proposes-account-freezes-halt-bank-runs

Wij zullen alles oplossen, geen zorgen. Wij doen dit al enige jaren en weten het zo te brengen dat u het altijd eigenlijk als zoete koek slikt ( niet met echte suikers natuurlijk, want das slecht voor de gezondheid en het milieu, Indien het niet goed na inname; gewoon uitkotzen. Wel in de daartoe beschikbaar gestelde Kotz-zak door het Rijk. Na gebruik dient men deze te deponeren in de daartoe beschikbaar gestelde recycle containers. Voor storting gaarne inloggen met u BSN voor identificatie)

Neemt uw vlaggetje en schreeuw uit dat u Vrij bent. !! Hoezee

Veel Plezier zolang het nog kan!!

Dina op 29-07-2017 20:18

@Een ander geluid

Daarom verwacht ik vormen van burger initiatief.

Dan gaan we toch met z'n allen strijden, want .... vluchten kan niet meer !!!!

Irene op 29-07-2017 20:28

@ een ander geluid cyt ïk denk, dat die ( Polen, Hungerije) met liefde en met plezier komen meehelpen om orde op zaken te stellen.

Die Polen hebben Europa incl Nl mede bevrijd. Als beloning pact in Jalta; verkocht aan Russen voor 70j.Heb je een polse vlag op de bevrijdingdag gezien?

Tom Hendrix op 29-07-2017 21:05

Ik ben het volledig eens met het artikel.

FinalCountDown op 29-07-2017 21:06

De winkels liggen nog vol voedsel en kledij, de geldautomaten zijn nog gevuld. Er is nog genoeg brandstof, de prijzen zijn nog gematigd.  Dus 95% van de bevolking leest dit artikel en gaat zich daarna weer zorgen maken over waar ze volgend jaar toch weer op vakantie kunnen gaan, en 5% gaat zich zorgen beginnen maken over wat er in de wereld gebeurt en zich afvragen of en hoe we hier een stokje kunnen voorsteken...  Jammer genoeg zullen alle bomen ter wereld niet in genoeg stokjes kunnen voorzien want uiteindelijk moet de instorting van onze economie,  het verlies van jobs, de instorting van onze maatschappij en onze waarden, het verlies van onze vrijheid, de opkomst van islam, het uitroeien van christenen en allen die zich niet tot islam willen bekeren, en nog heel wat andere horrorscenario's  gebeuren voordat de redding komt.  De oorlogsverhalen van onze ouders en grootouders over WO I en WO II zullen sprookjes lijken vergeleken met de horror die we allen zullen moeten meemaken.  

Weesie op 29-07-2017 21:10

advies!!! Koop oost-europese geld of open een bankrekening aldaar.

de nadenker op 29-07-2017 22:10

Alles valt of staat bij gekozen volksvertegenwoordigers , en aangezien men als dombo's achter de Pechtholts en de GroenLinks gekkies , Partij van de Allochtonen of de Volks Verlakkerij Democraten en de CDA sekte blijft steunen , dan blijven wij het paard achter de wagen spannen .

 

Aangezien men keer op keer de kans krijgt om het roer om te gooien blijkt maar weer eens te meer hoe de media de meute op andere gedachten kan brengen zodat bijvoorbeeld GTST het bekende verschijnsel brood en spelen zijn opwachting maakt in het stemhokje .

 

Dit gebeurd all over the World . 

cefas op 29-07-2017 22:33

De verpaupering van Europa wordt in de hoogste versnelling gezet door dit misdadige duo met hun open grenzen beleid, maar zij zijn niet de enigen, vele links/liberale en christelijk/seculier politiek-correcten volgen hen na en zijn mede verantwoordelijk voor de snel naderende botsingen tussen bevolkingsgroepen.

Een ander geluid op 29-07-2017 23:15

Irene op 29-07-2017 20:28

Die Polen hebben Europa incl Nl mede bevrijd. Als beloning pact in Jalta; verkocht aan Russen

Dat was inderdaad te schandalig voor woorden !!! Had nooit mogen gebeuren. Gelukkig is dat nu weer recht gezet. Ik hoop, dat de Polen nog lang hun eigen koers varen in de EU. Aan hun principiële opstelling kunnen de volksverlakkers in Den Haag een voorbeeld nemen. 

Heb je een poolse vlag op de bevrijdingdag gezien?

Bevrijdingsdefilé Wageningen toont de vlaggen van alle landen, waarvan de soldaten NL bevrijdt hebben. Ook de Poolse !

https://www.veteraneninstituut.nl/agenda/herdenking-capitulatie-wageningen-2/

Qromwel op 30-07-2017 07:44

@Allen: Verspreid XN boodschappen. Al zet je maar één ander aan het denken.

Tom Hendrix op 30-07-2017 08:24

@de nadenker: 22.10. uur, op 29/7. U trekt inderdaad de juiste conclusies  Maar schijnbaar is het grootste deel van onze en de Europese bevolking, al zo gehersenspoeld, dat ze de waarheid helemaal niet meer willen en kunnen zien.

Qromwel op 30-07-2017 09:09

Singleman op 29-07-2017 15:27: Het ontwapenen begon al met het afschaffen van volkslegers met dienstplicht. "Zou het soms een plan kunnen zijn?"

Juul op 30-07-2017 09:20

Een tante (zus van vader) en een oom  zijn al jaren geleden naar Nieuw-Zeeland 'gevlucht' met hun kleine kinderen. Ik was toen 5. Nu zijn zij al bejaard. Een ander oom (broer van vader)  en tante  zijn veel eerder naar Canada gegaan. Ze hebben 5 kinderen en de oom is al dood. Ik ben er 1 keer  in Canada geweest. Mijn vader zou naar New Zeeland gaan, maar is voor die tijd overleden. Wel een nicht is vanuit Canada naar New Zeeland gegaan op familievakantie. En 1 keer in de zoveel komt de fam. te New Zeeland 2 weken naar Nederland. Maar ik denk dat ze nu te oud zijn om nog zo'n lange vliegreis  te maken. Een ouder oom (broer van moeder) is met zijn vrouw, tante gegaan naar Australie waar zijn kinderen wonen. Nog even gedag zeggen.Mijn oom Jan kreeg op de retourvlucht een grote hartaanval. Het vliegtuig maakte een noodlanding te India. Daar is hij een half jaar verpleegd in een ziekenhuis en alsnog overleden. 3 zussen, waarvan mijn moeder er 1 was, stonden later op het vliegveld te Amsterdam  om mijn dode oom Jan te ontvangen die met een apart vliegtuig vanuit India naar Amsterdam was gekomen. Zo kan het ook gaan.

maria op 30-07-2017 09:22

Het verdwijnen van kontant gaat zeker gebeuren, zie Openbaring

Daarvoor in de plaats krijgt ieder mens in de 1e en/of 2e helft van de laatste jaarweek een merkteken op de hand of voorhoofd ( chip ), daarmee kan dan betaald worden, weiger je dit dan kan er niets gekocht worden, met alle gevolgen vandien

Marinus Ferdinand op 30-07-2017 10:04

@Irene

@Een ander geluid

En dat is niet de enige keer dat die Polen verraden zijn. Churchill zag al voor de bevrijding in 1945 dat het fout zou gaan, en dat de Russen zich niet zouden terugtrekken. Maar zoals zo vaak: er werd niet geluisterd. 

Ik hoop dat die VISEgrad landen ons de weg blijven wijzen. Die staatsrechtelijke argumenten van Timmerfrans over de rechtsstaat van Polen slaan nergens op. Gewoon zielig.

De Terugkeer op 30-07-2017 10:16

Even het volgende statement:

Hoe kun je vechten in en 'met' een maatschappij die slaapt?

Alle mensen om je heen verwachten gewoon niets...maar eisen -doorgaans zonder enig gevoel voor een vreedzaam geloof- 'wel', dat zij een gezond en normaal leven kunnen leiden.

Het gevaar van afgeslacht te worden (en dit schrijf ik, werkelijk, 'zonder' angst in het hart) om elke hoek van de straat, is latent aanwezig. De geloofsidioten hebben de messen geslepen.

Het mag van Europa...

We horen geen tegengeluiden...geluiden van: "Lieve Europeanen...wij, de leiders van uw -in principe- oud en prachtig werelddeel, zullen wij tot op het bot beschermen...er zullen nooit en te nimmer vreemde entiteiten 'ons' het leven zuur maken".

Het tegendeel is al bewezen: censuur, monddood maken van de 'eigen' inwoners, tastbaar geld, binnenkort, wegnemen. De voorspelde duivelse elementen massaal binnen laten...en wat al dies meer zij.

Nee, ik vrees met grote vrezen...vooral die 80 à 90 % van alle 'gewone burgers' weet niets, voelt geen negatief sentiment, laat gebeuren, is gewoon niet voor -of ingelicht, draait om de hete brij heen, ontkent dus vooral, leeft in het absolute 'nu', heeft misschien zelfs ook geen gevoel bij het woordje 'Europese Unie'... 

Het is een duister, wankel tijdsbestek waarin 'we' zijn terecht gekomen...het lijkt wel een droom, een illusie......waar is de liefde, het hart, het geweten...mensen die nooit meer duidelijk geweld en terreur afkeuren...het in stilte schijnen te aanvaarden (wellicht 'hun' soort van geloof???).

Rest mij alleen nog dit: ???????????????????????

De Terugkeer.

emile op 30-07-2017 10:29

@Johan -- David Icke heeft daar een goed antwoord op. Lamlendigheid in het uitvoeren van hun bevelen. Zo is de Sovjet Unie uiteindelijk ook ten val gekomen. Het is al een goed begin als niemand meer komt om te stemmen ( zie bijvoorbeeld opkomst Frankrijk) en ook het verval van de tradituonele media, Volkskrant, NPO. De burgemesster van Arnhem die zijn baantje kreeg ondanks dat zijn partij bijna ophoudt te bestaan zal ook niet op sympathie van de burger moeten kunnen rekenen. Ook bijvoorbeeld massaal wegblijven bij prjnsjesdag, etc.

Doordenker op 30-07-2017 10:48
EU bespreekt bevriezen van bankrekeningen ‘in uitzonderlijke omstandigheden’
 
Qromwel op 30-07-2017 11:21

Een ander geluid op 29-07-2017 23:15: Ook uit de Franse koloniale gebieden vochten er mee.

Br@m op 30-07-2017 12:08

Totale controle ?! Daar vragen we zelf om ! Voor het gemak al je aankopen met pin betalen. Stop daarmee ! Zo kunnen ze precies zien wáár je koopt, wáár je op dat moment bent, wát je koopt, hoeveel brandstof je tankt. Ze weten dan precies wat je aan luxe artikelen uitgeeft en wat je aan boodschappen uitgeeft etc. Ga je op vakantie met de auto ? Ze weten dan precies welke route je gevolgd hebt, waar je eet, wel hotel je bent geweest en wanneer, welk terrasje je bent geweest. Ook geen Airmiles sparen, dat geeft óók een groot deel van je uitgavenpatroon weer. Betaal je vaste lasten per bank en de rest contant. 

Singleman op 30-07-2017 13:51

Weesie, een rekening dient om mijn betalingen te kunnen doen, ik ga niet naar Rusland mijn persoonlijke rekeningen gaan betalen hè, even nadenken voor je iets adviseert? Heel de wereld is geinfecteerd door globalistisch denkende politiekers....

Elegast op 30-07-2017 14:42

de witte man en vrouw is te intelligent en die moeten kapot net zoals in alle linkse dictaturen mensen met een andere mening kapot worden gemaakt en gedoperteerd. 

Europa is zo prachtig, zo divers elke 100 kilometer zie andere architectuur, cuisine, kunst, zo welvarend en dat moet herverdeeld worden.

Ma het kapot maken van het blanke ras heeft de linkse elite de macht Om hun verotte agenda verder door te voeren en daarvoor gebruiken ze de moslims die op hun veroveringstoch door Europa niets in de weg wordt gelegd. Zelfs verkrachtingen van de witte vrouw worden gedoogd, ze moeten toch weg En per slot van rekening zijn het maar fascisten. Het is toch te ziek voor woorden dat er geen aangiften meer worden opgenomen van aanrandingen  en verkrachtingen. Maar een groot deel van het blanke volk applaudisseert en vindt de diversiteit maar wat prachtig. Onbegrijpelijk.  Ziek! 

Wardje op 30-07-2017 15:09

Doen?Pin~contant.  Ik moet zeggen dat ik het betalen met pinpas uiterst efficient vind gaan.  En dat ik de nadelen erken en désondanks blijf pinnen. Ik weet via persoonlijke betrekkingen dat een oud-hoofd van de Mossad zich al langer geleden privé heeft laten ontvallen dat het contant betalen gedwongen afgeschaft gaat worden. "In het kader van strijd met terroristen". Br@m op 30-07-2017 12:08 legt de vinger op een zere plek: "We vragen er zelf om, totale controle."    Als er nu iets is , wat we collectief k u n n e n  doen tegen invoering NWO tegen ons wil , is het : ophouden , alleen contant betalen en pinnen weigeren.  Maar daar ook een campagne van te maken.  Anderen hebben hier al eerder gemeld dat de Duitse bevolking zich wat dit betreft lang zo gemakkelijk niet aan een leiband laat leggen. Als er één iemand is die met me meedoet, krijg ik niet alleen de steun, maar ook de controle om zo een voornemen daadwerkelijk uit te voeren, en dat ook vol te blijven houden.

Marinus Ferdinand op 30-07-2017 15:27

@Elegast

De blanke elite is op vakantie: die weten nergens van, en die willen ook niets weten, want ze filosoferen liever met een glas wijn in de hand over culturen, de wereldeconomie, de universiteiten, het onderwijs en meer van die zaken waar ze geen verstand van hebben.... 

Marinus Ferdinand op 30-07-2017 15:30

@Frederik

En de barbaren rukken op...

Bram Vermeulen zong het zo mooi:

Politiek,

Ze kunnen mij niets maken

Want ik heb het niet gezien

Politiek

Ze kunnen mij niets maken

Want ik heb het niet gehoord

Politiek

Ze kunnen mij niets maken

Want ik weet het niet!

Singleman op 30-07-2017 15:57

Qromwel, ik ben ook niet per sé voor een verplichte legerdienst, niet iedereen is van nature een vechter, & zeker niet in dienst van deze stomme politiekers, stel dat ze U naar die zandbak sturen ginder? Geen zin in hoor! Mijn eigen leven wil ik wel verdedigen maar niet dat van die verraders!

Een ander geluid op 30-07-2017 16:27

emile op 30-07-2017 10:29

 Het is al een goed begin als niemand meer komt om te stemmen

Sorry, maar dat is gewoon het allerdomste wat je kunt doen !!! Dan geef je onze machthebbers een vrijkaart om hun misdadige beleid voort te zetten. 53% van Franse stemmers bleef thuis, maar Macron was er niet minder blij om......... Ach ja, bij de media roept iedere politicus ach en wee. Bedenkt leuke schijn-oplossingen om het volk te vermaken; gekozen burgemeester, referendum. Oeps nee, dat laatste idee is bij nader inzien toch niet zo handig. 

Onze machtsgeile elite is zo verknocht aan het pluche, dat ze het prima vinden als niemand gaat meer stemmen. Kunnen ze gewoon lekker verder gaan met het islamiseren van Europa en het binnenhalen van tientallen miljoenen migranten. Waarom denkt u wil de EU de onverkozen Europese Commissie machtiger maken, dan de nationale parlementen ?? Nou, die zien uw idee wel zitten..........!!! Van die nationale verkiezingen wilden ze toch al af

Nou briljant idee, Emile.................

Een ander geluid op 30-07-2017 16:31

Juul op 30-07-2017 09:20

Mooi verhaal. Wat is het punt dat u wilt maken?

Een ander geluid op 30-07-2017 16:36

Qromwel op 30-07-2017 11:21

Ook uit de Franse koloniale gebieden vochten er mee

Daarom hangt de Franse vlag er ook bij. Uit dank voor hun inbreng. 

Lodewijk op 30-07-2017 17:57

Historische foto Angela Merkel in DDR uniform:  https://tinyurl.com/ybcsafmt

Kleren zijn makkelijk te wisselen. Maar decennia lange indoctrinatie en hersenspoeling vanaf de geboorte vereist een langdurige speciale pyschologische deprogrammering die Angela niet heef gehad.

Singleman op 30-07-2017 18:06

Marinus, Bram Vermeulen heeft ook over een andere geschiedenis iets gezegd & zijn vorige levens.... hij bleek die zelf te herinneren?

Lodewijk op 30-07-2017 18:10

Begin jaren '80 zat ik eens even alleen in een kantoorkamer op de eerste verdieping in de Amerikaanse ambassade in Mexico stad. De diplomaat waar ik mee sprak was even weggeroepen, en ik nam een tijdschrift van de koffietafel om even in te kijken. Dat bleek een blad te zijn enkel bedoeld voor de ogen van mensen die op hoge posities zaten van de regering zoals diplomaten. 

Het hoofdartikel was van de hand van Zbigniev Brzezesinki, toenmalig werkend in het Witte Huis onder president Carter. Hij schreef dat er in de toekomst enkel nog digitaal geld zou bestaan. Dat zou de controle over de burgers bewerkstelligen. 

Het is dus geen nieuw idee, maar de globalisten weten dat je iets drupsgewijs moet invoeren via voldoende indoctrinatie van de jeugd zodat de volgende generaties iets als normaal beschouwen wat vorige generaties niet zouden hebben aanvaard. 

ALL Wei op 30-07-2017 19:03

@ Br@m! Precies, zo doen ik het ook. Wordt alwel steeds moeilijker.

Qromwel op 30-07-2017 19:28

Een ander geluid op 30-07-2017 16:36: Hun huidige landsvlaggen zouden dat duidelijker maken!

Een ander geluid op 30-07-2017 19:32

Marinus Ferdinand op 30-07-2017 10:04

En dat is niet de enige keer dat die Polen verraden zijn. Churchill zag al voor de bevrijding in 1945 dat het fout zou gaan, en dat de Russen zich niet zouden terugtrekken. Maar zoals zo vaak: er werd niet geluisterd. 

Rooseveldt, inmiddels terminaal ziek, heeft zich helaas in laten pakken door Stalin. Churchill was natuurlijk een stuk realistischer. Ik geloof, dat we het ook aan Churchill te danken hebben, dat Denemarken niet door de Russen is "bevrijdt". In Jalta was afgesproken, dat de rivier de Elbe de "scheidslijn" zou zijn. Ten oosten zou door Rusland "bevrijdt" worden, ten westen door de westelijke geallieerden. Aangezien de Elbe bij Hamburg in de Noordzee uitmondt, hadden de Russen zo via Sleeswijk-Holstein naar Denemarken kunnen doorstoten. Omdat Churchill zijn troepen bevel gaf in Noord-Duitsland de Elbe over te steken richting Kiel en Lübeck is ons een grotere ramp bespaard gebleven...........

Ik hoop dat die VISEgrad landen ons de weg blijven wijzen. Die staatsrechtelijke argumenten van Timmerfrans over de rechtsstaat van Polen slaan nergens op. Gewoon zielig.

Die club van Visegrad landen wordt alléén maar groter. Ik denk dat de Baltische Staten en Kroatië ook meer op hun golflengte zitten. In de herfst verkiezingen in Oostenrijk en ik hoop daarna een rechts-populistische coalitie aan de macht. Dat ze met zijn allen maar lekker gaan dwarsliggen in Brussel. Volksverlakkertje Rutte zal wel weer spelbreker worden.............

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl