Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

‘Nederlanders binnen één generatie in minderheid bij huidige jaarlijkse immigratie’

Door EU, Duitsland en Frankrijk gewilde vervanging autochtone Europese bevolking door Arabische en Afrikaanse moslims over maximaal 50 jaar onomkeerbaar – ‘Nederlandse samenleving zal verdwijnen als alle immigratie niet onmiddellijk wordt stopgezet’

 
Het model, aangevuld met een oranje lijn, die vermoedelijk een realistischere afname van de autochtone Nederlandse bevolking weergeeft.

Volgens het Cerberus 2.0 computermodel van het Global Analysis from the European Perspective (GEFIRA) zullen wij Nederlanders binnen één generatie een minderheid vormen in ons eigen land als de huidige, volgens de gevestigde orde zogenaamd ‘beperkte’ immigratie van zo’n 45.000 mensen –vrijwel uitsluitend moslims- wordt voortgezet. De door de globalisten gewenste vervanging van de autochtone Europese bevolking zal over uiterlijk 50 jaar onomkeerbaar zijn geworden. Als de immigratie echter fors blijft toenemen, zoals de EU, Duitsland en Frankrijk willen, zal dat moment veel eerder komen.

 

Sinds begin jaren ’70 is het geboortecijfer van de autochtone bevolking onder druk van de overheid en de anti-gezin propaganda van het links-liberale establishment ook in Nederland tot ver onder de 2,1 gedaald, het gemiddelde aantal kinderen dat nodig is om de bevolking op peil te houden. De grote bevolkingsgroei die Nederland vorig jaar optekende, was dan ook opnieuw geheel te danken aan immigratie.

De officiële Nederlandse gegevens van het CBS van alle mensen die sinds 1950 werden geboren en gestorven werden door GEFIRA in het Cerberus 2.0 computerprogramma gestopt. Op basis daarvan werd eerst een grafiek gemaakt van de Nederlandse bevolking zonder immigratie, en bleek dat onze bevolking zo tussen 2015 en 2020 op zijn hoogtepunt zou komen, en daarna zou afnemen.

50.000 per jaar ‘geen probleem’?

In de jaren ’60 vertrokken meer mensen uit Nederland dan er binnenkwamen, maar in de jaren ’70 keerde die ontwikkeling zich om. Een paar jaar (massa) immigratie hebben nog geen zichtbaar effect, en dat is de reden waarom bijna alle politieke partijen in Den Haag het aantal immigranten op ‘slechts’ 50.000 per jaar willen houden, wat op een bevolking van 17 miljoen nog geen 0,3% is. ‘Geen enkel probleem,’ vinden de meeste politici.

Maar als deze immigratie structureel is –en dat is het geval-, dan wordt het na verloop van tijd een heel ander verhaal. Het cumulatieve effect van immigratie werd volgens het model vanaf 1980 zichtbaar. De totale bevolking van Nederland groeide vanaf dat moment veel sneller dan de autochtone Nederlanders. Volgens het CBS stabiliseert de bevolking zich zo rond 2060 op 18 miljoen, maar uit het model blijkt dat er in dat jaar nog maar zo’n 12 miljoen autochtone Nederlanders zijn overgebleven, en aan het einde van deze eeuw zelfs nog maar 9 miljoen.

Via Cerberus werd berekend hoeveel migranten er nodig zijn om de door het CBS genoemde 18 miljoen te halen en te houden. Uitkomst: 45.000 migranten per jaar, vrijwel exact de 50.000 die door de meeste politieke partijen als ‘houdbaar’ wordt aangehouden –met uitzondering van GroenLinks en D66, die ijveren voor onbeperkte immigratie. ‘Het is duidelijk dat het Nederlandse establishment heeft gekozen voor de vervanging van de Nederlandse samenleving,’ concludeert GEFIRA. (onderstreping toegevoegd)

Helft bevolkingsgroei uiterlijk in 2060 door allochtonen

Al jaren worden er veel meer migrantenkinderen dan Nederlandse kinderen geboren. Dat effect is niet onmiddellijk zichtbaar, maar versterkt zich in de loop van de tijd, waardoor ‘het onvermijdelijk is dat de Nederlanders binnen die generatie (die minder kinderen krijgt dan immigranten) een minderheid worden.’

Gevolg: In 2060 zal 50% van de bevolkingsgroei door niet-Westerse immigranten worden veroorzaakt. In 2070 zal de helft van alle nieuwgeborenen van allochtone afkomst zijn. Nog eens 25 jaar later zijn wij Nederlanders definitief in de minderheid, en zal ons land zoals we dat nu kennen, zijn opgehouden te bestaan.

Let wel: dat is op basis van het door het CBS genoemde zeer optimistische autochtone geboortecijfer van 1,66. Het werkelijke cijfer is veel lager en zit tegen 1,5 aan. Dit lijkt een klein verschil, maar door het cumulatieve effect betekent dit dat het ‘point of no return’ veel eerder zal worden bereikt.

‘Nederlandse samenleving verdwijnt als alle immigratie niet meteen wordt gestopt’

In uiterlijk 2060 –maar ook gezien de nog veel grotere immigratiegolven die worden verwacht waarschijnlijk dus jaren eerder- wordt het fatale omslagpunt bereikt, en zullen wij Nederlanders uiteindelijk geheel worden vervangen door Arabische en Afrikaanse moslims. ‘De komende decennia worden cruciaal voor het overleven van de Nederlandse bevolking,’ waarschuwt GEFIRA. In 2035, dus over slechts 18 jaar, zal de totale groei van de niet-Nederlandse bevolking al 42% bedragen.

‘Sinds de demografische afname in alle Westerse landen zichtbaar is, constateren wij dat de Europeanen stapsgewijs worden vervangen door mensen uit Afrika en (Zuid) Azië. Het is vijf voor twaalf, en als we niet onmiddellijk alle immigratie volledig stopzetten, zal de Nederlandse samenleving in rook opgaan en verdwijnen.’

 

Xander

(1) GEFIRA via Zero Hedge

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum.

Reacties

Pagina12
Een ander geluid op 07-06-2017 10:23

John op 06-06-2017 22:19

Klopt en de hugenoten (+/- 70.000) die rond 1700 naar NL kwamen, waren ook buitenlanders. Alléén de immigranten van vóór 1950 zorgden niet voor problemen. Die hielden financieel ook hun eigen broek op.

Overigens is het benoemen van problemen géén discriminatie. Wellicht is de toon soms wat hard, maar ja, de waarheid is hard. Hoe zou het komen, dat we ons op deze site niet boos maken over de migranten uit Vietnam, China, Sri-Lanka en veel andere landen? Juist ja, vaak fatsoenlijke mensen waar "we" geen last van hebben. Andere minderheden daarentegen staan prominent bovenaan in alle verkeerde statistieken; van schooluitval, werkloosheid tot criminaliteit en terrorisme. Beeldvorming bepalen minderheden als groep zelf !!! Natuurlijk zitten daar ook prettige mensen tussen, maar zoals u weet "lijden de goeden onder de kwaden". 

Als u het nou nog niet snapt, heeft u een vrij grote plaat voor uw hoofd. 

Lone Fighter op 07-06-2017 13:54

Tsja...een halve eeuw geleden, toen ik nog op het middelbaar onderwijs les kreeg ( ik ben nu bijna 64 ), werd de opgroeiende jeugd al ingepompt dat er vooral geen grote gezinnen gesticht mochten worden.

Dus voorlichting over contraceptie en hoe funest het hebben van teveel kinderen wel niet was voor onze economie, de welvaart en de toekomst van ons land.

Het resultaat is niet uitgebleven:

Nu zitten we met een hoog percentage vergrijzing onder de autochtone Nederlanders en inderdaad, zoals door XN al in bovenstaand artikel werd aangehaald, een zeer laag geboortecijfer onder de oorspronkelijke bevolking alhier.

Gek toch dat er nu ineens niet meer wordt geklaagd over te grote gezinnen en het gevaar van overbevolking als het gaat om de ( Islamitische ) allochtonen.

Ineens is er geen probleem meer 't.a.v. de enorme schadelijke gevolgen en overbelasting die een overmatige bevolkingsgroei meebrengt voor onze economie en ons sociale stelsel.

Maar tja....de nieuwe ' onaantastbare uitverkorenen' ,i.e. de voornamelijk Islamitische ' immigranten', worden tenslotte door de heersende elite niets in de weg gelegd.

Het hoort nu eenmaal bij het plan om de oorspronkelijke bevolkingen van Europa en dus ook van Nederland ' om te volken', d.w.z. te vervangen door barbaarse en veelal ongeletterde hordes uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika, zoals in bovenstaand artikel terecht wordt gezegd....

En zo wordt een heel onheilspellend toekomstbeeld geschapen.

Overal waar de Islam voet aan de bodem krijgt gedraagt het zich als een dodelijk, kwaadaardig virus: het ' gastlichaam' ( lees hier: het gastvolk of de gastcultuur ) wordt van binnenuit overgenomen en tenslotte vernietigd...

Nieuw begin op 07-06-2017 14:06

De PVV hierover:

PVV-Nieuwsbrief

Voor de regerende elites van West-Europa is het beschermen van de rechten van zogenaamde asielzoekers belangrijker dan het beschermen van hun eigen burgers.

Onlangs zagen we daar in Duitsland een verrassend voorbeeld van. Een immigrant uit Oeganda verkrachtte een vrouw, maar de Duitse autoriteiten weigerden hem uit te zetten omdat de verkrachter claimde homo te zijn en homoseksuelen worden vervolgd in zijn thuisland.

De elites weigeren ook hun eigen identiteit te verdedigen, waar we in de Nederlandse kranten vandaag ook een voorbeeld van zagen. Een protestantse kerk stelt voor dat de officiële feestdag op pinkstermaandag wordt vervangen door een officiële feestdag op het islamitische suikerfeest.

Met dit voorstel wil de Christelijke groep “recht doen aan diversiteit in de religie." Maar als er één cultuur op aarde is die geen enkele diversiteit in religie toelaat, is het de islam. Kijk maar naar Saudi-Arabië dat de bouw van geen enkele kerk toelaat.

Ik heb deze twee voorbeelden gekozen omdat ze betrekking hebben op de twee belangrijkste problemen waarmee Europa momenteel geconfronteerd wordt: massa-immigratie en de groei van de islam. Als we niet weggevaagd willen worden, onze bevolking niet vervangen willen zien worden en onze cultuur niet vernietigd, is het van vitaal belang dat we krachtig en moedig beginnen onze burgers en onze beschaving te beschermen.

Massa-immigratie is de eerste belangrijke kwestie die we moeten aanpakken. Degenen die denken dat sinds 2015 het ergste achter ons ligt, hebben het fout.

De Afrikaanse bevolking zal tegen het eind van de eeuw verviervoudigen van de huidige 1 miljard mensen naar 4 miljard mensen. In de komende 30 jaar zal het aantal Afrikanen groeien met meer dan een miljard mensen. Dat is twee keer de bevolking van de gehele Europese Unie. In feite is Afrika's huidige jaarlijkse groei van meer dan 30 miljoen mensen per jaar groter dan de bevolking van 22 van de 28 lidstaten van de EU.

De demografische druk wordt enorm groot. Een derde van de Afrikanen wil emigreren, en velen willen naar Europa komen. Vorig jaar kwamen er meer dan 180.000 mensen in gammele boten uit Libië. En dat is nog maar het begin. Volgens EU-commissaris Avramopoulos staan op dit moment 3 miljoen migranten klaar om naar Europa te komen. Hoeveel terroristen, verkrachters, ISIS-sympathisanten en bijstandstrekkers zitten daartussen?

Michael Moller, de directeur van het kantoor van de Verenigde Naties in Genève, waarschuwt dat het migratieproces "gewoon gaat versnellen. Jongeren hebben allemaal een mobiele telefoon en ze kunnen zien wat er gebeurt in andere delen van de wereld, en dat fungeert als een magneet", zegt hij. Inderdaad kunnen ze op hun telefoons zien dat, terwijl minder dan 3% van de migranten vorig jaar legitieme vluchtelingen waren die oorlogszones ontvluchtten, bijna niemand wordt teruggestuurd. In plaats daarvan worden zij verwelkomd met royale uitkeringen, gesubsidieerde woningen en gratis zorgregelingen!

En dus luidt de noodklok voor Europa. Als West-Europa verder gaat met zijn huidige open-deurbeleid, wordt de bevolking van ons continent gewoon vervangen. De potentiële aankomst van eventueel 1 miljard Afrikanen zal de 700.000 miljoen inheemse Europeanen gewoon domineren. Bovendien zijn veel van de immigranten islamitisch, wat ons bij het tweede grote probleem brengt waarmee we geconfronteerd worden.

Het Pew Forum heeft onlangs aangetoond dat de wereld steeds islamitischer wordt. Tussen vandaag en 2060 groeit het aantal moslims wereldwijd met 70 procent. Dat is ruim twee keer sneller dan christenen, drie keer sneller dan hindoes, en bijna vijf keer sneller dan joden. In 2060 zal de islam bijna net zo veel aanhangers hebben als het christendom. En kort daarna wordt het waarschijnlijk het grootste geloofssysteem op aarde. Als we niets doen wordt de hele wereld een reusachtige islamitische staat. West-Europa zal een van de eerste dominostenen zijn die aan de uitbreiding van de islam ten prooi te valt. In verscheidene Europese landen groeien populaties alleen als gevolg van immigratie. Mohammed is nu al de populairste naam bij pasgeborenen in grote steden in Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, België en elders.

In Nederland zagen we in 2016 de grootste bevolkingsgroei in 15 jaar. Dit was echter geheel door immigratie veroorzaakt. In februari berekende Elsevier Magazine wat de gevolgen van immigratie voor ons land zouden zijn. Stijgende kosten zullen leiden tot de totale ineenstorting van de welvaartsstaat. Als immigratie onbeperkt blijft, zullen we de Nederlandse islamitische bevolking zien groeien van 6% tot 31% tegen 2060! In het geval van een beperkt, maar toch 'royaal' immigratiebeleid, zou de islamitische bevolking in Nederland groeien tot 'slechts' 19%. Bij voortzetting op het huidige niveau zou het 14% zijn. En zelfs al zou alle immigratie met onmiddellijke ingang worden beperkt, wat betekent dat we nú onze grenzen sluiten, zal het nog steeds verdubbelen tot 12%.

De geschiedenis laat zien dat hoe meer islamitisch een samenleving wordt, hoe gewelddadiger en onverdraaglijk het wordt voor niet-moslims. De islam is geen vredelievende religie, maar een totalitaire ideologie die erop gericht is iedereen aan de islamitische wet te onderwerpen. De grootste bedreiging voor de wereld is niet de opwarming van de aarde, maar de wereldwijde islam. Hoe meer islamitisch ons land wordt, hoe minder veilig het voor ons zal zijn. Niet minder dan twee derde van de moslims in Nederland vindt islamitische regels belangrijker dan onze seculiere democratische wetten. Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam laat zien dat 11 procent van de Nederlandse moslims het acceptabel vindt om geweld in de naam van de islam te gebruiken. Dat zijn meer dan 100.000 moslims in Nederland. Twee keer het aantal soldaten in ons Nederlands leger.

Ronald Reagan zei ooit dat het "de belangrijkste taak van de overheid is om de mensen te beschermen." Peilingen geven aan dat mensen in heel Europa goed weten dat islamitische immigratie een bedreiging voor ons continent vormt. Een aanzienlijke meerderheid in elk van de 28 EU-landen is het daarover eens. Het is een race tegen de klok. Helaas negeren de politieke elites van de meeste Europese landen de wil van de mensen totaal. Zoals bijvoorbeeld de Nederlandse premier Mark Rutte, zijn ze laf en zwak. Dat kunnen we niet accepteren. Ons bestaan staat op het spel. Als we als vrije naties en vrije volkeren willen overleven en voorkomen dat we worden vervangen, moeten we nu handelen.

Dit is de Nederlandse vertaling van het originele artikel op de website van Breitbart London. Lees het origineel via deze link.

Nieuw begin op 07-06-2017 14:26

Lees hier een interview met de op 1 na machtigste man van Duitsland en Europa , minister van financien van DLD Wolfgang Schauble en Huiver van dit gedachtengoed wat aan de basis ligt van de 'omvolking' van de Europese volkeren door islamieten uit MO en Afrika:

 

https://cooperatiedevrijemedia.nl/2017/05/is-dit-de-toekomst/

Ivan Chapka op 07-06-2017 15:26

@John op 06-06-2017 22:19

Ik snap niet dat hier zo discriminerend wordt gedaan over buitenlanders. Immers de joden waren ook buitenlanders in Nederland. Weer selectief oordelen altijd.

Hier wordt niet discriminerend gedaan t.o. buitenlanders, u geeft een valse voorstelling van zaken, wij zijn als seculiere maatschappij alleen tegen een ideologie  die vermomd als religie ons seculieren maar ook andersdenkenden qua religie hun wil en barbaarse gewoonten proberen op te dringen c.q. te verordoneren en toevallig pikken wij dit niet van dezer cultuur barbaren.

Onze cultuur bestaat van oudsher uit de Joods-Christelijke traditie, Joden hebben zich altijd aangepast dit i.t.t. tot de moslims, die dus ook stuk voor stuk anti semieten/Jodenhaters zijn, vandaar ook dat wij deze cultuur vernietigers niet meer in ons midden willen hebben. Iets van...de kruik gaat zolang etc. etc.

Wij waren in het begin best wel gastvrij, maar nu deze woestijnbarbaren steeds meer hun wil aan hun gastland proberen op te dringen, des te meer krijgt men hier een hekel aan deze lui, al begrijpen zij dit niet omdat hun verstandelijke vermogens beperkt zijn door incestueus inteelt gedrag.

Marinus Ferdinand op 08-06-2017 00:29

Dat geintimideer en autochtone mensen schofferen begin ik aardig zat te worden. Als we worden bedreigd en als gevolg daarvan huis en haard gaan verdedigen, worden we voor van alles en nog wat uitgemaakt. Omgekeerde wereld is dat.

Als er dan toch niks deugt van onze cultuur en van onze mensen, donder dan op. Oh nee, dan krijg je geen uitkering meer, hoewel, daar zijn we ook nog gek genoeg voor...

Gorghel op 10-06-2017 16:49

Misschien is het de bedoeling wel om van Europa een Abrahamistische continent te maken, dus van en voor Christenen, Moslims en Joden. Al de anderen mogen dan opkrassen. Is dit een erg vreemde gedachte?

Marinus Ferdinand op 10-06-2017 19:24

@Gorghel

Nee, dat is geen gekke gedachte. Uw redenering verklaart m.i. de houding van de paus tav de Islam. Peroonlijk ben ik Christen, maar ook erg positief over het Hindoeisme (vooral deze) en het Boeddhisme.

Het Oude en het Nieuwe Testament zijn mijn geestelijke basis: eenvoudig gezegd: Genade en Liefde (NT) op een basis van Rechtvaardigheid (OT). Dat vind ik groots. En dan Europoa ook nog eens met zijn Grieks-Romeinse basis (Filosofie en Organisatie, Privaat Recht): het is fantastisch, en waard om te verdedigen.  

Brrr op 16-11-2017 02:51

De toekomstige europeaan moet op de oude egyptenaar gaan lijken volgens de filosofie van Richard von Coudenhove Kalergi.

http://curiales.nl/2015/10/24/coudenhove-kalergi-eu/

Het is dan ook uiterst apart te noemen dat mensen als Merkel de 'von Coudenhove Kalergi prijs heeft ontvangen voor het bijdragen aan een Pan Europa.. :/

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl